Byla e2S-12-267/2015
Dėl uždraudimo atlikti veiksmus, keliančius žalos atsiradimo grėsmę

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Burbulienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo EAST CHINA AUTOMOBILE ASSOCIATION LTD ir atsakovės ECAA Europe UAB atskiruosius skundus dėl Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. gegužės 16 d. nutarties pakeitimo civilinėje byloje Nr. 2‑1555‑797/2014 pagal ieškovo EAST CHINA AUTOMOBILE ASSOCIATION LTD ieškinį atsakovei ECAA Europe UAB dėl uždraudimo atlikti veiksmus, keliančius žalos atsiradimo grėsmę.

2Teismas, išnagrinėjęs skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas EAST CHINA AUTOMOBILE ASSOCIATION LTD kreipėsi į teismą su prevenciniu ieškiniu atsakovei ECAA Europe UAB dėl uždraudimo atlikti veiksmus, keliančius žalos atsiradimo grėsmę.

5Šiaulių apylinkės teismui ieškovas pateikė atsisakymą nuo ieškinio ir nurodė, kad ieškovui žinomos ir aiškios bylos nutraukimo pasekmės, prašė grąžinti dalį žyminio mokesčio.

6Atsakovė pateikė prašymą priteisti 4514 Lt bylinėjimosi išlaidas, kurias sudarė išlaidos advokatui ir už UAB ,,Kultūros vizija“ suteiktas paslaugas.

7Ieškovas prašė nepriteisti bylinėjimosi išlaidų, nes atsakovė yra įdarbinusi teisininką, o išlaidos kitiems juridiniams asmenims ir advokatams nepagrįstos.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Pirmosios instancijos teismas 2014-05-16 nutartimi priėmė ieškovo EAST CHINA AUTOMOBILE ASSOCIATION LTD ieškinio atsakovei ECAA Europe UAB dėl uždraudimo atlikti veiksmus atsisakymą, priteisė iš ieškovo EAST CHINA AUTOMOBILE ASSOCIATION LTD atsakovei ECAA Europe UAB 4114 Lt bylinėjimosi išlaidų, kitą dalį atsakovės ECAA Europe UAB prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmetė, o civilinę bylą Nr. 2‑1555‑797/2014 nutraukė, grąžino ieškovui EAST CHINA AUTOMOBILE ASSOCIATION LTD 81 Lt žyminio mokesčio.

10Teismas nurodė, kad atsakovei iš ieškovo priteistinos 4114 Lt bylinėjimosi išlaidos, kurias ji patyrė už teisines paslaugas advokatui V. B., nes jos yra pagrįstos, byloje buvo rengiami keli procesiniai dokumentai ir išlaidos neviršija nustatytų rekomendacijų (CPK 98 str. 2 d., 94 str.). Tačiau teismas atmetė atsakovės prašymą priteisti 400 Lt išlaidas, susijusias su UAB ,,Kultūros vizija“ teisinėmis paslaugomis, motyvuodamas tuo, kad atsakovės įmonėje dirba teisininkas, todėl nėra būtinybės samdytis kitus juridinius asmenis. Atsižvelgęs į tai teismas išlaidas, susijusias su šios teisinės pagalbos teikimu, pripažino pernelyg dideliu išlaidavimu, sprendė, kad jos nebuvo būtinos, todėl šių išlaidų nepriteisė.

11III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos esmė

12Atskiruoju skundu atsakovė ECAA Europe UAB prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. gegužės 16 d. nutarties dalį, kuria buvo atmestas atsakovės prašymas priteisti 400 Lt bylinėjimosi išlaidų, sumokėtų VšĮ „Kultūros vizija“, ir dėl šios dalies priimti naują sprendimą, t. y. priteisti iš Seišelių Respublikos įmonės EAST CHINA AUTOMOBILE ASSOCIATION LTD ECAA Europe UAB naudai 400 Lt bylinėjimosi išlaidų, priteisti 350 Lt už atskirojo skundo parengimą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Apeliantės teigimu, atsakovė buvo priversta pateikti pareiškimą dėl papildomų įrodymų prijungimo ir pareiškimą dėl UAB „Vaivorykštė“ įtraukimo į procesą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje, kadangi susipažinus su ieškovo pateiktais procesiniais dokumentais bei vėliau gavus kitus rašytinius įrodymus, buvo būtina pateikti naujus rašytinius įrodymus nagrinėjant atsakovės ECAA Europe UAB pareiškimą dėl užstato sumokėjimo, kad byla būtų nagrinėjama objektyviai ir visapusiškai.
  2. Be to, nurodo, kad skundžiama teismo nutartis prieštarauja suformuotai teismų praktikai. Pagal Šiaulių apygardos teismo formuojamą praktiką, pagrįstomis ir būtinomis išlaidomis laikytinos ECAA Europe UAB patirtos bylinėjimosi išlaidos už viešosios įstaigos, t. y. VšĮ „Kultūros vizija“, jai suteiktas teisines paslaugas.
  3. Apeliantė pripažįsta, kad jos įmonėje dirba teisininkas R. Š., bet jis dirba tik 1 valandą per dieną, o ECAA Europe UAB dalyvauja gausybėje civilinių bylų, kurias nepagrįstai iškėlė ieškovas EAST CHINA AUTOMOBILE ASSOCIATION LTD . Ieškovas taip pat yra pareiškęs dešimtimis skaičiuojamų nepagrįstų skundų muitinei, valstybinei mokesčių inspekcijai, prokuratūrai ir policijai, todėl apeliantės teisininkas šioms instancijoms teikia rašytinius paaiškinimus, pareiškimus ir t.t. bei dalyvauja teismo posėdžiuose, todėl išnaudoja visą savo darbo laiką minėtoje įmonėje bei neturi jokios galimybės dar ir ruošti procesinių dokumentų. Būtent dėl tos aplinkybės apeliantė samdo tiek advokatą V. B., tiek VšĮ „Kultūros vizija“, kuri dalyje bylų teikia teisines paslaugas apeliantei ir kitiems juridiniams asmenims.
  4. Atsakovė mano, kad pasirinkti, kas teiks teisines paslaugas, yra išimtinė šalies teisė ir teismas neturi diskrecijos teisės spręsti, kada ir koks asmuo privalo samdyti konkrečius asmenis jam atstovauti, nes priešingas aiškinimas akivaizdžiai prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.
  5. Atskirajame skunde nurodoma, kad teismas privalėjo konstatuoti, jog bylinėjimosi išlaidos susidarė būtent dėl nesąžiningo ieškovo procesinio elgesio ir nesąžiningo naudojimosi savo procesinėmis pareigomis, ir priteisti ECAA Europe UAB patirtas 400 Lt bylinėjimosi išlaidas, bet šiuo atveju teismas priėmė priešingą sprendimą.

13Atskirąjį skundą pateikė ir ieškovas EAST CHINA AUTOMOBILE ASSOCIATION LTD, prašydamas Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. gegužės 16 d. nutartį pakeisti iš dalies, nustatant protingą atsakovei ECAA Europe UAB priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydį už atsiliepimo į ieškinį parengimą ir atsisakant tenkinti atsakovės prašymą dėl likusių atsakovės patirtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo, už atskirojo skundo parengimą apeliantui EAST CHINA AUTOMOBILE ASSOCIATION LTD priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Apelianto manymu, atsakovei buvo priteistos nepagrįstai didelės, protingumo kriterijaus neatitinkančios bylinėjimosi išlaidos, sumokėtos už advokato teisinę pagalbą. Ieškovas teigia, kad teismas nesirėmė kriterijais, pagal kuriuos yra nustatomas šalies patirtų bylinėjimosi išlaidų pagrįstumas, atsižvelgė tik į Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius, tačiau neatsižvelgė į tai, kad nutraukta byla yra nesudėtinga, atsakovės advokato darbo laiko sąnaudas ir į pačių atsakovės advokato rengtų procesinių dokumentų turinį. Šiuose dokumentuose nebuvo keliami sudėtingi teisės taikymo ir aiškinimo klausimai, o pačių procesinių dokumentų apimtis nėra didelė.
  2. Apelianto nuomone, tiek 2014 m. sausio 31 d. atsakovo pareiškimas, tiek 2014 m. kovo 3 d. atsiliepimas į patikslintą ieškinį (kurių apimtis sudaro po šiek tiek daugiau nei 3 puslapius) turinio aspektu negali būti vadinami atsiliepimais į ieškinį, kadangi juose nėra pateikiami jokie atsakovės atsikirtimai į ieškinį. Šiuose procesiniuose dokumentuose tiesiog dėstoma atsakovės nuomonė dėl apelianto neva tikrųjų siekių, pareiškus šį ieškinį, reiškiama nuomonė, pamąstymai dėl ieškinio trūkumų šalinimo ir pan. Be to, atsakovei visuose ginčuose su apeliantu atstovauja tas pats advokatas, todėl atsiliepimų į ieškinį parengimui advokatui nereikėjo papildomo laiko susipažinti nei su šia, nei su kitomis bylomis. Dėl šių priežasčių visiškai neprotinga ir nepagrįsta šių procesinių dokumentų parengimą įkainoti net 2500 Lt suma, o aplinkybė, jog atsakovė šią sumą sumokėjo, patvirtina tik pačios atsakovės nepagrįstą išlaidavimą ir apeliantas negali būti atsakingas už tokį atsakovės nerūpestingumą.
  3. Apelianto įsitikinimu, atsakovė nepagrįstai sumokėjo po 450 Lt už prašymą sumokėti užstatą bei už atsiliepimą į atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. sausio 28 d. nutarties. Nurodo, kad pagal Rekomendacijų 8.15 p., už atskirąjį skundą ar už kitą dokumentą, kuriame rašytinio proceso metu pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai rekomenduojamas mokėtinas maksimalus atlyginimas yra 500 Lt, tačiau net ir sumokėtas 450 Lt atlyginimas yra neprotingai didelis. Pažymi, kad atsakovė ne vienoje civilinėje byloje jau yra reiškusi beveik analogiškus prašymus dėl įpareigojimo sumokėti užstatą galimų bylinėjimosi išlaidų atlyginimui.

14Atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą atsakovė prašo atskirąjį skundą atmesti ir iš apelianto priteisti išlaidas advokato pagalbai už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą apmokėti. Nurodo, kad atsakovės išlaidos advokato pagalbai apmokėti ne tik neviršija Rekomendacijose rekomenduojamų dydžių, bet iš viso siekia tik Rekomendacijų vidurkį. Be to, atsakovės išlaidos atitiko ir kitus kriterijus – bylos sudėtingumą, atsakovės atstovo parengtų procesinių dokumentų kiekį, apimtį, advokato darbo laiko sąnaudas ir kt., todėl vertintinos kaip pagrįstos ir protingos. Pastebi, kad apeliantas reiškė prevencinį ieškinį, o šios kategorijos bylos paprastai vertinamos kaip sudėtingos tiek fakto, tiek teisės prasme. Be to, atsakovės atstovas tiek prašyme dėl įpareigojimo sumokėti užstatą, tiek atsiliepime į apelianto atskirąjį skundą analizavo teisės normas, susijusias su užstato mokėjimu, o tai teismų praktikoje nėra įprastas ir dažnas dalykas.

15Atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą ieškovas prašo atskirąjį skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą. Nurodo, kad VšĮ „Kultūros vizija“ rengtas 2014 m. kovo 10 d. pareiškimas teismo nebuvo tenkintas, todėl bylinėjimosi išlaidos už šį pareiškimą negali būti priteistos. Be to, nors apeliantė ir nurodo, kad jos teisininkas R. Š. dirba tik vieną darbo valandą per dieną, tačiau nepateikia jokių tai patvirtinančių įrodymų. R. Š., atstovaudamas apeliantės interesus, dalyvauja ir teismo posėdžiuose, kurie neretai trunka ne vieną ir net ne dvi darbo valandas, todėl tai paneigia argumentus, kad šis asmuo įmonėje ECAA Europe UAB dirba tik vieną darbo valandą. Dėl šių priežasčių, ieškovo teigimu, pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad VšĮ „Kultūros vizija“ teisinių paslaugų pirkimas laikytinas per dideliu apeliantės išlaidavimu ir šios bylinėjimosi išlaidos apeliantei nepriteistinos.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai

17Atskirieji skundai netenkintini

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

19Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas ginčas, susijęs su bylinėjimosi išlaidų atlyginimu pirmosios instancijos teisme. Teismas, priimdamas ieškovo atsisakymą nuo ieškinio ir civilinę bylą nutraukdamas, priteisė atsakovei ECAA Europe UAB jos turėtas advokato pagalbos išlaidas, tačiau netenkino prašymo priteisti išlaidas, susijusias su juridinio asmens teiktomis teisinėmis paslaugomis. Teismui atskiruosius skundus pateikė tiek ieškovas, tiek atsakovė. Ieškovo teigimu, atsakovei buvo priteistos nepagrįstai didelės bylinėjimosi išlaidos, susijusios su advokato teisine pagalba, o atsakovė teigia, kad teismas nepagrįstai nepriteisė jai išlaidų, kurias atsakovė patyrė kreipusis į juridinį asmenį – VšĮ „Kultūros vizija“, dėl teisinių paslaugų suteikimo.

20Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs abiejų šalių atskirųjų skundų argumentus ir atsikirtimus į juos, atsižvelgęs į aktualiausią teismų praktiką bylinėjimosi išlaidų klausimu, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis iš esmės yra pagrįsta ir teisėta, todėl pagrindo pagal atskiruosius skundus ją keisti nėra. Vis dėlto, teismas privalo įvertinti esminius atskirųjų skundų argumentus.

21Atsakovė ECAA Europe UAB prašo pakeisti skundžiamą nutartį, priteisiant jai 400 Lt (115,85 Eur) teisinių paslaugų, kurias atsakovei suteikė VšĮ „Kultūros vizija“.

22Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, spręsdama fizinio asmens turėtų išlaidų, susijusių su teisinių paslaugų įmonės teikta teisine pagalba, atlyginimo klausimą, 2015 m. balandžio 15 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015 nurodė, kad CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti priskiria prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, o CPK 98 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Tai reiškia, kad įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. Kasacinis teismas pažymėjo, kad pagal kasacinio teismo praktiką CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytos kitos būtinos ir pagrįstos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos yra tokios išlaidos, kurios tiesiogiai nenurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 1–8 punktuose, tačiau yra protingos, neperteklinės, būtinos, pagrįstos ir įrodytos, o atstovavimo išlaidos yra tiesiogiai aptartos CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punkte (išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti), todėl kasacinis teismas argumentus dėl CKP 88 straipsnio 1 dalies 9 punkto taikymo patirtoms išlaidoms pripažino nepagrįstais. Tokios pačios pozicijos, remdamasis minėta kasacinio teismo nutartimi ir spręsdamas ECAA Europe UAB prašymą priteisti teisinių paslaugų išlaidas pagal sudarytą teisinių paslaugų sutartį su VšĮ „Kultūros vizija“, laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas, nurodydamas, kad nors paminėtoje kasacinio teismo byloje buvo sprendžiamas fizinio asmens turėtų išlaidų atlyginimo klausimas, apeliacinės instancijos teismas neturi jokio pagrindo spręsti klausimą kitaip dėl to, kad nagrinėjamu atveju atsakovas yra juridinis asmuo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gegužės 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1044-178/2015). Atsižvelgus į tai kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nukrypti nuo teismų formuojamos praktikos bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimu, todėl atsakovės ECAA Europe UAB atskirasis skundas, kuriuo prašoma priteisti 400 Lt bylinėjimosi išlaidas, sumokėtas VšĮ „Kultūros vizija“, atmestinas kaip nepagrįstas.

23Kaip jau minėta, ieškovas, pateikęs atskirąjį skundą, prašo teismo nustatyti protingą atsakovei ECAA Europe UAB priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydį už atsiliepimo į ieškinį parengimą ir netenkinti atsakovės prašymo dėl likusių atsakovės patirtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo, t. y. ieškovas nesutinka su 4114 Lt (1191,50 Eur) bylinėjimosi išlaidų atsakovei priteisimu.

24Byloje pateikti įrodymai, kad atsakovė už advokato pagalbą pirmosios instancijos teisme patyrė 4114 Lt išlaidų (4 t., 57–58 b. l.), t. y. 450 Lt už atsiliepimo į atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2014-01-28 nutarties surašymą, 450 Lt už prašymo įpareigoti sumokėti užstatą ir kitų procesinių dokumentų surašymą, 2500 Lt už atsiliepimo į prevencinį ieškinį surašymą (plius PVM).

25CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose (toliau – Rekomendacijos, redakcija, galiojusi iki 2015-03-20) dėl užmokesčio dydžio. Šio straipsnio nuostatos taikomos priteisiant išlaidas kiekvienos instancijos teisme atstovavusio advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti (CPK 98 straipsnio 3 dalis). Nustatant priteistino užmokesčio dydį, atsižvelgiama į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, kitas svarbias aplinkybes (Rekomendacijų 2 p.).

26Išlaidų už teisines paslaugas kompensuojamos dalies pagrįstumo klausimas yra vertinamoji aplinkybė, priskirta teismo kompetencijai. Jų kompensavimo šaliai klausimas spręstinas atsižvelgiant į Rekomendacijas. Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje buvo keliami iš esmės sudėtingi teisės taikymo klausimai, susiję su įmonių valdymu – ieškovas kreipėsi į teismą su prevenciniu ieškiniu dėl uždraudimo atsakovei ECAA Europe UAB atlikti veiksmus, keliančius žalos ieškovui, kaip ECAA Europe UAB akcininkui, atsiradimo grėsmę. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, Rekomendacijų 2 punkte įtvirtinti kriterijai, į kuriuos rekomenduojama atsižvelgti nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, ir Rekomendacijų 8 punkte išdėstyti maksimalūs užmokesčio dydžiai nagrinėjamu atveju neteikia pagrindo mažinti atsakovei priteistas bylinėjimosi išlaidas. Apibendrinus, konstatuotina, kad ieškovo atskirasis skundas dėl skundžiamos nutarties dalies, kuria atsakovei iš ieškovės priteista 1191,50 Eur bylinėjimosi išlaidų, yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

27Apeliacinės instancijos teismas apeliantams priėmė nepalankų procesinį sprendimą, todėl jų turėtos bylinėjimosi išlaidos už atskirųjų skundų parengimą neatlyginamos (CPK 93, 98 straipsniai). Pateikusi atsiliepimą į ieškovo atskirąjį skundą atsakovė prašė priteisti 484 Lt, kas šiuo metu atitinka 140,18 Eur, bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą. Kadangi ieškovo atskirasis skundas netenkinamas, o atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos atitinka Rekomendacijų 8.15 punkte numatytus maksimalius užmokesčio dydžius, 140,18 Eur bylinėjimosi išlaidos, atsakovės patirtos už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą, priteistinos iš ieškovo. Nors ieškovas, pateikęs atsiliepimą į atsakovės atskirąjį skundą, kuris šia nutartimi netenkinamas, prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimo surašymą, leistinų įrodymų, pagrindžiančių tokių išlaidų buvimą, teismui nepateikė, todėl šis ieškovo prašymas negali būti tenkinamas (CPK 98 str.).

28Ieškovas Šiaulių apygardos teismui 2015-05-27 pateikė prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo, nurodydamas, kad FNTT Šiaulių apygardos valdyba atlieka ikiteisminį tyrimą dėl VšĮ „Kultūros vizija“ galimai aplaidaus apskaitos tvarkymo. Ieškovo teigimu, šis ikiteisminis tyrimas turi tiesioginį ryšį su nagrinėjama byla. Atsižvelgus į tai, kad atsakovės atskirasis skundas dėl 400 Lt bylinėjimosi išlaidų, sumokėtų VšĮ „Kultūros vizija“, atmetamas kaip nepagrįstas aukščiau šioje nutartyje nurodytais motyvais, spręstina, kad šiuo konkrečiu atveju FNTT Šiaulių apygardos valdyboje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl VšĮ „Kultūros vizija“ galimai aplaidaus apskaitos tvarkymo neturės tiesioginės reikšmės nagrinėjamai bylai, todėl ieškovo prašymas dėl bylos stabdymo CPK 164 str. 4 p. pagrindu netenkinamas.

29Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, reglamentuojančias bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią pagal atskirųjų skundų argumentus keisti ar naikinti nėra pagrindo, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

31Ieškovo EAST CHINA AUTOMOBILE ASSOCIATION LTD prašymo dėl bylos sustabdymo netenkinti.

32Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. gegužės 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

33Priteisti iš ieškovo EAST CHINA AUTOMOBILE ASSOCIATION LTD, kodas 080014, registruota buveinė 303 Aarti, Chambers, Victoria, Mahė, Seišelių Respublika, atsakovei ECAA Europe UAB, į. k. 302726974, buveinė Šiauliai, Vytauto g. 122, 140,18 Eur (šimtą keturiasdešimt eurų 18 ct) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. Teismas, išnagrinėjęs skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas EAST CHINA AUTOMOBILE ASSOCIATION LTD kreipėsi į teismą su... 5. Šiaulių apylinkės teismui ieškovas pateikė atsisakymą nuo ieškinio ir... 6. Atsakovė pateikė prašymą priteisti 4514 Lt bylinėjimosi išlaidas, kurias... 7. Ieškovas prašė nepriteisti bylinėjimosi išlaidų, nes atsakovė yra... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Pirmosios instancijos teismas 2014-05-16 nutartimi priėmė ieškovo EAST CHINA... 10. Teismas nurodė, kad atsakovei iš ieškovo priteistinos 4114 Lt bylinėjimosi... 11. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos esmė... 12. Atskiruoju skundu atsakovė ECAA Europe UAB prašo panaikinti Šiaulių... 13. Atskirąjį skundą pateikė ir ieškovas EAST CHINA AUTOMOBILE ASSOCIATION... 14. Atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą atsakovė prašo atskirąjį... 15. Atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą ieškovas prašo atskirąjį... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 17. Atskirieji skundai netenkintini... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai... 19. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas ginčas, susijęs su bylinėjimosi... 20. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs abiejų šalių atskirųjų... 21. Atsakovė ECAA Europe UAB prašo pakeisti skundžiamą nutartį, priteisiant... 22. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Kaip jau minėta, ieškovas, pateikęs atskirąjį skundą, prašo teismo... 24. Byloje pateikti įrodymai, kad atsakovė už advokato pagalbą pirmosios... 25. CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 26. Išlaidų už teisines paslaugas kompensuojamos dalies pagrįstumo klausimas... 27. Apeliacinės instancijos teismas apeliantams priėmė nepalankų procesinį... 28. Ieškovas Šiaulių apygardos teismui 2015-05-27 pateikė prašymą dėl... 29. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 31. Ieškovo EAST CHINA AUTOMOBILE ASSOCIATION LTD prašymo dėl bylos sustabdymo... 32. Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. gegužės 16 d. nutartį palikti... 33. Priteisti iš ieškovo EAST CHINA AUTOMOBILE ASSOCIATION LTD, kodas 080014,...