Byla e2-1044-178/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo East China Automobile Association LTD atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 27 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovo atskirąjį skundą civilinėje byloje Nr. eB2-631-124/2015 pagal ieškovo East China Automobile Association LTD ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „ECAA Europe“ dėl bankroto bylos iškėlimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Spedman“, uždaroji akcinė bendrovė „Gelna“, uždaroji akcinė bendrovė „Autoprofilis“, uždaroji akcinė bendrovė „Vaivorykštė“, D. G., J. D. ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas East China Automobile Association LTD 2015 m. vasario 18 d. kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su ieškiniu atsakovui UAB „ECAA Europe“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

4Šiaulių apygardos teismas 2015 m. kovo 17 d. nutartimi įpareigojo atsakovą pateikti papildomus rašytinius įrodymus; nutarė atsakovo pateiktus rašytinius įrodymus – kreditorių ir debitorių skolininkų sąrašus laikyti konfidencialia informacija ir jų neskelbti viešai; pratęsti pasiruošimo nagrinėti bylą terminą bei skirti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo skirti nagrinėti rašytinio proceso tvarka 2015 m. balandžio 3 d. 9 val. Teismas nurodė, kad nutartis neskundžiama. Ieškovas, nesutikdamas su 2015 m. kovo 17 d. teismo nutarties dalimi, kuria kreditorių ir debitorių sąrašus nutarė laikyti konfidencialia informacija ir jų neskelbti viešai, 2015 m. kovo 24 d. pateikė atskirąjį skundą, kuriame nurodė, kad teismo nutartis, kuria nutariama proceso šaliai neleisti susipažinti su tam tikrais įrodymais, kuriuos ta šalis ir prašė išreikalauti, turėtų būti skundžiama atskiruoju skundu, kaip užkertanti kelią tolimesnei bylos eigai.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apygardos teismas 2015 m. kovo 27 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo 2015 m. kovo 24 d. atskirąjį skundą dėl 2015 m. kovo 17 d. Šiaulių apygardos teismo nutarties. Teismas nurodė, kad nutartis, kuria nutarta informaciją laikyti konfidencialia, atskiruoju skundu neskundžiama, nes to nenumato įstatymas ir tokia nutartis neužkerta kelio tolesnei bylos eigai. Atskirąjį skundą dėl teismo 2015 m. kovo 17 d. nutarties priimti atsisakytina, nes paduotas dėl nutarties, kuri negali būti apeliacinio apskundimo objektu.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Ieškovas East China Automobile Association LTD (toliau – apeliantas) atskirajame skunde prašo Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 27 d. nutartį panaikinti. Nurodo tokius skundo argumentus:

91. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 17 d. nutartis užkirto kelią tolesnei bylos eigai, kadangi apeliantas, siekdamas pagrįsti savo reikalavimus ir atsikirtimus, negali remtis kreditorių ir debitorių sąrašais, o jie turi didelės reikšmės šios bylos baigčiai. Taigi, nežinodamas tikslių duomenų, kam atsakovas yra skolingas ir kas yra jam skolingi, negali tinkamai dalyvauti procese. Tokiu būdu pažeidžiamas šalių procesinio lygiateisiškumo principas, rungimosi principas, ribojama teisė į teisminę gynybą.

102. Priimdamas skundžiamą nutartį, teismas nesivadovavo tapačiu klausimu suformuota teismų praktika (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2115/2012).

11Atsakovas UAB „ECAA Europe“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, apeliantui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti 5 790 Eur baudą, 50 procentų baudos skiriant atsakovui bei priteisti 175 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atsiliepimą į skundą grindžia šiais argumentais:

121. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 17 d. nutartis neužkerta galimybės tolimesniam bylos nagrinėjimui, kadangi civilinėje byloje apeliantas turi galimybę savo atsikirtimus ir reikalavimus grįsti byloje jau esančiais gausiais rašytiniais įrodymais. Ieškovas nesikreipė į atsakovą su prašymu dėl kreditorių ir debitorių sąrašo gavimo ir sąlygų tam sudarymo. Šiaulių apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-227-124/2015, kurioje dalyvauja tiek ieškovas, tiek atsakovas, yra numatęs galimybę apeliantui susipažinti su tokia konfidencialia atsakovo informacija, jeigu apeliantas sudarys konfidencialumo susitarimą ir sumokės nuostolių atlyginimo užtikrinimą.

132. Atskirajame skunde minimos Lietuvos apeliacinio teismo ir nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės nesutampa, todėl apelianto nurodyti Lietuvos apeliacinio teismo išaiškinimai neaktualūs.

143. Apeliantui ir atsakovui esant tiesioginiais konkurentais automobilių detalių pardavimo rinkoje, akivaizdu, kad dalis šių įmonių kontrahentų bus tie patys rinkos dalyviai, todėl atsakovo kreditorių ir debitorių sąrašo paviešinimas gali turėti neigiamos įtakos tiek atsakovui, tiek ir jo partneriams. Dar daugiau, apeliantas yra ir vienas iš atsakovo akcininkų, tačiau jis neužtikrina sąžiningumo ir protingumo, lojalumo ir konfidencialumo, o elgiasi priešingai atsakovo interesams, ką patvirtina ir tai, kad Šiaulių apygardos teisme yra pradėta civilinė byla dėl priverstinio apeliantui priklausančių atsakovo akcijų pardavimo.

154. Kadangi atskirasis skundas yra akivaizdžiai nepagrįstas ir teikiamas piktnaudžiaujant apelianto procesinėmis teisėmis, apeliantui turėtų būti skirta maksimali bauda (CPK 95 str. 2 d.).

16IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

17CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

18Atskirasis skundas netenkintinas.

19Dėl teisės paduoti atskirąjį skundą

20Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti apelianto 2015 m. kovo 24 d. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 17 d. nutarties, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu, nenustačius absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str., 338 str.). Nors apeliantas prašo panaikinti skundžiamą nutartį, tačiau iš motyvų turinio matyti, kad jis skundžia tik paminėtą nutarties dalį. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti apelianto 2015 m. kovo 24 d. atskirąjį skundą dėl 2015 m. kovo 17 d. nutarties dalies, kuria nutarė atsakovo pateiktus rašytinius įrodymus – kreditorių ir debitorių skolininkų sąrašus laikyti konfidencialia informacija ir jų neskelbti viešai, konstatavęs įstatyminių prielaidų tokiam skundui paduoti nebuvimą. Su tokia pirmosios instancijos teismo išvada apeliacinės instancijos teismas sutinka.

21Apeliacinio apskundimo objektas yra ne visos pirmosios instancijos teismo nutartys. Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartys gali būti skundžiamos paduodant atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo šiais atvejais: 1) CPK tiesiogiai numatytais atvejais; 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Nesutinkant su nutartimi, dėl kurios atskirasis skundas negali būti paduotas, motyvai dėl jos teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą. Vadovaujantis CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, atskirasis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiama nutartis, kuri pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas (CPK 338 str.).

22CPK 10 straipsnio 4 dalis nustato, kad asmuo, teikiantis teismui dokumentus ar medžiagą, kuriose esantys duomenys sudaro profesinę ar komercinę paslaptį, gali prašyti teismo neteikti jų susipažinti ar kopijuoti; dėl to teismas priima nutartį. Šiuo atveju teismas priėmė nutartį, kuria atsakovo kreditorių/debitorių sąrašai laikytini konfidencialia informacija ir jie viešai neskelbtini. CPK normos nenustato, kad tokio pobūdžio teismo nutartys gali būti skundžiamos atskiruoju skundu, to nenurodo ir apeliantas. Jis argumentuoja, kad tokia teismo nutartis turėtų būti skundžiama atskiruoju skundu kaip užkertanti kelią tolimesnei bylos eigai (CPK 334 str. 1 d. 2 p.). Apeliacinės instancijos teismas su tuo nesutinka.

23Argumentus dėl nutarties motyvų, kuriais remdamasis pirmosios instancijos teismas pripažino kreditorių ir debitorių sąrašus konfidencialia informacija ir nutarė neskelbti jos viešai, apeliantas galės įtraukti į skundą, kuriuo gal būt ginčys galutinį procesinį sprendimą, o tokiu atveju klausimas bus išspręstas iš esmės (CPK 334 str. 3 d.). Todėl darytina išvada, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai bei apeliantui dalyvauti bylos nagrinėjime. Apeliantas dėl galimybės skųsti CPK 10 straipsnyje aptariamas nutartis teikia nuorodą į Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2115/2012. Tačiau pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo aktualioje praktikoje nurodoma, jog nutartys, priimtos pagal CPK 10 straipsnio 4 dalį (beje, taip pat ir nutartys pripažinti bylos medžiagą nevieša CPK 10 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais) negali būti apeliacijos objektu (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugpjūčio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2086/2013, 2014 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1737/2014, 2015 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-31-241/2015).

24Remiantis išdėstytu, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atsisakė priimti apelianto atskirąjį skundą dėl 2015 m. kovo 17 d. nutarties, nes ši negali būti apeliacinio apskundimo objektu (CPK 315 str. 2 d. 3 p.).

25Dėl baudos skyrimo

26Savo atsikirtimuose į atskirąjį skundą atsakovas prašo skirti apeliantui baudą. CPK 95 straipsnio 1 dalyje numatytos dvi būtinos sąlygos įstatyme numatytoms pasekmėms už piktnaudžiavimą procesine teise kilti: tai yra šalies nesąžiningumas ir ieškinio (ar kito procesinio dokumento) nepagrįstumas, jį pateikiant teismui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai, naudojantis tokiomis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais kitai proceso šaliai sąmoningai sukeliama esminė žala (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-07-09 nutartis c. b. Nr. 3K-3-346/2012). Vienos šalies procesinių teisių įgyvendinimu negali būti pateisinamas kitos šalies teisių suvaržymas ir jos padėties apsunkinimas daug didesniu mastu, palyginus su mažesniu interesu įgyvendinti tokią procesinę teisę. Viena proceso šalis privalo teisiškai gerbti kitą šalį, jos teisėtus interesus. Siekdama savo tikslų ir naudodamasi savo procesinėmis teisėmis, šalis negali jomis piktnaudžiauti, t. y. naudotis per didelėmis, neproporcingomis priemonėmis, darančiomis nuostolių kitai šaliai.

27Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo konstatuoti apelianto piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis fakto. Apeliantas, įvertinęs minėtą 2012 m. Lietuvos apeliacinio teismo suformuotą išaiškinimą, kad nutartis, kuria dalis bylos medžiagos pripažinta nevieša, gali būti skundžiama atskiruoju skundu, teikė skundą teismui dėl, jo nuomone, abejonių keliančio teismo procesinio sprendimo, siekiant tokias abejones pašalinti. Tokia apelianto teisė nustatyta CPK 42 straipsnio 1 dalyje bei garantuojama procesinio dispozityvumo principo, pagal kurį šalys ir kiti proceso dalyviai, laikydamiesi šio kodekso nuostatų, turi teisę laisvai disponuoti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis (CPK 13 str.). Duomenų, kad šiuo atskiruoju skundu buvo siekiama kitų tikslų, o ne patikrinti pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, atsakovas, atsiliepime prašantis tokios baudos skyrimo apeliantui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, nepateikia. Todėl prašymas netenkinamas.

28Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

29Atsakovas UAB „ECAA Europe“ prašo priteisti 175 Eur teisinių paslaugų išlaidų už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą. Atsiliepimą pagal atsakovo sudarytą teisinių paslaugų sutartį su VšĮ „Kultūros vizija“ parengė ši įstaiga, jai ir buvo sumokėta minėta suma. Prašymas netenkinamas.

30CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti priskiria prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, o CPK 98 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Kasacinis teismas yra nurodęs, jog tai reiškia, kad įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. Pažymėjo, jog pagal kasacinio teismo praktiką CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytos kitos būtinos ir pagrįstos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos yra tokios išlaidos, kurios tiesiogiai nenurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 1–8 punktuose, tačiau yra protingos, neperteklinės, būtinos, pagrįstos ir įrodytos. Tuo tarpu atstovavimo išlaidos yra tiesiogiai aptartos CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punkte (išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti), todėl kasacinis teismas argumentus dėl CKP 88 straipsnio 1 dalies 9 punkto taikymo patirtoms išlaidoms pripažino nepagrįstais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015). Nors paminėtoje kasacinio teismo byloje buvo sprendžiamas fizinio asmens turėtų išlaidų atlyginimo klausimas, apeliacinės instancijos teismas neturi jokio pagrindo spręsti klausimą kitaip dėl to, kad nagrinėjamu atveju atsakovas yra juridinis asmuo.

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-338 straipsniais,

Nutarė

32Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

33Atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „ECAA Europe“ prašymus dėl baudos skyrimo ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo atmesti.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas East China Automobile Association LTD 2015 m. vasario 18 d. kreipėsi... 4. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. kovo 17 d. nutartimi įpareigojo atsakovą... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. kovo 27 d. nutartimi atsisakė priimti... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Ieškovas East China Automobile Association LTD (toliau – apeliantas)... 9. 1. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 17 d. nutartis užkirto kelią... 10. 2. Priimdamas skundžiamą nutartį, teismas nesivadovavo tapačiu klausimu... 11. Atsakovas UAB „ECAA Europe“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 12. 1. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 17 d. nutartis neužkerta galimybės... 13. 2. Atskirajame skunde minimos Lietuvos apeliacinio teismo ir nagrinėjamos... 14. 3. Apeliantui ir atsakovui esant tiesioginiais konkurentais automobilių... 15. 4. Kadangi atskirasis skundas yra akivaizdžiai nepagrįstas ir teikiamas... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 17. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 18. Atskirasis skundas netenkintinas.... 19. Dėl teisės paduoti atskirąjį skundą ... 20. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo... 21. Apeliacinio apskundimo objektas yra ne visos pirmosios instancijos teismo... 22. CPK 10 straipsnio 4 dalis nustato, kad asmuo, teikiantis teismui dokumentus ar... 23. Argumentus dėl nutarties motyvų, kuriais remdamasis pirmosios instancijos... 24. Remiantis išdėstytu, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas... 25. Dėl baudos skyrimo... 26. Savo atsikirtimuose į atskirąjį skundą atsakovas prašo skirti apeliantui... 27. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra teisinio... 28. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 29. Atsakovas UAB „ECAA Europe“ prašo priteisti 175 Eur teisinių paslaugų... 30. CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas išlaidas advokato ar advokato padėjėjo... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-338... 32. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 27 d. nutartį palikti nepakeistą.... 33. Atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „ECAA Europe“ prašymus dėl...