Byla 2-100-796/2016
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Domarkienė, sekretoriaujant Renatai Garuolienei, dalyvaujant ieškovo BUAB ,,Pamario metalo konstrukcijos“ atstovui advokatui Sigitui Čepui, atsakovo UAB ,,Aveplast“ atstovui advokatui Ramūnui Širviui, civilinėje byloje pagal ieškovo BUAB ,,Pamario metalo konstrukcijos“ ieškinį atsakovui UAB ,,Aveplast“, trečiajam asmeniui L. A. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 1532,05 Eur skolos, 6 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad UAB "Pamario metalo konstrukcijos" 2012-07-23 mokėjimo pavedimu sumokėjo UAB "Aveplast" 9000 Lt, 2012-07-24 mokėjimo pavedimu sumokėjo 3120,74 Lt, o 2012-08-28 mokėjimo pavedimu sumokėjo UAB "Aveplast" 3120,74 Lt, iš viso 15241,48 Lt. UAB "Aveplast" atliko ir 2012-11-15 atliktų darbų aktu bei 2012-11-15 PVM sąskaita-aktūra Serija AVE Nr. 0053535 perdavė darbų už 9951,61 Lt sumą. Nurodo, jog 2013-03-07 aktu „Dėl skolų suderinimo“ UAB „Pamario metalo konstrukcija“ ir UAB „Aveplast“ suderino, kad UAB „Aveplast“ yra skolinga 5289,87 Lt. Ieškovas nurodo, jog yra sumokėjęs atsakovui 5289,87 Lt daugiau nei UAB "Aveplast" yra atlikusi darbų. UAB "Aveplast" neturi teisinio pagrindo disponuoti 1532,05 Eur (5289,87 Lt) suma (permoka), todėl ši suma priteistina kaip be teisinio pagrindo įgytas turtas (CK 6.237 str.). Bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovas palaikė ieškinį ir prašė jį tenkinti.

3Atsakovas byloje pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo, jog su ieškiniu nesutinka. Nurodo, jog tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudarytos trys sutartys dėl plastikinių konstrukcijų pagaminimo. Dvi sutartys buvo sudarytos dėl objekto ( - ), piliečiui L. A. priklausančiame name ir viena sutartis dėl objekto esančio ( - ). Vėliau UAB „Aveplast", UAB „Pamario metalo konstrukcijos" ir L. A., atsižvelgiant į tai, kad buvo atsisakyta konstrukcijų montavimo darbų objekte ( - ), susitarė, jog dėl likusių pagal šias sutartis konstrukcijų dalies (be montavimo paslaugų ir montavimui reikalingų medžiagų) pagaminimo ir pardavimo UAB „Aveplast" sudarys atskirą sutartį tiesiogiai su L. A., o 2012-07-24 pavedimu sumokėto 9.000,00 Lt avanso likutis, t. y. 5.289,87 Lt bus skirtas daliniam apmokėjimui už jau pagamintas ir pristatytas konstrukcijas pagal sutartį dėl objekto ( - ), tokiu būdu UAB „Pamario metalo konstrukcijos" UAB „Avepast" dar liks skolinga 3.706,45 Lt (8.996,32 Lt (faktiškai pagamintų ir pristatytų užsakovui konstrukcijų kaina) - 5.289,87 Lt (sumokėto avanso likutis, skirtas dalinai apmokėti už pagamintas konstrukcijas) = 3.706,45 Lt). Atsakovas taip pat nurodo, jog atsižvelgiant į tai, kad ieškiniu prašoma priteisti suma buvo gauta sandorio pagrindu, todėl UAB „Aveplast" nėra skolinga ieškovui BUAB „Pamario metalo konstrukcijos" ir neturi pareigos sumokėti ieškiniu reikalaujamos priteisti 1.532,05 EUR (5.289,87 Lt) sumos. Nesant nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo institutui taikyti būtinų sąlygų, aukščiau nurodoma ir reikalaujama priteisti suma negali būti laikoma kaip be teisinio pagrindo įgytas turtas (LR CK 6.237 str.). Atsakovo atstovas bylos nagrinėjimo metu atsiliepimą į ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti.

4Tretysis asmuo L. A. atsiliepimo nepateikė. Bylos nagrinėjimo metu paaiškino ir pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, jog ieškovas buvo sudaręs sutartį su UAB "Aveplast" dėl langų jo name pagaminimo, vėliau pasirašė sutartį su UAB "Aveplast" jis pats. Jis buvo užsakęs apie 15 langų. Dėl langų padarymo jo namui yra sutartys Nr.077274-VG ir sutartis Nr.154. Pagal sutartį Nr.077274-VG atsiskaitė su UAB "Aveplast" 8241 Lt 96 ct. Už pristatytus langus 12 vnt. už sumą 8996,32 Lt pagal sutartį Nr.154 sumokėjo UAB "Pamario metalo konstrukcijoms" 2012 m. liepos rugpjčio mėn., tačiau kasos pajamų orderio neišsaugojo.

5Ieškinys atmestinas

6Iš bylos medžiagos nustatyta, jog 2012-07-23 tarp UAB „Pamario metalo konstrukcijos“ ir UAB „Aveplast“ buvo sudaryta Sutartis-užsakymas Nr. ( - ) (toliau Sutartis I), kurioje numatyta bendra objekto kaina – apimanti konstrukcijų, papildomų medžiagų ir priedų kainą, numatytų atlikti darbų ir paslaugų kainą – 6422,14 Lt, avansas sudaro 3211,07 (Sutarties 2.1 p., 3.2.1 p.). Pagal šią sutartį 3000 Lt avansą sumokėjo 2012-07-23 mokėjimo pavedimu (b.l. 30-32).

72012-07-23 tarp UAB „Pamario metalo konstrukcijos“ ir UAB „Aveplast“ buvo sudaryta Sutartis-užsakymas Nr.( - ) (toliau Sutartis Nr.II), kurioje numatyta bendra objekto kaina – apimanti konstrukcijų, papildomų medžiagų ir priedų kainą, numatytų atlikti darbų ir paslaugų kainą – 12866,38 Lt, avansas sudaro 6433,19 (Sutarties 2.1 p., 3.2.1 p.) UAB „Pamario metalo konstrukcijos“ sumokėjo avansą 2012-07-23 mokėjimo pavedimu 6000 Lt. (b.l. 40-50). Pagal šitą sutartį-užsakymą 2013-03-14 UAB „Aveplast“ išrašė PVM sąskaitą-faktūrą serijos Nr.0086529 užsakovui UAB „Pamario metalo konstrukcijos“ užsakymo kainai 8996,32 Lt sumai (b.l. 51).

82012-07-24 tarp UAB „Pamario metalo konstrukcijos“ ir UAB „Aveplast“ buvo pasirašyta Sutartis – Užsakymas Nr.( - ) (toliau Sutartis Nr.III), dėl darbų atlikimo objekte ( - ). Buvo sutarta, kad numatyta bendra objekto kaina – apima konstrukcijų, papildomų medžiagų ir priedų kainą, numatytų atlikti darbų ir paslaugų kainą, – 10402,46 Lt avansas sudaro 3120,74 Lt (Sutarties 2.1 p., 3.2.1 p.) (b.l. 80-85). Ieškovas sumokėjo 3120,74 Lt dydžio avansą 2012-07-24 mokėjimo pavedimu ir 2012-08-28 mokėjimo pavedimu dar 3120,74 Lt (b.l. 6, 8). Iš byloje pateikto Atliktų darbų akto prie sutarties Nr.( - ), bei pažymos apie atliktų darbų vertę už 2012 m. lapkričio mėn. nustatyta, kad UAB „Aveplast“ objekte ( - ) atliko darbų už 9951,61 Lt (b.l. 9, 11, 52). Tokiai sumai 2015-11-15 buvo išrašyta PVM sąskaita-faktūra Nr.0083535 (b.l.10).

92013-01-09 tarp UAB „Aveplast“ ir trečiojo asmens L. A. buvo sudaryta Sutartis –Užsakymas Nr. ( - ), su priedais. Sutarties 2.1 p. numatė, jog sutarties objekto kaina - apima konstrukcijų, papildomų medžiagų ir priedų kainą, bei numatytų suteikti paslaugų kainą bendra suma – 8241,96 Lt. Užsakymo pristatymas numatytas adresu ( - ) (Sutarties 3.4 p.). (b.l. 34-36). Iš byloje pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų serija AVE Nr.0086056 ir 0086012 nustatyta, kad L. A. UAB „Aveplast“ išrašė sąskaitas 8241,96 Lt sumai (b.l. 98, 99) UAB „Aveplast“ kasos pajamų orderis patvirtina, jog 8241,96 Lt L. A. sumokėjo atsakovui pagal sutartį N-077274-VG.

10Iš bylos medžiagos nustatyta, jog ieškovas atsakovui pagal byloje pateiktus mokėjimo pavedimus yra sumokėjęs 15241,48 Lt. Atsakovas nurodo, kad jis ieškovui pagal jų pasirašytas tris sutartis atliko darbų už 18947,93 Lt. Byloje tarp šalių nekilo ginčo dėl Sutarties Nr.III, apmokėjimo. Pagal šią sutartį buvo atlikta darbų objekte ( - ) už 9951,61 Lt (b.l. 9, 11, 52). Tokiai sumai 2015-11-15 buvo išrašyta PVM sąskaita-faktūra Nr.0083535 (b.l.10). Pagal šią sutartį buvo pervestas 6241,48 Lt dydžio avansas (b.l. 6,8). Likutis 3710,13 Lt, kaip nurodo atsakovas buvo užskaitytas iš ieškovo atsakovui sumokėto 9000 Lt avanso pagal sutartis Nr.I ir Nr.II. Taigi avansas pagal Sutartis Nr.I ir Nr.II liko 5289,87 Lt.

11Byloje kilo ginčas dėl darbų pagal Sutartis Nr.I ir Nr.II atlikimą. Bylos šalims nesutariant dėl ieškinyje nurodytų faktinių aplinkybių buvimo ar nebuvimo, aktualus tampa procesinės įrodinėjimo pareigos paskirstymo klausimas. Pažymėtina, kad tiek įstatyme, tiek teismų praktikoje pripažįstama, kad procesinę pareigą įrodyti nurodomas aplinkybes turi jas teigiantis asmuo. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014-01-02 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-104/2014). Ieškovas nurodo, jog avansas pagal sutartis Nr.I ir Nr.II buvo sumokėtas, darbai neatlikti. Pagal šias sutartis ieškovas avansu atsakovui sumokėjo 9000 Lt avanso iš kurio minusavus 3710,13 Lt liko 5289,87 Lt. Atsakovas nurodo, jog apie 2012 m. gruodžio mėn. pagal Sutartį Nr.II, UAB „Aveplast" pagamino konstrukcijų bendrai 8996,32 Lt sumai, tačiau su UAB „Pamario metalo konstrukcijos" bei L. A. buvo sutarta, kad UAB „Aveplast" neatliks montavimo darbų, o tik pristatys pagamintas konstrukcijas tiesiogiai į objektą, t. y. L. A., kas ir buvo padaryta. Tuo pačiu metu, visos šalys - UAB „Aveplast", UAB „Pamario metalo konstrukcijos" ir L. A., atsižvelgiant į tai, kad buvo atsisakyta konstrukcijų montavimo darbų, susitarė, jog dėl likusių pagal Sutartis Nr.I ir Nr.II konstrukcijų dalies (be montavimo paslaugų ir montavimui reikalingų medžiagų) pagaminimo ir pardavimo UAB „Aveplast" sudarys atskirą sutartį tiesiogiai su L. A., o 2012-07-24 pavedimu sumokėto 9000,00 Lt avanso likutis, t. y. 5289,87 Lt bus skirtas daliniam apmokėjimui už jau pagamintas ir pristatytas konstrukcijas pagal Sutartį Nr.II. Šias aplinkybes netiesiogiai patvirtina ir ieškovo veiksmai vykdant šias sutartis. Byloje nenustatyta aplinkybių, jog ieškovas kreipėsi į atsakovą dėl likusių darbų pagal Sutartį Nr.II ir Sutartį Nr.I įvykdymo, nesidomėjo kodėl šios sutartys nėra vykdomos. Tai leidžia teismui daryti labiau pagrįstą išvadą, jog šalys abipusiu susitarimu pakeitė šias dvi sutartis taip kaip nurodo atsakovas. Pažymėtina, jog įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle (kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo, pvz., darbų atlikimo, susitarimo dėl sutarčių transformavimo buvimo, teismas gali daryti išvadą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, kad labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus). Be to, atsakovo dėstomas aplinkybes taip pat patvirtino ir L. A. duodamas paaiškinimus teismo posėdžio metu, bei rašytiniuose paaiškinimuose. Teismo posėdžio metu L. A. nurodė, jog tarp ieškovo ir atsakovo sudarytose Sutartyse Nr.I ir Nr.II buvo sutarta dėl langų jo name ( - ), pagaminimo ir sumontavimo. Šias sutartis UAB "Pamario metalo konstrukcjos" sudarė jo prašymu. Už 12 vienetų langų pagal Sutartį Nr.154 (Sutartį Nr.II), 2012 m. liepos, rugpjūčio mėnesį sumokėjo UAB „Pamario metalo konstrukcijos“ 8996,32 Lt, tačiau kasos pajamų orderio neišsaugojo (b.l. 112). Pažymėtina, jog atsakovas UAB „Aveplast“ pagal Sutartį Nr.II, 2013-03-14 ieškovui UAB „Pamario metalo konstrukcijos“ išrašė PVM sąskaitą-faktūrą serijos Nr.0086529, užsakymo kaina 8996,32 Lt sumai. Tiek trečiojo asmens nurodoma sumokėta suma ieškovui, tiek atsakovo ieškovui už tuos darbus išrašytoje sąskaitoje nurodyta suma atitinka (b.l. 51). Byloje duomenų, kad ieškovas šią PVM sąskaitą-faktūrą atsakovui būtų apmokėjęs atskiru pavedimu nėra. Ieškovo bankroto administratorius nurodo, jog BUAB „Pamario metalo konstrukcijos“ nuo bendrovės įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos iki teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos jokių sutarčių su L. A. sudariusi nebuvo ir mokėjimų iš L. A. per nurodytą laiką negavo (b.l. 110). Bylos nagrinėjimo metu L. A. nurodė, kad pinigus UAB "Pamario metalo konstrukcijos" sumokėjo grynaisiais, be to tai nepaneigia tos aplinkybės, jog ieškovas su atsakovu trečiojo asmens L. A. naudai buvo sudarę Sutartis Nr.I ir Nr.II, pagal kurias dalis darbų buvo atlikta, už darbus pateikta sąskaita - faktūra. Aplinkybę, jog langai pagal Sutartį Nr.II buvo pristatyti į objektą ( - ), t.y. L. A., patvirtina ir atsakovo byloje pateiktas 2012-09-25 krovinio važtaraštis (b.l. 118-119).

12Ieškovas nurodo, jog 2013-03-07 aktu „Dėl skolų suderinimo“ UAB „Pamario metalo konstrukcija“ ir UAB „Aveplast“ suderino, kad UAB „Aveplast“ yra skolinga 5289,87 Lt. Teismas įvertinęs visas kitas byloje nustatytas faktines aplinkybes, sutinka su atsakovo atstovo bylos nagrinėjimo metu išdėstyta nuomone, jog tai tik buhalterinės skolos suderinimas, kai darbai atlikti, o sąskaita-faktūra nėra išrašyta. Pažymėtina, jog PVM sąskaitą-faktūrą serijos Nr.0086529 užsakovui UAB „Pamario metalo konstrukcijos“ užsakymo kainai 8996,32 Lt sumai UAB „Aveplast“ išrašė2013-03-14.

13Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta teismas daro pagrįstą išvadą, jog šalis siejo prievoliniai rangos teisiniai santykiai. CK 6.644 straipsnio 1 dalis numato, jog rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Pažymėtina, jog rangos sutartis gali būti sudaroma ir daiktui pagaminti (CK 6.645 str. 2 d.). Ieškovas (užsakovas) užsakė pas atsakovą (rangovą) pagaminti daiktus langus ir jų konstrukcijas į tris objektus. Dviejų Sutarčių Nr.I ir Nr.II vykdymo eigoje darbų apimtis kito, dalis darbų buvo atlikta, kitos dalies darbų buvo atsisakyta sutarus, jog dėl likusiųs neatliktų darbų bus atsakovas tarsis tiesiogiai su L. A.. Pažymėtina, jog įstatymas nedraudžia šalims keisti sutarčių sąlygas, jų įvykdymo apimtis rangos darbų atlikimo metu (CK 6.671 str.).

14Kadangi bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad šalis siejo prievoliniai rangos teisiniai santykiai, ieškiniu prašoma priteisti suma buvo gauta sutarčių pagrindu, todėl nesant nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo institutui taikyti būtinų sąlygų, aukščiau nurodoma ir reikalaujama priteisti suma negali būti laikoma kaip be teisinio pagrindo įgytas turtas (LR CK 6.237 str.).

15Atsižvelgiant į nurodytas įrodymų vertinimo taisykles, taip pat byloje surinktus rašytinius įrodymus, ieškovo atstovo, atsakovo atstovų, trečiojo asmens L. A. teismo posėdžio metu duotus paaiškinimus, byloje surinktų, ištirtų ir aptartų įrodymų visumą, teismas daro labiau pagrįstą išvadą, jog ieškovas, nepateikė įrodymų, kurie pagrįstų jo argumentus, kad BUAB "Pamario metalo konstrukcijos" yra sumokėjusi 1532,05 Eur (5289,87 Lt) daugiau, nei UAB "Aveplast" yra atlikusi darbų, todėl UAB „Aveplast" nėra skolinga ieškovui BUAB „Pamario metalo konstrukcijos" ir neturi pareigos sumokėti ieškiniu reikalaujamos sumos, ieškovo reikalavimai atmestini.

16Bylinėjimosi išlaidos

17Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Kadangi ieškinys yra atmestinas, atsakovui iš ieškovo įstatymų nustatyta tvarka yra priteistinos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos. Vadovaudamasis CPK 89 str. atsakovas prašo iš ieškovo BUAB „Pamario metalo konstrukcijos“ priteisti 2824,02 Eur išlaidas advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą pagalbai apmokėti. Iš byloje pateiktų suteiktų paslaugų ataskaitų, PVM sąskaitų-faktūrų, mokėjimo nurodymų nustatyta, jog atsakovo atstovas į suteiktas paslaugas įtraukė ir 1086,46 Eur (897,90 Eur × PVM 21 proc.) sumą, kurią sudaro atsakovo atstovų vykimas į teismo posėdžius iš Kauno į Klaipėdą ir atgal: 189,24 Eur už 2015-10-26 vykimą į teismo posėdį (b.l. 134, 135, 136); 217,22 Eur už kelionę į 2015-08-31 teismo posėdį (b.l. 140, 141; 142); 275,44 Eur už kelionę į 2015-06-18 teismo posėdį (b.l. 143, 144, 145); 216 Eur už kelionę į 2016-01-21 teismo posėdį (b.l. 163, 164, 165); 2004-04-02 LR Teisingumo ministro įsakymo Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo (2015 m. kovo 19 d. redakcija įsakymo Nr. 1R-77) 3 p. nurodyta, jog advokato dėl atvykimo teikti teisines paslaugas į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turėtos išlaidos, taip pat gyvenamosios patalpos nuomos ir kelionės išlaidos atlyginamos papildomai pagal teisės aktus, reglamentuojančius tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šios išlaidos iš šalies priteisiamos, jeigu advokatas vyksta teismo iniciatyva, dėl teismingumo ypatumų, kai reikiamos specializacijos advokato teismo vietovėje nėra ir kitais atvejais, kai advokato iš kitos vietovės dalyvavimas byloje būtinas. Teismas įvertinęs bylos sudėtingumą (byloje nagrinėjami teisiniai klausimai susiję su skolos priteisimu), ieškovo interesų atstovavimui nebuvo būtinas tik tam tikros reikiamos specializacijos atstovas advokatas, byloje nebuvo keliamas teismingumo klausimas, tai, jog šioje byloje atsakovo atstovo iš kitos vietovės dalyvavimas teismo posėdyje nebuvo pripažintas būtinu, atsakovo prašymas, priteisti 1086,46 Eur išlaidas susijusias su kelionėmis į teismo posėdžius iš Kauno į Klaipėdą ir atgal netenkintinas.

18Ieškovas taip pat prašo priteisti 1737,56 Eur už susipažinimą su ieškiniu; prašymo dėl termino atsiliepimui į ieškinį pateikti pratęsimo pateikimą; atsiliepimo pateikimą; taip pat už prašymų teismui dėl papildomų įrodymų prijungimo, paruošimą, informavimą, pasirengimą teismo posėdžiams, kas sudarė 4,00 val., (b.l. 141; 144); taip pat atstovavimą teismo posėdžiuose, iš viso 6 val. (3,17 val., 0,50 val., 0,67 val. ir 1,25 val.) (Rekomendacijų 9 p.) (b.l. 141, 144, 154, 164). LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintose (nauja redakcija nuo 2015-03-20) Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius, 8.19 p. už vieną teisinių konsultacijų, atstovavimo teisme, pasirengimo teismo ar parengiamajam teismo posėdžiui, valandą, rekomenduotinas maksimalus užmokesčio dydis yra 0,1, t.y. 73,51 Eur (735,10 Eur × 0,1 ). Įvertinus už praėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje dydį, nustatyta, jog atsakovo atstovo nurodyti įkainiai, 86,89-90,00 Eur už valandą plius PVM, už tokių teisinių paslaugų suteikimą viršijo Rekomendacijos nustatytus įkainius. Už šias paslaugas atsakovo atstovas apskaičiavo 1036,26 Eur atstovavimo išlaidų, kurios įvertinus bylos sudėtingumą, taip pat vadovaujantis Rekomendacijų patvirtintais maksimaliais dydžiais yra mažinamos iki 700 Eur, ir iš ieškovo atsakovui priteisiama 1401,30 Eur bylinėjimosi išlaidų.

19Atsakovas atsiliepime pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas, bei sprendime nurodyti, kad atsakovo UAB „Aveplast" bylinėjimosi išlaidas, kurios patirtos šioje byloje, laikomos bankrutavusios UAB „Pamario metalo konstrukcijos" administravimo išlaidomis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgiant į Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidų (2012 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2097/2012) atsakovui UAB „Aveplast“ priteistinos bylinėjimosi išlaidos– 1401,30 Eur iš BUAB „Pamario metalo konstrukcijos“ administravimo išlaidų.

20Vadovaudamasis LR CPK 259-270 str., teismas

Nutarė

21ieškinį atmesti.

22Priteisti atsakovui UAB „Aveplast“ 1401,30 Eur (vienas tūkstantis keturi šimtai vienas Eur 30 cnt) bylinėjimosi išlaidų iš ieškovo BUAB „Pamario metalo konstrukcijos“ administravimo išlaidų.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Domarkienė,... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš... 3. Atsakovas byloje pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo, jog su ieškiniu... 4. Tretysis asmuo L. A. atsiliepimo nepateikė. Bylos nagrinėjimo metu paaiškino... 5. Ieškinys atmestinas... 6. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog 2012-07-23 tarp UAB „Pamario metalo... 7. 2012-07-23 tarp UAB „Pamario metalo konstrukcijos“ ir UAB „Aveplast“... 8. 2012-07-24 tarp UAB „Pamario metalo konstrukcijos“ ir UAB „Aveplast“... 9. 2013-01-09 tarp UAB „Aveplast“ ir trečiojo asmens L. A. buvo sudaryta... 10. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog ieškovas atsakovui pagal byloje pateiktus... 11. Byloje kilo ginčas dėl darbų pagal Sutartis Nr.I ir Nr.II atlikimą. Bylos... 12. Ieškovas nurodo, jog 2013-03-07 aktu „Dėl skolų suderinimo“ UAB... 13. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta teismas daro pagrįstą išvadą, jog... 14. Kadangi bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad šalis siejo prievoliniai... 15. Atsižvelgiant į nurodytas įrodymų vertinimo taisykles, taip pat byloje... 16. Bylinėjimosi išlaidos... 17. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 18. Ieškovas taip pat prašo priteisti 1737,56 Eur už susipažinimą su... 19. Atsakovas atsiliepime pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas, bei... 20. Vadovaudamasis LR CPK 259-270 str., teismas... 21. ieškinį atmesti.... 22. Priteisti atsakovui UAB „Aveplast“ 1401,30 Eur (vienas tūkstantis keturi... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos...