Byla 2-3-324/2012
Dėl įpareigojimo įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, nuostolių ir be pagrindo įgyto turto priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė,

2sekretoriaujant Jurgai Sadauskaitei,

3dalyvaujant ieškovui D. U., jo atstovui advokatui Elmarui Urbonui,

4atsakovų atstovėms A. M., L. P., advokatei Dianai Ingridai Vinklerytei,

5trečiajam asmeniui be savarankiškų reikalavimų R. I. U.,

6trečiojo asmens be savarankiškų reikalavimų atstovei Aušrai Sitnikovienei,

7teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal D. U. ieškinį atsakovams akcinei bendrovei Ūkio bankas, uždarajai akcinei bendrovei „Ūkio banko investicinė grupė“, uždarajai akcinei bendrovei „Girstučio kultūros ir sporto rūmai“, Kauno miesto savivaldybės tarybai, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Kauno vandenys“, R. I. U., R. I. U. įmonei dėl įpareigojimo įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, nuostolių ir be pagrindo įgyto turto priteisimo ir

Nustatė

8ieškovas prašo priteisti iš UAB „Girstučio kultūros ir sporto rūmai“ 384.578,93Lt nuostolių atlyginimui; priteisti iš atsakovų UAB „Ūkio banko investicinė grupė“, AB „Ūkio bankas“ ir Kauno miesto savivaldybės tarybos 210,784,10 Lt be pagrindo įgyto turto; priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

9Reikalavimą grindžia 1998 08 01 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi, kuria iš AB „Dirbtinis pluoštas“ filialo „Girstutis“ R. I. U. įmonė dešimčiai metų išsinuomojo 1068,82 kv.m. patalpų, esančių ( - ). Patalpos buvo perduotos 1998 07 01 d. perdavimo - priėmimo aktu. Tas pačias kultūros rūmuose esančias patalpas 1999 05 01 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi iš atsakovo UAB „Girstučio kultūros ir sporto rūmai“ minėta įmonė išsinuomojo iki 2008 08 01 d. Pagal šios sutarties 1 p. jos buvo išnuomotos visuomeninio maitinimo ir pramogų teikimo funkcijoms atlikti. Pagal sutarties 4 p. atsakovas UAB „Girstučio kultūros ir sporto rūmai“ įsipareigojo užtikrinti vandens tiekimą į išsinuomotas patalpas. Nuo 2001 metų balandžio mėnesio patalpose buvo nutrauktas vandens tiekimas, tai patvirtina 2001 04 23 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos aktas. Nuomotojas laiko, kad nuo 2001 04 15 d. nuomos sutartis nuomotojo reikalavimu yra nutraukta, tačiau nuomininkas nėra gavęs įspėjimo dėl sutarties nutraukimo ir nėra sudaręs susitarimo dėl nuomos sutarties nutraukimo sąlygų. Kadangi patalpomis dėl atsakovo ar trečiojo asmens UAB „Kauno vandenys“, su kuriuo atsakovas turi sudaręs vandens tiekimo sutartį, veiksmų įmonei buvo kliudoma naudotis pagal jų paskirtį ir dėl nuomos sutarties nutraukimo tarp šalių buvo iškilęs ginčas, mano, kad nuomos sutartis turėjo būti nutraukta teismine tvarka (LR CK 6.498 str. 2 ir 3 p.). Nuomotojas nevykdė kapitalinio remonto, nuo 2001 04 10 dienos nuomininkas išnuomotomis patalpomis negalėjo naudotis ir dėl prakiurusio stogo. Tai patvirtina 2001 03 14 d. pranešimas, todėl atsakovas UAB „Girstučio kultūros ir sporto rūmai“ privalo atlyginti R.I. U. įmonės teisių perėmėjui D. U. pagal 2003 m. kovo 27 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartį nuostolius už laikotarpį, kurį įmonei buvo kliudoma naudotis patalpomis, ji negalėjo vykdyti savo veiklos bei išsinuomotų patalpų eksploatuoti (CK 6.249 str.; 6.256 str.2d., 4d.; 6.257 str.). Nuostoliai nuo 2001 spalio mėnesio iki ieškinio pareiškimo surašymo dienos sudaro 384.578,93 Lt. Ši suma apskaičiuota, sudėjus 1999 05 - 2001 04 laikotarpiu įmonės gautas pajamas, padalijus iš patalpose dirbtų mėnesių skaičiaus, t. y. išvedus įmonės gautų pajamų vidurkį ir padauginus pajamų vidurkį iš laikotarpio, kai patalpomis nebuvo naudojamasi pagal paskirtį dėl atsakovo kliudymo jomis naudotis: (235.202,00 Lt.(1999 m. pajamos) + 282.867,00 Lt.(2000m. pajamos) + 24.866,00Lt.(2001m. pajamos)) : 24 mėn.(dirbtų mėn. sk.) x 17mėn. (laikotarpis, kai dėl atsakovo kaltės patalpos buvo nenaudojamos) = 384.578,93 Lt. Nuostolių sumą sudaro įmonės negautos pajamos.

101997 07 31 d. - 1999 03 26 d. laikotarpiu R.I. U. įmonė išsinuomotose patalpose savo lėšomis atliko rekonstrukcijos ir remonto darbus už 210 784,10 Lt. Tai patvirtina remonto investicinių sąnaudų lentelė, PVM sąskaitos faktūros, apmokėjimą įrodantys dokumentai ir sutarčių nuorašai. Šios patalpos nuosavybės teise AB "Dirbtinis pluoštas" priklausė nuo 1997 07 17 dienos, 1998 12 07 d. buvo neatlygintinai perduotos atsakovui UAB "Ūkio banko investicinė grupė". Po to patalpos nuosavybės teise priklausė AB „Ūkio bankas“ pagal 2000 10 31 d. pirkimo pardavimo sutartį. Nuo 2002 m. gruodžio mėnesio jos tapo Kauno miesto savivaldybės nuosavybe. Tuo būdu atsakovai UAB "Ūkio banko investicinė grupė", AB "Ūkio bankas" ir Kauno miesto savivaldybės taryba be pagrindo įgijo nuosavybės teisę į dalį pastato, kuriame yra R.I. U. įmonės turto – išsinuomotų patalpų pagerinimo darbų už 210.784,10 Lt Ši suma turi būti priteista iš atsakovų priklausomai nuo jų be pagrindo įgyto turto vertės ( LR CK 6.237 str. ld.; 4d.; 6.239 str.; 6.240 str. 4d.).

11Motyvuojant tuo, kad šiuo metu nuomos terminas yra pasibaigęs, ieškovas atsisakė reikalavimo nuomotojui dėl įpareigojimo atnaujinti vandens tiekimą į patalpas. Pozicijos dėl ieškinyje nurodyto nuomotojo įpareigojimo atlikti kapitalinį stogo remontą nenurodė, tačiau, konkretizavus atsisakymo nuo reikalavimų įpareigoti atlikti veiksmus pagrindą, laikytina, kad D. U. atsisako ir nuo pastarojo reikalavimo.

12Atsakovai su ieškiniu nesutiko.

13UAB „Girstučio kultūros ir sporto rūmai“ atstovas į teismo posėdį neatvyko. Atsiliepime į ieškinį nurodo, kad nuostolių dėl komunalinių paslaugų tiekimo nutraukimo klausimas yra išspręstas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, R.I. U. reikalavimas atmestas. Pagal 1998 08 01 nuomos sutarties 7.2 punktą ir 1999 05 01 nuomos sutarties 9d. 2p., 10 p. šalys susitarė, kad nuomininkas nuomojamų patalpų ar jų dalies rekonstrukciją, kapitalinį ar bet kokį kitą remontą gali atlikti, tik gavus išankstinį raštišką nuomotojo leidimą, nuomotojui raštu patvirtinus būsimų darbų sąmatą. Pagal sutarties 7.13 punktą nustatyta, kad nuomotojas neatlygina jokių nuomininko išlaidų, skirtų nuomojamų patalpų pagerinimui, remontui, kapitaliniam remontui, rekonstrukcijai. Ieškovas neįrodė, kad būtų gavęs nuomos sutartyje numatytus leidimus, ar kad nuomotojas būtų raštu patvirtinęs būsimų darbų sąmatą. Remonto investicinių sąnaudų suvestinėje 1.135, 227-229 pozicijose nurodytos medžiagų įsigijimo datos yra ankstesnės, negu sudaryta 1998 08 01 patalpų nuomos sutartis. Jos galėjo būti panaudotos kitos turto remontui. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad išsinuomotas patalpas būtų rekonstravęs ir remontavęs savo sąskaita; neaišku, kokie konkretūs darbai buvo atlikti.

14UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ atstovė nurodė, kad ieškinyje nurodytas patalpas įsigijo pagal 1998 12 17 akcijų pasirašymo sutartį, 1998 12 17 turto perdavimo aktą, 2000 10 31 sutartį ir 2000 11 02 pastato perdavimo – priėmimo aktą. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad, UAB „Ūkio banko investicinei grupei“ patalpas įsigijus, jose tebevyko remonto ir rekonstrukcijos darbai. Paskutinė remonto investicinių sąnaudų suvestinėje nurodyta išlaidų dėl remonto data yra 1998 09 29. Nenustačius tikslių remonto darbų ir apimties, negalima teigti, kad UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ 1998 12 17 įgijo kokį nors papildomą turtą. Ieškovas klaidingai nurodo, kad UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ patalpas įgijo neatlygintinai. Jas AB „Dirbtinis pluoštas“ perdavė kaip turtinį įnašą pagal 3 225 000 vienetų paprastųjų vardinių akcijų ( vienos kaina 1 Lt) pasirašymo sutartį. Pagal 1998 12 15 išduotą turto vertės nustatymo pažymą 1998 08 01 kultūros rūmų „Girstutis“ vertė buvo 3 225 000 Lt, t.y. atitinkanti turtinį įnašą, todėl patalpų vertė negalėjo būti padidinta 210 784 10 Lt suma. Jei ir laikyti, kad ieškovas galėjo neįrodyta ir nenustatyta suma padidinti išsinuomotų patalpų vertę, tai nėra UAB „Ūkio banko investicinės grupės“ be pagrindo įgytas turtas. Pagal 1964 m. CK 307 straipsnį daryti patalpų einamąjį remontą ir padengti turto išlaikymo išlaidas privalėjo nuomininkas. 1998 08 01 nuomos sutartis nenustatė nuomotojui pareigos atlyginti nuomininkui patalpų remonto išlaidas. 1999 05 01 nuomos sutartis 9 punktas leido daryti remontą tik su raštišku nuomotojo leidimu ir būsimų darbų sąmatos patvirtinimu. Tokio leidimo nebuvo, todėl remonto darbai, jeigu jie ir padaryti, yra neteisėti.

15AB „Ūkio bankas“ atstovė nurodė, kad bankas pastatą nupirko 2000 10 31, įregistravo 2000 11 15. Įsigydamas šį turtą, bankas sumokėjo ankstesniam savininkui visą pastato tuometinę kainą. Jei patalpose buvo atliktas remontas ir dėl to padidėjo jų vertė, bankas už tai sumokėjo UAB „Ūkio banko investicinei grupei“. Ieškovo reikalavimai nepagrįsti nei sutartimis, nei įstatymais. Nėra įrodymų, kad nuomotojas jam būtų leidęs remontą atlikti.

16Kauno m. savivaldybės tarybos atstovė nurodė, kad savivaldybė „Girstučio“ kultūros ir sporto rūmus įsigijo atlyginio sandorio pagrindu. Pagal 2002 12 23 pagal pirkimo – pardavimo sutartį ji iš buvusios savininko neperėmė jokių su pastatu susijusių skolinių įsipareigojimų.

17AB „Dirbtinis pluoštas“ iš juridinių asmenų registro išregistruota, su ieškinio reikalavimais susijusių jos teisių ir pareigų perėmėjų nėra, todėl ji pašalintina iš trečiųjų asmenų procesinės padėties (CPK 48 str. 1 d.). 2003-05-14 pateiktame atsiliepime į ieškinį ši įmonė buvo nurodžiusi, kad pagal nuomos sutartį rūpintis einamuoju remontu turėjo nuomininkas, o leidimo daryti kapitalinį remontą nuomotojas nebuvo davęs. Be to, 1998 08 01 nuomos sutartis sudaryta vėliau, nei ieškovas teigia vykdęs remontą (1997 07 31 - 1999 03 26).

18Bankrutavusios R. I. U. įmonės administratoriaus atstovė nurodė, kad negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį bankroto administratorius nutraukė po bankroto bylos iškėlimo. Ieškinio pagrįstumo klausimą prašo spręsti teismo nuožiūra.

19Tretysis asmuo UAB „Kauno vandenys“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimu į ieškinį nurodo, kad vandens tiekimas į objektą nebuvo nutrauktas.

20Tretysis asmuo be savarankiškų reikalavimų R.I. U. yra ieškovo pusėje.

21Ieškinys atmestinas.

22Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 1998 08 01 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi iš AB „Dirbtinis pluoštas“ filialo „Girstutis“ R. I. U. įmonė visuomeninio maitinimo ir pramogų teikimo funkcijoms atlikti dešimčiai metų išsinuomojo 1068,82 kv.m. patalpų, esančių ( - ). Patalpos buvo perduotos 1998 07 01 d. perdavimo - priėmimo aktu. Tas pačias kultūros rūmuose esančias patalpas 1999 05 01 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi iš atsakovo UAB „Girstučio kultūros ir sporto rūmai“ minėta įmonė išsinuomojo iki 2008 08 01 d.

232003 m. kovo 28 d. Kauno apygardos teismo nutartimi, įsiteisėjusia 2003 m. gegužės 15 d., R.I. U. įmonei buvo iškelta bankroto byla. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį nutraukė bankroto administratorius. Šiuo metu sutartyje numatytas nuomos terminas yra pasibaigęs, ieškinys dėl nuomos sutarties nutraukimo teismine tvarka nebuvo pareikštas, todėl nepasisakytina dėl ieškovo argumentų nuomos pasibaigimo klausimais.

24Prašydamas iš buvusio nuomotojo priteisti 384.578,93Lt nuostolių, ieškovas neįrodė UAB „Girstučio kultūros ir sporto rūmai“ deliktinės ir sutartinės civilinės atsakomybės pagrindų.

25CK 6.246 straipsnio pirmoji dalis nustato, jog civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos ( neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jeigu įpareigotas asmuo kaltas, išskyrus įstatymų arba sutarties numatytus atvejus, kuriais civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės (CK 6.248 str. 1 d.). Laikoma, kad asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina (CK 6.248 str. 3 d.). Atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimus), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu ( CK 6.247 straipsnis).

26Pagal CK 6.256 straipsnį kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas ( 1,2 dalys).

27Negyvenamųjų patalpų perdavimo - priėmimo aktai patvirtina, kad nuomotojai perdavė nuomininkui tinkamas naudoti sutarčių pirmajame punkte nurodytas patalpas. Kitokių sutartinių nuomotojo įsipareigojimų patalpų naudojimo atžvilgiu, t.y. stogo kapitalinio remonto, dėl kurio ieškovas nurodo negalėjęs patalpose vystyti įmonės veiklos, nėra. Nėra ir įrodymų, kad R.I. U. įmonė veiklos negalėjo vykdyti dėl remontuotino stogo. Savo reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo nagrinėjamoje byloje ieškovas grindžia neteisėtai nuomotojo nutrauktu vandens tiekimu, tačiau atsakovo kaltės dėl pastarosios aplinkybės ir negalėjimo vykdyti įmonės veiklos dėl vandens tiekimo nutraukimo neįrodė.

28Įsiteisėjusiu 2002 m. balandžio 8 d. Kauno apygardos teismo sprendimu civilinėje byloje pagal UAB „Girstučio kultūros ir sporto rūmai“ ieškinį R.I. U. įmonei dėl skolos ir delspinigių priteisimo ir atsakovės priešieškinį dėl atlyginimo nuostolių, atsiradusių dėl 2001 m. sausio mėn. nutrauktų komunalinių paslaugų į išsinuomotas patalpas tiekimo ir kelio įmonės veiklai užkirtimo, nustatyta, kad ieškovė neįrodė komunalinių paslaugų nutraukimo fakto ir realių įmonės negautų pajamų dydžio, o 5295 Lt dydžio nuostolius nuomininkui iš nuomotojo teismas priteisė už išsinuomotų patalpų stogo remontą. Šioje byloje priimta 2002 m. liepos 15 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi konstatuota, kad atsakovo vienašalis aktas apie vandens atjungimą neįrodo ieškovo kaltės. Šių teismų sprendimus 2003 m. sausio 29 d. nutartimi kasacinis teismas paliko nepakeistus. Konstatavo, kad ieškovo įspėjimų, pranešimų apie galimą nuomos sutarties nutraukimą nuomotojo reikalavimu negalima vertinti kaip kliudymo atsakovui vykdyti ūkinę veiklą, atsakovas 2001 m. sausio – rugsėjo mėn. laikotarpiu, kai buvo įspėtas apie nuomos sutarties nutraukimą, nevykdė veiklos ir nepagrįstai prašo priteisti nuostolius už neveikimą iš nuomotojo. Nurodo, kad atsakovas, kaip atsakingas ir rūpestingas ūkio subjektas, nesprendė nuomos sutarties tinkamo vykdymo ir nutraukimo klausimų.

29Aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje byloje, kurioje dalyvauja tie patys asmenys, įrodinėti nereikia (CPK 182 str. 2 p.). Kitokių įrodymų apie vandens tiekimo nutraukimą (vandens įvado sunaikinimą) dėl nuomotojo kaltės, nei pateiktieji nurodomoje byloje, nagrinėjamoje byloje nėra. Ieškovas nurodo, kad įmonė užsiėmė visuomeninio maitinimo veikla nuo 1998-10-03 iki 2001-04-23. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2001 04 24 sprendimas nr. 77 sustabdyti R.I. U. įmonės veikslą dėl sprendime nurodytų reikalavimų maisto higienai ir viešojo maitinimo įmonėms nesilaikymo neįrodo, kad dėl pastarųjų reikalavimų nesilaikymo yra kaltas nuomotojas. Jei ir būtų galima daryti prielaidą, kad šiuos įmonės veiklos pažeidimus lėmė išsinuomoto pastato stogo trūkumai, aukščiau nurodytos bylos duomenys tai paneigia – nuomininkui buvo priteistos jo paties 2000 m. balandžio mėnesį atlikto stogo remonto išlaidos.

30Tuo vadovaujantis teismas sprendžia, kad ieškinį dėl nuostolių atlyginimo ieškovas pareiškė nepagrįstai ir nesąžiningai ( CPK 95 str. 1 d.).

31Reikalavimo priteisti iš atsakovų patalpų remonto išlaidas kaip be pagrindo įgytą turtą ieškovas neįrodė.

32D. U. nurodė, kad patalpas remontavo 1997 07 31 – 1999 03 26 laikotarpiu, t.y. iki 1998 08 01 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties su AB „Dirbtinis pluoštas“ pasirašymo. Pastarojoje nuomos sutartyje nėra jokių nuomotojo įsipareigojimų atlyginti nuomininkui iki nuomos sutarties sudarymo atsiradusias remonto išlaidas. Priešingai, šios sutarties 7.4 punktu nuomininkas įsipareigojo savo lėšomis atlikti patalpų pagerinimo darbus, nepabloginant pastato ir inžinerinių tinklų techninės būklės. 7.13 punktu šalys susitarė, kad nuomotojas neatlygina jokių nuomininko išlaidų, skirtų nuomojamų patalpų pagerinimui, remontui, kapitaliniam remontui, rekonstrukcijai ir pan. Šalys nustatė, kad patalpų arba jų dalies rekonstrukciją ir bet kokį statybinį remontą nuomininkas gali atlikti, tik gavus raštišką nuomotojo leidimą. Ieškovas tokio AB „Dirbtinis pluoštas“ leidimo nepateikė. Be to, nėra ir įrodymų, kad išsinuomotos patalpos būtų rekonstruotos R.I. U. įmonės lėšomis. 1999 m. gegužės 1 d. tas pačias negyvenamąsias patalpas R.I. U. įmonei išnuomojo UAB „Girstučio kultūros ir sporto rūmai“. Pagal šios sutarties 9. 2, 9.3 punktus, 10 punktą šalys susitarė, kad nuomininkas nuomojamų patalpų ar jų dalies rekonstrukciją, kapitalinį ar bet kokį kitą remontą atlikti, patalpas pertvarkyti gali tik gavus raštišką nuomotojo leidimą ir nuomotojui raštu patvirtinus būsimų darbų sąmatą. Pagal sutarties 10 punktą nuomotojas neatlygina jokių nuomininko išlaidų, skirtų nuomojamų patalpų pagerinimui, remontui, kapitaliniam remontui, rekonstrukcijai. Ieškovas neįrodė, kad būtų gavęs nuomos sutartyje numatytus leidimus ar kad nuomotojas būtų raštu patvirtinęs būsimų darbų sąmatą. Ieškovas neturėjo įstatyminio ar sutartinio pagrindo reikalauti iš UAB „Girstučio kultūros ir sporto rūmai“ remonto išlaidų ir todėl, kad remonto investicinių sąnaudų suvestinėje 1.135, 227-229 pozicijose nurodytos medžiagų įsigijimo datos yra ankstesnės, negu su šiuo nuomotoju sudaryta sutartis, nėra įrodymų apie remontui išleistas R.I. U. įmonės lėšas ir dėl remonto faktiškai sukurtą atskirą nekilnojamojo turto objektą (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 str., CPK 178 str.).

33Vadovaujantis išdėstytais argumentais darytina išvada, kad ieškinyje nurodytų negyvenamųjų patalpų nuomotojas UAB „Girstučio kultūros ir sporto rūmai“ neturėjo sutartinės ir įstatyminės pareigos atlyginti R.I. U. įmonei išnuomotų patalpų remonto išlaidas. Jei patalpos nuomininko ir buvo pagerintos, nėra pagrindo spręsti, jog UAB „Ūkio banko investicinė grupė“, įsigydama visą pastatą pagal notariškai patvirtintą 1998 m. gruodžio 17 d. akcijų pasirašymo sutartį, „Dirbtinio pluošto“ bendrovei juo kaip turtiniu įnašu apmokant 3 225 000 paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės UAB „Ūkio banko investicinės grupės“ akcijų, ( - ) esantį statinį įgijo be įstatyme numatyto pagrindo. Vėlesni šio nekilnojamojo daikto savininkai jį įgijo pagal pirkimo – pardavimo sandorius. Nei vienas iš šių trijų sandorių įstatymų nustatyta tvarka nėra nuginčytas, todėl ieškovas nepagrįstai reiškia reikalavimą vėlesniems pastato savininkams dėl remonto išlaidų priteisimo kaip be pagrindo įgyto pastato pagerinimo ar naujai suformuoto nekilnojamojo daikto įgijimo ( CPK 178 str.).

34Bylos dalis dėl reikalavimų atnaujinti vandens tiekimą ir suremontuoti stogą nutrauktina, priėmus ieškovo atsisakymą nuo ieškinio ( CPK 293 str. 1 d. 4 p.).

35Bylos nagrinėjimo metu ieškovas buvo atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų valstybei atlyginimo pagal Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 14 straipsnio 2 dalį.

36Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 263 straipsniais, 269 straipsnio 1 dalimi, 270 straipsniu,

Nutarė

37ieškinį dėl nuostolių ir be pagrindo įgyto turto vertės priteisimo atmesti.

38Nutraukti bylos dalį pagal D. U. ieškinį atsakovams akcinei bendrovei Ūkio bankas, uždarajai akcinei bendrovei „Ūkio banko investicinė grupė“ , uždarajai akcinei bendrovei „Girstučio kultūros ir sporto rūmai“, Kauno miesto savivaldybės tarybai, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Kauno vandenys“, R. I. U., R. I. U. įmonei dėl įpareigojimo įvykdyti sutartinius įsipareigojimus.

39Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė,... 2. sekretoriaujant Jurgai Sadauskaitei,... 3. dalyvaujant ieškovui D. U., jo atstovui advokatui Elmarui Urbonui,... 4. atsakovų atstovėms A. M., L. P., advokatei Dianai Ingridai Vinklerytei,... 5. trečiajam asmeniui be savarankiškų reikalavimų R. I. U.,... 6. trečiojo asmens be savarankiškų reikalavimų atstovei Aušrai Sitnikovienei,... 7. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal D. U. ieškinį atsakovams... 8. ieškovas prašo priteisti iš UAB „Girstučio kultūros ir sporto rūmai“... 9. Reikalavimą grindžia 1998 08 01 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi,... 10. 1997 07 31 d. - 1999 03 26 d. laikotarpiu R.I. U. įmonė išsinuomotose... 11. Motyvuojant tuo, kad šiuo metu nuomos terminas yra pasibaigęs, ieškovas... 12. Atsakovai su ieškiniu nesutiko.... 13. UAB „Girstučio kultūros ir sporto rūmai“ atstovas į teismo posėdį... 14. UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ atstovė nurodė, kad ieškinyje... 15. AB „Ūkio bankas“ atstovė nurodė, kad bankas pastatą nupirko 2000 10 31,... 16. Kauno m. savivaldybės tarybos atstovė nurodė, kad savivaldybė... 17. AB „Dirbtinis pluoštas“ iš juridinių asmenų registro išregistruota, su... 18. Bankrutavusios R. I. U. įmonės administratoriaus atstovė nurodė, kad... 19. Tretysis asmuo UAB „Kauno vandenys“ atstovas į teismo posėdį neatvyko,... 20. Tretysis asmuo be savarankiškų reikalavimų R.I. U. yra ieškovo pusėje.... 21. Ieškinys atmestinas.... 22. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 1998 08 01 d. negyvenamųjų patalpų... 23. 2003 m. kovo 28 d. Kauno apygardos teismo nutartimi, įsiteisėjusia 2003 m.... 24. Prašydamas iš buvusio nuomotojo priteisti 384.578,93Lt nuostolių, ieškovas... 25. CK 6.246 straipsnio pirmoji dalis nustato, jog civilinė atsakomybė atsiranda... 26. Pagal CK 6.256 straipsnį kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti... 27. Negyvenamųjų patalpų perdavimo - priėmimo aktai patvirtina, kad nuomotojai... 28. Įsiteisėjusiu 2002 m. balandžio 8 d. Kauno apygardos teismo sprendimu... 29. Aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje... 30. Tuo vadovaujantis teismas sprendžia, kad ieškinį dėl nuostolių atlyginimo... 31. Reikalavimo priteisti iš atsakovų patalpų remonto išlaidas kaip be pagrindo... 32. D. U. nurodė, kad patalpas remontavo 1997 07 31 – 1999 03 26 laikotarpiu,... 33. Vadovaujantis išdėstytais argumentais darytina išvada, kad ieškinyje... 34. Bylos dalis dėl reikalavimų atnaujinti vandens tiekimą ir suremontuoti... 35. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas buvo atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų... 36. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 37. ieškinį dėl nuostolių ir be pagrindo įgyto turto vertės priteisimo... 38. Nutraukti bylos dalį pagal D. U. ieškinį atsakovams akcinei bendrovei Ūkio... 39. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos...