Byla 2S-1289-527/2014
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu (tretieji asmenys: I. V., M. S., E. N., A. N., V. M.)

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolita Cirulienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. V. atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-153-292/2014 pagal ieškovo A. V. ieškinį atsakovui A. V. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu (tretieji asmenys: I. V., M. S., E. N., A. N., V. M.) ir

Nustatė

2

  1. Ginčo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

3ieškovas ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiais tarp atsakovo ir ieškovo bei I. V. sudarytus 2002-10-05 pirkimo–pardavimo sutartį, registro Nr. 8644, kuria ieškovas ir I. V. pardavė atsakovui žemės sklypą ir pastatą – gyvenamąjį namą, esančius ( - ), Alytuje, bei 2002-10-05 perdavimo–priėmimo aktą, registro Nr. 8646.

4Alytaus rajono apylinkės teismas 2014 m. vasario 24 d. nutartimi ieškovo ieškinį paliko nenagrinėtą, ieškovui atsiėmus ieškinį; priteisė iš ieškovo trečiajam asmeniui M. S. 1 500 Lt išlaidų už suteiktą advokato teisinę pagalbą; grąžino ieškovui 3 606 Lt žyminį mokestį. Teismas nustatė, kad tretieji asmenys M. S., E. N., A. N. ir V. M. prašė priteisti iš ieškovo jų patirtas 2 100 Lt bylinėjimosi išlaidas. Teismas, atsižvelgęs į tai, jog byla baigta nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą sprendė vadovaudamasis CPK 94 straipsnio 1 dalimi. Teismas nustatė, kad ieškovas, atsiėmęs ieškinį, ieškinio atsiėmimo priežasčių aiškiai nenurodė. Tretieji asmenys savo procesinėmis teisėmis naudojosi sąžiningai. Jie patyrė bylinėjimosi išlaidas ieškovui pateikus teismui ieškinį, pagal kurį buvo iškelta civilinė byla ir kurį ieškovas atsiėmė, todėl, teismo nuomone, trečiųjų asmenų patirtas išlaidas turi atlyginti ieškovas. Teismas iš pateiktų dokumentų (2014-02-19 sąskaitos faktūros serija GB Nr. 194 ir priedo prie jos – atliktų darbų ir patirtų išlaidų išklotinės) nustatė, kad trečiasis asmuo M. S. sumokėjo nurodytą sumą advokatų kontorai Kručkauskas ir partneriai „ConsulTax“ už rašytinių paaiškinimų (atsiliepimo) į ieškinį surašymą, nurodomas apmokamas laikas – 6 valandos, vienos valandos kaina – 350 Lt. Tretieji asmenys A. N., M. S., E. N. ir V. M. pateikė sudarytų su minėtos advokatų kontoros advokatu Albertu Kručkausku teisinių paslaugų sutarčių išrašus (t. 1, b. l. 109–112) bei savo rašytinius paaiškinimus (t. 1, b. l. 103–108). Teismas sprendė, kad trečiųjų asmenų prašymas priteisti jiems patirtas bylinėjimosi išlaidas yra pagrįstas. Teismas nustatė, kad prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) (toliau – Rekomendacijos) maksimalaus dydžio 8.2 punkte nustatyto maksimalaus užmokesčio dydžio už atsiliepimą į ieškinį, kuris yra 3 000 Lt. Tačiau teismas sprendė, kad advokatui Albertui Kručkauskui šios bylos aplinkybės nebuvo visiškai naujos, nes advokatas trečiuosius asmenis taip pat atstovavo Kauno apygardos teisme civilinėje byloje Nr. 2-1113-260/2012, vėliau ir apeliaciniame teisme, tik jau kaip ieškovus, pareiškusius actio Pauliana ieškinį A. V., A. V. ir I. V. dėl to paties nekilnojamojo turto sandorio pripažinimo negaliojančiu. Be to, advokatas nebuvo atvykęs į teismą susipažinti su byla, kad galėtų surašyti minėtus paaiškinimus. Teismas 2013-01-15 nutartimi (t. 1, b. l. 94–95) nepratęsdamas tretiesiems asmenims termino atsiliepimui į ieškinį pateikti nurodė, kad pasirengimas bylą nagrinėti teisme vyks parengiamajame teismo posėdyje, kuriame tretieji asmenys galės formuluoti atsikirtimus ir teikti įrodymus, kurių nepateikė kartu su atsiliepimu į ieškinį, tačiau tretieji asmenys vis tiek į bylą pateikė rašytinius paaiškinimus iki parengiamojo teismo posėdžio. Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, trečiųjų asmenų prašomą priteisti už advokato teisinę pagalbą sumą mažino iki 1 500 Lt.

5II. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

6Ieškovas atskiruoju skundu (t. 2, b. l. 2–4) prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2014-02-24 nutartį dalyje dėl 1 500 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš ieškovo trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, panaikinti ir šioje dalyje klausimą išspręsti iš esmės – trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo netenkinti. Ieškovas nurodo, kad Alytaus rajono apylinkės teismas, gavęs jo ieškinį, savo iniciatyva į bylos nagrinėjimą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, įtraukė ir atsakovo A. V. kreditorius M. S., E. N., A. N., V. M. bei ieškovo sutuoktinę I. V. bei nustatė terminą atsiliepimui į ieškinį pateikti (t. 1, b. l. 78). Tretieji asmenys atsiliepimo į ieškovo ieškinį teismo nustatyta tvarka ir laiku nepateikė (CPK 142 str.), jų atstovo advokato Alberto Kručkausko prašymas dėl termino atnaujinimo atsiliepimui pateikti buvo atmestas, todėl, praleidę terminą atsiliepimui į ieškinį pateikti dėl savo aplaidumo, teismui 2014-02-04 jie pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose išdėstė savo poziciją dėl bylos esmės (t. 1, b. l. 103–108). 2014-02-12 Alytaus rajono apylinkės teisme gautas ieškovo prašymas dėl ieškinio atsiėmimo kartu su atsakovo A. V. sutikimu dėl ieškinio atsiėmimo (t. 1, b. l. 114–115) dėl nesuprantamų priežasčių buvo išspręstas tik po 12 dienų, t. y. tik 2014-02-24. Iki parengiamojo teismo posėdžio tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, pateikė prašymą dėl priteisimo bylinėjimosi išlaidų (t. 1, b. l. 120–121), kurias neva patvirtina 2014-02-19 sąskaita faktūra GB Nr. 194. Ši sąskaita faktūra buvo išrašyta tik po 7 dienų, kai teismui buvo pateiktas ieškovo prašymas dėl ieškinio atsiėmimo, o pats prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo teismui matomai buvo pateiktas dar vėliau. Teismas 2014-02-24 nutartimi patenkino ieškovo prašymą dėl ieškinio atsiėmimo ir ieškovo prašymą paliko nenagrinėtą, tačiau iš ieškovo trečiajam asmeniui M. S. priteisė 1 500 Lt bylinėjimosi išlaidų.

7Ieškovui nebuvo įteiktas trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo kartu su įrodymais, kurie pagrįstų nurodomų išlaidų apmokėjimą, todėl ieškovas negali nurodyti ir įvertinti, ar nurodomos išlaidos buvo faktiškai patirtos, t. y., ar minėti asmenys nurodytą sąskaitą faktūrą apmokėjo. Tuo atveju, jeigu šios išlaidos realiai nebuvo patirtos, tokios išlaidos negalėjo būti priteistos iš ieškovo.

8Alytaus rajono apylinkės teismas, priteisdamas bylinėjimosi išlaidas, visiškai nepagrįstai vadovavosi Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) (Rekomendacijos) 8.2 punktu, kuriame nurodoma, jog maksimalaus užmokesčio dydis už atsiliepimą į ieškinį yra 3 000 Lt. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, atsiliepimo į ieškinį nepateikė, šią aplinkybę pripažino tiek Alytaus rajono apylinkės teismas, tiek patys tretieji asmenys savo 2014-01-30 rašytiniuose paaiškinimuose, todėl vadovautis Rekomendacijų 8.2 punktu nebuvo teisinio pagrindo. Rekomendacijų 8.2 punktas numato baigtinį sąrašą teisinių paslaugų, o rašytiniai paaiškinimai į jas nepatenka, todėl taikyti šiame punkte nurodomą koeficientą ir priteisti net 1 500 Lt nebuvo jokio pagrindo. Tretieji asmenys patys prisiėmė riziką nepateikdami atsiliepimo į ieškinį nustatyta tvarka ir laiku, juo labiau, kai buvo atstovaujami profesionalaus teisininko, todėl šios išlaidos iš ieškovo negali būti priteistos. Geriausiu atveju galėjo būti taikomas Rekomendacijų 8.16 punktas, kuris numato, jog už kitų dokumentų, susijusių su atstovavimu bylų procese, parengimą (išskyrus dokumentus, kuriais šalinami procesinių dokumentų trūkumai) koeficientas yra 0,12 minimalios mėnesinės algos. Tai reiškia, jog maksimali priteistina suma, vadovaujantis šiuo punktu, sudarytų 120 Lt (1 000 x 0,12).

9Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, į bylos nagrinėjimą buvo įtraukti teismo iniciatyva nesant jokios motyvacijos kaip teismo sprendimas gali įtakoti jų teises ir pareigas (CPK 47 str.). Ieškovas negali būti atsakingas už tai, jog teismas į bylos nagrinėjimą įtraukia asmenis, kurių teisėms ir pareigoms teismo sprendimas negali turėti jokios įtakos ir iš ieškovo to pasėkoje priteisti bylinėjimosi išlaidas.

10Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas (t. 2, b. l. 7–8) prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2014-02-24 nutartį dalyje dėl 1 500 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš ieškovo panaikinti ir šioje dalyje klausimą išspręsti iš esmės – trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo netenkinti. Atsakovas visiškai sutinka su ieškovo atskirajame skunde nurodytais argumentais.

11III. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

13Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas nei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas nenustatė.

14Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 ir 94 straipsnių nuostatas, baigus bylos nagrinėjimą, teismui kyla pareiga paskirstyti bylinėjimosi išlaidas. Nagrinėjamu atveju civilinė byla buvo baigta nepriimant sprendimo dėl ginčo esmės, ieškovui atsisakius atsakovui pareikštų reikalavimų. CPK 94 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo srityje svarbią reikšmę turi kaltė (atsakomybė) dėl proceso. Pagal ją sprendžiama, kam turėtų tekti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta. Atsakomybė ir kaltė dėl bylinėjimosi išlaidų nustatoma pagal procesinius šalių santykius, jų procesinį elgesį, t. y. vertinamas bylinėjimosi išlaidų priežastingumas, šalių apdairumas ir rūpestingumas, atliekant procesinius veiksmus, tarp jų ir paduodant ieškinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2010). Atkreiptinas dėmesys, kad skirstant bylinėjimosi išlaidų naštą šalims, kai ieškovas atsiėmė ieškinį, yra svarbu nustatyti ieškinio atsiėmimo priežastis, t. y., ar ieškinio atsiėmimas buvo sąlygojamas atsakovo veiksmų. Pažymėtina, kad priežasties teorija numato, kad bylinėjimosi išlaidos atsiranda vykstant teisminiam bylos nagrinėjimui ir būtent dėl jo, todėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo naštos paskirstymui yra reikšmingi procesiniai šalių santykiai, jų procesinis elgesys. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta pagal priežasties teoriją turi tekti šaliai, atlikusiai neteisėtus procesinius veiksmus arba tokius procesinius veiksmus, kurie tapo papildomų bylinėjimosi išlaidų priežastimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-01-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-104/2013).

15Sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų už advokato teiktą teisinę pagalbą priteisimo, turi būti vadovaujamasi CPK 98 straipsnio nuostatomis, t. y. išlaidos priteisiamos, jei prašymas dėl jų priteisimo bei išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai pateikti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, jos turi būti proporcingos bylos sudėtingumui, advokato darbo ir laiko sąnaudoms ir neviršyti Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio.

16Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismas, spręsdamas dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti, vadovaujasi ne tik nurodytais CPK 98 straipsnyje įtvirtintais kriterijais, tačiau ir sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, siekiant, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008). Pažymėtina ir tai, kad konkretų atlygintinų išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydį nustato teismas ir būtent jo diskrecijai priklauso klausimo dėl priteistinų išlaidų pagrįstumo išsprendimas.

17Nagrinėjamoje byloje pagal 2013-12-07 ieškinį savarankiškų reikalavimų nereiškę tretieji asmenys, kuriuos į bylą įtraukė pirmosios instancijos teismas savo iniciatyva 2013-12-23 nutartimi, prašymą dėl 2 100 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo teismui pateikė su 2014-02-04 pateiktais rašytiniais paaiškinimais, o bylinėjimosi išlaidų sumokėjimą pagrindžiančius dokumentus su nauju sukonkretintu prašymu pateikė 2014-02-20 (t. 1, b. l. 120–125), t. y. iki 2014-02-24 parengiamojo teismo posėdžio.

18Pirmosios instancijos teismas skundžiama 2014-02-24 nutartimi ieškovo ieškinį paliko nenagrinėtą, ieškovui atsiėmus ieškinį, bei priteisė iš ieškovo trečiajam asmeniui M. S. dalį jo turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti – 1 500 Lt.

19Nors nagrinėjamoje situacijoje ir nėra pagrindo ieškovo veiksmus pareiškiant ieškinį pripažinti nesąžiningais ar neteisėtais, tačiau apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad trečiųjų asmenų patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti už procesinių dokumentų parengimą buvo sąlygotos būtent ieškovo inicijuoto teisminio proceso, kuris baigėsi ieškovui atsiėmus ieškinį, pastarajam praradus suinteresuotumą jį tęsti, todėl spręstina, jog šioje byloje buvo pagrindas spręsti dėl trečiųjų asmenų patirtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti priteisimo iš ieškovo.

20Nesutiktina su atskirojo skundo argumentu, jog ieškovas neprivalo atlyginti bylinėjimosi išlaidų teismo iniciatyva įtrauktų į bylą trečiųjų asmenų, kurių teisėms ir pareigoms teismo sprendimas negali turėti jokios įtakos. Visų pirma, pažymėtina, jog apeliantas niekaip nepagrindė savo teiginio apie tai, jog teismo iniciatyva įtrauktų į bylą trečiaisiais asmenimis atsakovo kreditorių teisėms ir pareigoms teismo sprendimas negali turėti jokios įtakos. Be to, pažymėtina ir tai, jog CPK 47 straipsnis numato trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, įstojimą į bylą ieškovo arba atsakovo pusėje šalių prašymu arba teismo iniciatyva, jeigu bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms arba pareigoms. Pagal tokį teisminį reglamentavimą akivaizdu, jog trečiųjų asmenų įtraukimui pakanka teismo padarytos tikėtinos išvados apie galimą įtaką jų teisėms arba pareigoms.

21Nors ieškovo prašymas dėl ieškinio atsiėmimo kartu su atsakovo A. V. sutikimu dėl ieškinio atsiėmimo (t. 1, b. l. 114–115) Alytaus rajono apylinkės teisme buvo gautas 2014-02-12, tai, kad šį klausimą teismas išsprendė tik po 12 dienų, t. y. tik 2014-02-24, nėra pagrindas pirmosios instancijos teismo veiksmus vertinti kaip netinkamus, kadangi 2014-02-24 buvo iš anksto numatyta teismo parengiamojo posėdžio data, apie kurią buvo informuotos ne tik šalys, pageidavę ieškinio atsiėmimo, bet ir tretieji asmenys. Būtent priešingu atveju – jeigu teismas, būdamas paskyręs parengiamojo teismo posėdžio datą ir sukvietęs į jį atvykti visus dalyvaujančius asmenis, ieškinio atsiėmimo klausimą būtų išsprendęs anksčiau – apeliacinės instancijos teismo nuomone, būtų atsiradusi prielaida trečiųjų asmenų teisių pažeidimui, jiems negalėjus pateikti prašymo dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Tai, kad tretieji asmenys 2 100 Lt bylinėjimosi išlaidas patyrė pagal 2014-02-19 sąskaitą faktūrą GB Nr. 194, išrašytą ir apmokėtą po 7 dienų po teismui pateikto ieškovo prašymo dėl ieškinio atsiėmimo (t. 1, b. l. 128–130), šiuo atveju nėra svarbu, kadangi trečiųjų asmenų atstovo advokato Alberto Kručkausko rašytiniai paaiškinimai, būtent už kurių parengimą ir buvo išrašyta ši sąskaita, su prašymu dėl advokato išlaidų priteisimo į bylą buvo pateikti dar 2014-02-04 (1 t., b. l. 103–108).

22Tačiau apeliacinės instancijos teismas visiškai pritaria atskirojo skundo argumentui, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) (Rekomendacijos) 8.2 punktą, pagal kurį maksimalaus užmokesčio dydis už atsiliepimą į ieškinį yra 3 000 Lt. Kadangi tretieji asmenys atsiliepimo į ieškovo ieškinį teismo 2013-12-23 nutartimi (1 t., b. l. 78) nustatyta tvarka ir laiku nepateikė (CPK 142 str.), jų 2014-01-13 prašymas dėl termino pratęsimo (1 t., b. l. 92) teismo 2013-01-15 nutartimi buvo netenkintas (1 t., b. l. 94–95), apeliacinės instancijos teismo nuomone, apylinkės teismas, priteisdamas iš ieškovo tretiesiems asmenims 1 500 Lt (1/2 dalį maksimalios sumos už atsiliepimą į ieškinį) už jų atstovo advokato Alberto Kručkausko pateiktus rašytinius paaiškinimus (1 t., b. l. 103–108), be jokio pagrindo taikė Rekomendacijų 8.2 punktą, reglamentuojantį maksimalaus užmokesčio dydį už atsiliepimą į ieškinį. Konstatuotina, jog nagrinėjamuoju atveju turėjo būti taikomas Rekomendacijų 8.16 punktas ir iš ieškovo priteista tik 120 Lt (1 000 x 0,12) suma už kitų dokumentų, susijusių su atstovavimu bylų procese, parengimą (išskyrus dokumentus, kuriais šalinami procesinių dokumentų trūkumai).

23Kadangi pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė procesinės teisės normas ir dėl to neteisingai paskirstė bylinėjimosi išlaidas, teismo nutartis keistina, sumažinant nuo 1 500 Lt iki 120 Lt priteistas iš ieškovo trečiajam asmeniui M. S. išlaidas už suteiktą advokato teisinę pagalbą (CPK 329 str. 1 d.).

24Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

25atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

26Alytaus rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 24 d. nutartį pakeisti.

27Sumažinti nuo 1 500 Lt iki 120 Lt priteistas iš ieškovo A. V. trečiajam asmeniui M. S. išlaidas už suteiktą advokato teisinę pagalbą.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolita Cirulienė... 2.
  1. Ginčo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo... 3. ieškovas ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiais tarp atsakovo ir... 4. Alytaus rajono apylinkės teismas 2014 m. vasario 24 d. nutartimi ieškovo... 5. II. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 6. Ieškovas atskiruoju skundu (t. 2, b. l. 2–4) prašo Alytaus rajono... 7. Ieškovui nebuvo įteiktas trečiųjų asmenų, nepareiškiančių... 8. Alytaus rajono apylinkės teismas, priteisdamas bylinėjimosi išlaidas,... 9. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, į bylos... 10. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas (t. 2, b. l. 7–8) prašo Alytaus... 11. III. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 13. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame... 14. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 ir 94... 15. Sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų už advokato teiktą... 16. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismas, spręsdamas dėl išlaidų... 17. Nagrinėjamoje byloje pagal 2013-12-07 ieškinį savarankiškų reikalavimų... 18. Pirmosios instancijos teismas skundžiama 2014-02-24 nutartimi ieškovo... 19. Nors nagrinėjamoje situacijoje ir nėra pagrindo ieškovo veiksmus... 20. Nesutiktina su atskirojo skundo argumentu, jog ieškovas neprivalo atlyginti... 21. Nors ieškovo prašymas dėl ieškinio atsiėmimo kartu su atsakovo A. V.... 22. Tačiau apeliacinės instancijos teismas visiškai pritaria atskirojo skundo... 23. Kadangi pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė procesinės teisės... 24. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,... 25. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 26. Alytaus rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 24 d. nutartį pakeisti.... 27. Sumažinti nuo 1 500 Lt iki 120 Lt priteistas iš ieškovo A. V. trečiajam...