Byla B2-536-553/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Aldona Tilindienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Raidvis“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Neo domus“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Neo domus“ kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti bankroto bylą UAB „Neo domus“, bankroto administratoriumi skirti UAB „Versluva“. Nurodė, kad yra atsakovo kreditorius, pagal išrašytas sąskaitas – faktūras atsakovas ieškovui skolingas 31 264,71 Lt. Atsakovas per nustatytą terminą su kreditoriumi neatsiskaitė ir informavo jį, kad negali padengti įsiskolinimo dėl įmonės nemokumo. Iš atsakovo pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų ieškovas daro išvadą, kad atsakovas yra nemokus, kadangi atsakovo pradelstų įsiskolinimų suma viršija pusę atsakovo į balansą įrašyto turto vertę.

3Atsakovas UAB „Neo domus“ atsiliepime į ieškovo pareiškimą nurodė, kad sutinka dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Neo domus“, kadangi įmonė yra nemoki, negali ir ateityje negalės vykdyti savo veiklos.

42009-04-28 teisme gautas pareiškėjo AB SEB bankas prašymas įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu AB SEB banką, iškelti bankroto bylą UAB „Neo domus“ ir paskirti UAB „Neo domus“ bankroto administratoriumi UAB „Projektų vertinimo biuras“. Pareiškėjas nurodė, kad yra atsakovo kreditorius. UAB „Neo domus“ negrąžintas kreditas pagal 2007 m. kovo 29 d. kreditavimo sutartį Nr. 1560706010095-21 su vėlesniais pakeitimais sudaro 4 816 927 Lt. Bendrovės nekilnojamasis turtas įkeistas AB SEB bankui.

52009-04-29 teisme gautas pareiškėjo UAB „Rimvydas ir ko“ prašymas įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu UAB „Rimvydas ir ko“, iškelti bankroto bylą UAB „Neo domus“ ir paskirti bankroto administratoriumi UAB „Admivita“. Pareiškėjas nurodė, kad yra atsakovo UAB Neo domus“ kreditorius. Atsakovo 23 667,86 įsiskolinimas ieškovui susidarė pagal 2008 m. lapkričio 28 d. Nr. 8P89-VL5/P ir Nr. 8P88-VL5/P bei 2008 m. gruodžio 22 d. Nr. 8P97-VL5/P rangos sutarčių pagrindu išrašytas PVM sąskaitas – faktūras.

6Pareiškėjų AB SEB banko ir UAB „Rimvydas ir ko“ prašymai dėl įstojimo į procesą trečiaisiais asmenimis, tenkintini, AB SEB bankas ir UAB „Rimvydas ir ko“ trauktini byloje trečiaisiais asmenimis (CPK 46 str.).

7Ieškovo ir trečiųjų asmenų prašymai iškelti bankroto bylą tenkintini.

8Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad UAB „Neo domus“ turto vertė 2008 m. sudarė 8 397 606 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai buvo 1 512 877 Lt (2008-12-31 balansas) (b.l. 26). Įmonė per 2008 m. patyrė 1 029 085 Lt nuostolių (b.l. 27). 2009 m. kovo 31 d. sudaryto balanso duomenimis įmonės turtas sumažėjo iki 7 198 063 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai išaugo iki 6 418 965 Lt (b.l. 28), įmonė turi 775 623 Lt nuostolių (b.l. 29). Skolos kreditoriams 2009 m. kovo 17 d. siekia 1 322 333,16 Lt (b.l. 53). Įmonė nemoka periodinių įmokų ir palūkanų didžiausiam savo kreditoriui AB SEB bankui pagal 2007-03-29 kreditavimo sutartį Nr. 1560706010095-21 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), pagal kurią UAB „Neo domus“ suteiktas ilgalaikis kreditas bendrai 8 186 760 Lt sumai. Pažymėtina, kad į 2009 m. kovo 17 d. kreditorių sąrašą neįtrauktas AB SEB banko kreditorinis reikalavimas dėl 4 816 927,32 Lt negrąžinto kredito sumos, paskutinė kredito grąžinimo diena – 2009 m. spalio 29 d. (2007-03-29 Kredito sutarties Nr. 1560706010095-21 2008-09-05 pakeitimas Nr. 5). Vykdant kredito sutartį, įmonės nekilnojamasis turtas įkeistas bakui (b.l. 31-52). Įmonė turi 31 067,40 Lt įsiskolinimą darbuotojams, 9 084,12 Lt įsiskolinimą VSDF biudžetui ir 11 911,31 Lt įsiskolinimą valstybės biudžetui (b.l. 62).

9LR įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punktas numato, kad įmonės nemokumas yra įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Byloje esantys rašytiniai įrodymai leidžia teismui daryti pagrįstą išvadą, kad UAB „Neo domus“ per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai viršija pusę įmonės turimo turto vertę, įmonė nevykdo savo prisiimtų įsipareigojimų, nemoka darbo užmokesčio darbuotojams, todėl konstatuotina, kad UAB „Neo domus“ yra nemoki. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, UAB „Neo domus“ keltina bankroto byla ir skirtinas administratorius (ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p., 10 str. 4 d. 1 p.).

10Pagal LR įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalį, įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Administratorius turi plačius ĮBĮ apibrėžtus įgaliojimus bankroto procese, nuo jo veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas bei skaidrumas. Ieškovas UAB „Raidvis“ prašo UAB „Neo domus“ bankroto administratoriumi skirti UAB „Versluva“, tretieji asmenys – UAB „Admivita“, UAB „Projektų vertinimo biuras“. Duomenų, kad kuri nors iš siūlomų administratoriaus kandidatūrų prieštarautų imperatyvioms LR įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi. Teismui suteikta diskrecijos teisė spręsti klausimą, kuris asmuo turi būti paskirtas administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 2 d.). Visose siūlomose bankroto administravimo bendrovėse dirba po du darbuotojus, tačiau, kaip matyti iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos tinklalapio skelbiamos informacijos, UAB „Versluva“, kaip juridinis asmuo, turi iš visų siūlomų bankroto administratorių didžiausią įmonių bankroto administravimo patirtį. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad trečiųjų asmenų prašymai paskirti jų siūlomus bankroto administratorius teisme gauti prieš pat teismo posėdį, kuriame sprendžiamas klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Neo domus“ (t.y. 2009-04-28 ir 2009-04-29), todėl teismas dėl šios priežasties neturėjo jokios galimybės operatyviai suderinti trečiųjų asmenų siūlomas administratorių kandidatūras su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos. Kreipiantis dėl bankroto administratorių suderinimo į Įmonių bankroto valdymo departamentą prie Ūkio ministerijos, bylos nagrinėjimas turėtų būti atidėtas, kas pakenktų bankroto proceso operatyvumui, pačių trečiųjų asmenų ir kitų kreditorių interesams. Teismas taip pat pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.). Trečiojo asmens AB SEB bankas nurodyti motyvai, kad ieškovo siūlomas kandidatas administruoti įmonę gali netinkamai vykdyti savo funkcijas, nepagrįsti jokias objektyviais įrodymais, o nuoroda į Lietuvos apeliacinio teismo 2006-05-25 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-328/2006, kaip į suformuotą teismų praktiką, nėra tinkama, nes nagrinėjamuoju atveju administratoriaus kandidatūrą pasiūlė kreditorius, o ne bankrutuojančios įmonės vadovas. Todėl vertinti, jog vieno kreditoriaus pasirinkimas yra objektyvesnis nei kito kreditoriaus, nesant jokių duomenų apie siūlomo administratoriumi asmens šališkumą ar netinkamą pareigų vykdymą, nėra jokio pagrindo.

11Byloje yra pateiktas UAB „Versluva“ 2009-04-06 sutikimas dėl įmonių bankroto administravimo paslaugų teikimo ir leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (b. l. 67-68) bei UAB „Versluva“ darbuotojų V. Junevičiaus ir G. Šestak bankroto administratorių pažymėjimų bei bendrovės profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo kopijos (b.l. 69-71). Todėl teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, UAB „Neo domus“ įmonės administratoriumi skiria UAB „Versluva“.

12Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p., 10 str. ir Civilinio proceso kodekso 290, 291 str.,

Nutarė

13Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Neo domus“, įmonės kodas 225366210, buveinės registracijos adresas Architektų g. 202-21, Vilnius.

14Paskirti įmonės administratoriumi UAB „Versluva“ (į.k. 125730677, J. Jasinskio g. 1-4, Vilnius, leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 74, išduotas 2001-10-03).

15Areštuoti visą UAB „Neo domus“ nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialų turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

16Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos bankrutuojančios UAB „Neo domus“ įmonės kreditorių reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti.

17Pavesti bankrutuojančios UAB „Neo domus“ administratoriui UAB „Versluva“:

  1. atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte numatytus veiksmus ir skubiai teismui pateikti tikslius duomenis apie UAB „Neo domus“ iškeltas bylas, pareikštus ieškinius, areštuotą turtą bei vykdomą išieškojimą (Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 4 punktas);
  1. ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti; kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sumą;
  2. ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;
  3. įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus.

18Įpareigoti bankrutuojančios UAB „Neo domus“ direktorių D. K. per 15 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo perduoti administratoriui UAB „Versluva“ visus bankrutuojančios UAB „Neo domus“ dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis.

19Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo vykdoma skubiai.

20Nutartis per 10 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Aldona Tilindienė, rašytinio proceso... 2. Ieškovas UAB „Neo domus“ kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti... 3. Atsakovas UAB „Neo domus“ atsiliepime į ieškovo pareiškimą nurodė, kad... 4. 2009-04-28 teisme gautas pareiškėjo AB SEB bankas prašymas įtraukti į... 5. 2009-04-29 teisme gautas pareiškėjo UAB „Rimvydas ir ko“ prašymas... 6. Pareiškėjų AB SEB banko ir UAB „Rimvydas ir ko“ prašymai dėl įstojimo... 7. Ieškovo ir trečiųjų asmenų prašymai iškelti bankroto bylą tenkintini.... 8. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad UAB „Neo domus“... 9. LR įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punktas numato, kad įmonės... 10. Pagal LR įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalį, įmonės... 11. Byloje yra pateiktas UAB „Versluva“ 2009-04-06 sutikimas dėl įmonių... 12. Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p., 10... 13. Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Neo domus“, įmonės... 14. Paskirti įmonės administratoriumi UAB „Versluva“ (į.k. 125730677, J.... 15. Areštuoti visą UAB „Neo domus“ nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį... 16. Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos... 17. Pavesti bankrutuojančios UAB „Neo domus“ administratoriui UAB... 18. Įpareigoti bankrutuojančios UAB „Neo domus“ direktorių D. K. per 15... 19. Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo vykdoma skubiai.... 20. Nutartis per 10 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos...