Byla 2-1358-760/2015
Dėl skolos regreso tvarka ir nuostolių priteisimo

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Bajorinienė, sekretoriaujant Gitanai Gečienei, Remigijai Stepanenko, dalyvaujant ieškovo Daugiabučio namo savininkų bendrijos „Vilniaus 27“ atstovui A. Č., atsakovui ir trečiojo asmens IĮ „Pagėgių šeimos centras“ atstovui V. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Daugiabučio namo savininkų bendrijos „Vilniaus 27“ ieškinį atsakovui V. G., trečiajam asmeniui IĮ „Pagėgių šeimos centras“ dėl skolos regreso tvarka ir nuostolių priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti 1024,00 Eur skolos regreso tvarka, 345,00 Eur nuostolių, 5 proc. dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas ieškinyje nurodė, kad daugiabučiame gyvenamajame name, adresu Vilniaus g. 27, Pagėgiai, nuo 2008-11-26 yra įregistruota Daugiabučio namo savininkų bendrija „Vilniaus 27“ (toliau – bendrija). Atsakovas V. G. nuo 2006-10-06 iki 2011-12-08 buvo buto adresu ( - ) savininkas. Daugiabučio namo savininkų bendrija, atsižvelgdama į namo, adresu ( - ), techninę būklę bei namo gyventojų daugumos prašymą atlikti daugiabučio namo stogo ir sienų remontą, 2009-05-11 su UAB „Apastata“ sudarė Rangos sutartį Nr. ( - ), kuria rangovas įsipareigojo bendrijai atlikti stogo ir sienų rekonstrukcijos darbus. 2009-08-31 pasibaigus darbams tarp rangovo ir užsakovo buvo pasirašytas Atliktų darbų priėmimo aktas, išrašyta PVM sąskaita – faktūra. Bendrija sąskaitą apmokėjo tik iš dalies ir liko skolinga 923,48 Eur, nes atsakovas neapmokėjo jam pagal buto kvadratūrą apskaičiuoto mokesčio. 2014-12-31 iš bendrijos UAB „Apastata“ naudai buvo priteista 923,48 Eur skolos, 6 proc. dydžio metinės palūkanos, 100,78 Eur bylinėjimosi išlaidų, viso 1024 Eur. Bendrija įvykdė teismo sprendimą ir sumokėjo UAB „Apastata“ 923,48 Eur įsiskolinimą ir 100,78 Eur bylinėjimosi išlaidų, todėl prašo regreso tvarka šį įsiskolinimą priteisti iš atsakovo.

4Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti, nurodė, kad bendrija sumokėjo rangovui UAB „Apastata“ įsiskolinimą, kuris atsirado dėl atsakovo kaltės, jie ne kartą ragino atsakovą gera valia sumokėti susidariusį įsiskolinimą, bet jis juos ignoravo. Atsakovas stogo ir sienų remonto metu, darbų užbaigimo metu buvo buto, adresu ( - ), savininkas, todėl jis privalo padengti įsiskolinimą.

5Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, nes mano, kad stogo remontas buvo atliktas neteisėtai, neatsižvelgiant į visų gyventojų naudą, atliktas vietoj planuojamos modernizacijos, IV aukšto gyventojai pagerino savo gyvenimo sąlygas, todėl nemano, kad jis turi mokėti už stogo remontą ir fasado pakeitimus. Statybos darbams nepritarė ir sutikimo nedavė (b. l. 38).

6Teismo posėdžio metu atsakovas nurodė, kad ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas, nes buvo atsisakyta atlikti namo modernizaciją gaunant valstybės paramą. Bendrijos pirmininkas V. Ž. yra išrinktas neteisėtai ir jis neturėjo teisės pasirašyti dokumentų. Be to, bendrija neturėjo statybos leidimo. Skolos jis nepripažįsta, nes nebuvo davęs sutikimo atlikti stogo ir sienų rekonstrukcijos darbus.

7Trečiasis asmuo atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti (b. l. 86).

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

10Bylos duomenimis nustatyta, kad pagal 2006-10-06 pirkimo - pardavimo sutartį Nr. ( - ) atsakovas V. G. įsigijo 2 kambarių butą (47,45 kv. m.), unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ) (b. l. 5). Šį butą atsakovas 2011-12-08 pardavė IĮ „Pagėgių šeimos centrui“ (b. l. 76). Iš priskaitymo už namo, esančio ( - ) stogo (sienų) remontą atsakovui priskaičiuota 949,51 Eur suma (b. l. 7). Iš 2015-05-05 DNSB „Vilniaus 27“ įspėjimo nustatyta, kad atsakovui pakartotinai priminta, kad jis skolingas bendrijai 949,37 Eur už 2009 m. namo stogo (sienų) remontą ir paprašyta įsiskolinimą sumokėti į bendrijos sąskaitą (b. l. 16).

11Iš 2009-01-31 Daugiabučio namo savininkų bendrijos „Vilniaus 27“ susirinkimo protokolo nustatyta, kad bendrijos nariai pritarė gyvenamojo namo, esančio ( - ), modernizavimo programai ir nutarta šaukti dar vieną susirinkimą. Iš 2009-05-10 Daugiabučio namo savininkų bendrijos „Vilniaus 27“ susirinkimo protokolo Nr. 2 nustatyta, kad dalyvaujant visų butų atstovams, bendrijos nariai nutarė nedaryti namo renovacijos, o kaip galima greičiau atlikti tik stogo ir sienų remontą. Nusprendė, kad atlikus projektavimo darbus ir gavus lokalinę sąmatą, bendrą darbų sumą išdalinti namo gyventojams pagal buto plotą. Susitarė, kad namo gyventojų sutikimą dėl namo stogo ir sienų remonto patvirtins notariškai (b. l. 64-65). Iš 2009-05-12 sutikimo nustatyta, kad devyniolikos butų savininkai iš dvidešimties sutiko, kad būtų atlikta namo stogo rekonstrukcija ir šį sutikimą įtvirtino notariškai (b. l. 44-45).

12Daugiabučio namo savininkų bendrijos „Vilniaus 27“ įstatų, įregistruotų 2008-11-26, 38 punkte nustatyta, kad bendrijos narių susirinkimas laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip ½ bendrijos narių (b. l. 49), todėl nepagrįstas atsakovo teiginys, kad 2009-05-10 bendrijos narių susirinkimas buvo neteisėtas. Pažymėtina, kad nei vieno iš minėtų bendrijos narių susirinkimo protokolų atsakovas neskundė, jie nebuvo panaikinti, todėl yra galiojantys.

13Iš 2009-05-11 Rangos sutarties nustatyta, kad UAB „Apastata“ ir DNSB „Vilniaus 27“ sudarė sutartį dėl stogo ir sienų rekonstrukcijos darbų atlikimo adresu ( - ). Sutarties kaina nustatyta – 71923,58 Lt. (b. l. 92-93). Iš atliktų darbų priėmimo akto nustatyta, kad UAB „Apastata“ pridavė, o bendrijos pirmininkas V. Ž. priėmė atliktų darbų, kurių vertė 71923,58 Lt.

14Atsakovas neįrodė aplinkybės, kad rekonstrukcijos metu bendriją atstovavo įgaliojimų neturintis asmuo. Iš 2009-05-10 Daugiabučio namo savininkų bendrijos „Vilniaus 27“ susirinkimo protokolo Nr. 4 nustatyta, šešiolikos iš dvidešimties butų gyventojų sprendimu, 2009-05-10 bendrijos pirmininku buvo išrinktas V. Ž. (b. l. 103). Taigi, V. Ž. turėjo teisę bendrijos vardu pasirašyti rangos sutartį bei atliktų darbų priėmimo aktą.

15Nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti (CK 4.37 straipsnio 1 dalis). Bendroji nuosavybės teisė yra dviejų ar kelių savininkų teisė valdyti, naudoti jiems priklausantį nuosavybės teisės objektą bei juo disponuoti (CK 4.72 straipsnio 1 dalis). Bendrosios dalinės nuosavybės teisė yra, kai bendrosios nuosavybės teisėje nustatytos kiekvieno savininko nuosavybės teisės dalys; bendrosios nuosavybės teisė laikoma daline, jeigu įstatymai nenustato ko kita (CK 4.73 straipsnio 1, 2 dalys). Vadovaujantis Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3 dalimi, butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Analogiškos pareigos numatytos ir bendrijos įstatų 32.6 bei 32.9 punktuose (b. l. 48).

16Byloje yra įrodyta, kad atsakovas nuo 2006-10-06 iki 2011-12-08 buvo buto, adresu ( - ), savininkas ir naudojosi atliktais namo pagerinimais, todėl darytina išvada, kad pareiga vykdyti mokėjimą paskaičiuotą proporcingai buto plotui už stogo (sienų) rekonstrukciją tenka ir atsakovui V. G.. Civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalis numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais, draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 straipsnis). Atsakovas, kaip patalpų savininkas, turėjo pareigą atsiskaityti su ieškove, nustatytu laiku ir terminais mokėti stogo (sienų) rekonstrukcijos išlaidas, tačiau šių pareigų nevykdė.

17Atsakovas neįrodė aplinkybės, kad stogo (sienų) remonto darbai buvo atlikti neteisėtai, neturint statybos leidimų. Kaip jau buvo minėta, gyvenamojo namo remonto darbus atliko UAB „Apastata“. Pagal 2009-05-11 rangos sutartį Nr. ( - ) įmonė įsipareigojo rangos darbus atlikti laikydamasi Statybos normų ir taisyklių (b. l. 92-93). Byloje nėra pateikta įrodymų, kad UAB „Apastata“ šių įsipareigojimų būtų nesilaikiusi.

182014 m. gruodžio 31 d. Tauragės rajono apylinkės teismas preliminariu sprendimu iš daugiabučio namo savininkų bendrijos „Vilniaus 27“ priteisė UAB „Apastata“ 923,47 Eur skolos, 100,78 Eur bylinėjimosi išlaidų pagal 2009 m. gegužės 11 d. rangos sutartį Nr. ( - ) (b. l. 9-10). Iš mokėjimo nurodymo nustatyta, kad ieškovas 2015-01-07 sumokėjo UAB „Apastata“ priteistą 1024,25 eurų sumą (b. l. 15). Atlyginęs kito asmens padarytą žalą, asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo (CK 6.280 str. 1 d.). Esant nustatytoms aplinkybėms, pripažintina, kad ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 1024 eurų skolą, kurią sudaro preliminariu sprendimu iš bendrijos priteista V. G. skola ir bylinėjimosi išlaidos, yra pagrįstas ir tenkintinas.

19Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 straipsnio 1 dalis). Todėl ieškovei priteistinos iš atsakovo 5 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos (1024 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2015-06-05, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis).

20Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, ieškovei iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos turėtos pateikiant teismui pareiškimą dėl teismo įsakymo priėmimo ir ieškinį, viso 365,00 eurų (28 Eur žyminio mokesčio ir 337 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti).

21Pagal CPK 80 str. 1 d. 1 p. šis ieškinys turėjo būti apmokėtas 31 Eur žyminiu mokesčiu (1024 Eur x 3 %). Iš teismui pateiktos medžiagos matyti, kad ieškovė pateikdama pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo ir ieškinį sumokėjo tik viso 28 Eur žyminio mokesčio, todėl likusi suma, t. y. 3 Eur, priteistina iš atsakovo valstybei. Iš atsakovo taip pat valstybei priteistinos 11,77 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 - 287 straipsniais, teismas

Nutarė

23Ieškinį tenkinti visiškai.

24Priteisti iš atsakovo V. G. ieškovei Daugiabučio namo savininkų bendrijai „Vilniaus 27“, įmonės kodas 302251004, 1024,00 Eur (vieną tūkstantį dvidešimt keturis eurus 00 ct) skolos, 5 proc. dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos (1024,000 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2015-06-05, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 375,00 Eur (tris šimtus septyniasdešimt penkis eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

25Priteisti iš atsakovo V. G. valstybei 14,77 Eur (keturiolika eurų 77 ct) bylinėjimosi išlaidų (jas sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų: Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB bankas „Swedbank“, Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, esančią AB DNB bankas, Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB SEB bankas, Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB Šiaulių bankas, Nr. LT74 7400 0000 0872 3870, esančią Danske bank A/S Lietuvos filiale, Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, esančią UAB „Medicinos bankas“, įmokos kodas 5660).

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Bajorinienė,... 2. Ieškovas ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti 1024,00 Eur skolos regreso... 3. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad daugiabučiame gyvenamajame name, adresu... 4. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti, nurodė,... 5. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, nes... 6. Teismo posėdžio metu atsakovas nurodė, kad ieškinys atmestinas kaip... 7. Trečiasis asmuo atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka,... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad pagal 2006-10-06 pirkimo - pardavimo sutartį... 11. Iš 2009-01-31 Daugiabučio namo savininkų bendrijos „Vilniaus 27“... 12. Daugiabučio namo savininkų bendrijos „Vilniaus 27“ įstatų,... 13. Iš 2009-05-11 Rangos sutarties nustatyta, kad UAB „Apastata“ ir DNSB... 14. Atsakovas neįrodė aplinkybės, kad rekonstrukcijos metu bendriją atstovavo... 15. Nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų... 16. Byloje yra įrodyta, kad atsakovas nuo 2006-10-06 iki 2011-12-08 buvo buto,... 17. Atsakovas neįrodė aplinkybės, kad stogo (sienų) remonto darbai buvo atlikti... 18. 2014 m. gruodžio 31 d. Tauragės rajono apylinkės teismas preliminariu... 19. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5... 20. Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, ieškovei iš atsakovo priteistinos... 21. Pagal CPK 80 str. 1 d. 1 p. šis ieškinys turėjo būti apmokėtas 31 Eur... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 - 287... 23. Ieškinį tenkinti visiškai.... 24. Priteisti iš atsakovo V. G. ieškovei Daugiabučio namo savininkų bendrijai... 25. Priteisti iš atsakovo V. G. valstybei 14,77 Eur (keturiolika eurų 77 ct)... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...