Byla e2S-963-1092/2019
Dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų – Šilutės rajono savivaldybė

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Aurimas Brazdeikis

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės V. V. atskirąjį skundą dėl Tauragės apylinkės teismo 2019 m. kovo 4 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės V. V. ieškinį atsakovui Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biurui dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų – Šilutės rajono savivaldybė.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Tauragės apylinkės teisme buvo priimtas ieškovės V. V. ieškinys, kuriuo prašoma: 1) panaikinti Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktorės darbo užduočių gerinimo plano komisijos 2018 m. lapkričio 22 d. vertinimą; 2) panaikinti 2018 m. gruodžio 22 d. potvarkį, kuriuo nutraukta darbo sutartis ir ieškovė atleista iš užimamų pareigų, bei grąžinti ieškovę į buvusį darbą; 3) priteisti ieškovei vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laikotarpį nuo atleidimo iš darbo dienos iki sprendimo įvykdymo dienos; 4) priteisti 2 000 Eur neturtinę žalą; 5) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškovė taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti 2019 m. vasario 15 d. paskelbto vietinio konkurso dėl Šilutės rajono savivaldybės Sveikatos biuro direktoriaus pareigų užėmimo procedūras bei uždrausti atsakovui sudaryti darbo sutartį su konkurso laimėtoju. Prašymą ieškovė grindė tuo, jog tęsiant konkurso vykdymą ir vėliau su laimėtoju sudarius darbo sutartį, ieškovei palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju reikėtų ginčyti konkurso rezultatus ir naujojo asmens priėmimo procedūrą. Taigi netaikius ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas, tuo atveju jei jis būtų palankus ieškovei, būtų apsunkintas.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Tauragės apylinkės teismas 2019 m. kovo 4 d. nutartimi netenkino ieškovės V. V. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

124.

13Teismas nurodė, kad ieškovė nepateikė jokių duomenų ar paaiškinimų, kurie leistų pagrįstai spręsti apie grėsmę galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo vykdymui (Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 12, 178 straipsnis). Ieškovės argumentai, kad įvykus konkursui ir sudarius darbo sutartį su konkursą laimėjusiu asmeniu, ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų dėl papildomai atliktinų veiksmų, nėra pakankami pagrįsti tam, kad, atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones, būtų sunku arba visiškai neįmanoma įvykdyti teismo sprendimą.

145.

15Darbo teisinius santykius reglamentuojančios nuostatos aiškiai apibrėžia atvejus, kada darbo sutartis turi būti nutraukiama nesant darbo sutarties šalių valios, tarp jų – ir įsiteisėjus teismo sprendimui panaikinti ginčo konkurso rezultatus (Darbo kodekso (toliau – ir DK) 60 straipsnis). Dėl to šiuo atveju nėra jokio pagrindo teigti, kad nesiėmus ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, o teismui ieškinį patenkinus, teismo sprendimo vykdymas pasunkėtų. Teismui pripažinus ieškovės reikalavimus pagrįstais, būtų atkurta iki ginčijamų sprendimų buvusi padėtis, todėl nėra grėsmės, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba bus neįmanoma jo įvykdyti. Juolab kad tokio pobūdžio teismo sprendimai nereikalauja priverstinio vykdymo. DK 60 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyta, kad darbo sutartis privalo būti nutraukta be įspėjimo į darbą grąžinus darbuotoją, į kurio vietą buvo priimtas atleidžiamas darbuotojas. Vadinasi, teismui priėmus sprendimą tenkinti ieškinį, darbo sutartis su konkursą laimėjusiu asmeniu būtų nutraukta (DK 60 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Konstatavus, kad grėsmės būsimo teismo sprendimo vykdymui nėra, ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės būtų perteklinės ir pažeidžiančios ekonomiškumo ir proporcingumo reikalavimus.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

176.

18Atskiruoju skundu ieškovė V. V. prašo panaikinti Tauragės apylinkės teismo 2019 m. kovo 4 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės.

197.

20Pagrindiniai atskirojo skundo argumentai:

217.1.

22Procese galima kurioziška situacija, kad norint sudaryti taikos sutartį, jos nebus galimybės sudaryti, nes konkursą laimėjo K. S.. Su ja ketinama pasirašyti darbo sutartį kovo 15 dieną. Šilutės rajono savivaldybė šioje byloje dalyvauja trečiuoju asmeniu. Pasirašius taikos sutartį su trečiuoju asmeniu, atsakovė, jei bus atstovaujama būsimos direktorės K. S., akivaizdu, jog taikos sutarties nepageidaus sudaryti.

237.2.

24Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas užkirstų kelią galimoms papildomoms valstybės išlaidoms, kurios galėtų atsirasti tuo atveju, kai grąžinus ieškovę į darbą, iš pareigų turėtų būti atleistas konkursą laimėjęs ir darbo sutartį su Šilutės rajono savivaldybės taryba sudaręs naujas įstaigos vadovas.

258.

26Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo ieškovės atskirąjį skundą atmesti arba atskirąjį skundą palikti nenagrinėtu ir apeliacinį procesą nutraukti.

279.

28Pagrindiniai atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai:

299.1.

30Teismas tinkamai motyvavo, kodėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas nesukels grėsmės, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba bus neįmanoma jo įvykdyti, juolab kad tokio pobūdžio teismo sprendimai nereikalauja priverstinio vykdymo. DK 60 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyta, kad darbo sutartis privalo būti nutraukta be įspėjimo į darbą grąžinus darbuotoją, į kurio vietą buvo priimtas atleidžiamas darbuotojas. Taigi, teismui priėmus sprendimą tenkinti ieškinį, darbo sutartis su konkursą laimėjusiu asmeniu būtų nutraukta. Tokių situacijų praktikoje yra buvusi ne viena. Analogiškos praktikos dėl nagrinėjamo pobūdžio laikinųjų apsaugos priemonių laikosi apeliacinės instancijos teismai ir kitose panašiose bylose (pvz., Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-1425-524/2018).

319.2.

32Teismas tinkamai įvertino, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas galėtų pažeisti viešąjį interesą, tai yra viešųjų paslaugų tinkamą teikimą, ypač turint omenyje tai, kad 2019 m. sausio 16 d. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymu Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro licencijų galiojimas buvo sustabdytas iki 2019 m. balandžio 12 d. bei nurodyta, kad jei biuras nesikreips į tarnybą iki 2019 m. balandžio 12 d., šios licencijos bus panaikintos. Skundžiamos nutarties priėmimo metu biuro direktoriaus funkcijas vykdanti specialistė neturėjo reikiamos kvalifikacijos, todėl negali užtikrinti licencijuojamų veiklų vykdymo. Uždraudus sudaryti darbo sutartį su konkurso laimėtoju, susiklostytų neapibrėžtumo situacija, nes neįmanoma numatyti laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo trukmės, o įstaiga be reikiamos kvalifikacijos vadovo ilgesnį laiką negali tinkamai veikti. Teismas teisingai konstatavo, kad ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas trukdytų įstaigai verstis licencijuojama veikla bei užtikrinti viešų paslaugų teikimą. Pritaikius prašomas laikinąsias apsaugos priemones, visuomenei kiltų akivaizdi ir neištaisomos žala, susijusi su svarbiausių konstitucinių gėrių apsauga (visuomenės saugumas, sveikata ir pan.).

339.3.

34Ieškovė ieškiniu neprašo panaikinti konkurso rezultatų, kas teoriškai galėtų būti pagrindu sustabdyti 2019 m. vasario 15 d. paskelbto vietinio konkurso dėl Šilutės rajono savivaldybės Sveikatos biuro direktoriaus pareigų užėmimo procedūras bei uždrausti atsakovui sudaryti darbo sutartį su konkurso laimėtoju. Todėl kištis į preziumuojamai teisėtą konkurso procesą ir jo rezultatus teismas neturėjo jokio pagrindo.

359.4.

36Ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurios realiai paveiktų ne atsakovo, o savivaldybės (trečiojo asmens) veiksmus, kadangi ne atsakovė, o savivaldybė organizuoja, rengia ir vykdo šį konkursą, taip pat ne atsakovė, o savivaldybės taryba (meras) priima į pareigas biudžetinių įstaigų vadovus. Vadinasi, teismas negalėjo „uždrausti atsakovui sudaryti darbo sutartį su konkurso laimėtoju“, kaip to prašo ieškovė, nes sudaryti darbo sutartį su konkurso laimėtoju nėra atsakovo kompetencija. Teismas negalėjo taikyti prašytų laikinųjų apsaugos priemonių ne atsakovui, o trečiajam asmeniui. Dėl ydingai suformuluoto ieškinio, procesinė rizika tenka pačiai ieškovei

379.5.

38Po skundžiamos nutarties priėmimo faktinė situacija yra iš esmės pasikeitusi. Prašomas sustabdyti konkursas jau yra įvykdytas, jau nustatytas konkursą laimėjęs asmuo, su naujuoju atsakovo vadovu sudaryta darbo sutartis. Susiklosčius tokiai situacijai, apeliacinės instancijos teismas turėtų nuspręsti, kad skundžiama nutartimi spręstas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra praradęs aktualumą, jo tolesnis nagrinėjimas yra beprasmis, nes išnyko ieškovės atskirajame skunde nurodytų galimų pažeidimų pagrindas. Nelikus apeliacijos objekto, apeliacinis procesas dėl nutarties, kuria atmestas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nutrauktinas (žr., pvz., Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1233-259/2015).

3910.

40Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo Šilutės rajono savivaldybė prašo palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą.

4111.

42Pagrindiniai trečiojo asmens atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai:

4311.1.

442019 m. kovo 13 d. įvyko konkursas į Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareigas. Pagal konkurso sąlygas pripažintas konkurso nugalėtoju asmuo įgijo specialiąją teisę sudaryti darbo sutartį. Darbo sutartis pasirašyta ir nuo 2019 m. kovo 27 d. konkursą laimėjęs asmuo pradeda eiti pareigas. Susiklosčius tokiai situacijai, kai skundžiamąja nutartimi spręstas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra praradęs aktualumą, logiška manyti, kad jo tolesnis nagrinėjimas yra beprasmis, nes išnyko ieškovės atskirajame skunde nurodytų galimų pažeidimų pagrindas, todėl, nelikus apeliacijos objekto, apeliacinis procesas dėl nutarties, kuria atmestas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turėtų būti nutrauktas. Net ir tuo atveju, jeigu teismas patenkintų ieškovės atskirąjį skundą, laikinosios apsaugos priemonės negalėtų būti taikomos retrospektyviai, t. y. negalėtų būti sustabdytos konkurso procedūros bei uždrausta sudaryti darbo sutartį su konkurso laimėtoju, kadangi konkursas realiai įvykęs, o konkursą laimėjęs asmuo įgijo specialiąją teisę sudaryti darbo sutartį.

4511.2.

46Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad net ir netaikant laikinųjų apsaugos priemonių, nagrinėjamoje byloje nebūtų jokių kliūčių įvykdyti ieškovei palankų teismo sprendimą, kadangi teismo sprendimai dėl teisinių santykių modifikavimo nereikalauja priverstinio vykdymo. Teismui priėmus ieškovei palankų sprendimą, ieškovė galėtų grįžti į pareigas, nes teismo sprendimas būtų pagrindas nutraukti darbo sutartį, sudarytą su konkursą laimėjusiu asmeniu. Darbo kodekse ar kituose teisės aktuose nėra įtvirtinta darbdavio teisė nevykdyti teismo sprendimo grąžinti darbuotojo į pirmesnį darbą motyvuojant tuo, kad į darbuotojo pirmesnes pareigas yra priimtas kitas asmuo. Tiek Darbo kodekse, tiek teismų praktikoje yra numatytos procedūros bei teisinis mechanizmas, kuriuo turėtų būti vadovaujamasi tais atvejais, kai teismas grąžina darbuotoją į tas pareigas, į kurias jau yra priimtas kitas asmuo. Ieškovės argumentai, kad galimai palankaus ieškovei teismo sprendimo priėmimas sąlygotų ilgą bylinėjimosi procesą siekiant jį realiai įvykdyti, taip galimai atsirastų nepagrįstų išlaidų, nėra pagrįsti, paremti tik prielaidomis, nepateikiant jokių tai pagrindžiančių faktinių aplinkybių ar teisinių argumentų.

47Teismas

konstatuoja:

48Atskirasis skundas atmestinas.

49IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

5012.

51Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

52Dėl galimybės taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones

5313.

54CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš šios teisės normos matyti, kad laikinųjų apsaugos priemonių tikslas yra apsaugoti asmens, prašančio taikyti šias priemones, teises ir teisėtus interesus, kurie gali būti pažeisti dėl galimo būsimo teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo arba neįmanomumo jį įvykdyti. Teismas turėtų taikyti tik tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios yra būtinos bei realiai gali užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, ir netaikyti priemonių, kurios teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti nėra būtinos arba kuriomis būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinti ne(be)įmanoma. Vadinasi, prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės turi būti tokios, kad jos galėtų daryti realų, faktinį ar teisinį poveikį, apsaugantį asmens, prašančio taikyti šias priemones, teises ir teisėtus interesus bei taip užtikrinantį būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Prašomas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, be kita ko, turi būti įmanoma įgyvendinti ar įvykdyti, jei jų įgyvendinimas ar įvykdymas yra būtinas pagal prašomų taikyti priemonių pobūdį. Priešingu atveju laikinosios apsaugos priemonės būtų tik deklaratyvaus pobūdžio, nes jos realiai negalėtų apsaugoti būsimo teismo sprendimo įvykdymo.

5514.

56Anksčiau paminėtos nuostatos yra aktualios ir nagrinėjant atskirąjį skundą dėl nutarties atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nagrinėdamas tokį skundą, apeliacinės instancijos teismas neturi vien tik formaliai patikrinti, ar pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta. Formalus nutarties teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas būtų beprasmis ir neatitiktų laikinųjų apsaugos priemonių instituto esmės ir tikslų. Apeliacinės instancijos teismas, be kita ko, turi įvertinti, ar tos priemonės, kurių taikymo siekia asmuo, paduodamas atskirąjį skundą, gali būti realiai įgyvendintos ir (ar) įvykdytos.

5715.

58Ieškovė kreipėsi į teismą, be kita ko, prašydama panaikinti potvarkį, kuriuo su ieškove nutraukta darbo sutartis ir ji atleista iš užimamų pareigų, bei grąžinti ieškovę į buvusį darbą. Ieškovė taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti 2019 m. vasario 15 d. paskelbto vietinio konkurso dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareigų procedūras bei uždrausti atsakovui sudaryti darbo sutartį su konkurso laimėtoju. Pirmosios instancijos teismui netaikius prašytų laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovė, nesutikdama su tokia pirmosios instancijos teismo nutartimi, pateikė atskirąjį skundą. Tačiau iš prie atsiliepimų į atskirąjį skundą pateiktų dokumentų matyti, kad konkursas, kurio procedūras ieškovė siekė sustabdyti prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jau įvyko. Su konkursą laimėjusiu asmeniu darbo sutartis pasirašyta ir nuo 2019 m. kovo 27 d. jis pradeda eiti pareigas.

5916.

60Atsižvelgiant į tai, kas paminėta anksčiau, ieškovės prašytų laikinųjų apsaugos priemonių nebeįmanoma įgyvendinti dėl iš esmės pasikeitusių aplinkybių, nes neįmanoma uždrausti įvykti tam, kas jau objektyviai įvyko praeityje. Vadinasi, prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės negali užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymo ir todėl nėra pagrindo jų taikyti (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

61Dėl atskirajame skunde ieškovės nurodytų argumentų

6217.

63Ieškovė atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties grindė aplinkybe, kad laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas gali sutrukdyti jai sudaryti taikos sutartį su trečiuoju asmeniu. Ieškovė taip pat nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių patenkinimas užkirstų kelią galimoms papildomoms valstybės išlaidoms, kurios galėtų atsirasti tuo atveju, kai grąžinus ieškovę į darbą, iš pareigų turėtų būti atleistas konkursą laimėjęs asmuo.

6418.

65Dėl minėtų ieškovės argumentų pažymėtina, pirma, kad ieškovė nepateikė jokių duomenų ar įrodymų, kad vyksta derybos dėl taikos sutarties sudarymo. Atsiliepimuose į atskirąjį skundą tokios informacijos taip pat nėra. Savo ruožtu teismas negali taikyti laikinųjų apsaugos priemonių remiantis vien tik niekuo nepagrįstomis ieškovės prielaidomis. Antra, ieškovė, argumentuodama, kad laikinosios apsaugos priemonės užkirstų kelią galimoms kitų byloje dalyvaujančių asmenų išlaidoms, faktiškai siekia ne galbūt sau palankaus būsimo teismo sprendimo įvykdymo realaus užtikrinimo, bet apsaugoti kitus byloje dalyvaujančius asmenis nuo išlaidų, kurias jie gali patirti ateityje. Vadinasi, toks ieškovės argumentas nėra suderinamas su laikinųjų apsaugos priemonių tikslu apsaugoti asmens, prašančio laikinosios apsaugos, teises ar teisėtus interesus. Nurodytas argumentas niekaip nepagrindžia ir grėsmės galbūt ieškovei palankaus būsimo teismo sprendimui šioje byloje (į)vykdymui.

6619.

67Ieškovė atskirajame skunde neginčija pirmosios instancijos teismo išvadų dėl DK nuostatų, patvirtinančių, kad nėra grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui šioje byloje. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas šio aspekto plačiau neanalizuoja, pritaria pirmosios instancijos teismo argumentams. Apeliacinės instancijos teismo išvados

6820.

69Dėl anksčiau išdėstytų apeliacinės instancijos teismo argumentų, tenkinti ieškovės atskirąjį skundą nėra pagrindo. Dėl bylinėjimosi išlaidų

7021.

71Apeliacinės instancijos teismas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo šiuo atveju nesprendžia, nes byla iš esmės yra nagrinėjama pirmosios instancijos teisme. Bylinėjimosi išlaidų klausimą turės išspręsti pirmosios instancijos teismas priimdamas galutinį sprendimą.

72Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334–339 straipsniais, teismas

Nutarė

73Tauragės apylinkės teismo 2019 m. kovo 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Aurimas... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės V. V. atskirąjį... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Tauragės apylinkės teisme buvo priimtas ieškovės V. V. ieškinys, kuriuo... 7. 2.... 8. Ieškovė taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Tauragės apylinkės teismas 2019 m. kovo 4 d. nutartimi netenkino ieškovės... 12. 4.... 13. Teismas nurodė, kad ieškovė nepateikė jokių duomenų ar paaiškinimų,... 14. 5.... 15. Darbo teisinius santykius reglamentuojančios nuostatos aiškiai apibrėžia... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 17. 6.... 18. Atskiruoju skundu ieškovė V. V. prašo panaikinti Tauragės apylinkės teismo... 19. 7.... 20. Pagrindiniai atskirojo skundo argumentai:... 21. 7.1.... 22. Procese galima kurioziška situacija, kad norint sudaryti taikos sutartį, jos... 23. 7.2.... 24. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas užkirstų kelią galimoms papildomoms... 25. 8.... 26. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo ieškovės atskirąjį... 27. 9.... 28. Pagrindiniai atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai:... 29. 9.1.... 30. Teismas tinkamai motyvavo, kodėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas... 31. 9.2.... 32. Teismas tinkamai įvertino, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas... 33. 9.3.... 34. Ieškovė ieškiniu neprašo panaikinti konkurso rezultatų, kas teoriškai... 35. 9.4.... 36. Ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurios realiai... 37. 9.5.... 38. Po skundžiamos nutarties priėmimo faktinė situacija yra iš esmės... 39. 10.... 40. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo Šilutės rajono... 41. 11.... 42. Pagrindiniai trečiojo asmens atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai:... 43. 11.1.... 44. 2019 m. kovo 13 d. įvyko konkursas į Šilutės rajono savivaldybės... 45. 11.2.... 46. Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad net ir netaikant... 47. Teismas... 48. Atskirasis skundas atmestinas.... 49. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 50. 12.... 51. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 52. Dėl galimybės taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones... 53. 13.... 54. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 55. 14.... 56. Anksčiau paminėtos nuostatos yra aktualios ir nagrinėjant atskirąjį... 57. 15.... 58. Ieškovė kreipėsi į teismą, be kita ko, prašydama panaikinti potvarkį,... 59. 16.... 60. Atsižvelgiant į tai, kas paminėta anksčiau, ieškovės prašytų... 61. Dėl atskirajame skunde ieškovės nurodytų argumentų... 62. 17.... 63. Ieškovė atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties... 64. 18.... 65. Dėl minėtų ieškovės argumentų pažymėtina, pirma, kad ieškovė... 66. 19.... 67. Ieškovė atskirajame skunde neginčija pirmosios instancijos teismo išvadų... 68. 20.... 69. Dėl anksčiau išdėstytų apeliacinės instancijos teismo argumentų,... 70. 21.... 71. Apeliacinės instancijos teismas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo šiuo... 72. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334–339... 73. Tauragės apylinkės teismo 2019 m. kovo 4 d. nutartį palikti nepakeistą....