Byla e2YT-23053-435/2017
Dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rūta Jankauskaitė - Jocė,

2sekretoriaujant Eglei Bunevičiūtei - Kostenko,

3dalyvaujant pareiškėjo J. S. atstovei advokatei E. J.,

4suinteresuotam asmeniui G. K.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo J. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims G. K., A. S. dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo.

6Teismas,

Nustatė

7Pareiškėjas J. S. kreipėsi į teismą prašydamas paveldėjimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis, po savo sutuoktinės V.s L. S., gimusios ( - ) mirusios ( - ) mirties, priėmė jos palikimą, pradėdamas paliktąjį turtą faktiškai valdyti. Pareiškėjas pareiškime nurodė, kad ( - ) mirė jo sutuoktinė V. L. S.. Jos įpėdiniais palikimo atsiradimo dieną buvo pareiškėjas bei palikėjos ir pareiškėjo vaikai G. K. ir A. S.. Pareiškėjas kartu su sutuoktine ( - ) bendrosios jungtinės nuosavybės teise įgijo nekilnojamąjį turtą – butą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ). Minėtame bute pareiškėjas gyvena iki šiol. Mirus sutuoktinei, pareiškėjas toliau prižiūri butą, moka komunalinius mokesčius, valdo jį kaip savą. Pareiškėjas bute, esančiame ( - ), nuo 1990 m. sausio 4 d. deklaravęs savo gyvenamąją vietą (5 el. b. l.).

8Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė palaikė pareiškime nurodytas aplinkybes, prašė pareiškimą tenkinti.

9Suinteresuotas asmuo G. K. atsiliepime į pareiškimą (39 el. b. l.) ir teismo posėdžio metu nurodė, kad su pareiškėjo pareiškimu sutinka, patvirtino pareiškime nurodytas aplinkybes.

10Suinteresuotas asmuo A. S. atsiliepime į pareiškimą (40 el. b. l.) nurodė, kad su pareiškėjo pareiškimu sutinka.

11Teismas

konstatuoja:

12Pareiškimas tenkinamas.

13Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėjo J. S. sutuoktinė V. L. S. mirė ( - ) (4 el. b. l.). Po sutuoktinės V. L. S. mirties paveldėjimo byla nebuvo užvesta (14 el. b. l.). Po palikėjos mirties liko nekilnojamasis turtas: butas su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) (7 el. b. l.).

14Įstatymas numato du savarankiškus paveldėjimo priėmimo būdus, vienas iš kurių – palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus turtą valdyti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.50 straipsnio 2 dalis). CK 5.51 straipsnio 1 dalis nurodo, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius). Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį, laikomas priėmusiu visą palikimą.

15Tokiu atveju, kai palikimą sudaro ne tik kilnojamasis turtas, bet ir nekilnojamasis turtas, faktiškas jo valdymas reiškia apsigyvenimą bute po palikėjo mirties ar tolesnį gyvenimą tame bute, jeigu įpėdinis jame gyveno iki palikėjo mirties; taip pat buto priežiūrą, prievolių, susijusių su butu, vykdymą (mokesčių mokėjimą ir pan.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-687-690/2015; 2013 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-657/2013).

16Nustatyta, kad po pareiškėjo sutuoktinės V. L. S., mirusios ( - ) mirties atsirado palikimas ir paveldėjimo pagal įstatymą teisiniai santykiai. Byloje surinkti rašytiniai įrodymai nesudaro pagrindo spręsti priešingai, nei kad palikėjos mirties dieną jos sutuoktinis faktiškai gyveno šeimai priklausančiame bute, naudojosi po sutuoktinės mirties likusiais namų apyvokos daiktais, mokėjo mokesčius. Todėl darytina išvada, jog mirus palikėjai, jos turėtas turtas atiteko šeimos nariui – sutuoktiniui, kuris faktiškai pradėjo valdyti palikėjos turtą.

17Teismo vertinimu, byloje įrodyta, kad pareiškėjas po sutuoktinės mirties gyveno palikėjos V. L. S. paskutinėje gyvenamojoje vietoje bute, esančiame ( - ), tvarkydamas ir prižiūrėdamas nekilnojamąjį turtą, perimdamas mirusiosios asmeninius daiktus, elgdamasis su jais kaip savininkas, mokėdamas mokesčius priėmė palikimą faktiškai jį valdydamas. Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį, laikomas priėmusiu visą palikimą. Kadangi pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių faktą, kad po sutuoktinės V. L. S. mirties atsiradusį palikimą priėmė jis, prašomas faktas nustatomas teismine tvarka (CPK 444 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 8 punktas, 445 straipsnis).

18Teismas, įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes ir vadovaudamasis nurodytomis teisės normomis, pareiškėjo pareiškimą tenkina ir nustato juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 177 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis).

19Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės įgyvendinimo tikslu (CK 5.66 straipsnis).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniais, 442–448 straipsniais,

Nutarė

21Pareiškimą tenkinti.

22Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. S., asmens kodas ( - ) po savo sutuoktinės V. L. S., asmens kodas ( - ) mirusios ( - ) mirties, priėmė jos palikimą, pradėdamas paliktąjį turtą faktiškai valdyti.

23Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės įgyvendinimo tikslu.

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rūta Jankauskaitė - Jocė,... 2. sekretoriaujant Eglei Bunevičiūtei - Kostenko,... 3. dalyvaujant pareiškėjo J. S. atstovei advokatei E. J.,... 4. suinteresuotam asmeniui G. K.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas,... 7. Pareiškėjas J. S. kreipėsi į teismą prašydamas paveldėjimo tikslu... 8. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė palaikė pareiškime nurodytas... 9. Suinteresuotas asmuo G. K. atsiliepime į pareiškimą (39 el. b. l.) ir teismo... 10. Suinteresuotas asmuo A. S. atsiliepime į pareiškimą (40 el. b. l.) nurodė,... 11. Teismas... 12. Pareiškimas tenkinamas.... 13. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėjo J. S.... 14. Įstatymas numato du savarankiškus paveldėjimo priėmimo būdus, vienas iš... 15. Tokiu atveju, kai palikimą sudaro ne tik kilnojamasis turtas, bet ir... 16. Nustatyta, kad po pareiškėjo sutuoktinės V. L. S., mirusios ( - ) mirties... 17. Teismo vertinimu, byloje įrodyta, kad pareiškėjas po sutuoktinės mirties... 18. Teismas, įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes ir vadovaudamasis... 19. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 21. Pareiškimą tenkinti.... 22. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. S., asmens kodas ( - ) po... 23. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...