Byla Ik-1347-437/2012
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš Raimondo Blauzdžiaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Liudos Arlauskienės, Liudmilos Zaborovskos, sekretoriaujant Rasai Tebėraitei, rašytinio proceso tvarka administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Namų priežiūros centras“ dėl įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje Vilniaus apygardos administraciniam teismui 2011-11-25 pateikė prašymą įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją nustatyti mokestį už bendrosios nuosavybės administravimą 2010-11-10 įsakyme Nr. 30-1982 „Dėl administracijos direktoriaus 2006-01-16 įsakymo Nr. 30-23 „Dėl UAB „Namų priežiūros centras“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ (b.l. 1-8).

32012-03-21 Vilniaus apygardos administraciniame teisme įregistruotas pareiškėjo prašymas, kuriame rašoma, kad prašymo atsisakoma (b.l. 29). Paaiškina, jog teisminio nagrinėjimo metu paaiškėjo naujos aplinkybės. UAB „Namų priežiūros centras“ 2012-30-01 raštu Nr. NPCN-RS-12-0139 pateikė dokumentus – 2011-12-30 jungtinės veiklos sutartį, sudarytą tarp daugiabučio namo, esančio ( - ), Vilnius, butų savininkų ir Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą. Pažymi, kad sudarius jungtinės veiklos sutartį, pasibaigė turto administravimas, nustatytas pagal LR CK 4.84 straipsnio 1 dalį. LR CK 4.84 straipsnio 5 dalies nuostata numato, kad administravimas pasibaigia šio kodekso 4.250 straipsnyje numatytais pagrindais, taip pat – įregistravus gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatus ar sudarius jungtinės veiklos sutartį.

4LR administracinių bylų teisenos įstatymo 52 straipsnis nustato, kad pareiškėjas turi teisę atsisakyti skundo (prašymo) bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį. Pagal LR administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 3 punktą administracinė byla nutraukiama jeigu pareiškėjas atsisakė skundo (prašymo). Administracinė byla nutrauktina (LR ABTĮ 52 str., 101 str. 3 p.).

5Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str., 101 str. 3 p.,

Nutarė

6administracinę bylą Nr. I-1347-437/2012 nutraukti.

7Nutartis per septynias dienas nuo paskelbimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai