Byla 2-1841/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė Bukavinienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. J. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. liepos 29 d. nutarties, kuria prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovų A. J. ir L. J. ieškinį atsakovams UAB „Sventovis“, V. M., T. B., O. K., A. S., K. G., UAB „Vilstata“ dėl sandorių pripažinimo apsimestiniais, negaliojančiais ir restitucijos taikymo, dėl visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo atsakovų pusėje notaras R. K., tretieji asmenys ieškovų pusėje (UAB „Vilstata“ akcininkai) V. A., A. A., A. B., G. B., I. C., A. C., J. Č., V. D., B. D., V. D., N. F., J. F., V. G., B. G., L. I., V. J., A. K., R. K., T. K., V. K., O. K., N. K., V. K., N. K., T. K., A. L., S. L., V. L., V. L., R. L., G. L., S. M., L. M., G. M., V. M., T. M., G. M., N. M., S. M., A. N., N. O., A. O., O. P., V. P., L. P., Č. P., V. P., E. P., S. R., I. R., A. R., J. S., K. S., I. S., A. S., M. S., V. S., J. S., M. S., N. S., A. Š., A. Š., V. Š., O. Š., R. T., P. V., N. V., A. Ž., J. Ž., M. Ž., G. Ž., P. Ž., atmestas.

2Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai A. J. ir L. J. pareiškė ieškinį atsakovams UAB „Sventovis“, V. M., T. B., O. K., A. S., K. G., UAB „Vilstata“ dėl sandorių pripažinimo apsimestiniais, negaliojančiais ir restitucijos taikymo, dėl visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo atsakovų pusėje notaras R. K., tretieji asmenys ieškovų pusėje (UAB „Vilstata“ akcininkai) V. A., A. A. ir kt.

5Ieškovas A. J. prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki galutinio įsiteisėjusio sprendimo byloje uždrausti atsakovui UAB „Sventovis“ ir/ar jo vardu veikiantiems tretiesiems asmenims 11 459 vnt. UAB „Vilstata“ paprastųjų vardinių akcijų suteikiamais balsais balsuoti UAB „Vilstata“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Panevėžio apygardos teismas 2014 m. liepos 29 d. nutartimi ieškovo A. J. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė. Teismas nustatė, kad ieškovas prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones nurodo, jog Visagino miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal V. M. ieškinį uždrausti UAB „Vilstata“ valdybai vykdyti jos veiklą, o 2014-07-28 bus šaukiamas UAB „Vilstata“ neeilinis akcininkų susirinkimas, kuriame be kitų klausimų bus sprendžiamas UAB „Vilstata“ kredito linijos sutarties pratęsimas, todėl mano, kad atsakovai V. M. bei UAB „Sventovis“ ėmėsi veiksmų siekiant sutrukdyti normalią bendrovės veiklą, pasinaudojant ginčijamų akcijų suteikiamomis balsavimo teisėmis.

8Teismas įvertinęs prašyme nurodytus argumentus dėl atsakovo UAB „Sventovis“ ir/ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų teisės balsuoti UAB „Vilstata“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, pažymėjo, jog pateiktieji argumentai neduoda pakankamo pagrindo tenkinti šioje dalyje prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių (CPK 185 str.). Konkrečiu atveju ieškovo nurodyto būsimo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo vieno iš klausimų dėl UAB „Vilstata“ kredito linijos pratęsimo išsprendimo pasekmių negalima vertinti kaip turėsiančių neigiamos įtakos UAB „Vilstata“ finansinei būklei, nes byloje nepateikta tai pagrindžiančių pakankamų ir leistinų įrodymų (CPK 12 str., 178 str.). Teismo vertinimu ieškovas nepateikė pakankamų įrodymų, kurie patvirtintų galimą grėsmę įvykdyti teismo sprendimą, jei prašomos laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos. Teismas nurodė, kad ta aplinkybė, jog kitame teisme yra nagrinėjamas ieškinys dėl UAB „Vilstata“ valdybos veiklos ribojimo, nesuteikia pagrindo vertinti V. M. ir/ar UAB „Sventovis“ veiksmų priešingų UAB „Vilstata“ interesams.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Ieškovas A. J. atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2014 m. liepos 29 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Skundą grindžia šiais argumentais:

111. Teismas neatsižvelgė, kad UAB „Sventovis“ ir jo atstovas V. M. (UAB „Sventovis“ valdybos narys) pasinaudodami ginčijamų šioje byloje akcijų suteikiamomis balsavimo teisėmis siekia sutrukdyti normalią bendrovės veiklą, neleisti valdybai šaukti akcininkų susirinkimo. V. M. pareiškė ieškinį, kuriuo prašo teismo uždrausti UAB „Vilstata“ valdybai vykdyti jos funkcijas (Visagino miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-909-758/2014). Šį savo reikalavimą V. M. kildina iš jo turimų akcininko teisių. Ieškovas nesutinka su ginčijamojoje nutartyje esančiu teismo vertinimu.

122. Teismas nepagrįstai nurodė, kad kredito linijos pratęsimo pasekmių negalima vertinti kaip turėsiančių neigiamos įtakos UAB „Vilstata“ finansinei būklei ir būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

13A. T. B., O. K., A. S., UAB Vilstata“, A. S. ir trečiasis asmuo V. L. teismui pateikė pareiškimus dėl prisidėjimo prie ieškovo A. J. atskirojo skundo bei prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2014 m. liepos 29 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės.

14Atsakovai UAB „Sventovis“ ir V. M. atsiliepimu į ieškovo A. J. atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, o Panevėžio apygardos teismas 2014 m. liepos 29 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad šioje byloje Panevėžio apygardos teismo 2014-02-28 d. nutartimi atsakovo UAB „Sventovis“ atžvilgiu jau buvo pritaikytos tokios pačios laikinosios apsaugos priemonės. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs atsakovo UAB „Sventovis“ atskirąjį skundą, 2014-05-15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-909/2014 panaikino pirmosios instancijos teismo 2014-02-28 d. nutarties dalį, kuria buvo uždrausta UAB „Sventoviui“ įgyvendinti UAB „Vilstatos“ akcininko teises. Atsakovai pažymėjo, kad šiuo atveju prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė, neatitinkanti ieškovo pareikšto reikalavimo esmės ir nesusijusi su būsimo teismo sprendimo įvykdymo konkrečioje byloje apsauga todėl negali būti taikoma.

15IV. Apeliacinio teismo argumentai

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

18CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš šios teisinės nuostatos darytina išvada, kad įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones: pirma, ieškovas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, t. y. pateikti duomenis, kurie pagrįstų teismo įsitikinimą, kad ieškovui palankus teismo sprendimas yra įmanomas. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, atliekamas tik preliminarus ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimas, kuris nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės, o tik sudaro pagrindą įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą. Antra būtina sąlyga laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti – teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti ekonomiškos bei proporcingos ir neturi suvaržyti atsakovo teisių labiau, nei būtina ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti (CPK 145 straipsnio 2 dalis). Be to, ekonomiškumo principas įpareigoja teismą siekti proceso dalyvių interesų balanso ir nevaržyti atsakovo laikinosiomis apsaugos priemonėmis daugiau, nei būtina teisėtiems ieškovo interesams apsaugoti.

19Taigi iš CPK 144 straipsnio 1 dalyje suformuluoto laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo matyti, kad teismas, taikydamas tokias priemones, pirmiausia turėtų nustatyti, ar yra tikimybė, jog bus priimtas ieškovui palankus sprendimas. Jei preliminariai (lot. prima facie) įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Kaip nurodoma teismų praktikoje, tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas.

20Nagrinėjamu atveju ieškovai A. J. ir L. J. ieškinyje pateikia du reikalavimus, t. y. ginčija 23 UAB „Vilstata“ akcijų perleidimo (dovanojimo) sandorius, kuriais atsakovas UAB „Sventovis“ įgijo 50,99 procentus visų UAB „Vilstata“ akcijų, prašydami taikyti restituciją, kurios taikymo tikslas yra įmonės akcininko pirmenybės teisės įsigyti įmonės perleidžiamas akcijas įgyvendinimas, taip pat jie ginčija 2014-01-22 UAB „Vilstata“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimus dėl įmonės valdybos narių atšaukimo, naujos valdybos išrinkimo, kurie įforminti protokolu Nr. 129. Ieškinio reikalavimų vykdymo užtikrinimui, ieškovas A. J. prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki galutinio įsiteisėjusio sprendimo byloje uždrausti atsakovui UAB „Sventovis“ ir/ar jo vardu veikiantiems tretiesiems asmenims 11 459 vnt. UAB „Vilstata“ paprastųjų vardinių akcijų suteikiamais balsais balsuoti UAB „Vilstata“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

21Bylos duomenimis Panevėžio apygardos teismas 2014 m. vasario 28 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino ir areštavo 11 459 vnt. atsakovui UAB „Sventovis“ priklausančių UAB „Vilstata“ paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų bei uždraudė areštuotomis akcijomis bei jų suteikiamomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis naudotis, disponuoti, jas valdyti, iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas. Taip pat uždraudė VĮ „Registrų centras“ atlikti bet kokius registravimo veiksmus Juridinių asmenų registre, susijusius su 2014-01-22 dieną priimtais UAB „Vilstata“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimais, įformintais UAB „Vilstata“ 2014-01-22 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolu Nr. 129, uždraudė 2014-01-22 dieną UAB „Vilstata“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktai valdybai atlikti funkcijas, nustatytas UAB „Vilstata“ įstatuose bei Akcinių bendrovių įstatyme (toliau – ABĮ). Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. gegužės 15 d. nutartimi minėtą pirmosios instancijos teismo nutartį pakeitė ir panaikino nutarties dalį, kuria atsakovui UAB „Sventovis“ uždrausta naudotis nuosavybės teise priklausančių 11 459 vnt. UAB „Vilstata“ paprastų vardinių akcijų suteikiamomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis iki bus priimtas sprendimas; uždrausta VĮ „Registrų centras“ atlikti registravimo veiksmus Juridinių asmenų registre, susijusius su 2014-01-22 neeilinio visuotinio uždarosios akcinės bendrovės „Vilstata” akcininkų susirinkimo nutarimais; uždrausta 2014-01-22 išrinktai uždarosios akcinės bendrovės „Vilstata“ valdybai vykdyti savo funkcijas. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, preliminariai įvertino ieškinio reikalavimų pagrįstumą, ir pažymėjo, kad akcijų dovanojimo sandorių pripažinimo apsimestiniais ir restitucijos taikymo atveju ne tik ieškovai, bet ir likę bendrovės akcininkai (kurių, kaip nurodo ieškinyje ieškovas, šiuo metu yra 78) galėtų tikėtis pranešimų apie ketinimus parduoti akcijas, o ketindami jas pirkti, galėtų pasinaudoti akcininko pirmumo teise (ABĮ 47 str.), kuri, jų vertinimu, dovanojimo sandoriais buvo pažeista. Ieškinio patenkinimo atveju ieškovams tik negalėtų būti taikomos CK 4.79 straipsnio nuostatos dėl pirkėjų teisių perkėlimo, parduodant akcijas, nes akcijų įsigijimo galimybę turėtų visi likę akcininkai, pasinaudojant ABĮ 47 straipsnyje įtvirtinta pirmumo teise (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugsėjo 27 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-457/2013). Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas, areštavęs atsakovui UAB „Sventovis“ nuosavybės teise priklausančias akcijas, dėl kurių nuosavybės (dovanojimo sutarčių nuginčijimo) vyksta ginčas, uždraudžiant disponuoti jomis, pritaikė tokio pobūdžio ieškinio užtikrinimo priemones, kurios atitinka įstatymo leidėjo keliamus tikslus bei proporcingumo ir ekonomiškumo principus (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 2 d.). Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovui UAB „Sventovis“ nuosavybės teise priklausančios akcijos yra areštuotos, o tai reiškia, kad ieškinio reikalavimų vykdymas yra tinkamai užtikrintas.

22Pažymėtina, kad asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi pagrįsti jų taikymo būtinumą. Nagrinėjamoje byloje ieškovas A. J. prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki galutinio įsiteisėjusio sprendimo byloje uždrausti atsakovui UAB „Sventovis“ ir/ar jo vardu veikiantiems tretiesiems asmenims 11 459 vnt. UAB „Vilstata“ paprastųjų vardinių akcijų suteikiamais balsais balsuoti UAB „Vilstata“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į ieškinio reikalavimus ir prašomas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, sprendžia, kad ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nėra tiesiogiai susijusios su ieškovo pareikštais ieškinio reikalavimais ir galimai ieškovui palankaus sprendimo įvykdymu. Šiuo atveju prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra tiesiogiai susijusios su akcininko neturtine teise, t.y. teise balsuoti. Teismų praktikoje pasisakyta, kad laikinųjų apsaugos priemonių dėl akcininko turtinių ir neturtinių teisių ribojimo taikymas yra galimas tik išimtiniais atvejais, užtikrinant šiomis procesinėmis ieškiniu pareikštų reikalavimų apsaugos priemonėmis siekiamų tikslų įgyvendinimą (užtikrinant teismo sprendimo įvykdymą), kai egzistuoja realus jų taikymo pagrindas – grėsmė, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 3 d. nutartis c.b. Nr. 2-190/2009; 2013-08-22 nutartis c.b. Nr. 2-1971/2013). Akcijų, kaip specifinės turto rūšies, ypatumai apsprendžia tokių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo specifiką, todėl teismui konstatavus būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškinio reikalavimams užtikrinti, teismo nutartyje turi būti nustatyti konkrečių ginčo akcijų suteikiamų teisių įgyvendinimo draudimai. Be to, kiekvienu konkrečiu atveju spręsdamas ribojimų naudotis akcijų suteikiamomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis nustatymo klausimą, teismas turi svarstyti, ar šie ribojimai atitinka konkrečios bylos faktines aplinkybes. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtį ir esmę, į tai, kad būsimo teismo sprendimo vykdymui užtikrinti gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gruodžio 3 d. nutartis c.b. Nr. 2-1442/2009).

23Pažymėtina, kad tiesioginę įtaką įmonės veiklai gali padaryti tik toks akcininko naudojimasis viena iš neturtinių – balsavimo teise, kuomet kyla grėsmė, jog jis sąmoningai priiminės įmonei nepalankius sprendimus, siekdamas išvaistyti ar perleisti įmonės turtą bei perkelti/sukurti įmonei nepalankius finansinius įsipareigojimus. Apelianto teigimu, trečiojo asmens pateikti argumentai dėl kredito linijos pratęsimo išsprendimo pasekmių turi būti vertinami kaip turėsiantys neigiamos įtakos įmonės finansinei būklei, todėl jo nuomone yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Su šiuo apelianto argumentu teismas nesutinka. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra perteklinės, kurios neatitinka ginčijamo materialinio reikalavimo esmės, nėra susijusios su būsimo teismo sprendimo įvykdymo apsaugojimu ir pažeidžia ekonomiškumo, proporcingumo bei teisingumo principus. Apeliacinės instancijos teismas taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad aplinkybė, jog kitame teisme yra nagrinėjamas ieškinys dėl UAB „Vilstata“ valdybos veiklos ribojimo, nesuteikia pagrindo vertinti V. M. ir/ar UAB „Sventovis“ veiksmų priešingų UAB „Vilstata“ interesams.

24Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, tinkamai įvertino svarbias bylos aplinkybes ir teisingai taikė proceso teisės normas, bei priėmė teisingą ir pagrįstą nutartį, kuria atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl naikinti skundžiamą nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

26Panevėžio apygardos teismo 2014 m. liepos 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai A. J. ir L. J. pareiškė ieškinį atsakovams UAB „Sventovis“,... 5. Ieškovas A. J. prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Panevėžio apygardos teismas 2014 m. liepos 29 d. nutartimi ieškovo A. J.... 8. Teismas įvertinęs prašyme nurodytus argumentus dėl atsakovo UAB... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Ieškovas A. J. atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos... 11. 1. Teismas neatsižvelgė, kad UAB „Sventovis“ ir jo atstovas V. M. (UAB... 12. 2. Teismas nepagrįstai nurodė, kad kredito linijos pratęsimo pasekmių... 13. A. T. B., O. K., A. S., UAB Vilstata“, A. S. ir trečiasis asmuo V. L.... 14. Atsakovai UAB „Sventovis“ ir V. M. atsiliepimu į ieškovo A. J.... 15. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 19. Taigi iš CPK 144 straipsnio 1 dalyje suformuluoto laikinųjų apsaugos... 20. Nagrinėjamu atveju ieškovai A. J. ir L. J. ieškinyje pateikia du... 21. Bylos duomenimis Panevėžio apygardos teismas 2014 m. vasario 28 d. nutartimi... 22. Pažymėtina, kad asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones,... 23. Pažymėtina, kad tiesioginę įtaką įmonės veiklai gali padaryti tik toks... 24. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad pirmosios... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios... 26. Panevėžio apygardos teismo 2014 m. liepos 29 d. nutartį palikti nepakeistą....