Byla 2-453/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Dalios Vasarienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių ir ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Urbico“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 12 d. nutarties, kuria prašymas dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo tenkintas iš dalies civilinėje byloje Nr.2-6740-611/2011 pagal ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Urbico“ ieškinį atsakovui Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiančiam per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, dėl sandorių pripažinimo niekiniais, tretieji asmenys SĮ „Susisiekimo paslaugos“, Siemens Osakeyhtio, uždaroji akcinė bendrovė „Fima“, Lietuvos-Islandijos uždaroji akcinė bendrovė „HNIT-Baltic“ ir UAB „Indeco: Investment and Development“.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas RUAB „Urbico“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti niekine ir negaliojančia ab initio 2007-01-17 Ilgalaikio kredito sutartį Nr. ICS 07/01/02, sudarytą tarp UAB „Urbico”, ir Nordea Bank Finland Plc; pripažinti niekine ir negaliojančia ab initio 2007-01-17 Nordea sutartį su klientu dėl išvestinių finansinių priemonių sandorių Nr. KS 07/01/001, sudarytą tarp UAB „Urbico“ ir Nordea Bank Finland Plc; pripažinti niekine ir negaliojančia ab initio 2007-07-23 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 07/07/24; sudarytą tarp UAB „Urbico” ir Nordea Bank Finland Plc; pripažinti niekiniu ir negaliojančiu ab initio sutartinį įkeitimą kodas: 01220070014856 (pakeitimo kodai: 01220070026314, 01220080019632, 01220090000920, 01220100013052), sutartinį įkeitimą kodas: 01220070014863 (pakeitimo kodas: 01220070026344, 01220080019622, 01220090000942), sutartinį įkeitimą kodas: 01220080009505 (pakeitimo kodas: 01220090001171); taip pat taikyti restituciją. Ieškovas, pateikdamas ieškinį prašė taikyti ieškinyje nurodytas laikinąsias apsaugos priemones. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi patenkino ieškovo prašymą ir (1) uždraudė atsakovui nuskaityti nuo ieškovo atsiskaitomųjų sąskaitų SĮ „Susisiekimo paslaugos“ mokamas sumas pagal 2006-10-27 rangos sutartį Nr.20061027-1, 2006-10-27 paslaugų teikimo sutartį Nr. 20062027-2 ir 2007-07-23 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 07/07/24; (2) uždraudė trečiajam asmeniui SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pervesti sumas į atsakovo Nordea Bank Finland Plc banko sąskaitas pagal minėtas 2006-10-27 rangos sutartį Nr.20061027-1, 2006-10-27 paslaugų teikimo sutartį Nr.20062027-2 ir 2007-07-23 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 07/07/24; (3) areštavo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pagal 2006-10-27 rangos sutartį Nr.20061027-1, 2006-10-27 paslaugų teikimo sutartį Nr.20062027-2 ir 2007-07-23 reikalavimo perleidimo sutartį Nr.07/07/24 sumokamas sumas, pavesdamas jas saugoti ieškovui RUAB „Urbico“ ir ieškovui RUAB „Urbico“ iš šių lėšų leido atlikti einamuosius mokėjimus įmonės įprastinei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti, t.y. mokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas; mokėti už medžiagas ir žaliavas, reikalingas įmonės paslaugų teikimui, darbo priemonių įsigijimą bei jų nuomą, eksploataciją; automobilių ir kitos techninės įrangos nuomą, remontą ir eksploatavimą, techninių apžiūrų atlikimą; prekes ir paslaugas, būtinas įmonės vykdomų projektų aptarnavimui ir priežiūrai, įskaitant subrangovų paslaugas, būtinas įrangos metrologines patikras, atliekų bei šiukšlių išvežimą, deratizacijos paslaugas; biuro įrangos (kompiuterių, kopijavimo, spausdinimo aparatų, projektorių ir pan.) nuomą, remontą ir eksploataciją, informacinių technologijų ūkio (kompiuterių, biuro technikos ir pan.) bei kompiuterinių programų, kt. programinės įrangos aptarnavimo ir priežiūros paslaugas; kanceliarinių ir biuro prekių įsigijimą ir nuomą, reikalingus įmonės veiklai vertimus; transporto, pervežimų, siuntų ir pašto, telekomunikacijų paslaugas, degalų ir degalinių prekių/paslaugų įsigijimą, išlaidas, susijusias su darbuotojų tarnybinėmis komandiruotėmis; negyvenamųjų patalpų nuomą, komunalines paslaugas, patalpų valymą ir priežiūrą, turto apsaugos ir signalizacijos paslaugas bei apsaugos sistemų priežiūrą ir eksploatavimą, įmonei priklausančio ar nuomojamo turto draudimą; pinigų inkasavimo, valiutos keitimo paslaugas, kasos operacijų finansavimą; teisines ir skolų išieškojimo, notarų, darbų saugos paslaugas; konkursinės medžiagos įsigijimą dalyvaujant viešųjų pirkimų konkursuose, sutarčių vykdymo garantijas ir laidavimus; įvairias rinkliavas, susijusias su dalyvavimu viešųjų pirkimų konkursuose; dalyvavimo konkursuose ir sutarčių vykdymo garantijų išdavimą; paslaugas, susijusias su įmonei privalomų sertifikatų, atestatų ir leidimų galiojimu, pratęsimu ir priežiūra.

6Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m. spalio 20 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartį pakeitė:

7panaikino Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutarties dalį, kuria uždrausta trečiajam asmeniui SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pervesti sumas į atsakovo Nordea Bank Finland Plc banko sąskaitas pagal 2006-10-27 rangos sutartį Nr. 20061027-1, 2006-10-27 paslaugų teikimo sutartį Nr.20062027-2 ir 2007-07-23 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 07/07/24.

8panaikino Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutarties dalį, kuria areštuotos SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pagal 2006-10-27 rangos sutartį Nr.20061027-1, 2006-10-27 paslaugų teikimo sutartį Nr.20062027-2 ir 2007-07-23 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 07/07/24 sumokamos sumos, pavestos saugoti ieškovui RUAB „Urbico“ ir ieškovui iš šių lėšų leista atlikti einamuosius mokėjimus įmonės įprastinei ūkinei komercinei veiklai vykdyti, t. y. mokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas; mokėti už medžiagas ir žaliavas, reikalingas įmonės paslaugų teikimui, darbo priemonių įsigijimą bei jų nuomą, eksploataciją; automobilių ir kitos techninės įrangos nuomą, remontą ir eksploatavimą, techninių apžiūrų atlikimą; prekes ir paslaugas, būtinas įmonės vykdomų projektų aptarnavimui ir priežiūrai, įskaitant subrangovų paslaugas, būtinas įrangos metrologines patikras, atliekų bei šiukšlių išvežimą, deratizacijos paslaugas; biuro įrangos (kompiuterių, kopijavimo, spausdinimo aparatų, projektorių ir pan.) nuomą, remontą ir eksploataciją, informacinių technologijų ūkio (kompiuterių, biuro technikos ir pan.) bei kompiuterinių programų, kt. programinės įrangos aptarnavimo ir priežiūros paslaugas; kanceliarinių ir biuro prekių įsigijimą ir nuomą, reikalingus įmonės veiklai vertimus; transporto, pervežimų, siuntų ir pašto, telekomunikacijų paslaugas, degalų ir degalinių prekių/paslaugų įsigijimą, išlaidas, susijusias su darbuotojų tarnybinėmis komandiruotėmis; negyvenamųjų patalpų nuomą, komunalines paslaugas, patalpų valymą ir priežiūrą, turto apsaugos ir signalizacijos paslaugas bei apsaugos sistemų priežiūrą ir eksploatavimą, įmonei priklausančio ar nuomojamo turto draudimą; pinigų inkasavimo, valiutos keitimo paslaugas, kasos operacijų finansavimą; teisines ir skolų išieškojimo, notarų, darbų saugos paslaugas; konkursinės medžiagos įsigijimą dalyvaujant viešųjų pirkimų konkursuose, sutarčių vykdymo garantijas ir laidavimus; įvairias rinkliavas, susijusias su dalyvavimu viešųjų pirkimų konkursuose; dalyvavimo konkursuose ir sutarčių vykdymo garantijų išdavimą; paslaugas, susijusias su įmonei privalomų sertifikatų, atestatų ir leidimų galiojimu, pratęsimu ir priežiūra; kitą nutarties dalį paliko nepakeistą.

9Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 11 d. nutartimi pavedė areštuotas pagal 2006-10-27 paslaugų teikimo sutartį Nr.20062027-2 SĮ „Susisiekimo paslaugos“ sumokamas sumas saugoti ieškovui, leidžiant ieškovui šias sumas saugoti banko sąskaitoje Nr. ( - ), Nordea Bank Finland Plc filialo banke, bei iš šių lėšų atlikti einamuosius mokėjimus įmonės ūkinei-komercinei veiklai vykdyti, t. y. atsiskaityti su: darbuotojais ir mokėti darbo užmokestį, ne daugiau nei 46000,00 Lt tam per mėnesį; socialinio draudimo biudžetu ir mokėti socialinio draudimo įmokas, ne daugiau nei 13900,00 Lt tam per mėnesį; Valstybine mokesčių inspekcija ir mokėti mokesčius už teikiamas paslaugas (PVM), ne daugiau nei 53300,00 Lt tam per mėnesį; tiekėjais ir mokėti už medžiagas ir žaliavas, reikalingas įmonės paslaugų teikimui, ne daugiau ne 24000,00 Lt tam per mėnesį; tiekėjais ir mokėti už automobilių ir kitos techninės įrangos nuomą, remontą ir eksploatavimą, techninių apžiūrų atlikimą, ne daugiau nei 6000,00 Lt tam per mėnesį; tiekėjais ir mokėti už kuro sąnaudas ne daugiau nei 6000,00 Lt tam per mėnesį; tiekėjais ir mokėti už elektros energijos sąnaudas ne daugiau nei 517,53 Lt tam per mėnesį; subrangovais ir mokėti už jų paslaugas (darbus), reikalingas paslaugoms suteikti, ne daugiau nei 75000,00 Lt tam per mėnesį; tiekėjais ir mokėti už transporto - pervežimų paslaugas ne daugiau nei 168,00 Lt tam per mėnesį; draudikais ir mokėti už transporto priemonių draudimą ne daugiau nei 150,00 Lt tam per mėnesį; už amortizacines statinių įrengimo, kito materialaus ilgalaikio turto, transporto priemonių išlaidas ne daugiau nei 18128,00 Lt tam per mėnesį.

10Atsakovas Nordea Bank Finland Plc pateikė prašymą dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo, kuriuo prašė pareigoti ieškovą per 3 darbo dienas į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą įmokėti ne mažesnę kaip 837774,17 Lt sumą arba pateikti Lietuvoje veikiančio banko išduotą garantiją ar laidavimą ne mažesnei nei 837774,17 Lt sumai, kaip atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, ir nustatyti, kad ieškovui neįvykdžius teismo įpareigojimo, Vilniaus apygardos teismo 2011-08-29 ir 2011-11-11 nutartimis pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės bus panaikintos. Nurodė, kad atsakovas yra bankas, kurio pagrindinė veikla yra indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas bei pinigų skolinimas. Nors tarp šalių yra sudaryta kredito sutartis, laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo metu atsakovas negauna nei iš ieškovo, nei iš SĮ „Susisiekimo paslaugos“ jokių mokėjimų. Atsakovas patiria nuostolius, kuriuos sudaro negautos pajamos, kurios būtų gautos paskolinus iš ieškovo gautus pinigus. Pagal 2009-03-27 susitarimą SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kiekvieną ketvirtį privalo atsakovui mokėti 2435754 Lt mokėjimą, kaip ieškovo skolos pagal kredito sutartį grąžinimo užtikrinimą; taip pat pagal paslaugų sutartį SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kiekvieną mėnesį privalo mokėti vidutiniškai po 280000 Lt, tokiu būdu dengiant ieškovo skolą. Vadovaujantis Lietuvos Banko skelbiama palūkanų už paskolas litais norma, t.y. kurią įprastomis sąlygomis bankas gautų paskolinęs iš ieškovo ir/ar SĮ „Susisiekimo paslaugos“ gautinas sumas kitiems asmenims 2011 m. spalio mėn. yra 5,39 %. Priklausomai nuo bylos nagrinėjimo eigos, ginčo nagrinėjimas iš esmės gali trukti vidutiniškai iki 1 metų. Todėl atsakovo negautos pajamos iš SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ir/ar ieškovo mokėtinų piniginių lėšų skaičiuotinos už 1,5 metų laikotarpį. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mažiausiai 18 mėnesių negaus kas mėnesį 280000 Lt pagal paslaugų sutartį ir kas ketvirtį - 2435754 Lt mokėjimų pagal rangos sutartį, atsakovas patirs (iš dalies - jau patyrė) 595162,24 Lt dydžio nuostolius.

11Nuo Vilniaus apygardos teismo 2011-11-11 nutarties priėmimo momento SĮ „Susisiekimo paslaugos“ sumokėjo į nutartyje nurodytą sąskaitą 281302,60 Lt, o ieškovas nedelsiant atliko iš šios sąskaitos mokėjimus iš esmės maksimaliai leidžiamai minėta nutartimi sumai. Skola pagal kredito sutartį yra dengiama išimtinai iš SĮ „Susisiekimo paslaugos“ gaunamų lėšų. Dar daugiau, ieškovas pats pripažįsta, kad jo finansinė situacija yra labai sunki, be to, bendrovė yra restruktūrizuojama.

12SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pagal reikalavimo perleidimo sutartį, paslaugų ir rangos sutartį mokamos sumos yra ieškovo suteikto kredito užtikrinimo priemonė, į kurią atsakovas turi pirmumo teisę. Tik iš šių lėšų pastaruoju metu ir buvo dengiama ieškovo skola. Taigi 2011-11-11 nutartimi sudarius sąlygas netekti ieškovo įsipareigojimų užtikrinimo priemonės, o ieškovui tokiom sąlygom pasinaudojus, laikytina, kad ieškovo finansinei situacijai esant prastai ir nesant jokių aplinkybių, kurios leistų manyti, kad tokia finansinė padėtis pasitaisys, atsakovas prarado galimybę susigrąžinti minėtą 242611,93 Lt sumą ir ateityje neteks galimybės susigrąžinti ir kitų sumų, kurias ieškovas nuskaičiuos, remdamasis minėta nutartimi.

13Ieškovas pateikė atsiliepimą į atsakovo prašymą, kurį prašo atmesti. Nurodė, kad jokiomis pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis atsakovui nebuvo uždrausta gauti mokėjimų pagal rangos, paslaugų ar reikalavimo perleidimo sutartis. Atsakovas visiškai nepaaiškina, kodėl dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių ieškovas ir tretysis asmuo turi teisę neatlikti mokėjimų pagal rangos, paslaugų ir kredito sutartis. Trečiojo asmens pareiga pervesti atsakovui lėšas pagal reikalavimo perleidimo sutartį laikinosiomis apsaugos priemonėmis nebuvo modifikuota - tretysis asmuo privalo atlikti ir atlieka atsakovui mokėjimus. Po 2011-08-29, kai buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, atsakovas iš trečiojo asmens gavo mokėjimų – 2011-10-28 atsakovui buvo pervesta 433551,64 Lt pagal paslaugų sutartį, o 2011-11-05 - 1052226,34 Lt pagal rangos sutartį.

14II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

15Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 12 d. nutartimi atsakovo Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, prašymą dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo tenkino iš dalies ir nustatė ieškovui restruktūrizuojamai UAB „Urbico“ dešimties dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos terminą įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą Nr.( - ), esančią AB SEB bankas, banko kodas 70440, 83777 Lt piniginį užstatą arba pateikti šiai sumai banko garantiją atsakovo Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui bei pateikti teismui dokumentus, patvirtinančius nurodyto įpareigojimo įvykdymą. Teismas išaiškino ieškovui restruktūrizuojamai UAB „Urbico“, kad per teismo nustatytą terminą neįvykdžius minėto įpareigojimo, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo atžvilgiu bus panaikintos. Teismas nurodė, kad dėl Vilniaus apygardos teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas negauna pajamų, t.y. negali reikalauti, kad ieškovas įvykdytų kredito sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Pagal atsakovo pateiktus skaičiavimus, atsakovo patiriamų nuostolių dydis sudaro 837774,17 Lt sumą, kuria atsakovas ir prašo užtikrinti galimus jo nuostolius dėl pritaikytų jo atžvilgiu laikinųjų apsaugos priemonių. Teismas pažymėjo, kad atsakovas yra kredito įstaiga – komercinis bankas, kuris turi licenciją verstis ir verčiasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimu bei prisiima su tuo susijusią riziką, atsakomybę (LR Bankų įstatymo 2 str. 5 d.). Todėl yra pagrindo teigti, kad atsakovas, negaudamas pajamų iš ieškovo pagal paslaugų bei rangos sutartis, negali šių lėšų panaudoti savo veikloje, paskolindamas jas neprofesionaliems rinkos dalyviams ir gaudamas už tai nustatyto dydžio palūkanas. Atsakovas, apskaičiuodamas preliminarų nuostolių dydį, taikė vidutinio dydžio 5,39% palūkanas, už kurias atsakovas skolina pinigus kitiems subjektams, ir nustatė preliminarų nuostolių dydį – 595162,24 Lt. Teismo nuomone, atsakovas įrodė realią nuostolių atsiradimo galimybę, tačiau atsakovo nurodyta jo galimų nuostolių suma – 837774,17 Lt – yra aiškiai per didelė. Suma, kuri turėtų būti įnešama į teismo depozitinę sąskaitą, negali būti siejama su statistine vidutine bylų nagrinėjimo trukme. Teismas turi imtis visų įmanomų priemonių, kad byla būtų išnagrinėta per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Šios bylos atveju nėra jokio pagrindo daryti išvadą, kad bylos nagrinėjimas užtruks pusantrų metų. Teismo nuomone, nuostolių atlyginimo užtikrinimas už 6 mėnesius pakankamai apsaugos atsakovo interesus. Teismas nurodė, kad negali vadovautis vien tik paties atsakovo nuostolių apskaičiavimu, o byloje nėra jokio oficialaus banko rašto, patvirtinančio, kad atsakovas nuolat išskolina visas galimas paskolinti lėšas. Todėl atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui ieškovui nustatytinas terminas įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą dešimt procentų atsakovo nurodytos patiriamų nuostolių sumos, t.y. 83777 Lt dydžio piniginį užstatą arba pateikti šiai sumai banko garantiją.

16Be to, atsakovo teigimu, atsakovas prarado galimybę susigrąžinti 242611,93 Lt sumą, kurią ieškovas panaudojo atlikti einamiesiems mokėjimams ūkinei-komercinei veiklai vykdyti. Teismo nuomone, vien tik tas faktas, kad ieškovas yra restruktūrizuojama įmonė, neleidžia teigti, kad ieškovo atliktų mokėjimų suma nebus grąžinta atsakovui. Restruktūrizavimo proceso tikslas ir yra suteikti įmonei galimybes išsaugoti ir plėtoti jos veiklą, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto. Atsakovo prielaidos apie prastą ieškovo finansinę padėtį ir aplinkybių, kad finansinė padėtis pasitaisys, nebuvimą yra tik atsakovo hipotetiniai spėjimai, nepagrįsti jokiais įrodymais.

17Teismas nurodė, kad atsakovas prašo leisti nutartį dėl jo nuostolių užtikrinimo vykdyti skubiai, tačiau atsakovo nurodomos priežastys yra nepakankamos, kad galima būtų leisti skubiai vykdyti minėtą nutartį. Ieškovas yra restruktūrizuojama įmonė, kuriai skubiai surinkti būtiną pinigų sumą gali būti sunku, o būtinybės leisti vykdyti skubiai nutartį dėl nuostolių užtikrinimo būtinybės nėra, todėl atsakovo prašymas dėl leidimo skubiai vykdyti nutartį buvo atmestas.

18III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai

191) Atskiruoju skundu atsakovas Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 12 d. nutartį įpareigojant ieškovą RUAB „Urbico“ į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą įmokėti ne mažesnę kaip 837774,17 Lt sumą arba pateikti Lietuvoje veikiančio banko išduotą garantiją ar laidavimą ne mažesnei nei 837774,17 Lt sumai, kaip atsakovo Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą ir leisti nutartį dėl nuostolių užtikrinimo vykdyti skubiai. Atskirąjį skundą atsakovas grindžia šiais argumentais:

201. Teismas nepagrįstai nesivadovavo statistine bylų nagrinėjimo trukme.

212. Teismas nepagrįstai vertino, ar Nordea, kaip kredito įstaiga, išskolina visas lėšas.

223. Teismas nepagrįstai neįvertino Urbico sunkios finansinės padėties teisinės reikšmės, apskaičiuojant galimus patirti nuostolius.

234. Teismas nepagrįstai neleido nutartį vykdyti skubiai.

242) Atskiruoju skundu ieškovas RUAB „Urbico“ prašo panaikinti skundžiamą Vilniaus apygardos teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti Nordea Bank Finland Plc2011 m. gruodžio 2 d. prašymą pilnai kaip nepagrįstą. Atskirąjį skundą ieškovas grindžia šiais argumentais:

251. Nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad vien tik aplinkybė, jog atsakovas yra bankas yra pakankama tvirtinti, jog atsakovas patirs nuostolių negalėdamas šių lėšų perskolinti tretiesiems asmenims.

262. Ieškovas nepagristai įpareigotas užtikrinti neįrodytus neva galimus atsakovo nuostolius.

273. Teismui pripažinus, kad nėra prielaidų, jog nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių atlyginimas atsakovui gali būti apsunkintas yra pagrindas atmesti prašymą, kuris netenkina būtinosios teisinės sąlygos, reikalingos galimiems atsakovo nuostoliams užtikrinti.

284. Atsakovui nepateikus preliminaraus nuostolių paskaičiavimo, nebuvo dar vienos iš būtinųjų teisinių sąlygų tenkinti prašymą.

29Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas RUAB „Urbico“ prašo atsakovo Nordea Bank Finland ieškovo atskirąjį skundą atmesti ir panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011-12-12 nutartį. Nurodo, kad nutartimi vidutine bylos nagrinėjimo trukme pagrįstai pripažintas 6 mėnesių laikotarpis, taip pat teismas pagrįstai vertino, kad atsakovas neišskolina visų lėšų. Ieškovo manymu, atsižvelgiant, kad jo finansinė padėtis yra stabili, todėl nebuvo pagrindo taikyti nuostolių užtikrinimą.

30Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių prašo Urbico 2011-12-19 atskirąjį skundą atmesti ir tenkinti Banko 2011-12-20 skundą ir pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2011-12-12 nutartį, įpareigojant ieškovą RUAB „Urbico“ į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą įmokėti ne mažesnę kaip 837774,17 Lt sumą arba pateikti Lietuvoje veikiančio banko išduotą garantiją ar laidavimą ne mažesnei nei 837774,17 Lt sumai, kaip atsakovo Nordea Bank Finland Plc (AB), Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą; leisti nutartį dėl nuostolių užtikrinimo vykdyti skubiai. Nurodo, kad ieškovo RUAB „Urbico“ skunde nurodyti argumentai yra nepagrįsti, o pirmosios instancijos teismo nutartimi yra nustatyta per maža nuostolių užtikrinimo suma.

31Atsakovas Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių Lietuvos apeliaciniam teismui 2012 m. balandžio 17 d. pateikė prašymą dėl papildomų įrodymų prijungimo. Nurodo, kad byla pirmosios instancijos teisme nagrinėjama ilgiau nei 6 mėnesius, todėl yra pagrindas peržiūrėti teismo išvadą dėl bylos nagrinėjimo trukmės. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad būtinybę skubiai taikyti nuostolių užtikrinimo institutą tokia apimtimi, kokia prašo atsakovas, patvirtina ir tai, kad jau šiandien yra visiškai aišku, kad Ieškovo naudai yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pagal visiškai nepagrįstą ieškinį dėl kredito sutarties tariamo negaliojimo Konkurencijos įstatymui, tai patvirtina Konkurencijos tarybos šioje byloje pateikta išvada.

32IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

33Atskirieji skundai netenkintini.

34Byloje nagrinėjamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria iš dalies patenkintas atsakovo prašymas dėl nuostolių galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo užtikrinimo, teisėtumas ir pagrįstumas.

35Vadovaujantis CPK146 straipsnio 1 dalies nuostata teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija. Atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo instituto įtvirtinimas atspindi šalių procesinio lygiateisiškumo principo įgyvendinimą civiliniame procese (CPK 17 str.). Laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo institutai yra tarpusavyje susiję. Įprastai laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra susijęs su atsakovo tam tikrų turtinių teisių ar interesų apribojimu, todėl įstatymų leidėjas, nustatydamas galimybę pareikalauti iš asmens, kuris prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba kurio iniciatyva šios priemonės jau pritaikytos, užtikrinti galimų atsakovo nuostolių atlyginimą, garantuoja ieškovo ir atsakovo teisėtų interesų pusiausvyrą, šalių lygiateisiškumą, taikomų laikinųjų apsaugos priemonių ir galimų atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo proporcingumą siekiamiems tikslams. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas gali būti įpareigojamas užtikrinti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą, kai teismas, preliminariai įvertinęs bylos aplinkybes, pripažįsta nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsiradimo galimybę. Nuostolių atlyginimo užtikrinimo dydis gali būti nustatytas atsižvelgiant į galimų nuostolių dydžio prognozę, įvertinant laikinųjų apsaugos priemonių rūšį, jų taikymo mastą, poveikį atsakovui, jo įprastinės veiklos pobūdį ir mastą, laikinųjų apsaugos priemonių pasekmes ribojant šią veiklą ir kitas reikšmingas aplinkybes.

36Atsakovas Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, prašyme užtikrinti galimus jo nuostolius dėl pritaikytų jo atžvilgiu laikinųjų apsaugos priemonių nurodė, jog patiriamų nuostolių dydis sudaro 837774,17 Lt. Pirmosios instancijos teismas atsakovo nurodomą nuostolių dydį laikė per dideliu ir sprendė, kad nuostoliai nagrinėjamoje byloje sudaro dešimt procentų atsakovo nurodytos patiriamų nuostolių sumos, t.y. 83777 Lt dydžio ir nustatė terminą įmokėti šiai sumai piniginį užstatą arba pateikti banko garantiją.

37Dėl šios nutarties atskiruosius skundus pateikė tiek ieškovas RUAB „Urbico“, tiek ir atsakovas. Ieškovo manymu, nagrinėjamoje byloje nebuvo teisinio pagrindo taikyti nuostolių užtikrinimo instituto, o tuo tarpu atsakovo manymu teismas nustatė per mažą nuostolių užtikrinimo sumą. Teisėjų kolegija iš esmės sutikdama su pirmosios instancijos teismo motyvais, atskirųjų skundų argumentus laiko nepagrįstais. Atsakovo manymu teismas nepagrįstai nesivadovavo statistine bylų nagrinėjimo trukme, kuri vidutiniškai apelianto nuomone yra pusantrų metų. Pirmosios instancijos teismas nustatydamas nuostolių užtikrinimo dydį teisingai nurodė, kad suma, kuri turėtų būti įnešama į teismo depozitinę sąskaitą, negali būti siejama su statistine vidutine bylų nagrinėjimo trukme. Kaip jau buvo minėta, nuostolių atlyginimo užtikrinimo dydis gali būti nustatytas atsižvelgiant į galimų nuostolių dydžio prognozę, įvertinant laikinųjų apsaugos priemonių rūšį, jų taikymo mastą, poveikį atsakovui, jo įprastinės veiklos pobūdį ir mastą, laikinųjų apsaugos priemonių pasekmes ribojant šią veiklą ir kitas reikšmingas aplinkybes. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamai atsižvelgė į visas šias aplinkybes ir tinkamai sprendė klausimą dėl nuostolių užtikrinimo taikymo pagrįstumo bei dydžio. Byloje esanti medžiaga neduodama pagrindo spręsti, kad bylos nagrinėjimas užtruks pusantrų metų ar ilgiau.

38Ieškovo RUAB „Urbico“ teigimu, atsakovas nepateikė preliminaraus nuostolių paskaičiavimo, todėl nebuvo pagrindo taikyti nuostolių užtikrinimą. Pažymėtina, kad teismas nustato atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą tais atvejais, kai pagal bylos duomenis yra prognozuojama, kad nuostoliai gali atsirasti, ir byloje yra duomenų, jog dėl laikinosios apsaugos priemonės pritaikymo atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas, taip pat atsakovui, prašančiam galinčių atsirasti jo nuostolių atlyginimo užtikrinimo, pateikus duomenis apie galimų nuostolių dydį, preliminarų jų paskaičiavimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-730/2009; 2010 m. lapkričio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1432/2010; 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1561/2010). Nagrinėjamoje byloje, atsakovas, kuris yra kredito įstaiga, kuri skolina pinigus ir už tai gauna palūkanas, todėl teismas pagrįstai laikė, kad atsakovas, negaudamas pajamų iš ieškovo pagal paslaugų bei rangos sutartis, negali šių lėšų panaudoti savo veikloje ir už tai gauti palūkanas. Pažymėtina, kad, skirdamas CPK 146 straipsnyje 1 dalyje numatytas nuostolių atlyginimo užtikrinimo priemones, teismas nebūtinai turi turėti įrodymų, jog ateityje neišvengiamai atsiras tam tikro dydžio nuostoliai. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad susidariusioje situacijoje nuostoliai gali atsirasti (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-01-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-16/2010). Tokiu atveju pateikiamų įrodymų dėl nuostolių atsiradimo ateityje galimybės pakankamumo lygis negali būti tapatinamas su tais atvejais įrodinėjimo procese, kuomet privaloma pagrįsti konkrečių nuostolių atsiradimo neišvengiamumą ir tiksliai apskaičiuoti jų dydį (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-06-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-450/2009). Taigi šiomis priemonėmis užtikrinami tikėtini ir realiai prognozuojami nuostoliai, kurių preliminarų dydį atsakovas įrodė.

39Teisėjų kolegija pažymi, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.). Aukščiau išdėstytų argumentų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė nagrinėjamam klausimui aktualias teisės normas, teisingai nustatė faktines aplinkybes, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad atsakovo ir ieškovo atskirųjų skundų argumentai nesudaro pagrindo skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį pakeisti arba panaikinti (CPK 337 str. 1 p.). Teisėjų kolegija taip pat nenustatė ir absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

40Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio1 dalies 1 punktu,

Nutarė

41Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 12 d.nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas RUAB „Urbico“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 6. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011... 7. panaikino Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutarties dalį,... 8. panaikino Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutarties dalį,... 9. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 11 d. nutartimi pavedė... 10. Atsakovas Nordea Bank Finland Plc pateikė prašymą dėl nuostolių atlyginimo... 11. Nuo Vilniaus apygardos teismo 2011-11-11 nutarties priėmimo momento SĮ... 12. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pagal reikalavimo perleidimo sutartį,... 13. Ieškovas pateikė atsiliepimą į atsakovo prašymą, kurį prašo atmesti.... 14. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 12 d. nutartimi atsakovo Nordea... 16. Be to, atsakovo teigimu, atsakovas prarado galimybę susigrąžinti 242611,93... 17. Teismas nurodė, kad atsakovas prašo leisti nutartį dėl jo nuostolių... 18. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai... 19. 1) Atskiruoju skundu atsakovas Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiantis... 20. 1. Teismas nepagrįstai nesivadovavo statistine bylų nagrinėjimo trukme.... 21. 2. Teismas nepagrįstai vertino, ar Nordea, kaip kredito įstaiga, išskolina... 22. 3. Teismas nepagrįstai neįvertino Urbico sunkios finansinės padėties... 23. 4. Teismas nepagrįstai neleido nutartį vykdyti skubiai.... 24. 2) Atskiruoju skundu ieškovas RUAB „Urbico“ prašo panaikinti skundžiamą... 25. 1. Nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad vien tik aplinkybė,... 26. 2. Ieškovas nepagristai įpareigotas užtikrinti neįrodytus neva galimus... 27. 3. Teismui pripažinus, kad nėra prielaidų, jog nuostolių dėl laikinųjų... 28. 4. Atsakovui nepateikus preliminaraus nuostolių paskaičiavimo, nebuvo dar... 29. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas RUAB „Urbico“ prašo atsakovo... 30. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje... 31. Atsakovas Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiantis per Nordea Bank Finland... 32. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 33. Atskirieji skundai netenkintini.... 34. Byloje nagrinėjamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria iš dalies... 35. Vadovaujantis CPK146 straipsnio 1 dalies nuostata teismas, taikydamas... 36. Atsakovas Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiantis per Nordea Bank Finland... 37. Dėl šios nutarties atskiruosius skundus pateikė tiek ieškovas RUAB... 38. Ieškovo RUAB „Urbico“ teigimu, atsakovas nepateikė preliminaraus... 39. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį... 40. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 41. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 12 d.nutartį palikti nepakeistą....