Byla B2-1188-260/2014
Dėl kreditorės UAB „Eremita“ finansinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ bankroto byloje

1Kauno apygardos teismo teisėjasRaimondas Buzelis, sekretoriaujant Evelinai Stuinaitei, dalyvaujant kreditorės UAB „Eremita“ atstovui advokatui Linui Meškiui, atsakovės atstovui Aurelijui Galveliui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl kreditorės UAB „Eremita“ finansinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ bankroto byloje ir

Nustatė

2Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 30 d. nutartimi iškėlė uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“ bankroto bylą. Teismo nutartis iškelti atsakovei UAB„Kraujo donorystės centras“ bankroto bylą įsiteisėjo 2013 m. birželio 27 d., Lietuvos apeliaciniam teismui2013 06 27 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1700/2013 palikus nepakeistą Kauno apygardos teismo 2013 04 30 nutartį.

3Bankrutuojančios UAB „Kraujo donorystės centras“ administratorius, teikdamas teismui tvirtinti bendrovės kreditorių finansinius reikalavimus, prašė patvirtinti kreditorės UAB „Eremita“ 93973,20 Lt pirmąja eile tenkintiną finansinį reikalavimą ir 1468061,23 Lt trečiąja eile tenkintiną reikalavimą.

4Kauno apygardos teismas 2013 m. lapkričio 11 d. nutartimi patvirtino administratoriaus neginčijamus kreditorių finansinius reikalavimus UAB „Kraujo donorystės centras“ bankroto byloje, tame skaičiuje ir administratoriaus prašomus patvirtinti kreditorės UAB „Eremita“ 93973,20 Lt pirmąja eile tenkintiną finansinį reikalavimą ir 1468061,23 Lt trečiąja eile tenkintiną reikalavimą.

52013 11 18 kreditorė UAB „Eremita“ pateikė dėl Kauno apygardos teismo 2013 11 11 nutarties atskirąjį skundą, prašydama pakeisti šią nutartį, nustatant, kad UAB „Eremita“ kreditorinis reikalavimas 1099218,32 Lt sumai yra įtraukiamas į pirmąja eile tenkintinų kreditorinių reikalavimų sąrašą.

6Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 334 str. 2 d. 1 p., 2013 11 20 nutartimi panaikino Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas UAB „Eremita“ trečiąja eile tenkintinas 1099218,32 Lt finansinis reikalavimas, pripažino, kad šioje dalyje UAB „Eremita“ finansinis reikalavimas yra administratoriaus ginčijamas ir nagrinėtinas žodinio proceso tvarka ginčo teisena, išskyrė jo tvirtinimo klausimą į atskirą bylą.

7BUAB „Kraujo donorystės centras“ administratorius pateikė atsiliepimą į UAB „Eremita“ atskirąjį skundą, šiame procesiniame dokumente išdėstė savo nuomonę dėl kreditorės UAB „Eremita“ finansinio reikalavimo pagrįstumo, nurodydamas, kad dėl galimybės patvirtinti UAB „Eremita“ 1099218,32 Lt tenkintino pirmąja eile reikalavimo prašo spręsti teismo nuožiūra.

8Nagrinėjant bylą teismo posėdyje kreditorės UAB „Eremita“ atstovas prašė patvirtinti UAB „Eremita“ 1099218,32 Lt pirmąja eile tenkintiną finansinį reikalavimą, atsakovės BUAB „Kraujo donorystės centras“ atstovas prašė spręsti teismo nuožiūra.

9Tvirtintinas kreditorės UAB „Eremita“ 1099218,32 Lt pirmąja eile tenkintinas finansinis reikalavimą bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“.

10Byloje pateiktais šalių paaiškinimais procesiniuose dokumentuos, jų atstovų paaiškinimais teismo posėdyje, rašytiniais įrodymais nustatytos tokios reikšmingos bylai išspręsti aplinkybės:

11UAB „Kraujo donorystės centras“ ir VšĮ „Kauno kraujo centras“ 2012 12 10 sudarė Darbdavių susitarimą Nr. S-8/2012/10-01 dėl darbuotojų perkėlimo dirbti į kitą įmonę (b.l. 8-11). Šio susitarimo 5 p. pagrindu VšĮ „Kauno kraujo centras“ perėmė atsakovės UAB „Kraujo donorystės centras“ prievolę atsiskaityti su perkeltais dirbti į VšĮ „Kauno kraujo centras“ darbuotojais. Šių įmonių vadovų įsakymais nuo 2013 m. sausio 1 d. 91 UAB „Kraujo donorystės centras“ darbuotojas buvo perkeltas dirbti į VšĮ „Kauno kraujo centras“, taip pat VšĮ „Kauno kraujo centras“ prisiėmė 1099218,32 Lt įsipareigojimus perkeltiems dirbti darbuotojams (b.l. 12-15 ir 16-19).

122012 12 10 Darbdavių susitarime Nr. S-8/2012/10-01 dėl darbuotojų perkėlimo dirbti į kitą įmonę šalys susitarė, kad tarpusavio atsiskaitymo už naujajam darbdaviui perkeliamą skolą terminus ir sąlygas jos nustatys atskiru susitarimu (susitarimo 5 p.). 2013 m. sausio 29 d. UAB „Kraujo donorystės centras“ ir VšĮ „Kauno kraujo centras“ sudarė Susitarimą dėl įsiskolinimo padengimo, kuriuo nustatė, kad už perimtą skolinę prievolę atsiskaityti su Darbdavių susitarimo pagrindu perkeltais darbuotojais UAB „Kraujo donorystės centras“ sumokės per 5 (penkerius) metus ne mažesnę kaip perkeltosios skolos sumą.

132013 07 29 VšĮ „Kauno kraujo centras“ ir UAB „Eremita“ sudarė Reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. 0729-1(b.l.5-7), kuria pradinis kreditorius VšĮ „Kauno kraujo centras“ naujajam kreditoriui UAB „Eremita“ perleido reikalavimo teises į UAB „Kraujo donorystės centras“ 1099218,32 Lt skolą viešajai įstaigai „Kauno kraujo centras“ pagal paminėtus 2012 12 10 Darbdavių susitarimą Nr. S-8/2012/10-01 dėl darbuotojų perkėlimo dirbti į kitą įmonę ir 2013 01 29 UAB „Kraujo donorystės centras“ ir VšĮ „Kauno kraujo centras“ sudarytą Susitarimą dėl įsiskolinimo padengimo. Ši Reikalavimų perleidimo sutartis įsigaliojo nuo jos pasirašymo momento (sutarties 6.1 p.). Naujasis kreditorius skolininkę UAB „Kraujo donorystės centras“ apie reikalavimo teisių perėmimą informavo 2013 08 07 pranešimu, kartu pareikšdamas ir kreditorinį reikalavimą šiai skolininkei kaip bankrutuojančiai įmonei (b.l. 4).

14Iš nurodytų duomenų matyti, kad UAB „Eremita“ turi teisę ir pagrįstai iš bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ reikalauja 1099218,32 Lt skolos. BUAB „Kraujo donorystės centras“ administratorius tokio dydžio skolos neginčija, ją pripažįsta.

15Įmonių bankroto įstatymas nereikalauja, kad teismas, tvirtindamas kreditorių finansinius reikalavimus, nustatytų, kokia eile tenkinamas kreditoriaus reikalavimas. Tai nustato Įmonių bankroto įstatymo 35 straipsnis. Nagrinėjamu byloje atveju, pripažinęs, kad dėl atsiskaitymų eiliškumo tarp kreditorės ir bankrutuojančios įmonės administratoriaus kilo ginčas, teismas šį ginčą išsprendžia jau tvirtindamas kreditorinį reikalavimą, nes to nepadarius, ateityje tenkinant kreditorių reikalavimus, tikėtinai galimas tarp kreditoriaus ir administratoriaus ginčas dėl to, kuria eile turi būti patenkintas kreditorės UAB „Eremita“ 1099218,32 Lt finansinis reikalavimas.

16Teismas pripažįsta, kad UAB „Eremita“ 1099218,32 Lt finansinis reikalavimas tenkintinas pirmąja eile, nes tai yra šio kreditoriaus perimti atsakovės skoliniai įsipareigojimai buvusiems darbuotojams, šie reikalavimai kilę iš darbo santykių. Sutinkamai su Įmonių bankroto 26 straipsnio 3 dalies nuostatomis, perleidžiant reikalavimus, reikalavimų eilė, nustatyta pagal Įmonių bankroto įstatymo 35 straipsnio nuostatas, nesikeičia.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, teismas

Nutarė

18Patvirtinti kreditorės UAB „Eremita“ 1099218,32 Lt pirmąja eile tenkintiną finansinį reikalavimą bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“.

19Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjasRaimondas Buzelis, sekretoriaujant Evelinai... 2. Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 30 d. nutartimi iškėlė uždarajai... 3. Bankrutuojančios UAB „Kraujo donorystės centras“ administratorius,... 4. Kauno apygardos teismas 2013 m. lapkričio 11 d. nutartimi patvirtino... 5. 2013 11 18 kreditorė UAB „Eremita“ pateikė dėl Kauno apygardos teismo... 6. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 334 str. 2 d. 1 p., 2013 11 20... 7. BUAB „Kraujo donorystės centras“ administratorius pateikė atsiliepimą į... 8. Nagrinėjant bylą teismo posėdyje kreditorės UAB „Eremita“ atstovas... 9. Tvirtintinas kreditorės UAB „Eremita“ 1099218,32 Lt pirmąja eile... 10. Byloje pateiktais šalių paaiškinimais procesiniuose dokumentuos, jų... 11. UAB „Kraujo donorystės centras“ ir VšĮ „Kauno kraujo centras“ 2012... 12. 2012 12 10 Darbdavių susitarime Nr. S-8/2012/10-01 dėl darbuotojų perkėlimo... 13. 2013 07 29 VšĮ „Kauno kraujo centras“ ir UAB „Eremita“ sudarė... 14. Iš nurodytų duomenų matyti, kad UAB „Eremita“ turi teisę ir pagrįstai... 15. Įmonių bankroto įstatymas nereikalauja, kad teismas, tvirtindamas... 16. Teismas pripažįsta, kad UAB „Eremita“ 1099218,32 Lt finansinis... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu... 18. Patvirtinti kreditorės UAB „Eremita“ 1099218,32 Lt pirmąja eile... 19. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...