Byla 2S-2124-221/2015
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Lozoraitytė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo E. V. atskirąjį skundą dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. liepos 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1189-840/2014 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Raudonas skorpionas“ ieškinį atsakovui E. V. dėl turtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Atsakovas prašė išdėstyti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 9 d. sprendimo, kuriuo iš atsakovo ieškovei priteista 24 854,23 Lt (7 198,28 Eur) žalai atlyginti, 1 500 Lt (434,43 Eur) teisinės pagalbos išlaidos, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1189-840/2014, įvykdymą 36 mėnesių laikotarpiui, kas mėnesį mokant po 212 Eur. Prašymą grindė sunkia turtine padėtimi. Nurodė, kad jo per mėnesį gaunamos pajamos sudaro tik 163 Eur, nes yra tik iš dalies darbingas. Be to, atsakovas augina 1999 m. gegužės 16 d. gimusią dukrą.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2015 m. liepos 9 d. nutartimi netenkino prašymo. Įvertinęs atsakovo pateiktus rašytinius įrodymus, padarė išvadą, jog atsakovas nepagrindė prašymo dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo ir neįrodė, jog šiuo metu jam yra susidariusios labai nepalankios aplinkybės įvykdyti teismo sprendimą ar jo turtinė padėtis yra labai sunki. Atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovas nepateikė teismui duomenų apie esamą turtinę padėtį: išrašų iš VSDF duomenų bazės apie jo ir sutuoktinės darbinę veiklą, jų vardu registruotą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, lėšas kredito įstaigose, vertybinius popierius ir pan. Sprendė, kad įrodymais nebuvo pagrįsti atsakovo atstovės advokatės Brigitos Pauliukevičienės teiginiai teismo posėdyje apie sunkią atstovaujamojo sveikatos būklę, paskolą bankui. Pažymėjo, jog aplinkybė, kad atsakovas turi kitų kreditorinių įsipareigojimų, savaime nesudaro pagrindo atidėti ir išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą, taip iš esmės paneigiant įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumą.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Atskirajame skunde atsakovas prašo panaikinti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. liepos 9 d. nutartį ir patenkinti atsakovo prašymą.

8Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad dėl ketverius metus trukusių ginčų su ieškovės vadovu M. Z. dėl patalpų nuomos atsakovas patyrė materialinį ir moralinį nuosmukį. Atsakovas visą turtą yra įkeitęs bankui, todėl negali jo parduoti, o gautą paskolą atsakovas panaudojo ieškovės patalpoms suremontuoti. Atsakovas buvo išvytas iš tų patalpų ir dar iš jo buvo priteisti pinigai už tariamai neapmokėtą nuomą. Atsakovas iki šiol bankui kas mėnesį dengia po 300 Eur paskolos. Protingiau yra išdėstyti priteistos skolos sumokėjimą, nes atsakovas vis tiek negalės sumokėti visų pinigų iš karto.

9Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė prašo nutarties nekeisti. Nurodo, kad nėra pagrindo išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą, kadangi teismo sprendimo įvykdymas yra užtikrintas atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto (negyvenamųjų patalpų) areštu. Atsakovas nepateikė teismui įrodymų apie savo sveikatos būklę, turtinę padėtį: turimą turtą (nekilnojamąjį, kilnojamąjį, vertybinius popierius, indėlius bankuose ir kitose finansų įstaigose), gaunamas pajamas. Kadangi atsakovas yra sėkmingai veikiančios baldų prekybos įmonės vadovas ir faktinis savininkas, gauna pajamas iš alkoholinių gėrimų parduotuvės nuomos, yra pagrindas abejoti atsakovo teiginiais apie jo sunkią turtinę padėtį, o kartu ir būtinumu išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria netenkintas atsakovo prašymas dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

13CPK 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau. CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Teismų praktikoje yra suformuota nuostata, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, o sprendžiant tokį klausimą taip pat yra aktualūs CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011, 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006).

14Prašymą išdėstyti sprendimo įvykdymą atsakovas grindė sunkia turtine padėtimi, kurią įrodinėjo UAB „( - )“ 2015 m. birželio 12 d. pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas, iš kurios matyti, kad atsakovo gaunamas mėnesinis darbo užmokestis sudaro 163,22 Eur, ir aplinkybėmis, kad yra tik iš dalies darbingas bei augina 1999 m. gegužės 16 d. gimusią dukrą.

15Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apylinkės teismo išvada, kad atsakovo pateikti duomenys nesuteikia pagrindo pripažinti, jog yra sąlygos išdėstyti sprendimo įvykdymą dėl atsakovo sunkios turtinės padėties.

16Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas yra darbingo amžiaus, nėra duomenų, pagrindžiančių, jog jo darbingumas yra ribotas. Atsakovas pateikė duomenis apie gaunamą 163,22 Eur atlyginimą, tačiau atskirajame skunde nurodo kas mėnesį mokantis 300 Eur įmokas už paimtą paskolą. Šie duomenys suponuoja išvadą, kad atsakovo pajamos yra žymiai didesnės nei jis nurodė prašyme dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo. Taip pat pažymėtina, kad, sprendžiant apie asmens turtinę padėtį, atsižvelgtina ne tik į asmens gaunamų pajamų dydį, bet ir asmeniui priklausantį kilnojamąjį, nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, turtines teises, esančias pas jį ar trečiuosius asmenis, taip pat šio asmens pinigines prievoles ir įsipareigojimus. Atsakovas su prašymu išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą nepateikė paminėtų duomenų. Civiliniame procese vyrauja rungimosi principas. Juo grindžiama įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė, pagal kurią kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 str.). Atsakovas, teigdamas, jog jo turtinė padėtis sąlygoja prašymo išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą 36 mėnesių laikotarpiui tenkinimą, turėjo įrodyti tokio prašymo pagrįstumą, pateikdamas teismui visus būtinus jo turtinę padėtį patvirtinančius įrodymus. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą, pagrįstai nustatė, kad atsakovui pateikus tik duomenis apie gaunamą darbo užmokestį, nėra pakankamai duomenų spręsti dėl tikrosios atsakovo turtinės padėties. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pirmosios instancijos teismui nurodžius, jog būtent duomenų apie atsakovo turtinę padėtį nebuvimas sudaro pagrindą atmesti jo prašymą dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo, atsakovas duomenis apie savo turtinę padėtį galėjo pateikti apeliacinės instancijos teismui, tačiau to nepadarė. Ši aplinkybė leidžia manyti, kad atsakovo turtinė padėtis yra geresnė, nei jis nurodė prašyme dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo.

17Nurodytų duomenų pagrindu darytina išvada, kad byloje nėra pateikta įrodymų, jog atsakovo turtinė padėtis yra sunki. Dėl to pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo konstatuoti teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo prielaidų egzistavimą. Pažymėtina, kad sprendimo įvykdymo išdėstymas trejiems metams pažeistų ieškovės teisėtus interesus, paneigtų teisėtų lūkesčių principą, šalių interesų pusiausvyrą, LR Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalyje, CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą lygiateisiškumo principą, prieštarautų susiformavusiai teismų praktikai.

18Nustačius, kad pirmosios instancijos teismas, netenkindamas atsakovo prašymo dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo, tinkamai pritaikė procesinės teisės normas, apeliacine tvarka peržiūrima nutartis nekeistina.

19Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

20Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21palikti nepakeistą Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. liepos 9 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. I. Ginčo esmė... 3. Atsakovas prašė išdėstyti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014 m.... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2015 m. liepos 9 d. nutartimi netenkino... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7. Atskirajame skunde atsakovas prašo panaikinti Kaišiadorių rajono apylinkės... 8. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad dėl ketverius metus trukusių ginčų... 9. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė prašo nutarties nekeisti. Nurodo,... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Atskirasis skundas netenkintinas.... 12. Apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria netenkintas atsakovo prašymas... 13. CPK 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas turi... 14. Prašymą išdėstyti sprendimo įvykdymą atsakovas grindė sunkia turtine... 15. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apylinkės teismo išvada, kad... 16. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas yra darbingo amžiaus, nėra... 17. Nurodytų duomenų pagrindu darytina išvada, kad byloje nėra pateikta... 18. Nustačius, kad pirmosios instancijos teismas, netenkindamas atsakovo prašymo... 19. Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi, todėl dėl jų... 20. Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 21. palikti nepakeistą Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. liepos 9 d....