Byla e2-1044-155/2016
Dėl žalos atlyginimo, pareikštą atsakovui R. M

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, sekretoriaujant Olgai Fadejevai, dalyvaujant atsakovo R. M. atstovui advokatui M. S., nedalyvaujant pradinio ieškovo BUAB ( - ) teisių perėmėjo UAB ( - ) atstovui, nedalyvaujant atsakovui R. M.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB ( - ) teisių perėmėjo UAB ( - ) patikslintą ieškinį dėl žalos atlyginimo, pareikštą atsakovui R. M.,

Nustatė

3pradinis ieškovas BUAB ( - ) pateikė 2015-12-01 teismui patikslintą ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo R. M.: 1) 4236,65 EUR žalos atlyginimo 2) 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Patikslintas ieškinys buvo priimtas nagrinėjimui. 2016-04-11 Reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu Nr. 01 pradinis ieškovas BUAB ( - ) perleido reikalavimo teises šioje byloje UAB ( - ). 2016-04-26 protokoline teismo nutartimi pradinis ieškovas BUAB ( - ) buvo pakeistas į naująjį ieškovą UAB ( - ). Naujasis ieškovas UAB ( - ) teismui 2016-04-26 pateikė prašymą dėl bylos nagrinėjimo ieškovui nedalyvaujant bei prašė patikslintą ieškinį patenkinti.

5Patikslintame ieškinyje nurodyta, kad 2014 m. gruodžio 29 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-1510-603/2014 iškėlė UAB ( - ) bankroto bylą. Vykdydamas bankroto procedūras bankroto administratorius nustatė, kad 2014 m. liepos 4 d. UAB ( - ) už 18 000 Lt pardavė ieškovui priklausantį automobilį M. B. SL500, 2014 m. liepos 15 d. už 5000 Lt pardavė automobilį Audi A6 Avant, 2014 m. liepos 23 d. už 4000 Lt pardavė automobilį R. L., 2014 m. liepos 24 d. už 4000 Lt pardavė automobilį CITROEN C5. Visi automobiliai buvo parduoti už bendrą 31 000 Lt, kas sudaro 8978,22 EUR sumą. Bankroto administratorius padarė išvadą, kad nurodyti automobiliai buvo parduoti už mažesnę, nei jų vidutinė rinkos kainą. Tai pagrindžia 2015 m. lapkričio 23 d. kilnojamojo turto transporto priemonių įvertinimo ataskaita Nr. 1510/46TP, kurioje nurodyta, jog vidutinė analogiško automobilio M. B. SL500 rinkos vertė 2014 m. liepos mėnesį buvo 8950,41 EUR, automobilio Audi A6 Avant – 1975,21 EUR, automobilio R. L. – 1190,08 EUR, automobilio Citroen C5 – 1099,17 U. B. šių automobilių vidutinė rinkos vertė be PVM buvo 13 214,87 EUR. Todėl dėl tokių atsakovo R. M. (tuometinio UAB ( - ) vadovo) veiksmų UAB ( - ) buvo padaryta žala, nes automobiliai tretiesiems asmenims buvo parduoti už žemesnę kainą nei jų vidutinė rinkos vertė. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, prašo patikslintą ieškinį tenkinti.

6Į teismo posėdį ieškovo UAB ( - ) atstovai neatvyko, prašė bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant ir tenkinti ieškinį.

7Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė atsiliepime į ieškinį nurodytas aplinkybes. Papildomai teismui pažymėjo, kad nuo bylos nagrinėjimo pradžios ieškovas blaškėsi savo reikalavimuose, trys kartus tikslino ieškinį, mažino prašomas priteisti sumas, galiausiai perleido savo reikalavimą. Byloje buvo atlikta ekspertizė, pateikti kiti įrodymai, kurie patvirtina, kad atsakovas nepadarė žalos, neatliko neteisėtų veiksmų. Du ginčo automobiliai buvo parduoti brangiau už vidutinę rinkos kainą, kiti du ginčo automobiliai buvo parduoti nežymiai pigiau negu yra jų vidutinė rinkos kaina. Prašo remtis kasacinio teismo nutartimi Nr. 3K-3-111/2014, kurioje išaiškinta, jog šio pobūdžio bylose turi būti nagrinėjama protingumo kriterijaus reikšmė, turi būti atsižvelgta į tai ar parduoto turto kaina ženkliai ar neženkliai nukrypsta nuo rinkos kainos. Atsižvelgus į visas aplinkybes prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, bylinėjimosi išlaidų atsakovas iš ieškovo neprašo priteisti.

8Patikslintas ieškinys atmestinas.

9Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2014 m. gruodžio 29 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi Nr. B2-6282-603/2014 pirminiam ieškovui UAB ( - ) yra iškelta bankroto byla. Nutartis įsiteisėjusi. UAB ( - ) nuosavybės teise priklausė keturi automobiliai: M. B. SL500, v/n ( - ), A. A. A6, v/n ( - ) Citroen C5, v/n ( - ) bei R. L., v/n ( - ). Visi jie parduoti. 2014-07-04 pirkimo-pardavimo sutartimi automobilis M. B. SL500, v/n ( - ) parduotas už 18 000 Lt (5213,16 EUR), 2014-07-15 pirkimo-pardavimo sutartimi automobilis A. A. A6, v/n ( - ) parduotas už 5000 Lt (1448,10 EUR), 2014-07-24 pirkimo-pardavimo sutartimi automobilis Citroen C5, v/n ( - ), parduotas už 4000 Lt (1158,48 EUR), 2014-07-23 pirkimo-pardavimo sutartimi automobilis R. L., v/n ( - ), parduotas už 4000 Lt (1158,48 EUR). Visi šie keturi automobiliai parduoti už bendrą 31 000 Lt sumą, kas sudaro 8978,22 EUR. Automobilių pardavimo metu UAB ( - ) vadovu buvo atsakovas R. M. (t.y. laikotarpiu nuo 2005-02-01 iki 2014-08-27).

10Pirminis ieškovas BUAB ( - ) prašė teismo priteisti iš atsakovo, buvusio įmonės vadovo nuostolius, kuriuos jo vadovaujama įmonė UAB ( - ) patyrė dėl to, kad turėti įmonės automobiliai buvo parduoti už mažesnę, negu jų vidutinė rinkos vertė. Nurodė, kad visi ginčo automobiliai turėjo būti parduoti už 13 214,87 EUR, nes pardavimo metu automobilio M. B. SL500, v/n ( - ), vidutinė rinkos vertė buvo 8950,41 EUR, A. A. A6, v/n ( - ) vidutinė rinkos vertė buvo 1975,21 EUR, Citroen C5, v/n ( - ), vidutinė rinkos vertė buvo 1099,17 EUR, o R. L., v/n ( - ), vidutinė rinkos vertė buvo 1190,08 EUR. Tokios automobilių vertės buvo nurodytos kilnojamojo turto transporto priemonių įvertinimo ataskaitoje Nr. 1510/46TP. Pirminio ieškovo reikalavimus palaikė ir dabartinis ieškovas UAB ( - ), kuris nepateikė teismui jokių naujų argumentų, nepateikė naujų įrodymų. Byloje yra atlikta papildoma turto vertinimo ekspertizė, kurią 2016-03-18 atliko šalių parinkta ekspertų įmonė UAB ( - ). Šios ekspertizės akte Nr. 16-203-16, nustatyta, kad brangiausio iš keturių automobilių, automobilio M. B. SL500, v/n ( - ), vertė pardavimo metu su PVM, buvo 5700 EUR.

11Civilinė atsakomybė, kai viena šalis gali reikalauti atlyginti nuostolius (žalą), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą), atsiranda tik esant visoms civilinės atsakomybės sąlygoms (CK 6.245-6.249 str.). UAB ( - ) sudarytiems su trečiaisiais asmenimis sandoriams taikytinas sutarties laisvės principas, pagal kurį sutarties šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, jeigu tai neprieštarauja įstatymams (CK 6.156 str.). Automobilių pirkimo-pardavimo sutartys nėra nuginčytos ir nebuvo ginčijamos, jos nepripažintinos niekinėmis (CK 1.78 str. 1 d., 1.80 str. 1d.). Vadinasi jos yra teisėtos ir galiojančios, sutartyse nustatyti šalių įsipareigojimai įvykdyti, ginčo dėl šių aplinkybių bylos nagrinėjimo metu nebuvo. Ieškovo reikalavimas atsakovui atlyginti įmonei padarytą žalą grindžiamas tuo, kad atsakovas, būdamas įmonės vadovu, pardavė įmonės automobilius pigiau už buvusią rinkos kainą ir tuo padarė įmonei žalą.

12Ginčo automobilių pardavimo metu ieškovo bendrovė buvo ūkio subjektas - uždara akcinė bendrovė, savo veikloje siekianti pelno. Sprendžiant privataus pelno siekiančio juridinio asmens valdymo organų civilinės atsakomybės klausimą, visada būtina atkreipti dėmesį į tai, jog toks juridinis asmuo yra steigiamas, siekiant įgyvendinti pasirinktą verslo modelį ir gauti ekonominę naudą. Galiojantis teisinis reguliavimas nustato, kad pagrindinė tokio juridinio asmens valdymo organų užduotis yra pelno siekis. Tai reiškia, kad visą juridinio asmens veiklos laikotarpį juridinio asmens valdymo organai, atlikdami tiek konkrečias įstatyme nustatytas, tiek fiduciarines pareigas, turi veikti taip, kad juridinis asmuo iš verslo veiklos gautų kuo didesnę ekonominę naudą ir kad jam nebūtų padaryta žala. Atsižvelgiant į tai, valdymo organai įpareigojami ne tik laikytis formalių konkrečių veiksmų atlikimo procedūrų, tačiau veikti maksimaliai protingai, rūpestingai ir atidžiai (LAT 2014-01-03 nutartis Nr. 3K-3-111/2014). Kasacinio teismo praktikoje juridinio asmens vadovo civilinės atsakomybės klausimai analizuoti ne kartą. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai santykiai. Nuo tapimo įmonės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. J. B. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006). Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas. Tai yra būtina nustatyti ar yra neteisėti įmonės vadovo veiksmai, ar yra dėl jų atsiradusi žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos bei kaltė. Nustačius įmonės vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Paneigti šią prezumpciją ir remtis kaltės nebuvimu, turi bendrovės vadovas.

13Pagal bendrąją taisyklę civilinė atsakomybė gali būti taikoma tik teismui nustačius neteisėtus veiksmus. Siekiant nustatyti, ar asmuo elgėsi neteisėtai, būtina konstatuoti, kam ir kokias pareigas šis asmuo turėjo, t.y. atsakomybės subjektu yra asmuo, padaręs žalą dėl pareigų pažeidimo. CK 1.5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises ir atlikdami pareigas, privalo veikti pagal sąžiningumo reikalavimus. Civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija, kuri reiškia, kad kiekvienas asmuo pripažįstamas sąžiningu, jeigu neįrodyta kitaip. Sąžiningumas konkrečioje situacijoje yra fakto klausimas, tačiau reikalavimai jo turiniui gali skirtis, priklausomai nuo to, kokie sandoriai yra sudaromi ir kokioje situacijoje asmenys veikia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Z. v. UAB „Vakarų prekyba“, bylos Nr. 3K-3-44/2011). Taigi, tik nustačius, kad atsakovas R. M., būdamas UAB ( - ) vadovu, atliko nesąžiningus veiksmus jo vadovaujamos bendrovės atžvilgiu, laikytina, kad jis kaltas dėl nesąžiningų veiksmų atlikimo. Pažymėtina, kad bendrovės vadovo pareigos domėtis ir įvertinti sudaromų sandorių tiek ekonominį pagrįstumą, tiek ir tikslingumą, kyla iš vadovo kompetencijai priskirtų pareigų, įtvirtintų CK 2.87 straipsnyje ir kurių nevykdymas ar netinkamas vykdymas lemia vadovo atsakomybę pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį. Nors civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija, CK 6.67 straipsnyje įtvirtinti konkretūs nesąžiningumo prezumpcijos atvejai, kurie traktuotini kaip bendrosios taisyklės išimtys. Įrodžius aplinkybes, pagrindžiančias vienos iš CK 6.67 straipsnyje nustatytų nesąžiningumo prezumpcijų taikymą, sandorį sudariusioms šalims nesąžiningumas preziumuojamas, todėl įrodinėjimo našta, siekiant paneigti nesąžiningumą ir apsiginti nuo ieškinio, tenka joms pačioms. Kai turtas parduodamas už daug mažesnę kainą nei nustatyta jų rinkos vertė, taikytinas CK 6.67 straipsnio 4 punktas, pagal kurį preziumuojama, kad kreditoriaus interesus pažeidusio sandorio šalys buvo nesąžiningos. Ginčo atveju tokia prezumpcija būtų tuo atveju, jeigu automobiliai būtų parduoti už kainą žymiai mažesnę negu yra jų rinkos vertė.

14Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai tai leidžia byloje esančių įrodymų visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008; kt.).

15Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB ( - ) visi keturi ginčo automobiliai buvo parduoti už bendrą 31 000 Lt sumą, kas sudaro 8978,22 EUR sumą. Kiekvienas automobilis buvo parduotas atskirai, kaip atskiras turtinis vienetas, automobiliai parduoti skirtingiems subjektams, tiek fiziniams tiek ir juridiniam asmeniui, automobiliai buvo parduoti skirtingu laiku. Byloje yra eilė parduotų automobilių vertinimų. Pažymėtina, kad ieškovas patikslindamas ieškinį pateikė ir naujus jų vertinimus. Todėl teismas šiuo atveju neatsižvelgia į pirminį vertinimą, atsižvelgia į vėliausiai ieškovo nurodytus vertinimus. Vieno iš parduotų automobilių, automobilio M. B. SL500, v/n ( - ) atžvilgiu papildomai yra atlikta ekspertizė. Atsižvelgiant į šiuos įrodymus ir vertinant kiekvieno parduoto ginčo automobilio kainą atskirai matyti, kad : 1) automobilis M. B. SL500, v/n ( - ), buvo parduotas už 18 000 Lt (5213,16 EUR). Pagal byloje atliktą ekspertizę tokio automobilio vertė su PVM yra 5700 EUR. Ekspertizė atliko ekspertų įmonė UAB ( - ). Šią įmonę pasirinko abi proceso šalys. Tokio eksperto padarytomis išvadomis ir nustatytais duomenimis teismas neturi jokio pagrindo abejoti, nėra pagrindo ja nesiremti. 2) automobilis A. A. A6, v/n ( - ) buvo parduotas už 5000 Lt (1448,10 EUR), patikslinus ieškinį pagal kilnojamojo turto transporto priemonių įvertinimo ataskaitos duomenis, šio automobilio kaina 1975,21 EUR 3) automobilis Citroen C5, v/n ( - ), buvo parduotas už 4000 Lt (1158,48 EUR) sumą, patikslinus ieškinį pagal kilnojamojo turto transporto priemonių įvertinimo ataskaitą, šio automobilio kaina yra 1099,17 EUR, t.y. šis automobilis parduotas brangiau už jo vidutinę rinkos vertę. 4) automobilis R. L., v/n ( - ) parduotas už 4000 Lt (1158,48 EUR) sumą, patikslinus ieškinį pagal kilnojamojo turto transporto priemonių įvertinimo ataskaitą šio automobilio kaina 1190,08 EUR. Suskaičiavus visų parduotų automobilių vidutines rinkos vertes (pagal specialistų ir ekspertų vertinimus), gaunama bendra 9992,17 EUR suma. Gi, realiai pardavus ginčo automobilius buvo gauta mažesnė - 8978,22 EUR suma. Susidaro bendras 1013,95 EUR skirtumas skaičiuojamas nuo realiai parduotos ir vidutinės rinkos kainos. Teismo vertinimu, toks skirtumas yra nedidelis. Atsižvelgus į galimai buvusias pirkimo-pardavimo sutarčių šalių derybas, atsižvelgiant į automobilių rinkos ekonomikos ypatumus ir sutarties laisvės principą, taip pat atsižvelgus į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus toks skirtumas yra neženklus. Tokia išvada daroma ir dėl to, kad vienas iš ginčo automobilių buvo parduotas brangiau už jo buvusią vidutinę rinkos vertę, kitų parduotų automobilių pardavimo kaina nežymiai skiriasi nuo buvusios jų vidutinės rinkos vertės. Todėl nagrinėjamu atveju negalima pripažinti atsakovą buvus nesąžiningą. Vien neženklus pardavimo kainos nukrypimas nuo rinkos vertės neparodo, kad atsakovas buvo nesąžiningas UAB ( - ) atžvilgiu, kad jis pardavė ginčo automobilius nesistengdamas gauti kuo didesnę ekonominę naudą įmonei ar pardavė automobilius tam, kad jo vadovaujamai įmonei būtų padaryta žala. Pažymėtina, kad dėl panašių bylai aplinkybių ne kartą yra pasisakęs tiek kasacinis teismas, tiek apeliacinis teismas, kurie konstatavo, kad šio pobūdžio bylose turi būti nagrinėjami ir protingumo kriterijai, turi būti nustatoma, ar automobiliai parduoti už kainą, kurį ženkliai viršijo šio automobilio rinkos vertę, ar parduoti už kainą neženkliai nukrypusią nuo rinkos vertės (LAT nutartis Nr. 3K-3-111/2014, Lietuvos Apeliacinio teismo nutartis Nr. 2A-429/2012 ir kt.). Kadangi byloje nenustatytas atsakovo nesąžiningumas, atitinkamai nėra ir vienos iš būtinų civilinei atsakomybei kilti sąlygos – neteisėtų veiksmų. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta nėra pagrindo ieškovo patikslinto ieškinio tenkinti. Todėl pareikštas ieškinys yra atmetamas.

16Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (LR CPK 93 str. 1 d.). Šiuo nagrinėjamu atveju ieškovo patikslintas ieškinys buvo atmestas visa apimtimi, todėl būtų pagrindas atsakovui priteisti šio patirtas bylinėjimosi išlaidas. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas nurodė, kad atsakovas neprašo priteisti jokių bylinėjimosi išlaidų, todėl jokių bylinėjimosi išlaidų atsakovui nepriteistina.

17Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi reikšmės teisingam bylos išsprendimui.

18Kadangi ieškinys atmetamas, tai byloje taikyta laikinoji apsaugos priemonė panaikinama, t.y. panaikinama 2015-06-25 nutartimi Nr. e2-29215-155/2015 pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė atsakovo R. M. atžvilgiu - turto areštas 10 242 EUR sumai.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais,

Nutarė

20Patikslintą ieškinį atmesti.

21Įsiteisėjus šiam teismo sprendimui panaikinti civilinėje byloje Nr. e2-1044-155/2016 (buvęs bylos Nr. e2-29215-155/2015) pagal pradinio ieškovo BUAB ( - ), j.a.k. ( - ), prašymą atsakovo R. M., a.k. ( - ) atžvilgiu Vilniaus m. apylinkės teismo 2015-06-25 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, t.y. turto areštą 10 242 EUR sumai.

22Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB (... 3. pradinis ieškovas BUAB ( - ) pateikė 2015-12-01 teismui patikslintą... 4. Patikslintas ieškinys buvo priimtas nagrinėjimui. 2016-04-11 Reikalavimo... 5. Patikslintame ieškinyje nurodyta, kad 2014 m. gruodžio 29 d. nutartimi... 6. Į teismo posėdį ieškovo UAB ( - ) atstovai neatvyko, prašė bylą... 7. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė atsiliepime į ieškinį... 8. Patikslintas ieškinys atmestinas.... 9. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2014 m. gruodžio 29 d. Vilniaus apygardos... 10. Pirminis ieškovas BUAB ( - ) prašė teismo priteisti iš atsakovo, buvusio... 11. Civilinė atsakomybė, kai viena šalis gali reikalauti atlyginti nuostolius... 12. Ginčo automobilių pardavimo metu ieškovo bendrovė buvo ūkio subjektas -... 13. Pagal bendrąją taisyklę civilinė atsakomybė gali būti taikoma tik teismui... 14. Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių... 15. Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB ( - ) visi keturi ginčo automobiliai buvo... 16. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 17. Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi... 18. Kadangi ieškinys atmetamas, tai byloje taikyta laikinoji apsaugos priemonė... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270... 20. Patikslintą ieškinį atmesti.... 21. Įsiteisėjus šiam teismo sprendimui panaikinti civilinėje byloje Nr.... 22. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...