Byla T-38-309/2019
Dėl O. Š. keliais nuosprendžiais paskirtų bausmių subendrinimo

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Zigmas Kavaliauskas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus teikimą, kuriuo prašoma priimti sprendimą dėl O. Š. keliais nuosprendžiais paskirtų bausmių subendrinimo,

Nustatė

2O. Š. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 21 d. nuosprendžiu pripažintas kaltu ir nuteistas: pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 259 straipsnio 1 dalį 60 MGL (3 000 Eur) dydžio bauda; pagal BK 199 straipsnio 3 dalį, pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalį, laisvės apribojimu 2 (dvejiems) metams, vadovaujantis BK 48 straipsnio 6 dalies 1, 5 punktais, įpareigojant visą laisvės apribojimo laikotarpį būti namuose nuo 22 iki 6 val. (išskyrus, jei tai susiję su mokslu ar darbu, apie tai iš anksto informuojant šios priemonės vykdymą kontroliuojančios institucijos atstovą) ir per vienerius metus neatlygintinai išdirbti 80 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis; pagal BK 259 straipsnio 2 dalį 30 MGL (1 500 Eur) bauda.

3Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1, 2 punktais, paskirtos bausmės subendrintos taikant bausmių apėmimą, griežtesne bausme apimant švelnesnes, ir O. Š. paskirta subendrinta bausmė – laisvės apribojimas 2 (dvejiems) metams, įpareigojant visą laisvės apribojimo laikotarpį būti namuose nuo 22 iki 6 val. (išskyrus, jei tai susiję su mokslu ar darbu, apie tai iš anksto informuojant šios priemonės vykdymą kontroliuojančios institucijos atstovą) ir per vienerius metus neatlygintinai išdirbti 80 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

4Vadovaujantis BK 641 straipsnio 1 dalimi, paskirta laisvės apribojimo bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir O. Š. galutinė bausmė paskirta laisvės apribojimas 1 (vieneriems) metams 4 (keturiems) mėnesiams, įpareigojant visą laisvės apribojimo laikotarpį būti namuose nuo 22 iki 6 val. (išskyrus, jei tai susiję su mokslu ar darbu, apie tai iš anksto informuojant šios priemonės vykdymą kontroliuojančios institucijos atstovą) ir per vienerius metus neatlygintinai išdirbti 80 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

5Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 6, 9 dalimis, paskirta bausmė subendrinta su Šiaulių apygardos teismo 2019 m. gegužės 27 d. nuosprendžiu paskirta bausme taikant paskirtų bausmių apėmimą ir dalinį sudėjimą, ir O. Š. paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės apribojimas 2 (dvejiems) metams, įpareigojant visą laisvės apribojimo laikotarpį būti namuose nuo 22 iki 6 val. (išskyrus, jei tai susiję su mokslu ar darbu, apie tai iš anksto informuojant šios priemonės vykdymą kontroliuojančios institucijos atstovą) ir per vienerius metus neatlygintinai išdirbti 100 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis. Į bausmės atlikimo laiką įskaitytas pagal Šiaulių apygardos teismo 2019 m. gegužės 27 d. nuosprendį paskirtos ir atliktos bausmės laikas.

6Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. liepos 30 d. baudžiamuoju įsakymu (teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys) O. Š. pripažintas kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 3 dalyje, ir jam paskirta 9 (devynių) mėnesių laisvės apribojimo bausmė. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, ši bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir O. Š. paskirta sumažinta 6 (šešių) mėnesių laisvės apribojimo bausmė.

7Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 2 punktu, 9 dalimi, paskirta bausmė apėmimo būdu subendrinta su Šiaulių apygardos teismo 2019 m. gegužės 27 d. nuosprendžiu O. Š. paskirta 2 (dvejų) metų laisvės apribojimo bausme, griežtesne bausme apimant švelnesnę, ir O. Š. nustatyta galutinė subendrinta bausmė – laisvės apribojimas 2 (dvejiems) metams. Į šią bausmę įskaitytas bausmės laikas, O. Š. atliktas pagal Šiaulių apygardos teismo 2019 m. gegužės 27 d. nuosprendį.?

8Vadovaujantis BK 48 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 6 dalies 1, 2, 3, 5 punktais, O. Š. įpareigotas: per visą bausmės vykdymo laikotarpį tęsti mokslus, dirbti ar registruotis Užimtumo tarnyboje; būti namuose nuo 22.00 vai. iki 7.00 vai., jeigu tai nesusiję su mokslu ar darbu; neatlygintinai išdirbti 60 (šešiasdešimt) valandų per 6 (šešis) mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose organizacijose, kurios rūpinasi nusenusiais, neįgaliais, ar kitais pagalbos stokojančiais asmenimis; per 4 (keturis) mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos nukentėjusiajam Č. A. atlyginti nusikalstama veika padarytą 200 Eur turtinę žalą arba tokią žalą pašalinti savo darbu.

9Teikimu Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyrius prašo priimti sprendimą dėl O. Š. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. liepos 30 d. baudžiamuoju įsakymu ir Šiaulių apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 21 d. nuosprendžiu paskirtų bausmių subendrinimo. Teikime nurodyta, kad Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. liepos 30 d. teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėjo 2019 m. rugpjūčio 29 d., o Šiaulių apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 21 d. nuosprendis įsiteisėjo 2019 m. rugsėjo 13 d., todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 347 straipsniu, turi būti priimtas sprendimas dėl paminėtais nuosprendžiais O. Š. paskirtų bausmių subendrinimo.

10Teikimas tenkinamas.

11BPK 347 straipsnyje nurodyta, kad kai nuteistajam yra kitų visiškai ar iš dalies neįvykdytų nuosprendžių, apie kuriuos nežinojo vėliausią nuosprendį priėmęs teismas, šis teismas pats ar kitas tos pačios pakopos arba aukštesnysis teismas pagal vėliausiojo nuosprendžio vykdymo vietą privalo priimti sprendimą, kokia tvarka bus vykdomos bausmės, numatytos visiškai ar iš dalies neįvykdytuose nuosprendžiuose.

12Iš bylos matyti, kad Šiaulių apygardos teismui priimant 2019 m. rugpjūčio 21 d. nuosprendį, Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. liepos 30 d. baudžiamasis įsakymas nebuvo įsiteisėjęs (jis įsiteisėjo 2019 m. rugpjūčio 29 d.), todėl apygardos teismo nuosprendžiu O. Š. paskirta bausmė su šiuo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme nebuvo bendrinamos.

13Baudžiamosios bylos Nr. N1-65-309/2019 duomenimis, nusikalstamas veikas, už kurias O. Š. nuteistas Šiaulių apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 21 d. nuosprendžiu, pastarasis padarė 2018 m. birželio mėnesio viduryje ir 2018 m. spalio 18 d., t. y. iki Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. liepos 30 d. baudžiamojo įsakymo priėmimo. Kaip minėta, Šiaulių apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 21 d. nuosprendžiu O. Š. nuteistas pagal BK 259 straipsnio 1 dalį, 199 straipsnio 3 dalį ir 259 straipsnio 2 dalį, t. y. už vieno baudžiamojo nusižengimo, vieno nesunkaus ir vieno sunkaus nusikaltimo padarymą, o Šiaulių apylinkės teismo 2019 m. liepos 30 d. baudžiamuoju įsakymu jis nuteistas pagal BK 182 straipsnio 3 dalį, t. y. už baudžiamojo nusižengimo padarymą (paskirta bausmė subendrinta su Šiaulių apygardos teismo 2019 m. gegužės 27 d. nuosprendžiu pagal BK 260 straipsnio 1 dalį ir 261 straipsnį paskirtomis bausmėmis). Dėl to Šiaulių apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 21 d. nuosprendžiu O. Š. už jo padarytas nusikalstamas veikas, numatytas BK 259 straipsnio 1 dalyje, 199 straipsnio 3 dalyje ir 259 straipsnio 2 dalyje, paskirta bausmė laisvės apribojimas 1 metams 4 mėnesiams, įpareigojant jį visą laisvės apribojimo laikotarpį būti namuose nuo 22 iki 6 val. (išskyrus, jei tai susiję su mokslu ar darbu, apie tai iš anksto informuojant šios priemonės vykdymą kontroliuojančios institucijos atstovą) ir per 1 (vienus) metus neatlygintinai išdirbti 80 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, 7 dalimi, 48 straipsnio 2 dalimi, dalinio bausmių sudėjimo būdu subendrintina su Šiaulių apylinkės teismo 2019 m. liepos 30 d. baudžiamuoju įsakymu paskirta subendrinta bausme – laisvės apribojimu 2 metams, įpareigojant O. Š. per visą bausmės vykdymo laikotarpį tęsti mokslus, dirbti ar registruotis Užimtumo tarnyboje; būti namuose nuo 22.00 val. iki 7.00 val., jeigu tai nesusiję su mokslu ar darbu; neatlygintinai išdirbti 60 (šešiasdešimt) valandų per 6 (šešis) mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose organizacijose, kurios rūpinasi nusenusiais, neįgaliais, ar kitais pagalbos stokojančiais asmenimis; per 4 (keturis) mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos nukentėjusiajam Č. A. atlyginti nusikalstama veika padarytą 200 Eur turtinę žalą arba tokią žalą pašalinti savo darbu. Į bausmės laiką O. Š. įskaitytina pagal Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. liepos 30 d. baudžiamąjį įsakymą atlikta bausmė (BK 63 straipsnio 9 dalis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 347 straipsniu, 361 straipsniu, 362 straipsniu,

Nutarė

15vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4, 7, 9 dalimis, 48 straipsnio 2 dalimi, O. Š. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 21 d. nuosprendžiu paskirtą bausmę laisvės apribojimą 1 metams 4 mėnesiams, įpareigojant jį visą laisvės apribojimo laikotarpį būti namuose nuo 22 iki 6 val. (išskyrus, jei tai susiję su mokslu ar darbu, apie tai iš anksto informuojant šios priemonės vykdymą kontroliuojančios institucijos atstovą) ir per 1 (vienus) metus neatlygintinai išdirbti 80 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis, dalinio bausmių sudėjimo būdu subendrinti su Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. liepos 30 d. baudžiamuoju įsakymu paskirta subendrinta bausme – laisvės apribojimu 2 metams, įpareigojant O. Š. per visą bausmės vykdymo laikotarpį tęsti mokslus, dirbti ar registruotis Užimtumo tarnyboje; būti namuose nuo 22.00 val. iki 7.00 val., jeigu tai nesusiję su mokslu ar darbu; neatlygintinai išdirbti 60 (šešiasdešimt) valandų per 6 (šešis) mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose organizacijose, kurios rūpinasi nusenusiais, neįgaliais, ar kitais pagalbos stokojančiais asmenimis; per 4 (keturis) mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos nukentėjusiajam Č. A. atlyginti nusikalstama veika padarytą 200 Eur turtinę žalą arba tokią žalą pašalinti savo darbu ir galutinę subendrintą bausmę O. Š. paskirti laisvės apribojimą 2 (dvejiems) metams, įpareigojant jį per visą bausmės vykdymo laikotarpį tęsti mokslus, dirbti ar registruotis Užimtumo tarnyboje; būti namuose nuo 22.00 val. iki 7.00 val., jeigu tai nesusiję su mokslu ar darbu; per 1 (vienerius) metus neatlygintinai išdirbti 100 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis; per 4 (keturis) mėnesius nuo Šiaulių apylinkės teismo 2019 m. liepos 30 d. baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos nukentėjusiajam Č. A. atlyginti nusikalstama veika padarytą 200 Eur turtinę žalą arba tokią žalą pašalinti savo darbu.

16Į bausmės laiką O. Š. įskaityti pagal Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. liepos 30 d. baudžiamąjį įsakymą atliktą bausmę.

17Nutartis per septynias dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai