Byla 2KT-22/2011
Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-3516-889/2011 perdavimo kitam Klaipėdos apygardos teismo teritorijoje esančiam apylinkės teismui

1Klaipėdos apygardos teismo pirmininkas Arvydas Daugėla, susipažinęs su T. B. pareiškimu dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-3516-889/2011 perdavimo kitam Klaipėdos apygardos teismo teritorijoje esančiam apylinkės teismui,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su prašymu dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-3516-889/2011 perdavimo kitam Klaipėdos apygardos teritorijoje esančiam apylinkės teismui. Nurodo, jog bylą Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja M. V. nagrinėja šališkai, pažeidžia pareiškėjos procesines teises, netenkina jos prašymų ir priima pareiškėjai nepalankius sprendimus.

3Prašymas netenkintinas.

4Civilinio proceso kodekse numatyta, jog išimtiniais atvejais, siekiant, kad byla būtų išnagrinėta operatyviau ir ekonomiškiau, arba kai, nušalinus teisėjus, jų pakeisti kitais teisme negalima, byla gali būti perduodama kitam tos pačios pakopos teismui (CPK 34 str. 2 d. 3 p., 35 str. 1 d.).

5Iš civilinės bylos Nr. 2-3516-889/2011 medžiagos nustatyta, kad pareiškėjos T. B. pareiškimai dėl bylą nagrinėjančios teisėjos M. V. nušalinimo buvo išspręsti Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininkės ir jos pavaduotojos 2011-07-13 ir 2011-07-14 nutartimis ir netenkinti.

6Pareiškime nurodyti tie patys motyvai, susiję su procesiniais teismo veiksmais, t. y. su priimtais pareiškėjai nepalankiais procesiniais sprendimais. Pareiškėja nurodo, kad bylą nagrinėjanti teisėja netenkina jos prašymų. Kadangi teismo veikla yra susijusi su atskirų procesinių veiksmų atlikimu ir procesinių sprendimų priėmimu, todėl faktas, jog teisėjo atlikti procesiniai veiksmai ir priimti procesiniai sprendimai yra nepalankūs vienai iš bylos šalių, negali būti pagrindu teigti apie teisėjo šališkumą. Byloje dalyvaujantis asmuo jo netenkinančius teismo procesinius sprendimus gali skųsti apeliacine tvarka arba visus motyvus dėl neskundžiamų teismo nutarčių išdėstyti pateikiamame apeliaciniame skunde (CPK 301 str. 1 ir 3 d., 306 str. 1 d. 3 p., 334 str. 3 d.).

7Daugiau pareiškime nenurodytas nė vienas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 35, 64–66 straipsniuose įtvirtintas bylos perdavimo ar teisėjų nušalinimo pagrindas bei konkretūs motyvai, kodėl byla negali būti nagrinėjama teisme, kuriam ji teisminga, t. y. Klaipėdos miesto apylinkės teisme.

8Pareiškėja nepateikė duomenų apie Klaipėdos miesto apylinkės teisme dirbančių visų teisėjų galimą suinteresuotumą bylos baigtimi, o išdėstytos aplinkybės nesudaro pagrindo atsirasti pagrįstų abejonių dėl bylą nagrinėjančio teismo nešališkumo. Nenustatyta jokių duomenų, kad teisėja M. V. ar kiti šio teismo teisėjai būtų pareiškę išankstinę nuomonę dėl būsimo sprendimo, būtų kitaip suinteresuoti bylos baigtimi ar sąmoningai blogintų pareiškėjos procesinę padėtį.

9Esant nurodytoms aplinkybėms, nėra įstatymų numatyto pagrindo perduoti bylą kitam Klaipėdos apygardos teismo teritorijoje esančiam apylinkės teismui (CPK 35 str. 1 d. 64–66 str.).

10Vadovaudamasis CPK 35 straipsnio 2 dalimi, 69, 290-291 straipsniais, Klaipėdos apygardos teismo pirmininkas

Nutarė

11pareiškėjos T. B. prašymo dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-3516-889/2011 perdavimo nagrinėti kitam Klaipėdos apygardos teismo teritorijoje esančiam apylinkės teismui netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai