Byla Iv-4449-484/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, susipažinusi su R. B. (R. B.), Z. A., L. Z., J. B., T. B., K. M., T. V., A. Z., A. G., G. Z., A. Z., A. D., K. L., I. Z. (I. Z.), J. A., K. U., J . P., Z. P. (Z. P.), T. B., V. B. (V. B.), J. V., E. Z. (E. Z.), S. Š., J. Š. (J. Š.), P. Š. (P. Š.), L. Z. (L. Z.), K. S., M. Z. (M. Z.), Z. P. (Z. P.), T. Z., J. P. (J. P.), M. P., R. K., S. M., J. Ž., Č. S., K. N., R. I., S. Z. (S. Z.), R. G. (R. G.), G. G., V. M. (V. M.), D. B., N. K., L. B., E. M., J. P., J. D., S. Z. (S. Z.), S. G., H. B., I. T., L. K., J. S., A. P., J. J., F. Z. (F. Z.), P. Z. (P. Z.), I. Z. (I. Z.), S. P. (S. P.), D. S., J. Z., T. Z. (T. Z.), V. Z. (V. Z.), M. Z. (M. Z.), G. K., J. M., D. P., R. G., A. T., S. J. K., G. I., J. K., V. K., K. Z. (K. Z.), L. Z. (L. Z.), T. S., G. L., S. P. (S. P.), K. B. (K. B.), A. D., R. D., V. P., J. P., L. P., H. V., Z. M., D. P., H. R., Z. Z., J. J., J. B., D. Z. (D. Z.), T. V., L. P., M. T. P., M. Č., J. Z., S. S., J. P., Z. P., T. M. B., A. N., V. B. (V. B.), M. J., J. Z. (J. Z.), T. G., J. B., P. B. (P. B.), P. Š., V. Š., J. Š., S. B., T. R., J. D., K. Š. (K. Š.), P. P. (P. P.), J. B., S. Z., J. Z. (J. Z.), V. Z., B. B., T. M., M. Z. (M. Z.), I. M., A. J., M. P. (M. P.) ir V. M. skundu,

Nustatė

2pareiškėjai 2010-12-13 padavė teismui skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2010-11-11 sprendimą „Dėl natūra grąžintinų sklypų formavimo buvusiame ( - ) rėžiniame kaime“ Nr. A63-1172-1172-(3194)-(3.2.1-B4); įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos laisvoje (neužstatytoje žemėje) kuri ištraukoje iš suvestinio skaitmeninio Vilniaus miesto plano pažymėta teritorijų numeriais 1, 2, 3, 4, esančioje ( - ) rėžinio kaimo kartografuotose ribose, suformuoti pretendentams į nuosavybės teisių į žemę atkūrimą ( - ) rėžiniame kaime natūra grąžinamus žemės sklypus, atlikti šių sklypų kadastrinius matavimus, parengti ir patvirtinti žemės sklypų planus, pasiūlyti žemės sklypų specialiąsias naudojimo sąlygas, nustatyti žemės sklypų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį ir perduoti patvirtintus žemės sklypų planus kartu su kitais dokumentais Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi, prieš kreipiantis į administracinį teismą, įstatymų numatytų viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją.

5Pagal Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalį (redakcija, galiojanti nuo 2010-07-01) skundus dėl žemės reformos metu suformuotų žemės sklypų tinkamumo, žemės privatizavimui, nuomai ir perdavimui neatlygintinai naudotis parengtų dokumentų ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų neatitikties iki sprendimo dėl valstybinės žemės įsigijimo, nuomos ar perdavimo neatlygintinai naudotis priėmimo nagrinėja Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniai padaliniai. Pagal to paties įstatymo 18 straipsnio 3 dalį Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinių padalinių sprendimai ir veiksmai (neveikimas), išskyrus sprendimus atkurti nuosavybės teises, suteikti žemės sklypą nuosavybėn neatlygintinai, parduoti, išnuomoti ar perduoti naudotis neatlygintinai žemės sklypą, skundžiami Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka.

6Taigi, ginčus, atsiradusius nuosavybės teisių atkūrimo procese iki sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo reglamentuoja bendro pobūdžio teisės norma – Žemės reformos įstatymas. Šio įstatymo 18 straipsnyje yra nurodytos institucijos, nagrinėjančios ginčus ikiteismine tvarka. Todėl darytina išvada, kad ginčams, atsiradusiems iki sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo, yra nustatyta išankstinė ne per teismą nagrinėjimo tvarka.

7Nustatyta, kad pareiškėjai prašo panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2010-11-11 raštą Nr. A63-1172-1172-(3194)-(3.2.1-B4) „Dėl natūra grąžintinų sklypų formavimo buvusiame ( - ) rėžiniame kaime“. Šiuo raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracija informavo pareiškėjus apie atsisakymą suformuoti natūra grąžintinus žemės sklypus buvusiame ( - ) rėžiniame kaime. Kaip matyti iš pareiškėjų skundo turinio, pareiškėjai nekvestionuoja faktinių aplinkybių nurodytų rašte, o nurodo, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracija nepagrįstai atsisako suformuoti žemės sklypus grąžinimui natūra, t. y. atlikti veiksmus, todėl ir prašo ne tik panaikinti skundžiamą raštą, bet ir atlikti konkrečius veiksmus nuosavybės teisių atkūrimo procese. Viešojo administravimo subjekto atsisakymo atlikti veiksmus teisėtumas ir pagrįstumas ir sudaro šiuo atveju bylos nagrinėjimo dalyką.

8Įvertinus šias aplinkybes, darytina išvada, kad pareiškėjų skundžiami atsakovės veiksmai yra atlikti iki sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo, todėl, remiantis minėto Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi, jie turi būti visų pirma skundžiami išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms, o ne teismui (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) išplėstinės teisėjų kolegijos 2003-06-23 nutartis, priimta administracinėje byloje Nr. A8-406-2003, nutartis paskelbta LVAT biuletenyje „Administracinių teismų praktika“ Nr. 4, p.290-298).

9Byloje duomenų, kad pareiškėjai pasinaudojo šia tvarka, nėra. Remiantis išdėstytu, pareiškėjų skundą dėl reikalavimo panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2010-11-11 raštą „Dėl natūra grąžintinų sklypų formavimo buvusiame ( - ) rėžiniame kaime“ Nr. A63-1172-1172-(3194)-(3.2.1-B4) ir reikalavimo įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos laisvoje (neužstatytoje žemėje) kuri ištraukoje iš suvestinio skaitmeninio Vilniaus miesto plano pažymėta teritorijų numeriais 1, 2, 3, 4, esančioje ( - ) rėžinio kaimo kartografuotose ribose, suformuoti pretendentams į nuosavybės teisių į žemę atkūrimą ( - ) rėžiniame kaime natūra grąžinamus žemės sklypus, atlikti šių sklypų kadastrinius matavimus, parengti ir patvirtinti žemės sklypų planus, pasiūlyti žemės sklypų specialiąsias naudojimo sąlygas, nustatyti žemės sklypų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį ir perduoti patvirtintus žemės sklypų planus kartu su kitais dokumentais Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui atsisakytina priimti, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 3 punktu, pareiškėjams nesilaikius tai bylų kategorijai įstatymo nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos.

10Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu pareiškėjui R. B. grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis.

11Teisėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

12atsisakyti priimti R. B., Z. A., L. Z., J. B., T. B., K. M., T. V., A. Z., A. G., G. Z., A. Z., A. D., K. L., I. Z., J. A., K. U., J. P., Z. P., T. B., V. B., J. V., E. Z., S. Š., J. Š., P. Š., L. Z., K. S., M. Z., Z. P., T. Z., J. P., M. P., R. K., S. M., J. Ž., Č. S., K. N., R. I., S. Z., R. G., G. G., V. M., D. B., N. K., L. B., E. M., J. P., J. D., S. Z., S. G., H. B., I. T., L. K., J. S., A. P., J. J., F. Z., P. Z., I. Z., S. P., D. S., J. Z., T. Z., V. Z., M. Z., G. K., J. M., D. P., R. G., A. T., S. J. K., G. I., J. K., V. K., K. Z., L. Z., T. S., G. L., S. P., K. B., A. D., R. D., V. P., J. P., L. P., H. V., Z. M., D. P., H. R., Z. Z., J. J., J. B., D. Z., T. V., L. P., M. T. P., M. Č., J. Z., S. S., J. P., Z. P., T. M. B., A. N., V. B., M. J., J. Z., T. G., J. B., P. B., P. Š., V. Š., J. Š., S. B., T. R., J. D., K. Š., P. P., J. B., S. Z., J. Z., V. Z., B. B., T. M., M. Z., I. M., A. J., M. P. ir V. M. skundą, pareiškėjams nesilaikius tai bylų kategorijai įstatymo nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos.

13Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 2010-12-10 sumokėtą žyminį mokestį grąžinti pareiškėjui R. B.

14Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai