Byla 2A-1355/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audronės Jarackaitės, Vyto Miliaus ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Ilonai Kovger, Galinai Lavrinovič, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei L. J. , atsakovo UAB ,,EKO-L“ atstovams I. L. , advokatei R. Z. , trečiojo asmens Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros atstovei A. B. , trečiojo asmens Elektrėnų savivaldybės administracijos atstovui G. R. , apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 2 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-703-265/2011 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „EKO-L“, dalyvaujant trečiajam asmeniui Elektrėnų savivaldybės administracijai, dėl skolos ir palūkanų priteisimo, bei atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „EKO-L“ priešieškinį ieškovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei ,,Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ dėl rangos sutarties pripažinimo negaliojančia

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė

3Ieškovas BUAB ,,Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB ,,EKO-L“ ir prašė priteisti jam iš atsakovo pagal 2009 m. lapkričio 20 d. Rangos sutartį Nr. RU-8-2009-09 1 153 325,60 Lt, 97 953,80 Lt delspinigių, grąžintiną avansinį mokėjimą pagal 2009 m. lapkričio 30 d. raštą Nr. 3V-02-I256 – 270 000 Lt, įsiskolinimą pagal PVM sąskaitas faktūras: KHS1043897, KHS1043997, KHS1044047, KHS1044040 – 10 506,95 Lt, taip pat priteisti 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo ieškinio sumos nuo ieškinio pareiškimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2007 m. spalio 22 d. jungtinės veiklos pagrindu (toliau – Jungtinės veiklos sutartis) BUAB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“, UAB „EKO-L“, ir UAB „Kvėdarsta“ susitarė užsiimti bendra veikla atliekant Elektrėnų-Vievio nuotekų valyklos rekonstrukcijos darbus. 2009 m. lapkričio 06 d. atliktų darbų ir statybvietės perdavimo-priėmimo aktu, ieškovas, atliktus darbus ir statybvietę perdavė atsakovui. Ieškovas sutartus darbus atliko, o atsakovo atstovas juos priėmė 2009 m. lapkričio 30 d. pagal Atliktų darbų aktą Nr. 01. Darbų trūkumų nenustatyta. Tą pačią dieną ieškovas atsakovui išrašė PVM sąskaitą faktūrą Serija KHS Nr. 1044639 1 153 325,60 Lt sumai. Ieškovui iškėlus bankroto bylą ieškovo bankroto administratorius UAB „Admivita“ įvertino, kad atsakovas su ieškovu nėra atsiskaitęs ir skolingas 1 433 832,50 Lt dydžio sumą.

4Atsakovas UAB ,,EKO-L“ pareiškė priešieškinį, kuriuo prašo pripažinti negaliojančia 2009 m. lapkričio 20 d. Rangos sutartį Nr. RU-8-2009-09, sudarytą tarp BUAB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ ir UAB „EKO-L“; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad Rangos sutartis, kurios pagrindu ieškovas reikalauja skolos priteisimo iš atsakovo, buvo sudaryta neketinant sukurti teisinių santykių, o tik konstatuoti jau atliktus ieškovo darbus pagal 2008 m. gegužės 13 d. Rangos sutartį Nr. 03S-167 „Elektrėnų-Vievio nuotekų valyklos rekonstrukcija“, sudarytą ieškovo su Elektrėnų savivaldybės administracija ir Aplinkos projektų valdymo agentūros. Todėl yra pagrindas reikalauti Rangos sutartį pripažinti negaliojančia CK 1.86 straipsnio 1 dalies pagrindu. Nurodė, kad patenkinus priešieškinį, nebūtų teisinio pagrindo tenkinti ieškinį. Taip pat nurodė, kad ieškovas neturi materialinės reikalavimo teisės į atsakovą nagrinėjamoje byloje, taigi neturi ir teisės reikšti atsakovui ieškinį Rangos sutarties pagrindu. Tačiau, kadangi nagrinėjamoje byloje reikalavimą yra pareiškęs ieškovas, o ne UAB „Klaipėdos hidrotechnika“, kuriam ieškovas yra perleidęs reikalavimo teises pagal Rangos sutartį, atsakovas, gindamasis nuo pareikšto nepagrįsto reikalavimo, pateikė šį priešieškinį atsakovui. Atsakovas papildomai nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog pasikeitė vykdantysis partneris, visos jungtinės veiklos metu gautos lėšos turėjo būti perverstos vykdančiajam partneriui - atsakovui arba grąžintos užsakovui ar projektą vykdančiai institucijai - Aplinkos projektų valdymo agentūrai (toliau – APVA). Pati APVA pareikalavo, kad ieškovas grąžintų nepanaudotą avanso dalį. Tačiau ieškovas iš APVA gauto avanso negrąžino nei APVA, nei užsakovui, neperdavė jo ir atsakovui.

 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimu ieškinio netenkino, o priešieškinį patenkino – pripažino negaliojančia 2009 m. lapkričio 20 d. Rangos sutartį Nr. RU-8-2009-09, sudarytą tarp BUAB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ ir UAB „EKO-L“, priteisė iš ieškovo BUAB „Kronio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ 135 Lt žyminio mokesčio bei 5 000 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovo UAB ,,EKO-L“ naudai.

6Nustatė, kad ieškovas savo reikalavimus kildina iš šios rangos sutarties ir remiasi atliktų darbų aktu bei 2009 m. lapkričio 30 d. išrašyta PVM sąskaita faktūra. Iš minėto akto matyti, kad ieškovas perdavė atsakovui darbų už 1 153 325,60 Lt sumą. Atsakovo direktorius išrašytą sąskaitą pasirašė. Atsakovas nurodė, kad minėta sutartis nesukėlė jokių pasekmių, nes ieškovas jokių darbų pagal ją neatliko. Atliktų darbų aktas buvo pasirašytas tik siekiant patvirtinti ieškovo atliktus darbus pagal ankstesnę rangos sutartį, o sąskaitą pasirašė tik dėl to, jog jam buvo paaiškinta, kad taip turėtų būti įforminta darbų akte nustatyta suma. Ieškovas pateikė ekspertizės aktą, kuriuo įrodinėja, kad atliko 2009 m. lapkričio 30 d. darbų akte nurodytus darbus. Ieškovo pateiktą ekspertizę teismas vertino kritiškai, nes atlikti darbai buvo vertinami ir ekspertizė atliekama 2010 m. kovo 10 d., kuomet jau nuo 2009 m. lapkričio 6 d. ieškovas rangos darbų nevykdė. Todėl teismas sprendė, kad ja vadovautis nėra pagrindo. Be to, šalių rangos sutartis dėl statybos darbų buvo pasirašyta 2009 m. lapkričio 20 d., o atliktų darbų aktas 1 153 325,60 Lt sumai buvo pasirašytas 2009 m. lapkričio 30 d., t. y. praėjus dešimčiai dienų nuo sutarties pasirašymo, kas yra akivaizdžiai nerealu, jog tokios apimties darbai galėjo būti atlikti per tokį trumpą laiką. Teismas rėmėsi ir trečiojo asmens Elektrėnų savivaldybės administracijos atstovo bei byloje apklausto liudytojo parodymais, kurie patvirtino, kad jokių darbų ieškovas pagal 2008 m. gegužės 13 d. rangos sutartį neatliko po 2009 m. rugpjūčio mėnesio. Teismo nuomone, tą patvirtina ir statybos darbų žurnalas, iš kurio matyti, kad po 2009 m. rugpjūčio mėn. jokių ieškovo atliktų darbų nėra fiksuota. 2009 m. rugpjūčio 24 d. UAB Grontmij/Carl Bro nurodė, kad statybos darbai objekte nevyksta, t. y. 2009 m. rugpjūčio 18 d. raštu pateiktas nurodymas atnaujinti darbus nėra vykdomas, todėl buvo keliamas klausimas dėl sutarties nutraukimo. 2011 m. balandžio 7 d. raštu UAB Grontmij/Carl Bro patvirtino, jog ieškovas neatnaujino darbų ir nuo 2009 m. rugpjūčio 10 d. jokių darbų nevykdė, o nuo 2009 m. rugsėjo 22 d. darbus vykdė UAB „Kvėdarsta“ ir atsakovas. Todėl teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, šalių paaiškinimus bei liudytojo parodymus, darė išvadą, jog 2009 m. lapkričio 20 d. rangos sutartis tarp šalių buvo sudaryta nesiekiant sukurti teisinių pasekmių, o šalių pasirašytas darbų perdavimo-priėmimo aktas 1 153 325,60 Lt sumai bei išrašyta sąskaita buvo skirta tik užfiksuoti ieškovo atliktus darbus iki 2009 m. lapkričio 6 d. dienos pagal 2008 m. gegužės 13 d. rangos sutartį su Elektrėnų savivaldybės administracija ir APVA. Teismas laikė akivaizdžiu, jog šalys nesiekė sukurti naujų teisinių santykių bei apie tai abi gerai žinojo. Todėl teismas šalių sudarytą 2009 m. lapkričio 20 d. sutartį laikė negaliojančia (CK 1.86 str.). Be to, pažymėjo, kad už atliktus darbus ieškovas kaip apmokėjimą galėjo panaudoti iš APVA kaip avansą ieškovui pervestą 30 proc. avansinį mokėjimą, kuris sudarė 5 727 846,77 Lt ir kuris turėjo būti naudojamas pagal rangos sutartį darbų atlikimui. Pripažinęs šalių sudarytą 2009 m. lapkričio 20 d. rangos sutartį negaliojančia, teismas ieškovo reikalavimą priteisti 1 153 325,60 Lt, 97 953,80 Lt delspinigių atmetė kaip neteisėtą ir nepagrįstą. Pripažinęs rangos sutartį negaliojančia, teismas sprendė, kad ieškovo argumentų dėl reikalavimo teisės galiojimo nėra analizuojami kaip nereikšmingi bylos išsprendimui. Ieškovas prašo grąžinti avansinį mokėjimą pagal 2009 m. lapkričio 30 d. raštą Nr. 3V-02-I256 - 270 000 Lt, nurodydamas, kad minėtas mokėjimas ieškovui priklausė pagal nebegaliojančią ieškovo ir atsakovo rangos sutartį Nr. RS-30-2008-07. Teismas sprendė, kad toks ieškovo reikalavimas nepagrįstas, nes, kaip matyti pagal jungtinės veiklos sutartį, iš pradžių vadovaujančiu partneriu buvo paskirtas ieškovas, kuris minėtą sumą atsakovui pervedė pagal jungtinės veiklos sutartį už atsakovo atliktus projektavimo darbus, kuriuos ieškovas buvo įsipareigojęs atlikti siekiant jungtinės veiklos rezultatų. Ši suma buvo ieškovo gauta iš APVA kaip vadovaujančiam partneriui, todėl ieškovo pagrįstai pervesta atsakovui kaip atlikusiam darbus rangovui. Todėl teismas sprendė, kad atsakovui grąžinus minėtas sumas ieškovui, ieškovas nepagrįstai praturtėtų. Teismas atmetė ieškovo reikalavimus dėl skolos pagal PVM sąskaitas faktūras: KHS1043897, KHS1043997, KHS1044047, KHS1044040 – 10 506,95 Lt priteisimo kaip nepagrįstus, nes ieškovas į bylą nepateikė jokių įrodymų, kad tokios sąskaitos buvo išrašytos ir pateiktos atsakovui, t. y. nepateikė pačių sąskaitų.

 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7Ieškovas BUAB„Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti, priešieškinį atmesti. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas, priimdamas sprendimą netinkamai aiškino ir pritaikė tariamo sandorio negaliojimo institutą nustatančias nuostatas. Teismas netinkamai įvertino Rangos sutarties sudarymo aplinkybes bei byloje esančius įrodymus. 2011 m. balandžio 7 d. raštu UAB ,,Grontmij/Carl Bro“ nurodė, jog ieškovas nevykdė UAB Grontmij/Carl Bro nurodymo atnaujinti darbus pagal 2009 m. rugpjūčio 18 d raštą. Tačiau šis UAB Grontmi /Carl Bro nurodymas buvo atnaujinti darbus ieškovui kaip jungtinei veiklai vadovaujančiam partneriui, turinčiam įsipareigojimą jungtinėje veikloje atlikti didžiąją dalį rangos darbų. 2009 m spalio 28 d. jungtinės veiklos partneriai susirinkimo protokolu nustatė procentinius darbų paskirstymus: UAB „EKO-L“ atliks 70 proc. atliekamų darbų; UAB ,,Kvėdarsta“ atliks 20 proc. atliekamų darbų; UAB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ atliks 10 proc. atliekamų darbų. Ši aplinkybė paaiškina 2011 m. balandžio 7 d. UAB Grontmij/Carl Bro rašto turinį, dėl ko šiuo raštu UAB Grontmij/Carl Bro vertina ieškovo, kaip vadovaujančio partnerio jungtinėje veikloje vaidmenį. Kadangi vadovaujančiu partneriu jungtinei veiklai tapo atsakovas, įsipareigojęs atlikti didžiąją dalį darbų, ieškovas darbų, kaip vedantis jungtinės veiklos partneris, nebeatliko, o 2009 m. lapkričio 20 d. sudarius Rangos sutartį įsipareigojo atlikti subrangos darbus atsakovui, kaip jungtinei veiklai vadovaujančiam partneriui.
  2. Teismas taip pat tinkamai neįvertino liudytojų parodymų ir statybos darbų žurnalo. Trečiojo asmens Elektrėnų savivaldybės administracijos atstovo G. R. paaiškinimai neturi priežastinio ryšio nustatant šiai bylai reikšmingas darbų atlikimo pagal rangos sutartį aplinkybes. G. R. pareiškė, kad po 2009 m. rugpjūčio ieškovas jokių darbų neatliko, tačiau tai jis grindžia Elektrėnų savivaldybės administracijos komisijos dalyvavimu darbų atlikimo vietoje. Sprendžiant iš G. R. paaiškinimo, jog po komisijos apsilankymo buvo inicijuojami sutarties pakeitimai dėl rangovo, o atsižvelgiant į tai, jog vadovaujantis rangovas jungtinėje veikloje pasikeitė 2009 m. lapkričio 2 d., G. R. negalėjo žinoti, ar ieškovas atlikinėjo darbus pagal 2009 m. lapkričio 20 d. Rangos sutartį, ar ne.
  3. Byloje liudyti pakviestas R. L. , UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ direktorius, patvirtino, jog visi darbai statybvietėje nuo 2009 m. rugpjūčio mėnesio nebuvo atliekami iki buvo pakeistas rangovas ir darbai buvo baigti. Tačiau 2009 m. lapkričio 2 d. vadovaujančiu partneriu jungtinėje veikloje tapus atsakovui, nors darbai ir buvo atnaujinti, tačiau ne visi užfiksuoti statybos darbų žurnale. Atsakovui įsipareigojus atlikti 70 proc. visų darbų, vadovaujantis statybos darbų žurnalu darbus atliko ne atsakovas, o UAB „Kvėdarsta“. Tai įrodo, jog ne visi darbai galėjo būti užfiksuoti statybos darbų žurnale. Šios aplinkybės patvirtina, jog teismas byloje pateiktus įrodymus įvertino netinkamai, dėl ko padarė nepagrįstą ir neteisėtą išvadą, jog darbai pagal 2009 m. lapkričio 20 d. Rangos sutartį nebuvo atliekami.
  4. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovas neįrodė aplinkybių, kad darbai pagal Rangos sutartį nebuvo atliekami bei į tai, kad Rangos sutarties sandorio šalys siekdamos tik detalizuoti tarpusavio teisinius santykius turėjo galimybes pasirinkti lengviau įgyvendinamas priemones (nei sudaryti Rangos sutartį vėliau pasirašyti aktą ir pasirašyti PVM sąskaitą faktūrą), šalys neturėjo tikslo sudaryti tariamo sandorio. Teismas priimdamas sprendimą nenustatinėjo tikrosios Rangos sutarties šalių valios, jų elgesio motyvų ir tikslų.

8Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB ,,EKO-L“ prašo skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad:

 1. Teismas, įvertinęs Rangos sutarties sudarymo aplinkybes ir Atliktų darbų akte Nr. 01 nurodytų darbų apimtis, jų atlikimo terminus ir vertę, taip pat kitas aukščiau nurodytas faktines aplinkybes ir jas patvirtinančius įrodymus, padarė pagrįstą ir teisingą išvadą, kad nerealu, jog tokios apimties darbai galėjo būti atlikti per tokį trumpą laiką, taip pat padarė pagrįstą išvadą, kad Rangos sutartis, Atliktų darbų aktas ir 2009 m. lapkričio 30 d. PVM sąskaita faktūra buvo skirta tik užfiksuoti apelianto darbus, atliktus pagal 2008 m. gegužės 13 d. rangos sutartį Nr. 03S-167 iki 2009 m. rugpjūčio mėn.
 2. Rangos sutartis buvo pasirašyta siekiant konstatuoti jau atliktų darbų pagal 2008 m. gegužės 13 d. rangos sutartį Nr. 03S-167 faktą ir atitinkamai perduoti apelianto darbus, atliktus pagal šią rangos sutartį atsakovui patikslintai 1 153 325,60 Lt sumai. Tas faktas, kad buvo pasirinkta ne visai tinkama forma įforminti nurodytus faktus, nepatvirtina, jog šalys, pasirašydamos Rangos sutartį, susitarė dėl naujų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo.
 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, jo teisiniai argumentai ir išvados

9Apeliacinis skundas netenkintinas.

10CPK 320 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. CPK įtvirtintai ribotai apeliacijai būdinga tai, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje tiriama, ar pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamai įrodymų savo išvadoms pagrįsti, ar tuos įrodymus tinkamai ištyrė bei įvertino, ar nepažeidė įrodinėjimo taisyklių. Apeliacinis procesas nėra proceso pirmojoje instancijoje pakartojimas iš naujo, tai – pirmosios instancijos teismo sprendimų kontrolės forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 29 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-607/2007, 2005 m. lapkričio 9 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-426/2005). Įvertinus nagrinėjamos bylos teisinius ir faktinius apgrindus, absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

11Nagrinėjamu atveju sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai šalių sudarytą 2009 m. lapkričio 20 d. sutartį laikė negaliojančia (CK 1.86 str.) ir sprendė, kad nėra pagrindo priteisti ieškovui reikalaujamas sumas pagal šią sutartį.

12Byloje nustatyta, kad 2007 m. spalio 22 d. UAB ,,EKO-L“, UAB ,,Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ ir UAB „Kvėdarsta“ sudarė Jungtinės veiklos sutartį (1 t., 11-15 b. l.), kuria susitarė užsiimti bendra veikla dalyvaujant darbų pirkimo konkurse ir vėliau, laimėjus konkursą, atliekant Elektrėnų - Vievio nuotekų valymo rekonstrukcijos darbus. Jungtinės veiklos sutarties 4.3 punktu šalys įgaliojo UAB ,,Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ vadovauti jungtinei veiklai ir atlikti visus organizacinius klausimus. 2008 m. gegužės 13 d. UAB ,,Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“, vadovaudamasi Jungtinės veiklos sutarties nuostatomis, su Elektrėnų savivaldybės administracija ir APVA sudarė Rangos sutartį Nr. 03S-167 (1 t., 218-219 b. l.), pagal kurią UAB ,,Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ įsipareigojo atlikti Elektrėnų - Vievio nuotekų valymo rekonstrukcijos darbus (3 punktas). Pagal šią Rangos sutartį UAB ,,Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“, kaip vykdančiajam partneriui, APVA pervedė 30 proc. avansinį mokėjimą, kuris sudarė 5 727 846,77 litų ir kuris turėjo buti naudojamas darbų pagal Rangos sutartį atlikimui (1 t., 221-223 b. l.). 2009 m. rugpjūčio 24 d. įvykusio neeilinio vadovybės susirinkimo metu (1 t., 224-225 b. l.) konstatuota, kad Elektrėnų - Vievio nuotekų valymo rekonstrukcijos statybos darbai nevyksta, o UAB ,,Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ turi didelių finansinių sunkumų, dėl ko nebegali vykti savo įsipareigojimų pagal Rangos sutartį Nr. 03S-16. Dėl šios aplinkybės UAB „Grontmij/Carl Bro“ (techninę priežiūrą atlikęs juridinis asmuo) pasiūlė Elektrėnų savivaldybės administracijai Rangos sutartį nutraukti arba rangovo įsipareigojimus pagal Rangos sutartis Nr. 03S-16, su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis, kurie priklausė UAB ,,Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“, perimti vienam iš Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančių partnerių, t. y. UAB ,,EKO-L“ arba UAB „Kvėdarsta“ (1 t., 226-227 b. l.). 2009 m. lapkričio 2 d. tarp visų Jungtinės veiklos sutarties partnerių buvo sudarytas susitarimas dėl Jungtinės veiklos sutarties pakeitimo (1 t., 16-18 b. l.), kuriuo šalys susitarė pakeisti partnerį, tvarkantį bei valdantį turtą visų jungtinės veiklos partnerių vardu. Susitarimu jungtinei veiklai vadovauti buvo paskirtas UAB ,,EKO-L“ (susitarimo 5 punktas, 1 t., 17, 230 b. l.). Kadangi iki šio momento UAB ,,Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ buvo atlikęs dalį darbų pagal Rangos sutartį, šie darbai buvo perduoti 2009 m. lapkričio 6 d. UAB ,,Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ ir UAB ,,EKO-L“ pasirašant atliktų darbų ir statybvietės perdavimo-priėmimo aktą (1 t., 19 b. l.), kuriuo konstatuota, kad UAB ,,Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“, vadovaujantis 2009 m. spalio 28 d. jungtinės veiklos partnerių nutarimu bei susitarimu perskirstyti darbų apimtis tarp partnerių, perduoda atliktus darbus už 1 178 969,85 litų (su PVM) sumą. Šiuo aktu UAB ,,Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ perdavė statybvietę UAB ,,EKO-L“. 2009 m. spalio 28 d. jungtinės veiklos partnerių susirinkimo protokolo nutarimu (1 t., 230 b. l.) buvo pakeista kiekvieno partnerio darbų apimtis, patikslintos 2009 m. lapkričio 6 d. perdavimo aktu perduotų darbų sumos, taip pat buvo nutarta paruošti jungtinės veiklos sutartį. 2009 m. lapkričio 20 d. tarp UAB ,,Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ ir UAB ,,EKO-L“ buvo sudaryta Rangos sutartis (1 t., 21-26 b. l.) bei po 10 dienų pasirašytas 2009 m. lapkričio 30 d. Atliktų darbų aktas Nr. 01 (1 t., 27-30 b. l.).

13Vadovaujantis CPK 12 straipsnyje įtvirtintu rungimosi principu ir 178 straipsniu, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Apeliantas, reikalaudamas sumokėti už i atliktus darbus, turėjo įrodyti, kad jis atliko tokius darbus pagal 2009 m. lapkričio 20 d. Rangos sutartį.

14Apelianto teigimu, kadangi vadovaujančiu partneriu jungtinei veiklai tapo atsakovas UAB ,,EKO-L“, įsipareigojęs atlikti didžiąją dalį darbų, ieškovas, kaip vedantis jungtinės veiklos partneris, darbų nebeatliko, o 2009 m. lapkričio 20 d. sudarius Rangos sutartį įsipareigojo atlikti subrangos darbus atsakovui, kaip jungtinei veiklai vadovaujančiam partneriui. Teisėjų kolegijos nuomone, tokiems argumentams pagrįsti apeliantas turėjo pateikti įrodymus, patvirtinančius, jog tokie darbai1 153 325,60 Lt sumai buvo atlikti po 2009 m. lapkričio 20 d. Rangos sutarties sudarymo. Tokiais įrodymais apeliantas iš esmės laiko 2009 m. lapkričio 20 d. Rangos sutartį bei 2009 m. lapkričio 30 d. Atliktų darbų aktą Nr. 01. Pažymėtina, kad minėtus apelianto teiginius, apelianto nurodomus liudytojų parodymus paneigia kitos bylos aplinkybės.

15Visų pirma, atkreiptinas dėmesys, kad 2009 m. lapkričio 6 d. Atliktų darbų ir statybvietės perdavimo-priėmimo akte užfiksuota tai, ką ieškovas jau buvo atlikęs ir kas buvo perduota atsakovui. Palyginus 2009 m. lapkričio 6 d. Atliktų darbų ir statybvietės perdavimo-priėmimo akte nurodytus darbus ir Atliktų darbų akte Nr. 01 nurodytus darbus, darytina išvada, kad jais perduoti iš esmės tie patys darbai, tik patikslintos atitinkamos sumos. Pavyzdžiui, kaip pagrįstai atsiliepime pažymėjo atsakovas, 2009 m. lapkričio 6 d. Atliktų darbų ir statybvietės perdavimo-priėmimo akte nurodyta „Ardymo darbai: pastatų nugriovimas“ (1 t. 19 b. l.) ir atitinkamai 205 792,68 Lt suma už nurodytus darbus, analogiškai 2009 m. lapkričio 30 d. Atliktų darbų akte Nr. 01 nurodyti darbai „Ardymo darbai: Pastatų nugriovimas“ (1 t., 27 b. l.) ir ta pati suma, kaip ir 2009 m. lapkričio 6 d. akte, t. y. 205 792,68 Lt. Be to, 2009 m. lapkričio 30 d. Atliktų darbų akte Nr. 01 užfiksuoti darbai, tokie kaip inžinieriaus aprūpinimas – ofiso įrengimas, eksploatavimas, panaikinimas, informacinių stendų įrengimas – yra pirminiai darbai, kurie paprastai atliekami darbų pradžioje. Nagrinėjamu atveju minėti darbai turėjo būti atlikti iš karto po to, kai buvo pasirašyta 2008 m. gegužės 13 d. Rangos sutartis Nr. 03S-16. Kaip matyti iš atsakovo pateikto statybos darbų žurnalo originalo, jokie atlikti darbai po Rangos sutarties pasirašymo (2009 m. lapkričio 20 d.) iki 2009 m. lapkričio 30 d. užfiksuoti nebuvo – paskutinis UAB ,,Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ atliktas darbas statybos darbų žurnale užfiksuotas 2009 m. rugpjūčio 10 d. (statybos darbų žurnalo 27 l.), vėliau, jau 2009 m. gruodžio mėn. darbus atliko UAB ,,Kvėdarsta“ (statybos darbų žurnalo 30 l.). Vadovaujantis Aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ patvirtinimo“ (4 priedas, 1 p.), statybos darbų žurnalas yra privalomasis statybos darbų vykdymo dokumentas, kuriame aprašoma statinio statybos darbų eiga, atliktų statybos darbų kokybė, atskirų darbų perdavimas statytojui (užsakovui). Iš statybos darbų žurnalo matyti, kad 2009 m. lapkričio 30 d. Atliktų darbų akte Nr. 01 nurodyti darbai (rezervuaro duobės kasimas, grunto transportavimas, pagrindo įrengimas, pagrindinis rezervuaras, statinio konstrukcijos) atlikti 2009 m. liepos-rugpjūčio mėnesiais (statybos darbų žurnalo 20-28 l.), iš paties ieškovo pateikto ekspertizės akto matyti, kad informaciniai stendai užfiksuoti 2009 m. liepos 16 d. (1 t., 55 b. l.), techninis projektas atiduotas tvirtinti užsakovui 2009 m. liepos 9 d. (1 t. 59 b. l.), griovimo darbus atliko ne ieškovas, o atsakovas (1 t., 60 b. l.), ardymo darbų eiga užfiksuota UAB ,,Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ darbų eigos ataskaitoje už 2009 m. sausio mėn. (1 t., 66 b. l.). Teisėjų kolegijai abejonių apelianto teiginiai kelia dar ir dėl to, kad apeliantas nesugebėjo paaiškinti bei pateikti įrodymų, patvirtinančių, kokie darbuotojai ir kokia technika per tokį trumpą laikotarpį, t. y. per 10 dienų, atliko 2009 m. lapkričio 30 d. Atliktų darbų akte Nr. 01 užfiksuotus darbus (CPK 178, 185 str.). Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad 2009 m. lapkričio 30 d. Atliktų darbų akte Nr. 01 nėra nurodyta, kad aktas yra sudarytas būtent 2009 m. lapkričio 20 d. Rangos sutarties pagrindu. Be to, 2009 m. lapkričio 30 d. PVM sąskaitoje faktūroje (1 t., b. l. 31) užfiksuota, jog 1 153 325,60 Lt suma mokėtina už atliktus darbus pagal pažymą Nr. 1. Tai taip pat nepaaiškina, už kokius ieškovo atliktus darbus ši sąskaita faktūra išrašyta (CPK 185 str.).

16Antra, atlikus 2009 m. lapkričio 20 d. Rangos sutarties (1 t., 21-26 b. l.) analizę akivaizdu, kad šioje sutartyje (jos prieduose) neaptarti statybos rangos darbus reglamentuojančiose teisės normuose nustatyti esminiai elementai, t. y. neaptarta, kokius konkrečiai darbus ieškovas turi atlikti (kaip tai nurodyta sutarties 5 straipsnyje), nepateiktas darbų vykdymo grafikas, finansavimo grafikas (sutarties 8.1, 17.5 straipsniai); nors nurodyta darbų kaina, nedetalizuota, kas ją sudaro (sutarties 8straipsnis); nenurodyta, pagal kokį projektą daroma, nėra darbų sąmatų. Atkreiptinas dėmesys, kad teismo posėdžio apeliacinės instancijos metu šalys neatskleidė, iš kokių lėšų buvo numatyta sumokėti už atliktus darbus pagal šią sutartį, ar Elektrėnų savivaldybės administracija ar APVA įpareigojo užsakovą (atsakovą) už tokius darbus sumokėti.

17Trečia, byloje nėra ginčo dėl to, kad 2009 m. rugpjūčio mėnesį UAB ,,Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ dėl finansinių sunkumų tapo nepajėgus vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų tiek pagal rangos sutartį, tiek pagal jungtinės veiklos sutartį (1 t., 33, 120, 225, 226 b. l.), dėl šios priežasties, kaip minėta, 2009 m. lapkričio 2 d. tarp visų Jungtinės veiklos sutarties partnerių buvo sudarytas susitarimas pakeisti partnerį, tvarkantį bei valdantį turtą visų jungtinės veiklos partnerių vardu (1 t., 16-18 b. l.). Todėl ieškovui nepaaiškinus, kokiu būdu jis ketino atlikti 2009 m. lapkričio 20 d. Rangos sutartyje numatytus darbus, nors negalėjo atlikti savo pareigų pagal 2008 m. gegužės 13 d. Rangos sutartį, teisėjų kolegija turi pagrindo atmesti ieškovo teiginius, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino Rangos sutarties sudarymo aplinkybes bei byloje esančius įrodymus.

18Pasisakydama dėl ieškovo teismui pateikto 2010 m. gegužės 17 d. Ekspertizės akto (1 t., 38-115 b. l.), teisėjų kolegija pažymi, kad ekspertizė atlikta ne teismo ar kurios nors iš šalių užsakymu – ši ekspertizė atlikta UAB DK ,,PZU Lietuva“ užsakymu (1 t., 40 b. l.) dėl draudimo išmokų mokėjimo. Akivaizdu, jog šios ekspertizės tikslas – nustatyti, kokie darbai ir už kokią kainą iš viso buvo atlikti, o nustatyti, kokie konkrečiai asmenys ir kada šiuos darbus atliko draudimo bendrovei nebuvo svarbu. Pažymėtina, kad 2009 m. lapkričio 30 d. Atliktų darbų akto Nr. 01 pagrįstumo ir teisingumo ekspertas nevertino, be to, objekto apžiūrą ekspertas atliko 2010 m. kovo 10 d. ir jis galėjo matyti tik bendrą atliktų darbų vaizdą. Dėl šių aplinkybių teisėjų kolegija ekspertizės aktą vertina tik kaip vieną iš kitų rašytinų įrodymų (CPK 218 str.).

19Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad, kaip pagrįstai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, ieškovas 2009 m. lapkričio 20 d. Rangos sutarties pagrindu jokių darbų neatliko, šalys neturėjo tikslo vykdyti 2009 m. lapkričio 20 d. Rangos sutarties, ši sutartis buvo sudaryta tik su tikslu konstatuoti ieškovo pagal Rangos sutarti Nr. 03S-16 atliktų darbų už 1 153 325,60 Lt faktą ir atitinkamai šių darbų perdavimo atsakovui faktą. Už nurodytus perduotus darbus ieškovas gavo atlyginimą tiesiogiai iš APVA pagal Rangos sutartį Nr. 03S-16, kuri ieškovui buvo pervedusi 5 727 846,77 Lt avansą. T. y. ieškovo atlyginimas už pagal Rangos sutartį Nr. 03 S-16 atliktus darbus buvo padengtas iš avansinio mokėjimo lėšų, kurias ieškovas gavo dar būdamas rangovu pagal Rangos sutartį Nr. 03S-16 – ieškovas šios aplinkybės nepaneigė (CPK 185, 178 str.). Apie ieškovo gauto avanso dalies panaudojimą nurodytiems perduotiems darbams 1 153 325,60 Lt sumai atlikti atsakovas atitinkamai informavo APVA (2 t., 27-31 b. l.). Tą aplinkybę, kad ieškovas iš APVA gauto avanso atliko darbų už 1 153 325,60 litų pagal Rangos sutartį Nr. 03S-16, kuriuos vėliau perėmė atsakovas, APVA patvirtino UAB „Grontmij/Carl Bro“ (2 t. 32 b. l.).

20Apeliantas skunde teigia, kad 2011 m. balandžio 7 d. raštu UAB ,,Grontmij/Carl Bro“ nurodė, jog ieškovas nevykdė UAB ,,Grontmij/Carl Bro“ nurodymo atnaujinti darbus pagal 2009 m. rugpjūčio 18 d raštą, tačiau nurodymas buvo atnaujinti darbus skirtas ieškovui kaip jungtinei veiklai vadovaujančiam partneriui. Pažymėtina, kad UAB „Grontmij/Carl Bro“ minėtame rašte (2 t., 14 b. 1.) nurodyta, kad ieškovas neatnaujino darbų ir nuo 2009 m. rugpjūčio 10 d. jokių darbų nevykdė, o darbus vykdė UAB „Kvėdarsta“ ir atsakovas. Kaip pagrįstai pastebėta atsiliepime į atskirąjį skundą, šiuo raštu, kaip ir kitais byloje esančiais įrodymais, pirmosios instancijos teismas rėmėsi padarydamas išvadą, kad apeliantas jokių darbų pagal Rangos sutartį, susijusių su 2008 m. gegužės 13 d. Rangos sutartimi Nr. 03S-167, neatliko. UAB „Grontmij/Carl Bro“ buvo techninę priežiūrą vykdantis asmuo pagal 2008 m. gegužės 13 d. Rangos sutartį Nr. 03S-167 ir privalėjo žinoti, ar ieškovas atliko bet kokius darbus, susijusius su šios sutarties vykdymu. Taigi apelianto minimas UAB „Grontmij/Carl Bro“ 2011 m. balandžio 7 d. raštas yra tiesiog vienas iš daugelio bylos įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovas jokių darbų neatliko po 2009 m. rugpjūčio mėn. vykdant Elektrėnų-Vievio nuotekų valyklos rekonstrukciją.

21Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme elgėsi pasyviai, nedalyvavo teismo posėdžiuose, apeliacinės instancijos teisme ieškovo atstovė nurodė, kad daugiau jokių įrodymų neturi, todėl, vadovaudamasis CPK 12 bei 178 straipsniais pirmosios instancijos teismas, net ir įvertindamas, jog ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, turėjo pagrindą ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

22Teismas taip pat konstatavo, kad šalims nesiekus sukurti naujų teisinių santykių, 2009 m. lapkričio 20 d. sutartis laikytina negaliojančia CK 1.86 straipsnio pagrindu. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas, netinkamai aiškino ir pritaikė tariamo sandorio negaliojimo institutą nustatančias nuostatas. Su tokia apelianto nuomone sutikti nėra pagrindo. Pagal CK 1.86 straipsnį negalioja sandoris, sudarytas tik dėl akių, neketinant sukurti teisinių padarinių. Teismų praktikoje šiuo klausimu pažymėta, kad toks sandoris yra fiktyvus dėl šalių valios ydingumo jį sudarant ir paprastai nevykdomas. Sprendžiant, ar sandoris tariamas, turi būti tiriamas ne tik sutarties tekstas, bet ir tai, kokia buvo sandorio šalių tikroji valia, kokie buvo jų tokio elgesio motyvai ir tikslai, kaip šalys elgėsi po sandorio sudarymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Stateta“ v. R. A., bylos Nr. 3K-3-418/2008; 2005 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. F. v. J. Č., kt., bylos Nr. 3K-3-68/2005; kt.). Teismų praktikoje pažymėta ir tai, kad bylose dėl sandorių pripažinimo tariamaisiais įrodinėjimo dalykas yra dvi pagrindinės faktinių aplinkybių, patvirtinančių ar paneigiančių sandorio fiktyvumą, grupės: pirma, teismas turi nustatyti, ar atsirado sandorio teisinę prigimtį atitinkantys teisiniai padariniai – ar sandorio dalyviai realiai įgijo atitinkamas civilines teises ir pareigas; antra, teismai turi aiškintis, kokia buvo tikroji sandorio šalių valia, jų elgesio motyvai ir tikslai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. G. v. D. G., kt., bylos Nr. 3K-3-337/2008; kt.). Pažymėtina, kad nustačius, jog 2009 m. lapkričio 20 d. Rangos sutartis buvo sudaryta tik su tikslu konstatuoti ieškovo pagal Rangos sutarti Nr. 03S-16 atliktų darbų už 1 153 325,60 Lt faktą ir atitinkamai šių darbų perdavimo atsakovui faktą, taip pat už nurodytus perduotus darbus ieškovui gavus atlyginimą tiesiogiai iš APVA, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą konstatuoti, jog 2009 m. lapkričio 20 d. Rangos sutartis – tai negaliojantis sandoris CK 1.86 straipsnio prasme, nes yra sudaryta tik dėl akių, neketinant sukurti teisinių padarinių.

23Dėl esminių apeliacinio skundo argumentų pasisakyta.

24Dėl bylinėjimosi išlaidų

25Nors atsakovas pateikė įrodymus, jog apeliacinės instancijos teisme jis patyrė 8 161,92 Lt bylinėjimosi išlaidų (2 t., b. l. 207-213 b. l.), teisėjų kolegija, vadovaudamasi teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. R1-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nuostatomis (toliau – Rekomendacijos), iš ieškovo atsakovo naudai priteisia 2 000 Lt.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

28Priteisti iš ieškovo BUAB „Kronio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ (į. k. 158995882) atsakovui UAB ,,EKO-L“ (į. k. 163105040) 2 000 Lt (du tūkstančius litų) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
 1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovas BUAB ,,Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ kreipėsi... 4. Atsakovas UAB ,,EKO-L“ pareiškė priešieškinį, kuriuo prašo pripažinti... 5. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimu ieškinio... 6. Nustatė, kad ieškovas savo reikalavimus kildina iš šios rangos sutarties ir... 7. Ieškovas BUAB„Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ apeliaciniu... 8. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB ,,EKO-L“ prašo skundžiamą... 9. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 10. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 11. Nagrinėjamu atveju sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 12. Byloje nustatyta, kad 2007 m. spalio 22 d. UAB ,,EKO-L“, UAB ,,Kruonio... 13. Vadovaujantis CPK 12 straipsnyje įtvirtintu rungimosi principu ir 178... 14. Apelianto teigimu, kadangi vadovaujančiu partneriu jungtinei veiklai tapo... 15. Visų pirma, atkreiptinas dėmesys, kad 2009 m. lapkričio 6 d. Atliktų darbų... 16. Antra, atlikus 2009 m. lapkričio 20 d. Rangos sutarties (1 t., 21-26 b. l.)... 17. Trečia, byloje nėra ginčo dėl to, kad 2009 m. rugpjūčio mėnesį UAB... 18. Pasisakydama dėl ieškovo teismui pateikto 2010 m. gegužės 17 d.... 19. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad, kaip... 20. Apeliantas skunde teigia, kad 2011 m. balandžio 7 d. raštu UAB... 21. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas nagrinėjant bylą pirmosios instancijos... 22. Teismas taip pat konstatavo, kad šalims nesiekus sukurti naujų teisinių... 23. Dėl esminių apeliacinio skundo argumentų pasisakyta.... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 25. Nors atsakovas pateikė įrodymus, jog apeliacinės instancijos teisme jis... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimą palikti... 28. Priteisti iš ieškovo BUAB „Kronio hidroakumuliacinės elektrinės...