Byla 2VP-11116-728/2018
Dėl skolininkės kuratoriaus paskyrimo vykdomojoje byloje, suinteresuoti asmenys – skolininkė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Asneta“, išieškotoja UAB „Doka Lietuva“, advokatas Raimundas Sedlevičius

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Regina Eltermanienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo antstolio A. N., atstovaujamo pagal įgaliojimą antstolio padėjėjo D. K., pateiktą prašymą dėl skolininkės kuratoriaus paskyrimo vykdomojoje byloje, suinteresuoti asmenys – skolininkė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Asneta“, išieškotoja UAB „Doka Lietuva“, advokatas Raimundas Sedlevičius.

2Teismas

Nustatė

3antstolis A. N., atstovaujamas pagal įgaliojimą antstolio padėjėjo D. K., remiantis CPK 601 str. pateikė teismui išieškotojos UAB „Doka Lietuva“ prašymą vykdomojoje byloje Nr. 0157/15/01393 dėl skolininkės UAB „Asneta“ kuratoriaus paskyrimo vykdymo proceso metu. Prašyme nurodoma, kad antstolis A. N. vykdo išieškojimą iš skolininko UAB „Asneta“ išieškotojos UAB „Doka Lietuva“ naudai. Atliekant vykdymo veiksmus antstolis nustatė, jog skolininkui procesiniai dokumentai neįsiteikia. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis įmonėje yra 0 darbuotojų, t.y. nėra asmens, kuriam procesiškai būtų galima įteikti antstolio dokumentus. Todėl yra pagrindas skirti skolininko kuratorių ir tęsti išieškojimą iš skolininkės turimo turto. Skolininkės kuratoriumi prašo paskirti advokatą Raimundą Sedlevičių. Advokato sutikimas skirti jį kuratoriumi yra.

4Prašymas, atsižvelgiant į CPK 601 str. 3 d. nuostatas, nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka (CPK 153 str. 2 d.), apie priimtą nutartį vykdymo proceso dalyviai informuotini išsiunčiant šios nutarties patvirtintas kopijas. Skolininkui UAB „Asneta“ šios nutarties kopija įteiktina viešo paskelbimo būdu.

5Prašymas tenkintinas.

6Nustatyta, kad antstolis A. N. vykdo išieškojimą iš skolininkės UAB „Asneta“ išieškotojos UAB „Doka Lietuva“ naudai pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 15 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr.e2-20437-864/2015 (Vykdomoji byla Nr. 0157/15/1393, v.b.l.10). Skolininkei jos buveinės registracijos vietos adresu: ( - ), taip pat kitu žinomu adresu: ( - ), skolininko vadovo M. H. gyvenamosios vietos adresu: ( - ), taip pat antstoliui žinomu skolininkės elektroninio pašto adresu asneta.1@gmail.com buvo siunčiami vykdymo proceso metu priimti procesiniai dokumentai, tačiau skolininkei UAB „Asneta“ jų įteikti nepavyko (Vykd. bylos b.l. 50,56,78,80,99). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis įmonėje yra 0 darbuotojų (v.b.l.141), t.y. nėra asmens, kuriam būtų galima įteikti antstolio dokumentus. Taigi, nustatyta, kad nei išieškotojui, nei antstoliui nėra žinoma skolininko reali faktinė buvimo vieta, kur būtų galima skolininkui įteikti su vykdymo procesu susijusius dokumentus. Vykdomosios bylos duomenimis yra nustatyta, kad skolininko vardu yra registruotino turto, kuris yra areštuotas (v.b.l.128-130), iš kurio antstolis vykdys išieškojimą. Vykdymo proceso metu nepavyko nustatyti skolininko buvimo vietos. Išieškotoja UAB „Doka Lietuva“ pateikė antstoliui prašymą skirti skolininko kuratoriumi advokatą Raimundą Sedlevičių, kuris sutinka būti kuratoriumi vykdymo procese (2018 m. vasario 14 d. advokato Raimundo Sedlevičiaus sutikimas).

7CPK 601 str. 1 d. numatyta, kad tais atvejais, kai skolininko buvimo vieta nežinoma, tačiau yra skolininko turto, išieškotojas turi teisę prašyti antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismą paskirti skolininko kuratorių. Prašymas paskirti skolininko kuratorių paduodamas antstoliui, o šis ne vėliau kaip per tris darbo dienas šį prašymą su vykdomąja byla perduoda apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Pagal CPK 39 str. 1 d., šaliai, kurios gyvenamoji ir darbo vieta nežinomos, priešingos šalies, kuri siekia atlikti procesinius veiksmus, prašymu teismas gali paskirti kuratorių, kuris konkrečioje byloje veikia kaip atstovas pagal įstatymą. Kuratoriumi gali būti paskirtas tik fizinis asmuo ir tik jo sutikimu. Fizinio asmens kuratoriumi, kai yra galimybė, skiriamas šio fizinio asmens giminaitis arba sutuoktinis. Jeigu tokios galimybės nėra, fizinio asmens kuratoriumi skiriamas advokatas.

8Atsižvelgiant į tai, kad skolininkės UAB „Asneta“ buvimo vieta yra nežinoma, ir į tai, jog skolininkė turi turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, konstatuotina, kad yra pagrindas skirti skolininkei kuratorių. Esant nurodytoms aplinkybėms, skolininkės UAB „Asneta“ kuratoriumi skiriamas advokatas Raimundas Sedlevičius, kuris pateikė savo rašytinį sutikimą būti skolininko kuratoriumi vykdant išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0157/15/01393. Skolininkės kuratorius už atstovavimą turi teisę gauti Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyto dydžio atlyginimą, kuris mokamas iš lėšų, gautų vykdant išieškojimą iš skolininko turto (CPK 39 str. 3 d., 601 str. 5 d.).

9Išaiškintina, kad kuratorius turi jo atstovaujamos šalies procesines teises ir pareigas ir savo pareigas privalo atlikti apdairiai, sąžiningai ir rūpestingai (CPK 39 str. 1 d. ir 4 d.).

10Apie kuratoriaus paskyrimą skelbiama specialiame interneto tinklalapyje (CPK 39 str. 2 d.).

11Vadovaudamasis CPK 39 str., 290-291 str., 593 str., 601 str., teismas

Nutarė

12Prašymą dėl kuratoriaus vykdymo procese paskyrimo tenkinti.

13Skirti skolininkės UAB „Asneta“, j.a.k. 302684023, reg. ( - ), kuratoriumi vykdomojoje byloje Nr. 0157/15/01393 advokatą Raimundą Sedlevičių, Vilniaus m. I advokatų kontora, Palangos g. 4, LT-01402, Vilniuje.

14Kuratoriui išaiškinti, kad jis vykdymo procese turi tokias pačias procesines teises kaip ir skolininkas, išskyrus teisę turėti atstovą. Kuratorius savo pareigas privalo atlikti apdairiai, sąžiningai ir rūpestingai. Skolininko kuratorius už atstovavimą turi teisę gauti Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyto dydžio atlyginimą. Atlyginimas mokamas iš lėšų, gautų vykdant išieškojimą iš skolininko turto.

15Apie kuratoriaus paskyrimą viešai paskelbti specialiame interneto tinklalapyje (www.teismai.lt , skiltyje „Teismų pranešimai“), pateikiant tokio turinio pranešimą:

16„Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. vasario 27 d. nutartimi vykdomojoje byloje Nr. 0157/15/01393 pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 15 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr.e2-20437-864/2015 dėl skolos išieškojimo paskyrė skolininko UAB „Asneta“, j.a.k. 302684023, reg. ( - ), kuratorių advokatą Raimundą Sedlevičių, dirbantį adresu Vilniaus m. I advokatų kontora, Palangos g. 4, LT-01402, Vilniuje. Kuratorius vykdomojoje byloje veikia kaip atstovas pagal įstatymą. Kuratoriaus įgaliojimai pasibaigia išnykus aplinkybėms, kurių pagrindu buvo paskirtas kuratorius, ar paskyrus šalies atstovą pagal įstatymą. Kuratorius turi jo atstovaujamos šalies procesines teises ir pareigas, išskyrus teisę turėti atstovą.“

17Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai