Byla 2S-431-425/2010

2Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko pranešėjo Laimanto Misiūno, kolegijos teisėjų: Romualdo Januškos, Zinos Mickevičiūtės,

3viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal skolininko UAB „Gelaksa“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2010 m. balandžio 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 20-121 pagal kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialo prašymą dėl priverstinio skolos išieškojimo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6Kreditorius Danske Bank A/S Lietuvos filialas 2010-03-31 kreipėsi į hipotekos teismą, prašydamas priimti nutartį areštuoti hipotekos lakštu ID04120080004482 įkeistas UAB „Gelaksa“ nuosavybės teise priklausančias 632,68 kv.m. gamybines patalpas, ( - ), taip pat įspėti skolininką ir įkeisto turto savininką, kad negrąžinus kreditoriui 51 715,18 Lt skolos bei sumokėto 130 Lt žyminio mokesčio per vieną mėnesį, įkeistas nekilnojamas turtas bus parduotas iš varžytynių. Kreditorius nurodė, kad 2008-09-23 Kredito sutartimi Nr. KL200809-0453 kreditorius Danske Bank A/S, Lietuvos filialas, buvęs pavadinimas AB SAMPO bankas, suteikė skolininkui UAB „Gelaksa“, į.k. ( - ), 346 665 Lt kreditą EC/MC Business kortelės limito refinansavimui, nustatant galutinį grąžinimo terminą 2009-09-23. UAB „Gelaksa“, užtikrindamas prievolės pagal 2008-09-23 Kredito sutartį Nr. KL200809-0453 įvykdymą, įkeitė nekilnojamąjį daiktą: 632,68 kv. m. gamybines patalpas ( - ). Skolininkui nevykdant sutartinių įsipareigojimų, jis buvo informuotas apie sutarties nutraukimą. Kreditorius 2009-09-15 raštu Nr. dnk0912861 ir Nr. dnk0912862 įspėjo skolininką, kad nesumokėjus įsiskolinimo iki 2009-09-23 Kredito sutartis nutraukiama. Skolininkas skolos negrąžino, apie sutarties nutraukimą informuotas. 2010-03-27 dienai UAB „Gelaksa“ skolinga 40 655,00 Lt negrąžintos paskolos, 3 141,10 Lt nesumokėtų palūkanų, nesumokėtų 7 895,02 Lt delspinigių, 14,06 Lt banko mokesčių, bendra skola kreditoriui - 51 715,18 Lt.

7Panevėžio miesto apylinkės teismo Hipotekos skyrius 2010-04-07 nutartimi kreditoriaus prašymą tenkino: areštavo įkeistą nekilnojamąjį daiktą - UAB „Gelaksa“ priklausančias 632,68 kv. m. gamybines patalpas, ( - ), uždraudžiant įkeisto daikto savininkui jomis disponuoti, taip pat įspėjo skolininką ir turto savininką UAB „Gelaksa“, kad skolininkui negrąžinus 51 715,18 Lt skolos bei 130 Lt žyminio mokesčio per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos, įkeisti nekilnojamieji daiktai bus parduoti iš varžytynių arba perduoti administruoti kreditoriui. Teismas nurodė, kad skolininkui nevykdant 2008-09-23 kredito sutarties Nr. KL200809-0453, jis buvo įspėtas, o 2009-09-23 kredito sutartis nutraukta. Skolininkas iki šiol nepadengė įsiskolinimo bankui, todėl įkeisti nekilnojamieji daiktai areštuojami, įspėjant skolininką ir įkeisto turto savininką UAB „Gelaksa“, kad negrąžinus 51 715,18 Lt. įsiskolinimo ir 130 Lt žyminio mokesčio per vieną mėnesį, įkeisti nekilnojamieji daiktai bus parduoti iš varžytinių arba perduoti administruoti, apie tai pranešant turto registrui bei visiems suinteresuotiems asmenims.

8Atskiruoju skundu skolininkas UAB „Gelaksa“ prašė Panevėžio miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2010-04-07 nutartį panaikinti ir klausimą spręsti iš esmės – kreditoriaus prašymo dėl priverstinio skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Gelaksa“ nagrinėjimą sustabdyti iki bus išspręstas ginčas tarp šalių, kylantis iš kredito sutarties. Skolininkas nurodė, kad teismas nutartimi areštavo prievolių pagal 2006-08-19 Kredito sutartį Nr. KL200608-1499 įvykdymo užtikrinimui įkeistą nekilnojamąjį turtą – gamybines patalpas, ( - ). Šia kredito sutartimi skolininkui buvo suteikta 490 000 Lt kreditas, nustatant kredito grąžinimo terminą nustatant iki 2013-08-19. Iki 2009-02-25 skolininkas laiku mokėjo įmokas, tik vėliau, sumažėjus skolininko gaunamų užsakymų ir atitinkamai pajamų, skolininkui tapo sudėtinga reguliariai mokėti kredito įmokas. Skolininkas 2008-07-29, 2008-09-08, 2008-10-20 ir 2008-12-30 kreipėsi į kreditorių raštu dėl su kredito sutarties sąlygų pakeitimo. Kreditorius į šiuos raštus atsakė tik 2009-02-20 raštu Nr. pan. 0900095, kuriame nurodė, kad negali pakeisti paskolos sutarties sąlygų, nes pageidauja gauti papildomą paskolos grąžinimo užtikrinimą - skolininko akcininko laidavimą už skolininką, kurio suteikti pastarasis nesutinka. Skolininkas pažymėjo, kad kreditoriaus prievolės įvykdymo užtikrinimui yra išduota UAB „Verslo ir investicijų garantijos“ garantija (Kredito sutarties 4.2. p.) bei įkeistas turtas, todėl kreditorius elgėsi nesąžiningai papildomai reikalaudamas skolininko akcininko laidavimo. Bankas į skolininko prašymus neatsakė ne tik žodžiu, bet ir pažeidė Kredito sutarties 53 p., pagal kurį šalys įsipareigojo visus pranešimus, reikalavimus viena kitai suformuluoti raštu.

9Skolininkas nurodė, kad kreditorius elgiasi nesąžiningai, kadangi kreipėsi su prašymu dėl priverstinio išieškojimo visai 490 000 Lt kredito sumai, nors iš esmės skolininko pradelsti mokėjimai sudaro tik 72 122,74 Lt. Skolininko įkeistas turtas - gamybinės patalpos - yra vienintelė skolininko veiklos vieta, t.y. įkeistose patalpose skolininkas faktiškai vykdo savo veiklą, kuri yra susijusi su specialių ir darbo drabužių gamyba bei modeliavimu, logotipų uždėjimu ant rūbų ir kt. Pardavus šias patalpas, įmonė būtų priversta bankrutuoti, nes neturėtų, kur vykdyti savo veiklos, o įsigyti kitas patalpas skolininkas neturi finansinių galimybių. Dabartinėmis nekilnojamojo turto rinkos sąlygomis turtas nebus parduodamas už tokią kainą, kokia faktiškai buvo Kredito sutarties sudarymo metu, todėl skolininkas liks įsipareigojęs kreditoriui padengti likusią kredito sumą, o tai akivaizdžiai dar labiau blogintų skolininko padėtį. Hipotekos kreditorius turi teisę gauti patenkinimą iš įkeisto turto anksčiau, nei pasibaigia prievolės įvykdymo terminas, kai atsiranda grėsmė dėl įkeisto turto sumažėjimo, praradimo ar įkeitimo teisės subjekto atžvilgiu įvykus įvykiui, galinčiam pakenkti kreditoriaus interesams (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens bankrotas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-12-03 nutartis. c. b. Nr. 3K-3-1151/2003). Taigi nesant šių aplinkybių, kreditorius neturėjo teisės pradėti išieškojimo procedūras.

10Kredito sutartimi nustatytas kredito grąžinimo galutinis terminas yra dar nepasibaigęs (iki 2013-08-19), skolininko pradelsti mokėjimai pagal Kredito sutartį su priskaičiuotomis palūkanomis ir delspinigiais sudaro tik 72 122,74 Lt, kreditorius nesąžiningai atsisakė derėtis dėl sutarties sąlygų pakeitimo, todėl laikytina, jog kreditorius išieškojimą pradėjo neteisėtai ir nepagrįstai. Skolininkas ketina savo teises ginti pareikšdamas kreditoriui ieškinį dėl neteisėto vienašališko Kredito sutarties nutraukimo ir reikalauti teismine tvarka pakeisti sutarties sąlygas, todėl pirmos instancijos teismo 2010-04-07 nutartis naikintina ir kreditoriaus pareiškimo nagrinėjimas sustabdytinas iki bus išspręstas ginčas tarp šalių dėl Kredito sutarties neteisėto nutraukimo ir sutarties sąlygų pakeitimo.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius prašė atskirąjį skundą atmesti, Panevėžio miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2010-04-07 nutartį palikti nepakeistą bei paskirti UAB „Gelaksa“ baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Kreditorius nurodė, kad 2006-08-19 Kredito sutartimi Nr. KL200608-1499 skolininkas UAB „Gelaksa“ įsipareigojo dalimis grąžinti kreditą bei mokėti priskaičiuotas palūkanas, tačiau savo įsipareigojimų nesilaikė, t. y. pažeisdama Sutarties 42 p. neužtikrino, jog UAB „Gelaksa“ vardu atidarytoje sąskaitoje palūkanų mokėjimo ir kredito dalinio grąžinimo dienomis būtų sukaupta pinigų suma, reikalinga palūkanų mokėjimui ir kredito daliniam grąžinimui. Kreditorius ne kartą telefonu ir jo iniciatyva rengiamų susitikimų metu bandė išspręsti susidariusias sutarties vykdymo problemas, siūlė restruktūrizuoti sutartį. Šalims nepavykus susitarti dėl sutarties restruktūrizavimo sąlygų ir esant sutarties pažeidimams, vadovaudamasis sutarties 60 punktu, kreditorius 2009-09-15 raštais kreipėsi į skolininką ir pareikalavo iki nustatyto termino sumokėti įsiskolinimą pagal sutartį bei informavo, kad priešingu atveju sutartis bus laikoma nutraukta ir Bankas pradės priverstinį skolos išieškojimą iš įkeisto turto. Per nustatytą terminą UAB „Gelaksa“ negrąžinus skolos, sutartis buvo laikoma nutraukta, o kreditorius pradėjo išieškojimą iš įkeisto turto.

12Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337str.1d.).

13Teismas nustatė, kad prievolių pagal 2008-09-23 kredito sutarties Nr. KL200809-0453 įvykdymui užtikrinti buvo įkeistas UAB „Gelaksa“ nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas: 632,68 kv.m. gamybines patalpas, ( - ) (Hipotekos lakštas Nr. 04/1/2008/0004482) (b.l. 1-3). Skolininkui UAB „Gelaksa“ nevykdant savo 2008-09-23 Kredito sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, kreditorius Danske bank A/S Lietuvos filialas, vadovaudamasis Kredito sutarties 49.1 p., 2009-09-15 raštu Nr. dnk0912861 (b.l. 63) ir Nr. dnk0912862 (b.l. 64) pareikalavo sumokėti pagal sutartį susidariusią skolos dalį ir įspėjo, kad iki nustatyto termino nesumokėjus, sutartis bus laikoma nutraukta nuo 2009-09-23 be atskiro įspėjimo. Skolininkas skolos dalies nesumokėjo, todėl 2008-09-23 kredito sutartis Nr. KL200809-0453 laikoma nutraukta nuo 2009-09-23. Pažymėtina, kad 2008-09-23 kredito sutarties Nr. KL200809-0453 2.2 punktu nustatytas galutinis kredito grąžinimo terminas taip pat yra 2009-09-23. Taigi pirmos instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad kreditorius įgijo teisę pradėti priverstinį skolos išieškojimą (CK 4.192 str.).

14Skolininko argumentai dėl 2006-08-19 Kredito sutarties Nr. KL200608-1499 įvykdymo, jos sąlygų keitimo, suteikto 490 000 Lt kredito grąžinimo ar šios sutarties nutraukimo, neturi reikšmės, sprendžiant Panevėžio miesto apylinkės teismo Hipotekos skyrius 2010-04-07 nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimo. Ši nutartis priimta dėl priverstinio išieškojimo pagal 2008-09-23 kredito sutartį Nr. KL200809-0453, kuria skolininkui UAB „Gelaksa“ buvo suteiktas 46 665,00 Lt kreditas, nustatant jo galutinį grąžinimo terminą – 2009-09-23 (b.l. 23-30). 2008-09-23 kredito sutarties Nr. KL200809-0453 įvykdymui užtikrinti buvo įkeistos UAB „Gelaksa“ nuosavybės teise priklausančios 632,68 kv.m. gamybinės patalpas, ( - ) (Hipotekos lakštas Nr. 04/1/2008/0004482), nustatytas prievolės dydis – 46 665 Lt ir sutartyje nurodytos palūkanos. Panevėžio miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2010-04-07 nutartimi skolininkas įspėtas dėl 51 715,18 Lt skolos, paskaičiuotos pagal 2008-09-23 kredito sutartį Nr. KL200809-0453, priverstinį išieškojimą. Todėl apeliacinės instancijos teismas nepasisako klausimais, susijusiais su 2006-08-19 Kredito sutartimi Nr. KL200608-1499 ir prievolių pagal ją vykdymu, kaip neturinčiais teisinės reikšmės šiai bylai.

15Teisėjų kolegija, įvertinusi apelianto atskirajame skunde nurodytus argumentus, kartu papildomai pažymi, kad bylos dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių (prašymų dėl hipotekos ar įkeitimo įregistravimo, hipotekos ar įkeitimo baigimo, pareiškimus dėl priverstinio skolos išieškojimo bei kt.) nagrinėjamos CPK XXXVI skyriuje nustatyta tvarka, t.y. ypatingos teisenos tvarka. Pareiškimo dėl priverstinio skolos išieškojimo pateikimą, tenkinimą, kai daiktas įkeistas pagal hipotekos taisykles, reglamentuoja CPK 558 straipsnis. Pagal šią normą teisėjas reikiamais atvejais atlieka tyrimą, siekdamas išsiaiškinti, ar atitinkamą procedūrą jam priklauso atlikti, taip pat ar pateikti jai vykdyti būtini dokumentai, teigiamu atveju atliekamas prašomas veiksmas, o priešingu atveju, jei pateikti dokumentai neatitinka įstatymo reikalavimų, nutartimi atsisakoma atlikti prašomą procedūrą. Tai reiškia, kad hipotekos teisėjas atlieka tik procesinius veiksmus, susijusius su hipotekos procedūra, ir nesprendžia kilusių tarp hipotekos šalių ginčų (Lietuvos Aukščiausio Teismo 2009-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2009). Taigi tarp šalių kilę ginčai dėl sutarties nutraukimo, vykdymo, skolos dydžio ar sutarties sąlygų keitimo nagrinėtini ne CPK XXXVI skyriuje nustatyta tvarka (ypatingosios teisenos tvarka), o ieškinio teisenos tvarka. Skolininkas turi teisę ginčyti kreditoriaus reikalavimą grąžinti visą kreditą, grąžintinos skolos dydį, vienašalį sutarties nutraukimą ir atsisakymą keisti sutarties sąlygas, kreipdamasis į teismą ieškinio teisenos tvarka, o tokiu atveju sustabdyti hipotekos procedūras gali bylą nagrinėjantis teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones.

16Taigi hipotekos teisėjas, nagrinėdamas kreditoriaus prašymą dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal CPK 558 str., neturėjo teisės spręsti tarp šalių kilusių ginčų dėl teisės, todėl Panevėžio miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2010-04-07 nutartis yra teisėta ir pagrįsta (CPK 263str.1d.), kurią naikinti atskirojo skundo motyvais teisinio pagrindo nėra. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320 str.). Atmetus atskirąjį skundą iš apelianto priteistinos teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmu punktu,

Nutarė

18Panevėžio miesto apylinkės teismo Hipotekos skyrius 2010 m. balandžio 7 d. nutartį palikti nepakeistą. Priteisti iš UAB „Gelaksa“ (įmonės kodas ( - ), adresas: ( - )) 5,40 Lt (penkis litus 40 centų) teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
Ryšiai