Byla 1A-350-478-2013
Dėl Šakių rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 17 d. nuosprendžio, kuriuo G. J. pripažintas kaltu ir nuteistas už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso (toliau - LR BK) 235 str. 1 d. 15 MGL (1950 Lt) dydžio pinigine bauda

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Jūratės Jakubonienės, teisėjų Egidijaus Jono Grigaravičiaus ir Algirdo Jaliniausko, sekretoriaujant Daivai Aliulienei, dalyvaujant prokurorui Audriui Ažukui, nuteistajam G. J., gynėjui advokatui Juozui Gabraičiui, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo G. J. ir Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroro Audriaus Ažuko apeliacinius skundus dėl Šakių rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 17 d. nuosprendžio, kuriuo G. J. pripažintas kaltu ir nuteistas už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso (toliau - LR BK) 235 str. 1 d. 15 MGL (1950 Lt) dydžio pinigine bauda.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3G. J. nuteistas už tai, kad ikiteisminio tyrimo metu ir teisme davė melagingus parodymus, tai yra, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šakių rajono policijos komisariate, esančiame Birutės g. 2, Šakiuose, 2011 m. kovo 30 d. apklausiamas liudytoju, 2011 m. gegužės 2 d. akistatų su nukentėjusiuoju A. A., liudytoju V. Ž. metu ir 2011 m. rugsėjo 6 d. Šakių rajono apylinkės teisme, esančiame Bažnyčios g. 6, Šakiuose, teismo posėdžio metu, nagrinėjant baudžiamąją bylą Nr. 91-1-00081-11 dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo A. A., būdamas liudytojas ir Lietuvos Respublikos BPK 277 str. tvarka įspėtas dėl atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos BK 235 str., davė melagingus parodymus teigdamas, kad 2011 m. vasario 26 d. apie 2 val. 40 min. kelyje ( - ) - kelio sankryžoje su lauko keliuku, vedančiu į G. J. sodybą, ( - ) kaimo ribose, ( - ) seniūnijoje, Šakių rajone kaltinamajam S. B. sužalojant A. A. jo įvykio vietoje nebuvo, ten po įvykio nuvažiavo automobiliu iš savo kiemo, nematė, kad S. B. turėjo peilį, nors S. B. teismo buvo pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d. ir nustatyta, kad G. J. buvo nusikaltimo vietoje ir matė kaip jis buvo įvykdytas.

4Apeliaciniu skundu nuteistasis G. J. prašo panaikinti Šakių rajono apylinkės teismo 2013-01-17 nuosprendį, jį išteisinti ir baudžiamąją bylą nutraukti. Išreikalauti baudžiamąją bylą Nr. 91-2-00001-12 ir prijungti prie bylos Nr. 91-1-00081-11.

5Apeliantas teigia, kad teismo nuosprendis yra neteisėtas ir nepagrįstas. Teismas netinkamai ištyrė, ar nebuvo pažeistas draudimo versti duoti parodymus prieš save principas. Apeliantas nurodo, kad baudžiamojoje byloje Nr. 91-1-0081-11 dėl sunkaus kūno sužalojimo A. A. buvo suinteresuotas asmuo bylos baigtimi, nebuvo neutralus ir gynėsi nuo pareikštų kaltinimų viso proceso metu. Ikiteisminio tyrimo stadijoje buvo sulaikytas, turėjo įtariamojo statusą, buvo apklaustas įtariamuoju. Visą laiką laikėsi savo duotų pirminių parodymų, jų nekeitė. Šiame procese visą laiką laikė save įtariamuoju ir S. B. bendrininku. Apeliantas teigia, kad iš jo apklausos teisme turinio matyti, jog jo buvo klausiama ne tik apie kitų asmenų veiksmus, o ir apie jo paties veiksmus, dėl ko manė, jog jo statusas gali nebebūti neutralus.

6Nuteistojo teigimu, jis nebuvo supažindintas ir negalėjo apskųsti prokuroro nutarimo, kuriuo, nesurinkus pakankamai kaltę patvirtinančių duomenų, jis tapo liudytoju. Apie priimtą nutarimą sužinojo iš kitos, jau jo atžvilgiu iškeltos baudžiamosios bylos Nr. 91-2-00001-12 dėl melagingų parodymų davimo.

7Nuteistasis nurodo, kad ikiteisminio tyrimo metu 2011-03-30 buvo apklaustas liudytoju, dar neįsiteisėjus nutarimui nutraukti ikiteisminį tyrimą jo atžvilgiu, praėjus 13 dienų nuo nutarimo priėmimo, todėl ši liudytojo apklausa yra neteisėta. Taip pat nurodo, kad prieš atliekant apklausą jis nebuvo perspėtas dėl melagingų parodymų davimo, ir tiktai užpildžius protokolą tyrėjas nurodė, kuriose protokolo vietose reikia pasirašyti, todėl tokia liudytojo apklausa yra neteisėta.

8Apeliaciniu skundu Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroras Audrius Ažukas prašo pakeisti Šakių rajono apylinkės teismo 2013-01-17 nuosprendį ir G. J. pagal LR BK 235 str. 1 d. paskirti 120 MGL (15600 Lt) dydžio baudą. Apeliantas teigia, kad teismas paskyrė akivaizdžiai per švelnią bausmę. Paskirta bausmė neatitinka faktinių bylos aplinkybių, individualizuojančių kaltinamojo baudžiamąją atsakomybę, bei neatitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos. Apelianto teigimu, G. J. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme nagrinėjant baudžiamąją bylą Nr. 91-1-00081-11 davė melagingus parodymus, tuo ikiteisminio tyrimo institucijoms bei teismui trukdė nustatyti sunkaus nusikaltimo, numatyto LR BK 135 str. 1 d., padarymo aplinkybes. Šią nusikalstamą veiką G. J. padarė siekdamas padėti išvengti baudžiamosios atsakomybės S. B.. G. J. nesugeba kritiškai vertinti savo veiksmų ir šios bylos nagrinėjimo metu toliau laikosi parodymų, kurių davimas atitinka LR BK 235 str. 1 d. sudėtį.

9Apeliantas nurodo, kad teismas klaidingai motyvavo skiriamos bausmės dydį formuojama teismų praktika. Teismas selektyviai rėmėsi keletu teismų sprendimų, kuriuose buvo paskirtos bausmės artimos minimaliam dydžiui. G. J. nesunkų nusikaltimą įvykdė po LR BK 47 str. pakeitimo įstatymo įsigaliojimo, todėl jam skirtinos baudos dydis yra nuo 1 iki 500 MGL. Nenustatyta aplinkybių, kurios teigiamai charakterizuotų nuteistąjį, nėra jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių ir, priešingai, nuteistasis demonstravo nekritišką požiūrį savo nusikalstamiems veiksmams, siekė pakenkti teisėsaugos institucijoms tiriant sunkų nusikaltimą.

10Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos pranešimą, nuteistąjį ir jo gynėją, prašiusius nuteistojo skundą tenkinti, prokuroro skundą atmesti, prokurorą, prašiusį nuteistojo skundą atmesti, prokuroro skundą tenkinti, sprendžia, kad nuteistojo G. J. apeliacinis skundas atmetamas, Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroro Audriaus Ažuko apeliacinis skundas tenkinamas, nuosprendis keičiamas dėl neteisingai paskirtos bausmės (LR BPK 328 str. 2 p.).

11Dėl nuteistojo G. J. apeliacinio skundo.

12Nuteistasis teigia, kad jis nepadarė nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 235 str. 1 d., ir nepripažįsta kaltės, t. y. nesutinka su įrodymų vertinimu ir nustatytomis aplinkybėmis, kad jis padarė šią jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką.

13LR BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad teismas savo išvadas pagrindžia įrodymais, kurie įvertinami vadovaujantis LR BPK 20 straipsnio 5 dalyje nustatytomis taisyklėmis. Šiame straipsnyje nustatyta, kad teisėjai įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Būtina sąlyga vertinant įrodymus yra tai, kad vidinis įsitikinimas turi būti pagrįstas išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu.

14Pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką nuosprendis laikomas teisėtu, kai priimtas ir surašytas laikantis baudžiamojo ir baudžiamojo proceso įstatymų bei kitų teisės normų. Nuosprendis yra pagrįstas, kai jame padarytos išvados dėl nusikalstamo įvykio, nusikalstamos veikos sudėties, kaltinamojo kaltumo arba nekaltumo, paskiriamos bausmės ir kitų nuosprendyje sprendžiamų klausimų pagrįstos išsamiai ir nešališkai ištirtais ir teisingai įvertintais įrodymais. Apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Abejonės aiškinamos kaltinamojo naudai tik tada, kai išnaudojus visas galimybes nepavyksta jų pašalinti.

15Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą apeliacine tvarka, konstatuoja, jog šių reikalavimų apylinkės teismas nepažeidė. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis LR BPK 20 str., 301 str., išsamiai ištyrė ir išnagrinėjo visus byloje surinktus įrodymus, teisingai juo įvertino ir pagrįstai G. J. pripažino kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 235 str. 1 d.

16LR BK 235 straipsnio 1 dalies prasme melagingais laikomi parodymai, kai jie visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės, ji iškraipoma arba neigiami realūs egzistuojantys faktai ir nurodomi išgalvoti. LR BK 235 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos objektyvieji požymiai pasireiškia ir liudytojo melagingų parodymų davimu ikiteisminio tyrimo metu arba teisme. Baudžiamajame procese parodymais laikomi faktiniai duomenys apie įrodinėjimo dalyką. LR BK 235 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos subjektyvieji požymiai pasireiškia tiesiogine tyčia. Suprasdamas veikos pavojingumą, kaltininkas nori, kad tikrovės neatitinkanti informacija būtų užfiksuota proceso ar kituose dokumentuose ir panaudota byloje. Ikiteisminio tyrimo metu nusikaltimas baigtas, kai liudytojas pasirašo ikiteisminio tyrimo veiksmo, kuriame jis dalyvavo, protokolą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-597/2012).

17Teisėjų kolegija sutinka su apylinkės teismo išvada, kad nuteistojo G. J. kaltė įrodyta 2011-03-30 liudytojo apklausos protokolu (b. l. 13-14), 2011-05-02 akistatos protokolais (b. l. 17-20) ir 2011-09-06 Šakių rajono apylinkės teismo teisiamojo posėdžio protokolu (b. l. 35) iš kurių matyti, kad G. J. parodė, jog sužalojant A. A. įvykio vietoje jo nebuvo, į įvykio vietą atvažiavo vėliau, nematė, kad S. B. turėjo peilį. Šias nuteistojo nurodytas aplinkybes paneigia Šakių rajono apylinkės teismo 2011-12-16 nuosprendis (b. l. 42-49), kuriuo S. B. pripažintas kaltu LR BK 135 str. 1 d. numatyto nusikaltimo padarymu dėl A. A. sužalojimu peiliu. Iš šio nuosprendžio matyti, kad nukentėjusiojo A. A. ir betarpiškai įvykio vietoje buvusių liudytojų V. Ž. ir R. V. teisme duoti parodymai pripažinti nuosekliais, teisingais, jais netikėti nėra pagrindo. Nuteistojo nurodytą aplinkybę, jog jis nematė kad S. B. turėjo peilį, taip pat paneigia teisiamojo posėdžio metu Šakių rajono apylinkės teisme liudytojo K. B. duoti parodymai (b. l. 35), iš kurių matyti, jog važiuojant alkoholio pas G. J., S. B. automobilyje rodė peilį. Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad G. J. pats pripažino, jog po įvykio kalbėjosi su S. B., kuris liepė sakyti, kad apie įvykusį įvykį nieko nežino, nieko nematė. Tą patį G. J. liepė sakyti ir K. B. sekančią dieną (b. l. 14).

18Iš 2011-03-17 prokuroro nutarimo matyti, kad ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 91-1-00081-11 G. J. atžvilgiu dėl A. A. padaryto sužalojimo buvo nutrauktas, nenustačius šio veiksmuose požymių nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d. (b. l. 12). Iš 2011-03-30 liudytojo apklausos protokolo (b. l. 13-14) matyti, kad G. J. buvo išaiškintos LR BPK 81 str. ir 83 str. numatytos liudytojo teisės, pareigos bei atsakomybė, jis įspėtas pagal LR BK 235 str. už melagingų parodymų davimą ir tai jis patvirtino savo parašais bei raštu patvirtino protokole surašytų parodymų teisingumą. Nuteistasis nepagrįstai teigia, jog prieš atliekant apklausą jis nebuvo perspėtas dėl melagingų parodymų davimo, ir tiktai užpildžius protokolą tyrėjas nurodė, kuriose protokolo vietose reikia pasirašyti, nes tokių aplinkybių nepatvirtina bylos medžiaga ir liudytojo V. B. parodymai 2011-10-25 šakių rajono apylinkės teismo posėdžio protokole (b. l. 37). Prokuroro nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą G. J. atžvilgiu įsiteisėjimas neturi įtakos 2011-03-30 atliktos apklausos teisėtumui, nes G. J. minėtos apklausos metu buvo apklausiamas kaip liudytojas, įspėtas už melagingų parodymų davimą, ir privalėjo duoti teisingus parodymus. Iš 2011-05-02 akistatos protokolų (b. l. 17-20) matyti, kad G. J. buvo įspėtas pagal LR BK 235 str. už melagingų parodymų davimą, patvirtino protokoluose surašytų parodymų teisingumą, šiuose protokoluose jis įvardijamas liudytoju, todėl nepagrįstas yra apeliacinio skundo argumentas, kad G. J. viso proceso metu laikė save įtariamuoju ir gynėsi nuo pareikšto įtarimo. Iš 2011-09-06 Šakių rajono apylinkės teismo teisiamojo posėdžio protokolo (b. l. 35) matyti, kad G. J. perskaitė priesaikos tekstą, buvo įspėtas pagal LR BK 235 str. už melagingų parodymų davimą ir tai patvirtino savo parašu. Šie bylos duomenys patvirtina, kad G. J. atliekamų apklausų metu nebuvo įtariamasis, akistatų ir apklausų metu buvo aiškinamasi dėl S. B., o ne paties G. J. atliktų veiksmų, G. J. suprato savo, kaip liudytojo statusą byloje.

19Dėl aptartų aplinkybių teisėjų kolegija daro išvada, jog nuteistasis G. J., suprasdamas savo, kaip liudytojo baudžiamojoje byloje, procesinę padėtį, žinodamas savo teisinę pareigą padėti vykdyti teisingumą ir duoti tikrovę atitinkančius, nemelagingus parodymus, davė ikiteisminio tyrimo metu ir bylą nagrinėjant teisme melagingus parodymus, suprato ir norėjo, kad melaginga informacija būtų užfiksuota procesiniuose dokumentuose ir panaudota byloje.

20Apeliantas teigia, kad jis nebuvo supažindintas ir negalėjo apskųsti prokuroro nutarimo, kuriuo, nesurinkus pakankamai kaltę patvirtinančių duomenų, jis tapo liudytoju. Galimybė susipažinti ir apskųsti prokuroro nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą G. J. atžvilgiu nagrinėjamoje byloje neturi įtakos, nes ikiteisminis tyrimas nutrauktas LR BPK 3 str. 1 d., 1 p. pagrindu, t. y. nesant G. J. veiksmuose LR BK 138 str. 1 d. numatyto nusikaltimo požymių, šio nutarimo nuorašas buvo išsiųstas tiek G. J., tiek byloje nukentėjusiuoju pripažintam A. A.. Po prokuroro nutarimo priėmimo G. J. tapo liudytoju, todėl privalėjo laikytis liudytojo pareigų ir duoti teisingus parodymus.

21Apeliantas teigia, kad buvo suvaržyta jo teisė atsisakyti duoti parodymus LR BPK 80 str. pagrindu. Šis klausimas buvo įvertintas pirmosios instancijos teismo skundžiamame nuosprendyje. Teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga, sutinka su apylinkės teismo išvada, kad G. J. pareikštas kaltinimas yra tik dėl tokių aplinkybių nurodymo ar nenurodymo, kurios turėjo įtakos S. B. atsakomybei ir kaltumui, o ne paties G. J. atsakomybei, todėl šiuo atveju neegzistavo LR BPK 80 str. 1 p. numatytas pagrindas, draudžiantis G. J. apklausti kaip liudytoją.

22Dėl prokuroro Audriaus Ažuko apeliacinio skundo.

23Apeliaciniu skundu prokuroras prašo G. J. už LR BK 235 str. 1 d. numatytą nusikaltimą paskirti griežtesnę bausmę. LR BK 41 str. įtvirtinta bausmės sąvoka ir jos paskirtis. Įstatyme nurodoma, kad bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą padariusiam asmeniui. Bausmės paskirtis yra: 1) sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo; 2) nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį; 3) atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas; 4) paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų; 5) užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą.

24LR BK 54 str. nurodyti bendrieji bausmės skyrimo pagrindai. Įstatyme įtvirtinta nuostata, kad teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis BK bendrosios dalies nuostatų. Taip pat įstatymas įtvirtina nuostatą, kad skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į: 1) padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; 2) kaltės formą ir rūšį; 3) padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus; 4) nusikalstamos veikos stadiją; 5) kaltininko asmenybę; 6) asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; 7) atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes.

25LR BK 61 str. 2 d. įtvirtinta, jog teismas, įvertinęs atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas LR BK 54 str. 2 d. nurodytas aplinkybes, motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausmės rūšį, taip pat skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio.

26Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, skirdamas nuteistajam baudos dydį, taikė netinkamą LR BK bendrosios dalies straipsnio redakciją, nustatančią baudos dydį už G. J. padarytą nusikaltimą. Tokiu būdu teismas paskyrė neteisingą bausmę, todėl G. J. skirtina nauja bausmė.

27G. J. pripažintas kaltu ir nuteistas už LR BK 235 str. 1 d. numatytą nusikaltimą, t. y. už nesunkų nusikaltimą. Byloje nustatyta, kad G. J. ikiteisminio tyrimo metu 2011-03-30 apklausiamas liudytoju, 2011-05-02 akistatų metu, ir 2011-09-06 teisme apklausiamas liudytoju davė melagingus parodymus. Nuteistojo padaryta nusikalstama veika yra tęstinė, baigta 2011-09-06 teisme duodant melagingus parodymus. Tęstinės veikos padarymo atveju taikomas įstatymas, galiojęs tuo metu, kai nusikalstama veika pabaigta. G. J. nusikalstama veika baigta po LR BK 47 str. pakeitimo įstatymo įsigaliojimo (įsigaliojo 2011-04-28), kuris numato, kad už nesunkaus nusikaltimo padarymą skiriama nuo 1 iki 500 MGL dydžio bauda. Dėl šių aplinkybių G. J. už padarytą nusikaltimą skiriamas baudos dydis, vadovaujantis nusikaltimo baigimo metu galiojusia baudos dydį nustatančia LR BK bendrosios dalies straipsnio redakcija.

28Nuteistasis G. J. padarė nesunkų tyčinį nusikaltimą, anksčiau neteistas, nenustatyta atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, byloje duomenų apie administracines nuobaudas nėra, duodamas melagingus parodymus ikiteisminio tyrimo institucijoms bei teismui trukdė nustatyti sunkaus nusikaltimo padarymo aplinkybes, nusikaltimas padarytas siekiant įtakoti S. B. atsakomybę. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, G. J. už padarytą nusikaltimą skiriamas mažesnis baudos dydis nei numatyta LR BK 47 str. 3 d. 2 p. nurodytas vidurkis.

29LR BPK 301 str. 1 d. nurodyta, kad teismas nuosprendį pagrindžia tik tais įrodymais, kurie buvo išnagrinėti teisiamajame posėdyje. Teisėjų kolegija pažymi, kad apylinkės teismas nepagrįstai nuosprendžio aprašomojoje dalyje, spręsdamas bausmės parinkimo klausimą G. J., nurodė, jog G. J. yra baustas administracine tvarka. Nuosprendyje nurodytų teismų informacinės sistemos Liteko duomenų baudžiamosios bylos medžiagoje nėra, su šiais duomenimis proceso dalyviai teisiamojo posėdžio metu nebuvo supažindinti, todėl teismo nurodytų duomenų apie nuteistojo baustumą negalima laikyti įrodymais. Dėl šių aplinkybių, iš nuosprendžio aprašomosios dalies šalintina aplinkybė, kad nuteistasis G. J. yra baustas administracine tvarka.

30Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 2 d. 2 p.,

Nutarė

31nuteistojo G. J. apeliacinį skundą atmesti;

32Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroro Audriaus Ažuko apeliacinį skundą tenkinti, Šakių rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 17 d. nuosprendį pakeisti:

33nuosprendžio dalį, kuria G. J. už LR BK 235 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą skirta 15 MGL (1950 Lt) dydžio piniginė bauda, panaikinti.

34G. J. už LR BK 235 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo padarymą skirti 120 (vieno šimto dvidešimties) MGL dydžio 15600 (penkiolikos tūkstančių šešių šimtų) litų baudą.

35Iš nuosprendžio aprašomosios dalies pašalinti aplinkybę, kad nuteistasis G. J. yra baustas administracine tvarka.

36Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. G. J. nuteistas už tai, kad ikiteisminio tyrimo metu ir teisme davė... 4. Apeliaciniu skundu nuteistasis G. J. prašo panaikinti Šakių rajono... 5. Apeliantas teigia, kad teismo nuosprendis yra neteisėtas ir nepagrįstas.... 6. Nuteistojo teigimu, jis nebuvo supažindintas ir negalėjo apskųsti prokuroro... 7. Nuteistasis nurodo, kad ikiteisminio tyrimo metu 2011-03-30 buvo apklaustas... 8. Apeliaciniu skundu Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės... 9. Apeliantas nurodo, kad teismas klaidingai motyvavo skiriamos bausmės dydį... 10. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos pranešimą, nuteistąjį ir jo... 11. Dėl nuteistojo G. J. apeliacinio skundo.... 12. Nuteistasis teigia, kad jis nepadarė nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 235... 13. LR BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad teismas savo išvadas... 14. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką nuosprendis... 15. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą apeliacine tvarka,... 16. LR BK 235 straipsnio 1 dalies prasme melagingais laikomi parodymai, kai jie... 17. Teisėjų kolegija sutinka su apylinkės teismo išvada, kad nuteistojo G. J.... 18. Iš 2011-03-17 prokuroro nutarimo matyti, kad ikiteisminis tyrimas... 19. Dėl aptartų aplinkybių teisėjų kolegija daro išvada, jog nuteistasis G.... 20. Apeliantas teigia, kad jis nebuvo supažindintas ir negalėjo apskųsti... 21. Apeliantas teigia, kad buvo suvaržyta jo teisė atsisakyti duoti parodymus LR... 22. Dėl prokuroro Audriaus Ažuko apeliacinio skundo.... 23. Apeliaciniu skundu prokuroras prašo G. J. už LR BK 235 str. 1 d. numatytą... 24. LR BK 54 str. nurodyti bendrieji bausmės skyrimo pagrindai. Įstatyme... 25. LR BK 61 str. 2 d. įtvirtinta, jog teismas, įvertinęs atsakomybę... 26. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas,... 27. G. J. pripažintas kaltu ir nuteistas už LR BK 235 str. 1 d. numatytą... 28. Nuteistasis G. J. padarė nesunkų tyčinį nusikaltimą, anksčiau neteistas,... 29. LR BPK 301 str. 1 d. nurodyta, kad teismas nuosprendį pagrindžia tik tais... 30. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 2 d. 2 p.,... 31. nuteistojo G. J. apeliacinį skundą atmesti;... 32. Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroro... 33. nuosprendžio dalį, kuria G. J. už LR BK 235 straipsnio 1 dalyje numatytą... 34. G. J. už LR BK 235 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo padarymą skirti... 35. Iš nuosprendžio aprašomosios dalies pašalinti aplinkybę, kad nuteistasis... 36. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....