Byla 2-889/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Konstantino Gurino, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens P. Š. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 16 d. nutarties, kuria sumažinta bauda, civilinėje byloje Nr. B2-2096-173/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „IREC LT“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Hidromasažas“, dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teismas 2010 m. birželio 14 d. nutartimi (b. l. 47-48) iškėlė atsakovui UAB „Hidromasažas“ bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi skyrė UAB „Bankroto departamentas LT“, nustatė 10 d. terminą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį atsakovo UAB „Hidromasažas“ valdymo organai turi perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

5Atsakovo UAB „Hidromasažas“ administratorius UAB „Bankroto departamentas LT“ 2010 m. rugpjūčio 30 d. kreipėsi į teismą, prašydamas skirti buvusiam atsakovo UAB „Hidromasažas“ direktoriui P. Š. 5 000 Lt baudą už tai, kad pastarasis iki 2010 m. liepos 19 d. tik iš dalies įvykdė Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 14 d. nutartyje nustatytą įpareigojimą (ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p.), ir įpareigoti perduoti administratoriui visą įmonės turtą bei visus dokumentus.

6Kauno apygardos teismas, atsižvelgdamas į administratoriaus nurodytas aplinkybes, kad P. Š. iš dalies nevykdo Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 14 d. nutartyje nustatytos pareigos, nors ne kartą buvo įspėtas, 2010 m. rugsėjo 7 d. nutartimi (b. l. 57) administratoriaus prašymą tenkino iš dalies ir skyrė buvusiam atsakovo UAB „Hidromasažas“ direktoriui P. Š. 2 500 Lt baudą už tai, kad jis nustatytu laiku neperdavė bankrutuojančios įmonės viso turto ir visų dokumentų bankroto administratoriui.

7Suinteresuotas asmuo P. Š. 2010 m. rugsėjo 17 d. Kauno apygardos teismui paduotu prašymu (b. l. 74-75) prašė panaikinti 2 500 Lt baudą. Nurodė, kad laikinai UAB „Hidromasažas“ direktoriaus pareigas ėjo nuo 2008 m. rugsėjo mėnesio iki 2009 m. rugsėjo mėnesio, kai vienintelis atsakovo UAB „Hidromasažas“ akcininkas R. B. perleido visas akcijas J. B. ir įmonės veikla sustojo. Supratęs, jog UAB „Hidromasažas“ akcijos buvo perleistos degradavusiam asmeniui, suinteresuotas asmuo surašė įsakymą dėl savo paties atleidimo iš darbo ir kreipėsi į teritorinį VSDFV skyrių, įmonės dokumentus saugojo patalpose, esančiose Draugystės g. 19, Kaune. Tikino, kad, administratoriaus UAB „Bankroto departamentas LT“ įgaliotam asmeniui I. R. pareikalavus, jis iš karto perdavė savo žinioje buvusį turtą (automobilį Ford „Cuorier“) bei visus įmonėje buvusius dokumentus, nors priėmimo-perdavimo akto nesurašė. Po 2 savaičių, administratorius perduotus dokumentus grąžino, nes jie, pasak administratorius, netinkamai sutvarkyti, duomenys surašyti ne į tokius registrus, kokių pageidauja administratorius. Kadangi dokumentai buvo perduoti be priėmimo-perdavimo akto, suinteresuotas asmuo paėmė juos atgal, tačiau neaišku, ar administratorius grąžino visus dokumentus. Mano, kad administratoriaus reikalavimai neteisėti, kad jis turi priimti tokius dokumentus, kokie jie buvo įmonėje iki bankroto bylos iškėlimo. Esant reikalui, keisti buhalterinės apskaitos sistemą ar registrus gali pats administratorius.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2010 m. lapkričio 16 d. nutartimi suinteresuoto asmens prašymą tenkino iš dalies ir sumažino Kauno apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 7 d. nutartimi skirtą baudą iki 1 000 Lt (b. l. 76-77). Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui ne bet kokius, o tuos dokumentus, kuriuos privalu saugoti. Jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui visus dokumentus, šių dokumentų neperduoda arba perduoda ne visus dokumentus, teismas gali jam skirti iki 10 000 Lt baudą. Suinteresuoto asmens nurodytos aplinkybės, kad jis, puikiai žinodamas savo fiduciarines ir kitas pareigas, perdavė bankroto administratoriui visus UAB „Hidromasažas“ saugotinus veiklos dokumentus nesudaręs priėmimo-pardavimo akto, o vėliau iš administratoriaus atsiėmė ne visus, taip pat nesudaręs priėmimo-pardavimo akto, yra ne tik niekuo nepagrįstos, bet ir nelogiškos. Aplinkybė, jog UAB „Hidromasažas“ akcijos buvo perleistos degradavusiam asmeniui, įmonės administracijos vadovo atsakomybės nepanaikina. Įvertinęs tai, kad suinteresuotas asmuo dalį dokumentų administratoriui perdavė, teismas padarė išvadą, kad skirta 2 500 Lt bauda yra per didelė procesinės pareigos neįvykdymui, neatitinka teisingumo ir protingumo principų, todėl ją sumažino iki 1 000 Lt.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Suinteresuotas asmuo P. Š. atskiruoju skundu (b. l. 80) prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 16 d. nutartį. Atskirąjį skundą motyvuoja tuo, kad:

121. Suinteresuotas asmuo perdavė bankroto administratoriui visą likusį įmonės turtą ir visus dokumentus, kokius turėjo, bet administratorius dokumentus grąžino, reikalaudamas sutvarkyti buhalterinius duomenis, suvesti į kitokius registrus, t. y. parengti juos bankroto bylai, kas yra administratoriaus pareiga. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad apeliantas nuo 2009 m. rugsėjo mėnesio nebedirba atsakovo direktoriumi, todėl neturi teisės tvarkyti buhalterinės apskaitos, keisti balansą ar registrus.

132. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad apeliantas perdavė bankroto administratoriui ne visus dokumentus – apeliantas perdavė visus dokumentus, kokius turėjo savo žinioje, ir daugiau dokumentų neturi.

143. Nežinia kodėl pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad administratorius grąžino suinteresuotam asmeniui ne visus dokumentus, nors suinteresuotas asmuo to kategoriškai neteigė, o tik suabejojo, ar administratorius visus juos grąžino, nes priėmimo-perdavimo aktas nesurašytas.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas atmestinas.

17Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl paskirtos baudos pagrįstumo.

18Iš bylos duomenų nustatyta, kad nuo 2009 m. balandžio 14 d. suinteresuotas asmuo ėjo UAB „Hidromasažas“ laikino direktoriaus pareigas (b. l. 43). Duomenų apie tai, kad suinteresuotas asmuo nuo 2009 m. rugsėjo mėnesio pats save atleido iš laikino direktoriaus pareigų, nėra (CPK 178 str.), o pagal ABĮ 24 straipsnio 2 dalies 2-3 punktus, 35 straipsnio 2 dalį administracijos vadovą renka ir atšaukia valdyba, jeigu ji nesudaroma – visuotinis akcininkų susirinkimas. Apeliantas neturi atsakovo akcijų, nėra aukščiausias įmonės valdymo organas (visuotinis akcininkų susirinkimas), tad ir po 2009 m. rugsėjo mėnesio laikytinas laikinai ėjusiu atsakovo administracijos vadovo pareigas.

19Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 19 d. posėdyje (b. l. 30) apeliantas, atstovavęs atsakovui, patvirtino, kad visi įmonės dokumentai yra pas jį ir kad dokumentus jis galėsiąs pateikti.

20Bankroto administratorius 2010 m. liepos 20 d. pakartotiniu administratoriaus įsakymu Nr. 1 dėl valdymo organų įgaliojimų bei dokumentų perdavimo (b. l. 50) P. Š. , kaip buvusiam UAB „Hidromasažas“ direktoriui, įsakė perduoti įmonės finansinę atskaitomybę nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo duomenimis, įmonės turtą pagal balansą, visus buhalterinius, personalo, veiklos ir kitus įmonės dokumentus (bylos ir puslapiai turi būti sunumeruoti, susiūti, patvirtinti direktoriaus parašu ir įmonės antspaudu); pateikti įmonės skolų ir skolų įmonei sąrašus, nurodant tikslius kreditorių ir debitorių rekvizitus, skolų dydžius bei mokėjimo terminus, taip pat esamo turto sąrašus, nurodant bendrą jo vertę, ir pagrįsti juos buhalteriniais dokumentais; pateikti antspaudo, turto ir dokumentų perdavimo-priėmimo aktus kartu su paaiškinamuoju raštu (ataskaita) bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui iki 2010 m. liepos 27 d.

21Bankroto administratoriaus 2010 m. rugpjūčio 2 d. apeliantui adresuotame reikalavime perduoti BUAB „Hidromasažas“ turtą bei dokumentus (b. l. 52) pažymėta, kad apeliantas iki 2010 m. rugpjūčio 2 d. neperdavė administratoriui įmonės steigimo dokumentų, metinės finansinės atskaitomybės dokumentų už 2008, 2009, 2010 m., buhalterinių dokumentų, dokumentų, susijusių su darbo santykiais, kreditorių ir debitorių sąrašų. Be to, Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 14 d. nutartyje nurodyta, kad įmonė turi turto už 690 822 Lt, o apeliantas perdavė administratoriui tik 1996 m. laidos automobilį „Ford Courier“.

22Bankroto administratoriaus prieštaravimuose dėl R. B. kreditorinio reikalavimo patvirtinimo (b. l. 65) inter alia nurodoma, kad buvęs įmonės direktorius P. Š. neperdavė įmonės dokumentų: bendrovės darbo sutarčių, darbo laiko apskaitos žiniaraščių, darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščių, darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraščių, banko/kasos dokumentų.

23Iš šių raštų matyti, kokių būtent įmonės dokumentų apeliantas nepateikė administratoriui ir kaip jie turėjo būti parengti (sutvarkyti). Apeliantas ne sykį pakartojo, kad perdavė administratoriui visus dokumentus, kokius turėjo savo žinioje, tačiau jis neįrodė, kad parengė ir turėjo (saugojo) visus dokumentus, kurie yra būtini. Pvz., Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija (b. l. 44) patvirtina, kad paskutinį kartą įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai Juridinių asmenų registrui pateikti 2008 m. balandžio 28 d. Apeliantas teismui pateikė tik 2007 m. įmonės balansą (b. l. 38), pagal kurio duomenis ir buvo iškelta bankroto byla (b. l. 47-48).

24Tas pats pasakytina ir apie įmonės turto perdavimą. Įsiteisėjus nutarčiai iškelti atsakovui bankroto bylą, apeliantas turėjo parengti (ar pasirūpinti, kad būtų parengta) nauja įmonės finansinė atskaitomybė bei, remiantis naujos finansinės atskaitomybės duomenimis, perduoti administratoriui įmonės turtą, tačiau to nepadarė.

25Teisėjų kolegija nepasisako dėl to, ar administratorius grąžino apeliantui visus dokumentus, kuriuos pastarasis jam buvo perdavęs (trečias skundo argumentas), nes ši aplinkybė neturi esminės reikšmės svarstant baudos skyrimo (panaikinimo) klausimą.

26Susiklosčius tokiai situacijai, teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantas nepateikė argumentų ir įrodymų, kurie pateisintų teisimo ir/ar administratoriaus nustatytų įpareigojimų nevykdymą; kurie įrodytų įpareigojimų nepagrįstumą, todėl panaikinti skirtą baudą, dėl kurios dydžio nėra ginčo, nėra pagrindo.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

28Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno apygardos teismas 2010 m. birželio 14 d. nutartimi (b. l. 47-48)... 5. Atsakovo UAB „Hidromasažas“ administratorius UAB „Bankroto departamentas... 6. Kauno apygardos teismas, atsižvelgdamas į administratoriaus nurodytas... 7. Suinteresuotas asmuo P. Š. 2010 m. rugsėjo 17 d. Kauno apygardos teismui... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2010 m. lapkričio 16 d. nutartimi suinteresuoto asmens... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Suinteresuotas asmuo P. Š. atskiruoju skundu (b. l. 80) prašo panaikinti... 12. 1. Suinteresuotas asmuo perdavė bankroto administratoriui visą likusį... 13. 2. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad apeliantas... 14. 3. Nežinia kodėl pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Atskirasis skundas atmestinas.... 17. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl paskirtos baudos... 18. Iš bylos duomenų nustatyta, kad nuo 2009 m. balandžio 14 d. suinteresuotas... 19. Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 19 d. posėdyje (b. l. 30) apeliantas,... 20. Bankroto administratorius 2010 m. liepos 20 d. pakartotiniu administratoriaus... 21. Bankroto administratoriaus 2010 m. rugpjūčio 2 d. apeliantui adresuotame... 22. Bankroto administratoriaus prieštaravimuose dėl R. B. kreditorinio... 23. Iš šių raštų matyti, kokių būtent įmonės dokumentų apeliantas... 24. Tas pats pasakytina ir apie įmonės turto perdavimą. Įsiteisėjus nutarčiai... 25. Teisėjų kolegija nepasisako dėl to, ar administratorius grąžino apeliantui... 26. Susiklosčius tokiai situacijai, teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantas... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 28. Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 16 d. nutartį palikti nepakeistą....