Byla 2-1014-155/2016
Dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovui Baltarusijos Respublikos įmonei OOO „A.“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, sekretoriaujant Olgai Fadejevai, dalyvaujant ieškovo UAB “A. B.“ atstovui E. A., vertėjaujant I. P., nedalyvaujant Baltarusijos Respublikos įmonės OOO „A.“ atstovui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „A. B.“ ieškinį dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovui Baltarusijos Respublikos įmonei OOO „A.“,

Nustatė

3ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo: 1) 7064,80 EUR skolos 2) 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo 3) patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinyje nurodė, kad ieškovas UAB „A. B.“ ir atsakovas OOO „A.“ 2014-01-08 sudarė prekių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 08012014-01, pagal kurią ieškovas įsipareigojo tiekti atsakovui prekes, o atsakovas įsipareigojo priimti prekes ir už jas sumokėti. 2014-01-08 ieškovas pardavė atsakovui prekių už 7764,84 EUR sumą ir išrašė apmokėjimui PVM sąskaitą-faktūrą Nr. AVE-150114-001. Atsakovas sumokėjo dalį sumos už pateiktas prekes, 2014-04-28 pervesdamas ieškovui 1000 EUR dydžio sumą, 2014-08-14 pervesdamas 700 EUR dydžio sumą ir 2014-09-18 pervesdamas 1000 EUR dydžio sumą, iš viso sumokėdamas 2700 EUR sumą, tačiau liko skolingas 5064,80 EUR sumą. Atsakovas geranoriškai susidariusio įsiskolinimo nepadengė, nors ieškovas ne kartą atsakovą ragino tai padaryti. Taip pat ieškovas papildomai paskaičiavo atsakovui delspinigius už praleistą apmokėti laikotarpį nuo 2014-03-23 iki 2014-09-23 pagal sutartyje numatytą 0,5 proc. dydį, t.y. 4684,94 EUR sumą, kurią ieškovas sutinka sumažinti iki 2000 EUR sumos. Atsižvelgiant į visas šias aplinkybes, ieškovas prašo ieškinį tenkinti.

5A. B. Respublikos įmonė OOO „A.“ pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog su ieškovo ieškiniu sutinka tik iš dalies, t.y. sutinka su 5064,80 EUR skolos suma, tačiau dėl savo sunkios finansinės padėties prašo teismo išdėstyti šią skolą 12 mėn. laikotarpiui, mokant skolą dalimis po 422 EUR. Su ieškovo reikalavimais priteisti 2000 EUR delspinigių atsakovas nesutinka, nes sutartyje buvo numatyti 0,05 proc. dydžio delspinigiai, tokiu būdu už pradelstą laikotarpį susidarė 619,40 EUR delspinigiai, o ne ieškovo nurodyti 2000 EUR dydžio delspinigiai. Be to atsakovas prašo šiuos delspinigius mažinti dar iki 100 EUR sumos, nes atsakovo vertinimu, 619,40 EUR delspinigių dydis neatitinka įsipareigojimų nevykdymo pasekmių, nes byloje nėra įrodymų, jog ieškovas patyrė nuostolius ar kitas nemalonias pasekmes. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, atsakovas prašo ieškinį tenkinti tik iš dalies ir skolą išdėstyti.

6Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinyje nurodytas aplinkybes ir prašė ieškinį tenkinti visiškai.

7Atsakovo atstovas į 2016 m. balandžio 19 d. paskirtą teismo posėdį neatvyko, nors apie teismo posėdį atsakovui buvo pranešta tinkamai (teismo šaukimas siųstas per Teisingumo ministeriją į Baltarusiją ir gautas Baltarusijos teismo patvirtinimas apie dokumentų įteikimą atsakovui).

8Ieškinys patenkintas visiškai.

9Teismas užsienio (tarptautinį) elementą turinčioje byloje privalo išspręsti jurisdikcijos klausimą ex officio (CPK 782 straipsnis). Remiantis sutarties laisvės ir šalių autonomijos principu šalys gali susitarti, kad jų teisėms ir pareigoms bus taikoma atitinkamos valstybės teisė. Nagrinėjamos bylos atveju prekių pirkimo-pardavimo sutarties šalys (Lietuvos Respublikoje registruota įmonė ir Baltarusijos Respublikoje registruota įmonė) susitarė, kad visi šalių ginčai, nesutarimai ir reikalavimai, bus nagrinėjami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus Lietuvos Respublikos teisme, taikytina teisė – Lietuvos Respublikos teisė (Sutarties 8.3., 8.4. punktai). (b.l. 15). Esant sutarties šalių susitarimui taikyti užsienio teisę, teismas ją taiko, spręsdamas šalių teisminį ginčą, t.y. šiuo atveju taikytina Lietuvos Respublikos teisė, nors atsakovas yra Baltarusijoje registruota įmonė. Taikytina užsienio teisė apima visas materialiosios teisės normas, kurios reglamentuoja ginčo santykius. Tai, kas yra laikoma taikytinos materialiosios teisės šaltiniais, nustatoma remiantis atitinkamos valstybės teise (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010-12-28 nutartis Nr. 3K-3-570/2010).

10Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2014-01-08 ieškovas ir atsakovas sudarė prekių pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartį), kuria ieškovas (kaip tiekėjas) įsipareigojo perduoti atsakovui (kaip pirkėjui) prekes, o atsakovas įsipareigojo prekes priimti ir sumokėti už gautas prekes (Sutarties 1.1. punktas). Už gautas prekes atsakovas privalėjo atsiskaityti banko mokėjimo pavedimu, pervedant pinigus į ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą per 60 kalendorinių dienų nuo prekių pakrovimo dienos (Sutarties 3.1. punktas). Šalys susitarė, kad už nesavalaikį apmokėjimą už gautas prekes atsakovas (kaip pirkėjas) moka ieškovui 0,5 proc. dydžio delspinigius (baudą) nuo mokėtinos sumos už kiekvieną apmokėjimo delsimo dieną (Sutarties 7.2. punktas).

112014-01-08 ieškovas pardavė atsakovui prekių už 7764,84 EUR sumą ir išrašė apmokėjimui PVM sąskaitą-faktūrą Nr. AVE-150114-001, kurią atsakovas turėjo apmokėti iki 2014-03-17 (b.l. 17-18). Ieškovas nurodė, kad atsakovas sumokėjo dalį prekių sumos pagal pateiktą sąskaitą, 2014-04-28 pervesdamas ieškovui 1000 EUR dydžio sumą, 2014-08-14 pervesdamas 700 EUR dydžio sumą ir 2014-09-18 pervesdamas 1000 EUR dydžio sumą, iš viso sumokėdamas 2700 EUR sumą, tačiau liko skolingas ieškovui 5064,80 EUR sumą. Ieškovas siuntė atsakovui pretenzijas padengti susidariusį įsiskolinimą, tačiau bylos duomenimis ši skola nepadengta iki šiol (b.l. 19-22). Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog su šia 5064,80 EUR skola sutinka, o jos negalėjo laiku sumokėti ieškovui, nes atsakovo finansinė yra sunki. Todėl daroma išvada, jog ginčo dėl šio skolos dydžio (5064,80 EUR) nėra.

12LR CK 6.305 str. numato, kad pagal pirkimo- pardavimo sutartį pardavėjas įsipareigoja perduoti prekę pirkėjui nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja sumokėti kainą. Pirkėjas privalo sumokėti daiktų (prekių) kainą per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus ir nustatytoje vietoje (LR CK 6.344 str. 1 d.). Bylos duomenimis, atsakovas nustatytais terminais savo prievolės atsiskaityti su ieškovu už jam parduotas prekes tinkamai neįvykdė, apmokėjo sąskaitą už gautas prekes tik iš dalies, todėl iš jo ieškovui priteistina 5064,80 EUR skola.

13Ieškovas taip pat paskaičiavo atsakovui delspinigius už praleistą apmokėti laikotarpį nuo 2014-03-23 iki 2014-09-23 pagal sutartyje numatytą 0,5 proc. dydį (Sutarties 7.2. punktą), t.y. 4684,94 EUR sumą, kurią ieškovas sutinka sumažinti iki 2000 EUR sumos. Atsakovas su šia suma (2000 EUR) atsiliepime į ieškinį nesutiko, nurodydamas, jog šalys sutarties punktu susitarė dėl 0,05 proc. delspinigių, todėl atitinkamai ši delspinigių suma turėtų būti mažinama iki 619,40 EUR sumos (paskaičiuota pagal 0,05 proc. delspinigių dydį) bei taip pat atsakovas mano, jog šis delspinigių dydis (619,40 EUR) turėtų būti mažinamas dar labiau (iki 100 EUR sumos), nes 619,40 EUR suma neatitinka įsipareigojimų nevykdymo pasekmių, ieškovas nepatyrė jokių nuostolių. Todėl iš esmės byloje yra ginčas dėl netesybų dydžio priteisimo, t.y. atsakovas pripažįsta, jog turi mokėti ieškovui netesybas (delspinigius), tačiau nurodo daug mažesnį delspinigių dydį nei ieškovas reikalauja ieškinyje.

14Teismas pažymi, kad CK 6.71 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną. LR CK 6.258 str. numato, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Šiuo nagrinėjamu atveju teismui susipažinus su šalių sudaryta sutartimi, iš šios sutarties 7.2. punkto matyti, kad šalys susitarė dėl tokių netesybų ir nustatė konkretų dydį, t.y. 0,5 proc. už kiekvieną apmokėti delsimo dieną. Todėl nesutinkama su atsakovo atsiliepime į ieškinį nurodytais argumentais, jog šalių sutartyje (7.2. punkte) yra nustatytos mažesnės 0,05 proc. netesybos, kadangi sutartyje aiškiai nurodyta, jog šalių sutartas dydis yra 0,5 procentai. Atsakovas nepateikė teismui jokių duomenų (įrodymų), jog sutarties sudarymo ar jos vykdymo metu, tarp šalių būtų svarstytas ir pakeistas netesybų dydis (iš 0,5 proc. į 0,05 proc. dydį). Todėl laikoma, kad šiuo atveju atsakovas nesilaikė apmokėjimo terminų ir privalo mokėti šalių sutartus 0,5 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos (sutarties 7.2 p.). Iš ieškovo pateiktų skaičiavimų matyti, kad ieškovas delspinigius paskaičiavo už laikotarpį nuo 2014-03-23 iki 2014-09-23, t.y. už 6 mėnesius nuo nesumokėtos skolos dydžio, neviršijant LR CK 1.125 str. 5 d. 1 p. numatyto sutrumpinto šešių mėnesių ieškinio senaties termino taikomo ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo, abi sutarties šalys yra verslo subjektai, todėl toks delspinigių dydis laikomas protingu. Dėl atsakovo argumento, jog delspinigiai turėtų būti mažinami, nes toks delspinigių dydis neatitinka įsipareigojimų nevykdymo pasekmių, nes byloje nėra įrodymų, jog ieškovas patyrė nuostolių. Tai teismas pažymi, kad LR CK įtvirtinta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Delspinigiai – viena netesybų rūšių. Taigi, kreditoriaus teisė reikalauti netesybų atsiranda tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba ją įvykdo netinkamai. Lietuvos teismų praktikoje nurodoma, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų skirta tam, kad kreditoriui nereikėtų įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M. ir kt., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008). Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2000 EUR delspinigių suma susidarė remiantis šalių Sutarties 7.2 punktu dėl nustatytu terminu neapmokant už gautas prekes. Taigi delspinigiai mokami už vėlavimą, laiku nesumokėjimą už prekes, ir kadangi dėl jų (netesybų) šalys buvo susitarusios sutartyje, todėl kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, tuo labiau, kad ieškovas neprašo šioje byloje atskirai priteisti ir nuostolius, o prašo konkrečiai sutartų netesybų priteisimo, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažinti minimaliais nuostoliais. Teismas neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-138/2011). Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos yra aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė įvykdyta. Šiuo atveju nenustatyta, kad šios ieškovo paskaičiuotos netesybos yra aiškiai per didelės (neprotingai didelės). Atsakovas laiku tinkamai neįvykdė sutartinių prievolių, todėl reikalavimas priteisti ieškovui iš atsakovo ieškovo paskaičiuotus delspinigius – 2000 EUR yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.71, 6.73 str.).

15Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistas sumas nuo bylos iškėlimo teisme 2015-06-18 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Šiuo nagrinėjamu atveju ieškovo ieškinys buvo pagrįstas, todėl yra pagrindas ieškovui priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo. Ieškovas teismui nurodė, kad turėjo šias bylinėjimosi išlaidas: 211,94 EUR sumokėto žyminio mokesčio, 109,40 EUR už dokumentų vertimus bei 80 EUR už advokato teisinę pagalbą už pagalbą parengiant ieškinį, iš viso 401,34 EUR bylinėjimosi išlaidų. Teismo vertinimu, visos šios bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos ir protingos, todėl priteisiamos iš atsakovo ieškovo naudai (LR CPK 93 str. 1 d., 88 str.)

17Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 4 EUR sumą, todėl vadovaujantis CPK 92 straipsniu ir 96 straipsnio 6 dalimi bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

18Atsakovas atsiliepime į ieškinį taip pat pareiškė prašymą dėl susidariusios skolos išdėstymo 12 mėnesių laikotarpiui dėl sunkios atsakovo finansinės padėties. LR CPK 284 str. 1 d. numatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Šiuo nagrinėjamu atveju atsakovas nepateikė teismui jokių įrodymų dėl sunkios savo finansinės padėties ar kitų dokumentų, kurie būtų pagrindas teismui šią atsakovo skolą išdėstyti, todėl atsakovo prašymas dėl skolos išdėstymo yra atmetamas.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais,

Nutarė

20ieškinį patenkinti visiškai.

21Priteisti iš atsakovo Baltarusijos Respublikoje registruotos įmonės OOO „A.“, j.a.k. ( - ), ieškovo UAB „A. B.“, j.a.k. ( - ), naudai - 5064,80 EUR skolos, 2000 EUR delspinigių, 6 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo 2015-06-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 401.34 EUR bylinėjimosi išlaidų.

22Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo: 1)... 4. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas UAB „A. B.“ ir atsakovas OOO „A.“... 5. A. B. Respublikos įmonė OOO „A.“ pateikė teismui atsiliepimą į... 6. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinyje nurodytas... 7. Atsakovo atstovas į 2016 m. balandžio 19 d. paskirtą teismo posėdį... 8. Ieškinys patenkintas visiškai.... 9. Teismas užsienio (tarptautinį) elementą turinčioje byloje privalo... 10. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2014-01-08 ieškovas ir atsakovas sudarė... 11. 2014-01-08 ieškovas pardavė atsakovui prekių už 7764,84 EUR sumą ir... 12. LR CK 6.305 str. numato, kad pagal pirkimo- pardavimo sutartį pardavėjas... 13. Ieškovas taip pat paskaičiavo atsakovui delspinigius už praleistą apmokėti... 14. Teismas pažymi, kad CK 6.71 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad už prievolės... 15. Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo... 16. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi šaliai, kurios naudai priimtas... 17. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei... 18. Atsakovas atsiliepime į ieškinį taip pat pareiškė prašymą dėl... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270... 20. ieškinį patenkinti visiškai.... 21. Priteisti iš atsakovo Baltarusijos Respublikoje registruotos įmonės OOO... 22. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...