Byla II-319-992/2020
Dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 5 policijos komisariato 2020 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 18-ANR_N-334-2020 (ROIK: 20110183751)

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Viktorija Šelmienė, sekretoriaujant D. F., dalyvaujant skundą padavusiam asmeniui T. V., nedalyvaujant nukentėjusiajai M. R.,

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo T. V., gimusio ( - ), gyvenančio ( - ), gyvenamąją vietą deklaravusio ( - ), skundą dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 5 policijos komisariato 2020 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 18-ANR_N-334-2020 (ROIK: 20110183751).

3Teismas

Nustatė

4T. V. (toliau ir – pareiškėjas) Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 5 policijos komisariato (toliau ir – Institucija) 2020 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 18-ANR_N-334-2020 (ROIK 20110183751) pripažintas kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau ir – ANK) 108 straipsnyje, ir nubaustas 120 Eur bauda. T. V. priimtu nutarimu įpareigotas atlyginti 40 Eur turtinį nuostolį M. R.. Nutarime nurodyta, kad M. R. internetiniame tinklalapyje ( - ) užsisakė maistą (pusryčius, pietus ir vakarienę), kuris turėjo būti teikimas į namus kiekvieną dieną nuo 2020 m. sausio 20 d. iki 2020 m. sausio 24 d.. 2020 m. sausio 18 d., apie 18.30 val., M. R. už užsakytą paslaugą iš savo banko sąskaitos į sąskaitą Nr. ( - ) pervedė 73,66 Eur, tačiau paslauga jai suteikta nebuvo. 2020 m. vasario 3 d. į M. R. banko sąskaitą iš banko sąskaitos Nr. ( - ) pervesti 33,66 Eur.

5Nesutikdamas su Institucijos nutarimu T. V. pateikė skundą, kuriame nurodoma, kad M. R. pinigus už norimą paslaugą pervedė ne į jo asmeninę, o į UAB ( - ) sąskaitą, todėl jis asmeniškai šiais pinigais nedisponavo. Nuo 2020 m. sausio 8 d. iki 2020 m. sausio 22 d. buvo išvykęs, o nuo 2020 m. sausio 8 d. iki 2020 m. sausio 27 d. atostogavo, šiuo laikotarpiu už įmonės veiklą buvo atsakingas jo paskirtas asmuo – T. S., turintis 30% akcijų. Įmonė veiklos nebevykdo nuo 2020 m. sausio 27 d., apie tai jis sužinojo tik 2020 m. sausio 25 d. Skunde pažymima, jog įmonės sąskaitoje esantys pinigai buvo naudojami ir kitos kavinės – restorano veiklai. Jam grįžus iš atostogų įmonės sąskaitoje nebuvo pakankamai lėšų, dėl ko M. R. visos sumos grąžinti negalėjo. Siekdamas sugrąžinti klientams bent dalį pinigų, įmonės sąskaitoje esančius pinigus solidariai paskirstė visiems klientams. M. R. 2020 m. vasario 3 d. pervedė 33,66 Eur.

6Skundą nagrinėjant teisme T. V. paaiškino, kad įmonė turėjo kelias veiklas, susijusias su maistu. Jis turėjo 30% akcijų ir buvo įmonės vadovas. Buvo dar keli asmenys, kurie turėjo atitinkamai 35%, 30% ir 5% akcijų, tačiau nei vienas akcininkas neturėjo kontrolinio paketo. Jam atostogaujant žodiniu susitarimu įmonės vadovas buvo paskirtas akcininkas T. S., kuriam buvo žinoma visa įmonės veikla, todėl jokių problemų nebuvo. Šiuo metu įmonė yra bankrutavusi. Pats įmonės veiklos principas buvo toks: žmogus pasirenka jį dominantį mitybos planą; atlieka pavedimą ir nuo pasirinktos datos gauna maisto rinkinius į namus. Nukentėjusioji atliko 75 Eur mokėjimą į įmonės sąskaitą jam atostogaujant. Visos aplinkybės jam tiksliai nėra žinomos, žino tiek, kad nukentėjusioji dvi dienas maistą gavo, o tris dienas – ne. Jo apskaičiavimu, skola M. R. sudarė 45 Eur. Jis stengėsi sušvelninti situaciją ir dalį pinigų iš likusių įmonės lėšų pervedė klientams. Atsiskaityti su visais klientais nepakako lėšų. Su klientais jis bendravo asmeniškai, už susidariusią situaciją jų atsiprašė, buvo susitarta draugiškai, o su M. R. taikiai išspręsti susidariusią padėtį pavėlavo, kadangi kai grįžo po atostogų, M. R. jau buvo parašiusi pareiškimą policijai.

7Institucijos atstovė teismui pateiktame atsiliepime nurodo, kad administracinio nusižengimo byla išnagrinėta visapusiškai ir objektyviai, byloje priimtas teisėtas ir pagrįstas nutarimas, skundą prašo atmesti.

8Byloje pateiktas M. R. 2020 m. sausio 29 d. pareiškimas, kuriame ji nurodė, kad 2020 m. sausio 18 d., apie 18.30 val., UAB ( - ) tinklalapyje, ji užsisakė paslaugą - maisto pristatymas į namus. Maistas turėjo būti teikiamas visą savaitę. Ji padarė 73,66 Eur pavedimą į sąskaitą Nr. ( - ), tačiau pirmadienį maisto į namus nesulaukė. Susisiekus su įmone, jai buvo paaiškinta, kad įmonė turi problemų su kurjeriu, todėl užsakymas buvo neįvykdytas, pažadėjo užsakymą pratęsti. Vėliau jai buvo pranešta, kad bus grąžinti pinigai, tačiau pinigai grąžinti nebuvo (10 b. l.).

9Tyrimo metu apklausta M. R. paaiškino, kad ji internetiniame tinklalapyje ( - ) rado pasiūlymą dėl sveiko ir nekaloringo maisto pristatymo į namus. Ją šis pasiūlymas sudomino, todėl paspaudus „rinktis“, atsidarė kitas internetinis puslapis ir tinklalapyje ( - ) prisiregistravusi užsakė maistą į namus, kuris turėjo būti tiekiamas kiekvieną dieną nuo 2020 m. sausio 20 d. iki 2020 m. sausio 24 d., laikotarpyje nuo 6.00 val. iki 7.00 val. Turėjo būti pristatomi pusryčiai, pietūs ir vakarienė. Vienos dienos porcijos kaina – 13,31 Eur. Bendroje sumoje savaitės maistas kainavo 66,55 Eur ir 12,10 Eur pristatymas. 2020 m. sausio 18 d., apie 18.30 val., užsakė maistą su pristatymu ir iš savo banko sąskaitos į banko sąskaitą Nr. ( - ) pervedė 73,66 Eur. Pagal atliktą užsakymą maistas turėjo būti pristatomas nuo 2020 m. sausio 20 d. iki 2020 m. sausio 24 d., tačiau jokio maisto ji negavo, pinigų niekas negrąžino. Susisiekus telefonu jai buvo paaiškinta, kad įmonė turi problemų su kurjeriu, buvo sutarta, kad maistą pristatys 2020 m. sausio 21 d. (iki 2020 m. sausio 27 d. kadangi savaitgaliais maisto nepristatinėjo). 2020 m. sausio 21 d. telefonu susisiekus su įmone, buvo paaiškinta, kad įmonė turi problemų su kurjeriu, tada ji paslaugų atsisakė ir paprašė grąžinti pinigus. Buvo paaiškinta, kad įmonės direktorius yra išvykęs ir pinigai bus grąžinti 2020 m. sausio 24 d. Susisiekus telefonu su įmone 2020 m. sausio 24 d., jai buvo paaiškinta, kad direktorius ką tik grįžo ir vėliau atliks pinigų gražinimą, iki pareiškimo dienos niekas pinigų negrąžino, su įmone susisiekti nepavyksta (13 b. l.).

10Byloje pateikta mokėjimo kopija patvirtina, kad iš sąskaitos Nr. ( - ) į ( - ) sąskaitą Nr. ( - ) pervesti 73,66 Eur (12 b. l.).

11Byloje pateikta mokėjimo kopija, patvirtina, kad UAB ( - ) iš sąskaitos Nr. ( - ) į sąskaitą Nr. ( - ) pervedė 33,66 Eur (17 b. l.).

Skundas tenkintinas.

12Pagal ANK 5 straipsnio 1 dalį, administracinis nusižengimas yra šiame kodekse uždrausta kaltininko padaryta pavojinga veika (veikimas arba neveikimas), atitinkanti administracinio nusižengimo, už kurį nustatyta administracinė nuobauda, požymius. Pagrindinės administracinės atsakomybės nuostatos nustatytos ANK 2 straipsnyje, kurio 3 dalyje nurodyta, kad asmuo atsako pagal šį kodeksą tik tuo atveju, jeigu jis yra kaltas dėl administracinio nusižengimo padarymo, o 4 dalyje – kad pagal šį kodeksą atsako tik tas asmuo, kurio padaryta įstatymų uždrausta veika atitinka šiame kodekse nustatytus administracinio nusižengimo požymius. Taigi administracinėn atsakomybėn asmuo traukiamas tada, kai byloje įrodymų pagrindu yra konstatuojama, kad jo padaryta veika atitinka jam inkriminuojamo administracinio nusižengimo sudėtį. Administracinio nusižengimo sudėtis – tai įstatyme nurodytų objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių, kurie apibūdina veiką kaip tam tikrą administracinį nusižengimą, visuma. Jei nėra bent vieno iš šių požymių, nėra ir administracinio nusižengimo sudėties.

13ANK 108 straipsnis numato atsakomybę už vagystę, sukčiavimą, turto pasisavinimą ar iššvaistymą, kai pagrobto, įgyto, pasisavinto ar iššvaistyto turto vertė neviršija trijų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių. Šiame straipsnyje numatytas administracinis nusižengimas padaromas tik veikiant tyčia (tiesiogine ar netiesiogine).

14Iš skundo nagrinėjimui pateiktos medžiagos konstatuotina, kad byloje nėra ginčo dėl skundžiamame nutarime nurodytų faktinių aplinkybių. Byloje pateiktas M. R. paaiškinimas bei pareikšime nurodytos aplinkybės patvirtina faktą, kad M. R. ( - ) radusi pasiūlymą dėl maisto pristatymo į namus, prisiregistravusi tinklalapyje ( - ) užsisakė teikiamą paslaugą – maisto pristatymą į namus, ši paslauga turėjo būti teikiama kiekvieną dieną nuo 2020 m. sausio 20 d. iki 2020 m. sausio 24 d., nuo 6.00 val. iki 7.00 val. Byloje pateikta mokėjimo kopija patvirtina M. R. nurodytas aplinkybes, kad ji 2020 m. sausio 18 d., 18.30 val., pervedė 73,66 Eur tinklalapyje ( - ) T. V. taip pat neginčijo aplinkybės, jog M. R. iš įmonės ( - ) užsakė paslaugą – maisto pristatymą į namus. Pareiškėjas pripažino, kad užsakyta paslauga dėl įmonėje susiklosčiusios sunkios finansinės padėties, suteikta nebuvo. Iš T. V. paaiškinimų matyti, kad kaip įmonės vadovas, būdamas atsakingas už klientų gerovę, bandė švelninti susidariusią padėtį ir dalį pinigų už nesuteiktą įmonės paslaugą iš įmonės turimų lėšų pervedė į M. R. sąskaitą, tačiau dalis pinigų grąžinta nebuvo.

15Nustatytos aplinkybės, jog M. R. paslaugą užsakė iš uždarosios akcinės bendrovės ( - ) į įmonės sąskaitą už užsakomą paslaugą pervesdama 73,66 Eur, tačiau užsakyta paslauga suteikta nebuvo, leidžia daryti išvadą apie civilinę šalių konflikto prigimtį tarp M. R. ir UAB ( - ) dėl galimų vartotojo teisių pažeidimų, kurie ginami civilinėmis teisinėmis priemonėmis.

16Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad sukčiavimo, kaip nusikaltimo ar administracinio nusižengimo požymis yra apgaulės naudojimas, įgyjant turtą ar turtinę teisę, išvengiant turtinės prievolės arba ją panaikinant. Sukčiavimas padaromas tiesiogine tyčia, t. y. kaltininkui suvokiant, kad jis apgaudinėja, pranešdamas neteisingus duomenis, meluodamas, nutylėdamas ar iškraipydamas esmines aplinkybes, faktus ir pan., numatant, kad taip veikiant asmuo bus suklaidintas, ir norint tokiu būdu įgyti svetimą turtą ar turtinę teisę. Byloje nenustatyta, kad T. V., būdamas įmonės vadovas, turėjo susiformavusią išankstinę tyčią M. R. apgaule įtraukti į jai nenaudingą sandorį ir taip įgyti jos turtą. Vien susitarimo nevykdymas negali būti traktuojamas kaip administracinis nusižengimas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką sukčiavimo bylose, šios veikos sudėtis reikalauja, kad tyčia neatlygintinai užvaldyti svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengti turtinės prievolės arba ją panaikinti turi susiformuoti iš anksto, t. y. iki turto ar teisės į turtą įgijimo momento (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-493/2012, 2K-134-693/2015). Vertinant tai, kad nebuvo nustatyta T. V. iš anksto susiformavusi tyčia nevykdyti M. R. užsakytos paslaugos, konstatuotina, kad T. V. veikoje nėra subjektyvaus požymio – kaltės, todėl nėra ir nusižengimo sudėties, numatytos ANK 108 straipsnyje. Vagystės sukčiavimo būdu sudėtis turi būti nustatoma byloje surinktais objektyviais įrodymais, o ne vien nukentėjusiųjų asmenų pareikštomis pretenzijomis.

17Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju M. R. pažeistos teisės turi būti ginamos kitomis teisinėmis priemonėmis, pavyzdžiui, vartotojo gynimo teisinėmis priemonėmis. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 5, 6 punktai numato, jog vartotojai turi teisę ginti pažeistas teises; kreiptis dėl pažeistų teisių gynimo į ginčus nagrinėjančias institucijas ar teismą ir kt. Šio įstatymo 8 straipsnis numato, jog vartotojų teisių apsaugos sritys yra prekių pirkimas – pardavimas ir su jomis susijusios paslaugos, visos atlygintinos paslaugos, kai prekės įsigyjamos ar paslaugos teikiamos vartotojams.

18Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, jog T. V. veikoje nenustatyti būtinieji ANK 108 straipsnyje nustatyto nusižengimo požymiai, todėl, vadovaujantis ANK 591 straipsnio 1 dalies 1 punktu, administracinio nusižengimo byla nutrauktina.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 641 straipsniu, 642 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 4-6 dalimis,

Nutarė

20T. V. skundą tenkinti.

21Panaikinti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 5 policijos komisariato 2020 m. kovo 5 d. nutarimą Nr. 18-ANR_N-334-2020 (ROIK 20110183751), kuriuo T. V. pripažintas kaltu padaręs administracinį nusižengimą, numatytą ANK 108 straipsnyje, ir administracinio nusižengimo teiseną jam nutraukti.

22Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jo nuorašo išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Viktorija... 2. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo T. V.,... 3. Teismas... 4. T. V. (toliau ir – pareiškėjas) Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos... 5. Nesutikdamas su Institucijos nutarimu T. V. pateikė skundą, kuriame nurodoma,... 6. Skundą nagrinėjant teisme T. V. paaiškino, kad įmonė turėjo kelias... 7. Institucijos atstovė teismui pateiktame atsiliepime nurodo, kad... 8. Byloje pateiktas M. R. 2020 m. sausio 29 d. pareiškimas, kuriame ji nurodė,... 9. Tyrimo metu apklausta M. R. paaiškino, kad ji internetiniame tinklalapyje ( -... 10. Byloje pateikta mokėjimo kopija patvirtina, kad iš sąskaitos Nr. ( - ) į (... 11. Byloje pateikta mokėjimo kopija, patvirtina, kad UAB ( - ) iš sąskaitos Nr.... 12. Pagal ANK 5 straipsnio 1 dalį, administracinis nusižengimas yra šiame... 13. ANK 108 straipsnis numato atsakomybę už vagystę, sukčiavimą, turto... 14. Iš skundo nagrinėjimui pateiktos medžiagos konstatuotina, kad byloje nėra... 15. Nustatytos aplinkybės, jog M. R. paslaugą užsakė iš uždarosios akcinės... 16. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad sukčiavimo, kaip nusikaltimo... 17. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju M. R. pažeistos teisės turi būti... 18. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, jog T. V. veikoje nenustatyti... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 20. T. V. skundą tenkinti.... 21. Panaikinti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus... 22. Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jo nuorašo išsiuntimo ar...