Byla 2-1373-759/2012
Dėl skolos priteisimo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Snieguolė Bielskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Bitė Lietuva“ ieškinį atsakovui D. U. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Bitė Lietuva“ prašo iš atsakovo D. U. priteisti 369,41 Lt skolos už suteiktas paslaugas ir baudos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodė, kad 2007-05-08 su atsakovu buvo sudaryta judriojo telefono ryšio paslaugų sutartis Nr. 1137272, pagal kurią atsakovas įsipareigojo naudotis paslaugomis 24 mėnesius. Sutarties 10.3 p. nustatyta atsakovo pareiga sumokėti už per praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas per vieną mėnesį nuo atsiskaitomojo laikotarpio pabaigos, jeigu sąskaitoje nenurodytas kitas mokėjimo terminas. Atsakovas neapmokėjo už suteiktas paslaugas, todėl 2007-11-21 sutarties vykdymas buvo sustabdytas ir 2007-12-11 pranešimu atsakovas įspėtas apie sutarties nutraukimą. Ieškovas nurodo, kad vadovaujantis sutarties 16.3. punktu, nutraukus sutartį anksčiau termino dėl atsakovo kaltės, atsakovas privalo sumokėti baudą, kurios dydis lygus nuo pažeidimo dienos iki sutartyje nustatyto įsipareigojimo naudotis paslaugomis termino pabaigos nesumokėtų minimalių mokėjimų sumai. Sutartyje atsakovo pasirinktame apmokėjimo už paslaugas plane „Bitė Tarp Mūsų“ nustatytas 10,00 Lt minimalus mėnesinis mokėjimas, o pažeidimas padarytas likus 18 mėn. iki įsipareigojimo naudotis paslaugomis termino pabaigos, todėl bauda už sutarties sąlygų nevykdymą yra 180,00 Lt. Ieškovas pateikė atsakovui 2008-01-31 sąskaitą už suteiktas paslaugas, kurioje įsiskolinimo už suteiktas paslaugas ir baudų suma yra 369,41 Lt. Skolos susidarymo laikotarpis – 2007-10-01-2007-11-30. Pretenzijų atsakovas dėl netinkamo sutarties vykdymo nėra pareiškęs. Jeigu atsakovas nepateiks paruošiamųjų procesinių dokumentų, ieškovas prašo priimti sprendimą už akių.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2012-08-10 tinkamai, pasirašytinai, pasiūlant jam per 20 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį. Atsakovas per nustatytą terminą be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl gali būti priimtas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

5Pagal Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatas, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas su atsakovu 2007-05-08 sudarė judriojo telefono ryšio paslaugų sutartį Nr. 1137272, pagal kurią atsakovas įsipareigojo naudotis paslaugomis 24 mėnesius, ir kurios 10.3 p. nustatyta atsakovo pareiga sumokėti už per praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas per vieną mėnesį nuo atsiskaitomojo laikotarpio pabaigos, jeigu sąskaitoje nenurodytas kitas mokėjimo terminas (b.l. 3-5). Iš PVM sąskaitos faktūros Nr. 0004506794 matyti, kad įsiskolinimas yra 369,41 Lt, kuris turėjo būti sumokėtas iki 2008-02-29 (b.l. 6).

8Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais. Kadangi atsakovas sąskaitos už ieškovo suteiktas paslaugas laiku neapmokėjo, t.y. savo prievolės pagal sutartis neįvykdė, ieškinys tenkintinas Lietuvos Respublikos CK 6.38, 6.63, 6.205 straipsnių pagrindu, priteisiant skolą ieškovo naudai iš atsakovo.

9Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 71,00 Lt žyminis mokestis, 48,00 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti, viso 119,00 Lt, iš atsakovo priteistinos ieškovo naudai Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 88 str., 93 str. 1 d. pagrindu.

11Byloje susidariusios pašto išlaidos nepriteistinos vadovaujantis LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 270 str., 285 str., 286 str., 287 str.,

Nutarė

13ieškinį tenkinti.

14Priteisti iš atsakovo D. U., a.k. ( - ) gyv. ( - ) 369,41 Lt (tris šimtus šešiasdešimt devynis litus 41 centą) skolos už suteiktas paslaugas ir baudos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2012-08-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 119,00 Lt (vieną šimtą devyniolika litų 00 centų) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Bitė Lietuva“, buv. Žemaitės g. 15, Vilniaus m., įmonės kodas 110688998, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT50 7300 0100 0062 7037, Swedbank, AB, banko kodas 73000, naudai.

15Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Ukmergės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo CPK 287 str. nustatyta tvarka.

16Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai