Byla 2-2106-717/2015
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir turto išreikalavimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė, sekretoriaujant Ligitai Lisauskienei,

2dalyvaujant ieškovo bankrutuojančios UAB „Kraujo donorystės centras“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Valneta“ atstovės, advokato padėjėjos Ingridos Rimkevičienės,

3nedalyvaujant atsakovui E. B., a.k. ( - ) ir trečiajam asmeniui A. J. V., a.k. ( - )

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios UAB „Kraujo donorystės centras“, atstovaujamos UAB „Valnetas“ ieškinį atsakovui E. B. ir trečiajam asmeniui A. J. V. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir turto išreikalavimo

Nustatė

5Ieškovas ieškiniu (b.l. 3-8) bei jo atstovė teismo posėdyje prašė:

6pripažinti 2012-08-21 autotransporto priemonių pirkimo-pardavimo sutartį niekine ir negaliojančia;

7pripažinti 2013-04-03 priėmimo-perdavimo aktą niekiniu ir negaliojančiu;

8pripažinti 2012-08-23 pinigų perdavimo patvirtinimą niekiniu ir negaliojančiu;

9pripažinti 2012-10-18 pinigų perdavimo patvirtinimą niekiniu ir negaliojančiu;

10priteisti iš atsakovo automobilius: „Škoda Octavia“, v.n. ( - ) ir „Mercedes Benz Vito 115 CDI“, v.n. ( - ) bei priteisti iš jo visas bylinėjimosi išlaidas.

11Ieškovas nurodė, kad įsiteisėjusia 2013-06-27 nutartimi UAB „Kraujo donorystės centrui“ yra iškelta bankroto byla, bendrovės bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Valnetas“. Iškėlus bankroto bylą, bankroto administratoriui nebuvo perduoti du automobiliai: „Škoda Octavia“ ir Mercedes Benz“. Automobiliai „Škoda Octavia“ ir „Mercedes Benz“ buvo neva parduoti bendrovės apsaugos viršininkui E. B.. Mano, kad atsakovo ieškovui pateikta sutartis ir aktas dėl automobilių pirkimo ir perdavimo, bendrininkaujant su trečiuoju asmeniu, yra sudaryti atgaline data, siekiant nesąžiningai ir neteisėtai perimti bankrutuojančios bendrovės turtą. Iki šio momento buvęs „Kraujo donorystės centro“ vadovas nėra perdavęs bankroto administratoriui bendrovės dokumentų ir turto, už ką jam teismas buvo paskyręs baudą. Dokumentai, pagal kuriuos atsakovui buvo perduoti automobiliai, bendrovėje niekada nebuvo apskaityti ir fiksuoti. Pinigai bendrovei nebuvo perduoti. Pinigų paėmimą nebuvo galima fiksuoti pinigų perdavimo patvirtinimais. Tariamas automobilio savininkas, šios bylos atsakovas, visiškai nesirūpino ir nesidomėjo jam perduotu automobiliu „Mercedes Benz“. Buvęs bendrovės vadovas ir po tariamo automobilių pardavimo organizavo šių automobilių draudimą, t.y. laikė šiuos automobilius bendrovės nuosavybe. Automobilių perleidimo sandoriai negalėtų būti laikomi teisėtais ir dėl to, kad jie buvo sudaryti po to, kai bendrovei buvo iškelta bankroto byla.

12Atsakovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį jam buvo pranešta CPK nustatyta tvarka. Savo atsiliepime (b.l. 77-83) nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka. Mano, kad automobilių pardavimo sutartys ir pinigų perdavimo patvirtinimai liudija apie tai, kad B. sumokėjo bendrovei „Kraujo donorystės centras“ automobilių kainą, o bendrovė perdavė jam nusipirktus automobilius. Įvykdytas sandoris negali būti laikomas tariamuoju, kokiu jį vadovaudamasi CK 1.86 straipsnio nuostatomis kvalifikuoja ieškovė. Tariamu gali būti pripažintas tik neįvykdytas sandoris, todėl esant tokiam ieškovo ieškinio pagrindui pripažinus sandorį negaliojančiu nebūtų galima taikyti restitucijos. Ginčo sutartis nebuvo sudaryta dėl akių ir turėjo realius padarinius, todėl ji neatitinka CK 1.86 straipsnyje suformuluoto tariamojo sandorio apibrėžimo. Nesutinka ir su ieškovo motyvu, kad automobilių pardavimo sutartis buvo sudaryta atgaline data, nes bankroto bylą nagrinėjęs teismas numatė fiktyvų bankroto bylos atsiradimą. Mano, kad ieškovas neteisingai suprato ir interpretuoja teismo 2013-02-04 nutartį bei, kad ši nutartis neturi prejudicinės galios nagrinėjamoje byloje. Dėl to, kad automobilių sutartys ir pinigų mokėjimai už parduodamus automobilius nebuvo tinkamai įforminti nesutinka, nes LR Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 8, 10 dalys nustato galimybę bendrovės vadovui veikti vienasmeniškai. Gautų pinigų neapskaitymas neturi reikšmės sandorio teisėtumui. Automobilio „Mercedes Benz“ laikymas bendrovės teritorijoje taip pat neįrodo fakto, kad sandoris buvo sudarytas tik dėl akių, nes tuo metu atsakovui šio automobilio neprireikė, o bendrovės vadovas jam leido automobilį laikyti bendrovės teritorijoje. Ieškovui neįrodžius ieškinio reikalavimų, šie reikalavimai turėtų būti atmesti.

13Tretysis asmuo į posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką jam yra pranešta CPK nustatyta tvarka, atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

14Ieškinys tenkintinas visiškai.

15Byloje nustatytos šios aplinkybės:

16Lietuvos apeliacinis teismas savo 2013-06-27 nutartimi paliko galioti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2013-04-30 ir 2013-04-04 nutartis (b.l. 9-18, 38-46). Šioje nutartyje teismas konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai iškėlė UAB „Kraujo donorystės centras“ bankroto bylą, nes ši bendrovė yra nemoki, vėluoja atsiskaityti su darbuotojais. Nutartyje taip pat nurodyta, jog bendrovės vadovas, šios bylos trečiasis asmuo, ginčydamas faktą apie bendrovės bankrotą, pateikė neteisingus finansinius duomenis. Teismai šiuos jo pateiktus finansinius duomenis vertino kritiškai, vadovavosi finansinę bendrovės atskaitomybę tvarkiusios UAB „Eilika“ pateiktais finansiniais duomenimis, t.y. šios bendrovės pateiktus įrodymus vertino kaip objektyvius ir patikimus. UAB „Eilika“ finansiniais duomenimis vadovaujasi ir šios bylos ieškovas, teikdamas, kad automobilių pardavimas ir pinigų už juos gavimas nebuvo tinkamai įformintas, vadovaujantis buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančiais įstatymais. UAB „Valnetas“ buvo suteikta visiško „Kraujo donorystės centro“ turto ir ūkinės-komercinės veiklos administravimo teisės, t.y. jis įgijo teisę reikalauti perduoti jo disponavimui visą bankrutuojančios bendrovės turtą ir finansinius dokumentus.

17Prokuroro 2013-11-14 nutarimu (b.l. 21-22) buvo panaikintas žemesnės instancijos prokuroro nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl automobilio „Škoda Octavia“ vagystės. Šiame nutarime konstatuota, kad būtina gauti ir ištirti visus dokumentus, susijusius su automobilių „Škoda Octavia“ ir „Mercedes benz“ įsigijimu bendrovėje ir jų perdavimu kitiems asmenims. Pagal LR buhalterinės apskaitos įstatymą į apskaitą privalomai įtraukiamos visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, susiję su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų ar struktūros pasikeitimu. Vadovaujantis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis, pinigai į kasą priimami pagal kasos pajamų orderį, o priėmus pinigus, išduodamas kasos pajamų orderis ar jo kvitas. Nesant bendrovėje minėtų dokumentų, kurie įstatymo nustatyta tvarka pagrįstų bendrovės turto perleidimą kitiems asmenims ar gautas pajamas, neaišku kam atiteko už tariamai parduotus automobilius gauti pinigai ir kur jie buvo panaudoti.

18Ieškovas 2013-11-27 pareiškė atsakovui ieškinį dėl daikto – ginčo automobilių – išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo (b.l. 23-27), atsakovas su šiuo ieškiniu nesutiko (b.l. 28-30). Ši civilinė Nr. 2-467-615/2015 byla yra sustabdyta iki to momento, kol bus išnagrinėta civilinė byla dėl sandorių panaikinimo, t.y. nagrinėjama civilinė byla.

19Ieškovas pateikė teismui 2012-08-21 autotransporto priemonių pirkimo-pardavimo sutartį (b.l. 31-33) UAB „Kraujo donorystės centras“ pardavė atsakovui automobilius: „Mercedes Benz Vito 115 CDI“ 2008 m. laidos, ( - ) už 26 000,00 Lt ir automobilį „Škoda Octavia“ taip pat 2008 m. laidos, ( - ) už 18 000,00 Lt. Pinigų perdavimo patvirtinimu (b.l. 36) A. V., veikdamas kaip UAB „Kraujo donorystės centras“ atsakingas asmuo patvirtino, kad gavo iš E. B. 22 000 Lt pagal 2012-08-21 autotransporto priemonių pirkimo-pardavimo sutartį; pagal analogišką 2012-10-18 pinigų perdavimo patvirtinimą (b.l. 37) gavo taip pat 22 000 Lt. Šiuos automobilius pardavėjas pirkėjui perdavė 2013-04-03 priėmimo-perdavimo aktu (b.l. 34), t.y. praėjus beveik aštuoniems mėnesiams nuo pirkimo-pardavimo sutarčių pasirašymo. Automobilių perdavimas sutampa su bankroto bylos iškėlimu UAB „Kraujo donorystės centrui“. Iš UAB „Eilika“ 2013-09-04 pažymos (b.l. 47) seka, kad UAB „Kraujo donorystės centras“ kasoje esantys pajamų orderiai, išlaidų orderiai, pinigų priėmimo kvitai yra griežtai numeruojami eilės tvarka. Pagal jokius pinigų perdavimo patvirtinimus, kuriuos pasirašė atsakingas asmuo A. J. V. pinigai laikotarpiu 2012-10-01 – 2013-06-26 kasoje nėra gauti ir nėra apskaityti. Tokia apmokėjimo už paslaugas ar prekes tvarka (t.y. pinigų perdavimo patvirtinimai) bei pinigų įnešimo į kasą ar banko sąskaitą tvarka įmonėje nenaudojama. Kitoje UAB „Eilika“ 2013-11-22 išduotoje pažymoje (b.l. 48) nurodyta, kad automobiliai: „Škoda Octavia“, ( - ), MB Sprinter, ( - ), MB Sprinter, ( - ) yra apskaitomi UAB „Kraujo donorystės centras“ turte, balanso ilgalaikio turto straipsnyje, skiltyje „Transporto priemonės“. Apskaitoje nėra užfiksuotos jokios ūkinės operacijos, susijusios su šių automobilių pardavimu, nėra vykdyti jokie mokėjimai už šiuos automobilius. Per visą laikotarpį, kada UAB „Eiliksa“ veda UAB „Kraujo donorystės centro“ buhalterinę apskaitą, t.y. nuo 2012-10-19 iki šios dienos. UAB „Eiliksa“ nebuvo pateiktos jokios šių automobilių pirkimo-pardavimo sutartys.

20Atsakovas daug kartų buvo raginamas pateikti bankroto administratoriui dokumentaciją apie automobilių įsigijimą UAB „Kraujo donorystės centro“ vardu ir jų perleidimą kitiems asmenims, grąžinti pačius automobilius, tačiau nei atsakovas, nei trečiasis asmuo (buvęs UAB „Kraujo donorystės centro“ vadovas) šių prašymų neįvykdė. Atvirkščiai, bendrovės „Kraujo donorystės centras“ vardu nuo 2013-04-09 iki 2014-04-08 apdraudė automobilį „Mercedes Benz Vito115“ (b.l. 60) bei laikotarpiui nuo 2013-04-10 iki 2014-04-09 apdraudė automobilį „Škoda Octavia“ (b.l. 61).

21Taikytina teisė:

22Iš nustatytų faktinių aplinkybių seka, kad automobilių savininko bendrovėje „Kraujo donorystės centras“ nėra užfiksuota įrodymų apie tai, kad ginčo automobiliai būtų buvę parduoti atsakovui ir už juos gautos tam tikros pinigų sumos. Taip pat bylos nagrinėjimo metu nebuvo nustatyta aplinkybių, kad ginčijami sandoriai sukėlė jų šalims teisinius padarinius, atvirkščiai – ginčo automobiliai praktiškai liko bankrutuojančios bendrovės dispozicijoje, ką rodo aplinkybė, jog po automobilių pardavimo „Kraujo donorystės centras“ apdraudė nurodytuosius automobilius. Taip pat sandorio šalių veiksmai neatitinka CK 6.305 straipsnio 1 dalyje išvardintų pirkimo-pardavimo sutarties požymių, t.y. nebuvo pateikta įrodymų, kad ginčo automobiliai būtų perimti ir įregistruoti pirkėjo vardu, taip pat byloje nėra pateikta įrodymų, kad pirkėjas su pardavėju pilnai atsiskaitė už parduotus automobilius įstatymų nustatyta tvarka (ši tvarka toliau aptarta sprendime).

23Įsiteisėjusiame Kauno apylinkės teismo 2014-06-27 sprendime (b.l. 104) yra konstatuota, kad 2012-12-31 Kauno apygardos teismas priėmė nutartį dėl arešto taikymo UAB „Kraujo donorystės centras“ turtui (išskyrus 2013-01-02 šio teismo nutartimi leidimą iš sąskaitos banke daryti tam tikrus atskaitymus). Vadinasi nuo 2012-12-21 visu be išimties bendrovės turtu buvo uždrausta disponuoti, o 2013-04-03 buvo pasirašytas priėmimo-perdavimo aktas, kuriuo pardavėjas perdavė pirkėjui ginčo automobilius (b.l. 34). Bent koks veiksmas po laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo yra neteisėtas ir niekinis, todėl automobilių perdavimas atsakovui buvo neteisėtas.

24Atsakovas laikytinas nesąžiningu įgijėju, nes jis dirbo „Kraujo donorystės centre“ apsaugos skyriaus viršininku, todėl turėjo žinoti apie bendrovės finansinę padėtį ir tai, kad šiai bendrovei yra keliama bankroto byla, buvo taikomos laikinosios apsaugos priemonės. Jo veiksmai, siekiant įgyti bankrutuojančios įmonės prekes buvo rizikingi. To negalėtų sau leisti sąžiningas ir apdairus asmuo.

25Dėl sutarčių ir pinigų priėmimo surašymo atgaline data aplinkybės taip pat yra nustatytos įsiteisėjusiame Kauno apylinkės teismo sprendime (b.l. 107), todėl teismas, vadovaudamasis CPK 182 straipsnio 2 punktu laiko šias aplinkybes nustatytomis.

26Laikytina, kad tarp atsakovo ir trečiojo asmens sudaryti automobilių pirkimo-pardavimo sandoriai yra tariami, kuriais nebuvo siekiama sukurti tikruosius pirkimo-pardavimo teisinius santykius. CK 1.86 straipsnio 1 dalis nustato, kad tik dėl akių (neketinant sukurti teisinių pasekmių) sudarytas sandoris negalioja; 2-ji šio straipsnio dalis nustato, kad tokiems sandoriams taikomos šio kodekso 1.80 straipsnio 2 dalies nuostatos. Kad sandoris buvo tariamas įrodo šie įrodymai: atsakovas faktiškai nesinaudojo automobiliu „Mercedes Benz“, jį visą laiką laikė bendrovės teritorijoje. Po tariamo automobilių pardavimo juos apdraudė ne įsigijęs asmuo, o bankrutuojanti UAB „Kraujo donorystės centras“.

27Taip pat automobilių pardavimo sandoriai yra negaliojantys ir niekiniai ir CK 1.80 straipsnio prasme. Šio straipsnio 1 dalis nustato, kad imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja; 2-ji straipsnio dalis nustato, kad kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį (restitucija), o kai negalima grąžinti to, ką yra gavusi natūra, - atlyginti to vertę pinigais, jeigu įstatymai nenumato kitokių sandorio negaliojimo pasekmių. Buvo pažeisti šie imperatyvūs įstatymų reikalavimai: LR buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalis, kur nurodoma, kad į apskaitą privaloma įtraukti ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimus; LRV 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 patvirtintoms Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėms, reglamentuojančiomis kasos darbo organizavimą, kasos operacijų atlikimo ir įforminimo tvarką. Taisyklių 3 punktas nustato, jog pinigai į kasą priimami pagal kasos pajamų orderį, o, priėmus pinigus, išduodamas kasos pajamų orderio antras egzempliorius arba jo kvitas. Jokių kitų dokumentų, kurių pagrindu pinigai įnešami į kasą, taisyklės nenumato. Trečiasis asmuo neteisėtai perleido ginčo turtą, o atsakovas neteisėtai jį perėmė. Kadangi trečiasis asmuo veikė ne savo, o bendrovės vardu, todėl jis pagrįstai į procesą yra įtrauktas trečiuoju asmenim.

28Pripažinus pirminį sandorį – 2012-08-21 automobilių pirkimo-pardavimo sutartį negaliojančia, laikytini neteisėtais ir naikintini ir paskesni, su šiuo sandoriu susiję sandoriai - tai 2012-08-23 ir 2012-10-18 pinigų perdavimo patvirtinimai ir 2013-04-03 priėmimo-perdavimo aktas.

29Pripažinus sandorius negaliojančiais, šalys privalo grąžinti viena kitai tai, ką yra gavusios pagal šį sandorį, o kai negalima grąžinti to, ką yra gavusi natūra, turi atlyginti jo vertę pinigais. Šiuo atveju taikytina vienašalė restitucija, t.y. ieškovui grąžintini neteisėtai perleisti automobiliai, neišieškant iš ieškovo 44 000 Lt, kadangi byloje neįrodyta, jog ši pinigų suma buvo perduota ieškovui ir tinkamai, kaip reikalauja įstatymai, apskaityta.

30Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo galėtų būti priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos, tačiau ieškovas nepateikė įrodymų apie savo turėtas šios bylos vedimo išlaidas, todėl jo prašymas (ieškinyje) dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo netenkinamas.

31Ieškovas, kaip bankroto administratorius, yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo reiškiant ieškinį (CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktas), tačiau vadovaujantis CPK 96 straipsnio dalimi bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad automobiliai buvo perduoti už 44 000 Lt, todėl žyminis mokestis nuo šios sumos sudarys 1320 Lt. Taip pat iš atsakovo valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kurias sudaro 31,54 Lt (b.l. 2).

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270 straipsniais,

Nutarė

33Ieškinį tenkinti visiškai. Pripažinti 2012-08-21 tarp UAB „Kraujo donorystės centras“ ir E. B. sudarytą autotransporto priemonių pirkimo-pardavimo sutartį negaliojančia;

34pripažinti 2013-04-03 priėmimo-perdavimo aktą, sudarytą tarp UAB „Kraujo donorystės centras“ ir E. B. negaliojančiu;

35pripažinti 2012-08-23 pinigų perdavimo patvirtinimą tarp A. V. ir E. B. niekiniu ir negaliojančiu;

36pripažinti 2012-10-18 pinigų perdavimo patvirtinimą tarp A. V. ir E. B. niekiniu ir negaliojančiu;

37priteisti iš atsakovo E. B., a.k. ( - ) ieškovui BUAB „Kraujo donorystės centras“ atstovaujamai bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“, jur. Asmens kodas 135778275 automobilius: „Škoda Octavia“, ( - ) ir „Mercedes Benz Vito 115 CDI“, ( - ).

38Priteisti iš atsakovo E. B., a.k. ( - ) valstybei 382,61 EUR (1320 Lt) žyminio mokesčio ir 12,87 EUR(31,54 Lt) išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą, viso 395,48 EUR (1351,54 Lt) (trys šimtai devyniasdešimt penki UER 48 ct).

39Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė, sekretoriaujant... 2. dalyvaujant ieškovo bankrutuojančios UAB „Kraujo donorystės centras“,... 3. nedalyvaujant atsakovui E. B., a.k. ( - ) ir trečiajam asmeniui A. J. V., a.k.... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Ieškovas ieškiniu (b.l. 3-8) bei jo atstovė teismo posėdyje prašė:... 6. pripažinti 2012-08-21 autotransporto priemonių pirkimo-pardavimo sutartį... 7. pripažinti 2013-04-03 priėmimo-perdavimo aktą niekiniu ir negaliojančiu;... 8. pripažinti 2012-08-23 pinigų perdavimo patvirtinimą niekiniu ir... 9. pripažinti 2012-10-18 pinigų perdavimo patvirtinimą niekiniu ir... 10. priteisti iš atsakovo automobilius: „Škoda Octavia“, v.n. ( - ) ir... 11. Ieškovas nurodė, kad įsiteisėjusia 2013-06-27 nutartimi UAB „Kraujo... 12. Atsakovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį jam buvo pranešta CPK... 13. Tretysis asmuo į posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką jam yra... 14. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 15. Byloje nustatytos šios aplinkybės:... 16. Lietuvos apeliacinis teismas savo 2013-06-27 nutartimi paliko galioti... 17. Prokuroro 2013-11-14 nutarimu (b.l. 21-22) buvo panaikintas žemesnės... 18. Ieškovas 2013-11-27 pareiškė atsakovui ieškinį dėl daikto – ginčo... 19. Ieškovas pateikė teismui 2012-08-21 autotransporto priemonių... 20. Atsakovas daug kartų buvo raginamas pateikti bankroto administratoriui... 21. Taikytina teisė:... 22. Iš nustatytų faktinių aplinkybių seka, kad automobilių savininko... 23. Įsiteisėjusiame Kauno apylinkės teismo 2014-06-27 sprendime (b.l. 104) yra... 24. Atsakovas laikytinas nesąžiningu įgijėju, nes jis dirbo „Kraujo... 25. Dėl sutarčių ir pinigų priėmimo surašymo atgaline data aplinkybės taip... 26. Laikytina, kad tarp atsakovo ir trečiojo asmens sudaryti automobilių... 27. Taip pat automobilių pardavimo sandoriai yra negaliojantys ir niekiniai ir CK... 28. Pripažinus pirminį sandorį – 2012-08-21 automobilių pirkimo-pardavimo... 29. Pripažinus sandorius negaliojančiais, šalys privalo grąžinti viena kitai... 30. Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo galėtų būti priteistinos... 31. Ieškovas, kaip bankroto administratorius, yra atleistas nuo žyminio mokesčio... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270 straipsniais,... 33. Ieškinį tenkinti visiškai. Pripažinti 2012-08-21 tarp UAB „Kraujo... 34. pripažinti 2013-04-03 priėmimo-perdavimo aktą, sudarytą tarp UAB „Kraujo... 35. pripažinti 2012-08-23 pinigų perdavimo patvirtinimą tarp A. V. ir E. B.... 36. pripažinti 2012-10-18 pinigų perdavimo patvirtinimą tarp A. V. ir E. B.... 37. priteisti iš atsakovo E. B., a.k. ( - ) ieškovui BUAB „Kraujo donorystės... 38. Priteisti iš atsakovo E. B., a.k. ( - ) valstybei 382,61 EUR (1320 Lt)... 39. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...