Byla 2-339-372/2013

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Birutė Simonaitienė rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Šiaulių apygardos prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, Šiaulių miesto savivaldybei ir VšĮ „Pramogų sala“ dėl koncesijos sutarties, turto perdavimo ir priėmimo akto pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys, nepareiškę savarankiškų reikalavimų, Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga sporto mokykla „Klevas", UAB „Rūmanta", UAB „G-performance", A. A. įmonė, UAB „Omnitel", UAB „Bitė Lietuva", UAB „Tikėta", R. J. IĮ „Argus" saugos tarnyba, UAB „FIAT LUX",UAB „Litrada", UAB „R.G.Pramogos", UAB „Nacionalinis bilietų platintojas", UAB „Tele2", A. N. įmonė, I. J. įmonė, UAB „TOP SPORT", Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga sporto mokykla „Dubysa", Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Kūno kultūros mokykla, Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga sporto mokykla „Atžalynas", ir

Nustatė

2Ieškovės atstovas pateikė ieškinį, kuriuo prašė : 1) pripažinti negaliojančia Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir Všį „Pramogų sala" 2006 m. birželio 8 d. ( - ) multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo sutartį Nr. ( - ) nuo jos sudarymo momento; 2) pripažinti negaliojančiu Šiaulių miesto savivaldybės 2007 m. gruodžio 13 d. turto perdavimo aktą Nr. A-19, kuriuo Šiaulių miesto savivaldybė perdavė, o viešoji įstaiga „Pramogų sala" priėmė valdyti ir naudoti Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį pastatą su įrengimais - Šiaulių miesto ( - ) multifunkcinį kompleksą nuo jo sudarymo momento; 3) taikyti restituciją - įpareigoti atsakovą VšĮ Pramogų sala" grąžinti Šiaulių miesto ( - ) multifunkcinį kompleksą (su įrengimais), kurio bendras plotas 19 563,91 kv. metro, pažymėjimas plane ( - ), unikalus numeris ( - ), kiemo aikšteles: unikalus numeris ( - ), bl - 13 173,13 kv. metro asfalto danga, b2 - 26 27,74 kv. metro, klinkerio plytų danga, b3 - 4 548,54 kv. metro, trinkelių danga, pastato su įrengimais statybinė vertė - 73 502 434, 00 Lt, likutinė vertė 2007 m. gruodžio 1 d. - 73 257 425,88 Lt, Šiaulių miesto savivaldybei; 4)priteisti iš atsakovų žyminį mokestį ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovai su ieškiniu nesutiko, tačiau manė, kad ginčą galima išspręsti taikiai.

4Nagrinėjant bylą, šalys apsisprendė ginčą baigti taikiai. Taikos sutartis patvirtintina, o civilinė byla nutrauktina.

5Iš bylos duomenų matyti, kad šalys yra atstovaujamos tinkamai. Šalių atstovai turi įgaliojimus sudaryti taikos sutartį ir ją pasirašyti. Taikos sutartis išreiškia šalių valią taikiai išspręsti kilusį šioje byloje ginčą, tai neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 1 ir 2 dalys). Taikos sutartyje nurodyta, kad šalys yra susipažinusios su taikos sutarties sudarymo, patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo teisinėmis pasekmėmis (CPK 294 straipsnio 2 dalis). Iš atsakovų valstybei lygiomis dalimis priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudarytų 43170 Lt žyminis mokestis ir 163 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Ieškovas buvo atleistas nuo žyminio mokesčio, tačiau taikos sutartyje numatyta, kad šį mokestį lygiomis dalimis sumoka atsakovai. Kadangi šalys sudarė taikos sutartį, atsakovai turi lygiomis dalimis sumokėti 25 procentus mokėtino žyminio mokesčio, o tai sudaro 10792,50 Lt. Atsakovai lygiomis dalimis privalo sumokėti valstybei 3597,50 Lt žyminio mokesčio. Taip pat lygiomis dalimis jie privalo sumokėti procesinių dokumentų siuntimo išlaidas, kurios sudaro 163 Lt. Viso iš atsakovų lygiomis dalimis valstybei priteisiama po 3651,83 Lt.

6Vadovaudamasis CPK 42 straipsnio antra dalimi, 87 straipsnio antra dalimi, 150 straipsnio 2 dalimi, 290–291 straipsniais, 293 straipsnio pirmos dalies 5 punktu, teismas,

Nutarė

7Patvirtinti 2013 m. sausio 25 d. pasirašytą ieškovo Šiaulių apygardos prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ir atsakovų Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, Šiaulių miesto savivaldybės ir VšĮ „Pramogų sala“ taikos sutartį, pagal kurią šalys abipusių nuolaidų būdu išsprendžia kilusį ginčą tokiomis sąlygomis :

81. Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 7 straipsnyje numatytais proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais bei atsižvelgdamos į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, sutaria:

91.1. Baigti taikos sutartimi civilinę bylą Nr. 2-339-372/2013, kurioje yra pareikštas Šiaulių apygardos prokuroro ieškinys ginant viešąjį interesą atsakovams Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, Šiaulių miesto savivaldybei ir VšĮ „Pramogų sala" dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir VšĮ „Pramogų sala", 2006 m. birželio 8 d. ( - ) multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo sutarties Nr. ( - ) pripažinimo negaliojančia nuo jos sudarymo momento, taip pat, dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2007 m. gruodžio 13 d. turto perdavimo akto Nr. A-19 pripažinimo negaliojančiu nuo jo sudarymo momento ir restitucijos taikymo (LR CPK 49 str. tvarka).

101.2.Atsakovai Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir VšĮ „Pramogų sala" įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo šios Taikos sutarties patvirtinimo teisme dienos pasirašyti susitarimą dėl 2006 m. birželio 8 d. ( - ) multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo sutarties Nr. ( - )10.2 punkto pakeitimo, kuris yra pridedamas kaip priedas Nr. 1 prie šios Taikos sutarties, įrašant tokią formuluotę, kuri buvo patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-l 38 „Dėl pritarimo ( - ) multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo sutarties projektui": „Jei Koncesininkas, vykdydamas Koncesinę veiklą per vienerius koncesinės veiklos metus, gauna pelną (teigiamas balansas), tai Savivaldybė koncesijos mokesčio nemoka, o jei Koncesininko grynasis pelnas per vienerius koncesinės veiklos metus yra didesnis nei 6 proc, Koncesininkas įgyja pareigą sumokėti Savivaldybei koncesijos mokestį, kuris yra lygus visai grynojo pelno sumai, viršijančiai 6 proc, iki einamųjų metų liepos 1 d." ir per 3 (tris) dienas po susitarimo pasirašymo pateikti jį ieškovui.

111.3.Šalys pareiškia, kad joms yra žinoma, jog šiai Taikos sutarčiai įsigaliojus, ji Šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, taps priverstinai vykdomu dokumentu ir dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu kreiptis į teismą Šalys nebeturės teisės (LR CPK 294 str. 2 d.).

121.4.Šalys patvirtina ir pareiškia, kad sudaryta Taikos sutartis ir jos turinys neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, viešajam interesui bei nepažeidžia kieno nors teisių ir/ar įstatymo saugomų interesų.

131.5. Šalys, pasirašydamos šią Taikos sutartį, pareiškia, kad patirtas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant išlaidas už teisines ir atstovavimo paslaugas, kiekviena šalis padengia savo lėšomis ir viena iš kitos nereikalauja.

141.6. Atsakovai Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir VšĮ „Pramogų sala“ įsipareigoja atlyginti bylinėjimosi išlaidas valstybei lygiomis dalimis.“

152. Šalių pateiktą Susitarimo prie 2006 m. birželio 8 d. ( - ) multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo sutarties Nr. ( - ) priedą Nr.1 laikyti šios teismo nutarties neatsiejama dalimi.

16Civilinę bylą Nr.2-339-372/2013 (Nr.2-58-3-00170-2012-1) nutraukti.

17Priteisti iš atsakovų Šiaulių miesto savivaldybės (valstybės ir savivaldybių klasifikatoriaus kodas ( - ), buveinė ( - ), LT-76295 Šiauliai), Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (juridinių asmenų registro kodas ( - ), buveinė( - ), LT-76295, Šiauliai) ir VšĮ „Pramogų sala“ (juridinių asmenų registro kodas( - ), buveinė ( - ), a.s.( - ) AB DNB banko Šiaulių skyrius) po 3651,83 Lt (tris tūkstančius šešis šimtus penkiasdešimt vieną Lt 83 centus ) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

18Nutarties kopijas išsiųsti šalims.

19Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Birutė Simonaitienė rašytinio proceso... 2. Ieškovės atstovas pateikė ieškinį, kuriuo prašė : 1) pripažinti... 3. Atsakovai su ieškiniu nesutiko, tačiau manė, kad ginčą galima išspręsti... 4. Nagrinėjant bylą, šalys apsisprendė ginčą baigti taikiai. Taikos sutartis... 5. Iš bylos duomenų matyti, kad šalys yra atstovaujamos tinkamai. Šalių... 6. Vadovaudamasis CPK 42 straipsnio antra dalimi, 87 straipsnio antra dalimi, 150... 7. Patvirtinti 2013 m. sausio 25 d. pasirašytą ieškovo Šiaulių apygardos... 8. 1. Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 7... 9. 1.1. Baigti taikos sutartimi civilinę bylą Nr. 2-339-372/2013, kurioje yra... 10. 1.2.Atsakovai Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir VšĮ... 11. 1.3.Šalys pareiškia, kad joms yra žinoma, jog šiai Taikos sutarčiai... 12. 1.4.Šalys patvirtina ir pareiškia, kad sudaryta Taikos sutartis ir jos... 13. 1.5. Šalys, pasirašydamos šią Taikos sutartį, pareiškia, kad patirtas... 14. 1.6. Atsakovai Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių miesto savivaldybės... 15. 2. Šalių pateiktą Susitarimo prie 2006 m. birželio 8 d. ( - )... 16. Civilinę bylą Nr.2-339-372/2013 (Nr.2-58-3-00170-2012-1) nutraukti.... 17. Priteisti iš atsakovų Šiaulių miesto savivaldybės (valstybės ir... 18. Nutarties kopijas išsiųsti šalims.... 19. Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...