Byla e2-28071-820/2016
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Daliai Remeškevičienei, atsakovo atstovei advokatei Irmai Janonytei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Palink“ ieškinį atsakovei S. B. dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka

 1. Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio dalykas):
  1. priteisti iš S. B. 797,76 EUR skolos UAB „PALINK“ naudai;
  2. priteisti iš S. B. 160,40 EUR delspinigių UAB „ PALINK“ naudai;
  3. priteisti iš S. B. 5 procentų metines palūkanas už priteistų sumų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo UAB „PALINK“ naudai;
  4. priteisti iš S. B. UAB „PALINK“ turėtas bylinėjimosi išlaidas;
 2. Ieškovė nurodė, jog su Atsakove 2012 m. sausio 18 d. sudarė Negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartį Nr. BUR 12/01 (toliau - Sutartis), įskaitant Sutarties priedus ir pakeitimus. Sutartimi Ieškovė suteikė Atsakovei laikinai naudotis ir valdyti už užmokestį negyvenamąsias patalpas, esančias adresu Plungės g. 1, Rietavas, parduotuvėje IKI Žibutė 485, I aukšte (toliau - Patalpos), o Atsakovė įsipareigojo mokėti Ieškovei už Patalpų subnuomą bei, vadovaujantis Sutarties 4.5 ir 4.7 punktais Atsakovė taip pat įsipareigojo mokėti Ieškovei už suteiktas paslaugas bei eksploatacines išlaidas. Pagal Sutarties 4.2.1. punktą Atsakovė įsipareigojo sumokėti subnuomos mokestį pagal Ieškovės pateiktas PVM sąskaitas-faktūras už einamąjį kalendorinį mėnesį, ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo sąskaitos gavimo dienos. Ieškovė nuo Patalpų perdavimo momento laiku ir tinkamai vykdė visus Sutartimi prisiimtus Įsipareigojimus, o Atsakovė visą Sutarties galiojimo laikotarpį naudojo Patalpas bei gavo iš to pajamų. Ieškovė kiekvieną mėnesį pateikdavo Atsakovei PVM sąskaitą-faktūrą apmokėjimui už Patalpų subnuomą ir Patalpose išnaudotus energetinius resursus bei eksploatacines išlaidas. Tuo tarpu Atsakovė, vadovaudamasis Sutarties 4.2.1 p., turėjo pareigą laiku ir tinkamai apmokėti Ieškovės pateiktas PVM sąskaitas-faktūras. Atsakovė, naudodamasi Patalpomis ir visais energetiniais bei eksploataciniais resursais, nesumokėjo Ieškovei pagal Sutartį priklausančių mokesčių. Atsakovė šiuo metu yra skolinga Ieškovei 797.76 EUR. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 str. 1 d. 2 p.). Atsakovė praleido prievolės įvykdymo terminą ir tokiu būdu pažeidė prievolę - grąžinti skolą, todėl privalo atlyginti visus su prievolės pažeidimu susijusius ieškovo nuostolius (CK 6.63 str. 2 d.).
 3. Iš Atsakovės priteistini Sutartyje sutarti delspinigiai. Sutartimi šalys susitarė, kad tuo atveju “jeigu Subnuomininkas nesumoka subnuomos mokesčio ar jo dalies, ar neatlieka kitų Sutarties 4 straipsnyje nustatytų mokėjimų, Subnuomotojui pareikalavus jis privalo sumokėti Subnuomotojui 0,2 (dvi dešimtąsias procento) nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną” (Sutarties 10.1. punktas). Vadovaujantis Sutarties 10.1 punktu. Atsakovės mokėtini delspinigiai sudaro 160.40 EUR.
 4. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. bei 6.210 str. 1 d. Atsakovė taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas - 5 proc. už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Procesinės palūkanos skaičiuojamos nuo visos priteistos sumos, įskaitant pagrindinį įsiskolinimą (797,76 EUR), delspinigius už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą (160,40 EUR), išskyrus bylinėjimosi išlaidas.
 5. Ieškovė prašė priteisti ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4II. Atsakovo atsikirtimų santrauka

 1. Atsakovė su ieškiniu sutiko iš dalies, prašė atmesti dalyje dėl nuomos mokesčio už tris mėnesius priteisimo ir dėl delspinigių dydžio. Atsakovė vykdė gėlių prekybą. Pradėjus nuomotis minėtas patalpas Atsakovė nuomojo jas visiškai kitomis sąlygomis nei jos buvo sutarties nutraukimo dieną, t. y. kai Atsakovė pradėjo nuomotis patalpas šalia patalpų nestovėjo taros surinkimo automatas, todėl Atsakovės prekybos vieta buvo labai gerai matoma pirkėjams. Maždaug dvi savaitės iki jos išsikėlimo iš patalpų Ieškovė šalia jos patalpų pastatė taros surinkimo automatą dėl to Atsakovės prekybos vieta buvo ne tik mažiau matoma pirkėjams, bet ir pirkėjų vengiama dėl dažno asocialių asmenų būriavimosi prie taros surinkimo automato. Po taros surinkimo automato pastatymo ženkliai sumažėjo pirkėjų. Atsakovė patyrė nuostolius ir pranešė Ieškovei apie sutarties nutraukimą. Ieškovė su atsakove nederino taros surinkimo automato pastatymo šalia jos nuomojamų patalpų, o po taros surinkimo automato pastatymo iš esmės pasikeitė Atsakovės nuomojamų patalpų matomumas, patalpos nebeatitiko tokių, dėl kurių Atsakovė susitarė sudarydama subnuomos sutartį.
 2. Atsakovė pažymi, kad iš Ieškovės nuomojamų patalpų išsikėlė 2016-01-18. Atsakovės žiniomis 2016-01-24 minėtose patalpose buvo jau kitas nuomininkas, Ieškovė nepatyrė jokių patalpų nuomos nuostolių, todėl reikalavimas iš Atsakovės priteisti trijų mėnesių nuomos mokestį yra nepagrįstas.
 3. Teikdama ieškinį Ieškovė prašo priteisti iš Atsakovės 0,2 proc. dydžio delspinigius. Subnuomos sutartis tarp Ieškovės ir Atsakovės buvo sudaryta pagal Ieškovės parengtą projektą ir Atsakovė negalėjo keisti jokių sutarties sąlygų. Atsakovė taip pat pažymi, kad teikdama ieškinį Ieškovė nepateikia teismui jokių įrodymų, patvirtinančių, kad ji dėl laiku neįvykdytos Atsakovės prievolės patyrė tokius nuostolius, kurie yra lygūs prašomai priteisti delspinigių sumai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad “sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka ir pagrindais. Dėl netesybų atliekamos kompensuojamosios funkcijos CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta žemiausioji jų mažinimo riba - jeigu netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, teismas gali sumažinti netesybas, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo įvykdymo. Tokios minimalios ribos, iki kurios teismas gali sumažinti netesybas, nustatymas nereiškia, kad visais atvejais netesybos turi sutapti su minimaliais nuostoliais ar įrodytais nuostoliais. Priešingu atveju būtų paneigta sutartinių netesybų, kaip sutartinės prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas (CK 1.2 straipsnio 1 dalis, 6.156 straipsnis). Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civ. byloje Nr. 3K-3- 236/2014). Taigi remiantis išdėstytu ir vadovaujantis tuo, kad Atsakovė pasirašydama sutartį negalėjo pasirinkti mažesnio delspinigių dydžio, tuo kad Ieškovė neįrodė patyrusi būtent tokio dydžio nuostolius bei vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Ieškovės prašomas priteisti 0,2 proc. dydžio delspinigių dydis mažinimas iki įstatyme numatyto 0,02 proc.
 4. Remdamasi aukščiau išdėstytu bei vadovaudamasi tarp Ieškovės ir Atsakovės sudaryta patalpų subnuomos sutartimi Atsakovė pažymi, kad iš patalpų išsikėlė būtent dėl Ieškovės kaltės, kai pastaroji pastatė taros surinkimo automatą, taip užstodama Atsakovės nuomotas patalpas, todėl Ieškovės reikalaujamo trijų mėnesių nuomos mokesčio mokėti nesutinka, t. y. Atsakovė nesutinka apmokėti Ieškovės išrašytos sąskaitos Nr. IKI381601369, kurioje nurodyta nuoma už 2016 m. vasario, kovo ir balandžio mėnesius, bei sąskaitos Nr. IKI381601147, kurioje nurodyta patalpų nuoma už 2016 m. sausio mėnesį (Atsakovė pažymi, kad nuomoti patalpą baigė 2016-01-18). Atsakovė sutinka apmokėti nuomos mokestį bei komunalinius mokesčius, kurie yra iki 2016-01-18 d. Dėl Ieškovės neteisėto reikalavimo sumokėti trijų mėnesių nuomos mokestį yra priversta patirti ir teismines išlaidas, todėl Atsakovė prašo teismo priteisti iš Ieškovės jos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Teismas

konstatuoja:

6V. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

 1. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009 ir kt.).
 2. Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.
 3. Ginčas kyla dėl subnuomos mokesčio už tris mėnesius po Sutarties nutraukimo mokėjimo ir dėl delspinigių dydžio. Kitų prievolių Atsakovė neginčija.
 4. Šalys sudarė Sutartį (1 t., p. 4-12). Iš Sutarties papildymo matyti, kad subnuomos terminas iki 2018 m. sausio 30 d.
 5. Sutarties 2012 m. sausio 18 d. priedo 8 punkto (1 t., p. 50-51) matyti, kad šalys sutarė, kad Sutartis gali būti nutraukta ne teismine tvarka anksčiau termino prieš tris mėnesius įspėjusi kitą šalį. Iš papildomo 2014 m. vasario 10 d. Susitarimo prie Sutarties 8.1 punkto matyti, jog šalys atkartojo ankstesnę nuostatą, t. y. Sutartis gali būti nutraukta ne teismine tvarka anksčiau termino prieš tris mėnesius įspėjusi kitą šalį. Taigi teismo nustatyta, jog Sutarties šalis gali nutraukti sutartį ne teismine tvarka anksčiau termino (2018 m. sausio 30 d.) įspėjusi prieš tris mėnesius.
 6. Atsakovė atsikirtinėja, jog ji Sutartį nutraukė dėl esminio jų sąlygų pasikeitimo, nes Ieškovei pastačius taros surinkimo automatą iš esmės pasikeitė jos veiklos sąlygos. Su šiais teiginiai negalima sutikti. Sutarties 11.3.2 punktu šalys sutarė, jog Atsakovė turi teisę nutraukti Sutartį, jei Ieškovė trukdys naudotis Patalpomis ir jeigu apie tai Atsakovė raštu įspėjo, o Atsakovė per protingą terminą pažeidimo nepašalino. Byloje nėra duomenų, jog Atsakovė būtų kreipęsis į Ieškovę dėl taros supirkimo automato trukdymo Atsakovės veiklai, todėl šie teiginiai atmestini, kaip neįrodyti. Priešingai, iš atsakovės 2016 m. sausio 13 d. rašto pateikto Ieškovei dėl Sutarties nutraukimo (1 t., p. 74) matyti, kad Atsakovė pranešė nutraukianti Sutartį, nes „nėra pelno, ir sveikatos atžvilgiu“. Taigi akivaizdu, jog Sutartį Atsakovė nutraukė ne dėl Ieškovės veiksmų, bet savo iniciatyva. Sutartyje šalys buvo sutarę, jog nutraukiant Sutartį be svarbių priežasčių, sutartis laikoma nutraukta pasibaigus trijų mėnesių terminui, todėl Ieškovė pagrįstai ir teisėtai reikalauja iš Atsakovės vykdyti Sutartines nuostatas ir turi teisinį pagrindą reikalauti priteisti subnuomos mokestį už tris mėnesius nuo pranešimo pateikimo (Sutarties papildymo 8.1 p.). Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes Ieškovės reikalavimas priteisti 797,76 EUR įsiskolinimą yra pagrįstas ir tenkintas (CK 6.38 str., 6.487 str.).
 7. Atsakovės atsikirtimai, jog galimai patalpos buvo subnuomotos netrukus kitam asmeniui, neturi teisinės reikšmės šiai bylai, nes Ieškovė iš Atsakovės reikalauja ne nuostolių atlyginimo už laikotarpį, kai nebuvo išnuomotos Patalpos, bet prašo vykdyti iš Sutarties kylančią sutartinę piniginę prievolę. Atsižvelgiant į tai, Atsakovės teiginiai dėl kito subnuomininko neturi teisinės reikšmės sprendžiant šį ginčą. kartu
 8. Atsakovės teigimu ji negalėjo įtakoti Sutarties nuostatų, nes Sutartį surašė Ieškovė ir įrašė nepagrįstai didelius 0,2 procentų dydžio delspinigius ir byloje nėra duomenų apie Ieškovės patirtus nuostolius.
 9. Kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, jog „Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka ir pagrindais. Dėl netesybų atliekamos kompensuojamosios funkcijos CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta žemiausioji jų mažinimo riba – jeigu netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, teismas gali sumažinti netesybas, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo įvykdymo. Tokios minimalios ribos, iki kurios teismas gali sumažinti netesybas, nustatymas nereiškia, kad visais atvejais netesybos turi sutapti su minimaliais nuostoliais ar įrodytais nuostoliais. Priešingu atveju būtų paneigta sutartinių netesybų, kaip sutartinės prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas (CK 1.2 straipsnio 1 dalis, 6.156 straipsnis). Taigi teismo teisė mažinti netesybas nėra absoliuti, nes ją riboja susitarime dėl netesybų išreikšta šalių valia (CK 6.156, 6.189 straipsniai) ir draudimas sumažinti netesybas žemiau tikrosios nuostolių sumos (CK 6.73 straipsnio 2 dalis)“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014). Taigi teismo teisė mažinti netesybas nėra absoliuti, nes ją riboja susitarime dėl netesybų išreikšta šalių valia ir draudimas sumažinti netesybas žemiau tikrosios nuostolių sumos.
 10. Teismas nustatė, jog Sutartis kyla iš komercinių teisinių santykių, Atsakovė ją sudarė komercinei veiklai vykdyti. Byloje nėra įrodymų, jog Atsakovė būtų nesutikusi su delspinigių dydžiu (CPK 1789 str.). Delspinigių dydžio klausimo Atsakovė nekėlė beveik 4 metus nuo Sutarties sudarymo. Reikalaujamų delspinigių dydis (160,40 EUR) lyginant su skolos suma (797,76 EUR) nėra didelis, Ieškovas dėl skolos kreipėsi nedelsdamas ir nedidino delspinigių. Ieškovas tinkamai vykdė šalių sudarytą Sutartį, o būtent Atsakovė šią Sutartį nepagrįstai vienašališkai nutraukė prieš terminą, prieš tai neatsiskaičiusi su Ieškovu Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais pagal sąskaitas dėl kurių ginčo nėra, Ieškovas už Atsakovę jau buvo sumokėjęs už komunalines paslaugas – elektra, vanduo). Dėl to, sumažinus netesybas, iš esmės būtų paneigta šalių valia dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, taip pat protingos sąžiningos verslo praktikos reikalavimai. Atsižvelgiant į šiuos argumentus, Atsakovės prašymas mažinti Ieškovės reikalaujamų delspinigių sumą laikytinas nepagrįstu ir atmestinas (CK 6.73 str. 2 d.). Ginčo, jog Ieškovas būtų netinkamai paskaičiavęs delspinigių dydį byloje nėra. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes Ieškovo reikalavimas priteisti 160,40 EUR delspinigių yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.71 str.).
 11. Pagal CK 6.37 straipsnio 1 dalį skolininkas privalo mokėti procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įvykdymo, todėl iš atsakovo priteistina 5 procentų dydžio procesinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.).
 12. Kiti Atsakovės atsikirtimai nepaneigia teismo nustatytų aplinkybių, todėl teismas plačiau dėl jų nepasisako.

7Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Ieškovė sumokėjo 5 EUR žyminio mokesčio (1 t., p. 3) ir 17 EUR (1 t., p. 33), iš viso – 22 EUR. Ieškovas patyrė išlaidas advokato pagalbai apmokėti: 265 EUR (1 t., p. 97-101). Bendros ieškovo bylinėjimosi išlaidos 287 EUR.
 2. Teismas patyrė 1,64 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Kadangi išlaidos neviršija teisės aktų nustatytos minimalios sumos, todėl jų atlyginimo klausimas nesprendžiamas (CPK 96 straipsnis).
 3. Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka.

8Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274 straipsniais,

Nutarė

9patenkinti ieškinį. Priteisti ieškovui UAB „Palink“ (į. k. 110193723) iš atsakovės S. B. (a. k. ( - ) 797,76 EUR (septynis šimtus devyniasdešimt septynis euro ir 76 euro centus) skolos, 160,40 EUR (vieną šimtą šešiasdešimt euro ir 40 euro centų) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 958,16 EUR (devynių šimtų penkiasdešimt aštuonių euro ir 16 euro centų) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2016 m. gegužės 02 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 287 EUR (du šimtus aštuoniasdešimt septynis euro) bylinėjimosi išlaidų. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai