Byla 2S-1707-577/2015
Dėl antstolio V. Č. veiksmų, išieškotojas D. G

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos R. Č. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 26 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos R. Č. skundą dėl antstolio V. Č. veiksmų, išieškotojas D. G..

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Pareiškėja R. Č. pateiktu skundu dėl antstolio V. Č. veiksmų prašė panaikinti antstolio padėjėjo 2015 m. kovo 30 d. raginimą įvykdyti sprendimą, 2015 m. kovo 30 d. patvarkymą areštuoti R. Č. turtą, turto arešto aktą, vykdymo išlaidų paskaičiavimą vykdomojoje byloje Nr. 0166/15/00403. Skunde teigė, kad antstolis negalėjo pareiškėjos laikyti išieškotojo D. G. skolininke, atlikti skundžiamus veiksmus ir priimti ginčijamus patvarkymus, kadangi ji apskundė Vilniaus apygardos teismo 2015-03-25 nutartį dėl klaidos ištaisymo vykdomajame dokumente. Teigė, kad antstolis atliko veiksmus dėl asmens, kurio statusas vykdymo procese nėra patvirtintas įsiteisėjusia nutartimi.

5Antstolis V. Č. 2015-04-22 patvarkymu pareiškėjos skundo netenkino. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 25 nutartimi Nr. 2-604-565/2013 ištaisė rašymo apsirikimą vykdomajame rašte, nurodant skolininkę R. Č. ir informavo, jog Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartimi J. Ž. jau buvo pakeista jos teisių perėmėja R. Č.. Pažymėjo, kad teisės ir pareigos atsakovei atsiranda iš įsiteisėjusio teismo sprendimo, o jo pagrindu išduotas vykdomasis raštas yra antrinis dokumentas. Antstolio įsitikinimu, skolininkė žino, kad ji yra atsakovė ir yra skolinga ieškovui D. G. priteistą skolą, teismo sprendimą ji privalėjo vykdyti ir be antstolio paraginimo. Rašymo apsirikimo ištaisymą laiko formaliu veiksmu, nesukuriančiu papildomų pasekmių skolininkės teisėms ir pareigoms.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gegužės 26 d. nutartimi pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų atmetė ir panaikino nutartį dėl vykdymo veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0116/15/00403 sustabdymo. Įvertinęs tai, jog 2015-02-15 Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-16-117/2015 R. Č. yra atsakovė, kaip teisių perėmėja, teismas padarė išvadą, kad išrašant vykdomąjį raštą, kuriame nurodyta išieškoti iš skolininkės J. Ž. skolą D. G. naudai, įvyko klaida, kuri ištaisyta 2015-03-25 Vilniaus apygardos teismo nutartimi. Teismas sprendė, kad antstolis, gavęs vykdomąjį raštą, išrašytą skolininkei J. Ž., vadovaudamasis vykdomojoje byloje esančia Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-08 nutartimi dėl teisių perėmimo, pagrįstai ir teisėtai atliko pradinius vykdymo veiksmus – išsiuntė raginimą įvykdyti teismo sprendimą, areštavo turtą, paskaičiavo vykdymo išlaidas. Antstolio veiksmus, atliktus teismo sprendimo pagrindu, esant teismo nutarčiai dėl debitoriaus pakeitimo, teismas laikė teisėtais. Pažymėjo, kad skolininkės teisės nebuvo pažeistos.

7III.

8Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Pareiškėja R. Č. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 26 d. nutartį ir jos skundą dėl antstolio veiksmų tenkinti, taip pat palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 16 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių - vykdymo veiksmų antstolio V. Č. vykdomojoje byloje Nr. 0116/15/00403 sustabdymo. Nurodė, jog skundu pareiškėja prašė pašalinti proceso pažeidimą – vykdymo veiksmų atlikimą dar neįsiteisėjus Vilniaus apygardos teismo 2015-03-25 nutarčiai dėl klaidos ištaisymo (ir pareiškėjos įtraukimo į vykdymo procesą), tačiau teismas neanalizavęs šių skundo argumentų, pasisakė dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-08 nutarties įtakos antstolio veiksmų teisėtumui. Prašo panaikinti nutartį kaip nutartį be motyvų dėl esminių skundo argumentų. Teigia, kad teismas išėjo už skundo ribų ir analizavo klausimus, kurie yra kitos bylos nagrinėjimo dalykas, nes būtent kitoje byloje apeliacinės instancijos teismas turės spręsti, ar klaidų ištaisymo institutas yra tinkama forma pakeisti šalį, taip pat atsakyti dėl CK 5.63 str. taikymo nagrinėjamai situacijai. Kadangi 2014-09-08 nutarties turinys neatsispindėjo Lietuvos apeliacinio teismo 2015-02-12 nutarties rezoliucinėje dalyje, mano, kad nėra pagrindo nuspręsti, kad 2014-09-08 nutartis pagrindžia antstolio veiksmų teisėtumą. Pažymėjo, kad pagal CPK 586 straipsnį, antstolis neturi įgalinimų savo nuožiūra spręsti dėl galimybės vykdyti vykdomąjį dokumentą kitokiu būdu ar iš kito asmens, nei nurodyta vykdomajame dokumente.

10Antstolis V. Č. atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė iš esmės analogiškus argumentus, kaip ir 2015 m. balandžio 22 d. patvarkyme dėl atsisakymo patenkinti skundą. Pažymėjo, kad visos teisės ir pareigos atsakovei atsiranda iš įsiteisėjusio teismo sprendimo; vadovaujantis CPK 18 straipsniu, R. Č. privalėjo pati vykdyti teismo sprendimą bei grąžinti skolą išieškotojui ir be antstolio paraginimo. Mano, kad R. Č. antstolio veiksmus skundžia formaliais pagrindais. Prašo atmesti R. Č. atskirąjį skundą ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-22010-534/2015.

11Suinteresuotas asmuo D. G. atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Teismas konstatuoja, kad nurodytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

14Nagrinėjamu atveju kvestionuojamas pirmos instancijos teismo nutarties, kuria buvo atmestas kaip nepagrįstas apeliantės skundas dėl antstolio veiksmų, teisėtumas ir pagrįstumas.

15Iš į bylą pateiktų rašytinių įrodymų ir vykdomosios bylos Nr. 0116/15/00403 medžiagos matyti, kad antstolis V. Č. 2015-03-06 patvarkymu priėmė vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2015-02-24 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-604-565/2013 dėl 48531,27 Eur išieškojimo iš skolininkės J. Ž. D. G. naudai (v.b.l. 21, 2). Nustatęs, kad skolininkė J. Ž. yra mirusi (v.b.l. 3), antstolis kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, prašydamas pradinę skolininkę pakeisti jos teisių perėmėja R. Č. (v.b.l. 8). Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs minėtą antstolio prašymą 2015-03-25 nutartimi ištaisė rašymo apsirikimą Vilniaus apygardos teismo 2015-02-24 išduotame vykdomajame rašte civilinėje byloje Nr. 2-604-565/2013, nurodant skolininkę R. Č., a.k. ( - ) (v.b.l. 34). Dėl šios nutarties pareiškėja pateikė atskirąjį skundą (b.l. 15-21, 36-37). Taip pat vykdomojoje byloje yra Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-08 nutartis, kuria atsakovė J. Ž. pakeista jos teisių perėmėja R. Č. (v.b.l. 32-25). 2015-03-30 antstolis V. Č. (antstolio padėjėjas A. K. (A. K.)) R. Č. išsiuntė raginimą įvykdyti sprendimą pagal Vilniaus apygardos teismo 2015-02-24 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-604-565/2013 (v.b.l. 24), priėmė skundžiamą patvarkymą areštuoti skolininkei R. Č. priklausantį turtą; surašė Turto arešto aktą (v.bl. 20-16), antstolis 2015-03-30 apskaičiavo vykdymo išlaidas (v.b.l. 22).

16Savo atskirąjį skundą pareiškėja motyvuoja tuo, kad pirmos instancijos teismas neatsakė į esminius pareiškėjos skundo argumentus dėl vykdymo veiksmų atlikimo neįsiteisėjus nutarčiai dėl klaidos ištaisymo vykdomajame dokumente, kuris yra vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas, ir teigia, kad antstolis negalėjo savo nuožiūra spręsti dėl galimybės vykdyti vykdomąjį dokumentą iš kito asmens, nei nurodyta vykdomajame dokumente.

17Apeliacinės instancijos teismas su šiais pareiškėjos argumentais nesutinka. Pažymėtina, kad pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą absoliučiu sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindu laikomas tik visiškas motyvų nebuvimas. Šiuo atveju, pirmosios instancijos teismas, priešingai nei nurodo apeliantė, išsamiai argumentavo, kodėl atmetė pareiškėjos skundą. Kaip minėta, teismas laikė, kad 2015-02-15 Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-16-117/2015 R. Č. yra atsakovė, kaip teisių perėmėja, ir įvertinęs aplinkybę, kad vykdomojoje byloje buvo Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-08 nutartis dėl teisių perėmimo, sprendė, jog antstolis teismo sprendimo pagrindu pagrįstai atliko skundžiamus vykdymo veiksmus. Tokios teismo išvados reiškia, kad pareiškėjos skundo argumentai dėl neįsiteisėjusios nutarties (dėl klaidų ištaisymo) reikšmės vykdymo veiksmų atlikimo teisėtumui buvo atmesti. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atskirojo skundo argumentai, kad pirmos instancijos teismas neatsakė į esminius pareiškėjos skundo argumentus, laikytini nepagrįstais.

18Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, kuriam viena iš valstybės suteiktų funkcijų - vykdomųjų dokumentų vykdymas, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-02-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-40/2010). Antstolių įstatymo 3 str. 1 dalyje nustatyta, kad, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, kartu nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. Antstolio veiksmai vykdymo procese reglamentuojami ir jo įgalinimai nustatyti LR CPK VI dalies normose bei Sprendimų vykdymo instrukcijoje.

19CPK 586 str. 1 d. numatyta, kad vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra CPK XLI skyriuje nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. Atsižvelgiant į tokį teisinį reglamentavimą, sutiktina su apeliantės teiginiu, kad antstolis neturi įgalinimų savo nuožiūra spręsti dėl galimybės vykdyti vykdomąjį dokumentą kitokiu būdu ar iš kito asmens, nei nurodyta vykdomajame dokumente. Tačiau šiuo konkrečiu atveju, vertinant antstolio atliktų vykdymo veiksmų bei skundžiamos nutarties teisėtumo klausimą, atsižvelgtina į tai, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog Lietuvos apeliacinio teismo 2015-08-20 nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2015-03-25 nutartis, kuria 2015-02-24 išduotame vykdomajame rašte ištaisytas rašymo apsirikimas, palikta nepakeista. Teismas iš esmės patvirtino šioje byloje skundžiamoje nutartyje nurodytus motyvus dėl to, kad R. Č. civilinėje byloje Nr. 2A-16-117/2015 yra atsakovė, kaip teisių perėmėja. Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje nurodyta, kad jokie klausimai, susiję su atsakovės (jos teisių perėmėmjos R. Č.) prievolėmis išieškotojui, sprendžiant procesinių teisių perėmimo klausimą nebuvo sprendžiami; tai buvo padaryta priimant Vilniaus apygardos teismo 2013-03-08 sprendimą, kuris Lietuvos apeliacinio teismo 2015-02-12 nutartimi paliktas nepakeistas. Teismas taip pat nurodė, kad apeliacinės instancijos teismas, priimdamas 2015-02-12 nutartį šioje byloje, kuria paliktas nepakeistas Vilniaus apygardos teismo 2013-03-08 sprendimas, turėjo teisę, atsižvelgdamas į įvykusį teisių perėmimą procese, pakoreguoti pirmosios instancijos teismo sprendimo rezoliucinę dalį, tačiau to nepadarius, šis klausimas galėjo būti išspręstas ir pimosios instancijos teisme išduodant vykdomąjį raštą. Teismas padarė išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad jo išduotame vykdomajame rašte skolininke nurodyta J. Ž., o ne R. Č., turėjo šį apsirikimą ištaisyti.

20Taigi, paminėtos nutarties motyvai patvirtina šioje byloje skundžiamos nutarties argumentų dėl to, kad 2015-02-15 Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-16-117/2015 R. Č. yra atsakovė, kaip teisių perėmėja, teisingumą.

21CPK 328 straipsnio nuostatos draudžia naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą ar nutartį formaliais pagrindais. Atsižvelgiant į nurodytus motyvus bei nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog antstolis, gavęs vykdomąjį raštą, išrašytą skolininkei J. Ž., vadovaudamasis vykdomojoje byloje esančia Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-08 nutartimi dėl teisių perėmimo, pagrįstai ir teisėtai atliko pradinius vykdymo veiksmus įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrindu, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti ar pakeisti, remiantis apeliantės atskirojo skundo argumentais, nėra pagrindo, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 26 d. nutartis paliktina nepakeista, o pareiškėjos atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

22Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog sutikti su pirmos instancijos teismo padarytomis išvadomis. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

24Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Pareiškėja R. Č. pateiktu skundu dėl antstolio V. Č. veiksmų prašė... 5. Antstolis V. Č. 2015-04-22 patvarkymu pareiškėjos skundo netenkino. Nurodė,... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gegužės 26 d. nutartimi... 7. III.... 8. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Pareiškėja R. Č. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 10. Antstolis V. Č. atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė iš esmės... 11. Suinteresuotas asmuo D. G. atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Nagrinėjamu atveju kvestionuojamas pirmos instancijos teismo nutarties, kuria... 15. Iš į bylą pateiktų rašytinių įrodymų ir vykdomosios bylos Nr.... 16. Savo atskirąjį skundą pareiškėja motyvuoja tuo, kad pirmos instancijos... 17. Apeliacinės instancijos teismas su šiais pareiškėjos argumentais nesutinka.... 18. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad vykdymo... 19. CPK 586 str. 1 d. numatyta, kad vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra CPK XLI... 20. Taigi, paminėtos nutarties motyvai patvirtina šioje byloje skundžiamos... 21. CPK 328 straipsnio nuostatos draudžia naikinti iš esmės teisėtą ir... 22. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337... 24. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 26 d. nutartį palikti...