Byla 2-1046-182/2011
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Nina Butnorienė, sekretoriaujant Jolantai Lasevičienei, dalyvaujant pareiškėjai M. K., jos atstovui advokatui V. K., suinteresuoto asmens A. Š. kuratoriui advokatui Algiui Prieskieniui, vertėjai Tatjanai Čėsnienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos M. K. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, ir

Nustatė

2pareiškėja siekdama, kad būtų išduotas paveldėjimo teisės liudijimas, prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji po savo motinos G. B. gim. 1924 m. kovo 15 d., a. k. ( - ), mirusios ( - ), mirties palikimą priėmė, faktiškai pradėjusi jį valdyti. Pareiškėja nurodo, jog ji gyvena Rusijos Federacijoje, Maskvoje. G. B. viešėjo pas ją svečiuose ir šios viešnagės metu - ( - ) mirė. Pareiškėja viena rūpinosi mamos laidotuvėmis ir iš karto po jos mirties priėmė valdyti jos palikimą; jos asmeninius daiktus, papuošalus ir rūbus. Žinodama, kad po mamos mirties liko nekilnojamasis turtas – 2 kambarių butas, esantis ( - ), ji mokėjo už šio buto komunalinius patarnavimus. Nurodo, jog motina turėjo sūnų – A. Š., kuris turi teisę paveldėti motinos turto dalį, tačiau pareiškėja nežino jo gyvenamosios vietos, su juo nebendravo nuo 2005 metų. Prie motinos laidotuvių brolis neprisidėjo, po motinos mirties likusiu turtu ir butu Druskininkuose visiškai nesirūpino. Pareiškėja manė, jog, pradėjusi valdyti motinos turtą, jį paveldėjo ir todėl į notarą kreiptis nereikia.

3Suinteresuotas asmuo A. Š. į teismo posėdį neatvyko, jį atstovauja ir jo teises bei interesus gina kuratorius advokatas Algis Prieskienis. Suinteresuoto asmens kuratorius nurodė, jog su pareiškimu sutinka.

4Pareiškimas tenkintinas.

5Pareiškėjos, jos atstovo paaiškinimais, bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjos motina G. B., mirė ( - ) (b. l. 5, 9-16). Po G. B. mirties liko paveldėtinas turtas - 2 kambarių butas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), kuriame ji iki mirties gyveno (b. l. 17, 7). Įrašas G. B. mirties liudijime apie mirties vietą patvirtina pareiškėjos nurodytas aplinkybes, kad jos mama mirė viešnagės pas ją metu (b. l. 5). Pareiškėja nurodė, jog palikėjos turtą pradėjo valdyti kaip savą: priėmė valdyti mamos rūbus, asmeninius daiktus, papuošalus, taip pat 2 kambarių butą, esantį ( - ), nes po motinos mirties mokėjo mokesčius už komunalinius patarnavimus, turėjo buto raktus. Pareiškėjos nurodytas aplinkybes patvirtina ir 2011-08-02 UAB „Druskininkų butų ūkis“ pažyma Nr. 448, iš kurios matyti, kad už buto adresu ( - ) komunalinius mokesčius moka M. K. (b. l. 18). Be to, pareiškėjos paaiškinimus teismo posėdžio metu patvirtino liudytojos V. L. ir L. K., kurios yra buto, esančio ( - ), kaimynės. Liudytojos paaiškino, jog pareiškėja dažnai lankydavosi pas mamą, o mamai mirus rūpinasi butu, esančiu ( - ), atvažiuoja, prižiūri jį, moka komunalinius mokesčius. L. K. su pareiškėja dažnai bendrauja Skype programa, taip jai perduoda informaciją apie mokesčius ir kitas su butu susijusias žinias. Liudytojos parodė, jog pareiškėjos brolis A. Š. po motinos mirties nebuvo atvykęs į motinos butą, juo nesidomėjo ir nesirūpino. Liudytojų parodymai neprieštarauja pareiškėjos paaiškinimams, rašytinei bylos medžiagai, todėl jais teismas turi pagrindo tikėti. Pagal Lietuvos Respublikos CK 5.51 str. 1 d. įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu. Iš Druskininkų savivaldybės 1-ojo notaro biuro pažymos Nr. 82 (b. l. 8) matyti, kad buvo atsisakyta priimti M. K. pareiškimą dėl palikimo priėmimo, ir po G. B. mirties paveldėjimo byla neužvesta. Kadangi pareiškėja negali kitokia tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių faktą, kad ji priėmė savo motinos G. B., mirusios ( - ), palikimą, prašomas juridinis faktas nustatytinas teismine tvarka (CPK 444 str. 1 d., 2 d. 8 p., 445 str.).

6Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-268, 270, 448 str.,

Nutarė

7pareiškimą tenkinti.

8Tam, kad būtų išduotas paveldėjimo teisės liudijimas, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja M. K., gimusi ( - ), gyv. ( - ), po savo motinos G. B., gim. ( - )., a. k. ( - ), mirusios ( - ), mirties palikimą priėmė, faktiškai pradėjusi jį valdyti.

9Sprendimas per 30 d. nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Druskininkų miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai