Byla T-26-517/2017
Dėl jo sulaikymo Lenkijoje laikotarpio nuo 2017m. vasario 25d., kaip kardomojo kalinimo, įskaitymo į jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės atlikimo laiką

Nustatė

12015m. lapkričio 04d. Ukmergės raj. apyl. teismo nuosprendžiu išnagrinėtoje grupinėje baudžiamojoje byloje Nr. N1-18-517/2015m. pil. G. Č. buvo pripažintas kaltu padarius nusikaltimus, numatytus LR BK 159 str., 180 str. 2d., ir, pritaikius LR BK 63 str. 2 ir 5d. 1p., nuostatas, nuteistas galutine bausme-laisvės atėmimu dvejiems metams ir trims mėnesiams, nusprendus nuteistajam G. Č. ikiteisminio tyrimo metu buvusią paskirtą kardomąją priemonę-įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti nepakeistą, o nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti, nuteistąjį G. Č. suimant, ir bausmės pradžią nuteistajam skaičiuoti nuo jo sulaikymo dienos. Kadangi pirmosios instancijos teismo nuosprendis yra įsiteisėjęs, o nuteistasis G. Č., kaip nuo bausmės atlikimo besislapstęs asmuo, kuris buvo sulaikytas Lenkijos Respublikoje pagal išduotą Europos arešto orderį, šiuo metu jau atlieka jam paskirtą laisvės atėmimo bausmę pagal 2015m. lapkričio 04d. Ukmergės raj. apyl. teismo nuosprendį, nuteistasis G. Č. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu, prašydamas spręsti klausimą dėl jo sulaikymo Lenkijoje laikotarpio nuo 2017m. vasario 25d., kaip kardomojo kalinimo, įskaitymo į jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės atlikimo laiką.

2Prašymas tenkintinas.

3Įstatymas numato, kad teismas, skirdamas bausmę asmeniui, kuriam buvo taikytas kardomasis kalinimas(suėmimas), privalo jį įskaityti į paskirtą bausmę(LR BK 66 str. 1d.).

4Kaip matyti iš teisme išnagrinėtos baudžiamosios bylos Nr. N1-18-517/2015m. medžiagos, 2015m. lapkričio 04d. skelbiant nuosprendį Ukmergės raj. apyl. teisme išnagrinėtoje grupinėje baudžiamojoje byloje, abu nuteistieji, tame tarpe ir nuteistasis G. Č., buvo atvykę į teismą išklausyti nuosprendžio, kuriam, kaip realiu laisvės atėmimu nuteistam asmeniui, ikiteisminio tyrimo metu buvusi paskirta kardomoji priemonė-įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje iki nuosprendžio įsiteisėjimo buvo palikta nepakeista, kartu nusprendus, nuosprendžiui įsiteisėjus, šią kardomąją priemonę panaikinti, nuteistąjį G. Č. suimant, ir bausmės pradžią nuteistajam skaičiuoti nuo jo sulaikymo dienos(baudžiamosios bylos Nr. N1-18-517/2015m. b.l. 115-121, t. 2). Vykdant 2015m. lapkričio 04d. įsiteisėjusį nuosprendį, paaiškėjo, kad nuteistasis G. Č., išvykdamas į užsienį, nuo bausmės atlikimo pasislėpė, todėl nuteistajam G. Č., kaip nuo bausmės atlikimo pasislėpusiam asmeniui, buvo paskelbta paieška ir išduotas Europos arešto orderis(baudžiamosios bylos Nr. N1-18-517/2015m. b.l. 137-142, 145-146, 154-165, t. 2). 2017m. vasario 25d., 1220 val., nuteistasis G. Č. pagal išduotą Europos arešto orderį buvo sulaikytas Lenkijos Respublikoje, kurio atžvilgiu buvo taikyta kardomoji priemonė-laikinas suėmimas nuo jo sulaikymo Lenkijos teritorijoje iki jo perdavimo Lietuvos Respublikos institucijai dienos. Iš 2017m. kovo 13d. Lietuvos Kriminalinės policijos biuro tarptautinių ryšių valdybos „ Europol “ rašto Nr. PN/8205/41/LT/16 matyti, kad nuteistasis G. Č. pagal Vilniaus apygardos teismo išduotą Europos arešto orderį iš Lenkijos buvo perimtas 2017m. kovo 09d., kuris 2017m. kovo 23d. atvyko į Vilniaus pataisos namus Ukmergės raj. apyl. teismo 2015m. lapkričio 04d. nuosprendžiu paskirtai dviejų metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmei atlikti.

5Įstatymas numato, kad teismas nuosprendžio vykdymo metu turi teisę išspręsti dėl nuosprendžio kylančias abejones ir neaiškumus, jeigu, jas išsprendus, nepakeičiama nuosprendžio esmė(LR BPK 361 str. 1d.). Kadangi 2015m. lapkričio 04d. Ukmergės raj. apyl. teismo nuosprendis įsiteisėjo dar 2016m. vasario 11d., o nuosprendžio vykdymo metu iškilusio kardomojo kalinimo įskaitymo klausimo išsprendimu nebus pakeičiama nuosprendžio esmė, yra išspręstinas dėl nuosprendžio iškilęs neaiškumas, nuo nuosprendžiu paskirtos laisvės atėmimo bausmės atlikimo besislapsčiusiam ir pagal Europos arešto orderį buvusiam sulaikytam nuteistajam G. Č. į bausmės atlikimo laiką įskaitant laikotarpį nuo 2017m. vasario 25d., 1220 val., iki 2017m. kovo 09d., kaip kardomojo kalinimo(suėmimo) laiką, t.y. nuo nuteistojo sulaikymo Lenkijos Respublikoje dienos iki jo faktinio perdavimo Lietuvai dienos.

6Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 361 str. 1-2 ir 4d.d., 362 str. 4d., 364 str.str. teismas

Nutarė

7Prašymą tenkinti.

8Nuteistajam G. Č., kuriam 2015m. lapkričio 04d. Ukmergės raj. apyl. teismo nuosprendžiu išnagrinėtoje grupinėje baudžiamojoje byloje Nr. N1-18-517/2015m., pritaikius LR BK 63str. 2d. ir 5d. 1p., buvo paskirta galutinė dviejų metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmė, jį pripažinus kaltu padarius nusikaltimus, numatytus LR BK 159 str., 180 str. 2d., pastarajam, kaip nuo nuosprendžiu paskirtos laisvės atėmimo bausmės atlikimo besislapsčiusiam ir pagal Europos arešto orderį buvusiam sulaikytam asmeniui, į paskirtos bausmės laiką įskaityti laikotarpį nuo 2017m. vasario 25d., 1220 val., iki 2017m. kovo 09d., kaip kardomojo kalinimo(suėmimo) laiką, kada nuteistasis G. Č. buvo sulaikytas Lenkijos Respublikoje ir laikomas suimtas kardomosios priemonės taikymo tvarka iki jo faktinio perdavimo Lietuvai pagal Vilniaus apygardos teismo išduotą Europos arešto orderį.

9Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą, po vieną nutarties egzempliorių pasiunčiant Vilniaus pataisos namų, kurių buveinė yra adresu: Rasų gt. Nr. 8, Vilniaus m., administracijos ir nuteistojo-pil. G. Č., atliekančio laisvės atėmimo bausmę Vilniaus pataisos namuose, žiniai.

Proceso dalyviai
Ryšiai