Byla 1-29-336/2013
Dėl to įvyko eismo įvykis dėl kurio buvo mirtinai sužalotas A. B.)

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Audra Kriščiūnienė , sekretoriaujant Violetai Lazauskienei , dalyvaujant prokurorui Tomui Šiuliui, gynėjui adv. Vytautui Polikaičiui, nukentėjusiai E. B. ir jos atstovui adv. Ignui Meškauskui, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje ,

2E. F., a. k. ( - ), gim. ( - ), lietuvis, LR pilietis, nevedęs, pagrindinio išsilavinimo, Š. Š. ūkio traktorininkas, gyv. ( - ), neteistas, 2011-10-24 BK 284 str. 1 d. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės BK 38 str. pagrindais.,

3kaltinamas padaręs nusikaltimą numatytą Lietuvos Respublikos BK 281 str. 6 d. (2012-07-29 pažeidė Kelių eismo taisykles, dėl to įvyko eismo įvykis dėl kurio buvo mirtinai sužalotas A. B.),

Nustatė

4Kaltinamasis E. F., 2012 m. liepos 29 d. apie 21,50 val., Kėdainių r.. Ažytėnų k., kelio Mantviliškis-Ažytėnai-Vosyliškis 13,7 kilometre, būdamas neblaivus ir neturėdamas teisės vairuoti automobilio, kas prieštarauja Kelių eismo taisyklių 14 p. nurodytiems reikalavimams, vairuodamas automobilį Mitsubishi Galant, valst. Nr. ( - ), pažeidė Kelių eismo taisyklių 9, 133, 161 punktuose nurodytus reikalavimus, tai yra būdamas eismo dalyviu ir privalėdamas laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių saugumui (KET 9 p.), pasirinkdamas važiavimo greitį, privalėdamas atsižvelgti į važiavimo sąlygas, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties (KET 133), sukdamas į kairę privalėdamas duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms lygiareikšmiu keliu priešinga kryptimi tiesiai arba į dešinę (KET 161), pasirinkdamas važiavimo greitį lyjant lietui, neįvertino važiavimo sąlygų, sukdamas į kairę nesustabdė vairuojamo automobilio ir atsitrenkė į priešinga kryptimi važiavusį dviratį, kurį vairavo A. B., kuris dėl eismo įvykio metu patirtų sužalojimų mirė.

5Kaltinamasis E. F. kaltu padaręs nusikaltimą prisipažino visiškai ir parodė, kad automobilis Mitsubishi Galant, kuriuo 2012-07-29 važiavo, priklauso jam, jis automobilį nusipirkęs iš M. B., tačiau neįregistravo savo vardu. Nurodė, kad minėtą dieną nuo ryto su draugais buvo prie upės Čistapolio k., buvo atvažiavęs savo automobiliu Mitsubishi Galant, valstybinio numerio nepamena. Automobilis nebuvo draustas, tik atlikta jo technikinė apžiūra. Prie upės su G. B., J. A. ir dar vienu asmeniu vardu V., gėrė 5 proc. stiprumo alų, jis taip pat gėrė alaus, kiek išgėrė nepamena, tačiau nedaug. Vakare draugai nusprendė nuvažiuoti iki parduotuvės. Jo paprašė nuvežti, jis sutiko. Visi susėdo į automobilį, važiavo nemažu greičiu. Nurodė, kad atvažiavęs į Ažytėnų mstl. dviratininko tikrai nepastebėjo. Prieš sankryžą važiavo nemažu greičiu, apie 70 km/h , sankryžoje turėjo sukti į kairę link parduotuvės, todėl stabdė paprastai automobilį, automobilis nestojo dėl didelio greičio, tuomet traukė rankinį stabdį, automobilis pradėjo slysti, nesustojo, nuvažiavo nuo kelio. Dviratininką partrenkė prie pėsčiųjų tako, šalia kelio. Žino, kad miestelyje galima važiuoti tik 40-50 km/h greičiu. Nurodė, kad jis atvažiuojančio priešinga kryptimi dviratininko nematė, dviratininkas važiavo pėsčiųjų taku, tuo metu lijo, buvo prieblanda, tik pajuto, kai jį nutrenkė. Nurodė, kad jis sustojo važiuojamojoje kelio dalyje, visi išlipo iš automobilio pažiūrėti kas atsitiko. Jis pats pusiau išlipęs iš automobilio ir pamatęs, kad ant asfalto guli žmogus, išsigandęs nepajuto kaip sėdo į automobilį ir išvažiavo. Nuvažiavo už ( - ) k., kuriame gyvena sesuo, radęs nuošalų keliuką įsuko ir per naktį iki ryto prabuvo automobilyje, buvo labai išsigandęs. Ryte telefonu sesuo jį pakvietė pas save, paaiškino, kad viskas gerai, dar nežinojo, kad žmogus žuvo. Vėliau atvažiavusi mama pasakė, kad žmogus žuvo. Žuvusįjį pažinojo, jis buvo to paties kaimo gyventojas. Nurodė, kad žalos neatlygino, nes sekančią dieną buvo sulaikytas. Nurodė, kad iš vakaro prieš įvykį irgi gėrė alų. Nurodė, kad iš įvykio vietos pasišalino, nes išsigando. Kodėl pats nenuvažiavo į policiją nežino. Nurodė, kad jis sutinka su nukentėjusios civiliniu ieškiniu dėl neturtinės žalos atlyginimo.

6Be kaltinamojo visiško prisipažinimo padarius nusikaltimą jo kaltė pilnai įrodyta byloje išanalizuotais įrodymais.

7 Nukentėjusi E. B., parodė, kad žuvusysis eismo įvykyje A. B. – jos sūnus. Nurodė, kad ji turi dar vieną sūnų V., kuris suaugęs, turi šeimą, gyvena skyrium. A. šeimos neturėjo, visą laiką gyveno kartu su ja viename name, esančiame ( - ) k. Sūnus dirbo bendrovėje sezoniniu darbininku bei paprašytas padėdavo žmonėms. Ji yra pensinio amžiaus, sveikata nekokia. Sūnus jai padėjo ūkyje, kartu sodindavo daržus, jis laistydavo, paruošdavo malkas. Jis viską dirbo už ją. Su sūnumi ją siejo bendras, didelis ryšys. Jam žuvus labai pablogėjo jos sveikata, nes patyrė didelį sielvartą, iki šiol dar negali atsigauti. Nurodė, kad ji pati įvykio nematė. Civilinį ieškinį palaiko, prašo priteisti iš kaltinamojo ir draudimo viso 20 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Nurodė, kad ji yra gavusi 3000 Lt laidojimo išlaidų, kas jas sumokėjo nežino. Bei draudimas jai sumokėjo 5000 Lt. Dėl turtinės žalos civilinio ieškinio nereiškia. Nurodė, kad ji be šitų gautų pinigų, prašo papildomai priteisti dar 20 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo iš kaltinamojo ir draudimo. Nurodė, kad kartu su sūnumi pragyveno 50 metų, nes jis šeimos neturėjo, todėl gyveno kartu. Nurodė, kad ji eidavusi nakvoti ir į giminaičių butą, kuris nuo jos namo apie 100 m atstumu. Nurodė, kad ji negali atsakyti į klausimą ar atleidžia kaltinamajam dėl sūnaus mirties. Pyksta ant jo dėl to, kad žuvo sūnus, pyksta, kad paliko jį įvykio vietoje, nesuteikęs jam pagalbos.

8Liudytojas G. B., parodė, kad su kaltinamuoju ir kitais draugais J. A., T. C., M. U., dar vienu asmeniu, kurio pavardės nežino, prie upės nuo penktadienio gėrė alų. Kaltinamasis prie jų prisijungė 2012-07-29, sekmadienį ir maždaug nuo pietų iki vakaro buvo kartu su jais. Kaltinamasis irgi gėrė alų, galėjo išgerti apie 3-4 litrus alaus, tačiau mažiau gėrė nei jie. Kaltinamasis prie upės atvažiavo automobiliu Mitsubishi. Nurodė, kad jie norėjo važiuoti į Čistapolio k., kažką paimti, bet nuvažiavo į Ažytėnų k. dar nusipirkti alaus. Savo automobilį vairavo F.. Nurodė, kad jis sėdėjo automobilio gale, dešinėje pusėje prie lango. Buvo girtas, tik pamena, kad važiuojant kaimo ribose išgirdo ir pajuto smūgį. Sustojus visi išlipo iš automobilio ir pamatė ant kelio gulintį žmogų su dviračiu. Nurodė, kad kokiu greičiu važiavo kaltinamasis nematė, tačiau iš draugų žino, kad jis važiavo tarp 70 ir 80 km/h greičiu. Važiuojant kelio jis nestebėjo, todėl atvažiuojančio dviratininko nematė, buvo gan tamsoka. Teisiamajame posėdyje BPK 276 str. tvarka perskaičius liudytojo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (b. l. 31) patvirtino, kad ikiteisminio tyrimo metu davė teisingus parodymus, patvirtino, jog juto, kad a/m ratai slysta ir po to pajuto smūgį į automobilį. Automobilis buvo kažkiek išvažiavęs į šalikelę, po ko F. pasuko į kelią , priekiu į Vosyliškio k. pusę ir sustojo. Jie buvo visi išlipę, pamatė ant žolės, kairėje šalikelėje gulintį dviratininką. Jį atpažino. E. F. nieko nesakęs sėdo į a/m ir nuvažiavo Vosyliškio k. link.

9Liudytojas J. A., parodė, kad nuo penktadienio iki pirmadienio su draugais šventė, gėrė alų prie Šušvės. Avarija įvyko sekmadienį, 2012-07-29. Penktadienį labai trumpam prie upės buvo užsukęs ir kaltinamasis. Po to buvo užvažiavęs trumpam ir šeštadienį po darbo. Po to kaltinamasis atvažiavo sekmadienį apie 12 val. Visi prie upės gėrė alų, gėrė ir kaltinamasis, tačiau išgėrė mažiau nei jie. Vakare turėjo važiuoti į Ažytėnų k. pas kažkokį vyrą, bet nuvažiavo link parduotuvės. Važiuojant lijo lietus. Jis sėdėjo automobilio priekyje, gale sėdėjo G. ir T.. Sankryžoje suko į kairę, o priešais juos pėsčiųjų taku važiavo dviratininkas. Kai suko sankryžoje į kairę, automobilį užmetė šonu, slydo ir užkliudė dviratininką. Teisiamajame posėdyje BPK 276 str. tvarka perskaičius liudytojo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (b. l. 32) patvirtino, kad ikiteisminio tyrimo metu davė teisingus parodymus, kad apie 21,40 val. sugalvojo nuvažiuoti į parduotuvę Ažytėnų k. Paprašė E. F. pavežti, jis sutiko. Parodė, kad jis sėdėjo priekyje ir matė, kad greitis buvo 80-100 km/h. Važiuojant per kaimą perspėjo F. dėl greičio, bet šis nesureagavo. Privažiavus sankryžą jiems reikėjo sukti į kairę link parduotuvės, F., beveik nemažindamas greičio pasuko į kairę užtraukė rankinį stabdį, suko vairą. Parodė, kad dar prieš sankryžą jis matė atvažiuojantį sankryžos link dviratininką. Automobilis ėmė slysti šonu, tiesiai į priešais atvažiuojantį dviratininką ir jį partrenkė. Dviratis atsitrenkė į a/m priekinę , dešinės pusės dalį, išdužo priekinis stiklas. Jie nuvažiavo nuo kelio, po to vėl grįžo į važiuojamąją dalį ir sustojo. Išlipus pamatė gulintį dviratininką, kuris buvo be sąmonės. Tai pamatęs F. sėdo į automobilį ir nuvažiavo.

10Liudytojas V. G. parodė, kad 2012-07-29 buvo atvažiavęs į svečius pas mamą, gyvenančią ( - ) k. Prieš 22 val. atvažiavo dviračiu į parduotuvę. Pastatęs dviratį, norėjo eiti į parduotuvę, kai išgirdo automobilio ūžesį ir trenksmą. Atsisukęs pamatė skrendantį dviratį ir iš karto nubėgo į parduotuvę paprašyti, kad kviestų greitąją. Suprato, kad įvyko nelaimė. Kai išėjo iš parduotuvės maždaug po 10 minučių, įvykio vietoje jau buvo daug žmonių. Jis buvo nuėjęs iki įvykio vietos. Nurodė, kad paties susidūrimo fakto nematė. Įvykio metu buvo dargana, po to pradėjo nesmarkiai lynoti. Nurodė, kad įvykio vietoje matė šviesios spalvos automobilį, o išėjus iš parduotuvės to automobilio jau nebebuvo. Buvę įvykio vietoje žmonės kalbėjo, kad dviratininką partrenkė F..

11Iš byloje esančio 2012-07-29 eismo įvykio vietos apžiūros protokolo ir transporto priemonių apžiūros ir techninės būklės patikrinimo protokolų matyti, kad eismo įvykio vieta yra Kėdainių r., kelio Mantviliškis-Ažytėnai-Vosyliškis 13,7 kilometre, Ažytėnų kaimo ribose. Apžiūros metu įvykio vietoje rastas ant važiuojamosios dalies gulintis dviratis, fiksuota jo padėtis, fiksuoti dviračio sugadinimai- sugadintas priekinis ratas, priekinė šakė, rėmas, priekinis sparnas, priekinio rato stabdžiai, galinis ratas, galinis atšvaitas. Po apžiūros dviratis grąžintas A. V.. Apžiūros metu nubraižyta schema ( b.l. 3-8, 9-10);

12Iš byloje esančio apžiūros protokolo matyti, kad 2012-07-30 apžiūrėtas automobilis Mitsubishi Galant, valst. Nr. ( - ), esantis Kėdainių r. Krakių sen. Šilainių k. apžiūros metu užfiksuoti automobilio sugadinimai, po apžiūros automobilis paimtas ir saugomas automobilių aikštelėje Kėdainių m. J.Basanavičiaus g. 95. (b. l. 11-15,16, 17).

13Iš byloje esančio automobilio registracijos pažymėjimo matyti, kad automobilis Mitsubishi Galant, valst. Nr. ( - ) registruotas A. P. vardu. (b.l.19)

14Iš byloje esančios techninės apžiūros kortelės matyti, kad automobilis „Mitsubishi Galant“ atitinka techninius reikalavimus. (b. l.20)

15Iš byloje esančios specialisto išvados Nr. T-A7227/12(01) matyti, kad E. F. kraujyje, paimtame 2012-07-30, 16,50val. etilo alkoholio nerasta (b. l. 26).

16Iš byloje esančios specialisto išvados Nr. M58/12(12) matyti, kad A. B. mirtis įvyko nuo eismo įvykio metu patirtų kūno sužalojimų visumos, t. y.: kraujo išsiliejimo po kietuoju ir minkštaisiais smegenų dangalais bei smegenų skilvelius, galvos smegenų ir jų kamieno sumušimo, dešinės pusės III-IX, kairės pusės III-VII šonkaulių lūžimo, kepenų plyšimo, kairės blauzdos kaulų lūžimo. Nustatyti sužalojimai galėjo būti padaryti aplinkybėse nurodytu laiku, t.y. autoįvykio metu kontaktuojant su kietais bukais daiktais. A. B. padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas, nes nuo patirtų sužalojimų nukentėjęs mirė. Jo kraujyje rasta 2,51 promilės etilo alkoholio (b. l. 46-49).

17Iš byloje esančio parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad E. F. patvirtino savo duotus parodymus, parodė vietą Kėdainių r. Ažytėnų k., parodė sankryžoje, kokia kryptimi jis važiavo - t.y. važiavo nuo Bartkūniškio k. link Vosyliškio k., parodė vietą prieš sankryžą kur pradėjo stabdyti, kad sukti į kairę, a/m ratai čiuožė, parodė vietą, kairėje esantį šaligatvį (pėsčiųjų taką) kur partrenkė dviratininką, bei parodė vietą ant važiuojamosios dalies, kur išvažiavo po susidūrimo (b. l. 64-67);

18Iš byloje esančio parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad liudytojas J. A. patvirtino savo duotus parodymus, parodė vietą Kėdainių r. Ažytėnų k. sankryžą , kurioje įvyko eismo įvykis; parodė vietą kurioje kaltinamasis pradėjo stabdyti a/m prieš sukant į kairę pusę; kad a/m slydo į kairę, kur yra asfaltuotas šaligatvis - dviračių takas; parodė vietą kur buvo partrenktas dviratininkas, t. y. vieta kur pėsčiųjų-dviračių takas kertasi su sankryža, bei parodė vietą, kur E. F. a/m išvažiavo per žolę į kelią (b. l. 34-37).

19Iš byloje pateiktų Kauno a. VPK Kėdainių r. PK ir VĮ „Regitra“ Kauno filialo pateiktos informacijos matyti, kad transporto priemonių vairuotojų registre nėra duomenų, kad E. F. gim. 1990-08-05, turi teisę vairuoti kelių transporto priemones (b. l. 149,150); iš Kėdainių r. savivaldybės administracijos pateiktos informacijos matyti, kad E. F. išduotas traktorininko pažymėjimas TP Nr. 040917, TR1, TR2 kategorijos (b. l. 153).

20Teismas išanalizavęs įrodymų visumą, daro išvadą, kad kaltinamasis padarė minėtą nusikaltimą, jis kaltu prisipažino, be jo visiško prisipažinimo kaltinamojo kaltė pilnai įrodyta išanalizuotų įrodymų visetu. Teisiamojo posėdžio metu neginčytinai nustatyta, kad kaltinamojo padaryti KET taisyklių 9, 133, 161 punktų reikalavimų pažeidimai yra tiesioginiame priežastiniame ryšyje su pasekmėmis – eismo įvykiu, dėl ko dėl eismo įvykio metu patirtų sužalojimų A. B. žuvo. Teismas daro išvadą, kad kaltinamasis nusikaltimą padarė dėl nusikalstamo nerūpestingumo t.y. nors kaltinamasis nenumatė, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti BK numatyti pagrindai, nors pagal veikos aplinkybes ir savo asmenines savybes galėjo ir turėjo tai numatyti (LR BK 16str.3d.). Nors kaltinamojo padaryta veika dėl neatsargumo, tačiau yra pavojinga, veika padaryta šiurkščiai pažeidžiant KET reikalavimus, nes kaltinamasis vairavo transporto priemonę apsvaigęs nuo alkoholio, tai jis pats pripažino, kad minėtą dieną vartojo alkoholį, tai patvirtino teisiamojo posėdžio metu apklausti liudytojai G. B. ir J. A. ( kartu vartojo alkoholį minėtą dieną iki eismo įvykio, jiems 2012-07-29 nustatyti 4,44 promilės ir 3,73 promilės girtumas b.l.23,24). Kaltinamasis būdamas eismo dalyviu ir privalėdamas laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių saugumui (KET 9 p.); vairuotojas privalo važiuoti pasirinkdamas saugų važiavimo greitį, jo neviršydamas, vairuotojas privalo atsižvelgti į važiavimo sąlygas, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties (KET 133), teisiamojo posėdžio metu nustatyta, kad kaltinamasis nepasirinko saugaus važiavimo greičio, viršijo leistiną greitį, tai patvirtino jis pats, tai patvirtino teisiamojo posėdžio metu apklausti liudytojai; sukdamas į kairę privalėdamas duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms lygiareikšmiu keliu priešinga kryptimi tiesiai arba į dešinę (KET 161), pasirinkdamas važiavimo greitį lyjant lietui, neįvertino važiavimo sąlygų, sukdamas į kairę nesustabdė vairuojamo automobilio ir atsitrenkė į priešinga kryptimi važiavusį dviratį, kurį vairavo A. B., kuris dėl eismo įvykio metu patirtų sužalojimų mirė. Be to kaltinamasis vairavo transporto priemonę ir neturėdamas teisės vairuoti transporto priemones, kas prieštarauja KET 14 str. Teisiamojo posėdžio metu nustatyta, kad įvykis įvyko kelyje Mantviliškis-Ažytėnai-Vosyliškis 13,7 kilometre (b. l. 1, 2, 3-7, 9-10) kaltinamajame akte nurodyta 14 kilometre, teismas tikslina minėtą aplinkybę (BPK 305str,) nes patikslinus minėtą aplinkybę įstatymas nepažeidžiamas, faktinės bylos aplinkybės nesikeičia, kaltinamojo teisės nesuvaržomos.

21Teismas daro išvadą, kad kaltinamojo nusikalstama veika kvalifikuota teisingai, atitinka LR BK 281 str. 6 d.

22Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad kaltu padaręs nusikaltimą prisipažino visiškai ir nuoširdžiai gailisi. Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

23Teismas skirdamas bausmę kaltinamajam atsižvelgia į padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnį ir pobūdį. Kaltinamojo padarytas nusikaltimas neatsargus ( BK 11str.), tačiau pasekmės sunkios, kaltinamasis nusikalto, šiurkščiai pažeisdamas Kelių eismo taisykles, ignoruodamas elementarias eismo saugumo taisykles, sukėlė eismo įvykį su itin sunkiomis pasekmėmis – žuvo žmogus. Atsižvelgia į kaltinamojo asmenybę. Jis neteistas, tačiau 2011-07-20 Rokiškio r. apylinkės prokuratūra nutarimu nutraukė ikiteisminį tyrimą ( BPK 407 str. ir 417str.1d. ) konstatavo, kad E. F. veika kvalifikuotina pagal LR BK 140 str. (b. l. 82-86); 2011-10-24 Kėdainių r. apylinkės prokuratūros nutarimu, patvirtintu 2011-10-25 ikiteisminio tyrimo teisėjo, ikiteisminis tyrimas pagal BK 284 str. 1 d. E. F. atžvilgiu nutrauktas BK 38str. tvarka, susitaikius su nukentėjusiu (b. l. 87); iš pažymos apie asmens baustumą matyti, kad E. F. 2009-03-13 ir 2010-11-25 yra baustas pagal ATPK 129 str., kad be vairuotojo pažymėjimo ir būdamas neblaivus vairavo transporto priemonę (b. l. 88-89); kaltinamasis kaltu prisipažino visiškai ir nuoširdžiai gailisi, jis žalos nukentėjusiai neatlygino, dalį neturtinės žalos -5000 Lt atlygino LR Transporto priemonių draudikų biuras (b. l. 128-129); kaltinamasis atsiprašė nukentėjusios, nusikaltimo padarymo metu dirbo, darbdavys charakterizuoja teigiamai (b. l. 146), iš ( - ) seniūnijos charakterizuojamas – kaip asmuo mėgstantis alkoholį, triukšmingas kompanijas, kasmet papuolantis į policijos akiratį (b. l. 93); Kaltinamasis nebuvo rūpestingas, apdairus, atidus žmogus. Teismas kaltinamajam bausmę skiria vadovaujantis LR BK 54 str. 61 str. nuostatomis, atsižvelgdamas į nurodytų aplinkybių visumą, siekiant įgyvendinti bausmės paskirtį (BK 41str.), bei teisingumo principą, įvertinant tai, kad bausmės tikslai yra ne tik nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, bet ir jį paveikti, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų. Teismas mano, jog kaltinamajam turi būti skiriama sankcijoje numatyta reali laisvės atėmimo bausmė, bei atsižvelgus į visas aplinkybes teismas mano, jog yra pagrindo skirti l/a bausmę mažesnę nei sankcijos vidurkis. Taikyti kaltinamojo atžvilgiu LR BK 75str. nėra pagrindo, teismas daro išvadą, kad kaltinamajam bausmės tikslai bus pasiekti tik paskyrus sankcijoje numatyta realią laisvės atėmimo bausmę. LR BK 75 str. taikymas yra teismo teisė, bet ne pareiga (LAT praktika, kasacinė byla Nr. 2K-410/2005), be to ir Lietuvos ATB bylų skyriaus 2008-02-15 Teismų praktikos taikant bausmių vykdymo atidėjimą apžvalgoje (BK 75str. ir 92str.) išvadų 8.3p. konstatuota, kad nepritartina teismų praktikai, kai bausmės vykdymo atidėjimas taikomas bylose dėl nusikaltimų, padarytų šiurkščiai, sąmoningai pažeidus draudimus, taisykles, ir pan. ir sukėlus labai sunkius padarinius, pvz. bylose dėl nusikaltimų, numatytų LR BK 281str., kai asmuo, apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų, sukelia eismo įvykį, dėl kurio žūna žmogus ar būna sunkiai sutrikdyta kitų asmenų sveikata. Kaltinamajam bausmę skirtina atlikti atviroje kolonijoje (LR BVK 90str.). Kaltinamajam skirtina baudžiamojo poveikio priemonė (LR BK 67 str.3 d. BK 68 str.1d.) – atėmimas naudotis specialia teise – atėmimas teisės vairuoti transporto priemonę ( teisiamojo posėdžio metu nustatyta, kad jis turi traktorininko pažymėjimą b. l. 153).

24Civ. ieškinys pareikštas nukentėjusios 20 000 Lt sumai už nusikalstama veika padarytą neturtinę žalą, kurią prašo priteisti iš civ. atsakovo LR Transporto priemonių draudikų biuro ir kaltinamojo ( b. l.118,119; nukentėjusios atstovas adv. Ignas Meškauskas prašo priteisti iš LR Transporto priemonių draudikų biuro – papildomai 10 000 Lt ir iš kaltinamojo – 10 000Lt,) tenkintinas.

25Pagal baudžiamojo proceso įstatymą kiekvienas asmuo, pripažintas nukentėjusiuoju, turi teisę reikalauti, kad būtų nustatytas ir teisingai nubaustas nusikalstamą veiką padaręs asmuo, taip pat gauti dėl nusikalstamos veikos padarytos žalos atlyginimą (BPK 44 str. 10 d.). Dėl to asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam (kaltinamajam) ar už jo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį (BPK 109 str.). Pagal Civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymą nukentėjęs trečiasis asmuo pretenziją dėl padarytos žalos gali pateikti atsakingam už padarytą žalą asmeniui (kaltininkui), tiesiogiai Europos Sąjungos valstybės narės ar užsienio valstybės draudimo įmonei, apdraudusiai kaltininko civilinę atsakomybę, atsakingo draudiko atstovui pretenzijoms nagrinėti arba – šio įstatymo 17 ir 18 straipsniuose nurodytais atvejais – draudikų biurui ar jo atstovui. Draudikų biuras moka išmoką dėl per eismo įvykį padarytos žalos nukentėjusiems tretiesiems asmenims tais atvejais, jei kaltininkas padarė žalą Lietuvos Respublikoje naudodamas neapdraustą nustatytą (identifikuotą) transporto priemonę, kai dėl žalos kyla transporto priemonės valdytojo civilinė atsakomybė (13 str. 1, 3 dalys, 16 str. 3 dalis, 17 str. 1 dalies 1 punktas). Vadinasi, pagal Civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo nuostatas nukentėjęs trečiasis asmuo pretenziją dėl padarytos žalos gali pareikšti vienam arba keliems iš išvardytų subjektų. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo santykių teisiniu reglamentavimu sukurta tokia dėl transporto priemonės poveikio per eismo įvykį nukentėjusių trečiųjų asmenų teisių į nuostolių atlyginimą apsaugos sistema, pagal kurią, atsiradus transporto priemonės valdytojo civilinei atsakomybei dėl žalos nukentėjusiam trečiajam asmeniui, žalos atlyginimo išmokos mokamos nepriklausomai nuo to, ar transporto priemonės valdytojo civilinė atsakomybė dėl žalos padarymo atsirado, naudojant apdraustą ar, pažeidžiant transporto priemonės savininkui įstatymo nustatytą pareigą privalomai drausti, neapdraustą transporto priemonę (pvz., kasacinės bylos Nr. 3K-3-198/2009, 3K-3-255/2010, 2K-404/2011). Teisiamojo posėdžio metu nustatyta, kad nukentėjusieji dėl žalos atlyginimo Civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminu tiesiogiai kreipėsi į LR Transporto priemonių draudikų biurą ir biuras išmokėjo -5000 Lt neturtinės žalos atlyginimą nukentėjusiai (b. l. 128-129); Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad: nuteistasis žalą padarė vairuodamas faktiškai jam priklausantį, nors jo vardu ir neperregistruotą, civilinės atsakomybės draudimu neapdraustą automobilį; nukentėjusi dėl išmokos su pretenzija į draudikų biurą kreipėsi, tačiau kaip nurodė, biuras atlygino tik dalį -5000 Lt neturtinės žalos. Nukentėjusi pareiškė teisme civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos ir civ. atsakovui - LR Transporto priemonių draudikų biurui ir kaltinamajam, draudikų biuras įtrauktas į bylą kaip civ. atsakovas, iš jų gautas prašymas bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant nurodant, kad su ieškiniu nesutinka (b. l. 128-129), Minėto įstatymo 11 str.1 d. 3 p. numato, jog privalomojo draudimo suma vieno eismo įvykio LR teritorijoje, nepaisant to, kiek yra nukentėjusių trečiųjų asmenų, neturtinė žala ribojama – 5 000 eurų. Teismas daro išvadą, jog civ. atsakovas -LR Transporto priemonių draudikų biuras privalo atlyginti nukentėjusiam neturtinės žalos dalį, biuro atsakomybės ribose, likusi suma priteistina iš kaltinamojo, kurio nusikalstamais veiksmais ir buvo ši žala padaryta.

26LR CK 6.250 str.1d. numato, kad neturtinė žala yra fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Neturtinė žala nukentėjusiam padaryta nusikaltimu, todėl atlyginti žalą pareiga (sutinkamai su LR CK 6.250 str. 2 d.) atsiranda ją padariusiems asmenims. Teismas nustatydamas neturtinės žalos dydį, vadovaujasi LR CK 6.250 str. 2 d. nuostatomis, atsižvelgia į : pasekmes, žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį, kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes ir sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Teisiamojo posėdžio metu nustatyta, kad nukentėjusi patyrė, dvasinius išgyvenimus, nepatogumus – ji yra pensinio amžiaus, ilgą laiką ( kaip nurodė pati nukentėjusi 50 metų) gyveno kartu su žuvusiuoju, t.y. sūnumi, vedė bendrą ūkį, augino daržoves, tai patvirtina ir pateikta Krakių seniūnijos pažyma (b.l.120), t.y. motinos ir sūnaus santykiai buvo nuolatinio pobūdžio, nuoširdūs, artimi ir emociškai tvirti; akivaizdu, kad nukentėjusi, dėl savo sūnaus žūties patyrė didžiulį sielvartą, dvasines kančias, ilgalaikius pergyvenimus, emocinę depresiją tai patvirtino ji pati, tai patvirtina išrašas iš medicininių dokumentų 2012-10-24 (b. l. 121), tai akivaizdžiai matėsi ir teisiamojo posėdžio metu. Esminis neturtinės žalos atlyginimo kriterijus sužalojus sveikatą, yra sužalojimo pasekmės ir dėl to patirti dvasiniai išgyvenimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinė byla Nr. 3K-7-255/2005, Nr. 3K-3-511/2004).Teismo funkcija yra nustatyti teisingą piniginę kompensaciją už patirtą skriaudą ( dvasinius išgyvenimus). Teismas daro išvadą, kad nukentėjusios pareikštas civ. ieškinys – dėl papildomos, t.y. 20 000 litų neturtinės žalos atlyginimo yra pagrįstas, minėta suma atitinka šiuo klausimu susiformavusią teismų praktiką (2K-228/2007; 2K-114/2008).

27Nustatyta, kad kaltinamojo turtinė padėtis sunki, jis savo turto nei pajamų neturi, tačiau teismo nuomone, kaltinamojo turtinė padėtis iš dalies priklauso ir nuo jo paties, taigi, nėra aplinkybių, leidžiančių teigti, kad kaltinamojo turtinė padėtis ir ateityje bus sunki. Be to Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad žalą padariusio asmens turtinė padėtis sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo atveju negali būti lemiamu kriterijumi nustatant neturtinės žalos dydį. Esminis neturtinės žalos atlyginimo kriterijus sužalojus sveikatą, yra sužalojimo pasekmės ir dėl to patirti dvasiniai išgyvenimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinė byla Nr. 3K-7-255/2005, Nr. 3K-3-511/2004). Teismo funkcija yra nustatyti teisingą piniginę kompensaciją už patirtą skriaudą (dvasinius išgyvenimus). Teismas įvertinęs išanalizuotų kriterijų visumą, taikydamas teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus, neturtinės žalos dydį nukentėjusiai priteisia: 12 264 Lt iš civ. atsakovo - Lietuvos Respublikos Transporto priemonių draudikų biuro (biuro atsakomybė yra ribojama 5 000 eurų suma - atitinka 17 264 Lt, bei draudikų biuras yra atlyginęs 5000 Lt), bei -7736 Lt iš kaltinamojo, kaltinamasis teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu pareikštu nukentėjusios sutinka.

28Automobilį Mitsubishi Galant valst. Nr. ( - ), laikomą automobilių saugojimo aikštelėje J.Basanavičiaus g. 95, Kėdainių m. (b.l.11-15,16,17) nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti savininkui.

29Vadovaujantis LR BPK 103 str. 105 str. 106 str. iš kaltinamojo priteistina proceso išlaidos: 56,40 Lt (pašto) išlaidos, valstybei; bei už nukentėjusiam suteiktą advokato pagalbą (atstovavo adv. I.Meškauskas pagal Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sprendimą b.l.116, ir pateiktą pažymą dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų b.l.151) iš kaltinamojo priteistina 240 Lt , valstybei (VMI prie LR FM biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300, juridinio a.k. 188659752, bankas –AB „ Swedbank“ į. k. 5630).

30Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 302-303 str. , teismas,

Nutarė

31E. F. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą numatytą Lietuvos Respublikos BK 281str. 6 d. ir nubausti jį laisvės atėmimu trims (3) metams.

32Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2013-02-21. Į bausmės laiką įskaityti sulaikymo bei kardomojo kalinimo, laiką nuo 2012-07-30 iki 2013-02-21. Bausmę paskirti atlikti atviroje kolonijoje (LR BVK 90str.).

33Vadovaujantis LR BK 67 str. 3 d. BK 68 str. skirti baudžiamojo poveikio priemonę – uždrausti E. F. naudotis specialia teise - atimti teisę vairuoti transporto priemonę dvejiems (2) metams.

34Kardomąją priemonę, suėmimą, palikti iki įsiteisės nuosprendis.

35Civ. ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo 20 000 litų tenkinti, priteisti: - 12 264 Lt neturtinės žalos atlyginimo iš civ. atsakovo - Lietuvos Respublikos Transporto priemonių draudikų biuro; ir - 7736 Lt neturtinės žalos atlyginimo iš nuteistojo E. F., nukentėjusios E. B. naudai.

36Priteisti iš nuteistojo E. F. proceso išlaidas - 56,40 Lt (pašto išlaidų) valstybei, ir 240 Lt už advokato atstovavimą, valstybei ( VMI prie LR FM biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300, juridinio a. k. 188659752, bankas –AB „ Swedbank“ į. k. 5630).

37Automobilį Mitsubishi Galant valst. Nr. ( - ), laikomą automobilių saugojimo aikštelėje J.Basanavičiaus g. 95, Kėdainių m.(b.l.11-15,16,17) nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti savininkui.

38Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant skundą bylą nagrinėjusiam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Audra Kriščiūnienė... 2. E. F., a. k. ( - ), gim. ( - ), lietuvis, LR pilietis, nevedęs, pagrindinio... 3. kaltinamas padaręs nusikaltimą numatytą Lietuvos Respublikos BK 281 str. 6... 4. Kaltinamasis E. F., 2012 m. liepos 29 d. apie 21,50 val., Kėdainių r..... 5. Kaltinamasis E. F. kaltu padaręs nusikaltimą prisipažino visiškai ir... 6. Be kaltinamojo visiško prisipažinimo padarius nusikaltimą jo kaltė pilnai... 7. Nukentėjusi E. B., parodė, kad žuvusysis eismo įvykyje A. B. – jos... 8. Liudytojas G. B., parodė, kad su kaltinamuoju ir kitais draugais J. A., T. C.,... 9. Liudytojas J. A., parodė, kad nuo penktadienio iki pirmadienio su draugais... 10. Liudytojas V. G. parodė, kad 2012-07-29 buvo atvažiavęs į svečius pas... 11. Iš byloje esančio 2012-07-29 eismo įvykio vietos apžiūros protokolo ir... 12. Iš byloje esančio apžiūros protokolo matyti, kad 2012-07-30 apžiūrėtas... 13. Iš byloje esančio automobilio registracijos pažymėjimo matyti, kad... 14. Iš byloje esančios techninės apžiūros kortelės matyti, kad automobilis... 15. Iš byloje esančios specialisto išvados Nr. T-A7227/12(01) matyti, kad E. F.... 16. Iš byloje esančios specialisto išvados Nr. M58/12(12) matyti, kad A. B.... 17. Iš byloje esančio parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad E. F.... 18. Iš byloje esančio parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad... 19. Iš byloje pateiktų Kauno a. VPK Kėdainių r. PK ir VĮ „Regitra“ Kauno... 20. Teismas išanalizavęs įrodymų visumą, daro išvadą, kad kaltinamasis... 21. Teismas daro išvadą, kad kaltinamojo nusikalstama veika kvalifikuota... 22. Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad kaltu padaręs... 23. Teismas skirdamas bausmę kaltinamajam atsižvelgia į padaryto nusikaltimo... 24. Civ. ieškinys pareikštas nukentėjusios 20 000 Lt sumai už nusikalstama... 25. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą kiekvienas asmuo, pripažintas... 26. LR CK 6.250 str.1d. numato, kad neturtinė žala yra fizinis skausmas,... 27. Nustatyta, kad kaltinamojo turtinė padėtis sunki, jis savo turto nei pajamų... 28. Automobilį Mitsubishi Galant valst. Nr. ( - ), laikomą automobilių saugojimo... 29. Vadovaujantis LR BPK 103 str. 105 str. 106 str. iš kaltinamojo priteistina... 30. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297... 31. E. F. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą numatytą Lietuvos Respublikos BK... 32. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2013-02-21. Į bausmės laiką įskaityti... 33. Vadovaujantis LR BK 67 str. 3 d. BK 68 str. skirti baudžiamojo poveikio... 34. Kardomąją priemonę, suėmimą, palikti iki įsiteisės nuosprendis.... 35. Civ. ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo 20 000 litų tenkinti,... 36. Priteisti iš nuteistojo E. F. proceso išlaidas - 56,40 Lt (pašto išlaidų)... 37. Automobilį Mitsubishi Galant valst. Nr. ( - ), laikomą automobilių saugojimo... 38. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...