Byla N1-124-957/2019
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 7 d. ir 2018 m. rugpjūčio 30 d. nuosprendžiais A. Ž. skirtų bausmių yra subendrinimo, kadangi šios bausmės subendrintos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 19 d. nuosprendžiu

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Marijus Kursevičius, sekretoriaujant Živilei Kalasauskaitei, vertėjaujant Irenai Pikčilingienei, dalyvaujant prokurorams Romualdui Latveliui, Žanetai Žalėnaitei, Linai Urbonienei, kaltinamajam P. B., jo įstatyminei atstovei ir civilinei atsakovei L. A., gynėjai advokatei Jūratei Damanskienei, kaltinamajam D. K., jo įstatyminei atstovei ir civilinei atsakovei J. K., gynėjui advokatui Pavelui Ravluševičiui, kaltinamajam D. M., jo gynėjai advokatei Vaidotei Radvilavičienei, kaltinamajam A. Ž., jo gynėjui advokatui Petrui Prijalgauskui, nukentėjusiajai A. S., jos įstatyminei atstovei A. S., nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei A. S., jos atstovei advokatei Zitai Malovai, nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui D. Č., jo įstatyminei atstovei I. J., nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui A. V., nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei T. S., civilinės ieškovės UAB „Reitan Convenience Lithuania“ atstovei advokatei Eglei Baurienei, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovams M. M., Z. B.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3P. B., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyvenantis ( - ), šiuo metu mokosi ( - ), nevedęs, neteistas, kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 178 straipsnio 2 dalyje (dvi veikos), padarymu;

4D. K., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyvenantis ( - ), šiuo metu mokosi ( - ), nevedęs, teistas:

51. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gegužės 2 d. nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (dvi veikos) – devynių mėnesių laisvės apribojimo bausme. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir skirta galutinė šešių mėnesių laisvės apribojimo bausmė, įpareigojant bausmės vykdymo laikotarpiu nuo 22.00 iki 5.00 val. būti namuose, tęsti mokslą. Laisvės apribojimo bausmės pradžią nuspręsta skaičiuoti nuo įsiteisėjusio nuosprendžio nuorašo gavimo šią bausmę vykdančioje institucijoje dienos;

62. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 7 d. nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 1 dalį – vienerių metų laisvės apribojimo bausme. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir skirta galutinė aštuonių mėnesių laisvės apribojimo bausmė, įpareigojant tęsti mokslą, atlyginti nukentėjusiajai turtinę žalą;

73. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 30 d. nuosprendžiu pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 2 dalį, 178 straipsnio 2 dalį (dvi veikos), 187 straipsnio 3 dalį (dvi veikos) – vienerių metų ir šešių mėnesių laisvės apribojimo bausme. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir skirta vienerių metų laisvės apribojimo bausmė, įpareigojant būti namuose nuo 22.00 iki 6.00 val., neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, tęsti mokslus. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, paskirta bausmė subendrinta su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gegužės 2 d. nuosprendžiu paskirta bausme ir skirta galutinė vienerių metų ir šešių mėnesių laisvės apribojimo bausmė, įpareigojant būti namuose nuo 22.00 iki 6.00 val., neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, tęsti mokslus. Į bausmės laiką įskaityti laikiname sulaikyme dvi paras išbūtas laikas bei Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gegužės 2 d. nuosprendžiu paskirtos bausmės atlikta dalis. Laisvės apribojimo bausmės pradžią nuspręsta skaičiuoti nuo įsiteisėjusio nuosprendžio gavimo šią bausmę vykdančioje institucijoje dienos;

84. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 17 d. nuosprendžiu pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 2 dalį, 187 straipsnio 3 dalį – devynių mėnesių laisvės apribojimo bausme, įpareigojant būti namuose nuo 22.00 iki 6.00 val., neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, tęsti mokslus. Laisvės apribojimo bausmės pradžią nuspręsta skaičiuoti nuo įsiteisėjusio nuosprendžio gavimo šią bausmę vykdančioje institucijoje dienos;

9Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 5 d. nutartimi D. K. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 7 d. nuosprendžiu, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 30 d. nuosprendžiu ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 17 d. nuosprendžiu paskirtos bausmės dalinio sudėjimo būdu subendrintos vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, prie griežtesnės bausmės iš dalies pridedant švelnesnes bausmes ir paskirta subendrinta galutinė bausmė - laisvės apribojimą dvejiems metams, paskiriant įpareigojimus: tęsti mokslą, atlyginti nukentėjusiajai A. R. 350 Eur turtinę žalą; būti namuose nuo 22 val. iki 06 val. Į paskirtą bausmę įskaityti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 7 d., 2018 m. rugpjūčio 30 d. ir 2018 m. gruodžio 17 d. nuosprendžiais įskaityti laikotarpiai ir pagal šiuos nuosprendžius atlikta bausmės dalis.

105. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 14 d. nuosprendžiu pagal BK 144 straipsnį, 167 straipsnio 1 dalį, 168 straipsnio 1 dalį, 309 straipsnio 2 dalį – dvejų metų laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 92 straipsniu, paskirtos bausmės vykdymas atidėtas dvejiems metams, skiriant auklėjamojo poveikio priemones – įspėjimą bei elgesio apribojimą, įpareigojant tęsti mokslą ir šešis mėnesius nuo šio nuosprendžio įsiteisėjimo dienos būti savo namuose nuo 22.00 iki 6.00 val., jei tai nesusiję su mokslu, darbu ar gydymusi. Bausmės vykdymo atidėjimo terminą nuspręsta skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaitytas suėmime nuo 2018 m. gruodžio 4 d. iki nuosprendžio paskelbimo dienos, t. y. iki 2019 m. sausio 14 d., išbūtas laikas. Nuosprendis įsiteisėjo 2019 m. vasario 5 d.;

116. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 26 d. nuosprendžiu pagal 178 straipsnio 2 dalį, 187 straipsnio 3 dalį, 178 straipsnio 1 dalį, pritaikius BK 63 straipsnio 1 dalies, 4 dalies ir 5 dalies 1 punkto nuostatas, subendrinta vienerių metų laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis, 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunkčiu, D. K. šiuo nuosprendžiu paskirta vienerių metų laisvės atėmimo bausmė subendrinta su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 14 d. nuosprendžiu paskirta dvejų metų laisvės atėmimo bausme, bei 2019 m. kovo 5 d. nutartimi paskirta subendrinta dvejų metų laisvės apribojimo bausme, taikant dalinį bausmių sudėjimą, ir D. K. paskirta galutinė subendrinta dvejų metų laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis BK 92 straipsniu, D. K. paskirtos trejų metų laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas trejiems metams, paskiriant auklėjamojo poveikio priemonę – elgesio apribojimą dvylikai mėnesių, įpareigojant visą šį laiką nuo 22.00 iki 6.00 val. būti namuose, jeigu tai nesusiję su darbu ar mokymusi, be šios priemonės vykdymą kontroliuojančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, pradėti dirbti arba registruotis užimtumo tarnyboje arba mokytis, atlyginti nukentėjusiajai A. R. 350 EUR turtinę žalą (priteistą baudžiamojoje byloje Nr. N1-1125-865/2018) (nuosprendis neįsiteisėjęs);

12kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų BK 178 straipsnio 2 dalyje (keturios veikos), 187 straipsnio 1 dalyje (trys veikos), padarymu;

13D. M., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyvenantis ( - ), vidurinio išsilavinimo, nedirbantis, Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos neregistruotas, nevedęs, teistas:

141. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 30 d. nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (dvi veikos), 187 straipsnio 3 dalį (dvi veikos) – vienerių metų ir trijų mėnesių laisvės apribojimo bausme. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir skirta galutinė dešimties mėnesių laisvės apribojimo bausmė, įpareigojant būti namuose nuo 22.00 iki 6.00 val., neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, tęsti mokslus. Laisvės apribojimo bausmės pradžią nuspręsta skaičiuoti nuo įsiteisėjusio nuosprendžio gavimo šią bausmę vykdančioje institucijoje dienos;

152. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 12 d. nuosprendžiu pagal BK 22 straipsnio 1 dalyje ir 178 straipsnio 2 dalyje (dvi veikos), 178 straipsnio 2 dalyje (dvi veikos) – vienerių metų laisvės apribojimo bausme. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir skirta galutinė galutinę aštuonių mėnesių laisvės apribojimo bausmė, įpareigojant būti namuose nuo 22.00 iki 6.00 val., tęsti mokslą arba dirbti. Į bausmės laiką įskaitytas laikiname sulaikyme ir suėmime nuo 2017 m. spalio 18 d. 14.10 val. iki 2017 m. spalio 20 d. 14.10 val. (dvi paros) išbūtas laikas, vieną laikinojo sulaikymo ir suėmimo parą prilyginant dviem laisvės apribojimo dienoms. Bausmės pradžią nuspręsta skaičiuoti nuo įsiteisėjusio teismo nuosprendžio nuorašo gavimo bausmę vykdančioje institucijoje dienos.

16Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 18 d. nutartimi, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 30 d. ir 2018 m. spalio 12 d. nuosprendžiais paskirtos bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu ir paskirta galutinė vienerių metų ir trijų mėnesių laisvės apribojimo bausmė, įpareigojant būti namuose nuo 22.00 iki 6.00 val., neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, tęsti mokslą arba dirbti. Į bausmės laiką įskaityti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 12 d. nuosprendžiu įskaityti laikotarpiai ir pagal abu teismo nuosprendžius atliktų bausmių dalys. Bausmės pradžią nutarta skaičiuoti nuo nutarties paskelbimo dienos (nutartis įsiteisėjo 2019 m. kovo 1 d.);

17kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų BK 178 straipsnio 2 dalyje (trys veikos), 187 straipsnio 1 dalyje, padarymu.

18A. Ž., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, būdamas laisvėje pastovios gyvenamosios vietos neturėjo, pagrindinio išsilavinimo, nedirbantis, nevedęs, teistas:

191. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2018 m. gegužės 23 d. nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 1 dalį – vienerių metų laisvės apribojimo bausme. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir skirta galutinė aštuonių mėnesių laisvės apribojimo bausmė, įpareigojant nuo bausmės atlikimo pradžios per vieną mėnesį pradėti legaliai dirbti, o per tris mėnesius – atlyginti nukentėjusiajam padarytos turtinės žalos nurodytą dalį, pradėjus legaliai dirbti per visą bausmės atlikimo laikotarpį tęsti legalų darbą ar registruotis darbo biržoje, būti namuose nuo 23.00 iki 6.00 val., be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, uždraudžiant bendrauti su nurodytais asmenimis. Į bausmės laiką įskaitytas laikiname sulaikyme nuo 2017 m. spalio 26 d. iki 2017 m. spalio 27 d. išbūtas laikas.

20Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono teismo 2018 m. gegužės 23 d. nuosprendžiu paskirta aštuonių mėnesių laisvės apribojimo bausmė pakeista aštuoniasdešimt devynių parų arešto bausme. Bausmės pradžią nutarta skaičiuoti nuo nuteistojo sulaikymo vykdant nutartį;

212. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 7 d. nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 1 dalį – vienerių metų laisvės apribojimo bausme. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir skirta galutinė aštuonių mėnesių laisvės apribojimo bausmė, įpareigojant įsidarbinti ar užsiregistruoti darbo biržoje, atlyginti nukentėjusiajai turtinę žalą, per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo neatlygintinai išdirbti penkiasdešimt valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaitytas laikiname sulaikyme nuo 2018 m. gegužės 17 d. iki 2018 m. gegužės 18 d. išbūtas laikas;

223. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 30 d. nuosprendžiu pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 2 dalį – šešių mėnesių laisvės apribojimo bausme. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir skirta galutinė keturių mėnesių laisvės apribojimo bausme, įpareigojant būti namuose nuo 22.00 iki 6.00 val., neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje. Į bausmės laiką įskaitytas laikiname sulaikyme dvi paras išbūtas laikas, vieną dieną prilyginant dviem laisvės apribojimo dienoms. Laisvės apribojimo bausmės pradžią nuspręsta skaičiuoti nuo įsiteisėjusio nuosprendžio gavimo šią bausmę vykdančioje institucijoje dienos;

234. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 14 d. nuosprendžiu pagal BK 144 straipsnį, 161 straipsnio 2 dalį, 178 straipsnio 2 dalį – vienerių metų ir septynių mėnesių laisvės atėmimo bausme. Bausmės pradžią nuspręsta skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, t. y. nuo 2019 m. sausio 14 d. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaitytas suėmime nuo 2018 m. lapkričio 16 d. iki nuosprendžio paskelbimo dienos, t. y. iki 2019 m. sausio 14 d., išbūtas laikas. Nuosprendis įsiteisėjo 2019 m. vasario 5 d.;

245. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 19 d. nuosprendžiu pagal BK 180 straipsnio 1 dalį – vienerių metų laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir skirta aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, paskirta bausmė subendrinta su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 7 d., 2018 m. rugpjūčio 30 d. ir 2019 m. sausio 14 d. nuosprendžiais paskirtomis bausmėmis ir skirta galutinė dvejų metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmė, ją atliekant pataisos namuose. Bausmės pradžią nuspręsta skaičiuoti nuo 2019 m. vasario 19 d. Į bausmės laiką įskaitytas laikiname sulaikyme, suėmime išbūtas laikas ir atliktas bausmės laikas nuo 2018 m. birželio 11 d. iki 2018 m. birželio 12 (dvi dienos), nuo 2018 m. lapkričio 16 d. iki 2019 m. vasario 19 d.;

25Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 21 nutartimi atmestas Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus viršininko pavaduotojos teikimas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 7 d. ir 2018 m. rugpjūčio 30 d. nuosprendžiais A. Ž. skirtų bausmių yra subendrinimo, kadangi šios bausmės subendrintos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 19 d. nuosprendžiu.

266. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 4 d. nuosprendžiu pagal BK 180 straipsnio 1 dalį vienerių metų laisvės atėmimo bausme, šia bausmę atliekant pataisos namuose.

27kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų BK 178 straipsnio 1 dalyje, 178 straipsnio 2 dalyje (keturios veikos), 187 straipsnio 1 dalyje (trys veikos), padarymu.

28Teismas

Nustatė

29P. B. ir D. M. veikdami kartu atvirai pagrobė svetimą, nukentėjusiajai A. S. priklausantį 893,03 Eur vertės turtą, t. y. 2017 m. spalio 3 d., apie 15.40 val., visuomeninio transporto stovėjimo aikštelėje „( - )“, esančioje ( - ), nukentėjusioji A. S. perdavė P. B. kalbėti turėtą 43,04 Eur vertės dėkle buvusį 769,99 Eur vertės mobiliojo ryšio telefoną „iPhone 7 Plus“ (IMEI Nr. ( - )), kuris nuosavybės teise priklausė A. S., o P. B. pakalbėjęs šiuo telefonu, jį perdavė D. M., po to A. S. perdavė D. M. 80 Eur grynųjų pinigų už minėto telefono grąžinimą, tačiau D. M. telefono ir 80 Eur grynųjų pinigų negrąžino ir kartu su P. B. iš įvykio vietos pasišalino ir taip padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 straipsnio 2 dalyje.

30P. B. ir D. M., veikdami kartu ir su V. P., kuris nusikalstamos veikos padarymo metu nebuvo sulaukęs amžiaus, nuo kurio atsako pagal baudžiamuosius įstatymus, atvirai pagrobė svetimą, nukentėjusiajai T. S. priklausantį, ne mažesnės nei 20 Eur vertės turtą, t. y. 2018 m. sausio 16 d., apie 20.00 val., visi trys buvo ( - ), V. P. stovėjo ir stebėjo aplinką, kad niekas nesutrukdytų daryti nusikalstamos veikos, o P. B. pribėgo prie nukentėjusiosios T. S. ir iš pastarosios rankų pagrobė rankinę, kurioje buvo telefonas „Samsung Galaxy S3“ (IMEI Nr. ( - )) su SIM kortele Nr. ( - ), dveji akiniai, kosmetikos krepšelis su jame buvusiais kosmetikos reikmenimis: akių tušu, lūpų dažais, lūpų pieštuku, dviem akių pieštukais, tušinuku, šešių raktų su magnetiniu raktu ryšulys, trijų raktų ryšulys su žalios spalvos pakabuku, žalios spalvos medžiaginis maišelis, indelis maistui, raudonos spalvos piniginė, kurioje buvo 20 Eur grynųjų pinigų viena kupiūra, nuolaidų kortelė „Ačiū“, „Eurovaistinė“ nuolaidų kortelė, „Vilniečio kortelė“, „Eurokos“ parduotuvės nuolaidų kortelė, T. S. vardu išduota AB SEB banko mokėjimo kortelė, po to visi kartu iš įvykio vietos pasišalino, taip ir padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 straipsnio 2 dalyje.

31D. K. ir A. Ž., veikdami kartu, atvirai pagrobė svetimą, L. Č. priklausantį 698 Eur vertės turtą, t. y. 2017 m. rugpjūčio 31 d., apie 15.00 val., bute, esančiame ( - ), kitų asmenų akivaizdoje D. K. paprašė nepilnamečio nukentėjusiojo D. Č. parodyti jam savo mobiliojo ryšio telefoną, o D. Č. jam perdavus mobiliojo ryšio telefoną „Samsung G925FA Galaxy S6 Edge 32GB“ (IMEI Nr. ( - )), 698 Eur vertės, priklausantį jo tėvui L. Č., D. K. telefoną perdavė A. Ž., po to visi kartu išėjo buto, o D. K. bei A. Ž. negrąžinę D. Č. telefono pasišalino ir taip padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 straipsnio 2 dalyje.

32A. Ž. 2017 m. spalio 4 d., apie 18.30 val., būdamas prekybos ir pramogų centre „Akropolis“, esančiame Vilniuje, Ozo g. 25, žaidė nukentėjusiojo A. V. mobilaus ryšio telefonu „Sony Xperia E5“, o A. V. trumpam išėjus, jis iš įvykio vietos pasišalino su pastarajam priklausančiu, 198 Eur vertės mobilaus ryšio telefonu „Sony Xperia E5“ (IMEI Nr. ( - )) su 5 Eur vertės SIM kortele bei 10 Eur vertės dėklu ir taip pagrobė svetimą, A. V. priklausantį 213 Eur vertės turtą ir padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 straipsnio 1 dalyje.

33D. K. ir A. Ž. veikdamas kartu ir su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, 2017 m. rugpjūčio 27 d., apie 4.56 val., būdami prie UAB „Reitan Convenience Lithuania“ kiosko „Lietuvos spauda“ Nr. ( - ), esančio ( - ), sugadino kiosko apsaugines žaliuzes ir išdaužė lango stiklą, A. Ž. stovint lauke ir stebint aplinką, kad niekas nesutrukdytų daryti nusikalstamos veikos, D. K. kartu su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu įsibrovė į minėtą kioską, iš kur pavogė: du buteliukus gazuoto gaiviojo gėrimo „Coca Cola“, vieno buteliuko kaina – 1,10 Eur, bendros 2,20 Eur vertės, vieną plytelę šokolado „Milka Oreo Choco“ 100 g, 1,85 Eur vertės, vieną plytelę šokolado „Milka Whole Hazelnut“ 100 g, 2,10 Eur vertės, du šokoladinius batonėlius „Kinder“, vieno batonėlio kaina – 1,10 Eur, bendros 2,20 Eur vertės, du šokoladinius batonėlius „Nestle Kit Kat Chunky“, vieno batonėlio kaina – 0,70 Eur, bendros 1,40 Eur vertės, tris šokoladinius batonėlius „Kit Kat“, vieno batonėlio kaina – 0,70 Eur, bendros 2,10 Eur vertės, vieną pakuotę cigarečių „Chesterfield Red 100“ (du pakeliai), 5,40 Eur vertės, keturis pakelius cigarečių „Sobranie Blue“, vieno pakelio kaina – 3,70 Eur, bendros 14,80 Eur vertės, tris pakelius cigarečių „Sobranie Chrome“, vieno pakelio kaina – 3,70 Eur, bendros 11,10 Eur vertės, šešis pakelius cigarečių „Winston Expression (Compact capsule)“, vieno pakelio kaina – 3,20 Eur, bendros 19,20 Eur vertės, tris pakelius cigarečių „Chesterfield Blue 100's“, vieno pakelio kaina – 2,85 Eur, bendros 8,55 Eur vertės, vieną pakelį cigarečių „Chesterfield Compact Blue“, 2,70 Eur vertės, vieną pakelį cigarečių „Chesterfield Red“, 2,85 Eur vertės, vieną pakelį cigarečių „Chesterfield Red 100's“, 2,85 Eur vertės, devynis pakelius cigarečių „Chesterfield Silver“, vieno pakelio kaina 2,90 Eur, bendros 26,10 Eur vertės, tris pakelius cigarečių „L&M Forward“, vieno pakelio kaina – 3,40 Eur, bendros 10,20 Eur vertės, vieną pakelį cigarečių „L&M Link“, 3,40 Eur vertės, šešis pakelius cigarečių „L&M Link Mint 2 in l“, vieno pakelio kaina – 3,40 Eur, bendros 20,40 Eur vertės, aštuonis pakelius cigarečių „Marlboro Advance Blue“, vieno pakelio kaina – 3,30 Eur, bendros 26,40 Eur vertės, keturiolika pakelių cigarečių „Marlboro Advance Fine“, vieno pakelio kaina – 3,45 Eur, bendros 48,30 Eur vertės, penkiolika pakelių cigarečių „Marlboro Gold“, vieno pakelio kaina – 3,55 Eur, bendros 53,25 Eur vertės, aštuonis pakelius cigarečių „Marlboro Line Beyond“, vieno pakelio kaina – 3,45 Eur, bendros 27,60 Eur vertės, keturis pakelius cigarečių „Marlboro Red“, vieno pakelio kaina – 3,55 Eur, bendros 14,20 Eur vertės, du pakelius cigarečių „Parliament Aqua Blue“, vieno pakelio kaina – 4,30 Eur, bendros 8,60 Eur vertės, septynis pakelius cigarečių „Parliament Silver Blue“, vieno pakelio kaina – 4,30 Eur, bendros 30,10 Eur vertės, du pakelius cigarečių „Winston XStyle Silver“, vieno pakelio kaina – 3,20 Eur, bendros 6,40 Eur vertės, iš viso pavogė 354,25 Eur vertės prekių, po to kartu su A. Ž. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu iš įvykio vietos pasišalino, taip pagrobė svetimą, UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausantį 354,25 Eur vertės turtą ir padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 straipsnio 2 dalyje.

34Be to, D. K. ir A. Ž., veikdami kartu ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, 2017 m. rugpjūčio 27 d., apie 4.56 val., turėdami tikslą pagrobti svetimą turtą, būdami prie UAB „Reitan Convenience Lithuania“ kiosko „Lietuvos spauda“ Nr. ( - ), esančio ( - ), bendrais veiksmais sugadino langų žaliuzes, 112 Eur vertės, išdaužus minėto kiosko lango stiklą, 51,20 Eur vertės, ir stovint lauke bei stebint aplinką, kad niekas nesutrukdytų daryti nusikalstamą veiką, D. K. su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu įsibraudami į minėtą kioską sugadino jame buvusias prekes: vieną plytelę šokolado „Laima Vilnius kartus“, 4,50 Eur vertės, du pakelius saldainių „Raffaello“, vieno pakelio kaina – 4 Eur, bendros 8 Eur vertės, vieną pakelį saulėgrąžų „Yes“, 4,50 Eur vertės, du buteliukus negazuoto mineralinio vandens „Neptūnas“, vieno buteliuko kaina – 0,75 Eur, bendros 1,50 Eur vertės, vieną buteliuką braškių skonio negazuoto gaiviojo gėrimo, 1,10 Eur vertės, vieną pakelį lazdyno riešutų „Alvo“ 100 g, 4,50 Eur vertės, tris šokoladinius batonėlius su javainiais „Kinder“, vieno batonėlio kaina – 0,55 Eur, bendros 1,65 Eur vertės, vieną batonėlį šokolado „Nestle Kit Kat Chunky“, 0,70 Eur vertės, vieną pakelį sausainių „Selga Milk“ 180 g, 0,90 Eur vertės, vieną pakelį vanilinių vaflių „Selga“ 90 g, 0,75 Eur vertės, vieną pakelį šokoladinių vaflių „Selga“ 90 g, 0,75 Eur vertės, vieną pakelį saldainių guminukų „Haribo“, 1,10 Eur vertės, vieną pakelį saulėgrąžų „Yes“, 0,55 Eur vertės, vieną pakelį saulėgrąžų „Yes“, 0,55 Eur vertės, vieną pakelį traškučių „Taffel Sour Cream & Onion“, 1 Eur vertės, vieną pakelį džiovintų vaisių ir riešutų mišinio, 2,60 Eur vertės, vieną pakelį traškučių „Taffel Nacho Cheese“, 0,90 Eur vertės, vieną pakelį kepintų sūdytų žemės riešutų „Alvo“, 0,65 Eur vertės, iš viso sugadino 30,35 Eur vertės prekių, po ko jis kartu su A. Ž. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu iš įvykio vietos pasišalino, taip sugadino svetimą, UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausantį 193,55 Eur vertės turtą ir padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 187 straipsnio 1 dalyje.

35D. K. ir A. Ž., veikdami kartu 2017 m. rugsėjo 12 d., apie 4.59 val., veikdami kartu, būdami prie UAB „Reitan Convenience Lithuania“ kiosko „Lietuvos spauda“ Nr. ( - ), esančio ( - ), sugadinę kiosko apsaugines žaliuzes ir išdaužę stiklą, įsibrovė į minėtą kioską, iš kur pavogė ten buvusias prekes: penkis batonėlius „Nestle Lion 2 Pack“ 60 g, vieno batonėlio kaina – 0,80 Eur, bendros 4 Eur vertės, tris batonėlius „Nestle Lion Peanut 2 Pack“ 60 g, vieno batonėlio kaina – 0,80 Eur, bendros 2,40 Eur vertės, batonėlį „Nutella B-ready T2“ 44 g, 1,25 Eur vertės, ledinukus „Bon Pari“ citrusinių vaisių skonio, 0,90 Eur vertės, dešimt pakuočių cigarečių „Glamour Amber“, vienos pakuotės kaina – 3,40 Eur, bendros 34 Eur vertės, dešimt pakuočių cigarečių „L&M Link“, vienos pakuotės kaina – 3,40 Eur, bendros 34 Eur vertės, dešimt pakuočių cigarečių „L&M Link Mint 2 in 1“, vienos pakuotės kaina – 3,40 Eur, bendros 34 Eur vertės, dešimt pakuočių cigarečių „L&M loft Silver Blue“, vienos pakuotės kaina – 3,20 Eur, bendros 32 Eur vertės, dešimt pakuočių cigarečių „LD Blue Line“, vienos pakuotės kaina – 2,90 Eur, bendros 29 Eur vertės, penkiolika pakuočių cigarečių „Marlboro fine touch“, vienos pakuotės kaina – 3,45 Eur, bendros 51,75 Eur vertės, keturias pakuotes cigarečių „Marlboro gold“, vienos pakuotės kaina – 3,55 Eur, bendros 14,20 Eur vertės, dešimt pakuočių cigarečių „Marlboro line Beyond“, vienos pakuotės kaina 3,55 Eur, bendros 35,50 Eur vertės, dešimt pakuočių cigarečių „Philip Morris Gold 100's“, vienos pakuotės kaina – 2,90 Eur, bendros 29 Eur vertės, dešimt pakuočių cigarečių „Vogue Bleue“, vienos pakuotės kaina – 3,60 Eur, bendros 36 Eur vertės, dešimt pakuočių cigarečių „Winston silver line“, vienos pakuotės kaina – 3,40 Eur, bendros 34 Eur vertės, dešimt pakuočių cigarečių „Winston XSpression (Line)“, vienos pakuotės kaina – 3,30 Eur, bendros 33 Eur vertės, dešimt pakuočių cigarilių „Break Blue“, vienos pakuotės kaina – 1,85 Eur, bendros 18,50 Eur vertės, dešimt pakuočių cigarilių „Break Original“, vienos pakuotės kaina – 1,85 Eur, bendros 18,50 Eur vertės; depozitą „0,41 Pet“, 0,10 Eur vertės, depozitą „0,5 Pet“, 0,20 Eur vertės, gėrimą „Zoo Ice Age“ bananų-braškių 0,2 l, 0,50 Eur vertės, ledinukus „Chupa Chups“ 12 g, 0,30 Eur vertės, javainį „Corny Big“ šokolado skonio 50 g, 0,80 Eur vertės, pakuotę kramtomosios gumos „Orbit Sweetmint“ 58 g maišelis, 2,10 Eur vertės, saldainius „Skittles Fruits“ 125 g, 1,60 Eur vertės, dvi pakuotes kramtomosios gumos „Fini“ arbūzų skonio 90 g maišelis, vienos pakuotės kaina – 1 Eur, bendros 2 Eur vertės, saldainius „Skittles Wildberry“ 125 g, 1,60 Eur vertės, tris pakuotes kramtomosios gumos „Orbit Sweet mint“ 14 g, vienos pakuotės kaina – 0,70 Eur, bendros 2,10 Eur vertės, dvi pakuotes kramtomosios gumos „Orbit Watermelon“ 14 g, vienos pakuotės kaina – 0,70 Eur, bendros 1,40 Eur vertės, dvi pakuotes kramtomosios gumos „Orbit Winterfresh“ 14 g, vienos pakuotės kaina – 0,70 Eur, bendros 1,40 Eur vertės, devyniolika puodelių „LS“, vieno puodelio kaina – 0,01 Eur, bendros 0,19 Eur vertės, vieną butelį natūralaus negazuoto mineralinio vandens „Neptūnas“ 0,5 1, 0,75 Eur vertės, vieną butelį natūralaus švelniai gazuoto mineralinio vandens „Neptūnas“ 0,5 1, 0,75 Eur vertės, du šokoladus „Nestle Kit Kat“, vieno šokolado kaina – 0,75 Eur, bendros 1,50 Eur vertės, dešimt pakuočių cigarilių „Philip Morris 17s“, vienos pakuotės kaina – 1,85 Eur, bendros 18,50 Eur vertės, pirkinių maišelį „30/8 x 55 cm baltas“, 0,05 Eur vertės, pyragėlį „Karuzo“ su pieninio kremo įdaru 62 g, 0,70 Eur vertės, saldainius „Fruittella summer garden“ 41 g, 0,75 Eur vertės, saldainius „Meller White Chocolate“ 38 g, 1 Eur vertės, saldainius „Mentos Fruit“ 37,5 g, 1 Eur vertės, saldainius-guminukus „Haribo Pico Bala“, 1,10 Eur vertės, saldainius-guminukus „Haribo Auksiniai-meškiukai“, 1,10 Eur vertės, tris šokoladus „Schogetten Nuts“ 100 g, vieno šokolado kaina – 1,55 Eur, bendros 4,65 Eur vertės, tris šokoladus „Nestle Kit Kat Chunky Peanut Butter“ 42 g, vieno šokolado kaina – 0,70 Eur, bendros 2,10 Eur vertės, šešis šokoladus „Vilnius“, vieno šokolado kaina – 1,50 Eur, bendros 9 Eur vertės, šokoladą „Schogetten Dark“ 100 g, 1,55 Eur vertės, du šokoladinius batonėlius „Kinder Bueno“ 43 g, vieno batonėlio kaina – 1,10 Eur, bendros 2,20 Eur vertės, du šokoladinius batonėlius „Nestle Kit Kat Chunky“ 40 g, vieno batonėlio kaina – 0,70 Eur, bendros 1,40 Eur vertės, du šokoladinius batonėlius „Snickers 2 Pack Super“ 75 g, vieno batonėlio kaina – 1 Eur, bendros 2 Eur vertės, devynis šokoladinius batonėlius „Snickers 50/51 g“, vieno batonėlio kaina – 0,70 Eur, bendros 6,30 Eur vertės, šešiasdešimt dvi tirpias kavas „Mundo“, vienos kavos kaina – 0,01 Eur, bendros 0,62 Eur vertės, gėrimą „Tymbark mango“ 0,4 1, 1,05 Eur vertės, traškučius „Taffel Ketchup Balls“ 60 g, 0,90 Eur vertės, vanilinius vaflius „Selga“, 0,75 Eur vertės, septynis vokus „eur.st be lang.“, vieno voko kaina 0,10 Eur, bendros 0,70 Eur vertės, voką „C6 su lipnia juostele“, 0,10 Eur vertės, dvylika žiebtuvėlių „Narvesen“, vieno žiebtuvėlio kaina 0,90 Eur, bendros 10,80 Eur vertės, žirkles „Colorino“ 13 cm įvairių spalvų, 0,90 Eur vertės, iš viso pavogė 528,51 Eur vertės prekių, po ko jis kartu su A. Ž. iš įvykio vietos pasišalino, taip pagrobė svetimą, UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausantį 528,51 Eur vertės turtą ir padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 straipsnio 2 dalyje.

36Be to, D. K. ir A. Ž., veikdami kartu 2017 m. rugsėjo 12 d., apie 4.59 val., turėdami tikslą pagrobti svetimą turtą, būdami prie UAB „Reitan Convenience Lithuania“ kiosko „Lietuvos spauda“ Nr. ( - ), esančio ( - ), išdaužė minėto kiosko lango stiklą, 51,20 Eur vertės, ir sugadino langų žaliuzes, 99,20 Eur vertės, taip sugadino svetimą, UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausantį 150,40 Eur vertės turtą, ir padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 187 straipsnio 3 dalyje.

37D. K., A. Ž. ir D. M., 2017 m. rugsėjo 15 d., apie 4.21 val., veikdami kartu, būdami prie UAB „Reitan Convenience Lithuania“ kiosko „Lietuvos spauda“ ( - ), esančio ( - ), sugadino kiosko apsaugines žaliuzes ir išdaužė lango stiklą, D. M. stovint lauke ir stebint aplinką, kad niekas nesutrukdytų daryti nusikalstamos veikos, D. K. su A. Ž. įsibrovė į minėtą kioską, iš kur pavogė kioske buvusias prekes: dvi pakuotes cigarečių „Winston XSpression 2 pak“, vienos pakuotės kaina – 6,40 Eur, bendros 12,80 Eur vertės, dvi pakuotes cigarečių „Camel blue“, vienos pakuotės kaina – 3,50 Eur, bendros 7 Eur vertės, tris pakuotes cigarečių „Camel filters“, vienos pakuotės kaina – 3,50 Eur, bendros 10,50 Eur vertės, dešimt pakuočių cigarečių „Chesterfield Blue“, vienos pakuotės kaina – 2,85 Eur, bendros 28,50 Eur vertės, dvidešimt vieną pakuotę cigarečių „Chesterfield Mint“, vienos pakuotės kaina – 2,90 Eur, bendros 60,90 Eur vertės, dešimt pakuočių cigarečių „Chesterfield Red“, vienos pakuotės kaina – 2,85 Eur, bendros 28,50 Eur vertės, dvidešimt pakuočių cigarečių „Chesterfield Silver“, vienos pakuotės kaina – 2,90 Eur, bendros 58 Eur vertės, dvidešimt pakuočių cigarečių „Glamour Azure“, vienos pakuotės kaina – 3,40 Eur, bendros 68 Eur vertės, dvidešimt pakuočių cigarečių „Glamour Menthol“, vienos pakuotės kaina – 3,40 Eur, bendros 68 Eur vertės, devynias pakuotes cigarečių „Kent Nanotek Black“, vienos pakuotės kaina – 3,45 Eur, bendros 31,05 Eur vertės, septynias pakuotes cigarečių „L&M Blue Label“, vienos pakuotės kaina – 3,40 Eur, bendros 23,80 Eur vertės, dvidešimt pakuočių cigarečių „L&M Silver Label“, vienos pakuotės kaina – 3,40 Eur, bendros 68 Eur vertės, dešimt pakuočių cigarečių „LD Blue Line“, vienos pakuotės kaina – 2,90 Eur, bendros 29 Eur vertės, aštuonias pakuotes cigarečių „Marlboro advance fine“, vienos pakuotės kaina – 3,45 Eur, bendros 27,60 Eur vertės, vieną pakuotę cigarečių „Marlboro gold“, 3,55 Eur vertės, dešimt pakuočių cigarečių „Marlboro line beyond“, vienos pakuotės kaina – 3,55 Eur, bendros 35,50 Eur vertės, dešimt pakuočių cigarečių „Philip Morris Royal“, vienos pakuotės kaina – 2,85 Eur, bendros 28,50 Eur vertės, dvidešimt pakuočių cigarečių „Philip Morris Silver“, vienos pakuotės kaina – 2,85 Eur, bendros 57 Eur vertės, dešimt pakuočių cigarečių Winston blue line“, vienos pakuotės kaina – 3,40 Eur, bendros 34 Eur vertės, penkiolika pakuočių cigarečių „Winston silver line“, vienos pakuotės kaina – 3,40 Eur, bendros 51 Eur vertės, keturias pakuotes cigarečių „Winston XS Plus Gold“, vienos pakuotės kaina – 3,10 Eur, bendros 12,40 Eur vertės, keturiolika pakuočių cigarečių „Winston XSpression“, vienos pakuotės kaina – 3,30 Eur, bendros 46,20 Eur vertės, dešimt pakuočių cigarečių „Winston XSpression (Line)“, vienos pakuotės kaina – 3,30 Eur, bendros 33 Eur vertės, dvi pakuotes cigarečių „Winston Xstyle silver“, vienos pakuotės kaina – 3,20 Eur, bendros 6,40 Eur vertės, kortas „54“, 1,80 Eur vertės, šešias pakuotes kramtomosios gumos „Orbit apple“ obuolių skonio 14 g, vienos pakuotės kaina – 0,70 Eur, bendros 4,20 Eur vertės, migdolus „Alvo“, 2,50 Eur vertės, dešimt pakuočių cigarečių „Philip Morris cigarillos 17s“, vienos pakuotės kaina – 1,85 Eur, bendros 18,50 Eur vertės, tris pakuotes prezervatyvų „ON Natural Feeling“, vienos pakuotės kaina – 0,90 Eur, bendros 2,70 Eur vertės, saldainius „Mentos Mint“ 37,5 g, 1 Eur vertės, šokoladą „Schogetten Nuts“ 100 g, 1,55 Eur vertės, keturias pakuotes šokolado „Vilnius“, vienos pakuotės kaina – 1,50 Eur, bendros 6 Eur vertės, dvi pakuotes šokoladinių batonėlių „Snickers 2 Pack Super“, vienos pakuotės kaina – 1 Eur, bendros 2 Eur vertės, du tušinukus „Nataraj, Super Fine“ 0,5 mm mėlynos spalvos, vieno tušinuko kaina – 0,45 Eur, bendros 0,90 Eur vertės, iš viso pavogė 870,35 Eur vertės prekių, po ko jis kartu su A. Ž. ir D. M. iš įvykio vietos pasišalino, taip pagrobė svetimą, UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausantį 870,35 Eur vertės turtą ir padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 straipsnio 2 dalyje.

38Be to, D. K., A. Ž. ir D. M., 2017 m. rugsėjo 15 d., apie 4.21 val., veikdami kartu, būdami prie UAB „Reitan Convenience Lithuania“ kiosko „Lietuvos spauda“ Nr. ( - ), esančio ( - ), bendrais veiksmais sugadino langų žaliuzes, 112 Eur vertės, A. Ž. išdaužus minėto kiosko lango stiklą, 51,20 Eur vertės, D. M. stovint lauke ir stebint aplinką, kad niekas nesutrukdytų daryti nusikalstamos veikos, D. K. kartu su A. Ž. įsibrovė į minėtą kioską, kur sugadino jame buvusias prekes: dešimt vienetų ledų „Baltija“ vanilinių 150 ml, vieneto kaina – 1,30 Eur, bendros 13 Eur vertės, penkis vienetus ledų „Super Viva“ karamelinių, vieneto kaina – 1,10 Eur, bendros 5,50 Eur vertės, dvidešimt tris vienetus ledų „Karališki“ vanilinių, vieneto kaina – 0,75 Eur, bendros 17,25 Eur vertės, dvidešimt du vienetus ledų „Twister“ citrininių, vieneto kaina – 0,60 Eur, bendros 13,20 Eur vertės, aštuoniolika vienetų ledų „Ingman“ vanilinių, vieneto kaina – 0,85 Eur, bendros 15,30 Eur vertės, šokoladą „Laima Vilnius kartus“, 4,50 Eur vertės, tris saldainius „Raffaello T.15“, vieneto kaina – 4 Eur, bendros 12 Eur vertės, raguolį „7 days double“ su vanile, 0,75 Eur vertės, gėrimą „Zoo Ice Age“ bananų-braškių, 0,5 Eur vertės, gėrimą „Braškių skonio negazuotas gaivusis“, 1,10 Eur vertės, du džiovintų vaisių ir riešutų mišinius, vieno mišinio kaina – 2,60 Eur, bendros 5,20 Eur vertės, migdolus „Alvo“, 2,50 Eur vertės, dvi pakuotes kepintų sūdytų žemės riešutų „Alvo“, vienos pakuotės kaina – 0,65 Eur, bendros 1,30 Eur vertės, tris pakuotes lazdynų riešutų „Alvo“, vienos pakuotės kaina – 2,60 Eur, bendros 7,80 Eur vertės, dvi pakuotes saulėgrąžų „Yes“ dryžuotos su čili, vienos pakuotės kaina – 0,55 Eur, bendros 1,10 Eur vertės, raguolį „7 days double“ su kakava, 0,75 Eur vertės, keturias pakuotes saulėgrąžų „Yes“ juodų, vienos pakuotės kaina – 0,55 Eur, bendros 2,20 Eur vertės, šokoladą „Vilnius“ 100 g, 1,50 Eur vertės, aštuonias pakuotes klijų „BIC Fix Strong hanging“, vienos pakuotės kaina – 1,50 Eur, bendros 12 Eur vertės, šokoladinį batonėlį „Tupla MA“, 0,80 Eur vertės, penkias pakuotes sausainių „Belvita“ su šokoladu, vienos pakuotės kaina – 0,65 Eur, bendros 3,25 Eur vertės, aštuonias pakuotes kortų „54“, vienos pakuotės kaina – 1,80 Eur, bendros 14,40 Eur vertės, keturis atšvaitus „juostelė“, vieno atšvaito kaina 2,30 Eur, bendros 9,20 Eur vertės, penkias pakuotes pleistrų „Matopat“, vienos pakuotės kaina – 1,50 Eur, bendros 7,50 Eur vertės, dvi pakuotes saulėgrąžų „Yes“ dryžuotų su sūriu, vienos pakuotės kaina – 0,55 Eur, bendros 1,10 Eur vertės, vaflius „Milka Wafelini Milk“, 0,80 Eur vertės, dvi pakuotes saldainių „Mentos Rainbow, 37“, vienos pakuotės kaina – 1 Eur, bendros 2 Eur vertės, dešimt pakuočių šokolado „Nestle Kit Kat Chunky“, vienos pakuotės kaina – 0,70 Eur, bendros 7 Eur vertės, keturis javainius „Corny Big“ šokolado-bananų, vieno javainio kaina – 0,80 Eur, bendros 3,20 Eur vertės, keturias pakuotes saldainių „Fruittella summer“, vienos pakuotės kaina – 0,75 Eur, bendros 3 Eur vertės, tris pakuotes sausainių „Belvita“ su riešutais, vienos pakuotės kaina – 0,65 Eur, bendros 1,95 Eur vertės, keturis javainius „Corny Big“ šokolado skonio, vieno javainio kaina 0,80 Eur, bendros 3,20 Eur vertės, dvi pakuotes sausainių „Lu Tuc Original“, vienos pakuotės kaina – 1,45 Eur, bendros 2,90 Eur vertės, septynis javainius „Corny Big“ su pertepimu DA, vieno javainio kaina – 0,80 Eur, bendros 5,60 Eur vertės, javainį „Corny Big“ su spanguolėmis, 0,80 Eur vertės, keturis javainių batonėlius „Challenger“, vieno batonėlio kaina – 0,75 Eur, bendros 3 Eur vertės, penkis javainių batonėlius „Challenger“, vieno batonėlio kaina – 0,75 Eur, bendros 3,75 Eur vertės, tris pakuotes sausainių „Barni Milk“ 30 g, vienos pakuotės kaina – 0,50 Eur, bendros 1,50 Eur vertės, tris pakuotes sausainių „Barni Choco“ 30 g, vienos pakuotės kaina – 0,50 Eur, bendros 1,50 Eur vertės, keturias pakuotes sulčių nektaro „Cido“ vynuogių, vienos pakuotės kaina – 0,50 Eur, bendros 2 Eur vertės, tris pakuotes sausainių „Barni Milk“ 30 g, vienos pakuotės kaina – 0,50 Eur, bendros 1,50 Eur vertės, tris vienetus vaflių „Milka Wafelini Hazelnut“, vieneto kaina – 0,80 Eur, bendros 8 Eur vertės, šokoladą „Milka Whole Hazelnut“, 2,10 Eur vertės, šokoladą „Milka Oreo Choco“ 100 g, 1,85 Eur vertės, šokoladą „Pergalė“ juodąjį su kakava, 1,30 Eur vertės, sezamo batonėlį „Honey Bar“, 0,65 Eur vertės, tris pakuotes šokolado „Kinder Maxi“, vienos pakuotės kaina – 0,80 Eur, bendros 2,40 Eur vertės, dvi pakuotes sausainių „Selga Milk“ 180 g, vienos pakuotės kaina – 0,90 Eur, bendros 1,80 Eur vertės, pakuotę sausainių „Lu Tuc“ su grietine, 1,45 Eur vertės, pakuotę vaflių „Selga“, 0,75 Eur vertės, šokoladinį batonėlį „Twix X“, 1 Eur vertės, penkias pakuotes šokoladinių batonėlių „Mars, 47“, vienos pakuotės kaina – 0,70 Eur, bendros 3,50 Eur vertės, pastiles „Mynthon extra strong“, 0,80 Eur vertės, tris pakuotes saldainių „Fruittella Rainbow“, vienos pakuotės kaina – 0,75 Eur, bendros 2,25 Eur vertės, pastiles „Pez“ 30 g, 0,65 Eur vertės, šokoladą su javainiais „Kinder“, 1,65 Eur vertės, dvi pakuotes šokoladų „Nestle Kit Kat 41.5“, vienos pakuotės kaina – 0,75 Eur, bendros 1,50 Eur vertės, natūralų mineralinį negazuotą vandenį „Neptūnas“, 0,75 Eur vertės, du šokoladinius batonėlius „Kit Kat“, vieno batonėlio kaina – 0,70 Eur, bendros 1,40 Eur vertės, dvi pakuotes lietuviško hematogeno „Vita+“, vienos pakuotės kaina – 1,10 Eur, bendros 2,20 Eur vertės, iš viso sugadino 224,70 Eur vertės prekių, po ko jis kartu su A. Ž. ir D. M. iš įvykio vietos pasišalino, taip sugadino svetimą, UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausantį 387,90 vertės turtą ir padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 187 straipsnio 1 dalyje.

39Kaltinamasis P. B. apklausiamas teisiamojo posėdžio metu savo kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad 2017 m. spalio mėnesį, galimai 3 d., apie 14.00-15.00 val., jis susitiko su D. M. stotelėje „( - )“. Jie nuvažiavo iki stotelės „( - )“ ir įsėdo į autobusą, kurio maršruto Nr. ( - ). Jam iš kairės atsisėdo A. S., R. K. ir dar kažkokia mergina. Jis pažinojo R. K., o A. S. pažinojo jo brolį dvynį ir galvojo, kad tai jis. Važiuojant D. M. keliu palietė jo koją ir akimis parodė į telefoną. Jis suprato, kad telefoną reikės pavogti. Jiems išlipus iš autobuso, D. M. jam pasakė paprašyti A. S. duoti telefoną paskambinti. Paprašius A. S. jam davė telefoną. Jis pašnekėjo ir atidavė telefoną A. S., taip pat pasakė, kad po penkių minučių jam reikės dar kartą paskambinti. Po penkių minučių jam paskambino į A. S. telefoną, pasakė telefoną duoti D. M. ir jis D. M. davė telefoną. D. M. baigė pokalbį ir A. S. pasakė, kad atiduos telefoną, jeigu ji duos pinigų. A. S. pasakė, kad neturi pinigų. Jis pasakė, kad žino, jog turi. A. S. davė 20 Eur ir pasakė, kad pinigai vis tiek yra ne jos ir jai nerūpi. Jis pasakė, kad, jeigu pinigai jai nepriklauso, tai tegul duoda visus. A. S. padavė 80 Eur. Jis partikino pinigų tikrumą ir jie pabėgo iš įvykio vietos. D. M. sau paėmė telefoną, o jam davė 20 Eur ir jis nuėjo namo. Išeinant iš namų jį sulaikė policijos pareigūnai, nuvežė į areštinę, jo piniginėje rado 20 Eur, kuriuos paėmė. Ryte jį nuvežė į Vilniaus miesto 6-ąjį policijos komisariatą, kur buvo atvežtas telefonas. Dėl civilinio ieškinio pažymėjo, kad jie A. S. mamai grąžino 120 Eur. Savo elgesį vertina labai blogai, labai dėl to gailisi, A. S. atsiprašė. Dėl T. S. turto atviro pagrobimo kaltinamasis P. B. parodė, kad 2018 m. sausio 16 d., po pietų, vakarop, jis vaikščiojo su D. M. ir A. P.. Jie nuėjo iki parduotuvės „Maxima“, esančios ( - ) mikrorajone. D. M. užsiminė, kad gal reikėtų paimti tašę. Jis sakė, kad nenori turėti reikalų su policija. Nežino, kas jam pasidarė, bet jie ėjo paskui T. S. ir jis nubėgo bei stvėrė jos tašę. Šis sumanymas priklausė D. M., o jis jį įgyvendino. Tašę jis atidavė D. M. ir A. P., kurie žiūrėjo, kas joje yra. Jis išsigandęs stovėjo ir žiūrėjo. Jis matė, kad tašėje buvo akiniai, telefonas, matė, kaip jie išmetė akinių dėklą, sudaužė telefoną ir ieškojo pinigų. Jis nežiūrėjo, kas buvo tašėje. Jie sakė, kad tašėje buvo pinigų, bet jis nežino, kiek tiksliai, jam jų nedavė. Po to jie išmetė tašę ( - ) mikrorajone, kažkur prie garažų, o piniginę – kažkur 30 m atstumu nuo garažų. Kai policija jį sulaikė, jie važiavo ieškoti tašės, ją surado, tašėje buvo raktai ir dar kažkas. Jis nežino, kodėl apvogti pasirinko T. S., aplinkui nebuvo žmonių, galvojo viskas bus normaliai. Jam kažkas šovė į galvą ir jis staigiai viską padarė. Gailisi dėl tokio savo poelgio. Jokios naudos iš to jis neturėjo. T. S. teismo posėdyje nebuvo, todėl jis jos neatsiprašė. Su civiliniu ieškiniu sutinka iš dalies, mano, kad T. S. prašo per didelio neturtinės žalos atlyginimo, o su turtinės žalos dydžiu jis sutinka.

40Kaltinamasis D. K. apklausiamas teisiamojo posėdžio metu savo kaltę pripažino ir dėl UAB „Reitan Convenience Lithuania“ turto pagrobimo ir sugadinimo 2017 m. rugpjūčio 27 d. įsibrovus į kioską „Lietuvos spauda“ parodė, kad šio įvykio jis tiksliai neatsimena, galimai buvo 2017 m. rugpjūčio 27 d. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 276 straipsnio 4 dalimi, byloje esantiems įrodymams patikrinti perskaičius ikiteisminio tyrimo pareigūnui duotų kaltinamojo D. K. parodymų dalį (1 t., b. l. 133), pastarasis parodė, kad ( - ) mikrorajone, netoli stotelės „( - )“, jis per draugą A. M., gyvenantį ( - ), susipažino su D. B.. Ikiteisminio tyrimo metu jis nesakė D. B. duomenų, nes gal tik po pusės metų sužinojo jo vardą ir pavardę. Jis su A. Ž. įkalbėjo D. B. apvogti kioską. Iš pradžių jie galvojo tai padaryti ( - ) mikrorajone, bet nesigavo, tuomet sumanė tai padaryti ( - ), prie poliklinikos. Jie trise pakėlė kiosko žaliuzes, kažkas išdaužė langą, jis ir galimai D. B. įlindo į kiosko vidų. Pagrinde jie grobė cigaretes, jis ėmė tik cigaretes, nežino, ką kiti ėmė. Jis turėjo kuprinę, į kurią dėjo cigaretes, neatsimena, kur kiti dėjo pagrobtas prekes. Galėjo būti, kad A. Ž. krovė maistą, o jis su D. B. – cigaretes. Jis negali tiksliai pasakyti, ar jie sugadino prekes, nes, kai lipo į kioską, nematė, ant ko lipo, bet įlipdami į kioską jie galėjo pažeisti keletą prekių. Pripažino, kad jie pagrobė pareikštame kaltinime išvardintas prekes, taip pat sugadino prekes, kadangi galėjo taip būti. Cigaretes jie pardavė, o maistą suvalgė – jo buvo nedaug. Dėl padarytų veikų kaltę pripažįsta pilna apimtimi, gailisi. Nemano, kad jo veiksmams įtakos galėjo turėti kažkokie psichologiniai sutrikimai. Jis yra buvęs psichiatrinėje ligoninėje, buvo išrašytas 2017 m. vasario mėnesį, turėjo kažkokius migdomuosius ir raminamuosius vaistus, dabar jų nevartoja, nežino, ar gydytojai apie tai žino. Dėl UAB „Reitan Convenience Lithuania“ turto pagrobimo ir sugadinimo 2017 m. rugsėjo 12 d. įsibrovus į kioską „Lietuvos spauda“ kaltinamasis D. K. parodė, kad šį įvykį jis prisimena iš dalies. Jis kartu su A. Ž. sugalvojo apvogti kioską, esantį prie ( - ). Jie kartu pakėlė kiosko žaliuzes, kažkuris iš jų išmušė langą, jis tikrai lindo į kiosko vidų. Jie turėjo tikslą pavogti cigaretes, nes tai yra vertingiausias dalykas. Jis dėjo tik cigaretės, nežino, ką dėjo A. Ž.. Jis tiksliai nepasakys, kiek paėmė cigarečių. Jie susidėjo cigaretes ir nubėgo galimai link ( - ) mikrorajono. Vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi, byloje esantiems įrodymams patikrinti perskaičius ikiteisminio tyrimo pareigūnui duotų kaltinamojo D. K. parodymų dalį (2 t., b. l. 30), pastarasis juos patvirtino ir parodė, kad pas jį buvo aštuoniasdešimt pakelių cigarečių, nes tiek telpa jo kuprinėje. Cigaretes jis ėmė tik iš stendo, supakuotų cigarečių nebuvo. Jis maisto neėmė. Paaiškino, kad žaliuzes galima išstumti rankomis, o stiklą jie išdaužė akmeniu. Šią veiką pripažįsta pilnai. Taip elgėsi, nes reikėjo pinigų. Pripažįsta turto sugadinimą, įlipant į kioską kažkas galėjo būti sugadinta. Dėl turto pagrobimo pažymėjo, kad pripažįsta, jog paėmė cigaretes, bet, kai jie pasišalino, kiti asmenys galėjo lengvai patekti į tą vietą. Dėl UAB „Reitan Convenience Lithuania“ turto pagrobimo ir sugadinimo 2017 m. rugsėjo 15 d. įsibrovus į kioską „Lietuvos spauda“ kaltinamasis D. K. parodė, kad jie buvo trise-keturiese: jis, A. Ž., D. M. ir galimai asmuo, vardu ( - ), kurio pavardės jis neprisimena, su kuriuo jį supažindino D. M.. Apie 2.00-3.00 val. jie vaikščiojo ( - ) mikrorajone, buvo sugalvoję apvogti kioską. Prie kavinės „( - )“ jie rado didelį celofaninį maišą ir nuėjo prie ( - ) esančio kiosko. Kažkuris iš jų pakėlė kiosko žaliuzes, kažkas išmušė langą, jis ir A. Ž. lindo į kiosko vidų. Jis ėjo į galą ir krovė cigarečių blokus, o A. Ž. ėjo prie stendo ir krovė cigaretes. Maisto jie neėmė, krovė tik cigaretes. Ką darė kiti asmenys, jis nematė. D. M. tik stovėjo prie kiosko, ką darė asmuo, vardu ( - ), jis nepamena. Po to jie nubėgo iki monolitinio pastato, užlipo ant stogo, kur praleido naktį. Ryte jie nuvažiavo į ( - ). Įlipant į kioską jie galėjo sugadinti turtą. Kaltę pripažįsta ir dėl turto sugadinimo, ir dėl vagystės. Dėl turto sugadinimo negali nieko pasakyti, žino tik, ką jie pavogė, o ką sugadino – nežino. Pripažįsta kaltę dėl tų prekių, kurios nurodytos pareikštame kaltinime. Dėl D. Č. turto atviro pagrobimo kaltinamasis D. K. parodė, kad 2017 m., tikslios datos nepamena, jis buvo su A. Ž. savo namuose, kur atėjo D. Č. su savo drauge A. A.. Jis D. Č. paprašė duoti telefoną „Samsung Galaxy S6“, nežino, kodėl taip padarė. D. Č. jam padavė telefoną. Jis paklausė, koks yra telefono kodas, D. Č. jį pasakė. Kaip viskas vyko toliau, jis nepamena. Paskui jie visi keturiese išėjo iš buto ir jis su A. Ž. nuėjo iki stotelės, o D. Č. su A. A. sekė jiems iš galo. Stotelėje jie tiesiog įlipo į autobusą, kurio maršruto Nr. ( - ). D. Č. ir A. A. jų abiejų prašė atiduoti telefoną, bet jie neatidavė. Telefonas buvo pas A. Ž.. Neatsimena, kada jis A. Ž. perdavė telefoną, tai buvo iki nueinant į stotelę. Jie buvo sumanę telefoną pavogti, todėl jis telefoną perdavė A. Ž., o ne D. Č.. Jie žinojo, kad telefoną parduos, žinojo pirkėją, jie apie tai kalbėjo. Su telefonu jie nuvažiavo iki ( - ). Telefoną pardavė ne jis. Jis nepamena, kiek pinigų jie gavo už parduotą telefoną, juos pasidalino per pusę. Savo kaltę pripažįsta, gailisi. D. Č. neatsiprašė, nes po to jie nebuvo susitikę. Nežino, ar telefonas atsirado. Žalos atlyginti nebandė, nes nežino jos dydžio.

41Kaltinamasis D. M. apklausiamas teisiamojo posėdžio metu savo kaltę pripažino iš dalies ir dėl A. S. turto atviro pagrobimo parodė, kad jam draugė R. K. papasakojo, jog A. S. vagia pinigus iš psichologės, kuri dirba jos mokykloje, ir pasakė, kad už pavogtus pinigus A. S. nusipirko telefoną „iPhone“. Jis pasakė, kad reikia tą telefoną paimti: ne tai, kad sau jį pasiimti, o pasakyti psichologei. Jis tos psichologės nepažįsta. Mokykloje, kurioje dirba ta psichologė, jis nesimoko. Kitą dieną jis su P. B. susitiko stotelėje „( - )“. Jie nuvažiavo į ( - ) mikrorajoną, įsėdo į autobusą, kurio maršruto Nr. ( - ). Važiuojant jis P. B. parodė, kad guli telefonas. Jie išlipo galimai stotelėje „( - )“. P. B. A. S. paprašė paskambinti, pašnekėjo ir sakė, kad reikės dar kartą duoti telefoną. A. S. P. B. dar kartą davė telefoną, kurį P. B. perdavė jam. Jis A. S. sakė, kad duos telefoną, jeigu ji duos pinigų. A. S. davė 20 Eur. P. B. sakė duoti daugiau. A. S. pasakė, kad pinigai yra ne jos ir jie gali pasiimti juos visus. Jie pasiėmė pinigus, iš viso 80 Eur ir išėjo. Kitą dieną jis savanoriškai nunešė telefoną į policiją, nes žinojo, kad P. B. sulaikė ir telefonas buvo įsigytas už vogtus pinigus. Jis tai žinojo, nes pas R. K. yra garso įrašas, kuriame A. S. savo draugei pasakoja, kad, jeigu policija sužinos, jos tėvus uždarys, kažkas tokio, būtent dėl tų pinigų ir dėl to telefono. Kaltę pripažįsta iš dalies: padarė nusikaltimą, tačiau norėjo gero. Jis nepasakė psichologei, kad A. S. iš jos vagia pinigus, nežino, kodėl. Pinigus jis galimai norėjo pasisavinti, o telefono – ne, kadangi jį vis tiek atsektų: telefonas yra naujas, žino, kaip būna. Dėl T. S. turto atviro pagrobimo kaltinamasis D. M. parodė, kad jis su P. B. ir A. P. vaikščiojo ( - ) mikrorajone. Jis pajuokavo, kad reikia paimti tašę, bet nenorėjo vogti. P. B. pasakė, kad nenori turėti reikalų su policija. Vienu momentu P. B. pradėjo bėgti ir paėmė tašę. Jis nežino, kodėl nesustabdė P. B., buvo pasimetęs, nesitikėjo, kad jis taip padarys. P. B. tašę numetė jam, o jis – A. P.. Jie nubėgo iki garažų. Moteris išsigando, šaukė, kad jie atiduotų raktus. Kai P. B. pradėjo bėgti, jis sustingo vietoje, po to pradėjo bėgti paskui. A. P. atidarė tašę, išsiėmė pinigus, telefoną. Ar A. P., ar jis sudaužė telefoną, o pinigai liko pas A. P.. Jis žino, kad tašėje dar buvo raktai ir akinių dėklas, o kosmetikos priemonių nematė. Jis nežino, kodėl jie moteriai nenunešė tašės. Jis suprato, kad dalyvavo vagystėje. Jis nežino, kur A. P. padėjo pinigus – viskas liko pas jį. Po viso to jie pabuvo dar apie 20-30 minučių ir išėjo namo. Jis nepamena, ar jie kalbėjo apie tą įvykį, jis P. B. neklausė, kodėl taip padarė. Pripažįsta šią vagystę, ateityje planuoja nedaryti nesąmonių, dirbs autoservise, turi tam įgūdžių, yra dirbęs pavienius darbus. Su T. S. civiliniu ieškiniu jis sutinka dalyje dėl turtinės žalos atlyginimo. Dėl UAB „Reitan Convenience Lithuania“ turto pagrobimo ir sugadinimo 2017 m. rugsėjo 15 d. įsibrovus į kioską „Lietuvos spauda“ kaltinamasis D. M. parodė, kad jam reikėjo pinigų. Jie visi kartu sugalvojo apvogti kioską, esantį prie ( - ). Jis neatsimena, kelinta buvo valanda, jie nuėjo iki kiosko. Iš pradžių buvo gadinamos žaliuzės, tuomet A. Ž. išdaužė lango stiklą. Jis stovėjo šalia. A. Ž. ir D. K. įlindo į kioską, o jis tuo momentu išėjo. A. Ž. ir D. K. krovėsi cigaretes ir po to prabėgo pro jį. Jis ėjo link turgelio. Po to jie susitiko, prabuvo naktį. Ryte A. Ž. nuvažiavo į ( - ) ir pardavė cigaretes, pinigus jie pasidalino, jam davė apie 70 Eur, gal dėl to, kad jie buvo kartu. Jis neatsimena, kiek buvo pavogta cigarečių, gal dvidešimt blokų, gal daugiau. Kitų prekių pavogta nebuvo, tik cigaretės. Jis matė, kad A. Ž. ir D. K. pavogtas prekes susidėjo į maišą, kuriame buvo tik cigaretės, daugiau nieko, tai matėsi. A. Ž. ir D. K. prabėgo pro jį, o vėliau jie buvo kartu, A. Ž. ir D. K. viską iškrovė iš maišo, kuriame buvo tik cigaretės, jie apžiūrėjo, kas yra maiše. Jie lauke buvo radę didelį permatomą žydros spalvos maišą. Jis nežino, ką A. Ž. ir D. K. darė su kitomis prekėmis. Jis nežino, ar daug prekių buvo sugadinta, pats to nestebėjo, kai A. Ž. ir D. K. įlipo į kioską, jis nuėjo nuo jo. Pripažįsta, kad dalyvavo šioje veikoje. Su UAB „Reitan Convenience Lithuania“ civiliniu ieškiniu jis nesutinka, nes jame surašyta per daug prekių.

42Kaltinamasis A. Ž. apklausiamas teisiamojo posėdžio metu savo kaltę pripažino iš dalies ir dėl UAB „Reitan Convenience Lithuania“ turto pagrobimo ir sugadinimo 2017 m. rugpjūčio 27 d. įsibrovus į kioską „Lietuvos spauda“ parodė, kad jis su D. K. pasiūlė D. B. apiplėšti kioską, D. B. sutiko. Jis nežino, kuri buvo valanda, jie nuėjo prie kiosko, išlupo žaliuzes, kažkas išdaužė stiklą, – jis neprisimena, kuris iš jų. D. K. su D. B. buvo kiosko viduje, ėmė cigaretes, o jis buvo lauke ir ėmė maistą: kelis šokoladukus, guminukus, užpildė gal trečdalį kuprinės. Jis stovėjo atsisukęs priekiu, todėl šiek tiek apžiūrėjo, ką D. K. ir D. B. ėmė, taip pat jam teko žiūrėti ir pasakyti, kada jiems išlipti. Daugiausia jie ėmė cigaretes ir maistą. Turtas buvo sugadintas tik dėl į kiosko langą mestos plytos. Kitas pareikštame kaltinime nurodytas turtas nebuvo sugadintas. Išdaužus kiosko stiklą prie lango stovi maža spintelė su prekėmis, kurią reikia perlipti, todėl galima šiek tiek turto sugadinti. Tačiau tiek turto, kiek nurodyta civiliniame ieškinyje, sugadinti neįmanoma: tam reikėtų griauti visą kioską. Išdaužto lango stiklo šukės sukrenta tiek į kiosko vidų, tiek į lauką. Visos prekės, tušinukai, žirklės, smulkūs daiktai yra po stalu, prie lango yra žurnalai, o prie kasos – limonadai, ten yra dėžutės „Raffaello“, vafliai. Pripažįsta žalą dalyje dėl pavogtų cigarečių ir dalies maisto, tačiau likusios žalos nepripažįsta. Jeigu plyta yra metama į lango vidurį, jis pilnai išbyra. Tąkart lange atsirado skylė, pakankama žmogui laisvai pralįsti. Todėl jiems išėjus bet kas galėjo laisvai pralįsti į kioską. Kiosko viduje buvo palikta vieta dėžėms, bet jas imti reikštų nešti svorį. Dėl UAB „Reitan Convenience Lithuania“ turto pagrobimo ir sugadinimo 2017 m. rugsėjo 12 d. įsibrovus į kioską „Lietuvos spauda“ kaltinamasis A. Ž. parodė, kad jis D. K. pasiūlė apiplėšti kioską. Jie buvo dviese, nuėjo prie kiosko, nulupo žaliuzes, išdaužė stiklą. Jie daugiausia ėmė cigaretes, taip pat tą kartą jis ėmė maistą: kiek pamena, kelis pakelius guminukų, du buteliukus gėrimo ir galimai šešis šokoladukus. Vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi, byloje esantiems įrodymams patikrinti perskaičius ikiteisminio tyrimo pareigūnui duotų kaltinamojo A. Ž. parodymų dalį (2 t., b. l. 37), pastarasis parodė, kad buvo sugadintas kiosko langas, žaliuzės ir, iš pradžių, kai įlipi, šiek tiek maisto, bet įlipant į kioską tiek daug turto nesugadinsi. Dėl UAB „Reitan Convenience Lithuania“ turto pagrobimo ir sugadinimo 2017 m. rugsėjo 15 d. įsibrovus į kioską „Lietuvos spauda“ kaltinamasis A. Ž. parodė, kad jis su D. K., D. M. ir asmeniu, vardu ( - ), vaikščiojo prie tilto, rado permatomą maišą, kurį atnešė iki kiosko. Jie išlupo kiosko žaliuzes, jam atrodo, jis išmušė lango stiklą, į kioską lipo jis ir D. K.. D. K. ėjo prie cigarečių blokų, kuriuos krovė į permatomą maišą, o jis į kurpinę krovė cigaretes. Vieną dėžę, kurioje buvo kortos, dar kažkas, jis išmetė D. M.. D. M. jos neėmė, paliko prie kiosko. Asmuo, vardu ( - ), kažką ėmė, bet jis nepamena, ką. Kai jis lipo į kioską, D. K. jį truputį pastūmė ir jis įsipjovė. Tai jis pamatė, kai jie nubėgo prie monolitinio pastato ir užlipo ant stogo. Pripažįsta kaltę dėl pavogtų cigarečių. Jam atrodo, kad niekas iš jų neėmė maisto. Taip pat pripažįsta kaltę dėl sugadintų kiosko lango ir žaliuzių. Tačiau tam, kad sugadinti tokį kiekį maisto, ledų, koks nurodytas pareikštame kaltinime, reikėtų laužyti visą šaldytuvą. Kiosko viduje jie nesiautėjo. Kai įlendi į kioską, turto pagrobimas trunka 30 sekundžių, ne mažiau. Kai išmuši kiosko lango stiklą, įsijungia signalizacija, dar užtrunka įlįsti, išlįsti ir pabėgti. Dėl D. Č. turto atviro pagrobimo kaltinamasis A. Ž. parodė, jog D. K. D. Č. paprašė telefono ir PIN kodo, D. Č. pasakė. Tuomet D. K. pasakė, kad D. Č. telefono nebegaus. Jis suprato, kad telefonas keliaus į lombardą. Jis vienintelis turėjo pasą. Namuose jie pabuvo 5-6 minutes. Einant link stotelės D. K. jam padavė telefoną, D. Č. to nematė. D. Č. D. K. prašė atiduoti telefoną, nežinojo, kad jis yra pas jį. Jie įlipo į autobusą, kurio maršruto Nr. ( - ), o D. Č. ir A. A. liko ( - ) mikrorajone. Telefoną jie pardavė, gautus pinigus pasidalino per pusę, už juos jis nusipirko cigarečių. Šią veiką pripažįsta visiškai. Su D. Č. nebandė bendrauti, žalos dydžio nežino. Dėl A. V. turto atviro pagrobimo kaltinamasis A. Ž. parodė, kad A. V. jam buvo skolingas. Prekybos ir pramogų centre „Akropolis“ antrame aukšte prie kazino jis iš A. V. paėmė telefoną. Žino, kad prie parduotuvės „Elektromarkt“ jis žaidė su A. V. telefonu ir paskui sugalvojo jį pasiimti. Jis turėjo telefoną ir nepamena, ką su juo darė, atrodo, kad pardavė. Žino, kad, kai jį iškvietė pas tyrėją, telefonas su kitu dėklu gulėjo ant stalo. Kiek žino, telefonas A. V. buvo grąžintas. Nežino, kokį telefono dėklą turėjo A. V.. Kiek A. V. iš jo skolindavosi, jam nebūdavo gaila. Jis negali pasakyti, kiek buvo paskolinęs A. V.. Kai paėmė telefoną, jis A. V. nesakė, kad jį paėmė už skolą ar panašiai. Kaltę pripažįsta, gailisi dėl to ir visko, galėjo iš vis nieko nebūti. Vis tiek reikia atlyginti žalą, reikės dirbti, dėl darbo nesiskundžia, gali ir parduotuvėje dirbti, moka dirbti su kasa. Pažymėjo, kad pareikštų civilinių ieškinių sumos yra neaiškios.

43Nukentėjusysis A. V. apklausimas teisme parodė, kad iš buvo pavogtas telefonas, kuris kainavo apie 200 Eur. Jis A. Ž. nebuvo nieko skolingas ir pastarasis nieko nesakė, kad telefona paima už skolą.

44Nukentėjusioji A. S. apklausiama teisiamojo posėdžio metu parodė, kad įvykio dieną ji su draugėmis R. K. ir ( - ) važiavo namo autobusu, kurio maršruto Nr. ( - ). Į autobusą įlipo P. B. ir D. M., kurie atsisėdo šalia jų. Pirmiausia P. B. ir D. M. jų paklausė, ar turi parūkyti, ji pasakė, kad nerūko. Tuomet jie važiavo iki stotelės „( - )“. P. B. jos paprašė duoti telefoną paskambinti: ji neatsimena, autobuse ar jau išlipus. Ji P. B. davė telefoną. Kai baigė šnekėti, P. B. jos paklausė, ar galės duoti telefoną po 5 minučių. Į telefoną atėjo žinutė paskambinti, ar kažkas panašaus. Ji pasakė, kad jai jau reikia lipti. P. B. ir D. M. išlipo kartu. Kažkur pusiaukelėje link jos namų P. B. padavė telefoną D. M.. Kai baigė šnekėti, D. M. jos paklausė, ar turi pinigų. Ji pasakė, kad neturi. Tuomet pasakė, jog žino, kad ji turi. Ji davė 20 Eur. Tuomet pasakė, jog žino, kad ji turi daugiau pinigų. Ji bijojo, jog kažkas atsitiks, kad per prievartą paims ir atidavė visus pinigus. Paklausė, ar tikri ir ji pabėgo. Telefonas buvo „iPhone 7“, jį pirko tėtis. Kaip ji suprato, ( - ) juos pažinojo, nes pamatė P. B. ir sakė, ar čia J. B., labai matytas. Ji P. B. ir D. M. nežinojo. Gal jos ir kalbėjo dar kažką su P. B. ir D. M., bet ji dabar jau nebeatsimena. Apie jos psichologę jie nieko nekalbėjo. Ji iš psichologės pinigų neėmė. Kai P. B. ir D. M. gavę pinigus pabėgo, telefonas buvo gal pas D. M., ji tiksliai neatsimena. Abu kartus telefoną ji davė D. M.. Ji nežino, kaip P. B. ir D. M. galėjo žinoti, kad ji turi pinigų. R. K. pažinojo P. B. ir D. M., gal iš jos jie tai ir sužinojo. P. B. mama jos mamai pervedė 120 Eur. Ji P. B. davė telefoną, nes iš pradžių galvojo, kad gal labai reikia paskambinti, kažkaip padės, o paskui išsigando, buvo baisu. Kai P. B. jos prašė telefono, negrasino, nereikalavo, tiesiog paprašė duoti paskambinti.

45Nukentėjusioji A. S. apklausiama teisiamojo posėdžio metu parodė, kad ji buvo darbe, kai dukra jai paskambino iš nepažįstamo numerio ir pasakė, kad du nepažįstami vaikinai iš jos pavogė telefoną bei pinigus. Jos susitiko policijos komisariate, kur dukra detaliau papasakojo, kad su draugėmis važiavo įprastiniu maršrutu, kartu buvo R. K., kuri iš karto po to pabėgo ir nedavė dukrai paskambinti policijai. Dukra papasakojo, jog kreipėsi į policiją, paskambinusi iš kaimyno telefono. Pareigūnai padėjo surasti vieną iš vaikinų, kuris, kaip paaiškėjo, yra P. B. brolis dvynys. Jie surado P. B., paskui D. M. ir po to jie grąžino telefoną. Jos pareiškė civilinį ieškinį dėl 80 Eur turtinės žalos (paimtų grynųjų pinigų) atlyginimo ir 200 Eur neturtinės žalos atlyginimo. P. B. mama jai grąžino 120 Eur. Ji palaiko civilinį ieškinį likusioje dalyje. P. B. atsiskaitė ir turtinių pretenzijų ji jam neturi, iš jo jai daugiau nieko nereikia. Ji norėtų iš D. M. gauti 140 Eur žalos atlyginimo, nes dar yra laikinai apribota nuosavybės teisė į 20 Eur sumą, kurią, kaip supranta, grąžins joms. Ji norėtų, kad P. B. ir D. M. dukros atsiprašytų, nes jie sakė, kad atsiprašė, bet to nebuvo. Dukra turėjo keisti klasę, turėjo problemų mokykloje, nes tos mergaitės, kurios buvo prisidėjusiosios, po to ją persekiojo, buvo labai sunkus laikotarpis. Pas mokyklos psichologę dukra nesilanko, ji pas psichologę ėjo privačiai. Po to įvykio ji psichologės paklausė, ar jai nedingo pinigai, o psichologė pasakė, kad ne.

46Liudytoja V. N. apklausiama teisiamojo posėdžio metu parodė, kad ji dirba UAB „Reitan Convenience Lithuania“. Ji žino, kad į jų spaudos kioską labai dažnai, kelis kartus per metus nakties metu, paprastai tarp 4.00-5.00 val., buvo įsilaužta ir atėjus į darbą jie rasdavo saugos tarnybą, saugančią jų kioską. Įsilaužimai į jų kioską 2017 m. rugpjūčio 27 d., 2017 m. rugsėjo 12 d. ir 2017 m. rugsėjo 15 d. faktiškai buvo identiški. Atėjus randamos sulaužytos apsauginės žaliuzės, išdaužtas stiklas, į kioską patenkama per vitrinines eksponavimo lentynas, imami tabako gaminiai, kai kurios prekės sugadinamos išdaužiant stiklą. Jie randa išlaužtą kioską, išmėtytas prekes ir, kad trūksta tabako gaminių. Gal būna išnešta keli vienetai gėrimų, o kitos prekės sudaužomos, sulaužomos. Jie gal ir neima maisto, bet virtinose išdėliotas šokoladas, daužiant virtiną, būna pilna šukių, todėl visos prekės nurašomos, kaip sugadintos, jeigu yra bent kokia nors tikimybė, kad jose gali būti stiklo šukių. Vieno iš įvykių metu šaligatvio plytelė įkrito į šaldiklį, sudaužė stiklą ir visi ledai buvo stiklo šukėse. Ledai buvo nurašyti, ledų tiekėjas visus ledus išsivežė su visu šaldytuvu, turbūt tam, kad juos utilizuoti. Iš karto tą pačią ar kitą dieną po įsilaužimo yra daroma revizija, kad nustatyti prekių trūkumą. Ji yra pardavėja, jų bendrovėje yra turto vertintojai, jie nepateikia jiems žalos vertės. Mano, kad žalos dydis galėtų sudaryti iki vieno tūkstančio eurų.

47Liudytojas V. C. apklausiamas teisiamojo posėdžio metu parodė (teismui priminus, koks įvykis yra nagrinėjamas, parodžius jo nuotraukas), kad buvo padaryta vagystė iš kiosko. Jis neprisimena, per kiek laiko jie nuvyko į įvykio vietą. Jie dirbo pagrinde su pažeidimais ir pėdsakais. Lauke buvusios prekės lyg ir buvo šlapios, nes lijo, o kiosko viduje buvo sudaužytas šaldiklis, nes buvo įmesta plytelė. Prekės gal buvo sulamdytos, kaip nors sulaužytos, jis dabar negali pasakyti, kaip jos buvo sugadintos. Jie prekių neapžiūrinėja, nes nėra nustatyta tokios tvarkos. Jie pagrinde ieško nusikaltimo pėdsakų, apžiūri objektus, kuriuose jų gali būti.

48Liudytoja R. K. apklausiama teisiamojo posėdžio metu parodė, kad ji pažįsta A. S., kuri buvo jos klasiokė. A. S. labai gyrėsi, kad vogė pinigus iš psichologės ir taip nusipirko sau ne vieną telefoną. Ji apie tai papasakojo kiemo draugams, jų ten buvo daug. Tai išgirdo D. M. ir pasiūlė telefoną nunešti į mokyklą, kad jie išsiaiškintų. Jie atvažiavo iki A. S. mokyklos, ją užkalbino. Jie važiavo iki A. S. namų ir tiesiog paėmė iš jos telefoną. Daugiau ji nieko nežino. Jie atvažiavo netoli A. S. namų, ėjo. Jie priėjo prie A. S. ir pasakė, kad duotų telefoną. Iš pradžių A. S. nenorėjo duoti telefono, bet po to jį padavė ir jie pabėgo. Kai A. S. jai pasakė, kad skambins į policiją, jai tuomet paskambino tėtis ir pasakė eiti namo, o A. S. išėjo namo. Tai, kad telefoną reikia grąžinti į mokyklą, D. M. jai sakė, kai ji pasakojo, kad A. S. vagia iš psichologės. Jie (visi) neklausė, kokia tai psichologė, galvojo, kad nuneš telefoną į mokyklą ar į policiją ir jie išsiaiškins. A. S. pasakojo apie psichologę, bet nesakė jos pavardės. P. B. ir D. M. sakė, kad paims telefoną ir jį atiduos.

49Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikalstamų veikų registravimo skyriaus vyresniosios tyrėjos Ž. C. 2017 m. rugpjūčio 27 d. pareiškimo apie padarytą nusikalstamą veiką ir proceso veiksmų atlikimo protokolo matyti, kad pareiškėja V. N., pageidaujanti pareikšti apie įvykį, parodė, jog 2017 m. rugpjūčio 27 d. buvo apvogtas spaudos kioskas, priklausantis UAB „Reitan Convenience Lithuania“, esantis ( - ). V. N. paaiškino, kad 2017 m. rugpjūčio 26 d., apie 16.00 val., ji tvarkingai užrakino spaudos kioską, pridavė signalizaciją. 2017 m. rugpjūčio 27 d. jai paskambino iš saugos tarnybos „G4S“ ir pranešė, kad 4.56 val. buvo suveikusi kiosko signalizacija. Atvykusi į vietą ji pamatė, jog kiosko metalinės žaliuzės yra užtrauktos, išdaužtas stiklas ir buvo patekta į patalpą, kur nuo vitrinos buvo pavogtos cigaretės. Kiek konkrečiai pavogta prekių ir kokia padaryta žala, bendrovė praneš atskiru pareiškimu po inventorizacijos. Turtas draustas.

50Buvo apžiūrėtas spaudos kioskas, esantis ( - ), kuris yra apsaugotas uždarymu/užrakinimu, įrengta signalizacija, kioske yra įsibrovimo/laužimo žymių – išlaužtas stiklas. Ant kiosko korpuso yra užrašas „Lietuvos spauda“. Rytinėje pusėje kiosko metalinės žaliuzės yra pažeistos, jų dalis guli ant žolės. Kiosko lango stiklas yra išdaužtas, stiklo šukės guli patalpoje bei ant šaligatvio. Kiosko patalpoje tvarka yra pažeista, ant grindų guli prekės, šaligatvio trinkelės fragmentas, cigarečių pakeliai. Prekių laikikliai yra pažeisti. Ant pastato, esančio ( - ), korpuso yra vaizdo kameros, apie 10 m atstumu nuo kiosko. Įvykio vietos apžiūros metu paimta šaligatvio trinkelė nuo kiosko grindų, trys dp/l su rankų pėdsakais: Nr. 1 – nuo žaliuzės šalia kiosko; Nr. 2 ir Nr. 3 – nuo lango rėmo. Prie protokolo pridėta įvykio vietos apžiūrą atspindinti fotolentelė Nr. 1 (1 t., b. l. 1-6).

51Iš L. Č. 2017 m. rugsėjo 1 d. pareiškimo matyti, kad 2017 m. rugpjūčio 31 d. D. Č. susitiko su savo klasės drauge A. A., jie vaikščiojo ( - ) mikrorajone. Vėliau A. A. paskambino draugas ( - ) ir pakvietė užeiti į namus pas D. K.. D. Č. ir A. A. užėjo į namus pas D. K., kur pastarasis D. Č. parpašė parodyti telefoną. D. Č. parodė telefoną, D. K. jį paėmė ir neatidavė. D. Č. prašė D. K., kad jis grąžintų telefoną, bet jie tik pasijuokė ir pasakė, kad jo neturi. Vėliau visi išėjo iš buto. D. Č. verkdamas prašė grąžinti telefoną, bet jie jo negrąžino, įsėdo į autobusą ir išvažiavo (1 t., b. l. 13).

52Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Nusikalstamų veikų registravimo skyriaus vyresniojo tyrėjo A. S. 2017 m. rugsėjo 12 d. pareiškimo apie padarytą nusikalstamą veiką ir proceso veiksmų atlikimo protokolo matyti, kad pareiškėja V. N., pageidaujanti pareikšti apie įvykį, parodė, jog 2017 m. rugsėjo 12 d. 4.59 val. buvo įsibrauta į UAB „Reitant Convenience Lithuania“ spaudos kioską, esantį ( - ). Tai, kas pavogta ir nuostoliai, yra nustatinėjami. V. N. paaiškino, kad ji dirba UAB „Reitan Convenience Lithuania“ spaudos kioske, esančiame ( - ). 2017 m. rugsėjo 12 d. 5.50 val. atvykus į darbą ji pastebėjo, kad prekybos kiosko apsauginės žaliuzės yra nupjautos, kiosko lango stiklas yra išdaužtas ir buvo įsibrauta į kiosko vidų. Tačiau tai, kas pavogta, tiksliai bus galima pasakyti atlikus prekių suskaičiavimą. 2017 m. rugsėjo 11 d. į kioską buvo atvežta prekių siunta, tarp kurių buvo ir cigarečių. Ji dirbo pirmoje pamainoje, o jos kolegė – antroje, ir ji uždarinėjo kioską. Kas galėjo padaryti vagystę, ji nežino ir nieko neįtaria. Jų kioskas yra apvogtas jau ne pirmą kartą. Daugiau dėl šio įvykio ji nieko paaiškinti negali.

53Buvo apžiūrėtas spaudos kioskas, esantis ( - ), kuris yra apsaugotas uždarymu/užrakinimu, įrengta signalizacija, kioske yra įsibrovimo/laužimo žymių – apsauginės žaliuzės nukirptos, išdaužtas lango stiklas. Apžiūrint kioską matoma, kad apsauginės žaliuzės, kurios yra arčiau ( - ) gatvės, yra nukirptos viršuje ir numestos 3,5 m atstumu nuo spaudos kiosko, šalia poliklinikos pastato. Nupjautos žaliuzės guli ant žemės ir yra aprasojusios. Kiosko langas yra iš dviejų dalių. Lango dešinė dalis yra išdaužta, kioske esantys daiktai yra išmėtyti prie kiosko ir jo viduje ant grindų. Apžiūrint kioską kitų laužimo pėdsakų nerasta. Apžiūrint įvykio vietą ir šalia esančią teritoriją ant pastato sienos priešais spaudos kioską yra matomos dvi vaizdo stebėjimo kameros, tačiau prekybos kioskas nepatenka į jų apžvalgos kampą. Prekybos kioske yra įrengta signalizacija, kuri pajungta prie centrinio pulto saugos tarnybos „G4S“. Apžiūrint įvykio vietą pėdsakų, reikšmingų ikiteisminiam tyrimui, rasta nebuvo. Prie protokolo pridėta įvykio vietos apžiūrą atspindinti fotolentelė Nr. 1 (1 t., b. l. 20-27).

54Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Nusikalstamų veikų registravimo skyriaus vyresniojo tyrėjo G. B. 2017 m. spalio 3 d. protokolo-pareiškimo matyti, kad pareiškėja A. S., pageidaujanti pareikšti apie įvykį, parodė, jog 2017 m. spalio 3 d., apie 15.40 val., kiemuose, netoli adreso ( - ), du nepažįstami jaunuoliai iš A. S. pavogė mobiliojo ryšio telefoną „iPhone 7 Plus“ su dėkliuku, 800 Eur vertės, ir 80 Eur grynųjų pinigų. Minėti jaunuoliai A. S. paprašė paskambinti telefonu ir jo negrąžino, taip pat pareikalavo grynųjų pinigų, gavo 80 Eur ir iš įvykio vietos pasišalino. Grasinimai ir fizinis smurtas nebuvo naudotas. Padaryta turtinė žala sudaro 880 Eur (1 t., b. l. 39).

55Iš A. V. 2017 m. spalio 4 d. pareiškimo matyti, kad 2017 m. spalio 4 d., apie 18.30 val., jam su draugais būnant prekybos centre „Akropolis“, esančiame Vilniuje, Ozo g. 25, pažįstamas A. Ž. pavogė jam priklausantį pilkos spalvos telefoną „Sony Xperia E5“ (IMEI Nr. ( - )). Jam padaryta žala sudaro 200 Eur. Dėl to prašo pradėti ikiteisminį tyrimą ir paskelbti telefono paiešką (1 t., b. l. 45).

56Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Nusikalstamų veikų registravimo skyriaus vyresniosios tyrėjos J. I. 2018 m. sausio 16 d. pareiškimo apie padarytą nusikalstamą veiką ir proceso veiksmų atlikimo protokolo matyti, kad pareiškėja T. S., pageidaujanti pareikšti apie įvykį, parodė, jog 2018 m. sausio 16 d., apie 20 val., ( - ), prie namo Nr. ( - ), trys vaikinai iš jos rankų išrovė rankinuką su asmeniniais daiktais. Jai padaryta 741 Eur turtinė žala. Dėl to prašo pradėti ikiteisminį tyrimą. T. S. paaiškino, kad 2018 m. sausio 16 d. 20.00 val. ji ėjo ( - ), prie mokyklos, kai pajautė, jog kažkas iš nugaros jai patraukė už rankinės. Ji pagalvojo, kad tai šunys ir apsisuko. Ji pamatė, kad jai už nugaros stovi trys vaikinai. Jie visi buvo apie 14 metų amžiaus, apie 165-167 cm ūgio, smulkaus kūno sudėjimo, vaikinų veidų ji neįsižiūrėjo, jie dėvėjo tamsius rūbus. Vaikinas, kuris iš jos rankų išplėšė rankinę, buvo apsirengęs tamsiai rudos spalvos striuke. Daugiau apie vaikinus ji nieko pasakyti negali. Kai ji atsisuko, vaikinas, kuris stovėjo arčiausiai jos, stipriai patraukė už rankinės ir išplėšė ją iš jos rankų. Vaikinai pabėgo. Ji bandė juos pasivyti, bet vaikinai pabėgo vaikų darželio link. Jos rankinukas buvo juodos spalvos su viena rankena, 90 Eur vertės. Rankinuke buvo mobiliojo ryšio telefonas „Samsung Galaxy S3“ (IMEI Nr. ( - )), 40 Eur vertės, kuris buvo naudojamas su telefono Nr. ( - ). Paskutinį kartą ji pati naudojosi telefonu 2018 m. sausio 16 d. 18.30 val., buvo prisijungusi prie interneto. Taip pat rankinuke buvo akiniai, 300 Eur vertės, akiniai, 150 Eur vertės, kosmetikos rinkinys, 50 Eur vertės, rožinės spalvos tušinukas su užrašu „Chicago“, 1 Eur vertės, piniginė raudonos spalvos, 30 Eur vertės, 20 Eur kupiūra, AB SEB banko mokėjimo kortelė, įvairių parduotuvių nuolaidų kortelės, neturi vertės, šešių raktų ryšulys su magnetuku, 40 Eur vertės, trijų raktų ryšulys su žalios spalvos pakabuku, 20 Eur vertės, natų sąsiuvinis su mokinių telefonais, neturi vertės. Jai padaryta 741 Eur turtinė žala. Vaikinų atpažinti ji negali.

57Buvo apžiūrėtas keliukas prie mokyklos pastato, esančio ( - ). Ši atkarpa neturi dirbtinio apšvietimo. Keliukas yra tiesus, prie pat mokyklos pastato. Apžiūrint šalia esančių pastatų fasadus vaizdo kamerų nepastebėta. Pridėta įvykio vietos apžiūrą atspindinti fotolentelė Nr. 1 (1 t., b. l. 52-55).

58Iš 2017 m. rugpjūčio 27 d. signalą atsiuntusio objekto apžiūros akto Nr. 2799588 matyti, kad kiosko „Lietuvos spauda“ (objekto Nr. ( - )), esančio ( - ), signalas užregistruotas 4.56 val., ekipažas atvyko 5.01 val., gavus aliarmą dėl įsilaužimo, bandymo įsilaužti (1 t., b. l. 73).

59Iš Verslo kontrolės ir vidaus audito skyriaus vadovės A. P. 2017 m. rugpjūčio 28 d. kiosko Nr. ( - ) inventorizacijos rezultatų (skirtumų) matyti, kad trūksta keturių vienetų cigarečių „Marlboro Red“ (brūkšninis kodas: 47729322), pardavimo kaina – 3,55 Eur, bendros 14,20 Eur vertės, penkiolikos vienetų cigarečių „Marlboro Gold“ (brūkšninis kodas: 47729339), pardavimo kaina – 3,55 Eur, bendros 53,25 Eur vertės, dviejų vienetų cigarečių „Parliament Aque Blue“ (brūkšninis kodas: 47729414), pardavimo kaina – 4,30 Eur, bendros 8,60 Eur vertės, septynių vienetų cigarečių „Parliament Silver Blue“ brūkšninis kodas: 47729421), pardavimo kaina – 4,30 Eur, bendros 30,10 Eur vertės, vieno vieneto cigarečių „Chesterfield Red“ (brūkšninis kodas: 47729513), pardavimo kaina – 2,85 Eur, bendros 2,85 Eur vertės, trijų vienetų cigarečių „L&M Forward“ (brūkšninis kodas: 47729476), pardavimo kaina – 3,40 Eur, bendros 10,20 Eur vertės, dviejų vienetų cigarečių „Winston XStyle Silver“ (brūkšninis kodas: 4779041071527), pardavimo kaina – 3,20 Eur, bendros 6,40 Eur vertės, keturiolikos vienetų cigarečių „Marlboro Advance Fine“ (brūkšninis kodas: 47729391), pardavimo kaina – 3,45 Eur, bendros 48,30 Eur vertės, aštuonių vienetų cigarečių „Marlboro Advance Blue“ (brūkšninis kodas: 47725805), pardavimo kaina – 3,30 Eur, bendros 26,40 Eur vertės, vieno vieneto cigarečių „L&M Link“ (brūkšninis kodas: 47729490), pardavimo kaina – 3,40 Eur, bendros 3,40 Eur vertės, šešių vienetų cigarečių „L&M Link Mint 2 in 1“ (brūkšninis kodas: 47729506), pardavimo kaina – 3,40 Eur, bendros 20,40 Eur vertės, devynių vienetų cigarečių „Chesterfield Silver“ (brūkšninis kodas: 47729551), pardavimo kaina – 2,90 Eur, bendros 26,10 Eur vertės, aštuonių vienetų cigarečių „Marlboro Line Beyond“ (brūkšninis kodas: 47729377), pardavimo kaina – 3,45 Eur, bendros 27,60 Eur, vieno vieneto cigarečių „Chesterfield Red 100‘s“ (brūkšninis kodas: 47730748), pardavimo kaina – 2,85 Eur, bendros 2,85 Eur vertės, trijų vienetų cigarečių „Chesterfield Blue 100‘s“ (brūkšninis kodas: 47730755), pardavimo kaina – 2,85 Eur, bendros 8,55 Eur vertės, šešių vienetų cigarečių „Winston Expression (Compa) (brūkšninis kodas: 4779041072500), pardavimo kaina 3,20 Eur, bendros 19,20 Eur vertės, vieno vieneto cigarečių „Chesterfield Compact Blue“ (brūkšninis kodas: 47730618), pardavimo kaina – 2,70 Eur, bendros 2,70 Eur vertės, vieno vieneto cigarečių „Chesterfield Red 100 2 pak“ (brūkšninis kodas: 4770898000715), pardavimo kaina – 5,40 Eur, bendros 5,40 Eur vertės, trijų vienetų cigarečių „Sobranie Chrome“ (brūkšninis kodas: 4779041073774), pardavimo kaina – 3,70 Eur, bendros 11,10 Eur vertės, keturių vienetų cigarečių „Sobranie Blue“ (brūkšninis kodas: 4779041073798), pardavimo kaina – 3,70 Eur, bendros 14,80 Eur vertės, iš viso trūksta 99 vienetų prekių, kurių vertė sudaro 342,40 Eur (1 t., b. l. 75).

60Iš UAB „Reitan Convenience Lithuania“ 2018 m. gegužės 16 d. pareiškimo dėl žalos patikslinimo matyti, kad 2017 m. rugpjūčio 27 d., apie 4.56 val., įsibrovus į UAB „Reitan Convenience Lithuania“ (buvusi UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra) kioską Nr. ( - ), esantį ( - ), buvo sugadintos apsauginės žaliuzės ir išdaužtas langas, sugadintos ir dėl to nurašytos, pagrobtos kioske buvusios prekės, taip UAB „Reitan Convenience Lithuania“ padaryta iš viso 699,68 Eur žala.

61Prie pareiškimo pridėtas UAB „Reitan Convenience Lithuania“ kiosko Nr. ( - ) 2017 m. rugpjūčio 28 d. dėl vagystės nurašomų prekių kvitas Nr. 224619, iš kurio matyti, kad dėl vagystės nurašomos prekės: du vienetai gazuotų gaiviųjų gėrimų „Coca-cola“ 0,5 l (5000112614466), vieneto kaina – 1,10 Eur, bendros 2,20 Eur vertės, vienas vienetas šokolado „Milka Oreo Choco“ 100 g (7622210078100), vieneto kaina – 1,85 Eur, bendros 1,85 Eur vertės, vienas vienetas šokolado „Milka Whole Hazelnut“ (3045140118502), vieneto kaina – 2,10 Eur, bendros 2,10 Eur vertės, du vienetai šokoladinių batonėlių „Kinder B“ (80052760), vieneto kaina – 1,10 Eur, bendros 2,20 Eur vertės, du vienetai šokoladų „Nestle Kit Kat Chunky“ (380020411162), vieneto kaina – 0,70 Eur, bendros 1,40 Eur vertės, trys vienetai šokoladinių batonėlių „Kit Kat“ (3800020423578), vieneto kaina – 0,70 Eur, bendros 2,10 Eur vertės, iš viso priimta 11 vienetų prekių, kurių vertė sudaro 11,85 Eur.

62Taip pat prie pareiškimo pridėtas Audito ir kontrolės skyriaus vadovės A. P. 2017 m. rugpjūčio 28 d. kiosko Nr. ( - ) inventorizacijos rezultatas (skirtumai), iš kurio matyti, kad trūksta vieno vieneto cigarečių „Chesterfield Red 100 2 pak“ (barkodas: 4770898000715), pardavimo kaina su PVM – 5,40 Eur, bendros 5,40 Eur vertės, keturių vienetų cigarečių „Sobranie Blue“ (barkodas: 4779041073798), pardavimo kaina su PVM – 3,70 Eur, bendros 14,80 Eur vertės, trijų vienetų cigarečių „Sobranie Chrome“ (barkodas: 4779041073774), pardavimo kaina su PVM – 3,70 Eur, bendros 11,10 Eur vertės, šešių vienetų cigarečių „Winston Expression (Compact capsule) (barkodas: 4779041072500), pardavimo kaina su PVM – 3,20 Eur, bendros 19,20 Eur vertės, trijų vienetų cigarečių „Chesterfield Blue 100‘s“ (barkodas: 47730755), pardavimo kaina s PVM – 2,85 Eur, bendros 8,55 Eur vertės, vieno vieneto cigarečių „Chesterfield Compact Blue“ (barkodas: 47730618), pardavimo kaina su PVM – 2,70 Eur, bendros 2,70 Eur vertės, vieno vieneto cigarečių „Chesterfield Red“ (barkodas: 47729513), pardavimo kaina su PVM – 2,85 Eur, bendros 2,85 Eur vertės, vieno vieneto cigarečių „Chesterfield Red 100‘s“ (barkodas: 47730748), pardavimo kaina su PVM – 2,85 Eur, bendros 2,85 Eur vertės, devynių vienetų cigarečių „Chesterfield Silver“ (barkodas: 47729551), pardavimo kaina su PVM – 2,90 Eur, bendros 26,10 Eur vertės, trijų vienetų cigarečių „L&M Forward“ (barkodas: 47729476), pardavimo kaina su PVM – 3,40 Eur, bendros 10,20 Eur vertės, vieno vieneto cigarečių „L&M Link“ (barkodas: 47729490), pardavimo kaina su PVM – 3,40 Eur, bendros 3,40 Eur vertės, šešių vienetų cigarečių „L&M Link Mint 2 in 1“ (barkodas: 47729506), pardavimo kaina su PVM – 3,40 Eur, bendros 20,40 Eur vertės, aštuonių vienetų cigarečių „Marlboro Advance Blue“ (barkodas: 47725805), pardavimo kaina su PVM – 3,30 Eur, bendros 26,40 Eur vertės, keturiolikos vienetų cigarečių „Marlboro Advance Fine“ (barkodas: 47729391), pardavimo kaina su PVM – 3,45 Eur, bendros 48,30 Eur vertės, penkiolikos vienetų cigarečių „Marlboro Gold“ (barkodas: 47729339), pardavimo kaina su PVM – 3,55 Eur, bendros 53,25 Eur vertės, aštuonių vienetų cigarečių „Marlboro Line Beyond“ (barkodas: 47729377), pardavimo kaina su PVM – 3,45 Eur, bendros 27,60 Eur vertės, keturių vienetų cigarečių „Marlboro Red“ (barkodas: 47729322), pardavimo kaina su PVM – 3,55 Eur, bendros 14,20 Eur vertės, dviejų vienetų cigarečių „Parliament Aqua Blue“ (barkodas: 47729414), pardavimo kaina su PVM – 4,30 Eur, bendros 8,60 Eur vertės, septynių vienetų cigarečių „Parliament Silver Blue“ (barkodas: 47729421), pardavimo kaina su PVM – 4,30 Eur, bendros 30,10 Eur vertės, dviejų vienetų cigarečių „Winston XStyle Silver“ (barkodas: 4779041071527), pardavimo kaina su PVM – 3,20 Eur, bendros 6,40 Eur vertės, iš viso prekių 342,40 Eur sumai.

63Taip pat prie pareiškimo pridėtas UAB „Reitan Convenience Lithuania“ kiosko Nr. ( - ) 2017 m. rugpjūčio 28 d. broko akto kvitas Nr. 224618, kuriame nurodytos nurašomos greitai gendančios prekės: vienas vienetas šokolado „Laima Vilnius kartus“ (4750001947823), 4,50 Eur vertės, du vienetai saldainių „Raffaello T.15 1,50“ (8000500023976), vieneto kaina – 4 Eur, bendros 8 Eur vertės, vienas vienetas saulėgrąžų „Yes“ dryžuotos su s... (4770266126412), 0,55 Eur vertės, du vienetai negazuoto natūralaus mineralinio vandens „Neptūnas“ (4779017040519), vieneto kaina – 0,75 Eur, bendros 1,50 Eur vertės, vienas vienetas braškių skonio negazuoto gaiviojo gėrimo (5901067474108), 1,10 Eur vertės, vienas vienetas lazdyno riešutų „Alvo“ 100 g (4770082305954), 2,60 Eur vertės, trys vienetai šokoladų su javainiais „Kinder“ (40084176), vieneto kaina – 0,55 Eur, bendros 1,65 Eur vertės, vienas vienetas šokolado „Nestle Kit Kat Chunky“ (3800020411162), 0,70 Eur vertės, vienas vienetas sausainių „Selga Milk“ 180 g (4750007689574), 0,90 Eur vertės, vienas vienetas vanilinių vaflių „Selga“ 90 g (4750007848575), 0,75 Eur vertės, vienas vienetas šokoladinių vaflių „Selga“ 90 g (4750007817793), 0,75 Eur vertės, vienas vienetas saldainių-guminukų „Haribo“ Au... (4001686301555), 1,10 Eur vertės, vienas vienetas saulėgrąžų „Yes“ juodų 50 g (4770266126429), 0,55 Eur vertės, vienas vienetas saulėgrąžų „Yes“ dryžuotų su či... (4770266126405), 0,55 Eur vertės, vienas vienetas traškučių „Taffel S.Cream & Onionc“ (4750024201551), 1 Eur vertės, vienas vienetas džiovintų vaisių ir riešutų mišinio „S...“ (4770082308818), 2,60 Eur vertės, vienas vienetas traškučių „Taffel Nacho Cheese Balls“ (4750024401043), 0,90 Eur vertės, vienas vienetas keptų sūdytų žemės riešutų „Alvo“ 1 (4770082082466), 0,65 Eur vertės, iš viso priimta 22 vienetai prekių, kurių vertė sudaro 30,35 Eur.

64Taip pat prie pareiškimo pridėtas UAB „( - )“ 2017 m. rugpjūčio 31 d. atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas Nr. 20170831, kuriame nurodyta, kad kiosko-paviljono ( - ) stiklo paketo keitimo išlaidos sudaro 86,62 Eur, iš jų stiklo paketo vertė sudaro 51,20 Eur (medžiagų ir mechanizmų kaina), statybinių šiukšlių išvežimo išlaidos sudaro 11,41 Eur, žaliuzių remonto išlaidos sudaro 138 Eur, iš jų žaliuzių vertė sudaro 112 Eur (medžiagų kaina), papildomų medžiagų vertė (2 procentai) sudaro 3,16 Eur, socialinio draudimo išlaidos (31 procentas) sudaro 21,21 Eur, iš viso išlaidos sudaro 315,09 Eur su PVM (1 t., b. l. 90-96).

65Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 6 policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresniosios tyrėjos V. S. 2017 m. rugsėjo 8 d. tarnybinio pranešimo dėl aplinkybių patikslinimo matyti, kad vykdant vyriausiosios tyrėjos užduotį ikiteisminiame tyrime Nr. ( - ), jai kartu su vyresniąja tyrėja B. M.-O. nuvykus adresu ( - ), buvo bendrauta su saugos poste dirbančiu vyru, kuris nurodė, kad jo prižiūrimos vaizdo kameros nukreiptos tik į pastato kiemą ir teritorijos, kurioje yra spaudos kioskas, nesimato. Taip pat saugos poste dirbantis vyras joms nurodė, kad dar viena kamera priklauso UAB „Grifs AG“. Užėjus į minėtą įstaigą jos vadovas V. J. joms nurodė, kad minėta kamera yra nukreipta tik į pastato įėjimą ir jo prieigas, o spaudos kiosko vaizdo kameros apžvalgos lauke nesimato. Dėl šių priežasčių paimti vaizdo įrašus nebuvo tikslinga (b. l. 112).

66Iš AB „Lietuvos draudimas“ Žalų centro vadovo M. N. 2017 m. rugsėjo 1 d. rašto Nr. 1891931 „Dėl įvykio tyrimo“ matyti, kad AB „Lietuvos draudimas“ sprendžia visus draudimo išmokos klausimus, susijusius su 2017 m. rugpjūčio 27 d. įvykiu, kurio vietovė yra ( - ), ir per kurį buvo sugadintas ir pavogtas turtas. Šio turto savininkė yra UAB „Reitan Convenience Lithuania“ (1 t., b. l. 113).

67Iš Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto A. D. 2017 m. spalio 4 d. specialisto išvados Nr. 140-(5607)-IS1-6143 matyti, kad du rankų pirštų pėdsakai ir papiliarinių linijų pėdsakai ant daktiloskopinių plokštelių Nr. 1-3, paimti 2017 m. rugpjūčio 27 d. įvykio vietos, esančios ( - ), apžiūros metu, tinka asmeniui identifikuoti. Ant tyrimui pateiktų daktiloskopinių plokštelių Nr. 1-3 yra rankų pėdsakų, netinkamų asmeniui identifikuoti (1 t., b. l. 118-119).

68Iš Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro vyriausiosios tyrėjos atliekant daktiloskopinių tyrimų skyriaus viršininko funkcijas L. L. 2017 m. spalio 6 d. rašto Nr. 140-S-5999(8.11K) matyti, kad tikrinant latentinius rankų pėdsakus Daktiloskopinių duomenų registre buvo nustatyta, kad vienas rankos pėdsakas (žr. nuotrauką Nr. 3/1 2017 m. spalio 4 d. specialisto išvadoje Nr. 140-(5607)-IS1-6143) sutampa su rankų atspaudais, esančiais daktiloskopinėje kortelėje, kurioje yra nurodyti A. Ž. anketiniai duomenys. Asmuo palikęs rankų pėdsakus (žr. nuotrauką Nr. 1-3/2 2017 m. spalio 4 d. specialisto išvadoje Nr. 140-(5607)-IS1-6143) nenustatytas (1 t., b. l. 120).

69Iš policijos įvykių registro duomenų matyti, kad 2017 m. rugpjūčio 31 d. 16.02 val. Bendrajame pagalbos centre buvo gautas L. Č. pranešimas, kad prieš 10 minučių kieme trys pažįstami asmenys, kurių vardus ir pavardes jis nurodys, pribėgo prie jo sūnaus, iš jo rankų atėmė mobiliojo ryšio telefoną ir pabėgo. Patikrinus informaciją nustatyta, kad pranešėjas pažįsta įtariamuosius (1 t., b. l. 143-144).

70Iš numeruoto daikto išrašo matyti, kad juodos spalvos telefonas „Samsung G925FA Galaxy S6 Edge 32 GB“ (IMEI Nr. ( - )) nuosavybės teise priklauso L. Č., paskelbta šio telefono paieška (1 t., b. l. 150).

71Iš UAB „Tele2“ ir L. Č. 2015 m. lapkričio 30 d. judriojo ryšio paslaugų teikimo sutarties Nr. 1.57 60043750 84924 matyti, kad L. Č. įsigijo mobiliojo ryšio įrangą „Samsung G925FA Galaxy S6 Edge 32 GB“, kurios vertė sudaro 698 Eur (1 t., b. l. 151).

72Iš policijos įvykių registro duomenų matyti, kad 2017 m. rugsėjo 12 d. 4.59 val. Bendrajame pagalbos centre buvo gautas dispečerio, pavarde ( - ), pranešimas, jog saugos tarnyba „Grifs AG“ ką tik ( - ), pro langą matė kaip du jaunuoliai spardė spaudos kioską, galimai išdaužė jo vitriną ir pasišalino link VšĮ „( - )“. Vienas iš vaikinų apsirengęs raudonai, užsidėjęs kepurę, o kitas turi raudoną tašę (2 t., b. l. 1).

73Iš 2017 m. rugsėjo 12 d. signalą atsiuntusio objekto apžiūros akto Nr. 2814369 matyti, kad kiosko „Lietuvos spauda“ (objekto Nr. ( - )), esančio ( - ), signalas užregistruotas 4.59 val., ekipažas atvyko 5.07 val., gavus aliarmą dėl įsilaužimo, bandymo įsilaužti (2 t., b. l. 3).

74Iš UAB „Reitan Convenience Lithuania“ 2018 m. vasario 6 d. pareiškimo dėl žalos dydžio patikslinimo matyti, kad 2017 m. rugsėjo 12 d., apie 4.59 val., įsibrovus į UAB „Reitan Convenience Lithuania“ (buvusi UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra) kioską Nr. ( - ), esantį ( - ), buvo sugadintos apsauginės žaliuzės, išdaužtas kiosko šoninis stiklas, pagrobtos kioske buvusios prekės, taip UAB „Reitan Convenience Lithuania“ padaryta iš viso 827,31 Eur žala.

75Prie pareiškimo pridėtas UAB „( - )“ 2017 m. rugsėjo 12 d. atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas Nr. 20170912, kuriame nurodyta, kad kiosko-paviljono ( - ) stiklo paketo keitimo išlaidos sudaro 86,62 Eur, iš jų stiklo paketo vertė sudaro 51,20 Eur (medžiagų ir mechanizmų kaina), statybinių šiukšlių išvežimo išlaidos sudaro 11 Eur, žaliuzių remonto išlaidos sudaro 125,20 Eur, iš jų žaliuzių vertė sudaro 99,20 Eur (medžiagų kaina), papildomų medžiagų vertė (2 procentai) sudaro 2,91 Eur, socialinio draudimo išlaidos (31 procentas) sudaro 21,21 Eur, iš viso išlaidos sudaro 298,80 Eur su PVM.

76Taip pat prie pareiškimo pridėtas Audito ir kontrolės skyriaus vadovės A. P. 2017 m. rugsėjo 12 d. kiosko Nr. ( - ) inventorizacijos rezultatas (skirtumai), iš kurio matyti, kad trūksta penkių vienetų batonėlių „Nestle Lion 2 Pack“ 60 g (brūkšninis kodas: 7613035317390), pardavimo kaina su PVM – 0,80 Eur, bendros 4 Eur vertės, trijų vienetų batonėlių „Nestle Lion Peanut 2 Pack“ 60 g (brūkšninis kodas: 7613033428289), pardavimo kaina su PVM – 0,80 Eur, bendros 2,40 Eur vertės, vieno vieneto batonėlio „Nutella B-ready T2“ 44 g (brūkšninis kodas: 8000500264850), pardavimo kaina su PVM – 1,25 Eur, bendros 1,25 Eur vertės, vieno vieneto citrusinių vaisių skonio ledinukų „Bon Pari“ 90 g (brūkšninis kodas: 8593893737327), pardavimo kaina su PVM – 0,90 Eur, bendros 0,90 Eur vertės, dešimties vienetų cigarečių „Glamour Amber“ (brūkšninis kodas: 4779041071725), pardavimo kaina su PVM – 3,40 Eur, bendros 34 Eur vertės, dešimties vienetų cigarečių „L&M Link“ (brūkšninis kodas: 47729490), pardavimo kaina su PVM – 3,40 Eur, bendros 34 Eur vertės, dešimties vienetų cigarečių „L&M Link Mint 2 in 1“ (brūkšninis kodas: 47729506), pardavimo kaina su PVM – 3,40 Eur, bendros 34 Eur vertės, dešimties vienetų cigarečių „L&M loft Silver Blue“ (brūkšninis kodas: 47729452), pardavimo kaina su PVM – 3,20 Eur, bendros 32 Eur vertės, dešimties vienetų cigarečių „LD Blue Line“ (brūkšninis kodas: 4779041071602), pardavimo kaina su PVM – 2,90 Eur, bendros 29 Eur vertės, penkiolikos vienetų cigarečių „Marlboro Fine Touch“ (brūkšninis kodas: 47729346), pardavimo kaina su PVM – 3,45 Eur, bendros 51,75 Eur vertės, keturių vienetų cigarečių „Marlboro Gold“ (brūkšninis kodas: 47729339), pardavimo kaina su PVM – 3,55 Eur, bendros 14,20 Eur vertės, dešimties vienetų cigarečių „Marlboro Line Beyond“ (brūkšninis kodas: 47729377), pardavimo kaina su PVM – 3,55 Eur, bendros 35,50 Eur vertės, dešimties vienetų cigarečių „Philip Morris Gold 100‘s“ (brūkšninis kodas: 47729643), pardavimo kaina su PVM – 2,90 Eur, bendros 29 Eur vertės, dešimties vienetų cigarečių „Vogue Bleue“ (brūkšninis kodas: 59060024), pardavimo kaina su PVM – 3,60 Eur, bendros 36 Eur vertės, dešimties vienetų cigarečių „Winston Silver Line“ (brūkšninis kodas: 4779041071787), pardavimo kaina su PVM – 3,40 Eur, bendros 34 Eur vertės, dešimties vienetų cigarečių „Winston XSpression (Line)“ (brūkšninis kodas: 4779041071763), pardavimo kaina su PVM – 3,30 Eur, bendros 33 Eur vertės, dešimties vienetų cigarilių „Break Blue“ (brūkšninis kodas: 8720400330669), pardavimo kaina su PVM – 1,85 Eur, bendros 18,50 Eur vertės, dešimties vienetų cigarilių „Break Original“ (brūkšninis kodas: 8720400330683), pardavimo kaina su PVM – 1,85 Eur, bendros 18,50 Eur vertės, vieno vieneto depozito „0,4l Pet“ (brūkšninis kodas: 2000001227978), pardavimo kaina su PVM – 0,10 Eur, bendros 0,10 Eur vertės, dviejų vienetų depozitų „0,5l Pet“ (brūkšninis kodas: 2000001228043), pardavimo kaina su PVM – 0,10 Eur, bendros 0,20 Eur vertės, vieno vieneto gėrimo „Zoo Ice Age“ bananų braškių 9 % 0,2 l (brūkšninis kodas: 4750042304401), pardavimo kaina su PVM – 0,50 Eur, bendros 0,50 Eur vertės, vieno vieneto įvairių ledinukų „Chupa Chups“ 12 g (brūkšninis kodas: 8410031927023), pardavimo kaina su PVM – 0,30 Eur, bendros 0,30 Eur vertės, vieno vieneto javainio „Corny Big“ šokolado skonio 50 g (brūkšninis kodas: 4011800530518), pardavimo kaina su PVM – 0,80 Eur, bendros 0,80 Eur vertės, vieno vieneto kramtomos gumos „Orbit Sweetmint“ 58 g maišelis (brūkšninis kodas: 4009900499422), pardavimo kaina su PVM – 2,10 Eur, bendros 2,10 Eur vertės, vieno vieneto kramtomų saldainių „Skittles Fruits“ 125 g (brūkšninis kodas: 5000159021692), pardavimo kaina su PVM – 1,60 Eur, bendros 1,60 Eur vertės, dviejų vienetų kramtomų gumų „Fini“ arbūzų skonio 90 g maišelis (brūkšninis kodas: 8410525143403), pardavimo kaina su PVM – 1 Eur, bendros 2 Eur vertės, vieno vieneto kramtomų saldainių „Skittles Wilberry“ 125 g (brūkšninis kodas: 4009900460163), pardavimo kaina su PVM – 1,60 Eur, bendros 1,60 Eur vertės, trijų vienetų kramtomųjų gumų „Orbit Sweet Mint“ 14 g (brūkšninis kodas: 50173808), pardavimo kaina su PVM – 0,70 Eur, bendros 2,10 Eur vertės, dviejų vienetų kramtomųjų gumų „Orbit Watermelon“ 14 g (brūkšninis kodas: 42113270), pardavimo kaina su PVM – 0,70 Eur, bendros 1,40 Eur vertės, dviejų vienetų kramtomųjų gumų „Orbit Winterfresh“ 14 g (brūkšninis kodas: 50173976), pardavimo kaina su PVM – 0,70 Eur, bendros 1,40 Eur vertės, devyniolikos vienetų „LS“ puodelių (brūkšninis kodas: 2000001153635), pardavimo kaina su PVM – 0,01 Eur, bendros 0,19 Eur vertės, vieno vieneto negazuoto natūralaus mineralinio vandens „Neptūnas“ 0,5 l (brūkšninis kodas: 4779017040519), pardavimo kaina su PVM – 0,75 Eur, bendros 0,75 Eur vertės, vieno vieneto švelniai gazuoto natūralaus mineralinio vandens „Neptūnas“ 0,5 l (brūkšninis kodas: 4779017040526), pardavimo kaina su PVM – 0,75 Eur, bendros 0,75 Eur vertės, dviejų vienetų „Nestle“ šokoladų „Kit Kat“ 41,5 g (brūkšninis kodas: 40052434), pardavimo kaina su PVM – 0,75 Eur, bendros 1,50 Eur vertės, dešimties vienetų „Philip Morris cigarillos 17s“ (brūkšninis kodas: 47727480), pardavimo kaina su PVM – 1,85 Eur, bendros 18,50 Eur vertės, vieno vieneto pirkinių maišelio 30/8 x 55 cm balto (brūkšninis kodas: 2000001227534), pardavimo kaina su PVM – 0,05 Eur, bendros 0,05 Eur vertės, vieno vieneto pyragėlio „Karuzo“ su pieninio kremo įdaru 62 g (brūkšninis kodas: 3800200450721), pardavimo kaina su PVM – 0,70 Eur, bendros 0,70 Eur vertės, vieno vieneto saldainių „Fruittella summer garden“ 41 g (brūkšninis kodas: 87108521), pardavimo kaina su PVM – 0,75 Eur, bendros 0,75 Eur vertė, vieno vieneto saldainių „Meller White Chocolate“ 38 g (brūkšninis kodas: 46110398), pardavimo kaina su PVM – 1 Eur, bendros 1 Eur vertės, vieno vieneto saldainių „Mentos Fruit“ 37,5 g (brūkšninis kodas: 87108026), pardavimo kaina su PVM – 1 Eur, bendros 1 Eur vertės, vieno vieneto saldainių-guminukų „Haribo“ „Pico Bala“ 85 g (brūkšninis kodas: 8426617002473), pardavimo kaina su PVM – 1,10 Eur, bendros 1,10 Eur vertės, vieno vieneto saldainių-guminukų „Haribo“ „Auksiniai meškiukai“ 10 (brūkšninis kodas: 4001686301555), pardavimo kaina su PVM – 1,10 Eur, bendros 1,10 Eur vertės, trijų vienetų šokolado gabaliukų „Shogetten Nuts“ 100 g (brūkšninis kodas: 4000607851001), pardavimo kaina su PVM – 1,55 Eur, bendros 4,65 Eur vertės, trijų vienetų šokolado „Nestle Kit Kat Chunky Peanut Butter“ 42 g (brūkšninis kodas: 3800020411162), pardavimo kaina su PVM – 0,70 Eur, bendros 2,10 Eur vertės, šešių vienetų šokolado „Vilnius“ 100 g (brūkšninis kodas: 4750001009613), pardavimo kaina su PVM – 1,50 Eur, bendros 9 Eur vertės, vieno vieneto šokolado „Shogetten Dark“ 100 g (brūkšninis kodas: 4000607852008), pardavimo kaina su PVM – 1,55 Eur, bendros 1,55 Eur vertės, dviejų vienetų šokoladinių batonėlių „Kinder Bueno“ 43 g (brūkšninis kodas: 80052760), pardavimo kaina su PVM – 1,10 Eur, bendros 2,20 Eur vertės, dviejų vienetų šokoladinių batonėlių „Kit Kat Chunky“ 40 g (brūkšninis kodas: 3800020423578), pardavimo kaina su PVM – 0,70 Eur, bendros 1,40 Eur vertės, dviejų vienetų šokoladinių batonėlių „Snickers 2 Pack Super“ 75 g (brūkšninis kodas: 5900951027307), pardavimo kaina su PVM – 1 Eur, bendros 2 Eur vertės, devynių vienetų šokoladinių batonėlių „Snickers“ 50/51 g (brūkšninis kodas: 5000159461122), pardavimo kaina su PVM – 0,70 Eur, bendros 6,30 Eur vertės, šešiasdešimt dviejų vienetų tirpių kavų „Mundo“ (brūkšninis kodas: 2000001153611), pardavimo kaina su PVM – 0,01 Eur, bendros 0,62 Eur vertės, vieno vieneto mango gėrimo „Tymbark“ 0,4 l (brūkšninis kodas: 5900334010285), pardavimo kaina su PVM – 1,05 Eur, bendros 1,05 Eur vertės, vieno vieneto traškučių „Taffel Ketchup Balls“ 60 g (brūkšninis kodas: 4750024101318), pardavimo kaina su PVM – 0,90 Eur, bendros 0,90 Eur vertės, vieno vieneto vanilinių vaflių „Selga“ 90 g (brūkšninis kodas: 4750007848575), pardavimo kaina su PVM – 0,75 Eur, bendros 0,75 Eur vertės, septynių vienetų vokų „Eur.st be lang.“ (brūkšninis kodas: 2000000417332), pardavimo kaina su PVM – 0,10 Eur, bendros 0,70 Eur vertės, vieno vieneto voko „C6 su lipnia juostele“ (brūkšninis kodas: 2000000049199), pardavimo kaina su PVM – 0,10 Eur, bendros 0,10 Eur vertės, dvylikos vienetų žiebtuvėlių „Narvesen“ (brūkšninis kodas: 4751010890056), pardavimo kaina su PVM – 0,90 Eur, bendros 10,80 Eur vertės, vieno vieneto žirklių „Colorino“ 13 cm įvairių spalvų (brūkšninis kodas: 5907690813574), pardavimo kaina su PVM – 0,90 Eur, bendros 0,90 Eur vertės, iš viso prekių 528,51 Eur sumai (2 t., b. l. 11-15).

77Iš AB „Lietuvos draudimas“ Žalų centro vadovo V. K. 2018 m. kovo 22 d. rašto Nr. 1977593 „Dėl įvykio tyrimo“ matyti, kad AB „Lietuvos draudimas“ sprendžia visus draudimo išmokos klausimus, susijusius su 2017 m. rugsėjo 12 d. įvykiu, kurio vietovė yra ( - ), ir per kurį buvo pavogtos atsargos bei sugadintas kioskas. Šio turto savininkė yra UAB „Reitan Convenience Lithuania“ (2 t., b. l. 21).

78Iš policijos įvykių registro duomenų matyti, kad 2017 m. rugsėjo 15 d. 5.54 val. Bendrajame pagalbos centre buvo gautas spaudos kiosko, esančio ( - ), darbuotojos V. N. pranešimas, kad atvykus į darbą ji rado išdaužtą kiosko langą, pavogtas cigaretes (2 t., b. l. 38).

79Iš policijos įvykių registro duomenų matyti, kad 2017 m. rugsėjo 15 d. 4.29 val. Bendrajame pagalbos centre buvo gautas „G4S“ dispečerės, pavarde ( - ), pranešimas, kad buvo gautas iškvietimas, jog kažkas bando patekti į kioską. Atvykę į vietą rado išdaužtą langą (2 t., b. l. 39).

80Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalistinių tyrimų skyriaus specialisto V. C. 2017 m. rugsėjo 15 d. įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas spaudos kioskas, esantis ( - ), kurio lango stiklas yra išdaužtas. Ant žemės prie išdaužto kiosko stiklo guli žaidimų kortų pakeliai, tušinukai, pleistrai ir kitos prekės. Ant žemės prie kiosko durų guli sulaužytos apsauginės žaliuzės. Patikslinta, kad žaliuzės guli ant kartoninės dėžės, stovinčios prie kiosko durų. Ant žemės prie išdaužto kiosko lango ir kiosko viduje guli stiklo šukės. Nuo žemės paimtas stiklo šukių pavyzdys ir supakuotas į voką Nr. 1. Ant kiosko lango rėmo iš kairės pusės nuo išdaužto lango stiklo aptikti rankų pėdsakai, kurie nukopijuoti ant dviejų daktiloskopinių plokštelių, kurios supakuotos į voką Nr. 2. Kiosko durys yra metalinės su dviem spynomis. Ant durų ir spynų akivaizdžių išorinių pažeidimų neaptikta, spynos rakinasi be trikdžių, kiosko viduje stovi lentynos su prekėmis. Iš dešinės pusės nuo įėjimo durų ant grindų stovi seifas, kuris yra nepažeistas. Kioske stovi kasos aparatas, kuris yra nepažeistas. Priešais kasos aparatą prie lentynų stovi ledų ir gėrimų šaldytuvai. Ledų šaldytuvo durelių stiklai yra išdaužti, viduje guli šaligatvio plytelė, nuo kurios paimti mikroobjektai ir supakuoti į voką Nr. 3. Prie šaldytuvų ant grindų guli įvairios prekės. Tarp prekių ir išdaužto lango stovi sulankstytas metalinis stovas. Tarp prekių guli skirtukas su užrašu „Barbė“, ant kurio aptiktas avalinės pėdsako fragmentas. Pėdsakas atkirptas ir supakuotas į voką Nr. 4. Vaizdo kamerų, nukreiptų į kioską, neaptikta. Prie protokolo pridėta įvykio vietos apžiūrą atspindinti fotolentelė Nr. 1 (2 t., b. l. 40-53).

81Iš 2017 m. rugsėjo 15 d. signalą atsiuntusio objekto apžiūros akto Nr. 2817386 matyti, kad kiosko „Lietuvos spauda“ (objekto Nr. ( - ) esančio ( - ), signalas užregistruotas 4.21 val., ekipažas atvyko 4.26 val., gavus aliarmą dėl įsilaužimo, bandymo įsilaužti (2 t., b. l. 58).

82Iš UAB „Reitan Convenience Lithuania“ 2018 m. vasario 6 d. pareiškimo dėl žalos dydžio patikslinimo matyti, kad 2017 m. rugsėjo 15 d., apie 4.21 val., įsibraunant į UAB „Reitan Convenience Lithuania“ (buvusi UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra) kioską Nr. ( - ), esantį ( - ), buvo sugadintos apsauginės žaliuzės, išdaužtas kiosko šoninis stiklas, sugadintos ir dėl to nurašytos, pagrobtos kioske buvusios prekės, taip UAB „Reitan Convenience Lithuania“ padaryta iš viso 1 449,98 Eur žala.

83Prie pareiškimo pridėtas UAB „Reitan Convenience Lithuania“ kiosko Nr. ( - ) 2017 m. rugsėjo 15 d. broko akto kvitas Nr. 291038, kuriame nurodytos nurašomos greitai gendančios prekės: vienas vienetas šokolado „Laima Vilnius kartus“ (4750001947823), 4,50 Eur vertės, trys vienetai saldainių „Raffaello T.15, 1,50“ (8000500023976), vieneto kaina – 4 Eur, bendros 12 Eur vertės, vienas vienetas raguolio „7 days doyble“ su vanile (5201360522514), 0,75 Eur vertės, vienas vienetas gėrimo „Zoo Ice Age“ bananų-braškių (4750042304401), 0,50 Eur vertės, vienas vienetas braškių skonio negazuoto gaiviojo (5901067474108), 1,10 Eur vertės, du vienetai džiovintų vaisių ir riešutų mišinių „S...“ (4770082308818), vieneto kaina – 2,60 Eur, bendros 5,20 Eur vertės, vienas vienetas migdolų „Alvo“ 100 g (4770082305930), 2,50 Eur vertės, du vienetai keptų sūdytų žemės riešutų „Alvo“ (4770082082466), vieneto kaina – 0,65 Eur, bendros 1,30 Eur vertės, trys vienetai lazdyno riešutų „Alvo“ 100 g (4770082305954), vieneto kaina – 2,60 Eur, bendros 7,80 Eur vertės, du vienetai saulėgrąžų „Yes“ dryžuotų su čili (4770266126405), vieneto kaina – 0,55 Eur, bendros 1,10 Eur vertės, vienas vienetas raguolio „7 days double“ su kakava (5201360522712), 0,75 Eur vertės, keturi vienetai saulėgrąžų „Yes“ juodų 50 g (4770266126429), vieneto kaina – 0,55 Eur, bendros 2,20 Eur vertės, vienas vienetas šokolado „Vilnius“ 100 g (4750001009613), 1,50 Eur vertės, aštuoni vienetai klijų „Bic Fix Strong hanging“ (3086123313934), vieneto kaina – 1,50 Eur, bendros 12 Eur vertės, vienas vienetas šokoladinio batonėlio „Tupla Ma“ (6420256014295), 0,80 Eur vertės, penki vienetai sausainių „Belvita“ su šokoladu (7622300443351), vieneto kaina – 0,65 Eur, bendros 3,25 Eur vertės, aštuoni vienetai kortų „54“ (6924751711982), vieneto kaina – 1,80 Eur, bendros 14,40 Eur vertės, keturi vienetai atšvaitų juostelių (4770804500056), vieneto kaina – 2,30 Eur, bendros 9,20 Eur vertės, penki vienetai permatomų pleistrų „Matopat“ (5900516842840), vieneto kaina – 1,50 Eur, bendros 7,50 Eur vertės, du vienetai saulėgrąžų „Yes“ dryžuotų su s... (4770266126412), vieneto kaina – 0,55 Eur, bendros 1,10 Eur vertės, vienas vienetas vaflių „Milka Wafelini Milk“ 31 (7622210261953), 0,80 Eur vertės, du vienetai saldainių „Mentos Rainbow“ 37 (87311396), vieneto kaina – 1 Eur, bendros 2 Eur vertės, dešimt vienetų šokoladų „Nestle Kit Kat Chunky“ (3800020411162), vieneto kaina – 0,70 Eur, bendros 7 Eur vertės, keturi vienetai javainių „Corny Big“ šokolado-bananų (4011800544515), vieneto kaina – 0,80 Eur, bendros 3,20 Eur vertės, keturi vienetai saldainių „Fruittella Summer G“ (87108521), vieneto kaina – 0,75 Eur, bendros 3 Eur vertės, trys vienetai sausainių „Belvita“ su riešutais (7622300443290), vieneto kaina – 0,65 Eur, bendros 1,95 Eur vertės, keturi vienetai javainių „Corny Big“ šokolado skonio (4011800530518), vieneto kaina – 0,80 Eur, bendros 3,20 Eur vertės, du vienetai sausainių „Lu Tuc Original“ sū (5410041435702), vieneto kaina – 1,45 Eur, bendros 2,90 Eur vertės, septyni vienetai „Corny Big Milk“ su pertepimu Da... (4011800584115), vieneto kaina – 0,80 Eur, bendros 5,60 Eur vertės, vienas vienetas javainių „Corny Big“ su spanguolių ... (4011800545512), 0,80 Eur vertės, keturi vienetai javainių batonėlių „Challenger“ (8594002313593), vieneto kaina – 0,75 Eur, bendros 3 Eur vertės, penki vienetai javainių batonėlių „Challenger“ (8594002313609), vieneto kaina – 0,75 Eur, bendros 3,75 Eur vertės, trys vienetai sausainių „Barni Milk“ 30 g (5906747318345), vieneto kaina – 0,50 Eur, bendros 1,50 Eur vertės, trys vienetai sausainių „Barni Choco“ 30 g (5906747314118), vieneto kaina – 0,50 Eur, bendros 1,50 Eur vertės, keturi vienetai sulčių nektaro „Cido“ vynuogių (4750042305934), vieneto kaina – 0,50 Eur, bendros 2 Eur vertės, vienas vienetas vaflių „Milka Wafelini Hazelnut“ (7622210696090), vieneto kaina – 0,80 Eur, bendros 0,80 Eur vertės, vienas vienetas šokolado „Milka Whole Nut“ (3045140118502), 2,10 Eur vertės, vienas vienetas šokolado „Milka Oreo Choco“ 100 g (7622210078100), 1,85 Eur vertės, vienas vienetas šokolado „Pergalė“ juodasis su kakavos (4770179125144), 1,30 Eur vertės, vienas vienetas sezamo batonėlių „Honey Bar“ (4770266185495), 0,65 Eur vertės, trys vienetai „Kinder Maxi“ šokolado 2x21 g (4008400224022), vieneto kaina – 0,80 Eur, bendros 2,40 Eur vertės, du vienetai sausainių „Selga Milk“ 180 g (4750007689574), vieneto kaina – 0,90 Eur, bendros 1,80 Eur vertės, vienas vienetas sausainių „Lu Tuc“ su grietine (5998711388935), 1,45 Eur vertės, vienas vienetas vanilinių vaflių „Selga“ 90 g (4750007848575), 0,75 Eur vertės, vienas vienetas šokoladinio batonėlio „Twix X tr...“ (5900951028502), 1 Eur vertės, penki vienetai šokoladinių batonėlių „Mars“ 47 (5900951134982), vieneto kaina – 0,70 Eur, bendros 3,50 Eur vertės, vienas vienetas pastilių „Mynthon Extra Strong“ (6410600050437), 0,80 Eur vertės, trys vienetai saldainių „Fruittella Rainbow“ (87317404), vieneto kaina – 0,75 Eur, bendros 2,25 Eur vertės, vienas vienetas pastilių „Pez“ 30 g (9044400806092), 0,65 Eur vertės, trys vienetai šokoladai su javainiais „Kinder“ (40084176), vieneto kaina – 0,55 Eur, bendros 1,65 Eur vertės, du vienetai „Nestle“ šokoladų „Kit Kat“ 41,5 (40052434), vieneto kaina – 0,75 Eur, bendros 1,50 Eur vertės, vienas vienetas negazuoto natūralaus mineralinio vandens „Neptūnas“ (4779017040519), 0,75 Eur vertės, du vienetai šokoladinių batonėlių „Kit Kat“ (3800020423578), vieneto kaina – 0,70 Eur, bendros 1,40 Eur vertės, du vienetai lietuviško hematogeno „Vita+“ (4770407302019), vieneto kaina – 1,10 Eur, bendros 2,20 Eur vertės, iš viso priimta 146 vienetai prekių, kurių bendra vertė sudaro 160,45 Eur.

84Taip pat prie pareiškimo pridėtas Audito ir kontrolės skyriaus vadovės A. P. 2017 m. rugsėjo 15 d. kiosko Nr. ( - ) inventorizacijos rezultatas (skirtumai), iš kurio matyti, kad trūksta dviejų vienetų cigarečių „Winston XSpression 2 pak“ (brūkšninis kodas: 4779041075402), pardavimo kaina su PVM – 6,40 Eur, bendros 12,80 Eur vertės, dviejų vienetų cigarečių „Camel Blue“ (brūkšninis kodas: 4779041071824), pardavimo kaina su PVM – 3,50 Eur, bendros 7 Eur vertės, trijų vienetų cigarečių „Camel Filters“ (brūkšninis kodas: 4779041071848), pardavimo kaina su PVM – 3,50 Eur, bendros 10,50 Eur vertės, dešimties vienetų cigarečių „Chesterfield Blue“ (brūkšninis kodas: 47729520), pardavimo kaina su PVM – 2,85 Eur, bendros 28,50 Eur vertės, dvidešimt vieno vieneto cigarečių „Chesterfield Mint“ (brūkšninis kodas: 47729568), pardavimo kaina su PVM – 2,90 Eur, bendros 60,90 Eur vertės, dešimties vienetų cigarečių „Chesterfield Red“ (brūkšninis kodas: 47729513), pardavimo kaina su PVM – 2,85 Eur, bendros 28,50 Eur vertės, dvidešimties vienetų cigarečių „Chesterfield Silver“ (brūkšninis kodas: 47729551), pardavimo kaina su PVM – 2,90 Eur, bendros 58 Eur vertės, dvidešimties vienetų cigarečių „Glamour Azure“ (brūkšninis kodas: 4779041071749), pardavimo kaina su PVM – 3,40 Eur, bendros 68 Eur vertės, dvidešimties vienetų cigarečių „Glamour Menthol“ (brūkšninis kodas: 4779041071701), pardavimo kaina su PVM – 3,40 Eur, bendros 68 Eur vertės, devynių vienetų cigarečių „Kent Nanotek Black“ (brūkšninis kodas: 59473640), pardavimo kaina su PVM – 3,45 Eur, bendros 31,05 Eur vertės, septynių vienetų cigarečių „L&M Blue Label“ (brūkšninis kodas: 47729438), pardavimo kaina su PVM – 3,40 Eur, bendros 23,80 Eur vertės, dvidešimties vienetų cigarečių „L&M Silver Label“ (brūkšninis kodas: 47729445), pardavimo kaina su PVM – 3,40 Eur, bendros 68 Eur vertės, dešimties vienetų cigarečių „LD Blue Line“ (brūkšninis kodas: 4779041071602), pardavimo kaina su PVM – 2,90 Eur, bendros 29 Eur vertės, aštuonių vienetų cigarečių „Marlboro Advance Fine“ (brūkšninis kodas: 47729391), pardavimo kaina su PVM – 3,45 Eur, bendros 27,60 Eur vertės, vieno vieneto cigarečių „Marlboro Gold“ (brūkšninis kodas: 47729339), pardavimo kaina su PVM – 3,55 Eur, bendros 3,55 Eur vertės, dešimties vienetų cigarečių „Marlboro Line Beyond“ (brūkšninis kodas: 47729377), pardavimo kaina su PVM – 3,55 Eur, bendros 35,50 Eur vertės, dešimties vienetų cigarečių „Philip Morris Royal“ (brūkšninis kodas: 47729605), pardavimo kaina su PVM – 2,85 Eur, bendros 28,50 Eur vertės, dvidešimties vienetų cigarečių „Philip Morris Silver“ (brūkšninis kodas: 47729636), pardavimo kaina su PVM – 2,85 Eur, bendros 57 Eur vertės, dešimties vienetų cigarečių „Winston Blue Line“ (brūkšninis kodas: 4779041071800), pardavimo kaina su PVM – 3,40 Eur, bendros 34 Eur vertės, penkiolikos vienetų cigarečių „Winston Silver Line“ (brūkšninis kodas: 4779041071787), pardavimo kaina su PVM – 3,40 Eur, bendros 51 Eur vertės, keturių vienetų cigarečių „Winston XS Plus Gold“ (brūkšninis kodas: 4752114002796), pardavimo kaina su PVM – 3,10 Eur, bendros 12,40 Eur vertės, keturiolikos vienetų cigarečių „Winston Blue Line“ (brūkšninis kodas: 4779041071404), pardavimo kaina su PVM – 3,30 Eur, bendros 46,20 Eur vertės, dešimties vienetų cigarečių „Winston XSpression (Line)“ (brūkšninis kodas: 4779041071763), pardavimo kaina su PVM – 3,30 Eur, bendros 33 Eur vertės, dviejų vienetų cigarečių „Winston XStyle Silver“ (brūkšninis kodas: 4779041071527), pardavimo kaina su PVM – 3,20 Eur, bendros 6,40 Eur vertės, vieno vieneto kortų „54“ (brūkšninis kodas: 6924751711982), pardavimo kaina su PVM – 1,80 Eur, bendros 1,80 Eur vertės, šešių vienetų kramtomųjų gumų „Orbit Apple“ obuolių skonio 14 g (brūkšninis kodas: 50173471), pardavimo kaina su PVM – 0,70 Eur, bendros 4,20 Eur vertės, vieno vieneto migdolų „Alvo“ 100 g (brūkšninis kodas: 4770082305930), pardavimo kaina su PVM – 2,50 Eur, bendros 2,50 Eur vertės, dešimties „Philip Morris cigarillos 17s“ (brūkšninis kodas: 47727489), pardavimo kaina su PVM – 1,85 Eur, bendros 18,50 Eur vertės, trijų vienetų prezervatyvų „On Natural Feeling“ (brūkšninis kodas: 4025838999919), pardavimo kaina su PVM – 0,90 Eur, bendros 2,70 Eur vertės, vieno vieneto saldainių „Mentos Mint“ 37,5 g (brūkšninis kodas: 87108019), pardavimo kaina su PVM – 1 Eur, bendros 1 Eur vertės, vieno vieneto šokoladinių gabaliukų „Schogetten Nuts“ 100 g (brūkšninis kodas: 4000607851001), pardavimo kaina su PVM – 1,55 Eur, bendros 1,55 Eur vertės, keturių vienetų šokolado „Vilnius“ 100 g (brūkšninis kodas: 4750001009613), pardavimo kaina su PVM – 1,50 Eur, bendros 6 Eur vertės, dviejų vienetų šokoladinių batonėlių „Snickers 2 Pack Super“ 75 g (brūkšninis kodas: 5900951027307), pardavimo kaina su PVM – 1 Eur, bendros 2 Eur vertės, dviejų vienetų tušinukų „Nataraj Super fine“ 0,5 mm mėlynos spalvos (brūkšninis kodas: 8901324006810), pardavimo kaina su PVM – 0,45 Eur, bendros 0,90 Eur vertės, iš viso prekių 870,35 Eur sumai.

85Prie pareiškimo taip pat pridėtas UAB „Reitan Convenience Lithuania“ kiosko Nr. ( - ) 2017 m. rugsėjo 15 d. broko akto kvitas Nr. 291038, kuriame nurodytos nurašomos greitai gendančios prekės: dešimt vienetų ledų „Baltija“ vanilinių 150 ml (4770071212256), vieneto kaina – 1,30 Eur, bendros 13 Eur vertės, penkios vienetų ledų „Super Viva“ karamelinių 2 (4770071214922), vieneto kaina – 1,10 Eur, bendros 5,50 Eur vertės, dvidešimt trijų vienetų ledų „Karališki“ vanilinių (4770071216780), vieneto kaina – 0,75 Eur, bendros 17,25 Eur vertės, dvidešimt dviejų vienetų ledų „Twister“ citrininių, bra... (8000920400487), vieneto kaina – 0,60 Eur, bendros 13,20 Eur vertės, aštuoniolikos vienetų „Ingman Eskimo“ vanilinių 120 (8714100617694), vieneto kaina – 0,85 Eur, bendros 15,30 Eur vertės, iš viso priimta 78 prekių, kurių bendra vertė sudaro 64,25 Eur.

86Taip pat prie pareiškimo pridėtas UAB „( - )“ 2017 m. rugsėjo 15 d. atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas Nr. 20170915, kuriame nurodyta, kad kiosko-paviljono ( - ) avarinio sudaužyto stiklo uždengimo išlaidos sudaro 27 Eur, stiklo paketo keitimo išlaidos sudaro 86,62 Eur, iš jų stiklo paketo vertė sudaro 51,20 Eur (medžiagų ir mechanizmų kaina), statybinių šiukšlių išvežimo išlaidos sudaro 11 Eur, žaliuzių remonto išlaidos sudaro 138 Eur, iš jų žaliuzių vertė sudaro 112 Eur (medžiagų kaina) papildomų medžiagų vertė (2 procentai) sudaro 3,30 Eur, socialinio draudimo išlaidos (31 procentas) sudaro 27,41 Eur, iš viso išlaidos sudaro 354,93 Eur su PVM (2 t., b. l. 65-73).

87Iš AB „Lietuvos draudimas“ Žalų centro vadovo M. N. 2017 m. rugsėjo 20 d. rašto Nr. 1899409 „Dėl įvykio tyrimo“ matyti, kad AB „Lietuvos draudimas“ sprendžia visus draudimo išmokos klausimus, susijusius su 2017 m. rugsėjo 15 d. 4.21 val. įvykiu, kurio vietovė yra ( - ), ir per kurį buvo pavogtos prekės. Šio turto savininkė yra UAB „Reitan Convenience Lithuania“ (2 t., b. l. 79).

88Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Nusikalstamų veikų registravimo skyriaus vyresniojo tyrėjo A. R. 2017 m. rugsėjo 15 d. tarnybinio pranešimo matyti, kad, dirbdamas ikiteisminiame tyrime Nr. ( - ) dėl vagystės iš spaudos kiosko, jis 2017 m. rugsėjo 15 d. 9.25 val. nuvažiavo adresu Vilniuje, Ozo g. 37, kur yra įsikūrusi įstaiga „Vilniaus SOS vaikų kaimas“ ir bendravo su vaikų globos koordinatore L. K., kuri nurodė, jog globos namuose gyvena apie 54 vaikus nuo 5 iki 18 metų amžiaus. Šią naktį iš globos namų pabėgusių, laiku negrįžusių ar anksti išėjusių vaikų nebuvo. L. K. teigimu, įstaiga dėl jos vaikų netinkamo elgesio, kad galimai jie vagia iš spaudos kioskų, informacijos neturi. Kas galėtų užsiimti minėta veika, nenustatyta (2 t., b. l. 85).

89Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 6-ojo policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresniosios tyrėjos M. K. 2017 m. rugsėjo 21 d. pavyzdžio genetinei daktiloskopijai paėmimo protokolo matyti, kad iš D. M. buvo paimtas pavyzdys genetinei daktiloskopijai (2 t., b. l. 108).

90Iš policijos įvykių registro duomenų matyti, kad 2017 m. spalio 3 d. 15.40 val. Bendrajame pagalbos centre buvo gautas privataus fizinio asmens pranešimas, kad prieš 10 minučių ( - ), netoli ( - ) stotelės, du nepažįstami vaikinai – ( - ) (15-16 m. amžiaus, apsirengęs tamsią striukę) ir ( - ) (apsirengęs tamsiai), iš pranešėjos pavogė mobilaus ryšio telefoną, liepė atiduoti 50 Eur ir pabėgo link ( - ) stotelės. Pranešėja yra 14 metų amžiaus (2 t., b. l. 110).

91Iš UAB „Pigu“ 2017 m. rugsėjo 29 d. PVM sąskaitos-faktūros serija PIGU-LT Nr. 4429908 matyti, kad pirkėja A. S. įsigijo vieną apsauginį dėklą „Apple iPhone 7 Plus“ raudoną (dėklas telefonui, raudona) ( - ), kurio kaina sudaro 43,04 Eur su PVM, taip pat vieną „Apple iPhone 7 Plus“ 32 GB auksinė (mobilųjį telefoną) ( - )| S/N ( - ), kurio kaina sudaro 769,99 Eur su PVM, iš viso prekių 813,03 Eur su PVM sumai (2 t., b. l. 114).

92Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 6-ojo policijos komisariato Veiklos skyriaus 2017 m. spalio 26 daiktų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas mobiliojo ryšio telefonas „iPhone 7 Plus“ (IMEI Nr. ( - )) originaliame „Apple“ dėkle, pateiktas įtariamojo D. M. pagal 2017 m. spalio 4 d. savanoriško daiktų pateikimo protokolą. Prie protokolo pridėta apžiūrą atspindinti fotolentelė Nr. 1 (2 t., b. l. 120-122).

93Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės 4-osios kuopos 2-ojo būrio vyriausiojo patrulio A. Š. 2017 m. spalio 3 d. tarnybinio pranešimo matyti, kad jam 2017 m. spalio 3 d. patruliuojant kartu su vyriausiuoju patruliu S. T., apie 15.45 val. iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus jie gavo pranešimą, kad netoli ( - ) stotelės du nepažįstami vaikinai, vardu ( - ) ir ( - ), pavogė iš pranešėjos mobilaus ryšio telefoną, liepė atiduoti 50 Eur ir pasišalino ( - ) gatve. Atvykus minėtu adresu į juos kreipėsi A. S., kuri paaiškino, kad prie jos priėjo du vaikinai, vienas vardu ( - ) (apie 175 cm ūgio, šviesių plaukų, užsidėjęs juodą kepurę, apsirengęs kamufliažinėmis kelnėmis), kitas vardu ( - ) (apie 175-180 cm ūgio, apsirengęs tamsiai), kurie atėmė jos mobiliojo ryšio telefoną ir 80 Eur. Dirbant kartu su pranešėja ir AP-1914, stotelėje prie ( - ). jie pamatė vaikinus, kurie atitiko nurodytus požymius. Sustojus prie minėtų vaikinų pranešėja A. S. pasakė, kad vienas vaikinas, kaip vėliau paaiškėjo J. B., labai panašus į tuos, kurie ją apiplėšė. Bendraujant su J. B. paaiškėjo, kad jis turi brolį vardu P. B., jie dvyniai. Paklausus, kur jie gyvena, jis pasakė adresą ( - ). Nuvykus minėtu adresu kartu su AP-1914, įėjus į laiptinę jie išgirdo, kaip nusileidžia liftas, iš kurio išėjo P. B. su kamufliažinėmis kelnėmis. Pranešėja jį atpažino, pasakė, kad jis tikrai buvo ir ją apiplėšė. P. B. buvo sulaikytas, paklausus, su kuo jie apiplėšė A. S., jis papasakojo, kad kartu buvo D. M., gyvenantis kažkur ( - ) mikrorajone, tikslaus adreso nežino, dar paaiškino, kad D. M. paėmė iš A. S. pavogtą mobilaus ryšio telefoną „Apple“ ir 60 Eur, o 20 Eur kupiūrą davė jam, kurią jis pats ištraukė iš savo piniginės ir jiems parodė. Apie 17.30 val. P. B. buvo pristatytas į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 1-ąjį policijos komisariatą. Pranešėja A. S. ir jos motina A. S. turėjo pretenzijų, atvyko į minėtą policijos komisariatą parašyti pareiškimo. Specialiosios priemonės nepanaudotos (2 t., b. l. 144).

94Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės 1-osios kuopos 3-ojo būrio vyriausiojo patrulio E. Z. 2017 m. spalio 3 d. tarnybinio pranešimo matyti, kad 2017 m. spalio 3 d. ieškant D. M. buvo patikrintas butas, esantis ( - ). Duris atidariusi S. M. nurodė, kad D. M. namuose nėra, ji nuo pat ryto jo nematė. Skambinant D. M. iš S. M. mobilaus ryšio telefono jis buvo nepasiekiamas. Paskambinus D. M. draugei ji pasakė, kad jo nėra ir ji nežino, kur jis yra. Patikrinus butą D. M. nebuvo rastas (2 t., b. l. 145).

95Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 6-ojo policijos komisariato Veiklos skyriaus 2017 m. spalio 4 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad D. M. savo noru pateikė mobiliojo ryšio telefoną „iPhone 7“, kurį 2017 m. spalio 3 d. paėmė iš nepilnametės mergaitės ( - ) (2 t., b. l. 168).

96Iš policijos įvykių registro duomenų matyti, kad į komisariatą atvykęs A. V. pranešė, jog 2017 m. spalio 4 d., apie 19.00 val., prekybos centre „Akropolis“, esančiame Vilniuje, Ozo g. 25, draugas jo paprašė mobiliojo ryšio telefono „Sony Xperia“ (IMEI Nr. ( - )) ir su juo pabėgo. Nuostoliai sudaro 200 Eur (2 t., b. l. 169).

97Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Policijos nusikalstamų veikų registravimo skyriaus tyrėjos V. G. 2017 m. spalio 4 d. apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas prekybos centro „Akropolis“, esančio Vilniuje, Ozo g. 25, koridorius. Prie protokolo pridėta apžiūrą atspindinti fotolentelė Nr. 1 (2 t., b. l. 170-173).

98Iš UAB „Tele2“ ir O. V. 2016 m. gruodžio 9 d. judriojo ryšio paslaugų teikimo sutarties Nr. 1.57 64890974 11132 matyti, kad O. V. įsigijo mobiliąją ryšio įrangą „Sony F3311 Xperia E5“ (IMEI Nr. ( - )), kurios vertė 198 Eur (2 t., b. l. 178).

99Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 2-ojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiojo tyrėjo J. P. 2017 m. gruodžio 5 d. tarnybinio pranešimo (Dėl paieškomo mobilaus ryšio telefono ROIK 0117000653130) matyti, kad 2017 m. lapkričio 22 d. buvo sulaikytas E. K., kurio apžiūros metu buvo rastas, be kita ko, paieškomas mobilaus ryšio telefonas „Sony“ (IMEI Nr. ( - )) (2 t., b. l. 185).

100Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 6-ojo policijos komisariato Veiklos skyriaus tyrėjos M. M. 2018 m. sausio 17 d. daiktų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas mobilaus ryšio telefonas „Sony F3311 Xperia E5“ (IMEI Nr. ( - )). Prie protokolo pridėta apžiūrą atspindinti fotolentelė Nr. 1 (2 t., b. l. 186-189).

101Iš numeruoto daikto išrašų (identifikavimo kodas registre: ( - )) matyti, kad buvo paskelbta pavogto telefono „Sony F3311 Xperia E5“ (IMEI Nr. ( - )) paieška, kuri buvo nutraukta (2 t., b. l. 191, 192).

102Iš policijos įvykių registro duomenų matyti, kad 2018 m. sausio 16 d. 20.21 val. Bendrajame pagalbos centre buvo gautas T. S. pranešimas, jog prieš 30 minučių gatvėje trys vaikinai (13-14 m. amžiaus) iš jos rankų pastvėrė juodą rankinuką ir pabėgo link ( - ). Vaikinų požymiai: liekni, apsirengę striukėmis. Patikrinus informaciją papildyta, kad 2018 m. sausio 16 d., apie 20.00 val., ( - ), trys nepažįstami vaikinai iš T. S. atvirai pavogė rankinuką su asmeniniais daiktais, taip jai padarė 741 Eur turtinę žalą (3 t., b. l. 29-30).

103Iš UAB „Mobili linija“ garantinio talono ir kvito matyti, kad mobilaus ryšio įrenginio „Xiaomi Redmi 4x 32 GB dual sim Gold“ (IMEI Nr. ( - )) kaina sudaro 169 Eur su PVM (3 t., b. l. 35).

104Iš numeruoto daikto išrašų (identifikavimo kodas registre: ( - )) matyti, kad buvo paskelbta pavogto juodos spalvos telefono „Samsung Galaxy S3“ (IMEI Nr. ( - )) paieška, kuri buvo nutraukta (3 t., b. l. 39, 40).

105Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 6-ojo policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiojo tyrėjo A. G. 2018 m. sausio 19 d. įvykio vietos ir daiktų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėta įvykio vieta, esanti ( - ), kurioje po balkonu buvo pastebėtas mobilaus ryšio telefonas „Samsung S3“, kuris gulėjo ekranu į viršų. Apžiūrint telefoną matėsi, kad ekranas buvo sudaužytas. Paėmus mobilaus ryšio telefoną į rankas ir apvertus matėsi, kad jis buvo be akumuliatoriaus. Ant telefono lipduko buvo parašytas IMEI Nr. ( - ). Telefone buvo įdėta SIM kortelė Nr. ( - ) bei 8 GB „Sandisk“ atminties kortelė. Apie 40 cm atstumu nuo telefono gulėjo galinis dangtelis, kuris buvo užkastas smėlyje. Prie protokolo pridėta apžiūrą atspindinti fotolentelė Nr. 1 (3 t., b. l. 41-44).

106Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 6-ojo policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiojo tyrėjo A. G. 2018 m. sausio 19 d. daiktų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas rankinukas bei jame esantys daiktai. Rankinukas yra juodos spalvos, jame yra ilgas dirželis su auksinės spalvos sagtimi. Rankinuko priekinėje dalyje yra šoninė kišenė, kuri užsisega užtrauktuku. Ant užtrauktuko mašinėlės yra pritvirtintas juodos spalvos dviejų juostų dirželis, ant kurio pritvirtintas auksinės spalvos dirželių tvirtinimo elementas. Rankinukas užsisega užtrauktuku bei papildomai magnetu. Rankinuko viduje buvo medžiaginis žalios spalvos maišelis. Šoninėje kišenėje yra du raktų ryšuliai. Viename ryšulyje yra du raktai ant žiedo. Kitame ryšulyje yra penki raktai ant žiedo, magnetinis raktas bei grandinėlė, galimai nuo pakabuko. Prie protokolo pridėta apžiūrą atspindinti fotolentelė Nr. 1 (3 t., b. l. 45-47).

107Iš kompaktinių plokštelių matyti, kad jose yra liudytojų A. A., E. K. apklausų vaizdo įrašai (3 t., pridėta prie bylos).

108Iš 2018 m. spalio 4 d. mokėjimo pavedimo matyti, kad L. A. A. S. pervedė 120 Eur sumą (5 t., b. l. 104).

109Nusikalstamų veikų kvalifikavimo motyvai ir išvados

1101. Dėl kaltinamųjų P. B. ir D. M. nusikalstamų veikų nukentėjusiųjų A. S. ir A. S. atžvilgiu

111BK 178 straipsnio 2 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas atvirai pagrobė svetimą turtą. Atvirosios vagystės esminis požymis, atskiriantis ją nuo slaptosios vagystės, yra kaltininko veiksmų atvirumas. Vagystė yra laikoma atvira tada, kai kaltininkas veikia viešai, esant savininkui ir kitiems asmenims, nesantiems atvirosios vagystės bendrininkais, suvokiantiems neteisėto turto pagrobimo faktą. Kaltininkas žino, kad šie asmenys supranta jo veiksmų pobūdį, bet ignoruoja šią aplinkybę. Toks kaltininko veikimas rodo didesnį jo įžūlumą.

112Teismas, įvertinęs byloje surinktų ir teismo posėdyje ištirtų įrodymų visumą konstatuoja, jog kaltinamųjų P. B. ir D. M. kaltė veikiant bendrininkų grupe iš A. S. atvirai pagrobus jos motinai A. S. priklausantį telefoną „iPhone 7 Plus“ su dėklu ir 80 Eur grynųjų pinigų, viso turto už 893,03 Eur, t. y. padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 straipsnio 2 dalyje, yra visiškai įrodyta. Tokią išvadą teismas daro sugretinęs byloje surinktus ir teismo posėdyje ištirtus įrodymus, juos palyginęs tarpusavyje ir susiejęs į vieningą visumą, taip pat atmetęs kaltinamojo D. M., liudytojos R. K. parodymų dalį.

113Apklausiamas teisme kaltinamasis P. B. savo kaltę pripažino visiškai, o kaltinamasis D. M. – iš dalies. Skirtingai, nei P. B., D. M. neigė, kad iš A. S. jai perduotą A. S. priklausantį mobiliojo ryšio telefono paėmė turėdamas tikslą jį pasisavinti ir tvirtino, kad jį neva norėjo grąžinti psichologei, kadangi nukentėjusioji šį telefoną pirko už pinigus, kuriuos tariamai pavogė iš psichologės. Taigi, nors D. M. iš esmės pripažino faktines veikos aplinkybes, tačiau neigė subjektyviąją jos pusę. Teismas sprendžia, kad D. M. parodymų dalis, kuria jis neigia subjektyviąją nusikalstamos veikos pusę, paneigta kitų įrodymų visumą, todėl šią jo parodymų dalį atmeta, o remiasi tik jų dalimi, kuri atitinka kitų įrodymų turinį. Pirmiausia pažymėtina tai, kad P. B. ir D. M. apklausiami teisme parodė iš esmės vienodas nusikalstamos veikos faktines aplinkybes. Kaltinamųjų parodymų sugretinimas rodo, kad važiuojant autobusu D. M. P. B. parodė į A. S. mobiliojo ryšio telefoną, išlipus iš autobuso P. B. D. M. nurodymu A. S. paprašė duoti mobiliojo ryšio telefoną paskambinti, A. S. P. B. šį davė, pakalbėjęs P. B. A. S. grąžino mobiliojo ryšio telefoną ir paprašė vėliau dar duoti paskambinti, sulaukus skambučio A. S. jam davė mobiliojo ryšio telefoną, kurį P. B. davė D. M., baigęs pokalbį D. M. iš A. S. pareikalavo už mobiliojo ryšio telefono grąžinimą duoti pinigų, A. S. pasakius jų neturint, P. B. pasakė žinąs, kad ji turi, A. S. davus 20 Eur P. B. pareikalavo dar duoti pinigų, A. S. davė iš viso 80 Eur. Tokius kaltinamųjų P. B. ir D. M. parodymus patvirtina kiti įrodymai. Antai nukentėjusioji A. S. apklausiama teisme parodė, kad P. B. jos paprašė duoti mobiliojo ryšio telefoną paskambinti, ji P. B. šį davė, baigęs pokalbį P. B. jos paklausė, ar galės vėliau dar duoti mobiliojo ryšio telefoną, ji gavo žinutę paskambinti ar kažką panašaus, P. B. padavė telefoną D. M., baigęs pokalbį D. M. jos paklausė, ar turi pinigų, ji pasakė, kad neturi, jai atsakė, jog žino, kad turi, ji davė 20 Eur, jai pasakė, jog žino, kad turi daugiau pinigų, ji atidavė visus pinigus. Reikšminga ir tai, kad A. S. parodė, jog kartu su ja buvusios R. K. ir mergina, vardu ( - ), pažinojo P. B. ir D. M., todėl tai, kad A. S. jiems davė mobiliojo ryšio telefoną, pasak jos, galvodama, kad labai reikia paskambinti, taip jiems padėti, yra suprantama. Taip pat A. S. logiškai paaiškino, kad paskui ji išsigando, buvo baisu ir pinigus atidavė bijodama būti apiplėšta. Iš tarnybinio pranešimo matyti, kad atvykusiems policijos pareigūnams A. S. paaiškino, jog du vaikinai, kurių vardai ( - ) ir ( - ), iš jos atėmė mobiliojo ryšio telefoną ir 80 Eur. Dirbant pagal požymius A. S. atpažino vaikiną, kaip vėliau paaiškėjo P. B. brolį dvynį J. B.. Vėliau jie sulaikė P. B., kurį A. S. atpažino. P. B. policijos pareigūnams nurodė, kad A. S. jis apvogė kartu su D. M., paaiškindamas, kad D. M. paėmė iš A. S. pavogtą mobiliojo ryšio telefoną „Apple“ ir 60 Eur, o 20 Eur kupiūrą davė jam (2 t., b. l. 144). Iš esmės analogiškos aplinkybės atsispindi ir A. S. pranešime Bendrajam pagalbos centrui, iš kurio taip pat matyti, kad du nepažįstami vaikinai, kurių vardai ( - ) ir ( - ), iš jos pavogė mobilaus ryšio telefoną ir liepė atiduoti 50 Eur, po ko pasišalino. Tai matyti iš policijos įvykių registro duomenų (2 t., b. l. 110). Paminėtina ir tai, kad nukentėjusioji A. S. apklausiama teisme taip pat parodė, kad paskambinusi iš nepažįstamo telefono abonento A. S. jai pasakė, kad du nepažįstami vaikinai iš jos pavogė telefoną bei pinigus. Šios aplinkybės konkretizuotos A. S. protokole-pareiškime, kuriame nurodyta, kad du nepažįstami jaunuoliai iš A. S. pavogė mobiliojo ryšio telefoną „iPhone 7 Plus“ su dėkliuku, 800 Eur vertės, ir 80 Eur grynųjų pinigų. Jaunuoliai A. S. paprašė duoti paskambinti telefonu ir jo negrąžino, taip pat pareikalavo grynųjų pinigų ir gavę 80 Eur pasišalino (1 t., b. l. 39). Tai, kad P. B. ir D. M. priėjo prie A. S. ir pasakė, jog duotų mobiliojo ryšio telefoną, iš pradžių A. S. nenorėjo šio duoti, bet po to davė ir jie pabėgo, apklausiama teisme parodė ir liudytoja R. K.. Pagaliau tai, kad buvo laikinai apribota P. B. nuosavybės teisė į 20 Eur, kurie, minėta, jo teigimu, buvo pagrobti iš A. S., taip pat D. M. savanorišką A. S. mobiliojo ryšio telefono pateikimą patvirtina daiktų apžiūros, laikino nuosavybės teisės apribojimo ir savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolai (2 t., b. l. 120-122, 154, 168).

114Teismas atmeta D. M., o kartu ir R. K. parodymus apie tai, kad neva A. S. mobiliojo ryšio telefoną įgijo už pinigus, kuriuos pavogė iš psichologės, todėl kaltinamasis norėjo paimti mobiliojo ryšio telefoną ir apie tai pasakyti psichologei. Nors tokia D. M. pozicija atitinka liudytojos R. K. teisme duotus parodymus, iš kurių matyti, kad A. S. kiemo draugams neva gyrėsi, kad vogė pinigus iš psichologės ir taip nusipirko sau ne vieną telefoną, o jai tai papasakojus D. M., šis pasiūlė telefoną nunešti į mokyklą. Vis dėlto, tokie D. M. ir R. K. parodymai vertintini kritiškai. Iš ties, negalima visiškai atmesti, kad nukentėjusioji A. S. kietiems bendraamžiams, siekdama pasirodyti ir prie jų pritapti, galėjo nurodyti, jog neva vagia pinigus iš psichologės. Vis tik pažymėtina, kad apklausiama teisme nukentėjusioji A. S. kategoriškai parodė, kad ji iš psichologės pinigų neėmė. Tai atitinka nukentėjusiosios A. S. teisme duotus parodymus, iš kurių matyti, kad po įvykio ji psichologės paklausė, ar nedingo pinigai, o psichologė pasakė, kad nedingo. Dar daugiau, A. S. parodė, kad A. S. pas mokyklos psichologę nesilanko – pastaroji pas psichologę ėjo privačiai. Taip pat D. M. ir R. K. parodymų sugretinimas rodo, kad jie psichologės net nepažinojo. Nors veika padaryta apie 15.40 val., t. y. darbo dienos metu, tačiau telefono į jokią mokyklą kaltinamieji nenešė. Pastebėtina ir tai, kad D. M. negalėjo paaiškinti, kodėl psichologei nepasakė, jog A. S. iš jos vagia pinigus. Maža to, kaltinamieji papildomai iš nukentėjusiosios reikalavo pinigų už telefono išpirkimą, kas tik paneigia neva jų kilnų tikslą gražinti telefoną už neva pagrobtus pinigus. Taip pat paminėtina, kad nukentėjusioji A. S. apklausiama teisme parodė, jog prisidėjusios mergaitės (turėdama omenyje ir R. K.) po įvykio persekiojo A. S., kuriai dėl to teko keisti klasę, kilo problemų mokykloje, buvo sunkus laikotarpis. O ir iš R. K. teisme duotų parodymų matyti, kad netrukus po įvykio ji taip pat pasišalino, neduodama A. S. mobiliojo ryšio telefono, kad ši galėtų apie padarytą nusikalstamą veiką pranešti policijai, nes jai neva paskambino tėtis ir pasakė eiti namo. Tai atsispindi ir nukentėjusiosios A. S. teisme duotuose parodymuose. Tai taip pat rodo R. K. nusiteikimą prieš A. S., kas sudaro papildomą pagrindą jos parodymus vertinti kritiškai. Todėl tokie kaltinamojo D. M. ir R. K. parodymai atmestini kaip neįtikinami ir prieštaraujantys tarpusavyje sutampantiems nukentėjusiųjų A. S. ir A. S. parodymams. Kartu teismas pažymi, kad net jei tikėti, jog nukentėjusioji ir buvo ką nors kalbėjusi apie pinigų pasisavinimą iš psichologės, tokia aplinkybė tik leistų spręsti, kad kaltinamieji telefoną ir pinigus iš jos pagrobė ne siekdami jį grąžinti psichologei, o tikėdamiesi, kad ji apie tai nieko neinformuos, nes pati visa tai tariamai gavo neteisėtai.

115Pagrobto turto vertė matyti iš PVM sąskaitos-faktūros, kurioje nurodyta, kad mobiliojo ryšio telefono ir dėklo pirkėja yra A. S., mobiliojo ryšio telefono vertė sudaro 769,99 Eur su PVM, o dėklo – 43,04 Eur su PVM (2 t., b. l. 114). Apklausiama teisme nukentėjusioji A. S. parodė, kad mobiliojo ryšio telefoną pirko tėtis. Pažymėtina ir tai, kad civilinį ieškinį byloje taip pat pareiškė ne A. S., o A. S.. Taip pat svarbu, kad mobiliojo ryšio telefono su dėklu įsigijimo (t. y. 2017 m. rugsėjo 29 d.) ir veikos padarymo (2017 m. spalio 3 d.) metu A. S. buvo sulaukusi vos trylikos metų amžiaus, todėl abejotina, ar mobiliojo ryšio telefoną su dėklu ji įsigijo už savo pinigus ir pagrobti pinigai buvo jos asmeniniai. Teismo vidinį įsitikinimą tuo BPK 20 straipsnio 5 dalies prasme sustiprina nukentėjusiosios A. S. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, iš kurių matyti, kad pagrobtas mobiliojo ryšio telefonas buvo pirktas už A. S. tėvo pinigus. A. S. visada turi pinigų, nes gauna dovanų iš senelių, iš tėvo, be to, ji visada dukrai duoda pinigų (2 t., b. l. 116). Visa tai sudaro pagrindą jų savininke laikyti nukentėjusiąją A. S., kaip vieną iš A. S. tėvų.

116Kaltinamųjų P. B. ir D. M. teisme duotų parodymų sugretinimas leidžia spręsti, kad dar važiuojant autobusu D. M. P. B. parodžius į A. S. mobiliojo ryšio telefoną ir P. B. iš to supratus, kad šį reikės pavogti, kaltinamieji konkliudentiniais veiksmais susitarė ir tolesniais bendrais veiksmais realizavo inkriminuojamos nusikalstamos veikos objektyviuosius požymius, tiek P. B. D. M. perdavus A. S. mobiliojo ryšio telefoną, tiek D. M. A. S. pareikalavus duoti pinigų už šio grąžinimą ir P. B. reikalaujant A. S. juos duoti. Todėl kaltinamieji P. B. ir D. M. yra bendravykdytojai, veikę bendrininkų grupe.

117Apibendrinant konstatuotina, jog pirmiau aptartų, teismo posėdyje ištirtų įrodymų ir jų pagrindu nustatytų faktinių aplinkybių visuma leidžia spręsti, jog kaltinamųjų P. B. ir D. M. veika kaltinamajame akte teisingai kvalifikuota pagal BK 178 straipsnio 2 dalį.

1182. Dėl kaltinamųjų P. B. ir D. M. nusikalstamos veikos nukentėjusiosios T. S. atžvilgiu

119Teismas, įvertinęs byloje surinktų ir teismo posėdyje ištirtų įrodymų visumą konstatuoja, jog kaltinamųjų P. B. ir D. M. kaltė bendrininkų grupe, pasitelkus A. P., kuris nusikalstamos veikos padarymo metu nebuvo sulaukęs amžiaus, nuo kurio asmuo atsako pagal baudžiamuosius įstatymus, atvirai pagrobus svetimą, nukentėjusiajai T. S. priklausantį turtą (rankinę su joje buvusiais daiktais), t. y. padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 straipsnio 2 dalyje, yra visiškai įrodyta. Tokią išvadą teismas daro sugretinęs byloje surinktus ir teismo posėdyje ištirtus įrodymus, juos palyginęs tarpusavyje ir susiejęs į vieningą visumą.

120Apklausiami teisme kaltinamieji P. B. ir D. M. savo kaltę pripažino visiškai. Kaltinamųjų parodymų sugretinimas atskleidžia, kad D. M. P. B. ir A. P. pasakė, jog reikia paimti tašę, jie ėjo paskui T. S., P. B. nubėgo ir paėmė T. S. tašę, kurią davė D. M., o pastarasis – A. P., T. S. išsigandusi šaukė, kad jie atiduotų raktus, bet jie iš įvykio vietos pasišalino. Tokią kaltinamųjų P. B. ir D. M. poziciją patvirtina kiti įrodymai. Štai policijos įvykių registre užfiksuotas T. S. pranešimas, iš kurio matyti, kad trys 13-14 metų amžiaus liekni vaikinai iš jos rankų pastvėrė juodą rankinuką ir pabėgo (3 t., b. l. 29-30). Tai konkretizuota pirminių tyrimo veiksmų atlikimo protokole užfiksuotose T. S. pareiškime ir parodymuose, patvirtinančiuose, kad eidama ji pajautė, kaip kažkas iš nugaros patraukė už rankinės, atsisukusi ji pamatė tris vaikinus, vaikinas, kuris stovėjo arčiausiai jos, stipriai patraukė už rankinės ir išplėšė šią iš jos rankų, ji bandė juos pasivyti, bet vaikinai pabėgo. T. S. apibūdino, kad vaikinai buvo apie 14 metų amžiaus, apie 165-167 cm ūgio, smulkaus kūno sudėjimo (1 t., b. l. 52-55). Tai atitinka jauną kaltinamųjų P. B. ir D. M. amžių ir jų smulkų kūno sudėjimą. Pirminių tyrimo veiksmų atlikimo protokole taip pat užfiksuota, kad T. S. dar įvykio dieną (t. y. 2018 m. sausio 16 d.) duodama parodymus išvardino dalį rankinuke buvusių daiktus ir nurodė šių daiktų jos pačios įvertinimą (1 t., b. l. 52-55). Pažymėtina tai, kad vėlesnėje ikiteisminio tyrimo stadijoje apklausiama nukentėjusioji T. S. konkretizavo pagrobtą turtą ir jo vertę (3 t., b. l. 33-34). Pirmiausia pažymėtina tai, kad apklausiami teisme P. B. ir D. M. parodė radę dalį šių rankinuke buvusių daiktų. Antai kaltinamųjų parodymų sugretinimas rodo, jog pagrobtame rankinuke išties buvo akiniai, akinių dėklas, raktai, telefonas, piniginė ir pinigai. Apie pagrobtą turtą taip pat leidžia spręsti įvykio vietos ir daiktų apžiūros protokolas, kuriame užfiksuota, jog įvykio vietoje buvo surastas pagrobtas mobiliojo ryšio telefonas be akumuliatoriaus su SIM kortele. Tai objektyviai atspindėta pridėtoje foto lentelėje (3 t., b. l. 41-44). Paminėtina ir tai, kad daiktų apžiūros protokolas leidžia spręsti, jog surastame rankinuke aptikti medžiaginis žalios spalvos maišelis, du raktų ryšuliai, viename kurių buvo du raktai ant žiedo, o kitame penki raktai ant žiedo, magnetinis raktas bei grandinėlė, galimai nuo pakabuko. Tai taip pat objektyviai atspindėta pridėtoje foto lentelėje (3 t., b. l. 45-47). Apibendrinant išdėstytą, teismas neturi pagrindo abejoti, kad be minėtųjų rankinuke buvo ir kitų nukentėjusiosios T. S. nurodytų daiktų, kurie išvardinti P. B. ir D. M. pareikštame kaltinime. Vis dėlto, be pačios nukentėjusiosios T. S. pareiškimo ir parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, byloje nėra duomenų, objektyviai pagrindžiančių jos nurodyto pagrobto turto vertę. Tačiau tai neturi reikšmės kvalifikuojant kaltinamųjų veiką, kadangi jie, pasitelkę A. P., atvirai, esant turto savininkei T. S., nesančiai jų bendrininke ir suvokiančiai neteisėto turto pagrobimo faktą, pagrobė pastarajai priklausančią rankinę su joje buvusiais daiktais. Kaip minėta, jeigu veikoje yra BK 178 straipsnio 2 dalyje numatytų vagystę kvalifikuojančių požymių (šiuo atveju – svetimo turto pagrobimo atviras pobūdis), nepriklausomai nuo pavogto turto dydžio ji turi būti vertinama kaip BK 178 straipsnio 2 dalyje numatytas nusikaltimas (išskyrus atvejus, kai nustatytini BK 178 straipsnio 3 dalyje numatyti vagystę kvalifikuojantys požymiai).

121Kaltinamųjų P. B. ir D. M. teisme duotų parodymų sugretinimas leidžia spręsti, kad jų tarpusavio susitarimas padaryti nusikalstamą veiką buvo išreikštas žodžiu, kai D. M. kartu buvusiems P. B. ir A. P. pasakė, jog reikia paimti tašę. Būtent to pastūmėtas P. B. paėmė T. S. rankinę, kurią perdavė D. M., o pastarasis A. P. tuo metu, kai jie dar neįgijo realios galimybės netrukdomai ją valdyti, naudotis ir disponuoti pagal savo valią, nes juos bandė pasivyti T. S., t. y. kai veika dar nebuvo baigta. Taip abu kaltinamieji, turėdami vieningą tyčią, bendrais veiksmais realizavo bent dalį nusikalstamos veikos objektyviųjų (svetimo turto atviro paėmimo ir pasisavinimo) požymių, todėl yra bendravykdytojai, veikę bendrininkų grupe. Pažymėtina ir tai, kad A. P. veikos padarymo metu nebuvo suėję keturiolika metų, taigi, jis nebuvo sulaukęs amžiaus, nuo kurio asmuo atsako pagal baudžiamuosius įstatymus (BK 13 straipsnio 1, 2 dalys). Todėl pasitelkę A. P. kaltinamieji P. B. ir D. M. už jo veiką taip pat atsako kaip vykdytojai (BK 24 straipsnio 3 dalis).

122Apibendrinant konstatuotina, jog pirmiau aptartų, teismo posėdyje ištirtų įrodymų ir jų pagrindu nustatytų faktinių aplinkybių visuma leidžia spręsti, jog kaltinamųjų P. B. ir D. M. veika ikiteisminio tyrimo metu teisingai kvalifikuota pagal BK 178 straipsnio 2 dalį.

123Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad teismų praktikoje išaiškinta, jog BK 178 straipsnyje numatytas turtas – tai turintys vertę bei fizinius parametrus (gabaritus, svorį, skaičių, kiekį) daiktai (pvz., namų apyvokos daiktai, transporto ir gamybos priemonės, asmeniniai daiktai, taip pat pinigai ir vertybiniai popieriai). Nagrinėjamu atveju kaltinime nurodyta, kad du akinių dėklai, natų sąsiuvinis su užrašais, veidrodėlis, nevertinami, t. y. jų pinigine išraiška nevertino ir pati nukentėjusioji. Taigi šių daiktų nurodymas perteklinis, todėl jie šalinti iš kaltinimo. Šiuo atveju teismas neturi pagrindo abejoti, kad pagrobtoje rankinėje buvusioje piniginėje buvo 20 Eur, todėl ši suma yra objektyviai nustatytina kaip pagrobta, atitinkamai tikslinant kaltinimą ir konstatuojant, kad iš nukentėjusiosios kaltinamieji pagrobė ne mažesnės nei 20 Eur vertės turtą. Tačiau byloje, išskyrus pačios nukentėjusiosios ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus ir pateiktą subjektyvų įvertinimą, nėra pateikta jokių kitų pagrobtų daiktų vertę patvirtinančių įrodymų, todėl teismas šalina iš kaltinimo nurodytų daiktų vertes ir pažymi, kad nekyla abejonių, jog jie turi tam tikrą vertę ir sudaro BK 178 straipsnio 2 dalyje numatyto nusikaltimo dalyką, tačiau vien nukentėjusiosios subjektyvaus vertinimo nepakanka jų vertei nustatyti. Pažymėtina, kad nukentėjusioji į atvyko tik į pirmąjį teismo posėdį, išaiškinus jai teisę pareikšti įstatymo reikalavimus atitinkantį ieškinį, tokio ieškinio ir daiktų vertę patvirtinančių įrodymų nepateikė, į kitus teismo posėdžius neatvyko, prašė nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, todėl teismas negali remtis vien ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais ir nustatyti pagrobto turto vertes. Teismas pažymi, kad nukentėjusiajai neeliminuojama galimybė turto vertę įrodyti pareiškus ieškinį civilinio proceso tvarka.

1243. Dėl kaltinamųjų D. K. ir A. Ž. nusikalstamų veikų nukentėjusiojo D. Č. atžvilgiu

125Teismas, įvertinęs byloje surinktų ir teismo posėdyje ištirtų įrodymų visumą konstatuoja, jog kaltinamųjų D. K. ir A. Ž. kaltė bendrininkų grupe atvirai pagrobus svetimą, D. Č. perduotą L. Č. priklausantį mobiliojo ryšio telefoną „Samsung G925FA Galaxy S6 Edge 32GB“, 698 Eur vertės, t. y. padarius jiems inkriminuojamą nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 straipsnio 2 dalyje, yra visiškai įrodyta. Tokią išvadą teismas daro sugretinęs byloje surinktus ir teismo posėdyje ištirtus įrodymus, juos palyginęs tarpusavyje ir susiejęs į vieningą visumą.

126Apklausiami teisme kaltinamieji D. K. ir A. Ž. savo kaltę pripažino visiškai, o jų parodymų sugretinimas atskleidžia, kad bute, kuriame buvo D. K., A. Ž., D. Č. ir A. A., D. K. prašymu D. Č. jam perdavė mobiliojo ryšio telefoną, kurį D. K. perdavė A. Ž. ir jie, D. Č. negrąžinę mobiliojo ryšio telefono, pasišalino. Tokią kaltinamųjų D. K. ir A. Ž. poziciją patvirtina kiti įrodymai. Antai L. Č. pareiškime išdėstytos iš esmės analogiškos aplinkybės, iš kurių taip pat matyti, jog D. K. prašymu D. Č. jam perdavė mobiliojo ryšio telefoną, kurio negrąžinę D. K. ir A. Ž. pasišalino (1 t., b. l. 13). Tai, kad iš D. Č. buvo pagrobtas telefonas, užfiksuota ir policijos įvykių registre. Nors čia pateiktos kitokios įvykio aplinkybės, neva trys žinomi asmenys lauke pribėgę iš D. Č. rankų pagrobė telefoną ir pabėgo, tačiau pastebėtina tai, kad pranešėju buvo L. Č. (1 t., b. l. 143-144), kuris įvykyje nedalyvavo, o liudytojų L. Č. ir D. Č. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų sugretinimas atskleidžia, kad D. Č. tėvui L. Č. ne iš karto papasakojo tikrąsias įvykio aplinkybes (1 t., b. l. 146, 161). Suprantama, jauno amžiaus D. Č. neišdrįso papasakoti, kaip įžūliai pažįstami iš jo pagrobė vertingą mobiliojo ryšio telefoną, todėl L. Č. iš pradžių papasakojo kitokią įvykių versiją. Atsižvelgiant į tai, policijos įvykių registro duomenimis teismas vadovaujasi tiek, kiek jie neprieštarauja kitiems įrodymams, t. y. patvirtina D. Č. mobiliojo ryšio telefono pagrobimo faktą. Judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartis rodo, kad mobiliojo ryšio telefonas nuosavybės teise priklauso L. Č., o jo vertė sudaro 698 Eur (1 t., b. l. 151).

127Kaltinamųjų D. K. ir A. Ž. teisme duotų parodymų sugretinimas leidžia spręsti, jog D. K. negrąžinant D. Č. mobiliojo ryšio telefono, A. Ž. suprato, kad šis telefoną pagrobs ir, priimdamas D. K. jam perduotą mobiliojo ryšio telefoną, realizavo likusią dalį objektyviųjų nusikalstamos veikos požymių. Svarbu, kad tai įvyko iki D. K. ir A. Ž. pasišalinant iš įvykio vietos, t. y. kai jie dar neįgijo realios galimybės netrukdomai valdyti, naudotis ir disponuoti mobiliojo ryšio telefonu pagal savo valią, nes jiems iš paskos sekė D. Č. ir A. A. ir prašė atiduoti mobiliojo ryšio telefoną, t. y. iki veika buvo baigta. Tai sudaro pagrindą D. K. ir A. Ž. pripažinti bendravykdytojais, veikusiais bendrininkų grupę.

128Apibendrinant konstatuotina, jog pirmiau aptartų, teismo posėdyje ištirtų įrodymų ir jų pagrindu nustatytų faktinių aplinkybių visuma leidžia spręsti, jog kaltinamieji D. K. ir A. Ž. bendrininkų grupe viešai, esant mobiliojo ryšio telefono naudotojui D. Č. ir A. A., nesantiems jų bendrininkais ir suvokiantiems neteisėto turto pagrobimo faktą, pagrobė svetimą, L. Č. priklausantį mobiliojo ryšio telefoną. Todėl D. K. ir A. Ž. veika kaltinamajame akte teisingai kvalifikuota pagal BK 178 straipsnio 2 dalį. Atsižvelgiant į nustatytą mobiliojo ryšio telefono vertę 698 Eur (60 Eur pradinė įmoka ir 638 Eur likusi išsimokėtina suma) (t. 1, b. l. 151), tikslintina nurodytoji vertė D. K. ir A. Ž. pareikštame kaltinime.

1294. Dėl kaltinamojo A. Ž. nusikalstamos veikos nukentėjusiojo A. V. atžvilgiu

130BK 178 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas pagrobė svetimą turtą. Kvalifikuojant veiką pagal BK 178 straipsnio 1 dalį pagrobto svetimo turto vertė turi viršyti 5 MGL, bet neviršyti 250 MGL dydžio sumos (BK 190 straipsnio 1 dalis), taip pat neturį būti alternatyvių vagystę kvalifikuojančių požymių, numatytų BK 178 straipsnio 2 ir 3 dalyse.

131Teismas, įvertinęs byloje surinktų ir teismo posėdyje ištirtų įrodymų visumą konstatuoja, jog kaltinamojo A. Ž. kaltė pagrobus svetimą, A. V. priklausantį mobiliojo ryšio telefoną „Sony Xperia E5“ (IMEI Nr. ( - )) su dėklu ir SIM kortele (bendra vertė 213 Eur), t. y. padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 straipsnio 1 dalyje, yra visiškai įrodyta. Tokią išvadą teismas daro sugretinęs byloje surinktus ir teismo posėdyje ištirtus įrodymus, juos palyginęs tarpusavyje ir susiejęs į vieningą visumą, atmetęs kaltinamojo A. Ž. parodymus dėl nurodyto svetimo turto paėmimo tikslo ir atsižvelgęs bendrą jo vertę.

132Apklausiamas teisme kaltinamasis A. Ž. savo kaltę pripažino iš dalies ir parodė, kad jis prekybos ir pramogų centre „Akropolis“ žaidė A. V. mobiliojo ryšio telefonu ir šį pasiėmė, nes A. V. jam buvo skolingas ir negražino ankstesnės skolos. Tokie A. Ž. parodymai tik iš dalies atitinka objektyvias aplinkybes. Pirmiausia nukentėjusysis A. V. apklausimas teisme parodė, kad iš buvo pavogtas telefonas, kuris kainavo apie 200 Eur. Jis A. Ž. nebuvo nieko skolingas ir pastarasis nieko nesakė, kad telefona paima už skolą. Antai policijos įvykių registre užfiksuotas A. V. pranešimas, iš kurio matyti, kad prekybos ir pramogų centre „Akropolis“ draugas jo paprašė mobiliojo ryšio telefono „Sony Xperia“ (IMEI Nr. ( - )) ir su šiuo pabėgo (2 t., b. l. 169). Savo pareiškime A. V. konkretizavo, kad jam priklausantį mobiliojo ryšio telefoną pagrobė A. Ž. (1 t., b. l. 45). Nors apklausiamas teisme kaltinamasis A. Ž. susiklosčiusią situaciją bandė pateikti taip, neva mobiliojo ryšio telefoną jis pagrobė dėl to, kad A. V. jam buvo skolingas, tačiau A. Ž. negalėjo paaiškinti, kiek A. V. iš jo buvo pasiskolinęs, taip pat parodė, kad jis A. V. nesakė, jog mobiliojo ryšio telefoną paėmė už skolą. Tokie prieštaringi A. Ž. parodymai atmestini kaip neįtikinami ir paneigti kitų įrodymų, juo labiau, kad juos paneigia nuoseklūs A. V. parodymai.

133Judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartis rodo, kad mobiliąją ryšio įrangą „Sony F3311 Xperia E5“ (IMEI Nr. ( - )) įsigijo O. V., o šios mobiliosios ryšio įrangos vertė yra 198 Eur (2 t., b. l. 178). Iš ikiteisminio tyrimo metu liudytojo A. V. duotų parodymų matyti, kad mobiliojo ryšio telefonas buvo pirktas už jo pinigus ir šiuo naudojosi jis (2 t., b. l. 179). Todėl nukentėjusiuoju dėl mobiliojo ryšio telefono pagrobimo laikytinas A. V.. Pažymėtina ir tai, kad apklausiamas teisme kaltinamasis A. Ž. pripažino, jog pagrobtas mobiliojo ryšio telefonas buvo dėkle, parodydamas, kad jį iškvietus pas tyrėją šis buvo kitame dėkle, taip pat nurodė nežinąs, kokį mobiliojo ryšio telefono dėklą turėjo A. V., tačiau šio buvimo iš esmės neneigė. Teismo vidinį įsitikinimą tuo BPK 20 straipsnio 5 dalies prasme sustiprina liudytojo A. V. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, leidžiantys spręsti, kad pagrobtas mobiliojo ryšio telefonas buvo dėkle, 10 Eur vertės, taip pat jame buvo SIM kortele ( - ), 5 Eur vertės. Tačiau dokumentų, patvirtinančių SIM kortelės ir dėklo įsigijimą, jis neišsaugojo ir pateikti negali (2 t., b. l. 176-178, 179). Vis tik, pateiktų A. Ž. ir A. V. parodymų sugretinimas leidžia spręsti, kad mobiliojo ryšio telefonas išties buvo dėklę, taip pat jame buvo SIM kortelė, be kurios šis netektų savo pagrindinės paskirties. A. V. nurodyta SIM kortelės ir dėklo vertė yra reali, ginčo dėl to nėra, todėl laikytina nustatyta. Vis dėlto, įvykio metu svetimo, A. V. priklausančio pareikštame kaltinime nurodyto pagrobto turto bendra vertė sudaro ne 215 Eur, kaip nurodyta kaltinime, o 213 Eur (198 Eur + 10 Eur + 5 Eur), todėl šioje dalyje kaltinimas tikslintinas. Ši suma viršija veikos padarymo metu buvusią 5 MGL (188,30 Eur) dydžio sumą.

134Apibendrinant konstatuotina, jog pirmiau aptartų, teismo posėdyje ištirtų įrodymų ir jų pagrindu nustatytų faktinių aplinkybių visuma leidžia spręsti, jog kaltinamojo A. Ž. veika teisingai kvalifikuota pagal BK 178 straipsnio 1 dalį.

1355. Dėl kaltinamųjų D. K. ir A. Ž. nusikalstamų veikų civilinės ieškovės UAB „Reitan Convenience Lithuania“ atžvilgiu (turto pagrobimas ir sugadinimas 2017 m. rugpjūčio 27 d. įsibrovus į kioską „Lietuvos spauda“)

136BK 178 straipsnio 2 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė ir tam, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą. Pagrobimas – tai tyčinis, neteisėtas ir neatlygintinas svetimo turto užvaldymas (paėmimas ir pasisavinimas), atimantis iš asmens galimybę valdyti jam priklausantį turtą, juo naudotis ir disponuoti, taip padarant nukentėjusiajam turtinę žalą. Svetimu turtu pripažįstami daiktai, kurie grobimo momentu priklauso ne kaltininkui, o kitam asmeniui. Įsibrovimas – tai slaptas arba atviras neteisėtas patekimas į patalpą, įsibraunama gali būti tiek įveikiant kliūtis (pavyzdžiui, išlaužiant duris, išjungiant signalizaciją), tiek ir patenkant be kliūčių (pavyzdžiui, kai objektai palikti be apsaugos ar neužrakinti). Jeigu veikoje yra BK 178 straipsnio 2 dalyje numatytų vagystę kvalifikuojančių požymių (šiuo atveju – įsibrovimas į patalpą), nepriklausomai nuo pavogto turto vertės ji turi būti vertinama kaip BK 178 straipsnio 2 dalyje numatytas nusikaltimas, išskyrus atvejus, kai nustatytini BK 178 straipsnio 3 dalyje numatyti vagystę kvalifikuojantys požymiai. Pagal konstrukciją vagystės sudėtis yra materialioji, todėl jos baigtumo momentas sietinas su turtinės žalos padarymu. Vagystė padaroma tiesiogine tyčia, t. y. kaltininkas, neteisėtai ir neatlygintinai pasisavindamas (užvaldydamas) svetimą turtą, neabejotinai suvokia, kad paima svetimą daiktą, numato, jog nukentėjusysis jo neteks ir bus padaroma turtinė žala, o jis šį turės kaip nuosavą, ir to nori.

137Tuo tarpu pagal BK 187 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą. Turto sunaikinimo ar sugadinimo dalykas taip pat yra veikos darymo metu kaltininkui svetimu buvęs turtas. Kvalifikuojant veiką pagal BK 187 straipsnio 1 dalį sugadinto ar sunaikinto turto vertė turi viršyti 5 MGL, bet neviršyti 250 MGL dydžio sumos (BK 190 straipsnio 1 dalis). Turtas laikomas sunaikintu, kai jis netenka savo ekonominės ir ūkinės vertės bei jo nebegalima naudoti pagal funkcinę paskirtį, o turto sugadinimas – tai toks turto savybių praradimo laipsnis, kai jo vertė sumažėja ir jis iš dalies tampa netinkamas naudoti pagal tikslinę paskirtį, bet vartojamosios šio turto savybės gali būti atkurtos. Šios nusikalstamos veikos sudėtis taip pat yra materiali, todėl jai būtini įstatyme numatyti padariniai, t. y. turi būti sunaikintas ar sugadintas konkretus turtas. Be to, tarp kaltininko padarytos veikos bei kilusių padarinių turi būti nustatomas ir priežastinis ryšys. Ši veika padaroma esant tiesioginei ar netiesioginei kaltininko tyčiai, t. y. kaltininkas suvokia savo veikos pavojingumą, numato, kad bus sunaikintas ar sugadintas svetimas turtas, ir šių pasekmių nori arba, jei ir nenori, sąmoningai leidžia joms atsirasti.

138Teismas, įvertinęs byloje surinktų ir teismo posėdyje ištirtų įrodymų visumą konstatuoja, jog kaltinamųjų D. K. ir A. Ž. kaltė bendrininkų grupe tarpusavyje ir su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu pagrobus svetimą, UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausantį bendros 354,25 Eur vertės turtą (t. y. pareikštame kaltinime nurodytas prekes) įsibrovus į kioską „Lietuvos spauda“, taip pat sugadinus svetimą, UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausantį bendros 193,55 Eur vertės turtą (t. y. kiosko apsaugines žaliuzes, 112 Eur vertės, lango stiklą, 51,20 Eur vertės, ir pareikštame kaltinime nurodytas prekes, bendros 30,35 Eur vertės), t. y. padarius jiems inkriminuojamas nusikalstamas veikas, numatytas BK 178 straipsnio 2 dalyje ir 187 straipsnio 1 dalyje, yra visiškai įrodyta. Tokią išvadą teismas daro sugretinęs byloje surinktus ir teismo posėdyje ištirtus įrodymus, juos palyginęs tarpusavyje ir susiejęs į vieningą visumą, taip pat atmetęs kaltinamojo A. Ž. argumentus dėl mažesnio pagrobto ir sugadinto turto kiekio.

139Apklausiamas teisme kaltinamasis D. K. savo kaltę pripažino visiškai, o kaltinamasis A. Ž. – iš dalies, tvirtindamas, kad pareikštame kaltinime nurodytas per didelis pagrobto ir sugadinto turto kiekis. Pirmiausia pažymėtina tai, kad įsibrovimo į kioską „Lietuvos spauda“, UAB „Reitan Convenience Lithuania“ turto pagrobimo ir sugadinimo (bendrai) faktų D. K. ir A. Ž. neginčija. Antai kaltinamųjų parodymų sugretinimas rodo, kad D. K., A. Ž. ir nenustatytas asmuo, turėdami tikslą pagrobti svetimą turtą sugadino kiosko apsaugines žaliuzes ir išdaužė lango stiklą, D. K. ir nenustatytas asmuo įsibrovė į kioską ir ėmė cigaretes, o A. Ž. būdamas lauke ėmė maistą, tuomet jie iš įvykio vietos pasišalino. Paminėtina ir tai, jog kaltinamasis A. Ž. iš esmės pripažino, kad būdamas lauke jis taip pat stebėjo aplinką ir turėjo pasakyti, kada D. K. ir D. B. išlipti, taip užtikrino netrukdomą nusikalstamos veikos darymą. Tokią kaltinamųjų D. K. ir A. Ž. poziciją patvirtina kiti įrodymai. Štai iš pirminių tyrimo veiksmų protokolo matyti, kad neužilgo po įvykio apžiūrėjus kioską buvo aptikti įsibrovimo į pėdsakai: metalinės žaliuzės rytinėje pusėje buvo pažeistos, jų dalis gulėjo ant žolės, lango stiklas buvo išdaužtas, patalpoje ir ant šaligatvio gulėjo stiklo šukės, patalpoje tvarka buvo pažeista, ant grindų gulėjo prekės, šaligatvio trinkelės fragmentas ir cigarečių pakeliai, taip pat buvo pažeisti prekių laikikliai. Tai objektyviai atspindėta padarytose fotonuotraukose (1 t., b. l. 1-6). Apie tai, kad įsibrovus į kioską, buvo pagrobtas turtas leidžia spręsti inventorizacijos aktas, kuriame nustatyti po įvykio trūkstami tabako gaminiai, taip pat prekių nurašymo kvitas, kuriuo apskaityti po įvykio pasigesti maisto produktai. Tuo tarpu tai, kad įsibrovus į kioską buvo sugadintas turtas, pagrindžia broko akto kvitas, kuriuo maisto produktai po įvykio nurašyti, kaip sugadinti, taip pat atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas, patvirtinantis stiklo paketo keitimą ir žaliuzių remontą po įvykio (1 t., b. l. 92-96). Be viso to A. Ž. dalyvavimą veikų padaryme patvirtina jo įvykio vietoje paliktas rankos pėdsakas. Tai rodo specialisto išvados ir rašto dėl rankų pėdsakų patikrinimo sugretinimas (1 t., b. l. 1-6, 118-119, 120). Visa tai sudaro pagrindą spręsti, kad byloje nustatyti inkriminuojamų nusikalstamų veikų objektyvieji ir subjektyvieji požymiai kaltinamųjų D. K. ir A. Ž. veikose.

140Kaip minėta, apklausiamas teisme kaltinamasis D. K. pripažino, jog įsibrovus į kioską buvo pagrobtas ir sugadintas pareikštame kaltinime nurodytas turtas, tuo tarpu kaltinamasis A. Ž. nesutiko su pagrobto ir sugadinto turto kiekiu. Tokią kaltinamojo A. Ž. poziciją paneigia kiti įrodymai.

141Pirmiausia pažymėtina, kad inventorizacijos aktas patvirtina kitą dieną po įvykio (t. y. 2017 m. rugpjūčio 28 d.) nustatytą cigarečių pakelių trūkumą, bendros 342,40 Eur su PVM vertės (1 t., b. l. 93). Tuo tarpu nurašymo dėl vagystės kvitu kitą dieną po įvykio buvo apskaitytas iš viso vienuolikos vienetų maisto produktų (gėrimų, šokolado gaminių) trūkumas, bendros 11,85 Eur vertės (1 t., b. l. 92). Kaltinamasis A. Ž. parodė nesutinkąs su pareikštame kaltinime nurodytais pagrobtais maisto produktais ir jų kiekiu, pažymėdamas, kad jis ėmė tik šokoladukus ir guminukus, kuriais užpildė trečdalį kuprinės. Pastebėtina tai, kad tąkart guminukų pagrobta nebuvo. Tai rodo, kad A. Ž. klydo dėl įvykio. Kartu tai, kad po įvykio trūko vos vienuolikos maisto produktų atitinka A. Ž. poziciją dėl nedidelio pagrobtų maisto produktų kiekio. Maža to, byloje yra duomenys, kad kartu su kaltinamaisiais buvo ir nenustatytas asmuo, todėl spręsti, kad kai kurias prekes paėmė ir šis asmuo. Tai sudaro pagrindą kaltinamojo A. Ž. argumentus atmesti.

142Tuo tarpu apie sugadintą turtą leidžia spręsti atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas, patvirtinantis, kad išdaužto stiklo paketo vertė sudaro 51,20 Eur (medžiagų 46,2 Eur ir mechanizmų 5 Eur kaina), o sugadintų apsauginių žaliuzių vertė sudaro 112 Eur (medžiagų kaina) (1 t., b. l. 96). Šiuo aspektu pažymėtina, kad sugadinto ar sunaikinto turto vertė nustatoma remiantis daikto rinkos verte (tačiau ne tokio daikto (turto) atkūrimo (atstatymo) sąnaudomis (kaštais) ar jo sunaikinimo pasekmėmis, kurie nėra šią nusikalstamą veiką kvalifikuojantis požymis) veikos padarymo metu (žr., pvz., kasacinę nutartį baudžiamojoje byloje Nr. 2K-5-628/2019). Tačiau D. K. ir A. Ž. pareikštame kaltinime nurodyta stiklo paketo (86,62 Eur) ir žaliuzių (138 Eur) vertė nustatyta įskaičiuojant atliktų darbų priėmimo-perdavimo akte be medžiagų ir mechanizmų kainos nurodytą darbo užmokesčio kainą. Teismo vertinimu, tai yra sugadintų stiklo paketo ir žaliuzių atkūrimo (atstatymo) sąnaudomis (kaštais), kurios nėra šią nusikalstamą veiką kvalifikuojantis požymis, o greičiau svarbios sprendžiant civilinį ieškinį. Todėl, kaip nurodyta aukščiau, jų rinkos vertė apskaičiuotina pagal medžiagų ir mechanizmų kainą. Taip pat apie sugadintą turtą leidžia spręsti broko akto kvitas, kuriuo kitą dieną po įvykio nurašyti, kaip sugadinti, dvidešimt du vienetai maisto produktų, bendros 30,35 Eur vertės, pažymint, kad nepriimtų prekių kiekis sudaro nulį vienetų (1 t., b. l. 94-95). Kaltinamasis A. Ž. parodė nesutinkąs su pareikštame kaltinime nurodytų sugadintų maisto produktų kiekiu, pažymėdamas, kad turtas galėjo būti sugadintas tik dėl į kiosko lango stiklą mestos plytos ir spintelės perlipimo įsibraunant į kioską. A. Ž. nurodo, kad pareikštame kaltinime nurodytą didelį maisto produktų kiekį per tokį trumpą laiko tarpą, vien tik įsibrovus į kioską sugadinti objektyviai neįmanoma. Vis tik teismas pažymi, kad tokius jo argumentus paneigia nurašyti, kaip sugadinti, vos dvidešimt du vienetai maisto produktų. Pastebėtina ir tai, kad liudytoja V. N. apklausiama teisme maisto produktų nurašymą, kaip sugadintų, pagrįstai paaiškino išdaužto kiosko lango stiklo šukių patekimu ant jų. Šiuo aspektu paminėtinas aktualus teisinis reguliavimas:

143Pateikiamo į rinką maisto ir jo tvarkymo reikalavimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos maisto įstatymas, kurio 2 straipsnio 1 punkte vienu iš įstatymo tikslų apibrėžtas užtikrinimas, kad į rinką būtų teikiamas maistas, atitinkantis šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus. Pagal Maisto įstatymo 4 straipsnio 1 dalį į rinką turi būti teikiamas šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus saugos, kokybės ir tvarkymo reikalavimus atitinkantis maistas. Ar maistas yra saugus, nustatoma vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 178/2002 14 straipsnyje įtvirtintais kriterijais. Reglamento (EB) Nr. 178/2002 14 straipsnio 5 dalies pagrindu nustatant, ar maistas netinkamas žmonėms vartoti, atsižvelgiama į tai, ar jis nepriimtinas dėl jo užterštumo ar dėl pašalinių medžiagų. Atitinkamai, Maisto įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje vienu iš pagrindinių reikalavimų, kurį turi atitikti maistas, yra tai, kad maistas turi būti neužterštas cheminiais, fiziniais, mikrobiniais ir kitokiais teršalais daugiau, negu leidžia teisės aktai, turi atitikti privalomuosius saugos ir kokybės reikalavimus. Todėl maisto įstatymo 6 straipsnio 1 dalies pagrindu draudžiama teikti į rinką maistą, kai jame arba jo pakuotėje yra maistui nepriskiriamų daiktų (išskyrus atvejus, kai šie daiktai reikalingi maistui tvarkyti ar vartoti), jei dėl šių daiktų galėtų kilti pavojus vartotojų, ypač vaikų, sveikatai ar gyvybei, o pagal šio įstatymo 7 straipsnio 2 dalį maisto tvarkymo subjektai, sužinoję, kad maistas gali būti nesaugus, privalo nedelsdami nutraukti jo pateikimą į rinką ir imtis kitų tinkamų veiksmų rizikai vartotojų sveikatai pašalinti (2 dalis). Paminėtina ir tai, kad specialiuosius maisto mažmeninės prekybos reikalavimus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 15:2005 „Maisto higiena“, kurios 31 punkto pagrindu maistas, skirtas vartoti neapdorotas šiluma ir nenuplautas, parduodamas supakuotas arba apsaugotas taip, kad laikant parduotuvėje ar pirkėjui renkantis nebūtų užkrėstas ar užterštas. Toks teisinis reguliavimas sudaro pagrindą spręsti, jog bet koks stiklo šukių patekimas ant parduodamų maisto produktų, įskaitant supakuotų, taip pat kontaktas su į kioską įsibraunančiu asmeniu rodo, kad jos yra užterštos ir neatitinka keliamų saugumo reikalavimų. Todėl sprendimas juos nurašyti, kaip sugadintus, yra pagrįstas ir teisėtas, o kartu pakankamas spręsti, kad šis turtas buvo sugadintas.

144Kaip minėta, pirminių tyrimo veiksmų atlikimo protokole užfiksuota, jog kiosko patalpoje gulėjo stiklo šukės. Tai objektyviai atspindėta pridėtose fotonuotraukose (1 t., b. l. 1-6). Apklausiamas teisme kaltinamasis A. Ž. tai taip pat pripažino. Todėl aktualūs maisto produktai turėjo būti nurašyti, kaip sugadinti.

145Apklausiamas teisme kaltinamasis A. Ž. taip pat iškėlė versiją, kad jiems pasišalinus iš įvykio vietos bet kas galėjo pagrobti ir sugadinti turtą įsibrovęs į kioską. Tačiau signalą atsiuntusio objekto apžiūros akte užfiksuotas signalo dėl įsilaužimo (bandymo įsilaužti) į kioską užregistravimo (4.56 val.) ir apsaugos tarnybos atvykimo į įvykio vietą (5.01 val.) laikas (1 t., b. l. 73), įvertinus tai, kad jo dalį užtruko nusikalstamų veikų darymas, toks laikotarpis yra pernelyg trumpas tam, kad jiems pasišalinus iš įvykio vietos atsitiktinis (-iai) asmuo (-ys) spėtų ne tik pagrobti ir sugadinti turtą įsibrovus į kioską, bet ir pasišalinti iš įvykio vietos, nepaliekant jokių pėdsakų. Paminėtina ir tai, kad apklausiama teisme liudytoja V. N. parodė, jog paprastai po nusikalstamų veikų ji rasdavo kioską saugančią saugos tarnybą. Todėl aptariama A. Ž. įvykių versija atmestina, kaip neįtikinama.

146Visa tai leidžia spręsti, jog įvykio metu svetimo, UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio pareikštame kaltinime nurodyto pagrobto turto bendra vertė sudaro 354,25 Eur (342,40 Eur + 11,85 Eur), o sugadinto turto bendra vertė sudarė 193,55 Eur (30,35 Eur + 51,20 Eur + 112 Eur).

147Kaltinamųjų D. K. ir A. Ž. teisme duotų parodymų sugretinimas leidžia spręsti, jog D. K., A. Ž. ir nenustatytas asmuo buvo iš anksto susitarę apvogti kioską, tam pasiruošė išsirinkdami kioską, pasiimdami nešulius, surasdami šaligatvio trinkelę ir nusikalstamas veikas realizavo bendrais suderintais veiksmais, pasiskirstę užduotimis. Nors asmuo, su kuriuo veikė D. K. ir A. Ž., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas (teisiamojo posėdžio metu jų duoti parodymai dėl bendrininkavimo su D. B. turi būti patikrinti atliekant ikiteisminį tyrimą), tačiau teismas neabejoja jo pakaltinamumu ir amžiumi, nuo kurio asmuo atsako pagal baudžiamuosius įstatymus. Pakaltinamumą pagrindžia jo racionalus bei apgalvotas veikimas pagal iš anksto suderintą veiksmų planą, kas savo ruožtu, taip pat pasirinktas nusikalstamų veikų darymo laikas, kai yra mažiausia tikimybė būti užkluptam, jų padarymas mažiau, nei per penkias minutes, pagrinde grobimas didžiausią vertę ir paklausą turinčias cigaretes, o ne jaunesnio amžiaus asmenis interesuojantį turtą pagrindžia jo baudžiamajai atsakomybei reikiamą amžių. Pažymėtina, kad teismų praktikoje pripažįstamas bendrininkavimas su nenustatytu asmeniu (žr., pvz., kasacinę nutartį baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-9/2009). Kaltinamieji D. K. ir A. Ž., taip pat ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo realizavo nusikalstamų veikų objektyviuosius požymius, todėl yra bendravykdytojai, veikę bendrininkų grupe, o jų tyčia apėmė vienas kito pagrobtą ir sugadintą svetimą turtą įsibrovus į patalpą.

148Apibendrinant konstatuotina, jog pirmiau aptartų, teismo posėdyje ištirtų įrodymų ir jų pagrindu nustatytų faktinių aplinkybių visuma leidžia spręsti, jog kaltinamųjų D. K. ir A. Ž. veikos kaltinamajame akte teisingai kvalifikuotos pagal BK 178 straipsnio 2 dalį ir 187 straipsnio 1 dalį. Atsižvelgiant į nustatytą išdaužto stiklo paketo ir sugadintų apsauginių žaliuzių vertę, atitinkamai mažintina kaltinime nurodytoji D. K. ir A. Ž. inkriminuota nusikalstama veika sugadintino turto vertė.

1496. Dėl kaltinamųjų D. K. ir A. Ž. nusikalstamų veikų civilinės ieškovės UAB „Reitan Convenience Lithuania“ atžvilgiu (turto pagrobimas ir sugadinimas 2017 m. rugsėjo 12 d. įsibrovus į kioską „Lietuvos spauda“)

150Teismas, įvertinęs byloje surinktų ir teismo posėdyje ištirtų įrodymų visumą konstatuoja, jog kaltinamųjų D. K. ir A. Ž. kaltė bendrininkų grupe pagrobus svetimą, UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausantį bendros 528,51 Eur vertės turtą (t. y. kaltinime nurodytas prekes) įsibrovus į kioską „Lietuvos spauda“, taip pat sugadinus svetimą, UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausantį bendros 150,40 Eur vertės turtą (t. y. kiosko apsaugines žaliuzes, 99,20 Eur vertės, ir lango stiklą, 51,20 Eur vertės), t. y. padarius jiems inkriminuojamą nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 straipsnio 2 dalyje, taip pat nusikalstamą veiką, numatytą BK 187 straipsnio 3 dalyje, yra visiškai įrodyta. Tokią išvadą teismas daro sugretinęs byloje surinktus ir teismo posėdyje ištirtus įrodymus, juos palyginęs tarpusavyje ir susiejęs į vieningą visumą.

151Apklausiami teisme kaltinamieji D. K. ir A. Ž. savo kaltę pripažino visiškai. Kaltinamųjų parodymų sugretinimas rodo, kad D. K. ir A. Ž. turėdami tikslą pagrobti svetimą turtą sugadino kiosko apsaugines žaliuzes, išdaužė lango stiklą, įsibrovė į kioską, kur D. K. į kurpinę dėjo cigaretes, o A. Ž. ėmė cigaretes ir maisto produktus. Tokią kaltinamųjų D. K. ir A. Ž. poziciją patvirtina kiti įrodymai. Antai iš pirminių tyrimo veiksmų protokolo matyti, kad neužilgo po įvykio apžiūrėjus kioską buvo aptikti įsibrovimo pėdsakai: apsauginės žaliuzės buvo nukirptos viršuje ir numestos, lango dešinė dalis buvo išdaužta, kioske esantys daiktai buvo išmėtyti prie kiosko ir jo viduje ant grindų. Tai objektyviai atspindėta padarytose fotonuotraukose (1 t., b. l. 20-27). Apie tai, kad įsibrovus į kioską, buvo pagrobtas turtas leidžia spręsti inventorizacijos aktas, kuriame nustatyti po įvykio trūkstami tabako gaminiai, maisto produktai ir kitos prekės. Tuo tarpu tai, kad įsibrovus į kioską buvo sugadintas turtas, patvirtina atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas, patvirtinantis stiklo paketo keitimą ir žaliuzių remontą po įvykio (2 t., b. l. 13, 14-15). Be viso to kaltinamųjų D. K. ir A. Ž. dalyvavimą veikų padaryme patvirtina policijos įvykių registre užfiksuotas pranešimas, atskleidžiantis, jog kioską spardantys du jaunuoliai, kurie galimai išdaužė vitriną ir pasišalino iš įvykio vietos, buvo pastebėti apsaugos darbuotojų. Pranešta ir tai, kad vienas iš vaikinų turėjo raudoną tašę (2 t., b. l. 1). Visa tai rodo vagystės ir turto sugadinimo veikų objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių buvimą kaltinamųjų D. K. ir A. Ž. veikose.

152Inventorizacijos aktas patvirtina dar įvykio dieną (t. y. 2017 m. rugsėjo 12 d.) nustatytą bendros 528,51 Eur vertės prekių trūkumą. Pastebėtina tai, kad pasigesta net vieno šimto trisdešimt devynių vienetų tabako gaminių (2 t., b. l. 14-15). Tai atitinka kaltinamųjų D. K. ir A. Ž. teisme duotus parodymus, kad pagrinde jie grobė cigaretes: D. K. pripažino pagrobęs aštuoniasdešimt pakelių cigarečių, A. Ž. taip pat parodė grobęs cigaretes. Todėl nustatytas trūkstamų tabako gaminių kiekis nekelia abejonių. Inventorizacijos aktu taip pat apskaityti pasigesti maisto produktai. Apklausiamas teisme kaltinamasis A. Ž. pripažino grobęs maisto produktus, tačiau nurodė mažesnį jų kiekį, parodydamas, kad ėmė kelis guminukų pakelius, du buteliukus gėrimo ir galimai šešis šokoladukus. Tačiau byloje nėra duomenų, patvirtinančių netinkamą inventorizacijos atlikimą, todėl teismas neturi pagrindo abejoti jos rezultatu, kaltinamojo parodymai šioje dalyje laikytini siekiu mažinti pagrobtų prekių kiekį ir taip menkinti padarytos veikos mastą. Pastebėtina ir tai, kad A. Ž. nebuvo kategoriškas, o ir kitoje veikoje buvo nustatytas jo klydimas dėl įvykio ginčijant pagrobtas prekes. Tai natūraliai nulemta praėjusio ilgo laiko tarpo po iš esmės identiškų trijų įvykių. Todėl tokie A. Ž. parodymai atmestini. Analogiškai spręstina ir dėl inventorizacijos akte nustatyto kitų prekių trūkumo. Pastebėtina tai, jog kitos prekės buvo itin nedidelės, todėl galėjo būti pagrobtos be didesnių sunkumų. Teismas neturi pagrindo abejoti inventorizacijos rezultatu. Apklausiamas teisme kaltinamasis D. K. padarė prielaidą, kad jiems pasišalinus iš įvykio vietos pagrobti turtą įsibrovę į kioską galėjo kiti asmenys. Tačiau signalą atsiuntusio objekto apžiūros akte užfiksuotas signalo dėl įsilaužimo (bandymo įsilaužti) į kioską užregistravimo (4.59 val.) ir apsaugos tarnybos atvykimo į įvykio vietą (5.07 val.) laikas (2 t., b. l. 3), įvertinus tai, kad jo dalį užtruko nusikalstamų veikų darymas, yra pernelyg trumpas tam, kad jiems pasišalinus iš įvykio vietos atsitiktinis (-iai) asmuo (-ys) spėtų ne tik pagrobti ir sugadinti turtą įsibrovus į kioską, bet ir pasišalinti iš įvykio vietos, nepalikdamas jokių pėdsakų. Visa tai leidžia spręsti, jog įvykio metu svetimo, UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio pareikštame kaltinime nurodyto pagrobto turto bendra vertė sudaro 528,51 Eur.

153Tuo tarpu atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas rodo, kad stiklo paketo vertė sudaro 51,20 Eur (medžiagų ir mechanizmų kaina), o žaliuzių vertė sudaro 99,20 Eur (medžiagų vertė) (2 t., b. l. 13). Apklausiami teisme kaltinamieji D. K. ir A. Ž. pripažino juos sugadinę. Ginčo dėl to nėra. Kaip minėta, sugadinto ar sunaikinto turto vertė nustatoma remiantis daikto rinkos verte (tačiau ne tokio daikto (turto) atkūrimo (atstatymo) sąnaudomis (kaštais) ar jo sunaikinimo pasekmėmis, kurie nėra šią nusikalstamą veiką kvalifikuojantis požymis) veikos padarymo metu (žr., pvz., kasacinę nutartį baudžiamojoje byloje Nr. 2K-5-628/2019). Tačiau D. K. ir A. Ž. pareikštame kaltinime nurodyta stiklo paketo (86,62 Eur) ir žaliuzių (125,20 Eur) vertė nustatyta įskaičiuojant atliktų darbų priėmimo-perdavimo akte be medžiagų ir mechanizmų kainos nurodytą darbo užmokesčio kainą. Teismo vertinimu, tai yra sugadintų stiklo paketo ir žaliuzių atkūrimo (atstatymo) sąnaudomis (kaštais), kurios nėra šią nusikalstamą veiką kvalifikuojantis požymis. Todėl, kaip nurodyta aukščiau, jų rinkos vertė apskaičiuotina pagal medžiagų ir mechanizmų kainą. Atsižvelgiant į tai, kad sugadintų stiklo paketo ir žaliuzių vertė šiuo atveju sudaro iš viso 150,40 Eur, kuri viršija 3 MGL (112,98 Eur), bet neviršija 5 MGL (188,30 Eur) dydžio sumos, A. Ž. ir D. K. pareikštame kaltinime nurodytos turto sugadinimo veika perkvalifikuotina iš BK 187 straipsnio 1 dalies (nesunkus nusikaltimas) į BK 187 straipsnio 3 dalį (baudžiamasis nusižengimas). Kadangi jų požymiai skiriasi tik sunaikino ar sugadino svetimo turto verte, todėl toks nusikalstamos veikos kvalifikavimo pakeitimas nevaržo A. Ž. ir D. K. teisės žinoti kuo yra kaltinami ir teisės į gynybą, taip pat švelnina jų teisinę padėtį.

154Kaltinamųjų D. K. ir A. Ž. teisme duotų parodymų sugretinimas leidžia spręsti, kad jie buvo iš anksto susitarę apvogti kioską, tam pasiruošė pasiimdami nešulius, surasdami akmenį ir nusikalstamas veikas realizavo bendrais suderintais veiksmais. Kaltinamieji D. K. ir A. Ž. realizavo nusikalstamų veikų objektyviuosius požymius, todėl yra bendravykdytojai, veikę bendrininkų grupe, o jų tyčia apėmė vienas kito pagrobtą ir sugadintą svetimą turtą įsibrovus į patalpą.

155Apibendrinant konstatuotina, jog pirmiau aptartų, teismo posėdyje ištirtų įrodymų ir jų pagrindu nustatytų faktinių aplinkybių visuma leidžia spręsti, jog kaltinamųjų D. K. ir A. Ž. veikos kvalifikuotinos pagal BK 178 straipsnio 2 dalį ir 187 straipsnio 3 dalį. Atsižvelgiant į nustatytą išdaužto stiklo paketo ir sugadintų apsauginių žaliuzių vertę, atitinkamai mažintina kaltinime nurodyta D. K. ir A. Ž. bendra sugadinto turto vertė. Taip pat atsižvelgiant į signalą atsiuntusio objekto apžiūros akte užfiksuotą signalo dėl įsilaužimo (bandymo įsilaužti) į kioską užregistravimo laiką (4.59 val.), atitinkamai tikslintinas D. K. ir A. Ž. pagal BK 178 straipsnio 2 dalį pareikštame kaltinime nurodytas veikos padarymo laikas.

1567. Dėl kaltinamųjų D. K., D. M. ir A. Ž. nusikalstamų veikų civilinės ieškovės UAB „Reitan Convenience Lithuania“ atžvilgiu (turto pagrobimas ir sugadinimas 2017 m. rugsėjo 15 d. įsibrovus į kioską „Lietuvos spauda“)

157Teismas, įvertinęs byloje surinktų ir teismo posėdyje ištirtų įrodymų visumą konstatuoja, jog kaltinamųjų D. K., D. M. ir A. Ž. kaltė bendrininkų grupe pagrobus svetimą, UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausantį bendros 870,35 Eur vertės turtą (t. y. pareikštame kaltinime nurodytas prekes) įsibrovus į kioską „Lietuvos spauda“, taip pat sugadinus svetimą, UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausantį bendros 387,90 Eur vertės turtą (t. y. kiosko apsaugines žaliuzes, 112 Eur vertės, lango stiklą, 51,20 Eur vertės, ir pareikštame kaltinime nurodytas prekes, bendros 224,70 Eur vertės), t. y. padarius jiems inkriminuojamas nusikalstamas veikas, numatytas BK 178 straipsnio 2 dalyje ir 187 straipsnio 1 dalyje, yra visiškai įrodyta. Tokią išvadą teismas daro sugretinęs byloje surinktus ir teismo posėdyje ištirtus įrodymus, juos palyginęs tarpusavyje ir susiejęs į vieningą visumą, taip pat atmetęs kaltinamųjų D. M. ir A. Ž. argumentus pagrobto ir sugadinto turto kiekio.

158Apklausiamas teisme kaltinamasis D. K. savo kaltę pripažino, o kaltinamieji D. M. ir A. Ž. – iš dalies. Skirtingai nei D. K., kaltinamieji D. M. ir A. Ž. nesutiko su pareikštame kaltinime nurodytu pagrobtu ir sugadinto turtu. Pirmiausia pažymėtina tai, kad įsibrovimo į kioską „Lietuvos spauda“, UAB „Reitan Convenience Lithuania“ turto pagrobimo ir sugadinimo (bendrai) faktų D. K., D. M. ir A. Ž. neginčija. Antai kaltinamųjų parodymų sugretinimas atskleidžia, kad jie, taip pat asmuo, vardu ( - ), turėdami tikslą pagrobti svetimą turtą bendrais veiksmais sugadino kiosko apsaugines žaliuzes, A. Ž. išdaužė kiosko lango stiklą, po to D. M. stovėjo prie kiosko, o D. K. ir A. Ž. įsibrovė į kioską ir ėmė cigaretes. Tokius kaltinamųjų D. K., D. M. ir A. Ž. parodymus patvirtina kiti įrodymai. Štai iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad neužilgo po įvykio apžiūrėjus kioską buvo aptikti įsibrovimo į pėdsakai: lango stiklas buvo išdaužtas, ant žemės prie išdaužto stiklo gulėjo žaidimų kortų pakeliai, tušinukai, pleistrai ir kitos prekės, ant kartoninės dėžės, stovinčios prie kiosko durų, gulėjo sulaužytos apsauginės žaliuzės, ant žemės prie išdaužto lango ir kiosko viduje gulėjo stiklo šukės, priešais kasos aparatą prie lentynų stovėjusio ledų šaldytuvo durelių stiklai buvo išdaužti, viduje gulėjo šaligatvio plytelė, prie šaldytuvų ant grindų gulėjo įvairios prekės, tarp prekių ir išdaužto lango stovėjo sulankstytas metalinis stovas. Tai objektyviai atspindėta padarytose fotonuotraukose (2 t., b. l. 40-53). Apie tai, kad įsibrovus į kioską, buvo pagrobtas turtas leidžia spręsti inventorizacijos aktas, kuriame nustatyti po įvykio trūkstami tabako gaminiai, maisto produktai ir kitos prekės. Tuo tarpu tai, kad įsibrovus į kioską buvo sugadintas turtas, pagrindžia broko aktų kvitai, kuriais maisto produktai ir kitos prekės po įvykio nurašyti, kaip sugadinti, taip pat atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas, patvirtinantis stiklo paketo keitimą ir žaliuzių remontą po įvykio (2 t., b. l. 65-73).

159Nors kaltinamasis D. M. apklausiamas teisme įvykio aplinkybes pateikė taip, neva D. K. ir A. Ž. įsibrovus į kioską, jis iš įvykio vietos pasišalino, tačiau tai paneigia D. K. ir A. Ž. priešingi parodymai, iš kurių matyti, kad tuo metu D. M. stovėjo prie kiosko. Viena vertus, stebėdamas aplinką D. M. užtikrino netrukdomą nusikalstamų veikų darymą. Kita vertus, kaltinamojo A. Ž. teisme duoti parodymai, iš kurių matyti, kad vieną dėžę jis išmetė D. M., neleidžia spręsti apie D. M. pasyvų vaidmenį turto pagrobime. Nors A. Ž. taip pat parodė, kad D. M. tos dėžės neėmė, paliko prie kiosko, tačiau pastebėtina tai, kad buvo pagrobta ir tokių prekių, kurios, pasak A. Ž., buvo šioje dėžėje (vienas kortų pakelis) (2 t., b. l. 70-71). Pastebėtina tai, kad įvykio vietos apžiūros protokole taip pat užfiksuota, jog ant žemės prie išdaužto kiosko stiklo gulėjo žaidimų kortų pakeliai, tušinukai, pleistrai ir kitos prekės (2 t., b. l. 40-53) – du tušinukai taip pat buvo pagrobti (2 t., b. l. 70-71). O ir pats D. M. apklausiamas teisme pripažino, kad jam reikėjo pinigų ir jie sugalvojo apvogti kioską. Taigi, iš kaltinamųjų parodymų matyti, kad D. M. prie spaudos kiosko atėjo žinodamas, kad jis bus plėšiamas, tai nebuvo netikėtas kitų kaltinamųjų veiksmas, taigi jis tam pritarė. Duomenų apie savanorišką atsisakymą nuo veikos byloje nėra. Pastebėtina ir tai, kad gautus pinigus už parduotas pagrobtas cigaretes jie pasidalino, jam davė 70 Eur. Šiame kontekste D. M. paaiškinimas, jog pinigų jam davė gal dėl to, kad jie buvo kartu, vertintinas kritiškai. Paminėtina ir tai, jog kaltinamieji D. K. ir A. Ž. apklausiami teisme parodė ėmę tik cigaretes. Kitaip, negu D. M., D. K. ir A. Ž. parodė, kad su jais taip pat buvo asmuo, vardu ( - ), kuris, pasak A. Ž., kažką ėmė, bet jis nepamena, ką. Teismo vertinimu, netiesioginiais įrodymais nustatyti tarpiniai faktai ir išvados tarpusavyje jungiasi nuoseklia ir logiška grandine, kuri yra pakankama spręsti, jog D. M. ne tik stebėjo aplinką, taip užtikrindamas netrukdomą nusikalstamų veikų darymą, bet ir grobė turtą.

160Visa tai rodo vagystės ir turto sugadinimo veikų objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių buvimą kaltinamųjų D. K., D. M. ir A. Ž. veikose.

161Inventorizacijos aktas patvirtina dar įvykio dieną (t. y. 2017 m. rugsėjo 15 d.) nustatytą bendros 870,35 Eur vertės prekių trūkumą. Pastebėtina tai, kad pasigesta net du šimtai šešiasdešimt devyni vienetai tabako gaminių (2 t., b. l. 70-71). Tai atitinka kaltinamųjų D. K., D. M. ir A. Ž. teisme duotus parodymus, kad buvo pagrobtos cigaretes. Tačiau be tabako gaminių taip pat buvo pagrobti maisto produktai (penkiolika vienetų) ir kitų prekių (šeši vienetai) (2 t., b. l. 70-71). Minėta, kitaip, negu D. K., D. M. ir A. Ž. nesutiko su pareikštame kaltinime nurodytų maisto produktų ir kitų prekių pagrobimu. Kita vertus, A. Ž. nebuvo kategoriškas, parodydamas, kad jam atrodo, jog niekas iš jų neėmė maisto. Minėta ir tai, kad A. Ž. pripažino vieną dėžę išmetęs D. M., o pagrobta buvo ir tokių prekių, kurios, pasak A. Ž., buvo šioje dėžėje (vienas kortų pakelis). A. Ž. taip pat parodė, kad asmuo, vardu ( - ), kažką ėmė, bet jis nepamena, ką (D. M. parodė neprisimenąs, ką darė asmuo, vardu ( - )), taip iš esmės pripažindamas, kad buvo pagrobtas ne tik tas turtas, kurį ėmė jis ir D. K.. Bendras pagrobtų prekių maisto produktų ir kitų prekių kiekis taip pat nedidelis (dvidešimt vienas vienetas), jos yra nedidelės, todėl lengvai galėjo būti pagrobtos. Bet kuriuo atveju byloje nėra duomenų, pagrindžiančių netinkamą inventorizacijos atlikimą, todėl teismas neturi pagrindo abejoti jos rezultatu. Todėl tokie D. M. ir A. Ž. parodymai atmestini. Visa tai leidžia spręsti, jog įvykio metu svetimo, UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio pareikštame kaltinime nurodyto pagrobto turto bendra vertė sudaro 870,35 Eur.

162Tuo tarpu atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas rodo, kad stiklo paketo vertė sudaro 51,20 Eur (medžiagų ir mechanizmų kaina), o žaliuzių vertė sudaro 112 Eur (medžiagų vertė) (2 t., b. l. 73). Apklausiami teisme kaltinamieji D. K., D. M. ir A. Ž. pripažino juos sugadinę. Ginčo dėl to nėra. Kaip minėta, sugadinto ar sunaikinto turto vertė nustatoma remiantis daikto rinkos verte (tačiau ne tokio daikto (turto) atkūrimo (atstatymo) sąnaudomis (kaštais) ar jo sunaikinimo pasekmėmis, kurie nėra šią nusikalstamą veiką kvalifikuojantis požymis) veikos padarymo metu (žr., pvz., kasacinę nutartį baudžiamojoje byloje Nr. 2K-5-628/2019). Tačiau D. K., D. M. ir A. Ž. pareikštame kaltinime nurodyta stiklo paketo (86,62 Eur) ir žaliuzių (138 Eur) vertė nustatyta įskaičiuojant atliktų darbų priėmimo-perdavimo akte be medžiagų ir mechanizmų kainos nurodytą darbo užmokesčio kainą. Teismo vertinimu, tai yra sugadintų stiklo paketo ir žaliuzių atkūrimo (atstatymo) sąnaudomis (kaštais), kurios nėra šią nusikalstamą veiką kvalifikuojantis požymis. Todėl, kaip nurodyta aukščiau, jų rinkos vertė mažintina ir apskaičiuotina pagal medžiagų ir mechanizmų kainą.

163Apie sugadintą turtą taip pat leidžia spręsti broko akto kvitai, patvirtinantys dar įvykio dieną nustatytus sugadintus maisto produktus ir kitas prekes, bendros 224,70 Eur vertės (160,45 Eur + 64,25 Eur). Kaip minėta, apklausiamas teisme kaltinamasis D. K. pripažino savo kaltę dėl pareikštame kaltinime nurodyto sugadinto turto, tuo tarpu kaltinamasis D. M. parodė nežinąs, ar daug prekių buvo sugadinta, to nestebėjęs, o kaltinamasis A. Ž. neigė pareikštame kaltinime nurodytą sugadintų maisto produktų kiekį, kaip per didelį. Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, jog kiosko lango stiklas buvo išdaužtas, ant žemės prie išdaužto stiklo gulėjo žaidimų kortų pakeliai, tušinukai, pleistrai ir kitos prekės, ant žemės prie išdaužto lango ir kiosko viduje gulėjo stiklo šukės, ledų šaldytuvo durelių stiklai buvo išdaužti, viduje gulėjo šaligatvio plytelė, prie šaldytuvų ant grindų gulėjo įvairios prekės. Tai objektyviai atspindėta padarytose fotonuotraukose (2 t., b. l. 40-53). Liudytoja V. N. apklausiama teisme maisto produktų nurašymą, kaip sugadintų, paaiškino išdaužto kiosko lango stiklo šukių patekimu ant jų. Kaip minėta aukščiau (prie turto pagrobimo ir sugadinimo 2017 m. rugsėjo 12 d. įsibrovus į kioską), teisinis reguliavimas sudaro pagrindą spręsti, jog bet koks stiklo šukių patekimas ant parduodamų maisto produktų, įskaitant supakuotų, rodo, kad jos yra užterštos ir neatitinka keliamų saugumo reikalavimų. Todėl sprendimas juos nurašyti, kaip sugadintus, yra pagrįstas ir teisėtas. Teismas taip pat neturi pagrindo abejoti, kad dėl to buvo sugadintos ir kitos prekės, kadangi išdaužto lango stiklo šukių buvo tiek kiosko viduje, tiek lauke, kur, minėta, gulėjo dalis nurašytų prekių (kortos, pleistrai ir kt.). Todėl aktualūs maisto produktai ir kitos prekės turėjo būti nurašyti, kaip sugadinti.

164Visa tai leidžia spręsti, jog įvykio metu svetimo, UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio pareikštame kaltinime nurodyto sugadinto turto bendra vertė sudaro 387,90 Eur (51,20 Eur + 112 Eur + 224,70 Eur).

165Kaltinamųjų D. K., D. M. ir A. Ž. teisme duotų parodymų sugretinimas leidžia spręsti, kad jie buvo iš anksto susitarę apvogti kioską, tam pasiruošė atsinešdami surastą maišą, surado šaligatvio plytelę, kuria išdaužė kiosko lango stiklą ir nusikalstamas veikas realizavo bendrais suderintais veiksmais, pasiskirstę užduotimis. Kaltinamieji D. K., D. M. ir A. Ž. realizavo nusikalstamų veikų objektyviuosius požymius, todėl yra bendravykdytojai, veikę bendrininkų grupe, o jų tyčia apėmė vienas kito pagrobtą ir sugadintą svetimą turtą įsibrovus į patalpą.

166Apibendrinant konstatuotina, jog pirmiau aptartų, teismo posėdyje ištirtų įrodymų ir jų pagrindu nustatytų faktinių aplinkybių visuma leidžia spręsti, jog kaltinamųjų D. K., D. M. ir A. Ž. veikos kaltinamajame akte teisingai kvalifikuotos pagal BK 178 straipsnio 2 dalį ir 187 straipsnio 1 dalį. Atsižvelgiant į nustatytą išdaužto stiklo paketo ir sugadintų apsauginių žaliuzių vertę, atitinkamai mažintina kaltinime nurodyta D. K. ir A. Ž. sugadintų žaliuzių ir stiklo vertė.

167Dėl P. B. skirtinos bausmės

168Teismas, skirdamas bausmę P. B., vadovaujasi BK 54 straipsnio 1 ir 2 dalių, 55 straipsnio, 58 straipsnio 1 dalies, 61, 90, 91 straipsnių nuostatomis. Visų pirma, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją – P. B. padarė du baigtus apysunkius turtinio, nesmurtinio pobūdžio nusikaltimus nuosavybei bendrininkų grupe atvirai pagrobdamas mažametės nukentėjusiosios A. S. jam gera valia perduotą mobiliojo ryšio telefoną, buvusį dėkle, taip pat už šio grąžinimą perduotus pinigus, be to, iš nukentėjusiosios T. S. rankų atvirai paimdamas (išplėšdamas) rankinuką su jame buvusiais daiktais. Svetimo, A. S. perduoto A. S. priklausančio turto pagrobimą P. B. padarė tiesiogine apibrėžta tyčia, kuri susiformavo spontaniškai, dėl savanaudiškų paskatų, siekiant tenkinti asmeninius poreikius, tuo tarpu svetimo, T. S. priklausančio turto pagrobimą P. B. padarė tiesiogine neapibrėžta tyčia, kuri susiformavo spontaniškai, iš esmės pasidavus neigiamai bendrininko įtakai, be aiškesnių tikslų, kadangi negalėjo paaiškinti savo veiksmų priežasties, o pagrobtą turtą nurodė atidavęs bendrininkui ir jokios naudos iš to negavęs. Teismas taip pat įvertina asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį – P. B. nusikaltimus padarė veikdamas bendrininkų grupe, atlikdamas bendravykdytojo vaidmenį, svetimo, A. S. perduoto A. S. priklausančio turto pagrobimo atveju P. B. A. S. prašė duoti mobiliojo ryšio telefoną, taip pat primygtinai reikalavo duoti (daugiau) pinigų, todėl jo vaidmuo buvo pakankamai aktyvus, tuo tarpu svetimo, T. S. priklausančio turto pagrobimo atveju P. B. iš T. S. rankų paėmė (išplėšė) rankinę su joje buvusiais daiktais, todėl jo indėlis veikos padaryme buvo didžiausias. Svetimo, T. S. priklausančio turto pagrobimo atveju teismas taip pat atsižvelgia į nusikalstama veika padarytą žalą – P. B. pagrobė rankinuką su jame buvusiais daiktais, apklausiama ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusioji T. S. nusikaltimu padaryta žalą įvertino 290,70 Eur suma, taip pat pareiškė dėl to patyrusi neturtinę žalą, kurią įvertino 3 000 Eur suma (3 t., b. l. 33-34), tačiau kaltinamasis iniciatyvos aiškintis žalos dydį ir ją atlyginti nesiėmė. Be pirmiau aptartų bausmei individualizuoti reikšmingų aplinkybių, teismas taip pat įvertina kaltininko asmenybę apibūdinančius duomenis – P. B. yra itin jauno amžiaus, nusikaltimų padarymo metu buvo sulaukęs vos penkiolikos metų amžiaus, mokosi, nevedęs, administracine tvarka nebaustas (3 t., b. l. 137), neteistas (3 t., b. l. 136, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis), Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje negydytas (3 t., b. l. 139), į Respublikinį priklausomybės ligų centro Vilniaus filialą 5 metų laikotarpiu nesikreipė dėl konsultavimo ar/ir gydymo (3 t., b. l. 140), VšĮ Vilniaus miesto Psichikos sveikatos centre nesigydė (3 t., b. l. 141). Taip pat teismas atsižvelgia į nepilnamečio gyvenimo ir auklėjimo sąlygas, nepilnamečio sveikatos būklę ir socialinę brandą, anksčiau taikytas poveikio priemones ir jų veiksmingumą, nepilnamečio elgesį po nusikalstamos veikos padarymo – ( - ) 2018 m. vasario 7 d. charakteristikos duomenimis organizuotuose dvejuose klasės tėvų susirinkimuose nei vienas iš P. B. tėvų nedalyvavo. Klasės auklėtojo teigimu, P. B. gyvena nepilnoje šeimoje, t. y. su mama, kuri turi sveikatos problemų, ir broliu. Prie auklėjimo prisideda vyresnė sesė ir seneliai. P. B. turi pamokų nelankymo ir mokymosi problemų, jam įteikti individualaus elgesio pamokoje labai didesnio poveikio nepadarė, kadangi P. B. juos grąžino nepilnai užpildytus. P. B. taip pat turėjo elgesio problemų, kurios yra apsitvarkę. Pažymėta, kad P. B. trūksta socialinės brandos, jis turi žalingų įpročių. P. B. mokymosi rezultatai yra prasti, mama ir seneliai yra nuolat informuojami apie jo mokymosi, pamokų nelankymo ir elgesio problemas, su P. B. yra vykdomi individualūs pokalbiai, tačiau teigiami pokyčiai trunka neilgai, reikalinga jo pastovi kontrolė ir priežiūra. Pas mokyklos visuomenės sveikatos specialistę P. B. nesilanko, sveikatos problemų neturi (3 t., b. l. 142). Teismo vertinimu, P. B. nusikaltimus padarė daugiau pasidavęs neigiamai bendrininkų įtakai, dėl to savo kaltę pripažino visiškai ir nuoširdžiai gailėjosi, ikiteisminio tyrimo metu ir bylą nagrinėjant teisme davė pakankamai išsamius parodymus, jo valia motina L. A. nukentėjusiajai A. S. sumokėjo 120 Eur sumą (5 t., b. l. 104), taip atlygino dalį turtinės žalos iki teismo nuosprendžio priėmimo. Šios aplinkybės rodo, kad pradėjęs formuotis P. B. polinkis elgtis priešingai visuomenėje nusistovėjusioms elgesio ir moralės normoms buvo užkardytas ir sudaro pagrindą manyti, kad jis linkęs keistis ir laikytis įstatymų ir nedaryti naujų nusikalstamų veikų. P. B. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs abu nusikaltimus ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), taip pat vagystės iš A. S. atveju P. B. atsakomybę lengvina tai, kad jo valia motina L. A. nukentėjusiajai A. S. sumokėjo 120 Eur sumą (5 t., b. l. 104), taip atlygino dalį turtinės žalos iki teismo nuosprendžio priėmimo (BK 59 straipsnio 2 dalis). Tuo tarpu P. B. atsakomybę sunkina tai, kad abu nusikaltimai padaryti bendrininkų grupe, turint omenyje aktyvų P. B. vaidmenį jų padaryme (BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Apibendrinant išdėstytą, teismas sprendžia, kad BK 41 straipsnyje numatyta bausmės paskirtis ir BK 80 straipsnyje apibrėžta nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų paskirtis bus pasiektos P. B. už nusikalstamos veikos, numatytos 178 straipsnio 2 dalyje, padarymą (svetimo, A. S. perduoto A. S. priklausančio turto atviras pagrobimas) paskyrus su laisvės atėmimu nesusijusią, tačiau ją ribojančią bausmės rūšį – laisvės apribojimo bausmę, kurios dydis nustatytinas mažesnis už vidurkį, paskiriant įpareigojimus, o už nusikalstamos veikos, numatytos 178 straipsnio 2 dalyje, padarymą (svetimo, T. S. priklausančio turto atviras pagrobimas) paskyrus su laisvės atėmimu nesusijusią, tačiau ją ribojančią bausmės rūšį – laisvės apribojimo bausmę, kurios dydis nustatytinas mažesnis už vidurkį, paskiriant įpareigojimus. Teismo vertinimu, pagal P. B. ir jo padarytus nusikaltimus apibūdinančias aplinkybes būtent tokios bausmės atitiks teisingumo, proporcingumo ir protingumo kriterijus bei jo asmenybę ir nebus akivaizdžiai per griežtos, ar per švelnios.

169P. B. ir jo gynėjas prašė teismo taikyti nepilnamečio atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės institutą ir P. B. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 93 straipsnio 1 dalies 3 punktą, kurio pagrindu nepilnametis, pirmą kartą padaręs baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu jis pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką arba yra kitų pagrindų manyti, kad nepilnametis laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.

170Pagal BK 93 straipsnį teismas gali atleisti asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės, nutraukti jam baudžiamąją bylą ir taikyti auklėjamojo poveikio priemones, esant visoms šiame įstatyme numatytoms būtinoms sąlygoms ir bent vienai alternatyviai sąlygai. Būtinos sąlygos yra trys: 1) toks asmuo turi būti padaręs nusikalstamą veiką dar nesulaukęs aštuoniolikos metų amžiaus; 2) turi būti padaręs baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą; 3) turi būti padaręs nusikalstamą veiką pirmą kartą. Alternatyvios sąlygos yra šios: kaltininkas nukentėjusio asmens atsiprašė ir visiškai ar iš dalies savo darbu ar pinigais atlygino arba pašalino padarytą turtinę žalą arba pripažintas ribotai pakaltinamu, arba pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką arba yra kitų pagrindų manyti, kad nepilnametis laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.

171Kasacinės instancijos teismo plenarinės sesija, aiškindama BK 93 straipsnio nuostatas, nurodė, kad asmuo laikomas pirmą kartą padariusiu nusikalstamą veiką, jeigu pripažįstama, kad jis, nebūdamas anksčiau nusikaltęs, yra padaręs tik vieną nusikalstamą veiką arba kelias nusikalstamas veikas, kurios viena kitos atžvilgiu nėra pakartotinės ir sudaro idealiąją sutaptį (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-85/2008).

172Nagrinėjamu atveju P. B., nors ir nebūdamas anksčiau nusikaltęs, yra padaręs du nusikaltimus, kurie vienas kito atžvilgiu yra pakartotiniai ir nesudaro idealiosios sutapties, todėl P. B. negali būti laikomas pirmą kartą padariusiu nusikalstamą veiką. Nesant vieno iš privalomų BK 93 straipsnio taikymo pagrindų, nėra teisinio pagrindo svarstyti alternatyvių sąlygų buvimo ir jas nustačius taikyti BK 93 straipsnį. Todėl aktualus P. B. ir jo gynėjo prašymas atmestinas.

173Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, atsižvelgiant į tai, kad P. B. keliomis savarankiškomis veikomis padarė du savarankiškus nusikaltimus, nustatytus toje pačioje BK straipsnio dalyje, kurie sudaro realią nusikalstamų veikų sutaptį, taip pat įvertinus jo padarytų nusikaltimų turtinį pobūdį ir vienodą pavojingumą, P. B. už nusikaltimų, numatytų BK 178 straipsnio 2 dalyje (dvi veikos), padarymą paskirtos bausmės iš dalies sudėtinos ir skirtina galutinė subendrinta bausmė.

174Vadovaujantis BK 66 straipsnio 2 dalimi, į bausmės laiką įskaitytinas P. B. laikiname sulaikyme nuo 2017 m. spalio 3 d. 17.00 val. iki 2017 m. spalio 4 d. 13.45 val. išbūtas laikas (2 t., b. l. 157, 159).

175P. B. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (2 t., b. l. 151), paliktina galioti iki nuosprendžio vykdymo pradžios.

176Dėl D. M. skirtinos bausmės

177Teismas, skirdamas bausmę D. M., vadovaujasi BK 54 straipsnio 1 ir 2 dalių, 55 straipsnio, 58 straipsnio 1 dalies, 61, 90, 91 straipsnių nuostatomis. Visų pirma, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją – D. M. padarė keturias baigtas turtinio, nesmurtinio pobūdžio nusikalstamas veikas nuosavybei, iš jų tris apysunkius nusikaltimus ir vieną nesunkų nusikaltimą, bendrininkų grupe pagrobdamas ir sugadindamas svetimą, UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausantį turtą įsibrovus į patalpą (pagrobiant kioske buvusias prekes, sugandinant kiosko apsaugines žaliuzes, išdaužiant lango stiklą ir sugadinant kioske buvusias prekes), taip pat bendrininkų grupe atvirai pagrobdamas svetimą mažametės nukentėjusiosios A. S. bendrininkui gera valia perduotą mobiliojo ryšio telefoną, buvusį dėkle, kuriuos pastarasis perdavė jam, taip pat už šio grąžinimą perduotus pinigus, kurių jis pirmas pareikalavo, be to, pasisavinus iš nukentėjusiosios T. S. rankų bendrininko atvirai paimtą (išplėštą) ir jam perduotą rankinuką su jame buvusiais daiktais. Svetimo turto grobimai ir turto sugadinimas padaryti veikiant tiesiogine tyčia. D. M. veikos savanaudiškos, padarytos siekiant tenkinti asmeninius poreikius. Teismas taip pat įvertina asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį – D. M. nusikalstamas veikas padarė veikdamas bendrininkų grupe, atlikdamas bendravykdytojo vaidmenį, kurio indėlis į padarytas nusikalstamas veikas vertintinas gana ženkliu: nors D. M. vaidmuo svetimo, UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio turto pagrobime ir sugadinime įsibrovus į kioską nebuvo pagrindinis, tačiau pakankamai aktyvus, jis ne tik padėjo sugadinti kiosko apsaugines langų žaliuzes, grobė kioske buvusias prekes, bet ir stebėjo aplinką, kad niekas nesutrukdytų daryti nusikalstamos veikos, taip pridengdamas į kiosko vidų patekusius bendrininkus. D. M. vaidmuo svetimo, A. S. perduoto A. S. priklausančio turto pagrobime buvo aktyvus, jis iniciavo nusikalstamos veikos padarymą, vėliau paėmė bendrininko jam perduotą mobiliojo ryšio telefoną ir pirmasis A. S. pareikalavo už jo grąžinimą duoti pinigų. D. M. vaidmuo svetimo, T. S. priklausančio turto pagrobime buvo mažiau aktyvus, tačiau jis iniciavo nusikalstamos veikos padarymą, nors svetimą turtą paėmė kitas bendrininkas, kurį perimdamas ir pasišalindamas iš įvykio vietos jis pasisavino. Be pirmiau aptartų bausmei individualizuoti reikšmingų aplinkybių, teismas taip pat įvertina kaltininko asmenybę apibūdinančius duomenis – D. M. yra jauno amžiaus, nusikaltimų padarymo metu buvo sulaukęs septyniolikos metų amžiaus, vidurinio išsilavinimo, nedirbantis, Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos neregistruotas, nevedęs, administracine tvarka baustas, turėjo galiojančių nuobaudų (3 t., b. l. 121), iki nusikalstamų veikų padarymo neteistas, po nusikalstamų veikų padarymo teistas du kartus, nusikalstamas veikas padarė tiek iki nagrinėjamų nusikalstamų veikų padarymo (2017 m. vasario 21 d. padarė nusikalstamas veikas, numatytas BK 178 straipsnio 2 dalyje (dvi veikos) ir 187 straipsnio 3 dalyje (dvi veikos); nuo 2017 m. balandžio 28 d. iki 2017 m. gegužės 3 d. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 straipsnio 2 dalyje), tiek tarp nagrinėjamų nusikalstamų veikų (nuo 2017 liepos mėnesio pabaigos iki 2017 m. spalio 12 d. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 straipsnio 2 dalyje; nuo 2017 m. spalio 15 d. iki 2017 m. spalio 16 d. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 22 straipsnio 1 dalyje ir 178 straipsnio 2 dalyje; 2017 m. spalio 17 d. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 22 straipsnio 1 dalyje ir 178 straipsnio 2 dalyje) (3 t., b. l. 117-120; Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis), į Respublikinį priklausomybės ligų centro Vilniaus filialą 5 metų laikotarpiu nesikreipė dėl konsultavimo ar/ir gydymo (3 t., b. l. 126), Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje negydytas (3 t., b. l. 127), VšĮ Vilniaus miesto Psichikos sveikatos centre nesigydė (3 t., b. l. 128). Taip pat teismas atsižvelgia į nepilnamečio gyvenimo ir auklėjimo sąlygas – Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. kovo 31 d. nutartimi D. M. globėja paskirta S. M. (3 t., b. l. 123-124). Kitų duomenų apie nepilnamečio gyvenimo ir auklėjimo sąlygas, taip pat nepilnamečio sveikatos būklę ir socialinę brandą, anksčiau taikytas poveikio priemones ir jų veiksmingumą valstybinis kaltintojas nesurinko. Teismo vertinimu, nors D. M. veikų padarymo metu nebuvo teistas, tačiau jo elgesys iki nagrinėjamų nusikalstamų veikų padarymo nebuvo nepriekaištingas, jis padarė eilę analogiško pobūdžio nusikalstamų veikų, kurias darė ir tarp nagrinėjamų nusikalstamų veikų, kas taip pat neigiamai charakterizuoją jo elgesį. Tai pasakytina ir apie D. M. administracinius baustumus. Šios aplinkybės rodo D. M. polinkį elgtis priešingai visuomenėje nusistovėjusioms elgesio ir moralės normoms, besiformuojančias antivisuomenines nuostatas. Paminėtina ir tai, kad D. M. vaidmuo nagrinėjamų nusikalstamų veikų padaryme paprastai buvo aktyvus, o indėlis į jų padarymą ženklus. Svarbu ir tai, kad D. M. savo kaltę visiškai pripažino tik dėl svetimo, T. S. priklausančio turto pagrobimo, nors ir šioje dalyje teigė pajuokavęs, tuo tarpu dėl kitų veikų savo kaltę pripažino iš dalies, nors ir davė pakankamai išsamius parodymus ikiteisminio tyrimo metu ir bylą nagrinėjant teisme. Be to, visas nusikalstamas veikas D. M. padarė iki pirmojo apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo (t. y. iki 2018 m. rugpjūčio 30 d.). Tai leidžia spręsti apie D. M. padarytas teisingas išvadas dėl savo netinkamo elgesio ir teikia vilčių, kad jis laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų. D. M. atsakomybę dėl svetimo, T. S. priklausančio turto pagrobimo lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Tuo tarpu D. M. atsakomybę sunkina tai, kad visos nusikalstamos veikos padarytos bendrininkų grupe (BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad BK 41 straipsnyje numatyta bausmės paskirtis ir BK 80 straipsnyje apibrėžta nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų paskirtis bus pasiekti D. M. už nusikalstamų veikų padarymą paskyrus įstatymo sankcijose numatytas laisvės apribojimo bausmes, kurių dydis nustatytinas nesiekiantis vidurkio, paskiriant draudimą ir įpareigojimus. Teismo vertinimu, pagal D. M. ir jo padarytas nusikalstamas veikas apibūdinančias aplinkybes, būtent tokios bausmės atitiks teisingumo, proporcingumo ir protingumo kriterijus bei jo asmenybę ir nebus akivaizdžiai per griežtos, ar per švelnios.

178Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, D. M. iš esmės viena veika tuo pačiu metu padarytos nusikalstamos veikos, numatytos BK 178 straipsnio 2 dalyje ir 187 straipsnio 1 dalyje (svetimo, UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio turto pagrobimas ir sugadinimas įsibrovus į patalpą 2017 m. rugsėjo 15 d.), kai svetimo turto sugadinimas sudarė tarpinį etapą turto pagrobimui įsibrovus į patalpą, sudaro idealią nusikalstamų veikų sutaptį ir bendrintinos tarpusavyje bausmių apėmimo būdu.

179Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 ir 6 dalimis, atsižvelgiant į D. M. padarytų nusikalstamų veikų turtinį pobūdį ir panašų pavojingumą, jam paskirta subendrinta bausmė bausmių dalinio sudėjimo būdu bendrintina su bausmėmis, paskirtomis pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (dvi veikos: svetimo, A. S. perduoto A. S. priklausančio turto pagrobimas ir svetimo, T. S. priklausančio turto pagrobimas).

180Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis, D. M. paskirta bausmė bausmių dalinio sudėjimo būdu bendrintina su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 18 d. nutartimi jam paskirta subendrinta vienerių metų ir trijų mėnesių laisvės apribojimo bausme, paskiriant įpareigojimus. Į bausmės laiką įskaitytina bausmė, visiškai ar iš dalies atlikta pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 18 d. nutartį ir ja įskaityti laikotarpiai.

181D. M. paskirta kardomoji priemonė – įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje (2 t., b. l. 106), paliktina galioti iki nuosprendžio vykdymo pradžios, o kardomoji priemonė – nepilnamečio atidavimas prižiūrėti (2 t., b. l. 167), priėmus nuosprendį panaikintina, kadangi šiuo metu D. M. yra sulaukęs pilnametystės.

182Dėl D. K. skirtinos bausmės

183Teismas, skirdamas bausmę D. K., vadovaujasi BK 54 straipsnio 1 ir 2 dalių, 58 straipsnio 1 dalies, 61, 90, 91 straipsnių nuostatomis. Visų pirma, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją – D. K. padarė septynias baigtas turtinio, nesmurtinio pobūdžio nusikalstamas veikas nuosavybei, iš jų keturis apysunkius nusikaltimus, du nesunkius nusikaltimus ir vieną baudžiamąjį nusižengimą, bendrininkų grupe tris kartus pagrobdamas ir sugadindamas svetimą, UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausantį turtą įsibrovus į tą pačią patalpą (pagrobiant kioske buvusias prekes, sugandinant kiosko apsaugines žaliuzes, išdaužiant lango stiklą ir du kartus sugadinant kioske buvusias prekes), taip pat bendrininkų grupe atvirai pagrobdamas svetimą nepilnamečio nukentėjusiojo D. Č. jam perduotą L. Č. priklausantį mobiliojo ryšio telefoną. Svetimo, UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio turto pagrobimą ir sugadinimą įsibrovus į kioską D. K. padarė tiesiogine tyčia, kuri susiformavo iš anksto, o svetimo, D. Č. perduoto L. Č. priklausančio mobiliojo ryšio telefono pagrobimą D. K. padarė tiesiogine apibrėžta tyčia, kuri susiformavo spontaniškai. Visas nusikalstamas veikas D. K. padarė dėl savanaudiškų paskatų, siekdamas tenkinti asmeninius poreikius. Teismas taip pat įvertina asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį – D. K. nusikalstamas veikas padarė veikdamas bendrininkų grupe, atlikdamas bendravykdytojo vaidmenį, kurio indėlis į padarytas nusikalstamas veikas vertintinas dideliu: darydamas nusikalstamas veikas UAB „Reitan Convenience Lithuania“ atžvilgiu D. K. ne tik gadindavo ir grobdavo svetimą turtą, bet ir patekdavo į kiosko vidų, tuo tarpu nusikaltimą D. Č. atžvilgiu D. K. iniciavo. Be pirmiau aptartų bausmei individualizuoti reikšmingų aplinkybių, teismas taip pat įvertina kaltininko asmenybę apibūdinančius duomenis – D. K. yra jauno amžiaus, nusikaltimų padarymo metu buvo sulaukęs šešiolikos metų amžiaus, mokosi (3 t., b. l. 100), nevedęs, administracine tvarka baustas, turi galiojančių nuobaudų (3 t., b. l. 91), iki nusikalstamų veikų padarymo neteistas, po nusikalstamų veikų padarymo teistas šešis kartus, nusikalstamas veikas padarė tiek iki nagrinėjamų nusikalstamų veikų padarymo (t. y. 2017 m. vasario 21 d. padarė nusikalstamas veikas, numatytas BK 178 straipsnio 2 dalyje (dvi veikos), 187 straipsnio 3 dalyje (dvi veikos); 2017 m. vasario 23 d. padarė nusikaltimą, numatytą BK 22 straipsnio 1 dalyje, 178 straipsnio 2 dalyje; 2017 m. balandžio 21 d. padarė nusikalstamas veikas, numatytas BK 309 straipsnio 2 dalyje, 167 straipsnio 1 dalyje, 144 straipsnyje; laikotarpyje nuo 2017 m. balandžio 21 d. iki 2017 m. gegužės mėnesio, padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 168 straipsnio 1 dalyje; 2017 m. gegužės 2 d. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 straipsnio 1 dalyje; 2017 m. gegužės 24 d. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 straipsnio 2 dalyje; 2017 gegužės 25 d. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 straipsnio 2 dalyje), tiek ir po nagrinėjamų nusikalstamų veikų padarymo (t. y. 2017 m. lapkričio 8 d. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 22 straipsnio 1 dalyje ir 178 straipsnio 2 dalyje) (3 t., b. l. 85-87; Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis), į Respublikinį priklausomybės ligų centro Vilniaus filialą 5 metų laikotarpiu nesikreipė dėl konsultavimo ar/ir gydymo (3 t., b. l. 94), VšĮ Vilniaus miesto Psichikos sveikatos centre nesigydė (3 t., b. l. 95), VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninės Universitetiniame vaikų ir paauglių skyriuje diagnozuoti kiti mišrūs elgesio ir emocijų sutrikimai F92.8, buvęs asmeniui savęs žalojimas Z91.5, tačiau specialisto išvada patvirtina, kad D. K. netikslinga skirti teismo psichiatrijos ekspertizę (3 t., b. l. 99). Apklausiamas teisme D. K. parodė, kad jis yra buvęs psichiatrinėje ligoninėje, turėjo migdomųjų ir raminamųjų vaistų, kurių šiuo metu nevartoja. Taip pat teismas atsižvelgia į nepilnamečio gyvenimo ir auklėjimo sąlygas, nepilnamečio sveikatos būklę ir socialinę brandą, anksčiau taikytas poveikio priemones ir jų veiksmingumą, nepilnamečio elgesį po nusikalstamos veikos padarymo – ( - ) 2018 m. gegužės 23 d. charakteristikos duomenimis D. K. į pamokas ateina retai, bet užduotis atlieka laiku, pirmo pusmečio pažymių vidurkis sudarė 5,5 balo, dėl D. K. elgesio gimnazijoje nusiskundimų nebuvo. Pažymėta tai, kad jau du metus D. K. gyvena su močiute (tėvo motina), turi atskirą kambarį. D. K. tėvai yra išsiskyrę, tėvas turi kitą šeimą, mama gyvena viena dviejų kambarių bute, bet buto raktą iš D. K. atėmė. Praktiškai nei tėvas, nei motina su D. K. nebendrauja ir jo reikalais tiesiogiai nesidomi. Močiutė rūpinasi anūko pamokų lankomumu bei mokymosi rezultatais, dažnai bendrauja su auklėtoja. Be močiutės D. K. gerus santykius palaiko su teta (tėvo seserimi), bendrauja su jos vaikais. Rudenį močiutė kreipėsi pagalbos į privatų psichologą, kuris D. K. diagnozavo depresiją su baime, išrašė antidepresantų escitaloraminą) (3 t., b. l. 102). Be to, iš Vaiko teisių apsaugos skyriaus aktų matyti, kad D. K. senelė A. K. nurodė, jog vaikaitis pas ją gyvena seniai, tėvai juo praktiškai nesidomi, berniukas taip pat su tėvais nebendrauja. Sakė, kad anksčiau D. K. tėvas siųsdavo jai sūnaus išlaikymui po 100 Eur, kuriuos ji atiduodavo vaikaičio motinai J. K.. Šiuo metu D. K. tėvai neprisideda prie jo išlaikymo. Tuo tarpu J. K. nurodė, kad ji daug dirba, todėl sūnus laikinai gyvena pas jos motiną (5 t., b. l. 100, 101). Teismo vertinimu, D. K. elgesys iki nagrinėjamų nusikalstamų veikų padarymo nebuvo nepriekaištingas, nors veikų padarymo metu jis ir nebuvo teistas, tačiau artimu laiku padarė eilę nusikalstamų veikų, už kurias nuteistas vėlesniais nuosprendžiais, be to, po nagrinėjamų nusikalstamų veikų padarymo D. K. padarė nusikalstamą veiką, kas taip pat neigiamai charakterizuoją jo elgesį. Tai pasakytina ir apie D. K. administracinius baustumus. Šios aplinkybės rodo D. K. polinkį elgtis priešingai visuomenėje nusistovėjusioms elgesio ir moralės normoms, besiformuojančias antivisuomenines nuostatas. Paminėtina ir tai, kad D. K. vaidmuo nagrinėjamų nusikalstamų veikų padaryme buvo itin aktyvus, o indėlis į jų padarymą ženklus. Kita vertus, D. K. savo kaltę pripažino visiškai ir nuoširdžiai gailėjosi, davė pakankamai išsamius parodymus ikiteisminio tyrimo metu ir bylą nagrinėjant teisme. Be to, visas nusikalstamas veikas D. K. padarė iki pirmojo apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo (t. y. 2018 m. gegužės 2 d.). Tai leidžia spręsti apie D. K. padarytas teisingas išvadas dėl savo netinkamo elgesio ir teikia vilčių, kad ateityje jis laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų. D. K. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs visas nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Tuo tarpu D. K. atsakomybę sunkina tai, kad visos nusikalstamos veikos padarytos bendrininkų grupe (BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Apibendrinant išdėstytą, teismas sprendžia, kad BK 41 straipsnyje numatyta bausmės paskirtis ir BK 80 straipsnyje apibrėžta nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų paskirtis bus pasiekti D. K. už kiekvienos nusikalstamos veikos padarymą paskyrus griežčiausias atitinkamų BK straipsnių sankcijose numatytas bausmės rūšis – laisvės atėmimą, tačiau jos dydį nustatant artimesnį minimaliems šios bausmės rūšies dydžiams, o pagal BK 187 straipsnio 3 dalį – arešto bausmę artimą vidurkiui. Teismo vertinimu, pagal kaltinamąjį D. K. ir jo padarytas nusikalstamas veikas apibūdinančias aplinkybes, būtent tokios bausmės atitiks teisingumo, proporcingumo ir protingumo kriterijus bei jo asmenybę ir nebus akivaizdžiai per griežtos, ar per švelnios.

184Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, D. K. iš esmės viena veika tuo pačiu metu padarytos nusikalstamos veikos, numatytos BK 178 straipsnio 2 dalyje ir 187 straipsnio 1 dalyje (UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio turto pagrobimas ir sugadinimas įsibrovus į patalpą 2017 m. rugpjūčio 27 d.); taip pat nusikalstamos veikos, numatytos BK 178 straipsnio 2 dalyje ir 187 straipsnio 3 dalyje (UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio turto pagrobimas ir sugadinimas įsibrovus į patalpą 2017 m. rugsėjo 12 d.); taip pat nusikalstamos veikos, numatytos BK 178 straipsnio 2 dalyje ir 187 straipsnio 1 dalyje (UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio turto pagrobimas ir sugadinimas įsibrovus į patalpą 2017 m. rugsėjo 15 d.); kai svetimo turto sugadinimas sudarė tarpinį etapą turto pagrobimui įsibrovus į patalpą, sudaro idealią nusikalstamų veikų sutaptį ir bendrintinos tarpusavyje (nurodytomis nusikalstamų veikų grupėmis) bausmių apėmimo būdu. Šios, pagal pirmiau minėtą kiekvieną epizodą paskirtos subendrintos bausmės, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 ir 6 dalimis, atsižvelgiant į D. K. padarytų nusikalstamų veikų turtinį pobūdį ir panašų pavojingumą, bausmių dalinio sudėjimo būdu bendrintinos tarpusavyje ir su bausme, paskirta pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (D. Č. perduoto L. Č. priklausančio turto atviras pagrobimas) ir jam nustatytina galutinė subendrinta bausmė.

185Teismas nebendrina D. K. šiuo nuosprendžiu paskirtos galutinės bausmės su ankstesniais įsiteisėjusiais teismų sprendimais, t. y. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 14 d. nuosprendžiu bei Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 5 d. nutartimi paskirtomis subendrintomis bausmėmis, kadangi šiais teismų sprendimais paskirtos bausmės subendrintos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 26 d. nuosprendžiu, kuris šiuo metu dar nėra įsiteisėjęs. Įsiteisėjus Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 26 d. nuosprendžiui ir šioje byloje priimtam nuosprendžiui, jais paskirtos bausmės bendrintinos pagal bausmę vykdančios institucijos teikimą.

186Baudžiamajame įstatyme įtvirtintų nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų paskirtis, be kita ko, yra riboti laisvės atėmimo bausmės taikymo šiems asmenims galimybes, padėti nepilnamečiams pakeisti gyvenimo būdą ir elgesį, sulaikyti juos nuo naujų nusikalstamų veikų padarymo (BK 80 straipsnio 2-4 punktai). Pagal BK 92 straipsnio 1 dalį nepilnamečiui, nuteistam laisvės atėmimu už vieną ar kelis neatsargius nusikaltimus arba laisvės atėmimu ne daugiau kaip penkeriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus, teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Tokia teismo išvada turi remtis ne tik byloje esančiais duomenimis, tiesiogiai apibūdinančiais nuteistojo asmenybę iki nusikaltimo padarymo, bet ir bylos aplinkybėmis, kurios sudaro galimybes įvertinti, ar nuteistojo nusikaltimas (nusikaltimai) padarytas atsitiktinai, ar nepalankiai susiklosčius aplinkybėms, dėl kitų asmenų įtakos, ar nuteistajam apskritai būdingos antivisuomeninės, nihilistinės nuotaikos, yra ryškių polinkių daryti nusikalstamas veikas, ar pasikeitė nuteistojo elgesys po nusikaltimų padarymo ir pan. (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 9 d. nutartį baudžiamojoje byloje Nr. 2K-111-788/2017).

187Nagrinėjamu atveju D. K. elgesys iki nagrinėjamų nusikalstamų veikų padarymo nebuvo nepriekaištingas, kadangi jis padarė eilę nusikalstamų veikų, už kurias nuteistas vėlesniais nuosprendžiais, taip pat buvo baustas administracine tvarka, kas papildomai neigiamai charakterizuoją jo elgesį. Nagrinėjamoje byloje D. K. pripažintas kaltu padarius septynias baigtas turtinio pobūdžio nusikalstamas veikas nuosavybei, iš jų keturis apysunkius nusikaltimus, du nesunkius nusikaltimus ir vieną baudžiamąjį nusižengimą, bendrininkų grupe, atlikdamas bendravykdytojo vaidmenį, kurio indėlis į nusikalstamų veikų padarymą vertintinas dideliu, tiesiogine tyčia, kuri daugeliu atvejų susiformavo iš anksto, dėl savanaudiškų paskatų, siekdamas tenkinti asmeninius poreikius. Šios aplinkybės neleidžia spręsti apie D. K. nusikalstamų veikų atsitiktinį pobūdį ar jų padarymą nepalankiai susiklosčius aplinkybėms, taip pat atspindi jo polinkį elgtis priešingai visuomenėje nusistovėjusioms elgesio ir moralės normoms, besiformuojančias antivisuomenines nuostatas. Kita vertus, didelę reikšmę turi tai, kad D. K. iki nusikalstamų veikų padarymo buvo neteistas ir jų darymo metu buvo sulaukęs vos šešiolikos metų amžiaus. Svarbu ir tai, kad nagrinėjamoje byloje D. K. savo kaltę pripažino visiškai ir nuoširdžiai gailėjosi, davė pakankamai išsamius parodymus ikiteisminio tyrimo metu ir bylą nagrinėjant teisme. Tai leidžia spręsti apie D. K. padarytas teisingas išvadas dėl savo netinkamo elgesio ir teikia vilčių, kad jis laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų. Maža to, įvertintina ir tai, kad tokiam kaltinamojo elgesiui įtakos turėjo ir jo, kaip nepilnamečio gyvenimo ir auklėjimo sąlygos, kurios nebuvo tinkamos. Teismo vertinimu, tai sudaro pakankamą pagrindą manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, todėl D. K. paskirtos bausmės vykdymas atidėtinas, nustatant maksimalų bausmės vykdymo atidėjimo terminą, paskiriant auklėjamojo poveikio priemonę.

188D. K. paskirtos kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas (1 t., b. l. 134-136), įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje (1 t., b. l. 187; 2 t., b. l. 31), rašytinis pasižadėjimas neišvykti (2 t., b. l. 93), paliktinos galioti iki nuosprendžio vykdymo pradžios.

189Dėl A. Ž. skirtinos bausmės

190Teismas, skirdamas bausmę A. Ž., vadovaujasi BK 54 straipsnio 1 ir 2 dalių, 58 straipsnio 1 dalies, 61 straipsnio nuostatomis. Visų pirma, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją – A. Ž. padarė aštuonias baigtas turtinio, nesmurtinio pobūdžio nusikalstamas veikas nuosavybei, iš jų keturis apysunkius nusikaltimus ir tris nesunkius nusikaltimus, bendrininkų grupe tris kartus pagrobdamas ir sugadindamas svetimą, UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausantį turtą įsibrovus į patalpą (pagrobiant kioske buvusias prekes, sugandinant kiosko apsaugines žaliuzes, išdaužiant lango stiklą ir du kartus sugadinant kioske buvusias prekes), taip pat bendrininkų grupe atvirai pagrobus svetimą, nepilnamečio D. Č. perduotą L. Č. priklausantį turtą (mobiliojo ryšio telefoną), taip pat pagrobdamas svetimą, A. V. priklausantį turtą (mobiliojo ryšio telefoną su SIM kortele, buvusį dėkle). Nusikalstamos veikos padarytos veikiant tiesiogine tyčia. Visas nusikalstamas veikas A. Ž. padarė dėl savanaudiškų paskatų, siekdamas tenkinti asmeninius poreikius. Teismas taip pat įvertina asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį – A. Ž. nusikalstamas veikas (išskyrus svetimo, A. V. priklausančio turto pagrobimą) padarė veikdamas bendrininkų grupe, atlikdamas bendravykdytojo vaidmenį, kurio indėlis į padarytas nusikalstamas veikas vertintinas ženkliu: A. Ž. vaidmuo svetimo, UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio turto pagrobime ir sugadinime įsibrovus į kioską buvo pakankamai aktyvus, jis ne tik sugadino ir pagrobė turtą, bet ir du kartus pateko į kiosko vidų, taip pat vieną kartą stebėjo aplinką, kad niekas nesutrukdytų daryti nusikalstamos veikos, taip pridengdamas į kiosko vidų patekusius bendrininkus. Tuo tarpu A. Ž. vaidmuo svetimo, nepilnamečio D. Č. perduoto L. Č. priklausančio turto pagrobime buvo mažiau aktyvus, vis dėlto, nors jis ir neiniciavo nusikalstamos veikos padarymo, tačiau paėmė jam bendrininko perduotą svetimą turtą ir jį pasisavino. Be pirmiau aptartų bausmei individualizuoti reikšmingų aplinkybių, teismas taip pat įvertina kaltininko asmenybę apibūdinančius duomenis – A. Ž. yra jauno amžiaus, nusikalstamų veikų padarymo metu buvo sulaukęs dvidešimt vienerių metų amžiaus, pagrindinio išsilavinimo, nedirbantis, nevedęs, daug kartų baustas administracine tvarka, turėjo galiojančių nuobaudų (3 t., b. l. 165-166), iki nusikalstamų veikų padarymo neteistas, po nusikalstamų veikų padarymo teistas penkis kartus, nusikalstamas veikas padarė iki nagrinėjamų nusikalstamų veikų padarymo, ar artimu laiku (2017 m. vasario 6 d. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 straipsnio 1 dalyje; 2017 m. vasario 23 d. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 22 straipsnio 1 dalyje ir 178 straipsnio 2 dalyje; 2017 m. balandžio 21 d. padarė nusikalstamas veikas, numatytas BK 161 straipsnio 2 dalyje, 178 straipsnio 2 dalyje, 144 straipsnyje; 2017 m. gegužės 2 d. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 straipsnio 1 dalyje) (3 t., b. l. 157-159; Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis), į Respublikinį priklausomybės ligų centro Vilniaus filialą 5 metų laikotarpiu nesikreipė dėl konsultavimo ar/ir gydymo (3 t., b. l. 168), nuo 2008 m. liepos 11 d. šešis kartus tirtas ir gydytas Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje, paskutinį kartą nuo 2013 m. liepos 26 d. iki 2013 m. rugpjūčio 8 d., diagnozuoti kiti mišrūs elgesio ir emocijų sutrikimai, lengvas protinis atsilikimas, ryškūs elgesio sutrikimas (3 t., b. l. 169), VšĮ Vilniaus miesto Psichikos sveikatos centre nesigydė (3 t., b. l. 170), specialisto išvados duomenimis A. Ž. taip pat tris kartus 2012-2013 metų laikotarpiu gydytas Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filiale, jam diagnozuoti kiti mišrūs elgesio ir emocijų sutrikimai, be to, A. Ž. nuo 2008 m. registruotas ( - ) psichikos sveikatos centre, ambulatoriškai pas psichiatrą lankėsi iki 2013 m. liepos mėnesio, jam diagnozuoti kiti mišrūs elgesio ir emocijų sutrikimai. Tačiau A. Ž. skirti teismo psichiatrijos ekspertizę nėra pagrindo (netikslinga) (3 t., b. l. 171). Teismo vertinimu, A. Ž. elgesys iki nagrinėjamų nusikalstamų veikų padarymo nebuvo nepriekaištingas, nors iki nagrinėjamų veikų jis neteistas, tačiau padarė eilę analogiško pobūdžio ir kitų nusikalstamų veikų, dėl kurių vėliau priimti apkaltinamieji nuosprendžiai, taip pat A. Ž. daug kartų baustas administracine tvarka, administracinius nusižengimus padarė ir po nusikalstamų veikų padarymo, kas taip pat neigiamai charakterizuoją jo elgesį. Šios aplinkybės rodo A. Ž. polinkį elgtis priešingai visuomenėje nusistovėjusioms elgesio ir moralės normoms, besiformuojančias antivisuomenines nuostatas. Paminėtina ir tai, kad A. Ž. vaidmuo nagrinėjamų nusikalstamų veikų padaryme paprastai buvo aktyvus, o indėlis į jų padarymą ženklus. Svarbu ir tai, kad A. Ž. savo kaltę visiškai pripažino tik dėl svetimo, D. Č. perduoto L. Č. priklausančio turto pagrobimo, svetimo, UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio turto pagrobimo ir sugadinimo įsibrovus į patalpą 2017 m. rugsėjo 12 d. ir dėl svetimo, A. V. priklausančio turto pagrobimo, tuo tarpu dėl kitų veikų jis savo kaltę pripažino iš dalies, nors ir davė pakankamai išsamius parodymus ikiteisminio tyrimo metu ir bylą nagrinėjant teisme. Be to, visas nusikalstamas veikas A. Ž. padarė iki pirmojo apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo (t. y. iki 2018 m. gegužės 23 d.). A. Ž. atsakomybę dėl svetimo, D. Č. perduoto, L. Č. priklausančio, turto pagrobimo, svetimo, UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio turto pagrobimo ir sugadinimo įsibrovus į patalpą 2017 m. rugsėjo 12 d. ir svetimo, A. V. priklausančio turto pagrobimo lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Tuo tarpu A. Ž. atsakomybę (išskyrus dėl svetimo, A. V. priklausančio turto pagrobimo) sunkina tai, kad nusikalstamos veikos padarytos bendrininkų grupe (BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Apibendrinęs išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad BK 41 straipsnyje numatyta bausmės paskirtis bus pasiekta A. Ž. už nusikalstamų veikų padarymą paskyrus straipsnių sankcijose numatytas laisvės atėmimo bausme, kurių dydžiai nustatytini artimesni minimaliems, o pagal BK 187 straipsnio 3 dalį – arešto bausmę artimą vidurkiui. Teismo vertinimu, pagal A. Ž. ir jo padarytas nusikalstamas veikas apibūdinančias aplinkybes būtent tokios bausmės atitiks teisingumo, proporcingumo ir protingumo kriterijus bei jo asmenybę ir nebus akivaizdžiai per griežtos, ar per švelnios.

191Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, A. Ž. iš esmės viena veika tuo pačiu metu padarytos nusikalstamos veikos, numatytos BK 178 straipsnio 2 dalyje ir 187 straipsnio 1 dalyje (UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio turto pagrobimas ir sugadinimas įsibrovus į patalpą 2017 m. rugpjūčio 27 d.); taip pat nusikalstamos veikos, numatytos BK 178 straipsnio 2 dalyje ir 187 straipsnio 3 dalyje (UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio turto pagrobimas ir sugadinimas įsibrovus į patalpą 2017 m. rugsėjo 12 d.); taip pat nusikalstamos veikos, numatytos BK 178 straipsnio 2 dalyje ir 187 straipsnio 1 dalyje (UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio turto pagrobimas ir sugadinimas įsibrovus į patalpą 2017 m. rugsėjo 15 d.); kai svetimo turto sugadinimas sudarė tarpinį etapą turto pagrobimui įsibrovus į patalpą, sudaro idealią nusikalstamų veikų sutaptį ir bendrintinos tarpusavyje (nurodytomis nusikalstamų veikų grupėmis) bausmių apėmimo būdu.

192Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 ir 6 dalimis, atsižvelgiant į A. Ž. padarytų nusikalstamų veikų turtinį pobūdį ir panašų pavojingumą, pirmiau paminėtos jam paskirtos subendrintos bausmės bausmių dalinio sudėjimo būdu bendrintinos su bausmėmis, paskirtomis pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (D. Č. turto atviras pagrobimas) ir 178 straipsnio 1 dalį (A. V. turto pagrobimas).

193Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 19 d. nuosprendžiu A. Ž. paskirta bausmė subendrinta su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 7 d., 2018 m. rugpjūčio 30 d. ir 2019 m. sausio 14 d. nuosprendžiais jam paskirtomis bausmėmis, be to, jo atžvilgiu priimtas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 4 d. nuosprendis, kuriuo jis nuteistas pagal BK 180 straipsnio 1 dalį vienerių metų laisvės atėmimo bausme, bei įvertinus tai, kad paminėtais nuosprendžiais paskirtos bausmės šiuo metu nėra subendrintos, tačiau nuosprendžiai įsiteisėję, šioje byloje priimamu nuosprendžiu skiriama bausmė bendrinama su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 19 d. nuosprendžiu ir 2019 m. kovo 4 d. nuosprendžiu paskirtomis bausmėmis vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 ir 6 dalimis dalinio bausmių sudėjimo būdu.

194Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 5 d. nutartimi A. Ž. paskirtos kardomosios priemonės – įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje bei rašytinis pasižadėjimas neišvykti, pakeisti į kardomąją priemonę – suėmimą, tačiau Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 19 d. nutartimi paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, panaikinta nepradėjus jos vykdyti. Atsižvelgiant į tai konstatuotina, kad A. Ž. paskirtų kardomųjų priemonių nėra.

195Dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo

196BPK 44 straipsnio 10 dalies pagrindu kiekvienas nuo nusikalstamos veikos nukentėjęs asmuo turi teisę, be kita ko, gauti dėl nusikalstamos veikos padarytos žalos atlyginimą. Pagal BPK 109 straipsnį asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam arba už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį. Sprendimą patenkinti civilinį ieškinį teismas priima tuo atveju, kai, remdamasis byloje esančiais įrodymais, nustato, kad ieškinys yra pagrįstas, t. y. fiziniam ar juridiniam asmeniui padaryta turtinė ar neturtinė žala; kaltinamojo veikoje yra nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių; tarp kaltinamojo veikos ir atsiradusios žalos yra priežastinis ryšys (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 26 d. nutartį baudžiamojoje byloje Nr. 2K-224-942/2018).

197Civilinis ieškovas D. Č. baudžiamajame procese pareiškė kaltinamajam D. K. civilinį ieškinį dėl 800 Eur turtinės ir 500 Eur neturtinės žalos atlyginimo (5 t., b. l. 21-22).

198Ieškinys tenkintinas iš dalies.

199Reikalavimo atlyginti turtinę žalą pagrindą sudaro mobiliojo ryšio telefono „Samsung G925FA Galaxy S6 Edge 32GB“ vagystė.

200Teismas nustatė, kad D. K. ir A. Ž. bendrininkų grupe atvirai pagrobė svetimą, D. Č. perduotą L. Č. priklausantį mobiliojo ryšio telefoną „Samsung G925FA Galaxy S6 Edge 32GB“, 698 Eur vertės. Tokią mobiliojo ryšio telefono vertę pagrindžia Judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartis (t. 1, b. l. 151), kuri atspindi padarytą turtinę žalą. Taigi, šioje dalyje prašoma priteisti 800 Eur suma turtinei žalai atlyginti mažintina iki realios telefono vertės – 698 Eur. Nors mobiliojo ryšio telefonas priklauso L. Č.. Tai taip pat matyti iš Judriojo ryšio paslaugų teikimo sutarties, tačiau juo objektyviai naudojosi L. Č. nepilnametis sūnus D. Č.. Teismo vertinimu, turtinės žalos atlyginimo priteisimas D. Č. naudai šiuo atveju užtikrintų tėvo L. Č. turtinių interesų atkūrimą. Pažymėtina ir tai, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.6 straipsnio pagrindu solidarioji skolininkų pareiga preziumuojama, jeigu prievolė susijusi su kelių asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimu (3 dalis). Jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (4 dalis). Nagrinėjamu atveju prievolė susijusi su D. K. ir A. Ž. veiksmais padarytos žalos atlyginimu, todėl yra solidari. Tačiau D. Č. pasirinko reikalauti, kad prievolę įvykdytų D. K.. Visa tai sudaro pagrindą D. Č. naudai iš D. K. priteisti 698 Eur turtinei žalai atlyginti.

201Reikalavimo atlyginti neturtinę žalą pagrindą sudaro dėl D. K. padarytos nusikalstamos veikos D. Č. patirti dvasiniai išgyvenimai dėl to, kad D. K. įžūliai jo pažįstamos ir jo (D. K.) draugų akivaizdoje tyčiojosi iš jo, žemino jį, privertė apsiverkti ir prašyti grąžinti mobiliojo ryšio telefoną. Tai D. Č. sukėlė emocinę depresiją, nes jam buvo gėda prisipažinti tėvams dėl netekto mobiliojo ryšio telefono, jis dėl to jautė pažeminimą. Taip pat ilgalaikis buvimas be mobilioje ryšio D. Č. sukėlė nepatogumų. D. Č. teigia, kad iki šiol jaučiasi psichologiškai neatsigavęs nuo patirto sukrėtimo, šio įvykio pasekmės pažeidė jo dvasinę pusiausvyrą ir neigiamai paveikė jo emocinį stabilumą. D. Č. pabrėžė, kad D. K. jo neatsiprašė.

202Pagal CK 6.250 straipsnį neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais (1 dalis). Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus (2 dalis). Neabejotina, kad dėl D. K. padaryto nusikaltimo D. Č. patyrė neturtinę žalą, pasireiškusią dvasiniu sukrėtimu, kai pažįstami iš jo įžūliai pagrobė vertingą mobiliojo ryšio telefoną, taip pat pažeminimu, kai D. Č. teko verkiant prašyti grąžinti mobiliojo ryšio telefoną savo pažįstamos akivaizdoje, dėl jaučiamos gėdos D. Č. netgi tėvui L. Č. ne iš karto papasakojo tikrąsias įvykio aplinkybes. Įvertintina ir tai, kad įvykio metu D. Č. buvo sulaukęs vos keturiolikos metų amžiaus, todėl ankstyva viktimizacija neabejotinai turėjo liekamųjų padarinių jo psichikai. Kita vertus, paprašytas D. Č. kaltinamajam D. K. pats davė mobiliojo ryšio telefoną, grobiant turtą jo atžvilgiu nebuvo panaudotas fizinis smurtas. Teismo vertinimu, tai sudaro pagrindą mažinti reikalaujamą neturtinės žalos atlyginimo dydį. Atsižvelgiant į tai, D. Č. naudai iš D. K. priteistini 200 Eur neturtinei žalai atlyginti. Pažymėtina, kad CK 3.185 straipsnio 1 dalis nustato, jog turtą, kuris yra nepilnamečių vaikų nuosavybė, tvarko jų tėvai uzufrukto teisėmis, todėl minėta pinigų suma priteistina nepilnamečiui, tačiau jų valdymas uzufrukto teise pavedamas motinai I. J..

203Civilinė ieškovė A. S. baudžiamajame procese pareiškė kaltinamiesiems P. B. ir D. M. civilinį ieškinį dėl 80 Eur turtinės ir 200 Eur neturtinės žalos atlyginimo, taip pat penkių procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo nuosprendžio įsiteisėjimo ar kitos teismo nustatytos datos iki visiško žalos atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (5 t., b. l. 23-24).

204Reikalavimo atlyginti turtinę žalą pagrindą sudaro grynųjų pinigų vagystė.

205Ieškinys tenkintinas iš dalies.

206Teismas nustatė, kad P. B. ir D. M. bendrininkų grupe iš nukentėjusiosios A. S. atvirai pagrobė, be kita ko, jos motinai A. S. priklausančius 80 Eur grynųjų pinigų. Tai patvirtina, jog buvo padaryta 80 Eur turtinė žala. Apklausiama teisme A. S. parodė, kad P. B. motina jai sumokėjo 120 Eur žalos atlyginimo, taip pat yra laikinai apribota P. B. nuosavybės teisė į 20 Eur, todėl jam turtinių pretenzijų neturi ir ieškinį palaiko likusioje dalyje dėl 140 Eur žalos atlyginimo priteisimo iš D. M. (5 t., b. l. 105-110). Tuo tarpu A. S. atstovė advokatė Zita Malova baigiamųjų kalbų metu pareiškė reikalaujamą atlyginti turtinę žalą mažinanti iki 60 Eur, kartu prašė A. S. grąžinti 20 Eur, į kuriuos laikinai apribota P. B. nuosavybės teisė ir A. S. naudai priteisti likusią žalos dalį (5 t., b. l. 168-173). Teismas sprendžia, kad A. S. atsisakė ieškinio dalyje dėl P. B. pareikštų reikalavimų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 140 straipsnio 1 dalis). Iš mokėjimo pavedimo matyti, kad P. B. motina L. A. A. S. pervedė 120 Eur sumą (5 t., b. l. 104). Taip pat prokurorės nutarimu buvo laikinai apribota P. B. nuosavybės teisė piniginėms lėšoms – 20 Eur (2 t., b. l. 152). Atsižvelgiant į tai, spręstina, kad likusi neatlyginta turtinės žalos dalis sudaro 40 Eur (80 Eur - 20 Eur - 20 Eur), kuri, atsižvelgus į tai, kad A. S. atsisakė ieškinio dalyje dėl P. B. pareikštų reikalavimų, jai priteistina iš kito kaltinamojo D. M..

207Reikalavimo atlyginti neturtinę žalą pagrindą sudaro A. S. dėl atvirosios vagystės patirti išgyvenimai ir stresas. Kaip jau minėta, pagal CK 6.250 straipsnį neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais (1 dalis). Šiuo atveju teismas neabejoja, kad A. S. patyrė dvasinius išgyvenimus ir stresą, sužinojusi, kad jos mažametė dukra A. S. buvo atvirai apvogta, turėjo vykti į tyrimo įstaigas, dalyvauti baudžiamajame procese, skirti tam savo asmeninį laiką. Vis dėlto, nors A. S. ir nukentėjo dėl nusikaltimo, tačiau, kitaip negu A. S., daugiau netiesiogiai. Teismas sprendžia, kad dėl šios nusikalstamos veikos išties nukentėjusiajai A. S. buvo padaryta 200 Eur dydžio neturtinė žala. Įvertinus tai, kad kaltinamojo P. B. motina L. A. atlygino nukentėjusiajai A. S. 100 Eur neturtinės žalos, pagal pastarosios pareikštą reikalavimą likusi neatlyginta neturtinės žalos dalis sudaro 100 Eur (200 Eur - 100 Eur), teismas sprendžia, kad A. S. naudai iš D. M. priteistini 100 Eur neturtinei žalai atlyginti.

208Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalies pagrindu terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kaip minėta, A. S. pareiškė reikalavimus atlygint turtinę ir neturtinę žalą. Įvertinus tai, kad konkretų nusikalstama veika padarytos neturtinės žalos dydį nustato teismas, deliktinės atsakomybės atveju proceso dalyvių lygiateisiškumo, teisinio tikrumo ir nekaltumo prezumpcijos principus labiau atitinka civilinio ieškovo teisė reikalauti procesinių palūkanų nuo teismo sprendimo, nustatančio konkretų nusikalstama veika padarytos turtinės ir neturtinės žalos dydį, įsiteisėjimo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 4 d. nutartį baudžiamojoje byloje Nr. 2K-352-976/2018). Atsižvelgiant į tai, A. S. naudai iš D. M. priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 140 Eur sumos, skaičiuojant nuo nuosprendžio įsiteisėjimo iki šios sumos visiško atlyginimo.

209Nors A. S. taip pat reikalavo iš D. M. priteisti patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, tačiau jai buvo teikiama antrinė teisinė pagalba, visiškai atleidžiant nuo proceso išlaidų (5 t., b. l. 25), todėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti A. S. nepatyrė. Tai sudaro pagrindą aktualų reikalavimą atmesti.

210Kaip minėta, prokurorės nutarimu buvo laikinai apribota kaltinamojo P. B. nuosavybės teisė piniginėms lėšoms – 20 Eur (2 t., b. l. 152). Atsižvelgiant į tai, nuosprendžiui įsiteisėjus šios piniginės lėšos nukreiptinos A. S. civiliniam ieškiniui patenkinti – perduotinos A. S. (turto saugotojas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Finansų skyrius; Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2018 m. gegužės 30 d. kvitas A serija AAC Nr. 004655 (2 t., b. l. 152, 154, 155).

211Civilinis ieškovas UAB „Reitan Convenience Lithuania“ baudžiamajame procese pareiškė kaltinamiesiems D. K., D. M. ir A. Ž. civilinį ieškinį dėl solidarios 2 461,51 Eur turtinės žalos atlyginimo, taip pat penkių procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo nuosprendžio įsiteisėjimo ar kitos teismo nustatytos datos iki visiško žalos atlyginimo ir solidaraus bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (6 t., b. l. 91-105).

212Reikalavimo atlyginti turtinę žalą pagrindą sudaro turto pagrobimas ir sugadinimas 2017 m. rugpjūčio 27 d., 2017 m. rugsėjo 12 d. ir 2017 m. rugsėjo 15 d. įsibrovus į kioską „Lietuvos spauda“.

213Teismas nustatė, kad D. K. ir A. Ž. bendrininkų grupe tarpusavyje ir su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu pagrobė ir sugadino svetimą, UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausantį bendros 547,80 Eur vertės turtą 2017 m. rugpjūčio 27 d. įsibrovus į kioską „Lietuvos spauda“, kurio atstatymui prireikė papildomų remonto darbų, t. y. viso įvykio metu buvo padaryta 699,68 Eur dydžio žala (6 t., b. l. 93); taip pat D. K. ir A. Ž. bendrininkų grupe pagrobė ir sugadino svetimą, UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausantį bendros 678,91 Eur vertės turtą 2017 m. rugsėjo 12 d. įsibrovus į kioską „Lietuvos spauda“, kurio atstatymui prireikė papildomų remonto darbų, t. y. viso įvykio metu buvo padaryta 827,31 Eur dydžio žala (6 t., b. l. 96). Pažymėtina, kad AB „Lietuvos draudimas dėl 2017 m. rugsėjo 12 d. įvykio išmokėjo 133,83 Eur išmoką, todėl ši suma išminusuotina iš padarytos žalos (827,31 Eur - 133,83 Eur = 693,48 Eur). Taigi 2017 m. rugpjūčio 27 d. ir 2017 m. rugsėjo 12 d. įvykių metu kaltinamieji A. Ž. ir D. K. bendrais veiksmais padarė viso 1393,16 Eur dydžio žalą (693,48 Eur + 699,68 Eur = 1393,16 Eur), todėl šioje ieškinio dalyje taikytina solidari D. K. ir A. Ž. atsakomybė ir iš jų civiliniam ieškovui priteistinas žalos atlyginimas solidariai.

214Be to, D. K., D. M. ir A. Ž. bendrininkų grupe pagrobė ir sugadino svetimą, UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausantį bendros 1 258,25 Eur vertės turtą 2017 m. rugsėjo 15 d. įsibrovus į kioską „Lietuvos spauda“, kurio atstatymui prireikė papildomų remonto darbų, t. y. viso įvykio metu buvo padaryta 1449,98 Eur dydžio žala (6 t., b. l. 100). Pažymėtina, kad AB „Lietuvos draudimas dėl 2017 m. rugsėjo 15 d. įvykio išmokėjo 381,63 Eur išmoką, todėl ši suma išminusuotina iš padarytos žalos (1449,98 Eur – 381,63 Eur = 1068,35 Eur). Taigi 2017 m. rugsėjo 15 d. įvykio metu kaltinamieji A. Ž.. D. M. ir D. K. bendrais veiksmais padarė viso 1068,35 Eur dydžio žalą, todėl šioje ieškinio dalyje taikytina solidari D. K.. D. M. ir A. Ž. atsakomybė ir iš jų civiliniam ieškovui priteistinas žalos atlyginimas solidariai.

215Kaip jau minėta, pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalies pagrindu terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kaip minėta, UAB „Reitan Convenience Lithuania“ pareiškė reikalavimus atlygint turtinę žalą. Įvertinus tai, kad konkretų nusikalstama veika padarytos neturtinės žalos dydį nustato teismas, deliktinės atsakomybės atveju proceso dalyvių lygiateisiškumo, teisinio tikrumo ir nekaltumo prezumpcijos principus labiau atitinka civilinio ieškovo teisė reikalauti procesinių palūkanų nuo teismo sprendimo, nustatančio konkretų nusikalstama veika padarytos turtinės ir neturtinės žalos dydį, įsiteisėjimo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 4 d. nutartį baudžiamojoje byloje Nr. 2K-352-976/2018). Atsižvelgiant į tai, UAB „Reitan Convenience Lithuania“ naudai iš kaltinamųjų priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos nuo iš jų priteistų sumų, skaičiuojant nuo nuosprendžio įsiteisėjimo iki šių sumų visiško atlyginimo.

216Pagal BPK 109 straipsnį civilinio ieškinio dalykas baudžiamojoje byloje yra turtinė ir (ar) neturtinė žala. Turtinė žala padaroma tada, kai nusikalstama veika pažeidžiami asmens turtiniai interesai. Ši žala atsiranda turto netekus, jį sunaikinus, sugadinus, sumažinus jo vertę. BPK 109 straipsnyje yra nustatyta, kad turtinė žala gali būti civilinio ieškinio baudžiamojoje byloje dalykas, tačiau nepateikiama turtinės žalos samprata. Ji aiškinama remiantis CK 6.249 straipsnio 1 dalimi, kurioje nurodyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. CK 6.249 straipsnyje, kuriame įtvirtinta bendroji norma, apibrėžianti žalą ir nuostolius, patirtus dėl teisės pažeidimo, nenurodyta, kad žala galėtų būti pripažįstamos bylinėjimosi išlaidos, patirtos kitoje byloje. Advokato atstovavimo išlaidos yra procesinio pobūdžio išlaidos, atlygintinos proceso įstatymų nustatyta tvarka, o ne materialieji nuostoliai, atsiradę dėl neteisėtų kito asmens veiksmų. CK 6.249 straipsnio 4 dalyje nurodyti atvejai, kai, be tiesioginių ir netiesioginių nuostolių, įeinančių į žalos sąvoką, žalai prilyginamos ir kitokio pobūdžio išlaidos, atsiradusios dėl nukentėjusio asmens siekio užkirsti kelią žalai atsirasti arba padidėti, apskaičiuoti žalos dydį, išieškoti nuostolius ne teismo tvarka. Šioje normoje bylinėjimosi išlaidos nenurodytos. Kaip jau minėta, jų atlyginimas sprendžiamas proceso įstatymų nustatyta tvarka (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 4 d. nutartį baudžiamojoje byloje Nr. 2K-352-976/2018). Remiantis tokiu teisiniu reguliavimu ir šiuo klausimu susiklosčiusia teismų praktika UAB „Reitan Convenience Lithuania“ reikalavimas dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti priteisimo spręstinas proceso išlaidų ir jų atlyginimo kontekste.

217Baudžiamojoje byloje pareikštas civilinis ieškinys nėra vien tik privataus pobūdžio reikalavimas, siejantis nukentėjusįjį ir įtariamą ar kaltinamą nusikalstamos veikos padarymu asmenį. Nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimas yra sudėtinė baudžiamojo proceso dalis, neatskiriama nuo įstatyme įvirtintų baudžiamojo proceso tikslų (BPK 1 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad pagal BPK 112 straipsnio 1 dalies prasmę civilinis ieškinys pareiškiamas rašytine forma, paduodant ieškinį ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teismui bet kuriuo proceso metu, tačiau ne vėliau, kaip iki įrodymų tyrimo pradžios. Baudžiamojo proceso įstatyme nekeliama specialiųjų (imperatyviųjų) reikalavimų civilinio ieškinio pareiškimo turiniui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-56/2011; 2K-278/2011), tačiau civilinis ieškinys reiškiamas baudžiamojoje byloje turi atitikti CPK 111, 135 straipsnių reikalavimus, t. y. ieškinio pareiškimas forma ir turiniu turi atitikti bendruosius procesinių dokumentų turiniui nustatytus reikalavimus (kasacinė nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-245/2010; kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-526-693/2015, 2K-7-124-648/2016). Nagrinėjamu atveju nukentėjusieji T. S. ir A. V. apklausti ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad patyrė žalą, tačiau įstatymo reikalavimus atitinkančių civilinių ieškinių nepareiškė, – jie civiliniais ieškovais pripažinti tik remiantis jų apklausomis (2 t., b. l. 179; 3 t., b. l. 33-34). Tai nelaikytina tinkamu civilinio ieškinio pareiškimu. Apie tai T. S. ir A. V. buvo informuoti 2018 m. rugsėjo 4 d. vykusio teismo posėdžio metu, išaiškinant, kad, jei pageidauja, jie turi pateikti įstatymo reikalavimus atitinkantį civilinį ieškinį (4 t., b. l. 121-122). Nepaisant to, nei T. S., nei A. V. civilinių ieškinių nepareiškė, o jų ikiteisminio tyrimo metu apklausų metu pareikšti reikalavimai, kurie neatitinka CPK 111, 135 straipsniuose numatytų turinio ir formos reikalavimų, paliekami nenagrinėti. Pažymėtina, kad toks teismo sprendimas neužkerta kelio nukentėjusiesiems pareikšti ieškinius civilinio proceso tvarka.

218Dėl daiktinių įrodymų

219Vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 3 punktu, kompaktinės plokštelės, kuriose įrašyti liudytojų A. A., E. K. apklausų vaizdo įrašai (3 t., pridėta prie bylos viršelio), nuosprendžiui įsiteisėjus paliktinos saugoti byloje.

220Vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 4 punktu, trys daktiloskopinės plokštelės, esančios voke, perduotos į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato saugojimo kamerą (Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2018 m. gegužės 16 d. kvitas B serija BBB Nr. 6PK001518) (1 t., b. l. 121, 122), taip pat stiklo šukės voke, dvi daktiloskopinės plokštelės su rankų pėdsakais voke, mikroobjektai nuo šaligatvio plytelės voke, skirtuko dalis su avalinės pėdsakais voke, perduoti į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato saugojimo kamerą (Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2018 m. gegužės 16 d. kvitas B serija BBB Nr. 6PK001519) (2 t., b. l. 55, 56), nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinami, kaip menkaverčiai.

221Vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 5 punktu, D. K. asmens tapatybės kortelė Nr. 14044699 (3 t., pridėta prie bylos viršelio) nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintina D. K..

222Dėl proceso išlaidų atlyginimo

223Pagal BPK 106 straipsnio 2 dalį, pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato, kuris dalyvavo byloje kaip nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti. Teismas, atsižvelgdamas į nuteistojo turtinę padėtį, gali šių išlaidų kaltinamajam nepriteisti ar jų dydį sumažinti.

224Pirmiausia pažymėtina, kad Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba byloje pateikė prašymą valstybės naudai priteisti 277,29 Eur už advokato teisinę pagalbą nukentėjusiajai A. S. (t. 5, b. l. 188). Teismas pažymi, kad šioje byloje Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba 2018 m. rugsėjo 17 d. priėmė sprendimą Nr. 2.2-(NTP-2)-18-T-3185-16100 ir suteikė teisinę pagalbą nukentėjusiajai A. S. bei parinko jai atstovę advokatą Z. Malovą. Teismas sprendžia, kad nurodytos išlaidos pagrįstos, jos susidarė būtent dėl A. S. epizode pripažintų kaltais P. B. ir D. M. nusikalstamos veikos, jos nėra akivaizdžiai per didelės, įvertinus nurodytą sumą, faktą, kad ji priteisiama iš dviejų kaltinamųjų bei tai, kad byloje nėra duomenų apie kaltinamųjų P. B. ir D. M. itin blogą turtinę padėtį, ši suma priteistina solidariai iš P. B. ir D. M..

225Antra, civilinis ieškovas UAB „Reitan Convenience Lithuania“ pateikė prašymą dėl patirtų 1 210 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti pripažinimo proceso išlaidomis ir priteisimo iš nuteistųjų. Prašyme nurodyta, kad atsižvelgiant į su šioje byloje civiliniais ieškiniais pareikštais reikalavimais susijusius advokato ruoštus procesinius dokumentus, užklausimus, skirtus gauti byloje pareikštų civilinių reikalavimų pagrindimui reikalingus įrodymus, atstovavimą teisme, patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra protingo dydžio, atitinka sugaištą laiką procesinių dokumentų rengimui, rengimuisi bylos nagrinėjimui teisme, bylos sudėtingumui ir apimčiai. Pastebėta, kad nustatant išlaidų advokato pagalbai dydį nebuvo atsižvelgta į dėl ekonomiškumo teismui net neteiktas teisinių paslaugų teikimo metu ruoštas užklausas įrodymams, reikalingiems civilinio ieškinio pagrindimui, gauti, kurių būtinumas toko pobūdžio teisinių paslaugų teikimui logiškai suvokiamas. Pažymėta, kad teisinių paslaugų, sietinų su civilinio ieškinio reikalavimais, teikimui buvo parengti keturi civiliniai ieškiniai, kurie buvo subendrinti į vieną ieškinį (6 t., b. l. 91-105). Šių išlaidų patyrimą patvirtina PVM sąskaita-faktūra ir mokėjimo nurodymas (4 t., b. l. 127-128).

226Teismas pritaria išdėstytiems argumentams ir sprendžia iš kaltinamųjų D. K., D. M. ir A. Ž. išieškotinos civilinio ieškovo UAB „Reitan Convenience Lithuania“ turėtos išlaidos advokato, kuris dalyvavo byloje kaip jos atstovas, paslaugoms apmokėti.

227Teismas nustatė, kad D. K. ir A. Ž. bendrininkų grupe tarpusavyje ir su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu pagrobė ir sugadino svetimą, UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausantį bendros 547,80 Eur vertės turtą 2017 m. rugpjūčio 27 d. įsibrovus į kioską „Lietuvos spauda“. Atsižvelgiant į tai, iš D. K. ir A. Ž. priteistina po 201,66 Eur (1 210 Eur ÷ 3 įvykių ÷ 2 kaltinamųjų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti UAB „Reitan Convenience Lithuania“ naudai.

228Teismas taip pat nustatė, kad D. K. ir A. Ž. bendrininkų grupe pagrobė ir sugadino svetimą, UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausantį bendros 678,91 Eur vertės turtą 2017 m. rugsėjo 12 d. įsibrovus į kioską „Lietuvos spauda“. Atsižvelgiant į tai, iš D. K. ir A. Ž. priteistina po 201,66 Eur (1 210 Eur ÷ 3 įvykių ÷ 2 kaltinamųjų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti UAB „Reitan Convenience Lithuania“ naudai.

229Teismas taip pat nustatė, kad D. K., D. M. ir A. Ž. bendrininkų grupe pagrobė ir sugadino svetimą, UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausantį bendros 1 258,25 Eur vertės turtą 2017 m. rugsėjo 15 d. įsibrovus į kioską „Lietuvos spauda“. Atsižvelgiant į tai, iš D. K., D. M. ir A. Ž. priteistina po 134,44 Eur (1 210 Eur ÷ 3 įvykių ÷ 3 kaltinamųjų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti UAB „Reitan Convenience Lithuania“ naudai.

230Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-298 straipsniais, 303 straipsnio 2 dalimi, 304 straipsniu, 305 straipsnio 1, 5, 6 dalimis, 307 straipsnio 1, 6, 7 dalimis, 308 straipsniu, 313 straipsniu,

Nutarė

231P. B. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje (veika prieš A. S.), ir jam skirti šešių mėnesių laisvės apribojimo bausmę, bausmės vykdymo laikotarpiu uždraudžiant bendrauti su D. M., įpareigojant pradėti dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, arba mokytis, būti namuose nuo 22.00 iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu, mokslu ar gydymu.

232P. B. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje (veika prieš T. S.), ir jam skirti septynių mėnesių laisvės apribojimo bausmę, bausmės vykdymo laikotarpiu uždraudžiant bendrauti su D. M., įpareigojant pradėti dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, arba mokytis, būti namuose nuo 22.00 iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu, mokslu ar gydymu.

233Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, prie septynių mėnesių laisvės apribojimo bausmės, P. B. paskirtos už nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje, padarymą (svetimo, T. S. priklausančio turto atviras pagrobimas), pridėti jam už nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje, padarymą (svetimo, A. S. perduoto A. S. priklausančio turto atviras pagrobimas) paskirtos šešių mėnesių laisvės apribojimo bausmės trijų mėnesių dalį ir P. B. skirti galutinę dešimties mėnesių laisvės apribojimo bausmę, bausmės vykdymo laikotarpiu uždraudžiant bendrauti su D. M., įpareigojant pradėti dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, arba mokytis, būti namuose nuo 22.00 iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu, mokslu ar gydymu.

234Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 140 straipsnio 9 dalimi, į paskirtą bausmę įskaityti P. B. laikinajame sulaikyme nuo 2017 m. spalio 3 d. 17.00 val. iki 2017 m. spalio 4 d. 13.45 val. išbūtą laiką, vieną laikino sulaikymo dieną prilyginant dviem laisvės apribojimo dienoms.

235Bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio nuosprendžio gavimo bausmę vykdančioje institucijoje dienos.

236P. B. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti galioti iki nuosprendžio vykdymo pradžios.

237D. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje (veika prieš A. S.), ir jam skirti vienerių metų laisvės apribojimo bausmę, bausmės vykdymo laikotarpiu uždraudžiant bendrauti su P. B., įpareigojant pradėti dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, arba mokytis, būti namuose nuo 22.00 iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu, mokslu ar gydymu.

238D. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje (veika prieš T. S.), ir jam skirti vienerių metų laisvės apribojimo bausmę, bausmės vykdymo laikotarpiu uždraudžiant bendrauti su P. B., įpareigojant pradėti dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, arba mokytis, būti namuose nuo 22.00 iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu, mokslu ar gydymu.

239D. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje (veika prieš UAB „Reitan Convenience Lithuania“), ir jam skirti vienerių metų laisvės apribojimo bausmę, bausmės vykdymo laikotarpiu uždraudžiant bendrauti su D. K. ir A. Ž., įpareigojant pradėti dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, arba mokytis, būti namuose nuo 22.00 iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu, mokslu ar gydymu.

240D. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 187 straipsnio 1 dalyje (veika prieš UAB „Reitan Convenience Lithuania“), ir jam skirti dešimties mėnesių laisvės apribojimo bausmę, bausmės vykdymo laikotarpiu uždraudžiant bendrauti su D. K. ir A. Ž., įpareigojant pradėti dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, arba mokytis, būti namuose nuo 22.00 iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu, mokslu ar gydymu.

241Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, D. M. už nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje (UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio turto pagrobimas įsibrovus į patalpą 2017 m. rugsėjo 15 d.), padarymą paskirtą vienerių metų laisvės apribojimo bausmę bausmių apėmimo būdu subendrinti su jam už nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 187 straipsnio 1 dalyje (UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio turto sugadinimas 2017 m. rugsėjo 15 d.), padarymą paskirta dešimties mėnesių laisvės apribojimo bausme ir D. M. skirti subendrintą vienerių metų laisvės apribojimo bausmę, bausmės vykdymo laikotarpiu uždraudžiant bendrauti su D. K. ir A. Ž., įpareigojant pradėti dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, arba mokytis, būti namuose nuo 22.00 iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu, mokslu ar gydymu.

242Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 dalimis, prie vienerių metų laisvės apribojimo bausmės, D. M. paskirtos už nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje, padarymą (A. S. turto atviras pagrobimas) pridėti jam už nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje ir 187 straipsnio 1 dalyje, padarymą (UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio turto pagrobimas ir sugadinimas įsibrovus į patalpą 2017 m. rugsėjo 15 d.) paskirtos subendrintos vienerių metų laisvės apribojimo bausmės dalį ir pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį (veika prieš T. S.) paskirtos bausmės dalį ir skirti D. M. subendrintą vienerių metų ir šešių mėnesių laisvės apribojimo bausmę, bausmės vykdymo laikotarpiu uždraudžiant bendrauti su P. B., D. K. ir A. Ž., įpareigojant pradėti dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, arba mokytis, būti namuose nuo 22.00 iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu, mokslu ar gydymu.

243Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis, prie šiuo nuosprendžiu D. M. paskirtos vienerių metų ir šešių mėnesių laisvės apribojimo bausmės pridėti jam Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 18 d. nutartimi teikimo byloje Nr. T-256-1053/2019 subendrintos vienerių metų ir trijų mėnesių laisvės apribojimo bausmės dalį (šešis mėnesius) ir D. M. skirti galutinę dvejų metų laisvės apribojimo bausmę, bausmės vykdymo laikotarpiu uždraudžiant bendrauti su P. B., D. K. ir A. Ž., įpareigojant pradėti dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, arba mokytis, būti namuose nuo 22.00 iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu, mokslu ar gydymu, neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

244Į bausmės laiką įskaityti bausmę, visiškai ar iš dalies atliktą pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 18 d. nutartį ir ja įskaitytus laikotarpius.

245Bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio nuosprendžio gavimo bausmę vykdančioje institucijoje dienos.

246D. M. paskirtą kardomąją priemonę – įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje, palikti galioti iki nuosprendžio vykdymo pradžios, o kardomąją priemonę – nepilnamečio atidavimą prižiūrėti, panaikinti nuo nuosprendžio priėmimo dienos.

247D. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje (D. Č. turto atviras pagrobimas), ir jam skirti septynių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

248D. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje (UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio turto pagrobimas įsibrovus į patalpą 2017 m. rugpjūčio 27 d.), ir jam skirti šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

249D. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 187 straipsnio 1 dalyje (UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio turto sugadinimas 2017 m. rugpjūčio 27 d.), ir jam skirti keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

250D. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje (UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio turto pagrobimas įsibrovus į patalpą 2017 m. rugsėjo 12 d.), ir jam skirti aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

251D. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 187 straipsnio 3 dalyje (UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio turto sugadinimas 2017 m. rugsėjo 12 d.), ir jam skirti trisdešimties parų arešto bausmę.

252D. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje (UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio turto pagrobimas įsibrovus į patalpą 2017 m. rugsėjo 15 d.), ir jam skirti devynių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

253D. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 187 straipsnio 1 dalyje (UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio turto sugadinimas 2017 m. rugsėjo 15 d.), ir jam skirti šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

254Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, D. K. už nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje ir 187 straipsnio 1 dalyje (UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio turto pagrobimas įsibrovus į patalpą 2017 m. rugpjūčio 27 d. ir turto sugadinimas), padarymą paskirtas atitinkamai šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę ir keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmę subendrinti apėmimo būdu ir skirti subendrintą šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

255Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, D. K. už nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje ir 187 straipsnio 3 dalyje (UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio turto pagrobimas įsibrovus į patalpą 2017 m. rugsėjo 12 d. ir turto sugadinimas), padarymą paskirtas atitinkamai aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausmę ir trisdešimties parų arešto bausmę subendrinti apėmimo būdu ir skirti subendrintą aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

256Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, D. K. už nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje ir 187 straipsnio 1 dalyje (UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio turto pagrobimas įsibrovus į patalpą 2017 m. rugsėjo 15 d. ir turto sugadinimas), padarymą paskirtas atitinkamai devynių mėnesių laisvės atėmimo bausmę ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę subendrinti apėmimo būdu ir skirti subendrintą devynių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

257Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 dalimis, D. K. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį (D. Č. turto atviras pagrobimas) paskirtą septynių mėnesių laisvės atėmimo bausmę dalinio bausmių sudėjimo būdu subendrinti su subendrintomis bausmėmis, paskirtomis pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį ir 187 straipsnio 1 dalį (UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio turto pagrobimas ir sugadinimas įsibrovus į patalpą 2017 m. rugpjūčio 27 d.), 178 straipsnio 2 dalį ir 187 straipsnio 3 dalį (UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio turto pagrobimas ir sugadinimas įsibrovus į patalpą 2017 m. rugsėjo 12 d.) ir 178 straipsnio 2 dalį ir 187 straipsnio 1 dalį (UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio turto pagrobimas ir sugadinimas įsibrovus į patalpą 2017 m. rugsėjo 15 d.), prie griežčiausios bausmės pridedant po dalį (po 4 mėnesius) švelnesnių bausmių ir D. K. skirti galutinę subendrintą vienerių metų ir devynių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

258Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 92 straipsnio 1 dalimi, D. K. paskirtos bausmės vykdymą atidėti trejiems metams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 87 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 3 dalies 4 punktu, 92 straipsnio 2 dalimi, paskiriant auklėjamojo poveikio priemonę – elgesio apribojimą, įpareigojant dvylika mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo būti namuose nuo 22.00 iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu, mokslu ar gydimusi, mokytis, tęsti mokslą arba dirbti, uždraudžiant bendrauti su D. M. (asmens kodas ( - )) ir A. Ž. (asmens kodas ( - )), darančiais jam neigiamą įtaką.

259Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo.

260D. K. paskirtas kardomąsias priemones – dokumentų paėmimą, įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje, rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

261A. Ž. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje (D. Č. priklausančio turto atviras pagrobimas), ir jam skirti septynių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

262A. Ž. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 1 dalyje (A. V. priklausančio turto pagrobimas), ir jam skirti šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

263A. Ž. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje (UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio turto pagrobimas įsibrovus į patalpą 2017 m. rugpjūčio 27 d.), ir jam skirti šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

264A. Ž. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 187 straipsnio 1 dalyje (UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio turto sugadinimas 2017 m. rugpjūčio 27 d.), ir jam keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

265A. Ž. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje (UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio turto pagrobimas įsibrovus į patalpą 2017 m. rugsėjo 12 d.), ir jam skirti aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

266A. Ž. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 187 straipsnio 3 dalyje (UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio turto sugadinimas 2017 m. rugsėjo 12 d.), ir jam skirti trisdešimties parų arešto bausmę.

267A. Ž. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje (UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio turto pagrobimas įsibrovus į patalpą 2017 m. rugsėjo 15 d.), ir jam skirti devynių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

268A. Ž. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 187 straipsnio 1 dalyje (UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio turto sugadinimas 2017 m. rugsėjo 15 d.), ir jam skirti šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

269Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, A. Ž. už nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje ir 187 straipsnio 1 dalyje (UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio turto pagrobimas įsibrovus į patalpą 2017 m. rugpjūčio 27 d. ir turto sugadinimas), padarymą paskirtas atitinkamai šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę ir keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmę subendrinti apėmimo būdu ir skirti subendrintą šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

270Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, A. Ž. už nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje ir 187 straipsnio 3 dalyje (UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio turto pagrobimas įsibrovus į patalpą 2017 m. rugsėjo 12 d. ir turto sugadinimas), padarymą paskirtas atitinkamai aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausmę ir trisdešimties parų arešto bausmę subendrinti apėmimo būdu ir skirti subendrintą aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

271Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, A. Ž. už nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje ir 187 straipsnio 1 dalyje (UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio turto pagrobimas įsibrovus į patalpą 2017 m. rugsėjo 15 d. ir turto sugadinimas), padarymą paskirtas atitinkamai devynių mėnesių laisvės atėmimo bausmę ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę subendrinti apėmimo būdu ir skirti subendrintą devynių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

272Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 dalimis, A. Ž. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį (D. Č. turto atviras pagrobimas) paskirtą septynių mėnesių laisvės atėmimo bausmę dalinio bausmių sudėjimo būdu subendrinti su šešių mėnesių laisvės atėmimo bausme, paskirta pagal BK 178 straipsnio 1 dalį (A. V. priklausančio turto pagrobimas) bei su subendrintomis bausmėmis, paskirtomis pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį ir 187 straipsnio 1 dalį (UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio turto pagrobimas ir sugadinimas įsibrovus į patalpą 2017 m. rugpjūčio 27 d.), 178 straipsnio 2 dalį ir 187 straipsnio 3 dalį (UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio turto pagrobimas ir sugadinimas įsibrovus į patalpą 2017 m. rugsėjo 12 d.) ir 178 straipsnio 2 dalį ir 187 straipsnio 1 dalį (UAB „Reitan Convenience Lithuania“ priklausančio turto pagrobimas ir sugadinimas įsibrovus į patalpą 2017 m. rugsėjo 15 d.) prie griežčiausios bausmės pridedant po dalį (po 4 mėnesius laisvės atėmimo) švelnesnių bausmių ir skirti jam galutinę subendrintą dvejų metų ir vieno mėnesio laisvės atėmimo bausmę.

273Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis, A. Ž. šiuo nuosprendžiu skiriamą dvejų metų ir vieno mėnesio laisvės atėmimo bausmę, dalinio bausmių sudėjimo būdu subendrinti su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 19 d. ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 4 d. nuosprendžiais paskirtomis laisvės atėmimo bausmėmis, prie griežčiausios Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 19 d. nuosprendžiu paskirtos dvejų metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmės pridedant vienerius metus šiuo nuosprendžiu paskirtos laisvės atėmimo bausmės ir tris mėnesius Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 4 d. nuosprendžiu paskirtos laisvės atėmimo bausmės ir skirti A. Ž. galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą trejiems metams ir šešiems mėnesiams.

274Bausmę skirti atlikti pataisos namuose.

275Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo – 2019 m. kovo 29 d.

276Į bausmės laiką įskaityti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 19 d. nuosprendžiu įskaitytus laikotarpius ir pagal pastarąjį bei Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 4 d. nuosprendžius atliktą bausmės dalį.

277Priteisti D. Č. iš D. K. 698 Eur turtinei ir 200 Eur neturtinei žalai atlyginti, šias lėšas uzufrukto teise pavedant valdyti jo atstovei pagal įstatymą motinai I. J..

278Priteisti nukentėjusiajai A. S. iš D. M. 40 Eur turtinei ir 100 Eur neturtinei žalai atlyginti bei penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 140 Eur sumos, skaičiuojant nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos iki šios sumos visiško atlyginimo.

279Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 4-ojo skyriaus prokurorės Žanetos Žalėnaitės 2018 m. gegužės 14 d. nutarimu skirti laikiną nuosavybės teisės apribojimą paskirtą laikiną P. B. nuosavybės teisės piniginėms lėšoms – 20 Eur apribojimą pratęsti iki nuosprendžio įsiteisėjimo. Nuosprendžio nuorašą išsiųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui.

280Nuosprendžiui įsiteisėjus pinigus – 20 Eur, į kuriuos Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 4-ojo skyriaus prokurorės Žanetos Žalėnaitės 2018 m. gegužės 14 d. nutarimu laikinai apribota P. B. nuosavybės teisė, nuosprendžiui įsiteisėjus nukreipti A. S. civiliniam ieškiniui padengti ir juos perduoti A. S. (turto saugotojas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Finansų skyrius; Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2018 m. gegužės 30 d. kvitas A serija AAC Nr. 004655).

281Priteisti iš D. K. ir A. Ž. solidariai civiliniam ieškovui UAB „Reitan Convenience Lithuania“ vieną tūkstantį tris šimtus devyniasdešimt tris eurus ir 16 ct (1393,16 Eur) žalai dėl 2017 m. rugpjūčio 27 d. ir 2017 m. rugsėjo 12 d. nusikalstamų veikų atlyginti bei penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (1393,16 Eur), skaičiuojant nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos iki šios sumos visiško atlyginimo.

282Priteisti iš D. K., D. M. ir A. Ž. solidariai civiliniam ieškovui UAB „Reitan Convenience Lithuania“ vieną tūkstantį šešiasdešimt aštuonis eurus ir 35 ct (1068,35 Eur) žalai dėl 2017 m. rugsėjo 15 d. nusikalstamos veikos atlyginti bei penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (1068,35 Eur), skaičiuojant nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos iki šios sumos visiško atlyginimo.

283Iš D. K. ir A. Ž. priteisti po 537,66 Eur, o iš D. M. 134,44 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti UAB „Reitan Convenience Lithuania“ naudai.

284Priteisti solidariai iš P. B. ir D. M. valstybės naudai 277,29 Eur (du šimtus septyniasdešimt septynis eurus ir 29 ct) išlaidų už Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos parinkto advokato suteiktą antrinę teisinę pagalbą nukentėjusiajai A. S. (lėšas pervedant į VMI prie LR finansų ministerijos į vieną iš nurodomų pasirenkamų surenkamųjų sąskaitų, nurodant juridinio asmens kodą - ( - ), įmokos kodas – 5630, mokėjimo paskirtį – įmoka už A. S. suteiktą antrinę teisinę pagalbą).

285Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94 straipsnio 1 dalies 3 punktu, kompaktines plokšteles, kuriose įrašyti liudytojų A. A., E. K. apklausų vaizdo įrašai, nuosprendžiui įsiteisėjus palikti saugoti byloje.

286Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94 straipsnio 1 dalies 4 punktu, tris daktiloskopines plokšteles, esančias voke, perduotas į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato saugojimo kamerą (Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2018 m. gegužės 16 d. kvitas B serija BBB Nr. 6PK001518), taip pat stiklo šukes voke, dvi daktiloskopines plokšteles su rankų pėdsakais voke, mikroobjektus nuo šaligatvio plytelės voke, skirtuko dalį su avalinės pėdsakais voke, perduotus į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato saugojimo kamerą (Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2018 m. gegužės 16 d. kvitas B serija BBB Nr. 6PK001519), nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti, kaip menkaverčius.

287Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94 straipsnio 1 dalies 5 punktu, D. K. asmens tapatybės kortelę Nr. ( - ) nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti D. K..

288Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

289Išaiškinti P. B. ir D. M., kad:

2901. Laisvės apribojimo bausmės vykdymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 46-49 straipsniai. Asmenys, nuteisti laisvės apribojimo bausme, privalo:

2911) be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos;

2922) vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus ir laikytis teismo nustatytų draudimų;

2933) nustatyta tvarka atsiskaityti, kaip vykdo draudimus ir įpareigojimus.

294Vengiantiems atlikti laisvės apribojimo bausmę nuteistiesiems apylinkės teismas bausmę vykdančios institucijos teikimu gali pakeisti šią bausmę areštu.

295Bausmę vykdo nuteistojo gyvenamosios vietos probacijos tarnyba (Vilniuje – Vilniaus apygardos probacijos tarnyba, Kareivių g. 1, LT-08221 Vilnius, tel. (8 5) 212 3551). Daugiau informacijos galima rasti http://www.kaldep.lt/lt/vapt/pradzia-apn_697.html.

296Išaiškinti D. K., kad bausmės vykdymo atidėjimo nepilnamečiams vykdymo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos probacijos įstatymas.

297Bausmę vykdo nuteistojo gyvenamosios vietos probacijos tarnyba (Vilniuje – Vilniaus apygardos probacijos tarnyba, Kareivių g. 1, LT-08221 Vilnius, tel. (8 5) 212 3551). Daugiau informacijos galima rasti http://www.kaldep.lt/lt/vapt/pradzia-apn_697.html.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Marijus... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją... 3. P. B., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis,... 4. D. K., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis,... 5. 1. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gegužės 2 d. nuosprendžiu pagal... 6. 2. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 7 d. nuosprendžiu pagal... 7. 3. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 30 d. nuosprendžiu... 8. 4. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 17 d. nuosprendžiu... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 5 d. nutartimi D. K. Vilniaus... 10. 5. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 14 d. nuosprendžiu pagal... 11. 6. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 26 d. nuosprendžiu pagal 178... 12. kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų BK 178 straipsnio 2 dalyje (keturios... 13. D. M., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis,... 14. 1. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 30 d. nuosprendžiu... 15. 2. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 12 d. nuosprendžiu pagal... 16. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 18 d. nutartimi,... 17. kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų BK 178 straipsnio 2 dalyje (trys... 18. A. Ž., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis,... 19. 1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2018 m. gegužės... 20. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi Vilniaus... 21. 2. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 7 d. nuosprendžiu pagal... 22. 3. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 30 d. nuosprendžiu... 23. 4. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 14 d. nuosprendžiu pagal... 24. 5. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 19 d. nuosprendžiu pagal... 25. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 21 nutartimi atmestas... 26. 6. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 4 d. nuosprendžiu pagal BK... 27. kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų BK 178 straipsnio 1 dalyje, 178... 28. Teismas... 29. P. B. ir D. M. veikdami kartu atvirai pagrobė svetimą, nukentėjusiajai A. S.... 30. P. B. ir D. M., veikdami kartu ir su V. P., kuris nusikalstamos veikos padarymo... 31. D. K. ir A. Ž., veikdami kartu, atvirai pagrobė svetimą, L. Č.... 32. A. Ž. 2017 m. spalio 4 d., apie 18.30 val., būdamas prekybos ir pramogų... 33. D. K. ir A. Ž. veikdamas kartu ir su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu... 34. Be to, D. K. ir A. Ž., veikdami kartu ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu... 35. D. K. ir A. Ž., veikdami kartu 2017 m. rugsėjo 12 d., apie 4.59 val.,... 36. Be to, D. K. ir A. Ž., veikdami kartu 2017 m. rugsėjo 12 d., apie 4.59 val.,... 37. D. K., A. Ž. ir D. M., 2017 m. rugsėjo 15 d., apie 4.21 val., veikdami kartu,... 38. Be to, D. K., A. Ž. ir D. M., 2017 m. rugsėjo 15 d., apie 4.21 val., veikdami... 39. Kaltinamasis P. B. apklausiamas teisiamojo posėdžio metu savo kaltę... 40. Kaltinamasis D. K. apklausiamas teisiamojo posėdžio metu savo kaltę... 41. Kaltinamasis D. M. apklausiamas teisiamojo posėdžio metu savo kaltę... 42. Kaltinamasis A. Ž. apklausiamas teisiamojo posėdžio metu savo kaltę... 43. Nukentėjusysis A. V. apklausimas teisme parodė, kad iš buvo pavogtas... 44. Nukentėjusioji A. S. apklausiama teisiamojo posėdžio metu parodė, kad... 45. Nukentėjusioji A. S. apklausiama teisiamojo posėdžio metu parodė, kad ji... 46. Liudytoja V. N. apklausiama teisiamojo posėdžio metu parodė, kad ji dirba... 47. Liudytojas V. C. apklausiamas teisiamojo posėdžio metu parodė (teismui... 48. Liudytoja R. K. apklausiama teisiamojo posėdžio metu parodė, kad ji... 49. Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės... 50. Buvo apžiūrėtas spaudos kioskas, esantis ( - ), kuris yra apsaugotas... 51. Iš L. Č. 2017 m. rugsėjo 1 d. pareiškimo matyti, kad 2017 m. rugpjūčio 31... 52. Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės... 53. Buvo apžiūrėtas spaudos kioskas, esantis ( - ), kuris yra apsaugotas... 54. Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės... 55. Iš A. V. 2017 m. spalio 4 d. pareiškimo matyti, kad 2017 m. spalio 4 d., apie... 56. Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės... 57. Buvo apžiūrėtas keliukas prie mokyklos pastato, esančio ( - ). Ši atkarpa... 58. Iš 2017 m. rugpjūčio 27 d. signalą atsiuntusio objekto apžiūros akto Nr.... 59. Iš Verslo kontrolės ir vidaus audito skyriaus vadovės A. P. 2017 m.... 60. Iš UAB „Reitan Convenience Lithuania“ 2018 m. gegužės 16 d. pareiškimo... 61. Prie pareiškimo pridėtas UAB „Reitan Convenience Lithuania“ kiosko Nr. (... 62. Taip pat prie pareiškimo pridėtas Audito ir kontrolės skyriaus vadovės A.... 63. Taip pat prie pareiškimo pridėtas UAB „Reitan Convenience Lithuania“... 64. Taip pat prie pareiškimo pridėtas UAB „( - )“ 2017 m. rugpjūčio 31 d.... 65. Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 6... 66. Iš AB „Lietuvos draudimas“ Žalų centro vadovo M. N. 2017 m. rugsėjo 1... 67. Iš Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto A. D. 2017... 68. Iš Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro vyriausiosios tyrėjos... 69. Iš policijos įvykių registro duomenų matyti, kad 2017 m. rugpjūčio 31 d.... 70. Iš numeruoto daikto išrašo matyti, kad juodos spalvos telefonas „Samsung... 71. Iš UAB „Tele2“ ir L. Č. 2015 m. lapkričio 30 d. judriojo ryšio... 72. Iš policijos įvykių registro duomenų matyti, kad 2017 m. rugsėjo 12 d.... 73. Iš 2017 m. rugsėjo 12 d. signalą atsiuntusio objekto apžiūros akto Nr.... 74. Iš UAB „Reitan Convenience Lithuania“ 2018 m. vasario 6 d. pareiškimo... 75. Prie pareiškimo pridėtas UAB „( - )“ 2017 m. rugsėjo 12 d. atliktų... 76. Taip pat prie pareiškimo pridėtas Audito ir kontrolės skyriaus vadovės A.... 77. Iš AB „Lietuvos draudimas“ Žalų centro vadovo V. K. 2018 m. kovo 22 d.... 78. Iš policijos įvykių registro duomenų matyti, kad 2017 m. rugsėjo 15 d.... 79. Iš policijos įvykių registro duomenų matyti, kad 2017 m. rugsėjo 15 d.... 80. Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalistinių... 81. Iš 2017 m. rugsėjo 15 d. signalą atsiuntusio objekto apžiūros akto Nr.... 82. Iš UAB „Reitan Convenience Lithuania“ 2018 m. vasario 6 d. pareiškimo... 83. Prie pareiškimo pridėtas UAB „Reitan Convenience Lithuania“ kiosko Nr. (... 84. Taip pat prie pareiškimo pridėtas Audito ir kontrolės skyriaus vadovės A.... 85. Prie pareiškimo taip pat pridėtas UAB „Reitan Convenience Lithuania“... 86. Taip pat prie pareiškimo pridėtas UAB „( - )“ 2017 m. rugsėjo 15 d.... 87. Iš AB „Lietuvos draudimas“ Žalų centro vadovo M. N. 2017 m. rugsėjo 20... 88. Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės... 89. Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 6-ojo... 90. Iš policijos įvykių registro duomenų matyti, kad 2017 m. spalio 3 d. 15.40... 91. Iš UAB „Pigu“ 2017 m. rugsėjo 29 d. PVM sąskaitos-faktūros serija... 92. Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 6-ojo... 93. Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės... 94. Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės... 95. Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 6-ojo... 96. Iš policijos įvykių registro duomenų matyti, kad į komisariatą atvykęs... 97. Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Policijos... 98. Iš UAB „Tele2“ ir O. V. 2016 m. gruodžio 9 d. judriojo ryšio paslaugų... 99. Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 2-ojo... 100. Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 6-ojo... 101. Iš numeruoto daikto išrašų (identifikavimo kodas registre: ( - )) matyti,... 102. Iš policijos įvykių registro duomenų matyti, kad 2018 m. sausio 16 d. 20.21... 103. Iš UAB „Mobili linija“ garantinio talono ir kvito matyti, kad mobilaus... 104. Iš numeruoto daikto išrašų (identifikavimo kodas registre: ( - )) matyti,... 105. Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 6-ojo... 106. Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 6-ojo... 107. Iš kompaktinių plokštelių matyti, kad jose yra liudytojų A. A., E. K.... 108. Iš 2018 m. spalio 4 d. mokėjimo pavedimo matyti, kad L. A. A. S. pervedė 120... 109. Nusikalstamų veikų kvalifikavimo motyvai ir išvados... 110. 1. Dėl kaltinamųjų P. B. ir D. M. nusikalstamų veikų nukentėjusiųjų A.... 111. BK 178 straipsnio 2 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas atvirai... 112. Teismas, įvertinęs byloje surinktų ir teismo posėdyje ištirtų įrodymų... 113. Apklausiamas teisme kaltinamasis P. B. savo kaltę pripažino visiškai, o... 114. Teismas atmeta D. M., o kartu ir R. K. parodymus apie tai, kad neva A. S.... 115. Pagrobto turto vertė matyti iš PVM sąskaitos-faktūros, kurioje nurodyta,... 116. Kaltinamųjų P. B. ir D. M. teisme duotų parodymų sugretinimas leidžia... 117. Apibendrinant konstatuotina, jog pirmiau aptartų, teismo posėdyje ištirtų... 118. 2. Dėl kaltinamųjų P. B. ir D. M. nusikalstamos veikos nukentėjusiosios T.... 119. Teismas, įvertinęs byloje surinktų ir teismo posėdyje ištirtų įrodymų... 120. Apklausiami teisme kaltinamieji P. B. ir D. M. savo kaltę pripažino... 121. Kaltinamųjų P. B. ir D. M. teisme duotų parodymų sugretinimas leidžia... 122. Apibendrinant konstatuotina, jog pirmiau aptartų, teismo posėdyje ištirtų... 123. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad teismų praktikoje išaiškinta, jog BK... 124. 3. Dėl kaltinamųjų D. K. ir A. Ž. nusikalstamų veikų nukentėjusiojo D.... 125. Teismas, įvertinęs byloje surinktų ir teismo posėdyje ištirtų įrodymų... 126. Apklausiami teisme kaltinamieji D. K. ir A. Ž. savo kaltę pripažino... 127. Kaltinamųjų D. K. ir A. Ž. teisme duotų parodymų sugretinimas leidžia... 128. Apibendrinant konstatuotina, jog pirmiau aptartų, teismo posėdyje ištirtų... 129. 4. Dėl kaltinamojo A. Ž. nusikalstamos veikos nukentėjusiojo A. V.... 130. BK 178 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas pagrobė... 131. Teismas, įvertinęs byloje surinktų ir teismo posėdyje ištirtų įrodymų... 132. Apklausiamas teisme kaltinamasis A. Ž. savo kaltę pripažino iš dalies ir... 133. Judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartis rodo, kad mobiliąją ryšio... 134. Apibendrinant konstatuotina, jog pirmiau aptartų, teismo posėdyje ištirtų... 135. 5. Dėl kaltinamųjų D. K. ir A. Ž. nusikalstamų veikų civilinės... 136. BK 178 straipsnio 2 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė ir tam, kas... 137. Tuo tarpu pagal BK 187 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas sunaikino ar sugadino... 138. Teismas, įvertinęs byloje surinktų ir teismo posėdyje ištirtų įrodymų... 139. Apklausiamas teisme kaltinamasis D. K. savo kaltę pripažino visiškai, o... 140. Kaip minėta, apklausiamas teisme kaltinamasis D. K. pripažino, jog įsibrovus... 141. Pirmiausia pažymėtina, kad inventorizacijos aktas patvirtina kitą dieną po... 142. Tuo tarpu apie sugadintą turtą leidžia spręsti atliktų darbų... 143. Pateikiamo į rinką maisto ir jo tvarkymo reikalavimus reglamentuoja Lietuvos... 144. Kaip minėta, pirminių tyrimo veiksmų atlikimo protokole užfiksuota, jog... 145. Apklausiamas teisme kaltinamasis A. Ž. taip pat iškėlė versiją, kad jiems... 146. Visa tai leidžia spręsti, jog įvykio metu svetimo, UAB „Reitan Convenience... 147. Kaltinamųjų D. K. ir A. Ž. teisme duotų parodymų sugretinimas leidžia... 148. Apibendrinant konstatuotina, jog pirmiau aptartų, teismo posėdyje ištirtų... 149. 6. Dėl kaltinamųjų D. K. ir A. Ž. nusikalstamų veikų civilinės... 150. Teismas, įvertinęs byloje surinktų ir teismo posėdyje ištirtų įrodymų... 151. Apklausiami teisme kaltinamieji D. K. ir A. Ž. savo kaltę pripažino... 152. Inventorizacijos aktas patvirtina dar įvykio dieną (t. y. 2017 m. rugsėjo 12... 153. Tuo tarpu atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas rodo, kad stiklo paketo... 154. Kaltinamųjų D. K. ir A. Ž. teisme duotų parodymų sugretinimas leidžia... 155. Apibendrinant konstatuotina, jog pirmiau aptartų, teismo posėdyje ištirtų... 156. 7. Dėl kaltinamųjų D. K., D. M. ir A. Ž. nusikalstamų veikų civilinės... 157. Teismas, įvertinęs byloje surinktų ir teismo posėdyje ištirtų įrodymų... 158. Apklausiamas teisme kaltinamasis D. K. savo kaltę pripažino, o kaltinamieji... 159. Nors kaltinamasis D. M. apklausiamas teisme įvykio aplinkybes pateikė taip,... 160. Visa tai rodo vagystės ir turto sugadinimo veikų objektyviųjų ir... 161. Inventorizacijos aktas patvirtina dar įvykio dieną (t. y. 2017 m. rugsėjo 15... 162. Tuo tarpu atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas rodo, kad stiklo paketo... 163. Apie sugadintą turtą taip pat leidžia spręsti broko akto kvitai,... 164. Visa tai leidžia spręsti, jog įvykio metu svetimo, UAB „Reitan Convenience... 165. Kaltinamųjų D. K., D. M. ir A. Ž. teisme duotų parodymų sugretinimas... 166. Apibendrinant konstatuotina, jog pirmiau aptartų, teismo posėdyje ištirtų... 167. Dėl P. B. skirtinos bausmės... 168. Teismas, skirdamas bausmę P. B., vadovaujasi BK 54 straipsnio 1 ir 2 dalių,... 169. P. B. ir jo gynėjas prašė teismo taikyti nepilnamečio atleidimo nuo... 170. Pagal BK 93 straipsnį teismas gali atleisti asmenį nuo baudžiamosios... 171. Kasacinės instancijos teismo plenarinės sesija, aiškindama BK 93 straipsnio... 172. Nagrinėjamu atveju P. B., nors ir nebūdamas anksčiau nusikaltęs, yra... 173. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, atsižvelgiant į tai, kad P. B.... 174. Vadovaujantis BK 66 straipsnio 2 dalimi, į bausmės laiką įskaitytinas P. B.... 175. P. B. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (2... 176. Dėl D. M. skirtinos bausmės... 177. Teismas, skirdamas bausmę D. M., vadovaujasi BK 54 straipsnio 1 ir 2 dalių,... 178. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, D. M. iš... 179. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 ir 6 dalimis, atsižvelgiant į D. M.... 180. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis, D. M. paskirta bausmė... 181. D. M. paskirta kardomoji priemonė – įpareigojimas periodiškai registruotis... 182. Dėl D. K. skirtinos bausmės... 183. Teismas, skirdamas bausmę D. K., vadovaujasi BK 54 straipsnio 1 ir 2 dalių,... 184. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, D. K. iš... 185. Teismas nebendrina D. K. šiuo nuosprendžiu paskirtos galutinės bausmės su... 186. Baudžiamajame įstatyme įtvirtintų nepilnamečių baudžiamosios... 187. Nagrinėjamu atveju D. K. elgesys iki nagrinėjamų nusikalstamų veikų... 188. D. K. paskirtos kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas (1 t., b. l.... 189. Dėl A. Ž. skirtinos bausmės... 190. Teismas, skirdamas bausmę A. Ž., vadovaujasi BK 54 straipsnio 1 ir 2 dalių,... 191. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, A. Ž. iš... 192. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 ir 6 dalimis, atsižvelgiant į A. Ž.... 193. Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 19... 194. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 5 d. nutartimi A. Ž.... 195. Dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo... 196. BPK 44 straipsnio 10 dalies pagrindu kiekvienas nuo nusikalstamos veikos... 197. Civilinis ieškovas D. Č. baudžiamajame procese pareiškė kaltinamajam D. K.... 198. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 199. Reikalavimo atlyginti turtinę žalą pagrindą sudaro mobiliojo ryšio... 200. Teismas nustatė, kad D. K. ir A. Ž. bendrininkų grupe atvirai pagrobė... 201. Reikalavimo atlyginti neturtinę žalą pagrindą sudaro dėl D. K. padarytos... 202. Pagal CK 6.250 straipsnį neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas,... 203. Civilinė ieškovė A. S. baudžiamajame procese pareiškė kaltinamiesiems P.... 204. Reikalavimo atlyginti turtinę žalą pagrindą sudaro grynųjų pinigų... 205. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 206. Teismas nustatė, kad P. B. ir D. M. bendrininkų grupe iš nukentėjusiosios... 207. Reikalavimo atlyginti neturtinę žalą pagrindą sudaro A. S. dėl atvirosios... 208. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas taip pat privalo mokėti... 209. Nors A. S. taip pat reikalavo iš D. M. priteisti patirtų bylinėjimosi... 210. Kaip minėta, prokurorės nutarimu buvo laikinai apribota kaltinamojo P. B.... 211. Civilinis ieškovas UAB „Reitan Convenience Lithuania“ baudžiamajame... 212. Reikalavimo atlyginti turtinę žalą pagrindą sudaro turto pagrobimas ir... 213. Teismas nustatė, kad D. K. ir A. Ž. bendrininkų grupe tarpusavyje ir su... 214. Be to, D. K., D. M. ir A. Ž. bendrininkų grupe pagrobė ir sugadino svetimą,... 215. Kaip jau minėta, pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas taip pat privalo... 216. Pagal BPK 109 straipsnį civilinio ieškinio dalykas baudžiamojoje byloje yra... 217. Baudžiamojoje byloje pareikštas civilinis ieškinys nėra vien tik privataus... 218. Dėl daiktinių įrodymų ... 219. Vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 3 punktu, kompaktinės plokštelės,... 220. Vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 4 punktu, trys daktiloskopinės... 221. Vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 5 punktu, D. K. asmens tapatybės... 222. Dėl proceso išlaidų atlyginimo... 223. Pagal BPK 106 straipsnio 2 dalį, pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas,... 224. Pirmiausia pažymėtina, kad Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos... 225. Antra, civilinis ieškovas UAB „Reitan Convenience Lithuania“ pateikė... 226. Teismas pritaria išdėstytiems argumentams ir sprendžia iš kaltinamųjų D.... 227. Teismas nustatė, kad D. K. ir A. Ž. bendrininkų grupe tarpusavyje ir su... 228. Teismas taip pat nustatė, kad D. K. ir A. Ž. bendrininkų grupe pagrobė ir... 229. Teismas taip pat nustatė, kad D. K., D. M. ir A. Ž. bendrininkų grupe... 230. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 231. P. B. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 232. P. B. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 233. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 4... 234. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsnio 2 dalimi,... 235. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio nuosprendžio gavimo bausmę... 236. P. B. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 237. D. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 238. D. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 239. D. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 240. D. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 241. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 2... 242. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4... 243. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 ir 9... 244. Į bausmės laiką įskaityti bausmę, visiškai ar iš dalies atliktą pagal... 245. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio nuosprendžio gavimo bausmę... 246. D. M. paskirtą kardomąją priemonę – įpareigojimą periodiškai... 247. D. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 248. D. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 249. D. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 250. D. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 251. D. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 252. D. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 253. D. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 254. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 2... 255. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 2... 256. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 2... 257. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4... 258. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 92 straipsnio 1 dalimi,... 259. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo.... 260. D. K. paskirtas kardomąsias priemones – dokumentų paėmimą, įpareigojimą... 261. A. Ž. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 262. A. Ž. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 263. A. Ž. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 264. A. Ž. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 265. A. Ž. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 266. A. Ž. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 267. A. Ž. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 268. A. Ž. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 269. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 2... 270. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 2... 271. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 2... 272. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4... 273. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 ir 9... 274. Bausmę skirti atlikti pataisos namuose.... 275. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo – 2019 m. kovo 29... 276. Į bausmės laiką įskaityti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario... 277. Priteisti D. Č. iš D. K. 698 Eur turtinei ir 200 Eur neturtinei žalai... 278. Priteisti nukentėjusiajai A. S. iš D. M. 40 Eur turtinei ir 100 Eur... 279. Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 4-ojo... 280. Nuosprendžiui įsiteisėjus pinigus – 20 Eur, į kuriuos Vilniaus apygardos... 281. Priteisti iš D. K. ir A. Ž. solidariai civiliniam ieškovui UAB „Reitan... 282. Priteisti iš D. K., D. M. ir A. Ž. solidariai civiliniam ieškovui UAB... 283. Iš D. K. ir A. Ž. priteisti po 537,66 Eur, o iš D. M. 134,44 Eur išlaidų... 284. Priteisti solidariai iš P. B. ir D. M. valstybės naudai 277,29 Eur (du... 285. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94 straipsnio 1... 286. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94 straipsnio 1... 287. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94 straipsnio 1... 288. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti... 289. Išaiškinti P. B. ir D. M., kad:... 290. 1. Laisvės apribojimo bausmės vykdymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos... 291. 1) be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos;... 292. 2) vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus ir laikytis teismo nustatytų... 293. 3) nustatyta tvarka atsiskaityti, kaip vykdo draudimus ir įpareigojimus.... 294. Vengiantiems atlikti laisvės apribojimo bausmę nuteistiesiems apylinkės... 295. Bausmę vykdo nuteistojo gyvenamosios vietos probacijos tarnyba (Vilniuje –... 296. Išaiškinti D. K., kad bausmės vykdymo atidėjimo nepilnamečiams vykdymo... 297. Bausmę vykdo nuteistojo gyvenamosios vietos probacijos tarnyba (Vilniuje –...