Byla 2-2105-717/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė, sekretoriaujant Ligitai Lisauskienei,

2dalyvaujant:

3ieškovo UAB „Monorento“, į.k. 302828331 atstovui, advokatui Arvydui Aranauskui, atstovaujančiam pagal atstovavimo sutartį b.l. 9,

4atsakovo AB „Kauno dujotiekio statyba“, į.k. 133276384 atstovei R. L. Z., atstovaujančiai pagal įgaliojimą b.l. 53,

5nedalyvaujant tretiesiems asmenims: bankrutuojančios UAB „PCS 85“ atstovui ir antstoliui D. T.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Monorento“ ieškinį atsakovui AB „Kauno dujotiekio statyba“ bei tretiesiems asmenims: bankrutuojančios UAB „PCS 85“ administratoriui UAB „Top Consult“ ir antstoliui D. T. dėl žalos atlyginimo

Nustatė

7Ieškovas pradiniu ieškiniu prašė (b.l. 3-7) priteisti iš atsakovo 19 863,73 Lt skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Analogiškus reikalavimus išreiškė ir patikslintame ieškinyje (b.l. 29-33).

8Ieškovas ieškiniuose ir jo atstovas teismo posėdyje nurodė, kad buvo išnuomavęs trečiajam asmeniui dabar bankrutuojančiai UAB „PCS 85“ statybinę įrangą su kuria šis trečiasis asmuo atliko atsakovo užsakytus statybos rangos darbus. UAB „PCS 85“ su ieškovu savalaikiai neatsiskaitė, todėl buvo kreiptasi į teismą dėl skolos priteisimo. Teismas ieškovo ieškinį patenkino, priteisė iš „PCS 85“ 28 298,71 Lt. Šiai sumai išieškoti buvo išduotas vykdomasis raštas, kuris buvo nukreiptas priverstiniam vykdymui. Vykdomąjį raštą vykdė antstolis D. T.. Šis antstolis 2013-07-24 priėmė patvarkymą, kuriuo „PCS 85“ skolininkams nurodė kreditoriui „PCS 85“ mokėtinas sumas pervesti į jo depozitinę sąskaitą. Atsakovas šio antstolio patvarkymo neįvykdė, o atlyginimą už „PCS 85“ atliktus darbus 2013-10-29 pervedė betarpiškai darbų vykdytojui „PCS 85“. Po to „PCS 85“ buvo iškelta bankroto byla ir ieškovas neatgauna iš „PCS 85“ nesumokėtos skolos dalies. Mano, jog ieškovas negavo teisėto atlyginimo iš „PCS 85“ dėl to, kad atsakovas neįvykdė antstolio patvarkymo pervesti „PCS 85“ mokėjimus į jo depozitinę sąskaitą. Dėl to jam atsirado 19 863,73 Lt žala.

9Atsakovo atstovė prašė ieškinį atmesti. Savo atsiliepime į ieškinį (b.l. 51-52) ir atstovė teismo posėdyje nurodė šiuos nesutikimo su ieškiniu motyvus: atsakovas iš antstolio D. T. 2013 m. liepos-rugpjūčio mėnesiais buvo gavęs iš viso 3 patvarkymus dėl „PCS 85“ lėšų arešto. Šio juridinio asmens lėšas buvo areštavę ir kiti antstoliai. Atsakovas buvo gavęs keturis kitų antstolių patvarkymus dėl „PCS 85“ lėšų arešto. Atsakovas pagal antstolio D. T. patvarkymą į jo asmeninę sąskaitą yra pervedęs 57 260,66 Lt, likusią sumą, jis pervedė betarpiškai „PCS 85“, nes tuo siekė, kad „PCS 85“ atsikaitytų su savo darbuotojais tuo atveju, jeigu būtų buvusi iškelta restruktūrizavimo byla „PCS 85“. Atsakovas su „PCS 85“ yra pilnai atsiskaitęs už jo atliktus darbus.

10Antstolis atsakovo už tai, kad jis dalį pinigų pervedė betarpiškai „PCS 85“, o ne į jo depozitinę sąskaitą, nenubaudė, atsakovui dėl to pretenzijų nereiškė.

11Tretieji asmenys į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio vietą ir laiką jiems yra pranešta CPK nustatyta tvarka.

12Trečiasis asmuo bankrutuojančios UAB „PCS 85“ administratorius UAB „Top Consult“ pateikė atsiliepimą (b.l. 63-64), kuriame nurodė, jog Vilniaus apygardos teismo 2014-08-20 nutartimi „PCS 85“ yra iškelta bankroto byla. Ši nutartis Lietuvos apeliacinio teismo 2014-10-24 nutartimi palikta galioti. Mano, jog ieškovo ieškinys yra pagrįstas, tačiau reikalavimas turėjo būti pareikštas kitu procesiniu būdu, t.y. pateikus netiesioginį ieškinį. Taip pat bankroto administratorius nurodė, jog ieškovas turi teisę kreiptis į įmonės skolininkus, pateikiant netiesioginį ieškinį.

13Antstolis į teismo posėdį neatvyko, tačiau pateikė teismui informaciją (b.l. 72-73), kurioje nurodė, jog jis vykdo ieškovo pateiktą vykdomąjį raštą dėl 28 298,71 Lt skolos išieškojimo iš UAB „PCS 85“. Atsakovui buvo išsiųsti 2013-07-24, 2013-08-01 ir 2013-08-02 patvarkymai dėl „PCS 85“ turtinių teisių arešto, nurodant pinigus pervesti į jo depozitinę sąskaitą. Atsakovas nurodytų patvarkymų nevykdė. 2014-01-31 buvo priimtas patvarkymas, kuriuo buvo sumažintas skolininko turtinių teisių arešto mastas. Atsakovas šio patvarkymo nevykdė motyvuodamas tuo, jog yra 2013-12-09 Vilniaus apygardos teismo nutartimi sustabdytas skolininko turto, turtinių teisių ir piniginių lėšų realizavimas. Vilniaus apygardos teismo 2014-01-07 nutartimi buvo atsisakyta iškelti „PCS 85“ restruktūrizavimo bylą, o Lietuvos apeliacinio teismo 2014-02-27 nutartimi pirmosios instancijos teismo nutartis palikta galioti. Iš „PCS 85“ ieškovui liko neišieškota 19 863,73 Lt skolos dalis. Atsakovas 2014-03-05 į antstolio D. T. depozitinę sąskaitą pervedė 57 260,66 Lt. Atsakovas tiesiogiai 2013-10-29 „PCS 85“ pervedė 109 430,73 Lt.

14Ieškinys atmestinas.

15Byloje nustatytos aplinkybės.

16Antstolis D. T. 2013-07-24 patvarkymu (b.l. 10) atsakovui patvarkė, kad nusprendė areštuoti skolininkui „PCS 85“ priklausančias turtines teises į jam išmokėtinas pinigines lėšas, nustatyti 30 762,42 Lt turto arešto mastą. Taip pat šiuo patvarkymu nurodė, jog skolininkas „PCS 85“ neturi teisės priimti jokio reikalavimo įvykdymo. Prievolės skolininkui buvo nurodyta prievolę pagal suėjusius mokėjimo terminus įvykdyti antstoliui, pinigines lėšas, išmokėtinas „PCS 85“ per tris dienas nuo prievolės įvykdymo termino pabaigos pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą.

17Atsakovas 2013-07-29, atsakydamas į antstolio patvarkymą (b.l. 11), pranešė, kad jis su „PCS 85“ yra sudaręs dvi rangos sutartis. Iki patvarkymo gavimo dienos atsakovas nebuvo skolingas „PCS 85“. Pagal subrangos sutartis sulaikytų pinigų suma kokybės užtikrinimui sudaro 260 798,14 Lt ir kreditoriui bus sumokėta per 50 dienų nuo galutinio atliktų darbų akto pasirašymo po to, kai bus subrangovo įvykdytos atitinkamos sąlygos.

18To paties antstolio 2014-01-31 patvarkymu (b.l. 12) atsakovas buvo papildomai informuotas, kad visi mokėjimai pagal suėjusius mokėjimo terminus skolininkui „PCS 85“ 131 854,56 Lt sumoje nedelsiant nuo prievolės mokėjimo termino pabaigos privalo būti įvykdyti į antstolio depozitinę sąskaitą. Jeigu skolininkui išmokėtinoms lėšoms taikomi areštai pagal kelių antstolių patvarkymus ir jų neužtenka, jos turi būti išmokamos CPK 754 straipsnio nustatyta tvarka, t.y. proporcingai arešto sumai.

19Atsakovas antstoliui dėl 2014-01-31 patvarkymo 2014-02-03 atsakė (b.l. 14), kad „PCS 85“ nesumokėta suma sudaro 175 493,75 Lt. Vilniaus apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje B2-6355-258/2013 priėmė „PCS 85“ pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir sustabdė pareiškėjo turto, turtinių teisių ir piniginių lėšų realizavimą ir (ar) išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus. Šį nutarties nurodymą atsakovas suprato taip, kad neturi teisės pervesti pinigų į antstolio depozitinę sąskaitą iki to momento, kol paaiškės ar jo kreditoriui bus iškelta restruktūrizavimo byla.

20Iškelti „PCS 85“ restruktūrizavimo bylą Vilniaus apygardos teismo 2014-01-07 nutartimi buvo atsisakyta (b.l. 15-18). „PCS 85“ bankroto byla buvo iškelta 2014-08-20 civilinėje byloje Nr. B2-3575-585/2014 (b.l. 19).

21Atsakovas rangovui „PCS 85“ 2013-11-22 už atliktus darbus pervedė 21 263,33 Lt (b.l. 55).

22Nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikytina teisė.

23CPK 585 straipsnio 1 dalis nustato, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą; šio straipsnio 2 dalis, galiojusi iki pakeitimo (2014-10-16 redakcija) nustatė, kad asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 1000 Lt baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną.

24CPK 613 straipsnio 1 dalis nustato, kad vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu patvarkymu; šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad patvarkymo revoliucinėje dalyje nurodomas priimtas sprendimas ir patvarkymo apskundimo tvarka.

25Antstolio 2013-07-24 patvarkyme atsakovui buvo nurodyta, kad nustatytas 30 762,42 Lt arešto mastas, kad prievolės skolininkui nurodoma prievolę pagal suėjusius mokėjimo terminus įvykdyti antstoliui – pinigines lėšas, išmokėtinas PCS 85 per 3 dienas nuo prievolės įvykdymo termino pabaigos pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Atsakovas į antstolio depozitinę sąskaitą 21 263,33 Lt pervedė 2013-11-22, t.y. po antstolio patvarkymo atsakovui įteikimo, bet tuo metu kai galiojo Vilniaus apygardos teismo nutartis civilinėje byloje B2-6355-258/2013 ir buvo sustabdyta pareiškėjo turto, turtinių teisių ir piniginių lėšų realizavimas ar išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus. Šiuo atveju reikėtų vertinti kuris procesinis dokumentas: antstolio patvarkymas ar teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turėjo būti preoritetiškai vykdomas, t.y. kuris iš šių procesinių dokumentų turi aukštesnę juridinę galią. Pagal konstitucinius ir CPK bendruosius principus teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turi aukštesnę juridinę galią, nes įsiteisėjęs ar skubiai vykdytinas teismo sprendimas (plačiąja prasme) turi įstatymo galią, o antstolio patvarkymas – tai įrankis įvykdyti teismo sprendimą. Vadovaujantis šiuo procesinių dokumentų vertinimu, reikėtų laikyti, kad atsakovas, gavęs Vilniaus apygardos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo „PCS 85“ turtui ir turtinėms teisėms, pagrįstai nevykdė 2013-07-24 antstolio patvarkymo. Be to, 2013-10-29 atsakovas rangovui pervedė ne visą mokestį už atliktus darbus, o tik jo dalį, nes rašte (b.l. 14) buvo nurodyta bendra skola už atliktus darbus 175 493,75 Lt. Tik 2014-01-31 antstolio patvarkyme yra nurodoma, kad atsakovas papildomai informuojamas, t.y. ne patvarkoma, o papildomai informuojama, kad visi mokėjimai pagal suėjusius mokėjimo terminus skolininkui „PCS 85“ 131 854,56 Lt sumoje privalo būti įvykdyti į antstolio depozitinę sąskaitą. Šis patvarkymas neatitinka CPK nuostatų, keliamų patvarkymui, t.y. šiuo procesiniu dokumentu antstolis ne nusprendė, o papildomai informavo. Šio procesinio dokumento netgi nebūtų galima laikyti papildomu informavimu, nes jis turėtų atkartoti pirmojo patvarkymo turinį ir esmę, o šiame procesiniame dokumente nurodoma kitokia išieškoma suma, negu pradiniame patvarkyme, keičiasi patvarkymo esmė. Kaip nurodė atsakovas ir to nepaneigė ieškovas, tuo metu, kai atsakovas pervedė pinigus vykdydamas prievolę, iš „PCS 85“ buvo vykdomi ir kiti išieškojimai. Antstolis D. T. 2014-01-30 patvarkyme nurodė, kad jeigu skolininkui išmokėtinoms lėšoms taikomi areštai pagal kelių antstolių patvarkymus ir jų neužtenka, jos turi būti išmokamos pagal CPK 754 straipsnio nustatytą tvarką, t.y. proporcingai arešto sumai.

26Atsakovas į antstolio depozitinę sąskaitą 2014-03-05 pervedė 57 260,66 Lt (b.l. 111). Laikytina, kad jis antstolio 2013-07-24 patvarkymą įvykdė tinkamai. Jeigu antstolis manė, jog tikslinga, kad atsakovas visus „PCS 85“ skirtus mokėjimus turi pervesti į jo depozitinę sąskaitą, jis taip ir turėjo nurodyti savo 2013-07-24 patvarkyme. Be to, šiame patvarkyme antstolis patvarkė: „nurodyti skolininkui „PCS 85“, kad vadovaujantis CPK 749 straipsnio 3 dalimi skolininkas neturi teisės priimti jokio reikalavimo įvykdymo“. Šiuo atveju reikėtų laikyti, kad antstolio patvarkymo neįvykdė ne atsakovas, o „PCS 85“, nes jis priėmė betarpiškai iš atsakovo pinigines lėšas – 21 263,33 Lt. Antstolis į tokį skolininko elgesį nereagavo, todėl už jį neturi atsakyti prievolės skolininkui vykdytojas, šios bylos atsakovas.

27Kad atsakovas nepažeidė antstolio patvarkymo seka ir iš to, jog antstolis atsakovo nenubaudė už tai, kad jis dalį skolos pervedė ne į jo atsikaitomąją sąskaitą, o tiesiogiai „PCS 85“, kaip tai numato CPK 585 straipsnio 2 dalis.

28Ieškovo siekis prisiteisti iš atsakovo 19 863,73 Lt sumą, atsakovui būtų papildomas mokėjimas už rangos darbus tuo atveju, kai už šiuos darbus jis su darbų atlikėju yra pilnai atsiskaitęs. Ieškovo atstovas pripažino, kad jis nėra pareiškęs kreditorinio reikalavimo „PCS 85“ bankroto byloje. Šia teise jis gali pasinaudoti, todėl 19 863,73 Lt skolos išieškojimo teisė iš „PCS 85“ jam yra užtikrinta pasinaudojus šiuo procesiniu veiksmu.

29Ieškovas 19 863,73 Lt iš atsakovo prašo priteisti kaip jam padarytą žalą, tačiau neįrodė, kad jis neturi teisės gauti šio įsiskolinimo kitais būdais (pvz. pareikšdamas kreditorinio reikalavimo bankroto byloje). Taip pat neįrodė priežastinio ryšio tarp galimos žalos ir neteisėtų atsakovo veiksmų jo atžvilgiu. Nuo to momento, kai ieškovas kreipėsi į antstolį dėl priverstinio skolos išieškojimo, visa atsakomybė už tinkamą sprendimo vykdymą atitenka antstoliui. Antstolis, vykdydamas išieškojimą ieškovo naudai, atsakovo neteisėtų veiksmų vykdymo procese nenustatė. Todėl ieškovas, manydamas, kad buvo netinkamai įvykdytas sprendimas, galėtų pareikšti pretenzijas antstoliui, o ne atsakovui (CK 6.249 straipsnis).

30Atmetus ieškovo ieškinį, jam iš atsakovo nepriteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

31Vadovaujantis CPK 96 straipsniu, iš ieškovo valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kurias sudaro 19,91 EUR (b.l. 2).

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270 straipsniais,

Nutarė

33Ieškovo UAB „Monorento“, į.k. 302828331 ieškinį atsakovui UAB „Kauno dujotiekio statyba“, į.k. 133276384, tretiesiems asmenims: bankrutuojančiai UAB „PCS 85“, atstovaujamai bankroto administratoriaus UAB „Top Consult“, į.k. 186191365, antstoliui D. T. dėl 19 863,73 Lt žalos atlyginimo atmesti.

34Priteisti iš ieškovo UAB „Monorento“, į.k. 302828331 valstybei 19,91 EUR (devyniolika EUR 91 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

35Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė, sekretoriaujant... 2. dalyvaujant:... 3. ieškovo UAB „Monorento“, į.k. 302828331 atstovui, advokatui Arvydui... 4. atsakovo AB „Kauno dujotiekio statyba“, į.k. 133276384 atstovei R. L. Z.,... 5. nedalyvaujant tretiesiems asmenims: bankrutuojančios UAB „PCS 85“ atstovui... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 7. Ieškovas pradiniu ieškiniu prašė (b.l. 3-7) priteisti iš atsakovo 19... 8. Ieškovas ieškiniuose ir jo atstovas teismo posėdyje nurodė, kad buvo... 9. Atsakovo atstovė prašė ieškinį atmesti. Savo atsiliepime į ieškinį... 10. Antstolis atsakovo už tai, kad jis dalį pinigų pervedė betarpiškai „PCS... 11. Tretieji asmenys į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio vietą ir laiką... 12. Trečiasis asmuo bankrutuojančios UAB „PCS 85“ administratorius UAB „Top... 13. Antstolis į teismo posėdį neatvyko, tačiau pateikė teismui informaciją... 14. Ieškinys atmestinas.... 15. Byloje nustatytos aplinkybės.... 16. Antstolis D. T. 2013-07-24 patvarkymu (b.l. 10) atsakovui patvarkė, kad... 17. Atsakovas 2013-07-29, atsakydamas į antstolio patvarkymą (b.l. 11),... 18. To paties antstolio 2014-01-31 patvarkymu (b.l. 12) atsakovas buvo papildomai... 19. Atsakovas antstoliui dėl 2014-01-31 patvarkymo 2014-02-03 atsakė (b.l. 14),... 20. Iškelti „PCS 85“ restruktūrizavimo bylą Vilniaus apygardos teismo... 21. Atsakovas rangovui „PCS 85“ 2013-11-22 už atliktus darbus pervedė 21... 22. Nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikytina teisė.... 23. CPK 585 straipsnio 1 dalis nustato, kad antstolio reikalavimai vykdyti... 24. CPK 613 straipsnio 1 dalis nustato, kad vykdymo proceso metu iškylančius... 25. Antstolio 2013-07-24 patvarkyme atsakovui buvo nurodyta, kad nustatytas 30... 26. Atsakovas į antstolio depozitinę sąskaitą 2014-03-05 pervedė 57 260,66 Lt... 27. Kad atsakovas nepažeidė antstolio patvarkymo seka ir iš to, jog antstolis... 28. Ieškovo siekis prisiteisti iš atsakovo 19 863,73 Lt sumą, atsakovui būtų... 29. Ieškovas 19 863,73 Lt iš atsakovo prašo priteisti kaip jam padarytą žalą,... 30. Atmetus ieškovo ieškinį, jam iš atsakovo nepriteistinos bylinėjimosi... 31. Vadovaujantis CPK 96 straipsniu, iš ieškovo valstybei priteistinos išlaidos,... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270 straipsniais,... 33. Ieškovo UAB „Monorento“, į.k. 302828331 ieškinį atsakovui UAB „Kauno... 34. Priteisti iš ieškovo UAB „Monorento“, į.k. 302828331 valstybei 19,91 EUR... 35. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...