Byla 2S-263-370/2012
Dėl Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-09-01 nutarties, suinteresuotas asmuo – hipotekos kreditorius UAB „Medicinos bankas“

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Danguolė Martinavičienė rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi hipotekos skolininko ir įkeistų daiktų savininko UAB „Valmarkas“ atskirąjį skundą dėl Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-09-01 nutarties, suinteresuotas asmuo – hipotekos kreditorius UAB „Medicinos bankas“,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriaus teisėjui 2011-03-21 patenkinus kreditoriaus pareiškimą įkeisti daiktai buvo areštuoti ir skolininkas bei įkeistų daiktų savininkas buvo įspėtas, kad per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos negrąžinus skolos įkeisti daiktai bus parduoti varžytynėse.

3Hipotekos kreditorius Klaipėdos miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriui 2011-08-04 pateikė pakartotinį pareiškimą Nr. 2-5016-144/2011 dėl priverstinio skolos išieškojimo iš įkeistų daiktų: 12,43 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), 77,09 kv. m ploto gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), 38 kv. m ploto tvarto, unikalus Nr. ( - ), 12 kv. m kiemo rūsio, unikalus Nr. ( - ), 52 kv. m ploto daržinės, unikalus Nr. ( - ), kiemo statinių (šulinio, lauko tualeto), unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ). Įkeistų daiktų bendra vertė hipotekos lakšte – 1 600 000 Lt. Hipotekos lakštas užregistruotas 2008-02-25, Nr.03/2008/02553, kodas 03120080002589 (su vėlesniais pakeitimais).

4Kreditorius nurodė, kad skolininkas neįvykdė teismo įspėjimo ir per vieno mėnesio terminą bankui skolos negrąžino, todėl skola pagal 2008-02-13 kredito sutartį Nr. LOAN_48628 išieškotina priverstinai, parduodant iš varžytynių hipotekos lakštu įkeistus nekilnojamuosius daiktus. Skolininko skolą 2011-08-01 bankui sudaro: 266 837,94 EUR, iš kurių 203 223 EUR negrąžintas kreditas, 21 139,53 EUR priskaičiuotos ir nesumokėtos palūkanos, 42 474,43 EUR priskaičiuoti ir nesumokėti delspinigiai. vadovaujantis kredito sutarties 2.2 ir 4.3 punktais (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), skolininkas privalo mokėti kreditoriui sutartines 5,64313 proc. metines palūkanas už negrąžintą kredito likutį iki visiško skolos sumokėjimo kreditoriui dienos. Taip pat skolininkas privalo mokėti kreditoriui įstatymines kompensavimo funkciją atliekančias 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriaus teisėja 2011-09-01 nutartimi nutarė įkeistus daiktus už skolą parduoti varžytynėse.

6Atskiruoju skundu skolininkas ir įkeistų daiktų savininkas prašo šią nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad prie prašymo pradėti išieškojimą Hipotekos skyriui privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius, kad pagrindinę prievolę nustatanti sutartis pasibaigė ją vienašališkai prieš terminą nutraukus. Pirmosios instancijos teismas priimdamas nutartį šių aplinkybių netyrė. Nors hipotekos teisėjas nesprendžia ginčų dėl teisės, tai negali būti pagrindu apsiriboti tik formaliais veiksmais, nes teismas privalo vadovautis bendraisiais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, turi pareigą ir teisę veikti ex officio, kai to reikalauja viešojo intereso apsauga. Pirmosios instancijos teismas privalėjo atsižvelgti į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-06-15 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011 suformuotą teismų praktiką ir spręsdamas klausimą dėl kreditoriaus reikalavimo patenkinimo įvertinti šalių sudarytos kredito sutarties nuostatas, susijusias su kreditoriaus teise vienašališkai prieš terminą nutraukti sutartį ir pareikalauti iš skolininko visos sumos grąžinimo, sąžiningumo aspektu, taip pat įvertinti, ar nutraukiant sutartį kreditorius vadovavosi CK 6.209 str., 6.217 str. 3 d. nuostatomis. Kreditorius 2010-09-28 nutraukdamas sutartį skolininkui nesuteikė jokio papildomo protingo termino pradelstai įvykdyti prievolei, kuri, lyginant ją su visa paskolos suma, buvo sąlyginai nedidelė, ir kurios įvykdymas nereikalavo priverstinio įgyvendinimo.

7Atsiliepime hipotekos kreditorius prašo skolininko atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad apelianto teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas netyrė ir nevertino įrodymų, ar kredito sutartis buvo nutraukta tinkamai, neatitinka tikrovės. Apeliantas remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais byloje, kurioje buvo sprendžiami vartojimo kredito sutarties nutraukimo klausimai. Skolininkas nuo pat 2009 m. spalio mėn. nemoka palūkanų ir negrąžina kredito dalių. Skolininko pradelsta suma yra ypatingai didelė. CK 6.874 str. 2 d. kreditoriui suteikia teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su palūkanomis ir nenutraukus kredito sutarties. Taip pat kreditorius turėjo teisę pradėti priverstinį skolos išieškojimą ir tuo pagrindu, kad 2010-03-16 pasibaigė draudimo sutartis, tačiau skolininkas įkeisto turto neapdraudė (CK 4.196 str. 1 d. 5 p.).

8Atskirasis skundas netenkintinas.

9Sutikdamas su kreditoriaus atsiliepimo argumentais teismas atmeta atskirojo skundo argumentus, kad pirmosios instancijos teismas neva nepatikrino šalių kredito sutarties nutraukimo prieš terminą pagrindų bei sutarties nutraukimo fakto egzistavimo. Jau su pirmuoju pareiškimu dėl priverstinio skolos išieškojimo kreditorius teismui pateikė rašytinius įrodymus apie skolininko įspėjimą dėl sutarties netinkamo vykdymo, taip pat apie vienašališką sutarties nutraukimą (b. l. 19, 20). Sutarties 7.4 punkte nustatyta kreditoriaus teisė raštu pareikalauti, kad kredito gavėjas per 10 dienų nuo banko reikalavimo išsiuntimo dienos pašalintų bet kurį sutarties pažeidimą ir įvykdytų atsiradusią prievolę. Sutarties 7.5 punkte nustatyta kreditoriaus teisė vienašališkai nutraukti sutartį prieš terminą, įspėjus kredito gavėją raštu prieš 10 dienų nuo banko pranešimo išsiuntimo dienos, ir pareikalauti, kad kredito gavėjas per 10 dienų nuo banko pranešimo apie kredito sutarties nutraukimą išsiuntimo dienos grąžintų visą kreditą prieš terminą, sumokėtų priskaičiuotas palūkanas bei kitas mokėtinas sumas, esant bent vienai iš sutarties 7.5.1–7.5.8 punktų nurodytų aplinkybių (b. l. 10). Sutarties 7.5.2 punkte nurodyta aplinkybė – kredito gavėjas ilgiau kaip 60 dienų negrąžina kredito dalies ir/ar nemoka palūkanų ir/ar nemoka kitų pagal sutartį mokėtinų sumų, sutarties 7.5.8 punkte nurodyta aplinkybė – kredito gavėjas nevykdo banko pagal sutarties 7.4 punktą pateikto reikalavimo. Kreditoriaus pateikti rašytiniai įrodymai (b. l. 21, 22) patvirtina, kad raginimas padengti įsiskolinimą ir pranešimas apie sutarties nutraukimą skolininkui buvo įteikti laiku. Be to, egzistavo ir kitas sutartyje nustatytas sutarties nutraukimo pagrindas – skolininkas neapdraudė įkeisto turto (sutarties 3.1, 7.5.1, 7.5 p.). Atskirai pažymėtina, kad sutartis buvo nutraukta tik 2010-09-16, t. y. praėjus penkiems mėnesiams po įspėjimo, todėl atmestinas kaip deklaratyvus ir apelianto argumentas, kad kreditorius nesuteikė jam galimybės sutarties pažeidimams pašalinti. Kreditorius nurodė, kad skolininkas nedengia skolos nuo pat 2010 m. spalio mėnesio, apeliantas tai paneigiančių duomenų nenurodė, jau nekalbant apie įrodymų pateikimą. Esant bent daliniam įsiskolinimui, hipotekos kreditorius turi teisę paduoti pakartotinį pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo, kuris yra pagrindas teismui priimti nutartį už skolą įkeistus daiktus parduoti iš varžytynių (CK 4.192 str. 1 d., CPK 558 str. 2 d.). Teismas sutinka su kreditoriaus atsiliepimo argumentu, kad apelianto pradelsta suma, kuri kartu su palūkanomis ir delspinigiais prieš sutarties nutraukimą buvo 76 251,27 EUR, sudarė didelę sutartinių prievolių dalį, todėl sutarties pažeidimas laikytinas esminiu CK 6.209 str. 3 d. ir 6.217 str. 1 d. prasme. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad šalių kredito sutartis buvo nutraukta egzistuojant tiek sutartyje, tiek įstatyme nustatytiems pagrindams, laikantis sutartyje ir įstatyme nustatytos tvarkos, todėl kreditorius turėjo teisę reikalauti patenkinti hipoteka apsaugotą reikalavimą prieš terminą (CK 4.196 str. 1 d. 5 p., 6.209 str. 3 d., 6.217 str. 1, 3, 5 d., 6.218 str. 1 d., 6.874 str. 2 d.).

10Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutarties atskirojo skundo motyvais naikinti ar keisti nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

11Teismas, vadovaudamasis LR CPK 334–339 str.,

Nutarė

12Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai