Byla 2A-153-280/2016
Dėl įpareigojimų nutraukti neteisėtus veiksmus, žalos atlyginimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Laimutės Sankauskaitės, kolegijos teisėjų: Margaritos Dzelzienės, Laimanto Misiūno,

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Šilo gojus“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-48-956/2015 pagal ieškovės B. G. ieškinį atsakovui UAB „Šilo gojus“, trečiajam asmeniui BUAB „Livena“, UAB "ADVENA" ir KO“ dėl įpareigojimų nutraukti neteisėtus veiksmus, žalos atlyginimo ir

Nustatė

3Ieškovė ieškiniu prašė teismo įpareigoti atsakovą jai nuosavybės teise priklausančiame 0,22 ha žemės sklype, esančiame ( - ), nutraukti kuro pardavimo/degalinės veiklą bei bet kokią su tuo susijusią veiklą, priteisti iš atsakovo 3887,71 EUR žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laiką nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinyje ieškovė nurodė, kad jai nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype yra atsakovo valdomi ir tretiesiems asmenims priklausantys statiniai, naudojami degalinės veiklai. 2002-09-23 tarp ieškovės ir R. B. komercinės firmos „Livena“ buvo sudaryta žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 03/02N, o nuo 2003-01-05 žemės sklypo nuomos sutartis tarp ieškovės ir UAB „Livena“. 2012-06-04 atsakovas ir trečiasis asmuo BUAB „Livena“ sudarė nekilnojamojo turto (degalinės ir jos įrenginių) nuomos sutartį. Ieškovė 2012-09-14 davė sutikimą nuomininkui BUAB „Livena“ subnuomoti žemės sklypą tikslu vykdyti ūkinę komercinę veiklą atsakovui UAB „Šilo gojus“.

5Žemės subnuomos rašytinė sutartis nebuvo sudaryta. BUAB „Livena“ 2012-12-03 pranešimu informavo UAB „Šilo gojus“, kad nutrauks su ieškove žemės sklypo nuomos sutartį, nes BUAB „Livena“ savo reikmėms išnuomoto sklypo nenaudoja, o UAB „Šilo gojus“ kaip naudotojas nesutinka apmokėti už šio sklypo nuomą, todėl savininkė gali pareikalauti atlaisvinti žemės sklypą nuo bet kokios veiklos. Po 2012-12-03 pranešimo atsakovas žemės sklype toliau vykdė ūkinę komercinę veiklą. 2013-02-07 nutraukta žemės sklypo nuomos sutartis su BUAB „Livena“, nes atsakovas atsisakė mokėti nuomos mokestį. Iki 2013-02-07 nuomos mokestį už žemės sklypą ieškovei mokėjo BUAB „Livena“, todėl jokių pretenzijų nei atsakovui, nei trečiajam asmeniui dėl nuomos mokesčio iki 2013-02-07 ieškovė neturi.

6Po žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo atsakovas neatlaisvino žemės sklypo, toliau jame vykdo degalinės veiklą. Ieškovė prašė atsakovą atlaisvinti jos žemės sklypą arba sudaryti naują žemės sklypo nuomos sutartį anksčiau galiojusios sutarties sąlygomis. 2013-04-19 atsakovas pateikė pasiūlymą už žemės sklypo nuomą mokėti 470 Lt per metus. 2013-04-25 pranešimu ieškovė atmetė atsakovo pasiūlymą, nes nesutiko su nuomos mokesčio dydžiu, ir dar kartą pareikalavo atsakovą nutraukti degalinės veiklą bei atlaisvinti žemės sklypą. Atsakovas nesutiko sudaryti žemės nuomos sutarties. Dėl statinių nuomos nei trečiasis asmuo BUAB „Livena“, nei atsakovas ieškovės sutikimo neprašė. ( - ) miesteliui reikalinga degalinė, todėl ieškovė davė sutikimą jos žemės sklype statyti statinius. Nesiekia ir neketina prašyti nusikelti statinių nuo jos žemės sklypo, tik nori, kad būtų sąžiningai su ja atsiskaityta.

7Panevėžio miesto apylinkės teismas ieškovės ieškinį tenkino, pripažino BUAB „Livena“ ir UAB „Šilo gojus“ 2012-06-04 sudarytą nekilnojamojo turto (statinių) nuomos sutartį negaliojančia nuo jos sudarymo momento; įpareigojo atsakovą UAB „Šilo gojus“ per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ieškovei B. G. nuosavybės teise priklausančiame 0,22 ha žemės sklype, esančiame ( - ), nutraukti kuro pardavimo/degalinės veiklą bei bet kokią su tuo susijusią veiklą; nustatyti, kad atsakovui UAB „Šilo gojus“, į.k. 302316085, neįvykdžius teismo sprendimo dalies - ieškovei B. G. nuosavybės teise priklausančiame 0,22 ha žemės sklype, esančiame ( - ), nutraukti kuro pardavimo/degalinės veiklą bei bet kokią su tuo susijusią veiklą - per du mėnesius nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, jam skiriama 500 EUR (penki šimtai eurų) bauda;

8Teismas priteisė iš atsakovo UAB „Šilo gojus“ 3887,71 EUR žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2014-04-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 158,05 EUR žyminį mokestį, 365,85 EUR išlaidas advokato padėjėjo pagalbai apmokėti, 72,41 EUR išlaidas už žemės sklypo nuomos rinkos įvertinimą – ieškovės B. G., naudai, bei 8,59 EUR išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

9Teismas nustatė, kad atsakovas neteisėtai naudojasi ieškovei priklausančiu žemės sklypu, esančiu ( - ), 2012-06-04 nekilnojamojo turto (statinių) nuomos pagrindu. BUAB „Livena“ ir UAB „Šilo gojus“ sudarė minėtą nuomos sutartį, neturėdama ieškovės sutikimo.

102003-01-05 ieškovė ir UAB „Livena“ sudarė nuomos sutartį, kad ieškovė leidžia BUAB „Livena“ vykdyti degalinės veiklą nuomojame žemės sklype. Atsakovas 2012-06-04, sudarydamas nuomos sutartį su UAB „Livena“, tokio ieškovės sutikimo neturėjo. Teismas konstatavo, kad sudaryta 2012-06-04 statinių nuomos sutartis prieštarauja 2003-01-05 žemės nuomos sutarties 4.1 p.. BUAB „Livena“ 2013-02-07 vienašališkai prieš terminą nutraukė žemės sklypo nuomos sutartį su ieškove. 2012-09-14 ieškovo davė sutikimą UAB „Livena“ subnuomoti jai priklausantį žemės sklypą ir vykdyti ūkinę veiklą, su sąlyga, kad atsakovas sudarys žemės nuomos sutartį su BUAB „Livena“. Žemės nuomos sutartis sudaryta nebuvo. Teismas konstatavo, kad šiuo atveju ieškovės sutikimas buvo reikalingas.

11Teismas nustatė, kad atsakovas ir trečiasis asmuo elgėsi nesąžiningai, nepranešdami ieškovei apie pastatų nuomą bei negalėdami nurodyti kokiu tikslu sudarė 2012-12-18 susitarimą dėl 2012-06-04 sutarties vykdymo. Teismas padarė išvadą, kad atsakovo ir trečiojo asmens sudaryta 2012-06-04 nekilnojamojo turto statinių nuomos sutartis prieštarauja imperatyviai CK 6.532 str. 4 d. įtvirtintai normai, todėl sutartis yra niekinė ir negalioja nuo jos sudarymo momento. Nustatęs, kad negalima taikyti restitucijos dėl šalių santykių specifiškumo, jos netaikė. Teismas nurodė, kad sandorio pripažinimo negaliojančiu tikrieji tikslai bus pasiekti teismui patenkinus ieškovės reikalavimą įpareigoti atsakovą nutraukti kuro pardavimo/degalinės veiklą, nes atsakovui nutraukus veiklą bus atlaisvinti ir grąžinti trečiajam asmeniui UAB „Livena“ priklausantys statiniai. Taip bus atkurtas socialinis teisingumas ir atkurta iki sandorio sudarymo buvusi šalių padėtis.

12Teismas nustatė, kad ieškovė yra 0,22 ha žemės sklypo, esančio ( - ) savininkė. Teismui pripažinus 2012-06-04 statinių nuomos sutartį negaliojančia bei nustačius, kad nei ieškovė, nei BUAB „Livena“ su atsakovu žemės sklypo nuomos sutarties nesudarė, o atsakovas vykdo ieškovės žemės sklype degalinės veiklą, nesudariusi žemės nuomos sutarties bei nesant ieškovės leidimo, konstatavo, kad atsakovas neteisėtai naudojasi ieškovės žemės sklypu vykdydamas ūkinę-komercinę veiklą. Atsakovui nepateikus įrodymų, kad teisėtai naudojasi ieškovei priklausančiu sklypu su kuo nesutinka ieškovė, teismas konstatavo, kad yra pažeidžiama ieškovės teisė tinkamai naudotis jai priklausančiu nekilnojamuoju turtu ir taip pažeidžiamos jos kaip savininkės teises ir laikė, kad ieškovės reikalavimas nutraukti kuro pardavimo/degalinės veiklą yra pagrįstas ir tenkinamas.

13Teismas nustatė, kad trečiasis asmuo BUAB „Livena“ jokios veiklos ant ieškovei priklausančio sklypo nevykdo, ieškovė neprieštarauja, kad ant jos žemės stovėtų degalinės įrenginiai. Ieškovės reikalavimas grindžiamas žalos atlyginimu. Atsakovo neteisėti veiksmai , o ne trečiojo asmens BUAB „Livena“ veiksmai daro žalą ieškovės interesams. Trečiajam asmeniui BUAB „Livena“ nuo 2014-03-13 pripažinta bankrutavusia ir likviduota, nuo 2013-02-07 tarp BUAB „Livena“ ir ieškovės nuomos sutartis nutraukta, BUAB „Livena“ nuo 2012-06-04 jokios veiklos nebevykdė, todėl pagal ieškovės reikalavimus atsakyti negali, o atsakovas yra tinkamas, nes jis savo veiksmais tiesiogiai daro žalą ieškovei.

14Teismas nurodė, kad nuo 2002-09-23 iki 2013-02-07 trečiasis asmuo BUAB „Livena“ mokėjo ieškovei kasmėnesinį nuomos mokestį nuo 470 iki 471 Lt dydžio. Atsakovas, neturėdamas teisinio pagrindo, vykdo veiklą ieškovės sklype nuo 2013-02-07 iki sprendimo priėmimo dienos. Šalims nepavykus susitarti dėl nuomos kainos, atsakovas turi kompensuoti ieškovei patiriamus nuosavybės suvaržymus. Atsakovas, nemokėdamas ieškovei nuomos mokesčio, gavo naudos, t.y. sutaupė savo lėšas. Jei atsakovas naudotųsi žemės sklypu teisėtai, ieškovė būtų gavusi pajamas. Atsakovas, žinodamas, kad 2013-02-07 yra nutraukta žemės nuomos ieškovei priklausančio sklypo sutartis, nesusitarė su ieškove dėl žemės nuomos kainos ir leidimo vykdyti degalinės veiklą. Atsakovas negalėjo tikėtis, kad nuomos sutartis bus sudaryta tik jį tenkinančiomis sąlygomis ar už naudojimąsi visai nereiks mokėti. Atsakovas, pateikdamas teismui kitų savo degalinių žemės nuomos kainas, patvirtino, kad jam yra žinoma, kad norint eksploatuoti degalinės statinius, reikia turėti teisę ir į žemės sklypą. Teismas pripažino, kad ieškovės prašomas 38871, Eur žalos atlyginimas už laikotarpį nuo 2013-02-07 iki 2015-06-25, skaičiuojant po 136,41 Eur (471 Lt) per mėnesį yra pagrįstas. Žalos dydį patvirtino žemės rinkos vertės nustatymo pažyma, nuomos sutartis, kurioje nurodyta, kad 136,41 Eur žemės mokestis išliks iki 2027-10-01. Atsakovas, siekdamas įrodyti, kad ieškovės prašomas žemės mokestis yra per didelis, pateikė žemės sklypų, kuriuose vykdoma degalinės veikla, nuomos sutartis, kuriose metinė nuomos kaina nurodyta nuo 26,06 iki 28,96 Eur. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad sutartys sudarytos su UAB „Šilo gojus“ vadovo šeimos nariais ar įmonės darbuotojais, bei atsižvelgęs, kad šios sutartys nėra registruotos viešame registre, laikė jas neinformatyviomis ir jų nevertino. Atsakovas ,siūlydamas ieškovei sudaryti nuomos sutartį, iš esmės pripažino, kad ieškovei atsiranda nuostoliai dėl atsakovo naudojimosi ieškovei priklausančiu žemės sklypu.

15Atsakovas UAB „Šilo gojus“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015-10-15 sprendimą ir priimti naują sprendimą- ieškinį atmesti, bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, išreikalauti iš ieškovės žemės nuomos sutartį su UAB „Omnitel“. Apeliantas nurodo, kad teismas netinkamai taikė CK 6.532 str. 4 d., bei taikė materialines teisės normas sandorį pripažindamas niekiniu ex officio, pažeidė įrodymų vertinimo taisykles. Nesutinka, kad buvo įstatyme numatytos sąlygos pripažinti sandorį niekiniu.. Šioje byloje nebuvo gautas ieškovės rašytinis prašymas pripažinti sandorį niekiniu, todėl teismas neturėjo teisinio pagrindo šio klausimo spręsti iš esmės. Savo iniciatyva teismas pripažįsta sandorį niekiniu ir taiko niekinio sandorio teisnius pagrindus tik tada, kai nagrinėjant bylą pagrindas pripažinti sandorį niekiniu tampa akivaizdus. Byloje ieškovė savalaikiai ir tinkama forma (raštu) reikalavimo nepareiškė , ieškovo atstovo reikalavimas per baigiamąsias kalbas buvo siurprizinis, atsakovas neturėjo galimybės tinkamai pasiruošti gynybai. Ginčo 2012-06-04 sutarties neteisėtumas nėra ir nebuvo akivaizdus. Teismas nepagrįstai išėjo už ieškinio ribų ir savarankiškai rėmėsi kitu pagrindu, nei buvo nurodyta ieškinyje. Teismas nenurodė, koks įstatymas numatė atsakovo pareigą prieš nuomojantis statinius gauti žemės savininko sutikimą. 2012-06-04 sutartyje teismas nepagrįstai pripažino, kad yra pažeistas 2003-01-05 sutarties 4.1 p., nes sutartyje nėra sąlygos, kad nuomininkas BUAB „Livena“ privalo gauti žemės nuomotojos – ieškovės sutikimą, norėdamas išnuomoti patalpas. Atsakovui sudarant žemės nuomos sutartį nekilo pareiga rūpintis žemės nuomos klausimais. BUAB „Livena“ turėjo teisinį pagrindą naudotis žeme pagal 2003-01-05 nuomos sutartį. 2012-06-04 ginčo sutartis buvo reali ir vykdoma, todėl atsirado sandorio prigimtį atitinkantys teisiniai padariniai. 2012-08-31 įvyko pastatų perdavimas, nuomininkas mokėjo nustatyto dydžio nuomą.

16Pastatų savininkui prievolė atsiskaityti su žemės savininke pagal galiojančią žemės nuomos sutartį neišnyko. BUAB „Livena“ ir toliau mokėjo nuomą, šalių pasikeitimas naudojime pats savaime jokių neigiamų padarinių ieškovei nesukūrė. Faktas, kad pastatų nuomos sutartis buvo sudaryta be žemės savininko raštiško sutikimo, nevertintina kaip imperatyvo pažeidimas. Ieškovė tokį sutikimą yra davusi po pastatų nuomos sutarties sudarymo, jos sutikimas nėra atšauktas ar panaikintas. Reikalavimas turėti žemės sklypo savininko sutikimą buvo numatytas, todėl net ir laikant, kad buvo padarytas pažeidimas, jis yra formalus, nes vėliau, po sutarties pasirašymo, ieškovės leidimas buvo gautas.

17Pastatų savininkas BUAB „Livena“ žemės sklypo subnuomos sutarties su atsakovu nesudarė, 2013-02-07 žemės nuomos sutartį nutraukė. BUAB „Livena“ tinkamai nevykdė savo pareigų, neužtikrino žemės nuomos mokėjimo tęstinumo, todėl visos neigiamos pasekmės turėjo kilti jam ir jis turėjo būti atsakovu šioje byloje. Nesant subnuomos sutarties ieškovė pati veikė pasyviai, pritardama nuomos sutarties nutraukimui ir pati duodama sutikimą subnuomoti žemę, nenurodė termino ir kt.

18BUAB „Livena“, sudarydama savo pastatų nuomos sutartį, automatiškai neperkėlė pareigos atsakovui mokėti ir už žemę po jais, sutartyje to nėra aptarta. Laikytina, kad prievolę, kaip pastatų savininkas, pasiliko sau. Pagal CK 6.478 str. 2 d. nekilnojamųjų daiktų nuomos sutartis prieš trečiuosius asmenis gali būti panaudota tik tuo atveju, jeigu ji įstatymų nustatyta tvarka įregistruota viešame registre. Nagrinėjamu atveju žemės nuomos sutartis nebuvo išviešinta, todėl ieškovė negali ja remtis prieš atsakovą. Nuomos sutartis buvo BUAB „Livena“ kreditorių susirinkimo sprendimu nutraukta dėl nuomos kainų rinkoje pasikeitimo kaip ekonomiškai nenaudinga bankrutuojančiai bendrovei. Trečiasis asmuo elgėsi nesąžiningai, keisdamas susitarimą dėl žemės nuomos sąlygų, žinodamas, kad jų nevykdys ir šią pareigą siekdamas perkelti atsakovui. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovas neturėjo leidimo ieškovės žemės sklype vykdyti degalinės veiklą, nes toks leidimas buvo duotas tik vėliau. Pastatų nuomos sutartis, sudaryta 2012-09-14, pastatai perduoti 2012-08-31, leidimas subnuomoti duotas 2012-09-14, nuomos mokestį ieškovei iki 2013-12-07 mokėjo BUAB „Livena“. Ieškovė, žinodama apie kitą pastatų naudotoją, pripažino pasikeitusią situaciją ir pretenzijų už tą laikotarpį nereiškia. Pagal ieškovę šis periodas nei teisiškai, nei faktiškai nepažeidė jos teisių, nors visas sandoris nuo jo sudarymo momento pripažintas niekiniu nuo jo sudarymo momento. Patikslintą ieškinį ieškovė pareiškė esant galiojančiam ir įsiteisėjusiam Panevėžio apygardos teismo sprendimui, ne tam atsakovui, nes UAB „Šilo gojus“ nėra tinkamas atsakovas šioje byloje. Todėl buvo prašoma atsakovą pakeisti tinkamu atsakovu, apie kurį yra pasisakęs Panevėžio apygardos teismas 2015-05-28 nutartyje civilinėje byloje Nr.2A-277-544/2015. Atsakovo nuomone, ieškovė piktnaudžiauja savo teisėmis, todėl nepateisinama ginti jos interesus. Apelianto nuomone, reikalauti atlyginti žalą iš dabartinio statinių naudotojo nėra pasirinkimo teisė. UAB "Šilo gojus“ jokia sutartimi neperėmė BUAB „Livena“ teisių ir pareigų, bei sutartinių įsipareigojimų, todėl ieškovė galėjo kreiptis tik dėl įpareigojimo sudaryti nuomos sutartį ir dėl nuomos kainos nustatymo, bet ne reikalauti sumų už praeitą laikotarpį. 2012-06-04 statinių nuomos sutartis teisėta, vykdoma, sukėlė realias pasekmes šalims, UAB „Šilo gojus“ mokėjo nuompinigius už pastatus, apmokėjimas už žemę joje nebuvo aptartas. BUAB „Livena“ mokėjo nuomą už žemę ieškovei pagal 2003-01-05 sutartį. Naudotis žeme po išsinuomotais pastatais leidžia CK 6.532 str. 3 d. nuostatos. Todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad apeliantas neturėjo teisinio pagrindo naudotis žemės sklypu. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovė dėl atsakovo veiksmų patyrė 3887,71 Eur žalą. Atsakovas nėra nuomos ar subnuomos sutarties šalis, todėl nėra skolingas.

19Pagrindo nutraukti atsakovo veiklą nėra. 2014-03-13 BUAB „Livena“ bankrutavo. Ieškovei iškilo būtinybė su naujuoju savininku tartis dėl žemės nuomos sąlygų ir kainos. Šiuo metu pastatų savininkas yra UAB „Šilo gojus“. Nuo šio momento galima kalbėti apie apelianto pareigas žemės savininkei ir ieškovės teisę prašyti teisingo atlygio. Susitarimas turi būti pasiektas abipusių nuolaidų būdu, o ne automatiškai paskaičiuota ir perkelta 3887,71 Eur skola. Teismas trečiojo asmens BUAB „Livena“ paaiškinimą, kad 2012-08-18 susitarimas buvo pasirašytas dėl nuomos vykdymo tomis pačiomis sąlygomis, nesant tokio dokumento byloje, tam pritarė ir konstatavo atsakovo nesąžiningumą. Teismas nepagrįstai atsakovo pateiktų žemės nuomos sutartyse kainų dydį vertino kaip neatitinkantį realios kainos, o ieškovės sudarytoje nuomos sutartyje žemės kainą laikė realia, nors abi sutartys nebuvo įregistruotos.

20Ieškovė dalį 22 a. žemės sklypo (45 a) yra išnuomojusi telefono operatoriui „Omnitel“. Šis sklypas yra apie 70 m. nuo ginčo degalinės, t.y. tame pat ieškovei priklausančiame žemės sklype. Tai patvirtina, kad ieškovė yra nesąžininga ir nuslėpė nuo teismo šią aplinkybę, todėl žemės sklypo sutartis išreikalautina.

21Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė B. G. prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti ir Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015-10-15 sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas apeliaciniame procese.

22Ieškovė tvirtina, kad pirmos instancijos teismas, išsamiai ir visapusiškai įvertinęs byloje esančius įrodymus, pagrįstai konstatavo, kad ieškovės sutikimo dėl 2012-06-04 statinių nuomos sutarties sudarymo nebuvo, o abi šios sutarties šalys (atsakovas ir trečiasis asmuo) elgėsi nesąžiningai, ieškovės atžvilgiu nepasakydamos jai apie statinių nuomą. Kad prieš sudarydamas 2012-06-04 statinių nuomos sutartį atsakovas neprašė ieškovės sutikimo, patvirtino ir pats atsakovo atstovas V. A.. Teismas pagrįstai konstatavo, kad, net ir ieškovei sužinojus apie statinių nuomą, nei viena sutarties šalis neprašė jos sutikimo, t.y. ieškovės sutikimo dėl 2012-06-04 nekilnojamojo turto (statinių) nuomos sutarties sudarymo nebuvo.

232012-06-04 statinių nuomos sutartis prieštaravo 2003-01-05 žemės nuomos sutarties 4.1 punktui, todėl tai yra savarankiškas pagrindas konstatuoti CK 6.532 str. 4 d. pažeidimą. Esant nurodytoms aplinkybėms, ne ieškovas ar teismas turėjo papildomai įrodyti, koks įstatymas ar jo nuostata numatė, kad atsakovas turėjo pareigą, prieš nuomodamas statinius, gauti žemės savininko sutikimą, priešingai, atsakovas ar trečiasis asmuo turėjo nurodyti įstatymą, kuriame įtvirtinta išimtis, leidžianti nagrinėjamos situacijos rėmuose atsakovui ir trečiajam asmeniui sudaryti statinių nuomos sutartį be žemės sklypo savininkės leidimo. 2012-06-04 statinių nuomos sutartis neabejotinai pažeidė ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principus.

24Ieškovė davė sutikimą vykdyti degalinės veiklą jos žemės sklype tik trečiajam asmeniui BUAB „Livena", o atsakovas, sudarydamas 2012-06-04 statinių nuomos sutartį, tokio ieškovės leidimo neturėjo. Trečiasis asmuo UAB „Livena“ leisti atsakovui vykdyti degalinės veiklą ieškovei priklausančiame žemės sklype be jos sutikimo neturėjo teisės, todėl teismas pagrįstai konstatavo, kad sudaryta 2012-06-04 statinių nuomos sutartis prieštaravo 2003-01-05 žemės nuomos sutarties 4.1 punktui. Be to, ieškovė visiškai sutinka su teismo nustatyta svarbia aplinkybe, kad trečiajam asmeniui BUAB „Livena" prieš terminą su ieškove 2013-02-07 nutraukus žemės sklypo nuomos sutartį Nr. 03/02, darytina išvada, kad atsakovas niekada neturėjo, o trečiasis asmuo BUAB „Livena" nuo 2013-02-07 (po žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo) neturi ieškovės leidimo jos žemės sklype vykdyti degalinės veiklą.

25Nagrinėjamoje situacijoje statinių nuomotojas BUAB „Livena" ir žemės sklypo, ant kurio stovi statiniai, savininkas nesutampa. Pagal CK 4.37 str., teisę disponuoti turtu, taip pat perduoti turto valdymo, naudojimo ir disponavimo teises kitam subjektui, turi tik daikto savininkas ir joks kitas asmuo negali šių teisių įgyvendinti. Trečiasis asmuo, nebūdamas žemės sklypo savininku, automatiškai negalėjo jokių teisių į žemės sklypą suteikti atsakovui. Pats trečiasis asmuo ieškovei priklausančiu žemės sklypu ginčo sutarties sudarymo dieną naudojosi 2003-01-05 žemės sklypo nuomos sutarties pagrindu. Šios sutarties 4.6 punktas numatė, kad nuomininkė (BUAB „Livena") subnuomoti žemės sklypą gali tik gavusi nuomotojo (ieškovės) sutikimą. Tokia pati nuostata yra įtvirtinta ir LR CK 6.491 str. 1 d. Taigi, darytina išvada, kad trečiasis asmuo BUAB „Livena" teisę atsakovui UAB „Šilo gojus" naudotis ieškovei priklausančiu žemės sklypu galėjo perleisti tik sudarydamas su juo žemės sklypo subnuomos sutartį. Tokios rašytinės sutarties trečiasis asmuo ir atsakovas nebuvo sudarę 2012-06-04 statinių nuomos sutarties dieną, jos niekuomet nesudarė iki pat 2003-01-05 žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo (2013-02-07). Taip liko ir po to, kai 2014-09-14 ieškovė trečiajam asmeniui davė sutikimą subnuomoti jai priklausantį žemės sklypą atsakovui. Taigi, atsakovas UAB „Šilo gojus“ niekuomet neturėjo teisės naudotis ieškovei nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu..

26Atsakovas, būdamas apdairus bei rūpestingas, privalėjo įvertinti visas aplinkybes, susijusias su tuo, jog jis iš trečiojo asmens išsinuomoja statinius, kurie stovi ant svetimo žemės sklypo, degalinės veiklai vykdyti bei iš to galimai kilsiančias pasekmes. Todėl atsakovo argumentai, kad dėl negauto ieškovės sutikimo 2012-06-04 statinių nuomos sutarties sudarymui, nesudarytos subnuomos sutarties tarp atsakovo ir trečiojo asmens, netinkamo pareigų vykdymo neužtikrinant žemės nuomos mokesčio mokėjimo tęstinumo, yra kaltas tik trečiasis asmuo, kuris ir turėjo būti patrauktas atsakovu šioje byloje.

27Nagrinėjamoje situacijoje ieškovė elgėsi vadovaudamasi teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir tikėjosi, kad šiais principais jos atžvilgiu vadovausis ir trečiasis asmuo bei atsakovas. Leidimą subnuomoti žemės sklypą ieškovė trečiajam asmeniui davė atsižvelgdama į tai, kad jam iškelta bankroto byla ir jis vykdyti veiklos ieškovei priklausančiame žemės sklype nebegali, o miesteliui, kuriame tėra viena degalinė, ji tikrai yra reikalinga. Žemės mokesčio tęstinumą ieškovei ir toliau turėjo užtikrinti 2003-01-05 žemės sklypo nuomos sutartis. Ši sutartis buvo nutraukta remiantis įstatyme įtvirtinta teise vienašališkai nutraukti žemės sklypo sutartį (LR CK 6.565 str. 1 d.) ir sutarties nutraukimas nuo ieškovės valios nepriklausė. 2012-12-03 pranešimu ieškovė buvo informuota, kad žemės sklypo sutartis nutraukiama dėl to, kad trečiasis asmuo žemės sklypo savo reikmėms nenaudoja, o atsakovas atsisako apmokėti už naudojamo žemės sklypo nuomą. Taigi ieškovė pagrįstai tikėjosi, kad pasibaigus 2003-01-05 nuomos santykiams, atsiras kitas subjektas, kuris norės vykdyti kuro pardavimo/degalinės veiklą ir sutiks mokėti mokestį už naudojimąsi žemės sklypu ir tikrai negalėjo numanyti, kad atsakovas be jokio teisinio pagrindo liks naudotis jai priklausančiu žemės sklypu ir jame vykdys ūkinę-komercinę veiklą, tokiu būdu darydamas ieškovei žalą. Taigi, nėra nė mažiausio pagrindo teigti, kad ieškovė elgėsi neatsakingai.

28Atsakovas nurodo, kad nagrinėjamu atveju 2003-01-05 žemės nuomos sutartis nebuvo išviešinta, todėl ieškovė negali ja remtis prieš trečiuosius asmenis, šiuo atveju - atsakovą, ir jos pagrindu (net ir esant joje sąlygoms) negali reikalauti UAB „Šilo gojus" imtis atitinkamų veiksmų, nes jis iki teisminio proceso neturėjo galimybės susipažinti su jos nuostatomis ir sąlygomis. Tai yra netiesa, nes minėta žemės sklypo nuomos sutartis tarp ieškovės ir trečiojo asmens buvo išviešinta, t. y. juridinis faktas apie sudarytą nuomos sutartį buvo registruotas VĮ „Registrų centre". Pasibaigus sutarties galiojimui (2013-02-07) ji buvo išregistruota.

29Žemės sklypo registravimas/neregistravimas viešame registre teisinės reikšmės neturi, kadangi atsakovas, sudarydamas 2012-06-04 statinių nuomos sutartį žinojo arba privalėjo žinoti, kad žemės sklypas, ant kurio stovi statiniai, trečiajam asmeniui nepriklauso, todėl privalėjo išsiaiškinti, kokiu pagrindu trečiasis asmuo naudojasi žemės sklypu, kokiu pagrindu žemės sklypu atsakovas naudosis po statinių nuomos sutarties sudarymo, ar reikalingas žemės sklypo savininko sutikimas prieš sudarant statinių nuomos sutartį ir pan.

30Atsakovas nurodo, kad byloje yra duomenų apie tai, kad žemės nuomos sutartis buvo nutraukta ir dėl aplinkybių, jog rinkoje pasikeitė žemės nuomos kainos; buvusi kaina tapo neadekvati, ir UAB „Livena" netenkino senoji nuomos kaina; pasikeitė ir bendrovės ekonominė situacija ir nuomos sutartis buvo nutraukta trečiojo asmens kreditorių susirinkimo sprendimu, kaip ekonomiškai nenaudinga bankrutuojančiai bendrovei. Šiuos argumentus paneigia nagrinėjamoje ir civilinėje byloje Nr. 2A-277-544/2015 nustatytos aplinkybės.

312002-09-23 žemės sklypo nuomos sutartį trečiasis asmuo nutraukė 2012-12-03 pranešimu atsakovei. Pranešime trečiasis asmuo nurodė ir nuomos sutarties nutraukimo priežastis, t. y. jog UAB „Šilo gojus" atsisako apmokėti naudojamo žemės sklypo nuomą, o trečiasis asmuo šio žemės sklypo savo reikmėms nenaudoja. Byloje nėra jokių duomenų apie rinkoje pasikeitusias žemės nuomos kainas, ką, beje, patvirtina ir trečiojo asmens bei ieškovės 2012-09-14 S. D. 2003-01-05 sutarties Nr. 03/02N (nuomos sutarties) sąlygų pakeitimo ir papildymo 1 punktas, kuriame šalys patvirtina, kad žemės sklypo nuomos mokesčio dydis yra 471 Lt per mėnesį, įskaitant gyventojų pajamų mokestį, už visą laikotarpį iki 2027-10-01. Nepagrįsta išvada, kad trečiasis asmuo negalėjo mokėti žemės nuomos mokesčio, nes tam nepritarė kreditoriai. Byloje įrodymų, kad trečiojo asmens kreditoriai šį klausimą svarstė ir priėmė kokius nors nutarimus, nebuvo pateikta.

32Nepagrįstas atsakovo argumentas, kad 2012-06-04 statinių nuomos sutartis buvo reali, vykdoma, atitiko šios sutarties šalių valią, todėl savaime nėra žalingas sandoris, o šalių pasikeitimas veikloje-pastatų naudojime jokių neigiamų padarinių ieškovei nesukūrė.

332012-06-04 statinių sutartis yra savaime žalingas sandoris, kadangi jo pagrindu susidarė tokia teisiškai neapibrėžta situacija, kuomet atsakovas ėmė naudotis ieškovei priklausančiu žemės sklypu ir jame vykdyti kuro pardavimo/degalinės veiklą, neturėdamas tam jokio teisinio pagrindo. Tai, kad ieškovei tiesioginė žala dėl atsakovo neteisėtų veiksmų atsirado vėliau, šio sandorio teisėtu ir galiojančiu nedaro.

34Ieškovė nesutinka su atsakovo apeliaciniame skunde išdėstytu motyvu, kad pirmos instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo spręsti 2012-06-04 statinių nuomos sutarties atitikimo imperatyvioms teisės normoms, kadangi ieškovė nebuvo pareiškusi ieškinio ar priešieškinio dėl minėtos sutarties pripažinimo negaliojančia. CK 1.78 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad niekinio sandorio faktą teismas konstatuoja savo iniciatyva (ex officio). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl pagrindo sandorį ex officio pripažinti negaliojančiu, yra nurodęs, kad savo iniciatyva, nesant ginčo šalies reikalavimo, teismas pripažįsta sandorį niekiniu ir taiko niekinio sandorio teisinius padarinius tik tada, kai nagrinėjant bylą pagrindas pripažinti sandorį niekiniu tampa akivaizdus Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje V. K. v. VšĮ „Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras" ir kt., bylos Nr. 3K-3-73/2011).

35Nors atsakovas nurodo, kad 2012-06-04 ginčo sutarties neteisėtumas nėra ir nebuvo akivaizdus, ieškovė su tuo nesutinka.

36Ieškovė kreipėsi į teismą su reikalavimu įpareigoti atsakovą nutraukti neteisėtus veiksmus ieškovės atžvilgiu, įpareigojant atsakovą nutraukti degalinės/kuro pardavimo veiklą ieškovei priklausančiame žemės sklype, kadangi atsakovas šiuo žemės sklypu naudojasi be jokio teisinio pagrindo. Atsikirsdamas atsakovas nurodė, kad minėtu žemės sklypu naudojasi 2012-06-04 statinių nuomos sutarties pagrindu. Taigi, jau vien ši aplinkybė įgalino teismą vertinti 2012-06-04 statinių nuomos sutarties atitikimą įstatymams ir 2003-01-05 žemės sklypo nuomos sutarčiai, juolab ieškovės atstovui teismo posėdyje pareiškus reikalavimą ex officio pripažinti 2012-06-04 sandorį niekiniu.

37Vertindamas 2012-06-04 statinių nuomos sutartį, pirmos instancijos teismas padarė išvadą, kad ši sutartis buvo sudaryta neturint ieškovės sutikimo, toks sutikimas buvo reikalingas, todėl buvo pažeista imperatyvioji teisės norma, numatyta CK 6.532 str. 4 d. Be to, teismas pagrįstai nustatė atsakovo ir trečiojo asmens nesąžiningumą ieškovės atžvilgiu. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad 2012-06-04 sandoris buvo tiesiogiai susijęs su byloje pareikštais reikalavimais, toks konstatavimas buvo būtinas ginant ieškovės pažeistas teises, byloje nereikėjo rinkti papildomų įrodymų, nes ginčo sandorio negaliojimo pagrindas buvo akivaizdus. Dispozityvumo ir rungimosi principai šioje byloje nebuvo pažeisti, o teismas pripažindamas 2012-06-04 statinių nuomos sutartį niekine ir negaliojančia už ieškinio ribų neišėjo.

38Taipogi, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad teikiant ieškinį teismui, ieškovei apskritai nebuvo žinoma apie 2012-06-04 statinių nuomos sutarties egzistavimą, kadangi trečiasis asmuo BUAB „Livena" 2012-12-03 pranešimu buvo informavęs ieškovę, kad statinių nuomos sutartį su atsakovu UAB „Šilo gojus" nutraukė 2012-11-16 pranešimu dėl to, kad šis nesutiko apmokėti už naudojamo žemės sklypo nuomą. Ieškovė, teikdama ieškinį teismui, pagrįstai manė, kad atsakovas be jokio teisėto pagrindo naudojasi ne tik jos žemės sklypu, bet ir trečiajam asmeniui priklausančiais statiniais. Apie tai, kad trečiasis asmuo ir atsakovas nenutraukė 2012-06-04 statinių nuomos sutarties, o 2012-12-18 susitarė ją tęsti, ieškovei tapo žinoma tik nagrinėjant civilinę bylą dėl servituto nustatymo (Civilinė byla Nr. 2A-277-44/2015).

39Taigi ieškovė buvo klaidinama ir nuo jos buvo slepiama informacija apie statinių nuomos sutarties galiojimą ir toks nesąžiningas atsakovo ir trečiojo asmens elgesys sutrukdė ieškovei jau pirmuose procesiniuose dokumentuose prašyti teismo taikyti sandorio negaliojimo institutą. Papildomai pažymėtina, kad ieškovei ir jos atstovui šioje byloje buvo kilę klausimų dėl to, kiek statinių nuomos sutarčių apskritai buvo sudarę atsakovas ir trečiasis asmuo (2012-12-03 pranešime nurodoma, kad sutartis dėl degalinės ir jos įrenginių sudaryta 2012-05-22, o teismui pateikta 2012-06-04 sutartis), taip pat kokiu pagrindu sudarytas 2012-12-18 susitarimas tęsti 2012-06-04 statinių nuomos santykius, tik teismo posėdyje atsakovo atstovas V. A. atskleidė, kad sutikimo dėl statinių nuomos sutarties ieškovės jis neprašė ir jis jam buvo nereikalingas. Teismo posėdyje ištyrus visas aukščiau paminėtas aplinkybes galutinai tapo akivaizdu, kad 2012-06-04 sandoris prieštarauja imperatyvioms teisės normoms, todėl ieškovės atstovas kreipėsi į teismą su prašymu pripažinti minėtą sandorį niekiniu ex officio.

40Galiausiai ieškovė mano, kad jos ieškinys turėtų būti tenkinamas pilna apimtimi, net ir tuo atveju, jei 2012-06-04 statinių nuomos sutartis nebūtų buvusi pripažinta niekine ir negaliojančia ab initio. Kaip jau buvo paminėta aukščiau, 2012-06-04 sutartimi atsakovas neįgijo jokio teisėto pagrindo naudotis ieškovei priklausančiu žemės sklypu ir niekuomet neturėjo ieškovės leidimo jame verstis degalinės/kuro pardavimo veikla. Be jokio teisėto pagrindo naudodamasis ieškovei priklausančiu žemės sklypu atsakovas pažeidžia jos teises ir teisėtus interesus, kurie būtų apginti patenkinus ieškinį.

41Apeliaciniame skunde atsakovas nurodo, kad jis nėra tinkamas atsakovas nagrinėjamoje byloje, tačiau šis atsakovo argumentas pagal ieškovę yra visiškai nepagrįstas ir atmestinas.

42Nagrinėjamoje byloje atsakovas pripažino faktą, kad nuo statinių nuomos sutarties sudarymo iki šio laikotarpio naudojasi ieškovei priklausančiu 0,22 ha žemės sklypu, esančiu ( - ), bei jame vykdo degalinės/kuro pardavimo veiklą. Atsakovas nepateikė teismui įrodymų ir nepagrindė, kad teisėtai naudojasi ieškovei priklausančiu žemės sklypu (2012-09-14 Sutikimas, kuriuo ieškovė leido trečiajam asmeniui BUAB „Livena" subnuomoti žemės sklypą atsakovui ir neprieštaravo, kad atsakovas žemės sklype vykdytų ūkinę komercinę veiklą, susijusią su kuro pardavimu, degalines veikla bei bet kokią su tuo susijusią veiklą, atsakovo teisės naudotis ieškovei priklausančiu žemės sklypu nepatvirtina, kadangi subnuomos sutartis niekuomet nebuvo sudaryta).

43Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad žemės nuomos sutartis Nr. 03/02 nutraukta 2013-02-07, iki jos nutraukimo trečiasis asmuo BUAB „Livena" visiškai atsiskaitė su ieškove, ieškovė jam jokių pretenzijų neturi. Atsakovas su trečiuoju asmeniu BUAB „Livena" nesudarė žemės subnuomos sutarties, nors buvo duotas ieškovės sutikimas, taip pat atsakovas ir su pačia ieškove nesusitarė dėl žemės sklypo nuomos sutarties sudarymo. Ieškovė nesutinka, kad atsakovas be jokio teisinio pagrindo naudotųsi jai priklausančiu žemės sklypu ir vykdytų jame degalinės/kuro pardavimo veiklą. Trečiasis asmuo BUAB „Livena" jokios veiklos ieškovei priklausančiame žemės sklype nebevykdo nuo 2012-06-04, o tai, kad trečiasis asmuo iki žemės nuomos sutarties nutraukimo 2013-02-07 mokėjo ieškovei žemės nuomos mokestį, šios teismo išvados nepaneigia. Be to, ieškovė prašo taikyti deliktinę atsakomybę ir atlyginti jai padarytą žalą ne už laikotarpį nuo 2012-06-04 statinių nuomos sutarties sudarymo, kuomet atsakovas be teisinio pagrindo ėmė naudotis ieškovei priklausančiu žemės sklypu, o už laikotarpį nuo 2013-02-07, t. y. už laikotarpį kuomet atsakovas neteisėtai naudodamasis ieškovei priklausančiu žemės sklypu darė jai tiesioginę žalą (nesumokėjo už naudojimąsi žemės sklypu).

44Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad, atsakovas šioje byloje yra tinkamas, kadangi jo neteisėti veiksmai, o ne trečiojo asmens BUAB „Livena", daro žalą ieškovės interesams.

45Byloje nustatyta, kad tarp trečiojo asmens ir atsakovo buvo sudaryta sutartis, kuria trečiasis asmuo suteikė nuomos teise laikinai valdyti ir naudoti atsakovui statinius. Nagrinėjamu atveju restitucijos taikymas reikštų trečiojo asmens BUAB „Livena" pareigą grąžinti atsakovo sumokėtas sumas, o atsakovas turėtų grąžinti jam suteiktas nuomos paslaugas (nuomos teisę, kuria laikinai naudojosi statiniais), o tai iš esmės yra neįmanoma. Ieškovė sutinka su teismo vertinimu, kad 2012-06-04 statinių nuomos sutarties pripažinimo galiojančia tikrieji tikslai bus pasiekti teismui patenkinus ieškovės reikalavimą įpareigoti atsakovą jai nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype nutraukti kuro pardavimo/degalinės veiklą bei bet kokią su tuo susijusią veiklą. Nors ir netiesioginiais veiksmais, bet atsakovui įvykdžius ieškovės reikalavimą (nutraukus jos žemės sklype degalinės veiklą), bus atlaisvinti ir grąžinti trečiajam asmeniui BUAB „Livena" statiniai, tokiu būdu bus pasiektas socialinis teisingumas bei atkurta iki sandorio sudarymo buvusi šalių padėtis. Dėl nurodytų priežasčių atsakovo argumentai dėl netinkamų sandorio įgaliojimo padarinių taikymo yra nepagrįsti.

46Teismas konstatavo, kad atsakovas niekada neturėjo ieškovės leidimo jos žemės sklype vykdyti degalinės veiklą, atsakovas neteisėtai naudojasi ieškovės žemės sklypu, vykdydamas joje ūkinę-komercinę veiklą. Ieškovė nesutinka, kad atsakovas be jokio teisinio pagrindo vykdytų jai nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype degalinės/kuro pardavimo veiklą, tokiu būdu yra pažeidžiamos ieškovės kaip savininkės teisės, todėl ieškovės reikalavimas įpareigoti atsakovą ai nuosavybės teise priklausančiame 0,22 ha žemės sklype, esančiame ( - ), nutraukti kuro pardavimo/degalinės veiklą bei bet kokią su tuo susijusią veiklą, yra pagrįstas ir tenkintinas (CPK 178 str., CK 4.98 str.).

47Dėl atsakovo neteisėto naudojimosi ieškovei priklausančiu žemės sklypu ieškovė pareiškė reikalavimą atlyginti žalą už laikotarpį nuo 2013-02-07 iki 2015-06-25 (patikslinto ieškinio pateikimo teismui dienos), kadangi iki 2013-02-07 su ieškove pilnai atsiskaitė trečiasis asmuo BUAB „Livena". Pažymėtina, kad atsakovas neteisėtai neatlygintinai naudodamasis ieškovės žemės sklypu jai žalą darė ir po 2015-06-25, ją daro iki šiol.

48Pirmos instancijos teismas savo sprendime išsamiai pasisakė dėl visų įstatyme įtvirtintų civilinei atsakomybės kilti būtinų sąlygų (CK 6.246-6.249). Ieškovė su teismo išdėstytais motyvais dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, padarytos žalos (nuostolių), priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir žalos bei kaltės visiškai sutinka ir mano, kad visos sąlygos civilinei atsakomybei kilti nagrinėjamoje byloje buvo nustatytos, todėl žala ieškovės naudai iš atsakovo buvo priteista pagrįstai ir teisėtai. Ieškovės nuomone teismas objektyviai ir visapusiškai ištyręs byloje esančius įrodymus, tinkamai nustatė ir ieškovei padarytos žalos dydį iki patikslinto ieškinio pateikimo teismui dienos (2015-06-25).

49Ieškovė tvirtina, kad ji nereikalauja daugiau, negu jai priklauso, jos prašomas atlygis už naudojimąsi žemės sklypu yra pagrįstas per daugelį metų susiformavusią žemės rinkos kaina, kurią patvirtina ir kiti byloje esantys įrodymai. Ir, priešingai, atsakovas, kuris savo apeliaciniame skunde nurodo, kad ieškovė turėjo protingai tartis dėl naujos kainos, ieškovei siūlė daugiau negu dvylika kartų už rinkos kainą mažesnį nuomos mokestį, kas akivaizdžiai nebuvo teisinga, protinga ir sąžininga ieškovės atžvilgiu. Be to, atsakovas pats nurodo, kad jis „neturi lūkesčių, kad galės žeme naudotis atlygintinai". Taigi, ieškovei ir atsakovui nepavykus susitarti dėl žemės nuomos kainos atsakovas turėjo atlaisvinti ieškovei priklausantį žemės sklypą, o to nepadaręs, toliau naudojosi (-asi) ieškovei priklausančiu žemės sklypu be teisėto pagrindo, tokiu būdu prisiimdamas riziką dėl to, kad ieškovė gali pareikalauti atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius.

50Atsakovas pateikia tikrovės neatitinkančius faktus apie tai, kad šiuo metu yra tapęs naujuoju statinių savininku, todėl ieškovei kyla būtinybė tartis su juo dėl žemės nuomos sąlygų ir kainos. 2014-03-13 Šiaulių apygardos teismo nutartimi trečiasis asmuo UAB „Livena" įgijo bankrutavusios įmonės statusą. Šiuo metu įmonė yra likviduojama, tačiau byloje nėra duomenų apie tai, kad jai priklausantys statiniai, esantys ieškovės žemės sklype, būtų realizuoti Bankroto įstatymo nustatyta tvarka, o juos nuosavybės teise būtų įgijęs atsakovas. Būtent atsakovas, norėdamas vykdyti ūkinę-komercinę veiklą, privalėjo ir privalo imtis aktyvių veiksmų ir pasiūlyti ieškovei protingą žemės sklypo nuomos kainą, tačiau to nedaro.

51Nepagrįstas yra atsakovo argumentas, kad nevyko tyrimas dėl 2012-06-04 sutarties turinio ir tikrosios šalių valios atskleidimo, nebuvo surinkti teisingam bylos išnagrinėjimui reikalingi duomenys, kadangi atsakovas nebeturėjo galimybės jų pateikti.

522012-12-18 Susitarimas dėl 2012-06-04 statinių sutarties vykdymo, kuriuo atsakovas ir trečiasis asmuo susitarė tęsti 2012-06-04 sutartį tomis pačiomis sąlygomis, kaip nurodyta sutartyje, priešingai nei nurodo atsakovas, yra pateiktas byloje. Kadangi atsakovas negalėjo ir/ar nenorėjo paaiškinti, kokiu tikslu sudarė 2012-12-18 Susitarimą, teismas pagal savo vidinį įsitikinimą šį susitarimą įvertino kartu su kitais byloje esančiais įrodymais, ir pagrįstai konstatavo atsakovo nesąžiningumą.

53Aukščiau jau buvo paminėta, kad 2002-09-23 žemės sklypo sutartis tarp ieškovės ir trečiojo asmens buvo registruota viešajame registre iki pat šios sutarties išregistravimo.

54Atsakovas painiojasi ir nurodo tikrovės neatitinkančias faktines aplinkybes dėl ieškovės nuomojamo žemės sklypo UAB „Omnitel". Ieškovė iš tiesų nuo 2000-06-22 privačios žemės sklypo sutarties sudarymo nuomoja UAB „Omnitel" žemės sklypą, unikalus ( - ). Tačiau tai yra atskiras nuosavybės objektas (8,25 arų dydžio sklypas), kuris nėra ginčo sklypo dalis. Taigi, su nagrinėjamos bylos dalyku šis žemės sklypas nėra susijęs.

55Apeliacinis skundas tenkinamas, Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimas keičiamas ( CPK 326 str. 3 p., CPK 330 str.).

56Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

57Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2003-01-05 tarp ieškovės B. G. ( nuomotojos) ir UAB „Livena“ ( nuomininkės) buvo sudaryta Sutartis Nr.03/02N, pagal kuria B. G. išnuomojo UAB „Livena“ 0,22 ha žemės sklypą ( - ), mokant nuomos mokestį po 471 t per mėnesį , įskaitant 15 proc. pajamų mokestį ( b.l.9-15). Žemės nuomos sutartis sudaryta iki 2027-10-01.

58Šiaulių apygardos teismo 2011-12-29 nutartimi UAB „Livena“ iškelta bankroto byla. BUAB „Livena“ 2012-12-03 pranešimu informavo B. G., kad nutraukia nuomos sutartį praėjus dviem mėnesiams nuo pranešimo gavimo dienos ( b.l. 16). Ieškovė su tuo sutiko, tačiau tik po to ir kilo nagrinėjamas ginčas, nes nors ir jos žemėje liko nekilnojamas turtas UAB „Livena“ degalinės pastatai, buvo vykdoma degalinės veikla, ieškovė nebegavo ir prarado teisinį pagrindą reikalauti žemės nuomos mokestį iš UAB „Livena“ už jos žemės naudojimą. Ieškovė B. G. 2013-06-14, nebegaudama žemės nuoomos mokesčio, reikalavimu BUAB „Livena“ konstatavo, kad nuomos sutartis nutraukta nuo 2013-02-07 ir nurodė BUAB „Livena“, kad šioji privalo atlaisvinti žemės sklypą ir sumokėti nuomos mokestį, to nedarant siūlė atnaujinti žemės sklypo nuomos sutartį.

59Iš 2012-06-04 Nekilnojamojo turto (statinių) nuomos sutarties matyti, kad BUAB „Livena“ yra išnuomojusi atsakovui UAB „Šilo gojus“ jai priklausantį nekilnojamąjį turtą: (prekybos paskirties pastatą- operatorinė, b.p. ( - ) ant ieškovei priklausančio žemės sklypo. Šioje sutartyje ieškovės žemės sklypo naudojimo sąlygos neaptartos, dėl ko iškilo nagrinėjamas ginčas.

60BUAB „Livena“ 2012-06-04 išnuomojo atsakovei UAB „Šilo gojus“ degalinę, esančią ( - ), už 1000 Lt plius PVM nuomos mokestį per mėnesį. 2012-08-31 nekilnojamojo turto priėmimo-perdavimo aktu BUAB „Livena“ perdavė atsakovui degalinę, esančią ( - ). Po to, 2012-09-14 sutikimu, ieškovė B. G. leido trečiajam asmeniui BUAB „Livena“ subnuomoti jai priklausantį 0,22 ha žemės sklypą, esantį ( - ), atsakovui bei neprieštaravo iki buvo nutraukta žemės nuomos sutartis, kad atsakovė UAB „Šilo gojus“ žemės sklype vykdytų ūkinę komercinę veiklą, susijusią su kuro pardavimu, degalines veikla bei bet kokią su tuo susijusią veiklą (b.l. 19). 2012-09-14 susitarimu tarp ieškovės ir trečiojo asmens BUAB „Livena“ buvo pakeistas 2003-01-05 nuomos sutarties Nr. 03/02N 3.1 punktas, kuriuo nustatyta, kad žemės nuomos mokestis už visą laikotarpį iki 2027-10-01 yra 471 Lt. Be to, šalys susitarė, kad šis Susitarimas yra vertinamas kaip nuomotojo (ieškovės) neatšaukiamas sutikimas leisti nuomininkui (BUAB „Livena“) subnuomoti žemės sklypą tretiesiems asmenims nuomininko nustatytomis sąlygomis.

61Po to, 2012-12-03 pranešimu trečiasis asmuo BUAB „Livena“ informavo B. G., kad yra inicijuotas žemės nuomos sutarties Nr. 03/02N nutraukimas, kadangi BUAB „Livena“ savo reikmėms išnuomoto sklypo nenaudoja, o atsakovė, kaip žemės sklypo naudotoja, nesutinka apmokėti už nuomą, todėl atsakovė turėtų būti pasiruošus ieškovės reikalavimui atlaisvinti žemės sklypą nuo bet kokios veiklos. Taip pat iš minėto pranešimo matyti, kad 2012-11-16 pranešimu atsakovė UAB „Šilo gojus“ buvo informuota apie 2012-06-04 statinių nuomos sutarties nutraukimą prieš terminą dėl to, kad nebesutinka UAB „ Šilo gojus“ mokėti ieškovės faktiškai naudojamo žemės sklypo nuomą ir kitus įrenginius. Pagal BUAB „Livena pranešimą žemės sklypo nuomos sutarties ir degalinės nuomos sutarties atnaujinimas galimas tik tuo atveju, jei visi suinteresuoti asmenys susitars dėl žemės nuomos, degalinės nuomos ir kitų įrenginių nuomos (b.l. 21). Tokio susitarimo nėra.

622012-12-03 Žemės nuomos sutartis Nr. 03/02N nutraukta 2013-02-07 (b.l. 28). Tačiau 2012-12-18 susitarimu su UAB „Šilo gojus“ dėl 2012-06-04 nekilnojamojo turto (statinių) nuomos sutarties vykdymo atsakovė ir BUAB „Livena“ susitarė tęsti, t.y. nenutraukti, 2012-06-04 nekilnojamojo turto (statinių) nuomos sutartį tomis pačiomis sąlygomis, kaip nurodyta sutartyje (b.l. 57, t1). Tai rodo, kad UAB „Livena“, kaip pastatų savininkas, tokiais veiksmais sudarė sąlygas išvengti žemės nuomos mokesčio mokėjimo žemės savininkei, kurios žemės sklype yra UAB „Livena“ statiniai, nesusitarusi su UAB „Šilo gojus“ dėl ieškovei priklausančio žemės sklypo naudojimo sąlygų.

632013-04-19 komerciniu pasiūlymu atsakovė bendrovė „Šilo gojus“ pasiūlė ieškovei nustatyti 0,22 ha žemės sklypo, esančio ( - ), nuomos kainą - 470 Lt per metus (b.l. 23). 2013-04-25 raštu ieškovė informavo atsakovą, kad nesutinka su atsakovės pasiūlytu nuomos mokesčio dydžiu, ieškovė prašo mokėti 470 Lt per mėnesį nuomos mokestį (b.l. 24). 2013-04-25 pranešimu ieškovė informavo atsakovę, jei per 30 dienų nebus suderinta žemės nuomos sutartis, reikalaus nutraukti degalinės veiklą ir atlaisvinti 0,22 ha žemės sklypą, esantį ( - ) (b.l. 25).

642013-07-29 reikalavimu ieškovė kreipėsi į atsakovę, nurodydama per 14 dienų nutraukti degalinės veiklą ir atlaisvinti 0,22 ha žemės sklypą, esantį ( - ) (b.l. 26-27). 2014-01-08 raštu atsakovas informavo Panevėžio rajono savivaldybės administraciją, jog 2012-06-04 statinių nuomos sutartis, sudaryta tarp BUAB „Livena“ ir atsakovo, yra galiojanti (b.l. 30). Šiaulių apygardos teismo2014-03-13 nutartimi BUAB „Livena“ pripažinta bankrutavusia ir likviduota, leidžiant toliau vykdyti 2012-06-04 nekilnojamojo turto (statinių) nuomos sutartį, sudarytą tarp atsakovės ir BUAB „Livena“.

65Šiomis nustatytomis aplinkybėmis darytina išvada, kad atsakovė UAB „Šilo gojus“ ieškovei priklausančiu žemės sklypu naudojosi iki 2013-02-07 faktiškai subnuomos pagrindais, o kai pagrindinė nuomos sutartis su UAB „Livena“ buvo nutraukta, subnuomos sutartis turėjo tapti pagrindine žemės nuomos sutartimi, nes nėra gautas žemės savininkės sutikimas keisti nuomos sąlygas perleidžiant teisę naudotis jos turtu kitam asmeniui. Atsakovė UAB „Šilo gojus“ šiomis aplinkybėmis jokios žemės subnuomos sutarties su UAB „Livena“ nesudarė, teismui to priežastys nežinomos, todėl, kai UAB „Livena“ nutraukė sutartį su ieškove B. G., nebemokėjo nuomos mokesčio ieškovei, bet toliau nuomojo savo pastatus atsakovui UAB „Šilo gojus“, B. G. priversta ginti savo teises teisme: spręsti ginčą dėl žemės sklypo nuomos ir priklausančio žemės nuomos mokesčio.

66Pastatų, statinių ir įrenginių nuomos ypatumai susiję su teise į žemės sklypą. Pagal pastatų nuomos sutartį kartu su nuomos dalyku perduodamos ir teisės naudotis tų pastatų, statinių ir įrenginių užimamu žemės sklypu, būtinu jiems naudoti pagal paskirtį. Jeigu žemės sklypo savininkas yra nuomotojas, tai išnuomojamas ne tik pastatas, bet ir žemės sklypas, dėl to ginčų paprastai nebūna. Jeigu žemės sklypo savininkas yra ne pastatų nuomotojas, kaip šiuo atveju, tai pastatus nuomoti be žemės sklypo savininko sutikimo neleidžiama, jeigu ko kita nenumato įstatymai arba pastatų savininko sutartis su žemės sklypo savininku( CK 6.532 str. 4 d.). B. G., gaudama žemės nuomos mokestį iki 2013-02-07, tokį sutikimą UAB „Livena“ netiesiogiai davė. Be to, tokiu atveju į pastatų nuomos mokestį įtraukiamas mokestis už naudojimąsi žemės sklypu, jeigu ko kita nenumato sutartis (CK 6.534 str. 2 d.). Sutartis turi būti rašytinė. Pastatas, statinys arba įrenginys perduodami ir priimami pagal perdavimo–priėmimo aktą. Žemės nuomos mokestis nustatomas šalių susitarimu CK 6.552 str. 1 d. Gavęs žemės nuomotojo sutikimą, žemės nuomininkas (UAB „Livena“) turėjo teisę išnuomotą žemę subnuomoti pagal žemės nuomos sutartyje nustatytus reikalavimus ir sąlygas ( CK 6.553 str.1 d.). Faktiškai taip buvo susiklostę santykiai iki 2013-02-07, kai ieškovei žemės nuomos mokestį mokėjo UAB „Livena“. Po to, kai UAB „Livena“ žemės nuomos sutartį su ieškove nutraukė, 2014-04-04 kreipėsi į teismą su ieškiniu B. G. dėl servituto nustatymo. Ieškinys buvo atmestas Panevėžio m. apylinkės teismo 2014-12-12 sprendimu, nustačius, kad nėra objektyvaus būtinumo servitutui, žemės sklypo savininko ir pastatų savininko interesai gali būti derinami kitais būdais.

67Byloje pagal šalių procesinių dokumentų bei pateiktų įrodymų turinį akivaizdu, kad žemės sklypo savininkė B. G. leido ir leidžia pastatų savininkui UAB „Livena“ nuomoti jam priklausančius statinius UAB „Šilo gojus“ su sąlyga, kad jai bus ir toliau mokamas su pastatų savininku UAB „Livena“ nustatytas iki 2027-10-01 žemės nuomos mokestis. Be to, ji suteikė teisę UAB „Livena“ subnuomoti jos žemės sklypą tikslu, kad bus laikomasi 2003-01-05 žemės nuomos sutarties sąlygų. UAB „Šilo gojus“, perimdamas pastatus pagal nuomos sutartį, tačiau įstatymo nustatyta tvarka nesudaręs atskiros žemės sklypo nuomos sutarties ir faktiškai naudodamas žemės sklypą ūkinei veiklai, netiesiogiai prisiėmė pareigą mokėti žemės nuomos mokestį, nustatytą 2003-01-05 žemės nuomos sutartimi ( CK 6.534 str. 2 d.). Nustatytos nuomos mokesčio kainos UAB „Šilo gojus“ neturėjo teisės vienašališkai pakeisti, nesikreipęs į teismą dėl nuomos mokesčio kainos pakeitimo(mažinimo), nes žemės savininkė B. G. nesutiko nuomoti žemę su UAB „Šilo gojus“ siūloma kaina. Todėl teismas sprendimu pagrįstai nustatytomis aplinkybėmis ir priteisė iš atsakovės UAB „Šilo gojus“ už laiką nuo 2013-02-07 iki 2015-06-25 3887,71 € žemės nuomos mokesčio.

68Tačiau nustatytomis aplinkybėmis Panevėžio m. apylinkės teismui nebuvo pakankamo nei faktinio nei teisinio pagrindo naikinti degalinės pastatų nuomos tarp UAB „Livena“ ir UAB „Šilo gojus“ sutarties, uždrausti atsakovui UAB „Šilo gojus“ vykdyti degalinės veiklą, nes ieškovė, kol gavo žemės nuomos mokestį su tuo sutiko, tikėdamasi ir toliau gauti žemės nuomos mokestį, kilus ginčui po 2013-02-07, teismui liko išspręsti ginčą dėl žemės nuomos mokesčio dydžio už laiką nuo 2013-02-07 iki 2015-06-25.

69P. P. m. apylinkės teismo sprendimo, kuriuo pripažinta pastatų nuomos sutartis negaliojančia esmę, ieškovei žemės nuomos mokestis nebegali būti priteistas iš UAB „Šilo gojus“, jeigu pastatų ( degalinės) nuomos sutartis pripažinta negaliojančia nuo jos sudarymo momento, žemės nuomos mokestį turėtų mokėti tokiomis aplinkybėmis tik pastatų savininkas. Teismas neturi pakankamo teisinio ir faktinio pagrindo pastatų nuomos sutartį pripažinti negaliojančia, nes ji buvo sudaryta ir dėl to nebuvo ginčų iki tol, kol galiojo žemės nuomos sutartis su UAB „Livena“, ieškovei buvo mokamas žemės nuomos mokestis iki 2013-02-07 ir ją tenkino sutartis. Ši sutartis ieškovės nebetenkina tik po to, kai jai nebemokamas žemės nuomos mokestis. Kilo ginčas dėl žemės nuomos mokesčio dydžio, o ne dėl pastatų nuomos sutarties, su kuria ieškovė iš esmės sutiko, su sąlyga, kad bus mokamas žemės nuomos sutartimi nustatytas žemės nuomos mokestis.

70Ieškovė nagrinėjamu atveju turi teisę reikalauti iš atsakovės UAB „Šilo gojus“ žemės nuomos mokesčio pagal pastatų, skirtų degalinės veiklai su BUAB „Livena“ nuomos sutartį, UAB „Šilo gojus“ nėra savavališkai užėmusi tų pastatų, ieškovė B. G. teisės į pastatus neturi, negali reikšti pretenzijų dėl jų naudojimo. Ji turi teisę tik į žemės nuomos mokestį, nes pastatai stovi ant jai nuosavybės teisėmis priklausančio žemės sklypo. Jeigu šalys nesusitaria dėl žemės nuomos mokesčio, ginčas gali būti sprendžiamas teismo keliu pagal vienos iš šalių reikalavimą. Jeigu atsakovė, kaip pastatų naudotoja, žemės nuomos mokesčio nemokės ateityje, nesudarys susitarimo su žemės savininke, ieškovė turės teisinį pagrindą reikalauti iš pastatų savininkės, kad šioji nusikeltų pastatus, jeigu neteisėtai naudojasi žemės sklypu, ieškovei nemokamas nuomos mokestis. Kaip minėta, pastatų savininkas negali keistis nesant susitarimo tarp žemės savininko ir pastatų savininko dėl žemės naudojimo sąlygų ( CK 6.394 str. 3 d ).

71Dėl pasakyto naikinama Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015-10-15 sprendimo dalis pripažinti negaliojančia BUAB „Livena“ ir UAB „Šilo gojus“ 2012-06-04 sudarytą nekilnojamojo turto(statinių)nuomos sutartį nuo jos sudarymo momento ir įpareigoti atsakovę UAB „Šilo gojus“ per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ieškovei B. G. nuosavybės teisėmis priklausančiame 0,22 ha žemės sklype ( - ). nutraukti kuro pardavimo/degalinės veiklą bei bet kokią su tuo susijusią veiklą bei sprendimo neįvykdymo šioje dalyje pasekmes: nenutraukus veiklos per du mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, skiriama 500 € bauda.

72Kadangi keičiamas Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimas, tai atitinkamai keičiamas ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymas ( CPK 93 str. 5 d.), mažinamas iš atsakovės ieškovei priteistas žyminio mokesčio dydis iki 117 €, advokato pagalbos išlaidos iki 200 €. Pakeitęs Panevėžio m. apylinkės teismo sprendimą, apeliacinės instancijos teismas išsprendžia ir bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje atlyginimo klausimą ( CPK 93 str. 3 d. ).

73Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1d.3 p., teismas

Nutarė

74Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 15 dienos sprendimą pakeisti, jį išdėstant taip:

75B. G. ieškinį atsakovei UAB „Šilo gojus, tretieji asmenys BUAB „Livena“ ir UAB „Advena“ ir Ko“ tenkinti iš dalies.

76Priteisti iš iš atsakovės UAB „Šilo gojus“, į.k. 302316085, 3887,71 € ( tris tūkstančius aštuonis šimtus aštuoniasdešimt septynis eurus,41 ct) žemės nuomos mokesčio už laiką nuo 2013-02-07 iki 2015-06-25, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laiką nuo bylos iškėlimo teisme( 2014-04-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 117 € žyminio mokesčio 200€ advokato padėjėjo pagalbai apmokėti ir 72,41 € žemės sklypo nuomos rinkos vertės nustatymo išlaidų ieškovei B. G. , a.k. ( - )

77Priteisti iš atsakovės UAB „Šilo gojus“, į.k. 302316085 8,59 € procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą, jas sumokant į VMI Surenkamąją sąskaitą ( įmokos kodas 5660).

78Kitoje dalyje B. G. ieškinio atsakovei UAB „Šilo gojus“ netenkinti.

79Priteisti iš B. G. 41 € bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme atsakovei UAB „Šilo gojus“ ir 67€ B. G. advokato pagalbos išlaidų apeliacinėje instancijoje iš UAB „Šilo gojus“. Įskaičius priteistas sumas, priteisti iš atsakovės UAB „Šilo gojus“ ieškovei B. G. 26 € bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Ieškovė ieškiniu prašė teismo įpareigoti atsakovą jai nuosavybės teise... 4. Ieškinyje ieškovė nurodė, kad jai nuosavybės teise priklausančiame... 5. Žemės subnuomos rašytinė sutartis nebuvo sudaryta. BUAB „Livena“... 6. Po žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo atsakovas neatlaisvino žemės... 7. Panevėžio miesto apylinkės teismas ieškovės ieškinį tenkino, pripažino... 8. Teismas priteisė iš atsakovo UAB „Šilo gojus“ 3887,71 EUR žalos... 9. Teismas nustatė, kad atsakovas neteisėtai naudojasi ieškovei priklausančiu... 10. 2003-01-05 ieškovė ir UAB „Livena“ sudarė nuomos sutartį, kad ieškovė... 11. Teismas nustatė, kad atsakovas ir trečiasis asmuo elgėsi nesąžiningai,... 12. Teismas nustatė, kad ieškovė yra 0,22 ha žemės sklypo, esančio ( - )... 13. Teismas nustatė, kad trečiasis asmuo BUAB „Livena“ jokios veiklos ant... 14. Teismas nurodė, kad nuo 2002-09-23 iki 2013-02-07 trečiasis asmuo BUAB... 15. Atsakovas UAB „Šilo gojus“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 16. Pastatų savininkui prievolė atsiskaityti su žemės savininke pagal... 17. Pastatų savininkas BUAB „Livena“ žemės sklypo subnuomos sutarties su... 18. BUAB „Livena“, sudarydama savo pastatų nuomos sutartį, automatiškai... 19. Pagrindo nutraukti atsakovo veiklą nėra. 2014-03-13 BUAB „Livena“... 20. Ieškovė dalį 22 a. žemės sklypo (45 a) yra išnuomojusi telefono... 21. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė B. G. prašo atsakovo apeliacinį... 22. Ieškovė tvirtina, kad pirmos instancijos teismas, išsamiai ir visapusiškai... 23. 2012-06-04 statinių nuomos sutartis prieštaravo 2003-01-05 žemės nuomos... 24. Ieškovė davė sutikimą vykdyti degalinės veiklą jos žemės sklype tik... 25. Nagrinėjamoje situacijoje statinių nuomotojas BUAB „Livena" ir žemės... 26. Atsakovas, būdamas apdairus bei rūpestingas, privalėjo įvertinti visas... 27. Nagrinėjamoje situacijoje ieškovė elgėsi vadovaudamasi teisingumo,... 28. Atsakovas nurodo, kad nagrinėjamu atveju 2003-01-05 žemės nuomos sutartis... 29. Žemės sklypo registravimas/neregistravimas viešame registre teisinės... 30. Atsakovas nurodo, kad byloje yra duomenų apie tai, kad žemės nuomos sutartis... 31. 2002-09-23 žemės sklypo nuomos sutartį trečiasis asmuo nutraukė 2012-12-03... 32. Nepagrįstas atsakovo argumentas, kad 2012-06-04 statinių nuomos sutartis buvo... 33. 2012-06-04 statinių sutartis yra savaime žalingas sandoris, kadangi jo... 34. Ieškovė nesutinka su atsakovo apeliaciniame skunde išdėstytu motyvu, kad... 35. Nors atsakovas nurodo, kad 2012-06-04 ginčo sutarties neteisėtumas nėra ir... 36. Ieškovė kreipėsi į teismą su reikalavimu įpareigoti atsakovą nutraukti... 37. Vertindamas 2012-06-04 statinių nuomos sutartį, pirmos instancijos teismas... 38. Taipogi, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad teikiant ieškinį teismui,... 39. Taigi ieškovė buvo klaidinama ir nuo jos buvo slepiama informacija apie... 40. Galiausiai ieškovė mano, kad jos ieškinys turėtų būti tenkinamas pilna... 41. Apeliaciniame skunde atsakovas nurodo, kad jis nėra tinkamas atsakovas... 42. Nagrinėjamoje byloje atsakovas pripažino faktą, kad nuo statinių nuomos... 43. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad žemės nuomos sutartis Nr. 03/02... 44. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad, atsakovas šioje byloje yra tinkamas,... 45. Byloje nustatyta, kad tarp trečiojo asmens ir atsakovo buvo sudaryta sutartis,... 46. Teismas konstatavo, kad atsakovas niekada neturėjo ieškovės leidimo jos... 47. Dėl atsakovo neteisėto naudojimosi ieškovei priklausančiu žemės sklypu... 48. Pirmos instancijos teismas savo sprendime išsamiai pasisakė dėl visų... 49. Ieškovė tvirtina, kad ji nereikalauja daugiau, negu jai priklauso, jos... 50. Atsakovas pateikia tikrovės neatitinkančius faktus apie tai, kad šiuo metu... 51. Nepagrįstas yra atsakovo argumentas, kad nevyko tyrimas dėl 2012-06-04... 52. 2012-12-18 Susitarimas dėl 2012-06-04 statinių sutarties vykdymo, kuriuo... 53. Aukščiau jau buvo paminėta, kad 2002-09-23 žemės sklypo sutartis tarp... 54. Atsakovas painiojasi ir nurodo tikrovės neatitinkančias faktines aplinkybes... 55. Apeliacinis skundas tenkinamas, Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimas... 56. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 57. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2003-01-05 tarp ieškovės B. G. (... 58. Šiaulių apygardos teismo 2011-12-29 nutartimi UAB „Livena“ iškelta... 59. Iš 2012-06-04 Nekilnojamojo turto (statinių) nuomos sutarties matyti, kad... 60. BUAB „Livena“ 2012-06-04 išnuomojo atsakovei UAB „Šilo gojus“... 61. Po to, 2012-12-03 pranešimu trečiasis asmuo BUAB „Livena“ informavo B.... 62. 2012-12-03 Žemės nuomos sutartis Nr. 03/02N nutraukta 2013-02-07 (b.l. 28).... 63. 2013-04-19 komerciniu pasiūlymu atsakovė bendrovė „Šilo gojus“... 64. 2013-07-29 reikalavimu ieškovė kreipėsi į atsakovę, nurodydama per 14... 65. Šiomis nustatytomis aplinkybėmis darytina išvada, kad atsakovė UAB „Šilo... 66. Pastatų, statinių ir įrenginių nuomos ypatumai susiję su teise į žemės... 67. Byloje pagal šalių procesinių dokumentų bei pateiktų įrodymų turinį... 68. Tačiau nustatytomis aplinkybėmis Panevėžio m. apylinkės teismui nebuvo... 69. P. P. m. apylinkės teismo sprendimo, kuriuo pripažinta pastatų nuomos... 70. Ieškovė nagrinėjamu atveju turi teisę reikalauti iš atsakovės UAB... 71. Dėl pasakyto naikinama Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015-10-15... 72. Kadangi keičiamas Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimas, tai... 73. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1d.3 p., teismas... 74. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 15 dienos sprendimą... 75. B. G. ieškinį atsakovei UAB „Šilo gojus, tretieji asmenys BUAB... 76. Priteisti iš iš atsakovės UAB „Šilo gojus“, į.k. 302316085, 3887,71... 77. Priteisti iš atsakovės UAB „Šilo gojus“, į.k. 302316085 8,59 €... 78. Kitoje dalyje B. G. ieškinio atsakovei UAB „Šilo gojus“ netenkinti.... 79. Priteisti iš B. G. 41 € bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos...