Byla 2-2082-514/2012
Dėl prievolės įvykdymo

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė rašytinio proceso būdu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB ( - ) ieškinį atsakovei R. D. dėl prievolės įvykdymo ir

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 222,16 Lt skolos, 118,71 Lt nuostolių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių. Nurodo, kad su atsakove 2007-10-24 pasirašė Interneto paslaugų teikimo sutartį Nr. ( - ) (toliau – sutartis), pagal kurios Bendrųjų sąlygų 3.1.2 p. atsakovė už paslaugų teikimą ir ieškovo suteiktą įrangą įsipareigojo atsiskaityti pagal sutarties sąlygas, tačiau įsipareigojimų nevykdė, dėl ko susidarė 222,10 Lt dydžio skola. Kadangi atsakovė nemokėjo už ieškovo suteiktas paslaugas, vadovaujantis sutarties 7.4 p., sutartis dėl atsakovės kaltės buvo nutraukta 2012-05-17, t. y. nepraėjus 24 mėnesių minimalaus naudojimosi paslaugomis laikotarpiui. Pagal sutarties Bendrųjų sąlygų 3.1.6 ir 7.4 p., atsakovė privalo ieškovui sumokėti 118,71 Lt už minimalaus naudojimosi paslaugomis laikotarpiu pritaikytas nuolaidas – ieškovo patirtus nuostolius. Skolą iš atsakovės išieškoti buvo bandyta per įmonę UAB „Sergel“, atsakovei buvo siunčiami priminimai – įspėjimai, buvo informuojama, jog bus kreiptasi į teismą dėl susidariusios skolos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Ginčo išspręsti derybų būdu nepavyko, įsiskolinimas iki šiol neapmokėtas.

3Atsakovei procesiniai dokumentai atsakovui įteikti įstatymo nustatyta tvarka – asmeniškai (CPK 123 str. 1 d.). Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą (CPK 285 str. 2 d.). Iš byloje pateiktų įrodymų nustatyta, kad 2007-10-24 ieškovas su atsakove sudarė Interneto paslaugų teikimo sutartį Nr. ( - ) (toliau – sutartis), pagal kurią ieškovas įsipareigojo teikti atsakovei interneto paslaugas ir perduoti interneto prieigos įrangą, o atsakovė įsipareigojo naudotis interneto paslaugomis ne trumpiau kaip 24 mėnesius, priimti interneto prieigos įrangą, atsiskaityti su ieškovu už prieigos įrangą ir paslaugas sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, nutraukus sutartį dėl atsakovės kaltės nepraėjus minimaliam naudojimosi laikotarpiui, sumokėti ieškovui kompensaciją, lygią paslaugų mokesčių nuo atsisakymo dienos iki minimalaus naudojimosi paslaugomis laikotarpio pabaigos sumai (sutarties 1.1, 1.2, 3.1.2, 3.1.6, 4, 7.4 p.). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, jog atsakovei nevykdant sutartinių įsipareigojimų, t. y. nemokant už suteiktas paslaugas, ieškovas 2012-05-17 sutartį nutraukė, kreipėsi į UAB „Sergel“ dėl skolos išieškojimo iš atsakovės. Atsakovės sutartinių įsipareigojimų nevykdymą patvirtina ieškovo pateiktas rašytinis įrodymas – UAB „Sergel“ 2012-08-27 pakartotinis priminimas-įspėjimas Nr. 211649, kuriuo atsakovė buvo raginama atsiskaityti, nurodžius tikslias mokėtinas sumas, bei įspėta dėl kreipimosi į teismą dėl skolos išieškojimo. Iš teismui pateiktos ieškovo 2012-10-18 pažymos matyti, kad atsakovės neįvykdytų skolinių įsipareigojimų sumą yra 340,87 Lt, t. y. 222,16 Lt įsiskolinimas už suteiktas paslaugas ir 118,71 Lt ieškovo patirti nuostoliai, kuriuos sudaro naudojimosi paslaugomis laikotarpiu pritaikytos nuolaidos, nutraukus sutartį nepraėjus 24 mėnesių minimalaus naudojimosi paslaugomis terminui.

6Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad tarp šalių sudarytos sutarties pagrindu susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.1 – 6.4 str., 6.716 str.), tai yra ieškovas įgijo pareigą teikti atsakovei interneto ryšio paslaugas, suteikti įrangą jų naudojimuisi, o atsakovė įgijo pareigą sutartyje nustatyta tvarka mokėti už suteiktas paslaugas (CK 6.720 str. 3 d.). Sutartinės prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.38 str. 1 d., 6.200 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Formaliai įvertinus byloje esančius įrodymus, laikytina, kad atsakovė pažeidė sutartį, kadangi sutartyje nustatytais terminais nesumokėjo ieškovui nustatyto dydžio įmokų, pažeidė minimalaus naudojimosi paslaugomis terminą, todėl jos atžvilgiu taikytina civilinė atsakomybė (CK 6.38 str., 6.63 str. 1 d. 1, 2 p., 6.205 str., 6.245 str. 3 d., 6.716 str.). Asmuo, neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius (CK 6.256 str. 2 d.). Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų nepateikė, ieškovo argumentų dėl skolos pagrįstumo neginčijo, byloje esantys duomenys patvirtina prievolės neįvykdymą, įrodymų, kad atsakovė būtų atsiskaičiusi su ieškovu ar būtų turėjusi ieškovui pretenzijų dėl teikiamų paslaugų, byloje nėra. Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas, kaip pagrįstas, tenkintinas, iš atsakovės priteistina 222,16 Lt skolos ir 118,71 Lt nuostolių.

7Atsakovė praleido terminą įvykdyti savo piniginę prievolę ieškovui, todėl iš atsakovės ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

8Ieškovui iš atsakovės taip pat priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 72 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 262 str. 2 d., 285-286 str.,

Nutarė

10ieškinį tenkinti.

11Priteisti iš R. D. 340,87 Lt (tris šimtus keturiasdešimt litų 87 ct) skolos įvykdyti, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2009-12-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 65 Lt (šešiasdešimt penkis litus) bylinėjimosi išlaidų AB ( - ).

12Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Plungės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

13Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai