Byla 2-519/2011

3Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Vyto Miliaus ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ekonomiškos statybos centras“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. spalio 28 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-1108-544/2010, ir

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

6Ieškovas UAB ,,Ekonomiškos statybos centras” kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Panevėžio miesto savivaldybės administracijai dėl pripažinimo neteisėtais ir negaliojančiais atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimus: sprendimus, priimtus vykdant pirkimus Nr. 93886 ir Nr. 93891, kuriais nuspręsta nepatenkinti ieškovo pretenzijos reikalavimų, kurie nurodyti 2010-10-14 raštuose Nr. IS-26.6-4472 ir Nr. IS-26.6-4473, sprendimus, priimtus vykdant minėtus pirkimus, kuriais nuspręsta AB „Iglus“ pasiūlymą įtraukti į pasiūlymų eilę ir pripažinti šį pasiūlymą laimėjusius konkursą, pripažinti, kad AB „Iglus“ neatitinka atvirų konkursų, kurių pirkimo Nr. 93886 ir Nr. 93891, pirkimo dokumentuose įtvirtintų reikalavimų, įpareigoti atsakovą sudaryti naujas pasiūlymų eiles minėtuose konkursuose.

7Ieškovas ieškiniui užtikrinti Viešųjų pirkimų įstatymo 93 str. 1 d. 1 p., CPK 144 str., 145 str. pagrindais prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti minėtų supaprastintų atvirų konkursų (Pirkimo Nr. 93891 ir Nr. 93886) procedūras, tame tarpe – uždrausti atsakovei pasirašyti sutartį su konkursų laimėtojais. Ieškovas nurodė, kad minėtuose konkursuose padaryti imperatyvių viešųjų pirkimų įstatymo normų pažeidimai leido minimalių kvalifikacijos reikalavimų neatitinkančiai bankrutuojančiai bendrovei AB „Iglus“ nesąžiningai laimėti konkursus ir su ja gali būti sudaryta pirkimo sutartis.

9II.

10Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Panevėžio apygardos teismas 2010 m. spalio 28 d. nutartimi atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas vadovavosi ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu bei pažymėjo, kad pagal ginčijamų pirkimų sąlygas, darbai, dėl kurių atlikimo paskelbtas konkursas, turi būti atlikti per 12 mėnesių nuo rangos sutarties įsigaliojimo dienos. Pagal ieškovo prašymą pritaikius laikinąsias apsaugos priemones - sustabdžius ginčijamų viešųjų konkursų procedūras - atsakovui, įvertinus teismų procesų trukmę, darbų trukmę pagal sutartį ir kt., gali būti sudarytos kliūtys atlikti su programos įgyvendinimu susijusius viešuosius pirkimus, dėl ko ji gali nespėti numatytu laiku patirti su programos įgyvendinimu susijusių tinkamų finansuoti išlaidų, kas gali sąlygoti finansavimo netekimą. Tokios pasekmės nebūtų proporcingos ir viršytų tą naudą, kurią, sudarydamas pirkimo sutartį su perkančiąja organizacija, siekia gauti ieškovė. Be to, savalaikis projektų ir programos, kurių objektus sudaro vaikų lopšelio-darželio pastatų rekonstravimo darbai, įgyvendinimas, yra susijęs su viešuoju interesu (Konstitucijos 42 str.). Todėl atsakovo atliekamas nesavalaikis vaikų, kurių interesai turėti sveiką ir saugią gyvenimo aplinką pripažįstami prioritetiniais visose srityse, lopšelių-darželių rekonstravimas sąlygotų finansavimo praradimą, o kartu reikštų ir viešojo intereso pažeidimą.

12III.

13Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

14Dėl šios nutarties gautas ieškovo atskirasis skundas, kuriuo prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išspręsti iš esmės – pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo šiuos argumentus:

151. Apygardos teismas nepagrįstai sprendė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovas gali netekti finansavimo. Kadangi projektų paraiškos vis dar yra vertinamos, finansavimas dar nėra gautas, todėl ir netekti jo neįmanoma.

162. Jeigu bus nustatyti atsakovo vykdomų viešųjų pirkimų pažeidimai, atsakovo patirtos išlaidos nebus tinkamos finansuoti iš Sanglaudos fondo.

173. Nepagrįsta teismo išvada, kad išlaidos turi būti patirtos 2013 metais. Jos turi būti patirtos iki 2016 m. (Ūkio ministro 2008-06-25 įsakymu Nr. 4-265 patvirtintame Priemonės „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 13 punktas).

184. Byla nesudėtinga, jos išnagrinėjimui nustatyti trumpi terminai, todėl nėra grėsmės, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių nebus laiku įvykdyti numatyti projektai.

195. Statybos rangos darbų išlaidos yra tik dalis tinkamų finansuoti išlaidų.

206. Apygardos teismas nurodė, kad ieškovas, jeigu būtų nustatyti viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimai, galėtų reikalauti nuostolių atlyginimo. Taip nepagrįstai ribojamos ieškovo teisės pasirinkti pažeistų teisių gynimo būdą.

217. Apygardos teismas nepagrįstai nurodė, kad savalaikis projekto vykdymas yra susijęs su viešuoju interesu. Priemonės „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ tikslas - mažinti pastatuose suvartojamos energijos sąnaudas, o ne ginti vaikų interesus turėti sveiką ir saugią gyvenimo aplinką.

228. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių bus pažeistas viešasis interesas racionaliai naudoti lėšas, nuostolius patirs tiekėjas, atitinkantis kvalifikacinius reikalavimus ir pasiūlęs mažiausią kainą, tačiau nelaimėjęs konkurso.

23Atsakovas į šį atskirąjį skundą pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad viešųjų pirkimų procedūra buvo vykdoma laikantis teisės aktų ir nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų. Be to, apygardos teismas pagrįstai atsižvelgė į viešąjį interesą. Net ir nustačius grėsmę ieškovui palankaus sprendimo įvykdymui, laikinosios apsaugos priemonės gali būti netaikomos, jeigu jų neigiamos pasekmės viršytų teigiamas, pažeistų viešąjį interesą. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešasis interesas reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovei. Šioje byloje laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų viešąjį interesą, kadangi vykdydama viešuosius pirkimus savivaldybė siekia, kad vaikai turėtų sveiką aplinką.

24IV.

25Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Atskirasis skundas tenkintinas.

27

28CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą nulemia reali grėsmė, kad dėl atsakovo veiksmų arba neveikimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Šioje byloje yra nagrinėjamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų procese klausimas, todėl taikytinas ir Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – VPĮ). Vadovaujantis VPĮ 95 straipsnio 5 dalimi, teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali nuspręsti netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teikiamą naudą. Todėl, teismas, spręsdamas, ar konkrečiu atveju laikinųjų apsaugos priemonių neigiamos pasekmės viršytų jų naudą, privalo įvertinti konkrečios bylos aplinkybes.

29Pažymėtina, kad CPK normos nereikalauja, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, įvertinti ir ieškinio pagrįstumą. Ieškinio pagrįstumas vertinamas bylos nagrinėjimo iš esmės pirmosios instancijos teisme proceso stadijos pabaigoje, priimant sprendimą dėl ginčo esmės, o spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas prašymo teisinius bei faktinius argumentus privalo įvertinti tik ta apimtimi, kad jie turi būti pakankami, kad prima facie patvirtintų, jog ieškinys, remiantis pateiktais faktiniais ir teisiniais argumentais, gali būti patenkintas (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. birželio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-698/2009). Pagal teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, Panevėžio apygardos teismas 2010 m. gruodžio 10 d. priėmė byloje sprendimą, kuriuo ieškinį pilnai patenkino. Šis sprendimas yra apskųstas apeliacine tvarka, todėl neįsiteisėjo (CPK 279 str. 1 d.). Tačiau minėtos proceso eigos byloje aplinkybės yra pakankamos, kad prima facie konstatuoti, jog ieškinys dėl viešojo pirkimo procedūros pažeidimų gali būti patenkintas. Dar daugiau, pirmosios instancijos teismas nagrinėdamas bylą ir atsižvelgęs į Viešųjų pirkimų tarnybos išvadą byloje nustatė viešojo pirkimo pažeidimus. Šios aplinkybės yra svarbios vertinant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo naudos ir galimų neigiamų pasekmių santykį.

30Viešojo pirkimo procedūriniai pažeidimai gali lemti tai, jog perkančioji organizacija negalės pretenduoti į vykdomo projekto finansavimą Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis. Todėl, esant duomenų, kad vertinti viešąjį pirkimą kompetentingos institucijos jau nustatė viešojo pirkimo procedūros pažeidimus, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą šioje byloje, teisėjų kolegija svarbesniu laiko tikslą užtikrinti, kad nebus sudaryta neteisėta pirkimo sutartis ir tai nenulems galimo projekto finansavimo Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis netekimo.

31Išdėstyti motyvai yra pakankami, kad konstatuoti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumą šioje byloje, todėl teisėjų kolegija papildomai nepasisako dėl atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentų dėl to, ar viešuoju pirkimu yra siekiama visai visuomenei naudingų tikslų. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai pripažįstama, kad tikslas įsisavinti Lietuvos Respublikos biudžeto asignavimus, paramą, skirtą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, visuomenės poreikiams panaudoti turimas valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšas taip pat yra viešasis interesas. Šis tikslas nebus pasiektas, jeigu viešasis pirkimas pasibaigs sutarties su galimai neteisėtai nustatytu konkurso laimėtoju sudarymu.

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

33Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ekonomiškos statybos centras“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti.

34Sustabdyti atsakovo supaprastintų atvirų konkursų „Objekto „Panevėžio Kastyčio Ramansuko lopšelio-darželio pastato, Vilties g. 10 ir Vilties g. 18, Panevėžyje, rekonstravimas“ rekonstravimo darbai“ (pirkimo Nr. 93891) ir „Objekto „Panevėžio lopšelio-darželio „Aušra“ pastato (Statybininkų g. 9, Panevėžys) rekonstravimas“ rekonstravimo darbai“ (pirkimo Nr. 93886) procedūras bei uždrausti pasirašyti sutartį su laimėtoju.

Proceso dalyviai
Ryšiai
3. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 4. I.... 5. Ginčo esmė ... 6. Ieškovas UAB ,,Ekonomiškos statybos centras” kreipėsi į teismą su... 7. Ieškovas ieškiniui užtikrinti Viešųjų pirkimų įstatymo 93 str. 1 d. 1... 9. II.... 10. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė ... 11. Panevėžio apygardos teismas 2010 m. spalio 28 d. nutartimi atsisakė taikyti... 12. III.... 13. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai ... 14. Dėl šios nutarties gautas ieškovo atskirasis skundas, kuriuo prašo... 15. 1. Apygardos teismas nepagrįstai sprendė, kad pritaikius laikinąsias... 16. 2. Jeigu bus nustatyti atsakovo vykdomų viešųjų pirkimų pažeidimai,... 17. 3. Nepagrįsta teismo išvada, kad išlaidos turi būti patirtos 2013 metais.... 18. 4. Byla nesudėtinga, jos išnagrinėjimui nustatyti trumpi terminai, todėl... 19. 5. Statybos rangos darbų išlaidos yra tik dalis tinkamų finansuoti... 20. 6. Apygardos teismas nurodė, kad ieškovas, jeigu būtų nustatyti viešųjų... 21. 7. Apygardos teismas nepagrįstai nurodė, kad savalaikis projekto vykdymas yra... 22. 8. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių bus pažeistas viešasis... 23. Atsakovas į šį atskirąjį skundą pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo... 24. IV.... 25. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 26. Atskirasis skundas tenkintinas.... 27. ... 28. CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas suinteresuotų asmenų prašymu... 29. Pažymėtina, kad CPK normos nereikalauja, sprendžiant laikinųjų apsaugos... 30. Viešojo pirkimo procedūriniai pažeidimai gali lemti tai, jog perkančioji... 31. Išdėstyti motyvai yra pakankami, kad konstatuoti laikinųjų apsaugos... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 33. Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartį ir... 34. Sustabdyti atsakovo supaprastintų atvirų konkursų „Objekto „Panevėžio...