Byla 2-698/2009

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Gasiūnienės ir Konstantino Gurino teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Topometra“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 20 d.. nutarties, kuria teismas atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Abrisas“ turto areštą civilinėje byloje Nr. 2-3089-798/2009, iškeltoje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Topometra“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Abrisas“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas UAB „Topometra“ dokumentinio proceso tvarka prašė teismo priteisti iš atsakovo UAB „Abrisas“ 111 481,38 Lt skolos, 22 519,24 Lt delspinigių (viso – 134 000,62 Lt) bei 15,21 procentų metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad pagal su atsakovu sudarytą subrangos sutartį atliko sutartus darbus – parengė valstybinės reikšmės miško žemės sklypų kadastro duomenų bylas ir jas perdavė atsakovui, tačiau UAB „Abrisas“ nesumokėjo pinigų už gautas paslaugas. Ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo turto areštą. Prašymą grindė tuo, jog ieškinio suma yra didelė, atsakovas nevykdo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, nekilnojamojo turto, kuris jam priklausytų nuosavybės teise, neturi. Ieškovo nuomone, įsiskolinimo dydis objektyviai gali padidinti ieškovui galimai palankaus sprendimo neįvykdymo riziką, todėl būtina taikyti atsakovo turto areštą.

5Vilniaus apygardos teismas 2009 m. balandžio 20 d. nutartimi netenkino ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių – atsakovo turto arešto taikymo. Teismas nutartį motyvavo tuo, kad nors ieškinio suma yra pakankamai didelė, vien tai nesudaro pagrindo taikyti atsakovo turto areštą, o turi būti atsižvelgiama ir į šalies, kurios turtui prašoma taikyti areštą, turtinę padėtį, jos finansines galimybes, taip pat į tai, ar atsakovas iš tiesų vengia vykdyti teismo sprendimą. Teismo nuomone, nors ieškovas ieškinyje nurodė, kad atsakovas vengia atsiskaityti su juo, tačiau tai dar savaime nereiškia, jog atsakovas atsisakys vykdyti teismo sprendimą. Ieškovo nurodytos aplinkybės, jog atsakovas gali perleisti jam priklausantį turtą, siekdamas išvengti prievolės įvykdymo, nėra pagrįstos rašytiniais įrodymais. Teismas taip pat pažymėjo, kad ieškovas nepateikė rašytinių įrodymų apie atsakovo turtinę padėtį, jo mokumą, turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei turtines teises, o taip pat kitų įrodymų, kurie leistų spręsti, jog egzistuoja grėsmė neįvykdyti ieškovui galimai palankaus sprendimo byloje.

6Ieškovas UAB „Topometra“ atskiruoju skundu prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir patenkinti jo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Skundą grindžia šiais argumentais:

71) Teismas nepagrįstai nesivadovavo teismų praktikoje suformuota pozicija, kad didelė ieškinio suma preziumuoja teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

82) Teismas neteisingai paskirstė įrodinėjimo pareigą tarp šalių, atsakovo pareigą įrodyti savo gerą turtinę padėtį nepagrįstai „permetė“ ieškovui. Atsakovas, o ne ieškovas turi įrodyti teismui, kad atsakovo turtinė padėtis gera.

93) Grėsmė, kad atsakovas ateityje gali neįvykdyti teismo sprendimo, iš tiesų egzistuoja, kadangi atsakovas akivaizdžiai vengia vykdyti sutartines prievoles.

104) Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, turi teisę pats jas parinkti ir netaikyti tokių priemonių, kurios pažeistų atsakovo teises.

11Atsakovas UAB „Abrisas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o atsakovo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

121) Atsakovas netinkamai atliko kadastrinius matavimus pagal tarp šalių sudarytą subrangos sutartį. Šią aplinkybę įrodo VĮ Registrų centro sprendimai, kuriais atsisakyta įrašyti Nekilnojamojo turto kadastro duomenis, parengtus pagal atsakovo atliktus matavimus. UAB „Abrisas“ tinkamai neįvykdžius visų sutartinių prievolių (atlikti tik kai kurie darbai), darbų užsakovas (VĮ Šalčininkų miškų urėdija) nemoka pinigų atsakovui pagal rangos sutartį. Todėl pats ieškovas yra kaltas dėl susidariusios padėties, o grėsmės, kad ieškovui tinkamai įvykdžius prievoles, atsakovas su juo neatsiskaitys, nėra.

132) UAB „Abrisas“ mokumas buvo patikrintas šiai įmonei dalyvaujant viešame konkurse dėl valstybinės reikšmės miškų žemės sklypų planų parengimo paslaugų pirkimui, kurį įmonė laimėjo.

143) Akivaizdžiai nepagrįstas ieškovo reikalavimas susijęs su jo siekiu nesąžiningais veiksmais pašalinti atsakovą, kuris yra ieškovo konkurentas, iš rinkos.

152009 m. birželio 17 d. atsakovas apeliacinės instancijos teismui pateikė atsiliepimo į atskirąjį skundą papildymą. Nurodė, kad šiuo metu neturi finansinių įsipareigojimų kreditoriams, išskyrus įsiskolinimą ieškovui. Teismui pritaikius atsakovo turto areštą, gali prireikti stabdyti atsakovo veiklą.

16Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

17Civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas be kita ko reiškia, kad tuo atveju, jeigu šalis pareiškė reikalavimus teisme ar nutaria teismine tvarka gintis nuo pareikštų reikalavimų, ji turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 str.). Teismas civiliniame procese vykdo dalyvaujančių byloje asmenų procesinių teisių išaiškinimo pareigą, tačiau neturi pareigos ir negali vykdyti šalims išimtinai priskirtos įrodinėjimo pareigos. Priešingu atveju būtų pažeisti dispozityvumo, rungimosi, lygiateisiškumo principai. Tai reiškia, kad bylinėjimasis tarp šalių yra jų pačių reikalas, į kurį teismas kišasi tik tiek, kiek būtina įvykdyti savo pagrindinę funkciją – objektyviai įvertinti šalių nurodytas ir jų įrodinėjamas aplinkybes. Tuo išreiškiama civilinio proceso, taigi, ir bylinėjimosi tarp šalių, esmė. Šaliai nepateikus faktinių duomenų apie jos nurodytas reikalavimą ar atsikirtimą pagrindžiančias aplinkybes arba pateikus duomenis, kuriuos paneigia kitos šalies pateikti svaresni įrodymai, laikoma, kad ši šalis neįrodė aplinkybės, kuria grindžia savo reikalavimą ar atsikirtimą, ir atvirkščiai. Teismui netinkamai paskirsčius įrodinėjimo naštą, pažeidžiamos pagrindinės civilinio proceso taisyklės, teismo sprendimai tampa nenuspėjami, o teisingumo vykdymas – neprognozuojamas.

18Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo būsimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Tai reiškia, kad laikinąsias apsaugos priemones teismas turi ir gali taikyti tik tuomet, kai yra pakankamas pagrindas manyti, jog teismo sprendimą įvykdyti bus sunku arba visiškai neįmanoma tuo atveju, jeigu pareikštas ieškinys būtų patenkintas. Taikant laikinąsias apsaugos priemones tarp šalių kilęs ginčas iš esmės nesprendžiamas, tačiau teismas turi atsižvelgti į daugelį šiam klausimui teisingai išspręsti reikšmingų aplinkybių.

19Kiekvienu atveju, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių – turto arešto taikymo, reikia atsižvelgti ne tik į ieškinio sumą, bet ir į abiejų šalių turtinę padėtį, jų finansines galimybes, taip pat į tai, ar ieškovo prašyme išdėstyti argumentai ir juos pagrindžiantys įrodymai prima facie patvirtina ieškinio galimą pagrįstumą. Sprendžiant, ar ieškinio suma yra didelė ir ar egzistuoja faktinis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi būti įvertinama, ar ieškinio suma konkrečiam asmeniui pagal jo turimo turto vertę, gaunamas pajamas, turimo kapitalo dydį yra didelė, tai yra kai paneigiama objektyvi grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Kaip minėta, teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, privalo įvertinti ir prašymo teisinius bei faktinius argumentus, kurie turi būti pakankami, kad prima facie patvirtintų, jog ieškinys, remiantis pateiktais faktiniais ir teisiniais argumentais, gali būti patenkintas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,flyLAL-Lithuanian Airlines“ v. „Air Baltic Corporation“ ir kt., bylos Nr. 2-949/2008; 2009 m. birželio 3 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Acme“ v. UAB „GPP“, bylos Nr. 2-663/2009).

20Todėl teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad vien didelė ieškinio suma nesudaro pagrindo taikyti atsakovo turto areštą. Teismas iš tiesų turi įvertinti ieškovo išdėstytus argumentus, išsiaiškinti atsakovo turtinę padėtį. Esant abejonėms, ar ieškovo prašyme išdėstyti argumentai bei pateikti juos pagrindžiantys įrodymai yra pakankami, kad prima facie patvirtintų, jog remiantis jais ieškinys gali būti patenkintas, taip pat pagal ieškovo pateiktus įrodymus neturint duomenų apie atsakovo turtinę padėtį, teismas, siekdamas šalims sudaryti vienodas galimybes rungtis šioje proceso stadijoje ir priimti nutartį tik išklausęs abi šalis, turėtų paprašyti atsakovo pateikti atsiliepimą į prašymą, ir tik gavęs šį dokumentą nuspręsti, ar yra pagrindas tenkinti ieškovo prašymą. Bet kuriuo atveju teismas neturi teisės ieškovui priskirtos įrodinėjimo pareigos perkelti atsakovui, ir atvirkščiai. Kaip minėta, kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 str.).

21Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo turtui, netinkamai paskirstė įrodinėjimo naštą tarp šalių, nepagrįstai neišsiaiškino visų reikšmingų šiam klausimui teisingai išspręsti aplinkybių, nevykdė išaiškinimo pareigos (CPK 12, 178 str., 159 str. 1 d.). Neturėdamas duomenų apie šalių turtinę padėtį, teismas apskritai neturėjo pagrindo spręsti klausimo dėl arešto taikymo atsakovo turtui. Kitokios išvados reikštų, kad teismas klausimą dėl nuosavybės teisių į turtą ribojimo gali spręsti ne pagal proceso taisykles, nustatančius šalių teises ir pareigas įrodinėjimo procese, o remiantis vien tik spėjimais, prielaidomis.

22Esant tokioms aplinkybėms ir apeliacinės instancijos teismui nesant galimybės pagal byloje esančius įrodymus teisingai išspręsti klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra pagrindas naikinti žemesnės instancijos teismo nutartį dėl joje padarytų proceso teisės normų pažeidimų ir klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 12 ir 178 str. 337 str. 3 p., 327 str. 1 d. 2 p. ir 338 str.).

23Tuo pačiu pažymėtina, kad spręsdamas šį klausimą iš naujo, teismas neturi automatiškai taikyti atsakovo turto areštą, o tinkamai paskirstyti įrodinėjimo naštą tarp šalių, išsiaiškinti atsakovo turtinę padėtį, taip pat, ar byloje esantys įrodymai yra pakankami, kad prima facie patvirtintų, jog ieškinys gali būti patenkintas. Tik išsiaiškinęs šias aplinkybes, teismas gali teisingai nuspręsti, ar yra pagrindas tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo turtui.

24Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį išdėstyti argumentai nėra reikšmingi nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui.

25Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog proceso teisės normos nedraudžia dalyvaujantiems byloje asmenims pildyti teismui paduotus dokumentus iki termino jiems paduoti pabaigos. Teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymo nustatytam terminui juos atlikti (CPK 75 str. 1 d.). Atsakovas atsiliepimą į atskirąjį skundą padavė nepraleidęs įstatyme nustatyto termino, tačiau jo papildymas Lietuvos apeliaciniame teisme gautas 2009 m. birželio 17 d., t. y. praėjus daugiau kaip dvidešimt dienų nuo bylos išsiuntimo iš pirmosios instancijos teismo dienos (CPK 318 str. 1 d.). Todėl atsakovo UAB „Abrisas“ paduotas atsiliepimo į atskirąjį skundą papildymas grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 75 str. 1 d.).

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

28Atsakovo UAB „Abrisas“ paduotą atsiliepimo į atskirąjį skundą papildymą grąžinti jį padavusiam asmeniui.

2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovas UAB „Topometra“ dokumentinio proceso tvarka prašė teismo... 5. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. balandžio 20 d. nutartimi netenkino... 6. Ieškovas UAB „Topometra“ atskiruoju skundu prašo pirmosios instancijos... 7. 1) Teismas nepagrįstai nesivadovavo teismų praktikoje suformuota pozicija,... 8. 2) Teismas neteisingai paskirstė įrodinėjimo pareigą tarp šalių, atsakovo... 9. 3) Grėsmė, kad atsakovas ateityje gali neįvykdyti teismo sprendimo, iš... 10. 4) Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, turi teisę pats jas... 11. Atsakovas UAB „Abrisas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo pirmosios... 12. 1) Atsakovas netinkamai atliko kadastrinius matavimus pagal tarp šalių... 13. 2) UAB „Abrisas“ mokumas buvo patikrintas šiai įmonei dalyvaujant... 14. 3) Akivaizdžiai nepagrįstas ieškovo reikalavimas susijęs su jo siekiu... 15. 2009 m. birželio 17 d. atsakovas apeliacinės instancijos teismui pateikė... 16. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 17. Civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas be kita ko reiškia, kad... 18. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad... 19. Kiekvienu atveju, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 20. Todėl teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad... 21. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos... 22. Esant tokioms aplinkybėms ir apeliacinės instancijos teismui nesant... 23. Tuo pačiu pažymėtina, kad spręsdamas šį klausimą iš naujo, teismas... 24. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį išdėstyti argumentai nėra... 25. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog proceso teisės normos nedraudžia... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3 punktu, teisėjų... 27. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartį panaikinti ir... 28. Atsakovo UAB „Abrisas“ paduotą atsiliepimo į atskirąjį skundą...