Byla N1-17-363/2012

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Irena Šeškauskienė,

2sekretoriaujant D. A.,

3dalyvaujant prokurorei E. K.,

4gynėjams adv.: J. P., V. P., A. A. K.,

5nukentėjusiesiems: V. S., P. S., Z. B., A. G.,

6nukentėjusiųjų V. S. ir P. S. atstovei adv. A. M.,

7viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje:

8V. G., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ) Plungėje, Lietuvos Respublikos pilietis, 9 kl. išsilavinimo, dirbantis UAB „( - )“, nevedęs, gyv. ( - ), Plungėje, teistas 1) 2009-01-09 pagal LR BK 178 str. 2 d. – laisvės apribojimas 6 mėn., įpareigojant per šį laiką mokytis; 2) 2009-05-21 pagal LR BK 178 str. 2 d. – 10 mėn. laisvės apribojimo, įpareigojant būti namuose nuo 20 val. iki 6 val., pagal LR BK 178 str. 2 d. – 1 m. laisvės apribojimo, įpareigojant mokytis; vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d. bausmės subendrintos dalinio bausmių sudėjimo būdu su 2009-01-09 nuosprendžiu paskirta bausme, galutinė bausmė – 1 m. 6 mėn. laisvės apribojimo, įpareigojant mokytis ir būti namuose nuo 20 val. iki 6 val.; 3) 2009-09-18 pagal LR BK 178 str. 2 d. – laisvės apribojimas 1 m. 2 mėn., įpareigojant mokytis, vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., paskirta bausmė subendrinta su 2009-05-21 nuosprendžiu paskirta bausme, galutinė bausmė – 2 m. laisvės apribojimo, įpareigojant mokytis ir 10 mėn. būti namuose nuo 20 val. iki 6 val.; 2010-02-12 teismo nutartimi 2009-09-18 teismo nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausmė 2 m. laisvės apribojimo, pakeista į 45 paras arešto; bausmę atliko 2010-04-15, teistumas neišnykęs, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalį;

9M. R., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Plungėje, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, pagrindinio išsilavinimo, nedirbantis, gyvenantis ( - ), Plungės r., neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalį;

10M. M., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ) Plungėje, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, pagrindinio išsilavinimo, nedirbantis, gyvenantis ( - ), Plungėje, neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalį,

Nustatė

11kad kaltinamieji M. R., V. G. ir M. M. pažeidė viešąją tvarką.

12Tai yra, kaltinamieji M. R., V. G. ir M. M. veikdami bendrininkų grupe, būdami apsvaigę nuo alkoholio, 2010 m. gegužės 30 d. apie 21 val. 30 min. viešoje vietoje - Plungės rajone ( - ), M. R. tyčia, siekiant viešai pademonstruoti savo pranašumą prieš bet kuriuos buvusios draugės K. B. gimines ir draugus, su kuriais anksčiau jokių santykių nepalaikė, smurtavimo prieš šiuos asmenis tikslu parūpinus metalinį strypą, V. G., M. R. bei M. M. neteisėtai atvirai prieš namo savininkų valią įsibrovė į V. ir P. S. gyvenamąjį namą ir bendrais, tuo pačiu metu atliekamais veiksmais užpuolė viduje buvusius V. ir P. S.: M. R. ištempė iš lovos gulintį P. S., pargriovė jį ant grindų ir ne mažiau kaip 3 kartus smogė P. S. kumščiu į galvą, M. M. metaliniu strypu sudaužė puodą ir vazą, tuo pačiu strypu smogė V. S. į kaktą, ne mažiau kaip du kartus smogė kumščiu ir metaliniu strypu P. S.; V. G. du kartus smogė kumščiu V. S. į veidą. V. S. išbėgus iš namų kviesti pagalbos, M. R., tęsdamas nusikalstamą veiką metaliniu strypu išdaužė kieme stovėjusio V. S. automobilio Audi 80, valst. Nr. ( - ) galinį stiklą ir sudaužė garso kolonėlę. Dėl išpuolio V. ir P. S. padaryti nežymų sveikatos sutrikdymą atitinkantys sužalojimai – V. S. - muštinė žaizda kaktoje, P. S. –poodinė kraujosruva veide, nosies kaulų lūžimai be didesnės dislokacijos. Taip pat buvo sugadinta V. ir P. S. turto už 326, 80 Lt – 80 Lt vertės automobilio garso kolonėlė, 96,80 Lt vertės galinis stiklas, 100 Lt vertės vaza, 50 Lt vertės puodas. Išgąstį, tuo pačiu ir moralinę žalą dėl išpuolio, patyrė V. ir P. S. kaimynai Z. B. ir A. G., kurie buvo šokiruoti, kai V. S. sukruvintu veidu atbėgo į jų kiemą, gelbėdamasi nuo užpuolimo, po to, kai pamatė suniokotą S. turtą. Įžūliais ir vandališkais V. G., M. M. ir M. R. veiksmais, padaryta fizinė, turtinė ir moralinė žala P. ir V. S., moralinė – Z. B. ir A. G., tuo pačiu sutrikdyta visuomenės rimtis.

13Kaltinamasis M. R. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2010-05-30 girtavo Plungėje su draugais. Buvo piktas ant buvusios draugės, sugalvojo nuvažiuoti į Alsėdžius. Važiuojant pro nukentėjusiųjų V. ir P. S., kuriuos pažinojo kaip buvusios draugės tetą ir dėdę, namus draugų paprašė sustoti, įėjo į namo vidų, rankose turėjo metalinį strypą, kurį buvo pasiėmęs Plungėje savigynai ir susivyniojęs į bliuzoną. Ištempė iš lovos P. S. ir jį sumušė. Daužė 3 kartus ranka į veidą. Kaltinamųjų V. G. ir M. M. jis nekvietė eiti į V. ir P. S. namus, jie patys ėjo paskui jį. Ką darė V. G. ir M. M. jis nematė, tik girdėjo virtuvėje triukšmą, garsus, daiktų dužimą ir šauksmus. Matė M. M. rankose metalinį strypą. Eidamas lauk pasiėmė metalinį strypą ir juo išdaužė kieme stovėjusio automobilio galinį stiklą. Nusikalstamą veiką įvykdė todėl, kad buvo neblaivus. Kodėl mušė P. S. pasakyti negali. Su nukentėjusiaisiais susitaikė, susitarė dėl žalos atlyginimo. Valstybinės ligonių kasos ir VSDFV ieškinius pripažįsta.

14Kaltinamasis V. G. kaltu prisipažino ir parodė, kad Plungėje buvusiose kareivinėse jis susitiko kitus kaltinamuosius ir gėrė alų. Kai nebeturėjo alkoholio, M. R. pasiūlė važiuoti į Alsėdžius ir degtinės parsivežti. Prašė jo suieškoti automobilį, jis suieškojo. Važiavo visi trys kaltinamieji ir A. B., kuris vairavo automobilį. Prie V. ir P. S. namo paprašė sustoti M. R.. Jie įėjo į namą, nes M. R. buvo sakęs, kad ten baliavoja ir nuo stalo galės pasiimti degtinės. Name degtinės nebuvo. Matė, kad M. R. turi strypą. Name jie išsisklaidė. M. R. nuėjo į kitą kambarį ieškoti K. Ką darė M. R. ir M. M., jis nematė. Jis sudavė du kartus V. S. į žandą kai ši pradėjo šaukti, nes manė, kad V. S. ant jo puls. Kažkas laužtuvu sudavė V. S. į galvą, pradėjo bėgti kraujas. Jis išėjo lauk. Matė, kaip M. R. daužė automobilį. Anksčiau V. ir P. S. nepažinojo. Su nukentėjusiaisiais susitaikė, susitarė dėl žalos atlyginimo. Valstybinės ligonių kasos ir VSDFV ieškinius pripažįsta.

15Kaltinamasis M. M. taip pat kaltu prisipažino ir parodė, kad buvo girtas, sakė, kad dar bus alkoholio, todėl jis važiavo. Kai nuvažiavo, visi trys įėjo į namą. Jis buvo virtuvėje. Kiek pamena, vieną kartą ranka daužė V. S. į žandikaulį. Kad būtų daužęs metaliniu strypu, nepamena, bet galėjo uždaužti. Jis turėjo rankoje metalinį strypą ir juo daužė daiktus virtuvėje. Išeinant lauk jis dar nuėjęs į kambarį vieną kartą įdaužė P. S.. Matė, kad metalinį strypą turėjo M. R. ir juo daužė automobilį. Nusikalstamą veiką įvykdė todėl, kad buvo neblaivus. Ieškinius pripažįsta.

16Nukentėjusioji V. S. parodė, kad gegužės 30 d. apie 21 ar 21.30 val. ji žiūrėjo televizorių, o vyras jau buvo atgulęs. Išgirdo virtuvėje triukšmą. Įėjęs M. R. klausė kur yra K., ji pasakė, kad nežino. Tuo tarpu įėjo ir kiti kaltinamieji. M. R. ją atstūmė į šoną ir bėgo per visus kambarius. Ji pradėjo šaukti, ką vyrai daro. Tada M. M. pagriebė strypą ir pradėjo daužyti katilus. Ji pradėjo šaukti vyrą, kad šis keltųsi. P. S. pradėjo keltis iš lovos, bet prie jo pribėgo M. R., pargriovė ant lovos ir pradėjo mušti. M. M. įbėgo į kambarį ir sudaužė ant stalo buvusią vazą bei taip pat pradėjo daužyti strypu P. S.. Ji taip pat įbėgo į kambarį ir šaukė, ką vyrai daro. Jai jau buvo praskelta kakta. Įbėgo V. G., suėmė ją stipriai už krūtinės ir porą kartų daužė į veidą. Ji išbėgo į virtuvę, o paskui iš namų šauktis pagalbos. Bėgant pas kaimynus girdėjo, kad išdužo automobilio stiklai. Parbėgant su kaimynais matė, kad kaltinamieji susėdo į automobilį ir išvažiavo. Visi kaltinamieji buvo apsvaigę. Matėsi iš jų išvaizdos. Jai buvo praskelta kakta, labai stipriai sumuštas veidas. Buvo nedarbinga 11 ar 12 dienų. Buvo labai išsigandusi, pažeminta, patyrė šoką. Su kaltinamaisiais susitaikė, susitarė dėl žalos atlyginimo.

17Nukentėjusysis P. S. parodė, kad jis įvykio metu gulėjo lovoje. Žmona pradėjo šaukti. Jis pradėjo keltis ir M. R. jį užpuolė, sudavė į veidą, pargriovė ant žemės ir mušė rankomis. Jam bėgo kraujas. Ar spardė kojomis nežino. Jį taip pat mušė kaltinamasis M. M., kuris sudaužė ir vazą kambaryje. Matė, kad M. M. turėjo rankoje strypą, bet ar strypu jam daužė, pasakyti negali. Matė sumuštą žmoną ir girdėjo, kaip išdužo automobilio stiklai. Su kaltinamaisiais susitaikė, susitarė dėl žalos atlyginimo.

18Nukentėjusysis A. G. parodė, kad jis buvo pas kaimyną Z. B. ir išgirdo V. S. pagalbos šauksmą. Abu nuėjo žiūrėti kas atsitiko. Matė nuvažiuojant automobilį ir sužalotus kaimynus. Jam buvo baisu, buvo išsigandęs.

19Iš Telšių apskrities VPK Plungės r. PK KPS tyrėjos 2010-05-30 tarnybinio pranešimo matyti, kad 2010-05-30 apie 22 val. Plungės r. policijos komisariate buvo gautas pranešimas, kad adresu: ( - ), Plungės r., nepažįstami jaunuoliai įėję į namą sumušė V. ir P. S.. (t. I, b.l. 5)

20Įvykio vietos apžiūros protokolas patvirtina, kad įvykio vieta yra gyvenamojo namo, esančio adresu: ( - ), Plungės r., kiemas ir patalpos. Kieme prie namo matosi stovintis automobilis Audi 80, valst. Nr. ( - ), kurio galinis stiklas suskilinėjęs, dešinėje stiklo dalyje matosi netaisyklingo stačiakampio formos skylė. Namo virtuvėje ant grindų matosi dėmės, panašios į kraują. Prie krosnies pakuros matosi apverstas katilas, toliau-sulankstytas katilo dangtis. Miegamojo kambaryje ant sofos matosi suversta patalynė sutepta raudonos spalvos skysčiu, panašiu į kraują, ant kilimo pasklidę raudonos spalvos lašai, kurie yra panašūs į kraują. Ant stalo matosi pasklidusios stiklo šukės. (t. I, b.l. 6-9)

21Specialisto išvada Nr. G 163/10 (07) patvirtina, kad P. S. poodinė kraujosruva veide, nosies kaulų lūžimai be žymesnės dislokacijos, padaryta kieto buko daikto poveikyje ne mažiau vieno smūginio kontakto pasėkoje. Sužalojimas atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą. ( t. I, b.l. 24)

22Iš specialisto išvados Nr. G 162/10 (07) matyti, kad V. S. muštinė žaizda kaktoje padaryta kieto buko daikto poveikyje ne mažiau vieno smūginio kontakto pasėkoje. Sužalojimas atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą. (t. I, b.l. 35)

23Papildoma specialisto išvada Nr. KG 108/10 (03) patvirtina, kad V. S. padaryta: muštinė kaktos žaizda, poodinės kraujosruvos paakiuose bei kairės ausies kaušelio srityje ir kairiojo skruosto sumušimas. Sužalojimai atsirado sumušus veidą bukais daiktais. Linijinė muštinė paviršinė 6 cm ilgio kaktos žaizda galėjo gautis sudavus cilindrinės formos (strypo ir lazdos pavidalo) įrankiu. V. S. padaryti sužalojimai sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą, nes dėl tokių sužalojimų sveikata sutrikdoma ne ilgiau nei 10 dienų. (t. I, b.l. 41-42)

24Visų šių duomenų, kuriuos teismas pripažįsta įrodymais, atitinkančiais BPK 20 str. reikalavimus, visuma patvirtina, kad kaltinamieji M. R., V. G. ir M. M. veikdami bendrininkų grupe, 2010 m. gegužės 30 d. apie 21 val. 30 min. viešoje vietoje, apsvaigę nuo alkoholio, tyčia, be jokios priežasties, neteisėtai atvirai prieš namo savininkų valią įsibrovė į V. ir P. S. gyvenamąjį namą, esantį ( - ), Plungės r., mušdami kumščiais ir metaliniu strypu jiems nepažįstamus nukentėjusiuosius V. ir P. S. bei juos sužalodami ir daužydami namų apyvokos daiktus bei kieme stovėjusį automobilį, šokiruodami į pagalbą V. ir P. S. atbėgusius kaimynus, tokiais įžūliais ir vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams, sutrikdė visuomenės rimtį, todėl visų jų veika atitinka Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str. 1 d. numatyto nusikaltimo sudėtį.

25Visų trijų kaltinamųjų atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jie prisipažino padarę nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi.

26Visų trijų kaltinamųjų atsakomybę sunkinančios aplinkybės yra tos, kad veiką įvykdė būdami apsvaigę nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos jų nusikalstamos veikos padarymui, bei veikdami bendrininkų grupe.

27Skiriant bausmę kaltinamajam M. R. teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, numatytais LR BK 54 str. 1 d., 2 d. ir atsižvelgia į tai, kad jis padarė nesunkų nusikaltimą, į jo atsakomybę lengvinančią ir sunkinančias aplinkybes, į jo asmenybę, kad nusikalto būdamas neteistas, buvo šios nusikalstamos veikos iniciatorius, nukentėjusiųjų atsiprašė, atlygino dalį žalos, susitarė dėl neatlygintos žalos atlyginimo, tai rodo, kad savo netinkamą elgesį vertina kritiškai, darytina išvada, kad bausmės tikslai bus pasiekti paskiriant jam trumpalaikę terminuoto laisvės atėmimo bausmę.

28Išnagrinėjus baudžiamąją bylą išnyko kardomosios priemonės taikymo tikslai, todėl jam kardomoji priemonė panaikintina.

29Skiriant bausmę kaltinamajam M. M. teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, numatytais LR BK 54 str. 1 d., 2 d. ir atsižvelgia į tai, kad jis padarė nesunkų nusikaltimą, į jo atsakomybę lengvinančią ir sunkinančias aplinkybes, į jo asmenybę, kad nusikalto būdamas neteistas, nebuvo šios nusikalstamos veikos iniciatorius, nukentėjusiųjų atsiprašė, susitarė dėl žalos atlyginimo, tai rodo, kad savo netinkamą elgesį vertina kritiškai, darytina išvada, kad bausmės tikslai bus pasiekti paskiriant jam arešto bausmę.

30Išnagrinėjus baudžiamąją bylą išnyko kardomosios priemonės taikymo tikslai, todėl jam kardomoji priemonė panaikintina.

31Skiriant bausmę kaltinamajam V. G. teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, numatytais LR BK 54 str. 1 d., 2 d. bei bausmių skyrimo nepilnamečiui ypatumais, numatytais LR BK 91 str., ir atsižvelgia į tai, kad jis padarė nesunkų nusikaltimą, į jo atsakomybę lengvinančią ir sunkinančias aplinkybes, į jo asmenybę, kad diagnozuotas mišrus elgesio ir emocijų sutrikimas, nusikalto dar būdamas nepilnametis, bet yra teistas už svetimo turto vagystes, nusikalto tuoj po paleidimo iš pataisos namų po bausmės atlikimo, tai rodo, kad yra linkęs nesilaikyti įstatymų, charakterizuojamas neigiamai, nebuvo šios nusikalstamos veikos iniciatorius, nukentėjusiųjų atsiprašė, atlygino dalį žalos, susitarė dėl neatlygintos žalos atlyginimo, tai rodo, kad savo netinkamą elgesį vertina kritiškai, ankstesniu nuosprendžiu paskirtos laisvės apribojimo bausmės nevykdė, darytina išvada, kad bausmės tikslai bus pasiekti paskiriant jam arešto bausmę.

32Išnagrinėjus baudžiamąją bylą išnyko kardomosios priemonės taikymo tikslai, todėl jam kardomoji priemonė panaikintina.

33Civiliai ieškiniai.

34Dėl V. S. ir P. S. sužalojimo yra kalti kaltinamieji, nes žalą padarė bendrai, todėl jie turi atlyginti solidariai gydymo išlaidas, ligos pašalpos išlaidas ir turtinę bei neturtinę žalą nukentėjusiesiems. (LR CK 6.263 str. 1 ir 2 d., 6.279 str. 1 d.)

35Institucijų, vykdančių privalomąjį sveikatos draudimą, turėtas apdrausto asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas, jei draudiminis įvykis pagal Sveikatos draudimo įstatymo 5 straipsnį įvyko dėl juridinių ar fizinių asmenų neteisėtos veikos, turi teisę išieškoti Valstybinė ligonių kasa ar teritorinės ligonių kasos, socialinio draudimo įstaigos, kaip socialinį draudimą-privalomąjį sveikatos draudimą-vykdančios institucijos (Socialinio draudimo įstatymo 3, 24, 34 straipsniai, Sveikatos draudimo įstatymo 4, 29-34 straipsniai) pagal savo kompetenciją (LR CK 6.290 str. 3 d.).

36Šiaulių teritorinės ligonių kasos civilinis ieškinys ginant Valstybinės ligonių kasos interesus yra pagrįstas, nes Valstybinė ligonių kasa sumokėjo už P. S. gydymą 163,21 Lt, už V. S. gydymą 50,14 Lt ką patvirtina pateiktos pažymos (t. 1, b. l. 47, 53), todėl ieškinys tenkintinas.

37VSDFV Plungės skyriaus civilinis ieškinys taip pat yra pagrįstas, todėl tenkintinas nes VSDFV dėl V. S. nedarbingumo išmokėjo 234,26 Lt ligos pašalpos, ką patvirtina sprendimas dėl teisės į ligos pašalpą ir nedarbingumo pažymėjimas. (t. 1, b.l. 72-74)

38Nukentėjusieji V. S., P. S. ir kaltinamieji sudarė taikos sutartį dėl žalos atlyginimo, ši sutartis patvirtintina, o byla šioje dalyje nurauktina. (LR BPK 113 str. 2 d., CPK 293 str. 5) p.)

39Vadovaujantis LR BPK 297 str., 302 str. 1 d.,

Nutarė

40M. R. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalį ir paskirti jam bausmę-4 (keturis) mėnesius 15 dienų laisvės atėmimo.

41Vadovaujantis LR BK 66 str., į bausmės laiką įskaityti jo kardomojo kalinimo (suėmimo) laiką nuo 2011 m. spalio 14 d. iki 2012 m. kovo 1 d., vieną kardomojo kalinimo (suėmimo) dieną prilyginant vienai laisvės atėmimo dienai ir laikyti M. R. atlikusiu bausmę.

42Kardomąją priemonę panaikinti.

43M. M. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalį ir paskirti jam bausmę-43 paras arešto.

44Vadovaujantis LR BK 66 str., į bausmės laiką įskaityti jo kardomojo kalinimo (suėmimo) laiką nuo 2012 m. sausio 19 d. iki 2012 m. kovo 1 d., vieną kardomojo kalinimo (suėmimo) dieną prilyginant vienai arešto parai ir laikyti M. M. atlikusiu bausmę.

45Kardomąją priemonę panaikinti.

46V. G. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalį ir paskirti jam bausmę-39 paras arešto.

47Vadovaujantis LR BK 66 str., į bausmės laiką įskaityti jo kardomojo kalinimo (suėmimo) laiką nuo 2012 m. sausio 23 d. iki 2012 m. kovo 1 d., vieną kardomojo kalinimo (suėmimo) dieną prilyginant vienai arešto parai ir laikyti V. G. atlikusiu bausmę.

48Kardomąją priemonę panaikinti.

49Šiaulių teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti ir priteisti solidariai iš M. R., M. M. ir V. G. Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, į.k. 191351679, buveinė Kalvarijų g. 147, Vilniuje, 213,35 Lt P. S. ir V. S. gydymo išlaidų.

50Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Plungės skyriaus civilinį ieškinį tenkinti ir priteisti solidariai iš M. R., M. M. ir V. G. 234,26 Lt Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, į. k. 191630223, buveinė Konstitucijos per. 12, Vilniuje, biudžetui padarytai žalai atlyginti.

51Patvirtinti nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų: V. S., P. S. bei kaltinamųjų ir civilinių atsakovų: M. R., M. M., V. G. susitarimą dėl žalos atlyginimo, pagal kurį M. R., V. G. ir M. M. įsipareigoja sumokėti V. S. ir P. S. kiekvienam po 3000 Lt (tris tūkstančius litų) neturtinės žalos atlyginimo ir 600 Lt (šešis šimtus litų) turtinės žalos atlyginimo V. S. iki 2012 m. lapkričio 15 d. imtinai pervedant 3600 Lt į V. S. sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke AB „Swedbank“ ir 3000 Lt į P. S. sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB Ūkio banke. Bylą šioje dalyje nutraukti.

52Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Irena Šeškauskienė,... 2. sekretoriaujant D. A.,... 3. dalyvaujant prokurorei E. K.,... 4. gynėjams adv.: J. P., V. P., A. A. K.,... 5. nukentėjusiesiems: V. S., P. S., Z. B., A. G.,... 6. nukentėjusiųjų V. S. ir P. S. atstovei adv. A. M.,... 7. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje:... 8. V. G., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ) Plungėje, Lietuvos Respublikos... 9. M. R., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Plungėje, Lietuvos Respublikos... 10. M. M., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ) Plungėje, Lietuvos Respublikos... 11. kad kaltinamieji M. R., V. G. ir M. M. pažeidė viešąją tvarką.... 12. Tai yra, kaltinamieji M. R., V. G. ir M. M. veikdami bendrininkų grupe,... 13. Kaltinamasis M. R. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2010-05-30 girtavo... 14. Kaltinamasis V. G. kaltu prisipažino ir parodė, kad Plungėje buvusiose... 15. Kaltinamasis M. M. taip pat kaltu prisipažino ir parodė, kad buvo girtas,... 16. Nukentėjusioji V. S. parodė, kad gegužės 30 d. apie 21 ar 21.30 val. ji... 17. Nukentėjusysis P. S. parodė, kad jis įvykio metu gulėjo lovoje. Žmona... 18. Nukentėjusysis A. G. parodė, kad jis buvo pas kaimyną Z. B. ir išgirdo V.... 19. Iš Telšių apskrities VPK Plungės r. PK KPS tyrėjos 2010-05-30 tarnybinio... 20. Įvykio vietos apžiūros protokolas patvirtina, kad įvykio vieta yra... 21. Specialisto išvada Nr. G 163/10 (07) patvirtina, kad P. S. poodinė... 22. Iš specialisto išvados Nr. G 162/10 (07) matyti, kad V. S. muštinė žaizda... 23. Papildoma specialisto išvada Nr. KG 108/10 (03) patvirtina, kad V. S.... 24. Visų šių duomenų, kuriuos teismas pripažįsta įrodymais, atitinkančiais... 25. Visų trijų kaltinamųjų atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jie... 26. Visų trijų kaltinamųjų atsakomybę sunkinančios aplinkybės yra tos, kad... 27. Skiriant bausmę kaltinamajam M. R. teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių... 28. Išnagrinėjus baudžiamąją bylą išnyko kardomosios priemonės taikymo... 29. Skiriant bausmę kaltinamajam M. M. teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių... 30. Išnagrinėjus baudžiamąją bylą išnyko kardomosios priemonės taikymo... 31. Skiriant bausmę kaltinamajam V. G. teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių... 32. Išnagrinėjus baudžiamąją bylą išnyko kardomosios priemonės taikymo... 33. Civiliai ieškiniai.... 34. Dėl V. S. ir P. S. sužalojimo yra kalti kaltinamieji, nes žalą padarė... 35. Institucijų, vykdančių privalomąjį sveikatos draudimą, turėtas apdrausto... 36. Šiaulių teritorinės ligonių kasos civilinis ieškinys ginant Valstybinės... 37. VSDFV Plungės skyriaus civilinis ieškinys taip pat yra pagrįstas, todėl... 38. Nukentėjusieji V. S., P. S. ir kaltinamieji sudarė taikos sutartį dėl... 39. Vadovaujantis LR BPK 297 str., 302 str. 1 d.,... 40. M. R. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284... 41. Vadovaujantis LR BK 66 str., į bausmės laiką įskaityti jo kardomojo... 42. Kardomąją priemonę panaikinti.... 43. M. M. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284... 44. Vadovaujantis LR BK 66 str., į bausmės laiką įskaityti jo kardomojo... 45. Kardomąją priemonę panaikinti.... 46. V. G. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284... 47. Vadovaujantis LR BK 66 str., į bausmės laiką įskaityti jo kardomojo... 48. Kardomąją priemonę panaikinti.... 49. Šiaulių teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti ir priteisti... 50. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Plungės skyriaus civilinį... 51. Patvirtinti nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų: V. S., P. S. bei... 52. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos...