Byla e2-3096-490/2015
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta Damulienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finance“ ieškinį atsakovui A. Č. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo ir

Nustatė

2ieškovė UAB „4finance“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti jai iš atsakovo A. Č. 202,73 Eur negrąžintą paskolą, 364,92 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti viešo paskelbimo būdu 2015-11-18 specialiame interneto tinklalapyje adresu http://www.teismai.lt/lt/teismu-pranesimai. Remiantis CPK 130 str., laikytina, jog atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, teisės aktų nustatyta tvarka. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai – 2010-11-17 vartojimo kredito sutarties Nr. 4658801 bendrųjų ir specialiųjų sąlygų su pakeitimais, mokėjimo nurodymo dėl paskolos suteikimo atsakovui, informacijos apie asmenį, ieškovės paaiškinimų dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos kopijos iš dalies patvirtina ieškinio dalyką ir pagrindą.

9Nustatyta, kad 2010-11-17 šalys sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 4658801, pagal kurią ieškovė paskolino atsakovui 202,73 Eur 30 dienų terminui. Atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2010-12-17. Atsakovas paskolos laiku negrąžino, todėl liko skolingas ieškovei 202,73 Eur.

10CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., nustato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku, pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str.). Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti gavėjui fiziniam asmeniui (vartotojui) kreditą atidėto mokėjimo, taip pat mokėjimo išdėstymo. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Vadovaujantis CK 6.63 str., skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jei jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Kadangi atsakovas sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolės įvykdymą byloje nėra, todėl remiantis CK 6.873 str. 1 d., iš jo ieškovei priteistina 202,73 Eur negrąžinta paskola.

11Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 364,92 Eur delspinigius. Ieškovė nurodė, kad atsakovui už kiekvieną prievolės nevykdymo dieną buvo skaičiuojami 1 proc. dydžio delspinigiai. Ieškovė paskaičiavo delspinigius, atsižvelgdama į CK 1.125 str. reikalavimus. CK 6.71 str. 1 d. įtvirtinta, kad netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju atsakovė negali jų ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė ex officio mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Teismas neturi leisti būtent vienai sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų. Įstatyme nėra nustatyti kriterijai, kokiais atvejais netesybos yra aiškiai per didelės, todėl kiekvienu atveju šiuos kriterijus nustato teismas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, kad teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra nurodęs, kad vartotojų teisių gynimo bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002-10-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1137/2002; 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008). Nagrinėjamoje byloje tarp ieškovės ir atsakovo susiklostė vartojimo kredito teisiniai santykiai. Šių santykių specifika lemią tai, kad teismas turi būti aktyvus bylos nagrinėjime, kadangi šalys yra nelygiavertėje padėtyje. Pažymėtina, jog nuo 2011-04-01 įsigaliojusio Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje numatyta, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos. Nors šis įstatymas šalims sudarant sutartį dar negaliojo, tačiau teismas laiko, kad jame nurodyta maksimali delspinigių riba gali būti taikoma kaip orientacinė, vertinant šioje ir kitose iki šio įstatymo įsigaliojimo sudarytose vartojimo kredito sutartyse nustatytus netesybų dydžius. Taigi turint omenyje ir taip aukštas sutartines palūkanas, tradiciškai taikomas „greitųjų“ kreditų atveju, bei didelę metinę kredito normą, įvertinant tai, kad klientas yra vartotojas, sudaręs ieškovo parengtą standartinę sutartį prisijungimo būdu ir neturėdamas galimybių derėtis dėl jos bendrųjų sąlygų, atsižvelgiant į minėtose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse taikytus delspinigių dydžius, reikalaujami delspinigiai net ir po sutrumpinto termino, kurį savanoriškai pritaikė ieškovė, yra akivaizdžiai lupikiški ir neprotingo dydžio, prieštaraujantys CK įtvirtintai įskaitinių netesybų sampratai, o reikalavimas priteisti tokio dydžio delspinigius – aiškiai nepagrįstas.

12Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 str. 3 d. dalyje įtvirtinta valstybės priedermė reguliuoti ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei, o šio straipsnio 5 d. nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. CK 6.188 str. 2 d. 5 p. preziumuojama, kad neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą vykdymą nustatančios vartojimo sutarčių sąlygos yra nesąžiningos. Be to, pagal CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. teismas ex officio gali mažinti tiek įskaitines, tiek šalių susitarimu nustatytas išimtines netesybas, jei jos yra aiškiai per didelės. Dėl šių priežasčių ieškovės argumentai apie sutartyje esą numatytas išimtines netesybas nepagrindžia reikalaujamų priteisti delspinigių dydžio.

13Remiantis tuo, kas aukščiau nurodyta, įvertinant pradinę paskolos sumą (202,73 Eur) ir atsižvelgiant į tai, kad kreditorė nevertino kliento mokumo ir tuo prisiėmė dalį kredito negrąžinimo rizikos, bei vadovaujantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, ieškovei priteistinų delspinigių dydis mažintinas iki 0,2 proc., t. y. iki 73 Eur.

14CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 str. 1 d.). Kadangi atsakovas sutartinės prievolės tinkamai nevykdė, iš jo ieškovei priteistinos įstatyme numatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (275,73 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2015-11-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Ieškinį patenkinus dalies (49 proc.), proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 7,35 Eur sumokėtas žyminis mokestis (CPK 93 str. 1 d.).

16Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos civilinėje byloje yra 0,58 Eur, tačiau, remiantis CPK 96 str. 6 d. ir 2011 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, nurodytos išlaidos valstybės naudai iš atsakovo nepriteistinos.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 96 str. 6d., 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

18Ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovo A. Č., a. k. ( - ) paskutinis žinomas gyvenamosios vietos adresas: ( - ), ieškovei UAB „4finance“, įm. k. 301881644, buveinės adresas: Kaunas, Jonavos g. 254A, a. s. Nr. LT91 7300 0101 1149 6911, „Swedbank“, AB, b. k. 73000, 202,73 Eur (dviejų šimtų dviejų eurų 73 ct) negrąžintą paskolą, 73 Eur (septyniasdešimt trijų eurų) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (275,73 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2015-11-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 7,35 Eur (septynių eurų 35 ct) bylinėjimosi išlaidas.

20Likusią ieškinio dalį atmesti.

21Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta Damulienė, vadovaudamasi CPK... 2. ieškovė UAB „4finance“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti jai iš... 3. Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas,... 4. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 5. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai – 2010-11-17 vartojimo kredito... 9. Nustatyta, kad 2010-11-17 šalys sudarė vartojimo kredito sutartį Nr.... 10. CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., nustato, kad prievolės turi būti... 11. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 364,92 Eur delspinigius. Ieškovė... 12. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 str. 3 d. dalyje įtvirtinta valstybės... 13. Remiantis tuo, kas aukščiau nurodyta, įvertinant pradinę paskolos sumą... 14. CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymo... 15. Ieškinį patenkinus dalies (49 proc.), proporcingai patenkintų reikalavimų... 16. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos civilinėje byloje yra 0,58 Eur,... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 96 str. 6d., 142 str. 4... 18. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovo A. Č., a. k. ( - ) paskutinis žinomas gyvenamosios... 20. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 21. Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių,... 22. Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...