Byla N-575-1161-12
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 4 d. nutarties J. T. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Romano Klišausko ir Ričardo Piličiausko (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo J. T. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 4 d. nutarties J. T. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – ir Institucija) įgaliotas pareigūnas 2012 m. vasario 28 d. J. T. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 1245 straipsnyje (2010 m. gruodžio 14 d. įstatymo Nr. XI-1223 redakcija, įsigaliojusi 2011 m. kovo 1 d.) numatyto pažeidimo padarymą bei administracinį nurodymą, kuriuo siūlė jai per dešimt dienų nuo administracinio teisės pažeidimo protokolo su administraciniu nurodymu išsiuntimo dienos sumokėti 40 Lt baudą.

5Administracinėn atsakomybėn patraukta J. T. 2012 m. balandžio 2 d. pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui, prašydama panaikinti Institucijos sprendimą dėl termino pratęsimo nuobaudai pagal minėtą administracinio teisės pažeidimo protokolą skirti (b. l. 1-2).

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. balandžio 4 d. nutartimi atsisakė priimti minėtą J. T. skundą. Teismas pažymėjo, jog iš skundo turinio ir kartu su skundu pateiktų dokumentų matyti, kad pareiškėja iš esmės nesutinka su Institucijos administraciniu nurodymu, kuriuo J. T. siūloma sumokėti 40 Lt baudą už tai, kad ji 2011 m. rugsėjo 2 d., apie 15.07 val., Vilniuje, Pranciškonų gatvėje, ties namu Nr. 8, pastatė automobilį mokamoje stovėjimo vietoje ir iš karto nesumokėjo vietinės rinkliavos nei į bilietų automatą, nei siųsdama trumpąją mobiliojo ryšio žinutę, t. y. padarė ATPK 1245 straipsnyje numatytą pažeidimą. Atsižvelgiant į tai, atkreipė dėmesį, kad toks Institucijos administracinis nurodymas negali būti skundžiamas teismui, nes šiuo nurodymu yra siūloma savo noru sumokėti baudą ir šis siūlymas pats savaime nesukelia pareiškėjai jokių teisių ar pareigų, vadinasi, negali būti laikomas administraciniu aktu ar veiksmu, skundžiamu Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) nustatyta tvarka. Pabrėžė, kad administraciniai teismai nesprendžia ginčų dėl tokių viešojo administravimo subjektų dokumentų. Teismas turi teisę priimti nagrinėti tik tokį reikalavimą dėl teisės akto, kuriame aiškiai bei imperatyviai suformuluotos pareiškėjai privalomos elgesio taisyklės, jos teisės bei pareigos.

7Atskiruoju skundu J. T. prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 4 d. nutartį ir perduoti jos skundo dėl Institucijos sprendimo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Mano, kad skundžiama nutartis yra nepagrįsta, kadangi pareiškėja skundė Institucijos sprendimą pratęsti terminą administracinei nuobaudai skirti, o toks sprendimas laikytinas individualiu administraciniu aktu ar veiksmu, nes sukėlė atitinkamas teisines pasekmes – buvo išnagrinėta administracinė byla ir J. T. paskirta administracinė nuobauda. Taip pat nurodo, jog ginčijamame Institucijos sprendime nepateikti jokie jo priėmimo argumentai.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą Institucija prašo palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 4 d. nutartį nepakeistą. Mano, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti J. T. skundą.

9Teisėjų kolegija konstatuoja:

10II.

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Iš byloje esančių duomenų matyti, jog nagrinėjamu atveju J. T. administracinėn atsakomybėn buvo patraukta už tai, kad 2011 m. rugsėjo 2 d., apie 15.07 val., Vilniuje, Pranciškonų gatvėje, ties namu Nr. 8, pastatė automobilį mokamoje stovėjimo vietoje ir iš karto nesumokėjo vietinės rinkliavos nei į bilietų automatą, nei siųsdama trumpąją mobiliojo ryšio žinutę, taip pažeisdama Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 1-127 patvirtintų Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų 17.1 punkto reikalavimus (b. l. 4). Atsižvelgiant į tai, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos įgaliotas pareigūnas 2012 m. vasario 28 d. J. T. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą bei administracinį nurodymą, kuriuo pasiūlė jai per dešimt dienų nuo administracinio teisės pažeidimo protokolo su administraciniu nurodymu išsiuntimo dienos sumokėti 40 Lt baudą už ATPK 1245 straipsnyje numatyto pažeidimo padarymą (b. l. 5). Be to, minėtame administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, kad vadovaujantis ATPK 35 straipsnio 3 dalimi, nuobaudos skyrimo terminai pratęsiami iki 2012 m. rugsėjo 2 d. Administracinėn atsakomybėn patraukta J. T., nesutikdama su tokiu sprendimu pratęsti administracinės nuobaudos skyrimo terminą, 2012 m. balandžio 2 d. pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui (b. l. 1-2).

13Teisėjų kolegija pažymi, jog iki 2011 m. sausio 1 d. galiojusios ATPK redakcijos 292 straipsnio 1 dalis numatė, kad nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje, priimtas šio kodekso 216 straipsnio 1, 2 ir 5 punktuose nurodytų institucijų (pareigūnų), gali būti apskųstas apygardos administraciniam teismui pagal nutarimą priėmusios institucijos (jos pareigūno) buvimo vietą. Tačiau nuo 2011 m. sausio 1 d. įsigaliojusios ATPK redakcijos 292 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad šio kodekso 216 straipsnio 1, 2 ir 5 punktuose nurodytų organų (pareigūnų) nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose gali būti apskųsti apylinkės teismui pagal šio kodekso 281 straipsnyje nustatytas taisykles. Atkreiptinas dėmesys, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracija patenka į minėtų nuostatų taikymo sritį.

14Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 302, 226, 232, 2321, 239, 2393, 241, 2411, 2461, 2462, 2467, 249, 259, 260, 261, 262, 282, 313 straipsnių ir dvidešimt trečiojo skirsnio pakeitimo, Kodekso papildymo 2571, 2601, 2602 straipsniais, dvidešimt trečiuoju1 ir dvidešimt trečiuoju2 skirsniais įstatymo (2010 m. lapkričio 18 d. įstatymas Nr. XI-1142), įsigaliojusio 2011 m. sausio 1 d., 25 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog kai yra šio kodekso 262 straipsnyje nurodyti pagrindai, pradėtų ir nebaigtų administracinių teisės pažeidimų bylų, taip pat administracinių teisės pažeidimų, kurių protokolai surašyti iki šio įstatymo įsigaliojimo, bylų teisena vyksta iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusia tvarka. Kaip jau minėta, nagrinėjamu atveju J. T. administracinėn atsakomybėn buvo patraukta už 2011 m. rugsėjo 2 d., t. y. jau įsigaliojus minėtam Pakeitimo įstatymui, galimai padarytą pažeidimą. Taigi, įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, taip pat vadovaujantis ATPK 292 straipsnio 1 dalimi (2010 m. lapkričio 18 d. įstatymo Nr. XI-1142 redakcija, įsigaliojusi 2011 m. sausio 1 d.), darytina išvada, jog ginčas dėl minėto pažeidimo nagrinėtinas apylinkės teisme, todėl Vilniaus apygardos administracinis teismas skundžiama nutartimi pagrįstai atsisakė priimti J. T. skundą. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija dėl kitų atskirajame skunde nurodytų argumentų nepasisako.

15Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 4 d. nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas.

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

17J. T. atskirąjį skundą atmesti.

18Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

19Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai