Byla 2-355-272/2013
Dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, sekretoriaujant Renatai Šimkuvienei, dalyvaujant ieškovei R. S., institucijos, duodančios išvadą byloje, Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei L. D., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. S. ieškinį atsakovui G. B. dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė prašo priteisti iš atsakovo šalių nepilnamečiam vaikui B. B., gim. ( - ), išlaikymą po 300,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki vaiko pilnametystės.

3Nurodė, kad su atsakovu santuokos jie nebuvo sudarę, tačiau kartu gyveno nuo 1998 m. vasario mėnesio iki 1999 m. rugsėjo mėnesio. ( - ) gimė duktė B., kurios tėvystę atsakovas pripažino notarine tvarka, B. suteikta tėvo pavardė – B. Atsakovas po to, kai šalys pradėjo gyventi skyrium, tik 2012 m. per Vėlines, kai buvo grįžęs į Lietuvą, nupirko dukrai megztuką, batus ir davė 150,00 Lt, daugiau jokio išlaikymo neteikė, taip pat atsakovo motina S. B. pirkdavo vaikui drabužėlių. Nurodė, kad ji dirba, tačiau jos gaunamos pajamos minimalios – 739,00 Lt. Šiuo metu ji yra sukūrusi šeimą, augina dar vieną nepilnametį vaiką – sūnų E. S., gim. ( - ). Jos vyro darbo užmokestis – 1200,00 Lt, jis savo dukrai teikia išlaikymą. Nurodė, kad jos dukters poreikiai didėja, o atsakovas jaunas, sveikas, turi galimybę dirbti ir užsidirbti bei turi pareigą teikti dukrai išlaikymą.

4Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą jam yra pranešta įstatymo nustatyta tvarka, t.y. viešo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje būdu, apie neatvykimo priežastis teismo neinformavo, atsiliepimas į ieškinį nėra gautas.

5Institucijos, duodančios išvadą byloje, Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė nurodė, kad ieškovės ieškinys yra pagrįstas, todėl prašo jį tenkinti.

6Institucijos, duodančios išvadą byloje, Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas į teismo posėdį neatvyko, raštu prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

7Institucija, duodanti išvadą byloje, Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius teismui pateiktoje išvadoje nurodė, kad su pareikštu ieškiniu sutinka, siūlo jį tenkinti. Nurodė, kad 2013-01-07 Skyriaus specialistams lankantis ieškinyje nurodytu atsakovo gyvenamosios vietos adresu G. B. motina informavo, kad sūnus šiuo metu yra užsienyje (b. l. 34).

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9CK 3.192 str. 1 d. numato, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, o išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams (CK 3.192 str. 2 d.). CK 3.192 str. 3 d. nustato, kad išlaikymą savo vaikams privalo teikti abu tėvai, proporcingai savo turtinei padėčiai. Sprendžiant išlaikymo klausimus, prioritetinis yra vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas (CK 3.3 str. 1 d.).

10Byloje esanti gimimo liudijimo AG Nr. 067319 kopija patvirtina, kad atsakovas yra šalių vaiko B. B., gim. ( - ), tėvas (b.l. 5), todėl privalo teikti išlaikymą vaikui iki jo pilnametystės (CK 3.194 str. 3 d.). Kad šalių vaikas gyvena kartu su ieškove, kuri ir išlaiko dukrą, patvirtinama ieškovės ieškinyje ir teismo posėdyje nurodytomis aplinkybėmis, Trakų r. sav. Lentvario seniūnijos 2012-11-29 pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą Nr. (2012-41010-PD)-1289 (b.l. 4), Trakų r. sav. Lentvario seniūnijos 2012-11-29 pažyma apie šeimos sudėtį Nr. (2012-P)-251 (b.l. 7), Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2012-12-31 išvada Nr. VT2-1641 (b. l. 27).

11Ieškovės reikalaujamas priteisti išlaikymo nepilnamečiam vaikui dydis per mėnesį – 300,00 Lt. Kaip nurodė ieškovė ieškinyje ir teismo posėdyje, dukters poreikiai nuolat didėja, jai vienai vis sunkiai išlaikyti dukrą.

12Teismas, spręsdamas nepilnamečio vaiko išlaikymo klausimą, pažymi, kad tėvai privalo iš anksto įvertinti turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai pasirūpinti vaiku. Priešingu atveju, tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaiką, ugdyti jo asmenybę, sudarant būtinas sąlygas vaikui vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams. Sąžiningo ir rūpestingo asmens, kuris turi pareigą išlaikyti savo nepilnametį vaiką, elgesio standartai reikalauja imtis visų jam prieinamų priemonių, kad gautų pajamas, pakankamas vaikui išlaikyti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą praktiką išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo bylose, yra konstatavęs, kad tėvams tenka dalytis normalaus vaikų vystymosi asmenine atsakomybe, kurios negalima atsisakyti. Netinkamas tėvų pareigų vykdymas arba visiškas jų nevykdymas yra pateisinami tik išimtiniais, nepriklausiančiais nuo tėvų valios atvejais, visais kitais atvejais tėvams privalu teikti tokio dydžio išlaikymą, kuris leistų užtikrinti būtinas vaikams vystytis sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-189/2009; 2004 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004).

13Priteisiant vaikui išlaikymą būtiniems poreikiams patenkinti, pripažintinas būtinu minimalios mėnesinės algos dydžio išlaikymas. Toks orientacinis kriterijus dėl priteistino išlaikymo dydžio nustatytinas atsižvelgiant į CK 6.461 str. 2 d. nuostatas, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesinę algą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004).

14Iš byloje esančių įrodymų apie ieškovės turtinę padėtį (b.l. 10, 11-13, 14, 15-16) matyti, kad ieškovės gaunamos pajamos yra minimalios, jai nuosavybės teise priklauso automobilis ir ½ buto, esančio ( - ), tačiau, kaip nurodyta ieškinyje ir tą ieškovė patvirtino teismo posėdyje, butas pirktas kartu su dabartiniu vyru G. S., o butui pirkti iš banko paimta 35 000,00 Lt paskola 25 metams.

15SoDra duomenų apie atsakovo darbovietes neturi (b.l. 25-26), įrodymų apie savo turtinę padėtį atsakovas nepateikė. Kaip nurodė Institucija, duodanti išvadą byloje, Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius teismui pateiktoje išvadoje, G. B. yra išvykęs į užsienį, ką pavirtina ir 2013-01-13 Gyventojų registro tarnybos išrašas (b.l. 23).

16Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog šalių nepilnametis vaikas gyvena kartu su ieškove, kuri ir išlaiko šalių nepilnametį vaiką. Ieškovė ieškinyje ir teismo posėdyje nurodė, jog atsakovas nuo 1999 m. rugsėjo mėnesio, šalims pradėjus gyventi skyrium, išlaikymo savo dukrai B. B. neteikia, tik 2012 m. per Vėlines, kai buvo grįžęs į Lietuvą, nupirko dukrai megztuką, batus ir davė 150,00 Lt.

17Duomenų, kad atsakovas dėl objektyvių priežasčių negali teikti ½ dalies šalių vaikui reikalingo išlaikymo, byloje nėra.

18Įvertinus visas aukščiau nurodytas aplinkybes, atsižvelgiant į prioritetinį vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos bei gynimo principą, šalių pareigą materialiai išlaikyti savo nepilnametį vaiką, taip pat atsižvelgiant į ieškovės turtinę padėtį bei į tai, kad byloje duomenų, patvirtinančių, kad atsakovas yra neįgalus, nedarbingas, nėra, darytina išvada, kad abi šalys privalo lygiomis dalimis prisidėti prie vaiko išlaikymo (CK 3.156, 3.192 straipsniai).

19Įvertinęs byloje esančių įrodymų visetą teismas daro išvadą, kad ieškovės reikalaujamas priteisti iš atsakovo išlaikymas šalių nepilnamečiam vaikui nėra per didelis, yra proporcingas vaiko poreikiams bei šalių turtinei padėčiai ir būtinas užtikrinti tinkamas sąlygas vaikui vystytis.

20Išlaikymas yra priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos (CK 3.200 str.).

21Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo išlaikymą šalių nepilnamečiam vaikui yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai, priteisiant iš atsakovo išlaikymą šalių nepilnamečiam vaikui B. B., gim. ( - ), po 300,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio pateikimo teismui dienos, t.y. nuo 2012-12-13, iki vaiko pilnametystės, tai yra iki 2017-02-15, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 str.).

22CPK 96 str. 1 d. numatyta, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo priteistina 108,00 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei, t.y. žyminio mokesčio (300,00 Lt x 12 mėnesių x 3 procentai).

23Patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistina 550,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, t.y. išlaidų advokato pagalbai apmokėti, ieškovei (b.l. 17) (CPK 93 str. 1 d.).

24Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministrės 2011-11-07 įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355, 6,00 Lt bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentu įteikimu, valstybei nepriteisiamos.

25Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 80, 85, 88, 92, 93, 96, 99, 177-178, 268-270, 282, 375-380 straipsniais, teismas

Nutarė

26ieškinį patenkinti visiškai.

27Priteisti iš G. B., a.k. ( - ), išlaikymą nepilnamečiam vaikui B. B., gim. ( - ), po 300 Lt 00 ct kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio pateikimo teismui dienos, t.y. nuo 2012 m. gruodžio 13 d., iki B. B. pilnametystės, t.y. iki 2017-02-15, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

28Pavesti R. S., a.k. ( - ), tvarkyti B. B. priklausantį išlaikymą uzufrukto teise.

29Priteisti iš G. B. 550 Lt 00 ct bylinėjimosi išlaidų R. S.

30Priteisti iš G. B. 108 Lt 00 ct bylinėjimosi išlaidų valstybei.

31Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

32Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, sekretoriaujant... 2. ieškovė prašo priteisti iš atsakovo šalių nepilnamečiam vaikui B. B.,... 3. Nurodė, kad su atsakovu santuokos jie nebuvo sudarę, tačiau kartu gyveno nuo... 4. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą... 5. Institucijos, duodančios išvadą byloje, Trakų rajono savivaldybės... 6. Institucijos, duodančios išvadą byloje, Elektrėnų savivaldybės... 7. Institucija, duodanti išvadą byloje, Elektrėnų savivaldybės... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. CK 3.192 str. 1 d. numato, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo... 10. Byloje esanti gimimo liudijimo AG Nr. 067319 kopija patvirtina, kad atsakovas... 11. Ieškovės reikalaujamas priteisti išlaikymo nepilnamečiam vaikui dydis per... 12. Teismas, spręsdamas nepilnamečio vaiko išlaikymo klausimą, pažymi, kad... 13. Priteisiant vaikui išlaikymą būtiniems poreikiams patenkinti, pripažintinas... 14. Iš byloje esančių įrodymų apie ieškovės turtinę padėtį (b.l. 10,... 15. SoDra duomenų apie atsakovo darbovietes neturi (b.l. 25-26), įrodymų apie... 16. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog šalių nepilnametis vaikas gyvena kartu... 17. Duomenų, kad atsakovas dėl objektyvių priežasčių negali teikti ½ dalies... 18. Įvertinus visas aukščiau nurodytas aplinkybes, atsižvelgiant į... 19. Įvertinęs byloje esančių įrodymų visetą teismas daro išvadą, kad... 20. Išlaikymas yra priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos (CK... 21. Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad ieškovės... 22. CPK 96 str. 1 d. numatyta, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo... 23. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistina 550,00 Lt bylinėjimosi... 24. Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir... 25. Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 80, 85, 88, 92, 93, 96, 99, 177-178, 268-270,... 26. ieškinį patenkinti visiškai.... 27. Priteisti iš G. B., a.k. ( - ), išlaikymą nepilnamečiam vaikui B. B., gim.... 28. Pavesti R. S., a.k. ( - ), tvarkyti B. B. priklausantį išlaikymą uzufrukto... 29. Priteisti iš G. B. 550 Lt 00 ct bylinėjimosi išlaidų R. S.... 30. Priteisti iš G. B. 108 Lt 00 ct bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 31. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...