Byla 2-546-514/2012
Dėl prievolės įvykdymo

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB “( - )” ieškinį atsakovui E. K. dėl prievolės įvykdymo ir

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2872,80 Lt skolos: 1000 Lt paskolos, 80 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 1792,80 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių. Nurodė, kad 2010-07-29 su atsakovu pagal ( - ) bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis (toliau – sutartis), kurios pagrindu ieškovas atsakovui 20 dienų terminui paskolino 1000 Lt, nustatė palūkanas, numatytas už naudojimąsi paskola (paskolos suteikimo komisinį mokestį) – 80 Lt, atsakovas pagal šią sutartį įsipareigojo mokėti 1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną už uždelstą dieną, paskolą grąžinti iki 2010-08-18. Atsakovas inicijavo paskolos grąžinimo termino pratęsimą (sutarties bendrųjų sąlygų 8.1 p., ne 7.1 p., kaip nurodo ieškovas), ir pratęsė paskolos grąžinimo terminą, todėl paskolą ieškovui turėjo grąžinti 2010-09-14, tačiau negrąžino. Atsakovas nustatytu terminu prievolės neįvykdė, paskolos ir paskolos komisinio mokesčio laiku negrąžino, todėl atsakovas, remiantis tarp šalių sudarytos sutarties pagrindu (sutarties bendrųjų sąlygų 10.2 p.), už įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymą privalo mokėti 1 procento delspinigius. Delspinigių dydis už 166 dienų sudaro 1792,80 Lt. Tokiu būdu atsakovas ieškovui liko skolingas 1000 Lt paskolos, 80 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio bei 1792,80 Lt delspinigių pagal sutartį, iš viso 2872,80 Lt.

3Atsakovui procesiniai dokumentai atsakovui įteikti įstatymo nustatyta tvarka (CPK 123 str. 3 d.). Tinkamai apie iškeltą bylą informuotas atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2010-07-29 ieškovas su atsakovu sudarė paskolos sutartį (toliau – sutartis) prisijungimo būdu pagal standartines ( - ) paskolos sutarties bendrųjų sąlygų (toliau – sutarties bendrosios sąlygos) 3 dalies nuostatas. Pagal sutarties bendrųjų sąlygų 3.1 punktą sutartis (tokia redakcija, kokia buvo nusiųsta paskolos gavėjo registracijos internetiniame tinklalapyje metu paskolos gavėjo nurodytu elektroninio pašto adresu) įsigalioja, kai sutarties bendrųjų sąlygų 2.1 punkte nustatytu būdu ir tvarka paskolos davėjas priima sprendimą suteikti paskolą ir nusiunčia jį gavėjui. Sąlygų 3.3 punkte nustatyta, kad paskolos davėjas išduoda paskolą paskolos gavėjui, pervedant ją į paskolos gavėjo sąskaitą, nedelsiant po to, kai įsigalioja sutartis, minėto pervedimo atlikimo momentu pripažįstama, kad paskolos gavėjas gavo paskolą. Pagal CK 6.870 str. 2 d. paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2010-07-29 ieškovui mokėjimo nurodymu Nr.7321004 pervedus į atsakovo banko sąskaitą 1000 Lt sumą pagal paskolos sutarties Nr.7321004, tarp šalių buvo faktiškai sudaryta paskolos sutartis. Iš teismui pateiktos vartojimo kredito sutarties Nr.7321004 specialiųjų sąlygų matyti, kad ieškovui suteikta 1000 Lt kredito suma, nustatyta bendra vartojimo kredito kaina – 80 Lt, bendra kredito gavėjo mokama suma – 1080 Lt, kredito grąžinimo data – 2010-09-14. CK 6.875 str. 1 d. nustatyta, kad paskolos gavėjas turi teisę ginčyti paskolos sutartį, jeigu jis pinigų faktiškai negavo arba gavo mažiau, negu nurodyta sutartyje. Šias aplinkybes privalo įrodyti paskolos gavėjas. Byloje duomenų, kad paskolos sutartis būtų nuginčyta ar gauta paskola būtų grąžinta ir sumokėtas paskolos suteikimo komisinis mokestis, nėra.

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (CK 6.38 str. 1, 3 d.). CK 6.59 str. nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, todėl atsakovas laikomas pažeidusiu prievolę, nes negrąžino paskolos ir paskolos suteikimo komisinio mokesčio sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų nepateikė, ieškovo argumentų dėl skolos pagrįstumo, jos dydžio neginčijo, byloje esantys duomenys patvirtina prievolės neįvykdymą, įrodymų, kad ieškovas savo prievolę vykdė netinkamai ar kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu, byloje nėra. Formaliai įvertinus pateiktus įrodymus konstatuotina, kad ieškovo reikalavimas dėl negrąžintos paskolos ir paskolos suteikimo komisinio mokesčio yra pagrįstas, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 1000 Lt negrąžintos paskolos ir 80 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio pagal sutartį.

7Ieškovas, be paskolos ir paskolos suteikimo mokesčio, prašo iš atsakovo priteisti 1792,80 Lt delspinigių. Teismas nustatė, kad atsakovas, remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 10.2 p., uždelsus sutartyje nustatytus mokėjimus, už kiekvieną uždelstą dieną privalo ieškovui mokėti 1 procento dydžio delspinigius nuo bendrosios uždelstos mokėjimų sumos. Pagal ieškovo delspinigių paskaičiavimą, delspinigiai sudaro 1792,80 Lt už 166 dienų, t. y. po 1 procentą nuo nesumokėtos 1080 Lt sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

8Šalis pažeidusi sutartinę prievolę, privalo sumokėti delspinigius (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Netesybos – tai įstatymų ar sutarties nustatyta pinigų suma, kurią kaltoji sutarties šalis (skolininkas) privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 str. 1 d.). Tačiau pagal CK 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą.

9Nors šalys netesybų dydį nustato tarpusavio susitarimu, tačiau netesybos neturi būti pernelyg didelės, nes sutarties dalyviai tarpusavio santykius privalo grįsti protingumu, sąžiningumu ir teisingumu, o šaliai prašant priteisti netesybas, teismui pavesta kontroliuoti šalių elgesį ir tikrinti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti.

10Nagrinėjamu atveju paskolos sutartis, kurios pagrindu kyla atsakovo atsakomybė, sudaryta prisijungimo būdu, t. y. pagal ieškovo parengtas standartines sąlygas, paskola buvo suteikta atsakovui kaip fiziniam asmeniui, ir ieškovas, kaip finansine veikla besiverčiantis juridinis asmuo, turintis patirtį verslo bei derybų srityje, sudarant paskolos sutartį, turėjo aiškų pranašumą prieš atsakovą, kas leidžia daryti išvadą, kad atsakovas neturėjo galimybių derėtis dėl jos bendrųjų sąlygų. CK 6.193 str. 4 d. nustatyta, kad tais atvejais, kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Visais atvejais sutarties sąlygos yra aiškinamos sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai. Sutartyje yra nustatyti delspinigiai po 1 procentą už kiekvieną pradelstą dieną (tai sudaro 365 procentus per metus), todėl, atsižvelgiant į formuojamą teismų praktiką dėl netesybų dydžių, lyginant su suteiktos ir negrąžintos paskolos suma, yra akivaizdžiai per dideli, neprotingi ir prieštaraujantys CK įtvirtintai netesybų sampratai, o reikalavimas atlyginti tokio dydžio delspinigius – aiškiai nepagrįstas. Netesybos turi atitikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiantt atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Nagrinėjamos bylos atveju nustatyta, jog delspinigių (1792,80 Lt) suma daugiau nei pusantro karto viršija suteiktos paskolos (1000 Lt) dydį. Nors šalys sutartyje susitarė dėl šių netesybų mokėjimo sutarties pažeidimo atveju, ir byloje nustatyta, kad atsakovas tinkamai neįvykdė šalių sudarytos sutarties, tačiau ši aplinkybė, įvertinus teismo aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nėra vertintina kaip objektyviai svarbi ir suteikianti pagrindą ieškovui nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių. Be to, ieškovas neįrodė, jog būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius (1792,80 Lt) dėl atsakovo netinkamo prievolės vykdymo (CPK 178 str.).

11Teismas, atsižvelgdamas į įsigaliojusias Vartojimo kredito įstatymo nuostatas dėl pradelstų mokėjimų dydžio, teismų formuojamą praktiką dėl delspinigių dydžių, delspinigių dydį kituose bankuose, į tai, kad ieškovas yra juridinis asmuo, kurio pagrindinė veikla yra finansinių paslaugų teikimas, taip pat į tai, jog ieškovas turėjo įvertinti prisiimamą riziką dėl sutarties nevykdymo, nustatydamas palūkanų (paskolos suteikimo komisinio mokesčio) dydį, delspinigių dydį mažina iki 0,05 procento už kiekvieną praleistą mokėti dieną. Byloje nesant pagrįstų duomenų, patvirtinančių, kad dėl atsakovo neatsiskaitymo laiku ieškovas patyrė didesnių nuostolių nei 0,05 procentų delspinigių vertinė išraiška, bei atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes darytina išvada, jog 1 procento dydžio delspinigiai yra aiškiai per dideli, todėl ieškinio patenkinimas dėl tokio dydžio delspinigių priteisimo prieštarautų tiek teismų praktikai, tiek teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Remiantis išdėstytais motyvais bei atsižvelgiant į teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus, iš atsakovo priteistina 89,64 Lt delspinigių (1080 Lt grąžintina suma x 0,05 procento delspinigių už dieną x 166 dienų, už kurias skaičiuojami delspinigiai = 89,64 Lt). Likusioje dalyje ieškinio reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas (CPK 178 str.).

12Atsakovas praleido terminą įvykdyti savo piniginę prievolę ieškovui, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

13Patenkinus ieškinį iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų sumai – 71 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str. 2 d.).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 286 straipsniu,

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš E. K. 1000 Lt (vieną tūkstantį litų) paskolos, 80 Lt (aštuoniasdešimt litų) paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 89,64 Lt (aštuoniasdešimt devynis litus 64 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012-03-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 71 Lt (septyniasdešimt vieną litą) bylinėjimosi išlaidų UAB „( - )“.

17Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Plungės rajono apylinkės teismui

19pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai