Byla e2-19299-566/2017
Dėl išmokėtų sumų priteisimo, tretieji asmenys R. N., A. N

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, sekretoriaujant Marijai Stefanovičienei, dalyvaujant atsakovo UAB „Senamiesčio ūkis“ atstovui advokatui Aivarui Škėmai,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“ ieškinį atsakovui UAB „Senamiesčio ūkis“ dėl išmokėtų sumų priteisimo, tretieji asmenys R. N., A. N..

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė akcinė draudimo bendrovė „Gjensidige“ kreipėsi su ieškiniu į teismą, nurodydama, kad 2014 m. kovo 29 d. tarp ieškovės ir Č. R. buvo sudaryta Gyventojų turto draudimo sutartis Nr. IS 116468, kuria buvo apdraustas butas, esantis ( - ). Ieškovė nurodo, kad 2014 m. rugpjūčio 3 d. dėl namo stogo avarinės būklės (kiauros stogo dangos), buvo aplietas apdraustas butas. Atsižvelgiant į tai, ieškovė išmokėjo draudėjai 710,43 Eur dydžio draudimo išmoką. Ieškovės teigimu, kadangi įvykio metu atsakovas buvo stogo valdytojas, jis atsakingas už padarytą žalą. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 710,43 Eur žalos atlyginimą, 6 proc. metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (e.b.l. 1-2)

5Atsakovas UAB „Senamiesčio ūkis“ atsiliepime su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad butas, esantis ( - ), buvo užlietas iš viršuje esančio buto Nr. 6, todėl šio buto savininkas ir yra atsakingas už padarytą žalą. Atsakovo teigimu, ieškovė nepateikė jokių įrodymų, jog namo ( - ) stogas buvo avarinės būklės (kiaura stogo danga) ir kad dėl šios priežasties buvo aplietas ginčo butas. Atsakovo manymu, jis atliko visus veiksmus, kurių atlikimo iš jo kaip daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus gali būti reikalaujama. Tuo tarpu jokių neteisėtų veiksmų, kurie galėjo sąlygoti žalos atsiradimą atsakovas nepadarė, nėra jokio priežastinio ryšio tarp atsakovo veiksmų ir atsiradusios žalos, todėl civilinė atsakomybė atsakovo atžvilgiu negali kilti. Atsiliepime prašė ieškinį atmesti, taip pat priteisti iš ieškovės atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas (e.b.l. 34-39).

6Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su ieškinio reikalavimais nesutiko atsiliepime išdėstytais argumentais. Pažymėjo, jog pagal drėgmės išsidėstymo lokalizaciją buvo nustatyta, kad buto Nr. 3 užliejimas įvyko dėl netinkamai eksploatuojamų vidaus tinklų bute Nr. 6, kuris yra virš buto Nr. 3. Nurodė, kad jokių nusiskundimų iš gyventojų dėl vandens pratekėjimo pro stogą nėra buvę, tuo tarpu buto Nr. 3 savininkė skųsdavosi dėl užliejimo iš viršuje esančio buto Nr. 6.

7Tretieji asmenys R. N. ir A. N. atsiliepimo į ieškovės ieškinį nepateikė.

8Ieškovei apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Byloje gautas ieškovės atstovo prašymas nagrinėti bylą ieškovės atstovui nedalyvaujant, byla nagrinėjama ieškovės atstovui nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 246 straipsnio 1 dalis).

9Tretiesiems asmenims R. N. ir A. N. apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai CPK 130 straipsnyje nustatyta tvarka, t. y. viešo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje būdu. Byla nagrinėjama tretiesiems asmenims nedalyvaujant (CPK 247 straipsnis).

10Ieškinys atmestinas.

11Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2014 m. rugpjūčio 3 d. buvo užlietas ir apgadintas butas, esantis ( - ). Sunaikinto, apgadinto turto apžiūros akte įvykio priežastimi nurodomas užliejimas iš buto Nr. 6 (e.b.l. 141). UAB „Senamiesčio ūkis“ Pastatų administravimo ir priežiūros skyriaus 2016 m. balandžio 26 d. apžiūros akte Nr. NA-POL30-160426/1 buto Nr. 3 galima užpylimo priežastimi įvardijama buto Nr. 6 nesandarūs vidaus tinklai (e.b.l. 42). Remiantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis nustatyta, kad negyvenamoji patalpa, esanti ( - ) nuo 2010 m. rugpjūčio 9 d. nuosavybės teise priklauso tretiesiems asmenims R. N. ir A. N. (e.b.l. 58). Iš bylos medžiaga matyti, kad patalpa Nr. 6 yra virš buto Nr. 3 (e.b.l. 73-75). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 30-2398 pagrindu gyvenamojo namo, esančio ( - ), administratoriumi paskirtas atsakovas (e.b.l. 9).

12Iš byloje esančio Gyventojų turto draudimo liudijimo Nr. IS 116468 matyti, kad butas, esantis ( - ), laikotarpiui nuo 2014 m. kovo 30 d. iki 2015 m. kovo 29 d. buvo apdraustas; draudėja ir naudos gavėja – Č. R. (e.b.l. 6-7). Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad dėl užliejimo butui Nr. 3 padaryta žala buvo įvertinta 2452,96 Lt (710,43 Eur) suma (e.b.l. 3, 5, 22-24). Šią sumą ieškovė 2014 m. rugsėjo 1 d. išmokėjo apgadinto buto Nr. 3 draudėjai Č. R. (e.b.l. 59).

13Byloje nustatyta, kad ieškovė 2016 m. rugpjūčio 19 d. su pretenzija dėl išmokėtų sumų grąžinimo Nr. 100-798 kreipėsi į atsakovą, informuodama, kad 2014 m. rugpjūčio 3 d. buvo aplietas butas, esantis ( - ). Minėta pretenzija ieškovė taip pat informavo atsakovą, jog ieškovė išmokėjo nukentėjusiam asmeniui draudimo išmoką bei paprašė atsakovo kaip už padarytą žalą atsakingo asmens pervesti į ieškovės sąskaitą 710,43 Eur sumą (e.b.l. 8).

14Nagrinėjamos bylos atveju nustačius, kad ieškovė (draudikė) nukentėjusiam nuo užliejimo asmeniui (draudėjui) išmokėjo draudimo išmoką, spręstinas klausimas dėl ieškovės teisės reikalauti išmokėtos sumos iš atsakovo. Ieškovės teigimu, ginčo butas buvo užlietas dėl namo stogo avarinės būklės, todėl už žalą privalo atsakyti atsakovas kaip gyvenamojo namo administratorius (stogo valdytojas) pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.266 straipsnį, nustatantį, kad žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės.

15Pagal įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 178 straipsnis). Tą lemia rungimosi principas ir jo privalomumas civiliniame procese (CPK 12 straipsnis), reiškiantis, jog kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. CPK 178 straipsnyje įtvirtinta bendroji įrodinėjimo pareiga nustatyta tam asmeniui, kuris teigia, o ne tam, kuris neigia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-165-686/2017).

16Nagrinėjamos bylos atveju ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 710,43 Eur sumą, kurią ieškovė išmokėjo nukentėjusiam asmeniui kaip draudimo išmoką. Šį reikalavimą ieškovė grindžia aplinkybe, kad ginčo butas buvo užlietas dėl namo stogo avarinės būklės, todėl, jos manymu, už žalą privalo atsakyti atsakovas kaip stogo valdytojas (gyvenamojo namo administratorius). Įvertinęs pateiktus įrodymus, konstatuotina, jog ieškovė byloje nepateikė pakankamų objektyvių įrodymų, patvirtinančių, jog ginčo butas buvo užlietas dėl avarinės stogo būklės (CPK 178 straipsnis). Kartu pastebėtina, jog nors gyvenamojo namo, adresu ( - ), stogą laikančių konstrukcijų, 2012 metų atlikto stogo dangos ir laiptinės būklės įvertinime nurodoma, kad stogo dangą būtina keisti į naują, nes esama stogo danga yra susiamortizavusi, kiaura ir neekologiška (e.b.l. 12), tačiau, teismo vertinimu, vien tik ši vertinimo išvada savaime negali būti laikoma įrodančia, kad butas Nr. 3 2014 m. rugpjūčio 3 d. buvo aplietas būtent dėl avarinės stogo dangos, o ne dėl kitų priežasčių, juo labiau, kad butas Nr. 3 yra pirmame namo aukšte, o virš jo yra tretiesiems asmenims priklausančios patalpos Nr. 6 (e.b.l. 73-75). Be to, pačios ieškovės atstovo surašytame Sunaikinto, apgadinto turto apžiūros akte buto Nr. 3 apliejimo priežastimi nurodoma ne avarinė stogo danga, bet užliejimas iš buto Nr. 6, o grafoje „informacija apie kaltininką“ nurodomi buto Nr. 6 duomenys (e.b.l. 141). Kita vertus, pažymėtina ir tai, jog byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kad atsakovas kaip gyvenamojo namo administratorius būtų netinkamai administravęs gyvenamojo namo, adresu ( - ), bendrojo naudojimo objektus ir neužtikrinęs jų priežiūros ar atlikęs kitus neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos butui Nr. 3 padarymą (CPK 178 straipsnis). Parengiamojo teismo posėdžio metu teismas siūlė šalims pateikti papildomus įrodymus byloje (CPK 179 straipsnis) (e.b.l. 62). Tačiau, pakankamų objektyvių duomenų, patvirtinančių ieškovės nurodomas aplinkybes, byloje nepateikta (CPK 178 straipsnis).

17Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009; kt.). Nagrinėjamu atveju šalių į bylą pateiktų ir ištirtų įrodymų visuma nėra pakanka tikėtinai išvadai, jog atsakovas netinkamai prižiūrėjo gyvenamojo namo, adresu ( - ), bendrojo naudojimo objektą (namo stogą), ir būtent dėl avarinės stogo būklės buvo užlietas butas Nr. 3. Todėl vadovaudamasis tikimybių pusiausvyros principu, teismas sprendžia, jog atsakovo neteisėti veiksmai neįrodyti (CK 6.246 straipsnis), o neįrodžius bent vienos civilinės atsakomybės sąlygos, nėra pagrindo taikyti civilinės atsakomybės. Dėl nurodytų priežasčių ieškovės ieškinys atmestinas kaip neįrodytas (CPK 176, 178, 185 straipsniai).

18Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į tai, jog nagrinėjamu atveju ieškovės ieškinys atmestas, t. y. sprendimas priimtas atsakovo naudai, atsakovui iš ieškovės priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos. Byloje nustatyta, kad atsakovas bylos nagrinėjimo metu patyrė 762,30 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti, t. y. 435,60 Eur išlaidų už atsiliepimo parengimą (e.b.l. 47-49) ir 326,70 Eur išlaidų už atstovimą trijuose teismo posėdžiuose (e.b.l. 80-82, 120-124). CPK 98 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (toliau – Rekomendacijos). Rekomendacijų 7 punktas nustato, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje. Šių rekomendacijų 8.2. punkte nustatyta, jog už advokato teikiamas teisines paslaugas rengiant atsiliepimą į ieškinį rekomenduojamas priteistinas maksimalus užmokesčio dydis apskaičiuojamas taikant 2,5 koeficientą, o pagal 8.19. punktą už vieną atstovavimo teisme valandą taikomas 0,1 koeficientas. Vidutinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje užpraėjusį ketvirtį, buvo 817,6 Eur. Už advokato dalyvavimą 2017 m. birželio 7 d., 2017 m. birželio 28 d. ir 2017 m. rugsėjo 7 d. teismo posėdžiuose (įskaitant parengiamuosius), atsakovas prašo priteisti iš ieškovo 326,70 Eur (108,90 Eur x 3). Atsižvelgiant į tai, kad minėti teismo posėdžiai, kuriuose atsakovui atstovavo advokatas, iš viso truko apie 20 minučių, iš ieškovės priteistina suma už atsakovo atstovo advokato dalyvavimą teismo posėdžiuose mažintina iki 81,76 Eur (817,60 Eur x 0,1). Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, atsakovui iš ieškovės priteistina 517,36 Eur bylinėjimosi išlaidų (435,60 Eur – už atsiliepimo į ieškinį parengimą ir 81,76 Eur už atstovavimą teismo posėdžiuose).

19Remiantis CPK 92 straipsniu ir 96 straipsnio 1 dalimi, valstybės naudai iš ieškovės priteistina 8,34 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

20Teismas, vadovaudamasis CPK 259, 269-270, 279, 307 straipsniais,

Nutarė

21Ieškinį atmesti.

22Priteisti atsakovui UAB „Senamiesčio ūkis“, į. k. 121452134, iš ieškovės akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“, į. k. 110057869, 517,36 Eur (penkis šimtus septyniolika eurų ir 36 ct) bylinėjimosi išlaidų.

23Priteisti valstybės naudai iš ieškovės akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“, į. k. 110057869, 8,34 Eur (aštuonis eurus ir 34 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, a/s Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660.

24Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė akcinė draudimo bendrovė „Gjensidige“ kreipėsi su ieškiniu į... 5. Atsakovas UAB „Senamiesčio ūkis“ atsiliepime su ieškiniu nesutiko.... 6. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su ieškinio reikalavimais nesutiko... 7. Tretieji asmenys R. N. ir A. N. atsiliepimo į ieškovės ieškinį nepateikė.... 8. Ieškovei apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Byloje... 9. Tretiesiems asmenims R. N. ir A. N. apie teismo posėdžio vietą ir laiką... 10. Ieškinys atmestinas.... 11. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2014 m. rugpjūčio 3... 12. Iš byloje esančio Gyventojų turto draudimo liudijimo Nr. IS 116468 matyti,... 13. Byloje nustatyta, kad ieškovė 2016 m. rugpjūčio 19 d. su pretenzija dėl... 14. Nagrinėjamos bylos atveju nustačius, kad ieškovė (draudikė) nukentėjusiam... 15. Pagal įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę šalys turi įrodyti... 16. Nagrinėjamos bylos atveju ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 710,43 Eur... 17. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo... 18. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 19. Remiantis CPK 92 straipsniu ir 96 straipsnio 1 dalimi, valstybės naudai iš... 20. Teismas, vadovaudamasis CPK 259, 269-270, 279, 307 straipsniais,... 21. Ieškinį atmesti.... 22. Priteisti atsakovui UAB „Senamiesčio ūkis“, į. k. 121452134, iš... 23. Priteisti valstybės naudai iš ieškovės akcinės draudimo bendrovės... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...