Byla 2S-1389-265/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Alvydo Žerlausko, kolegijos teisėjų Aušros Maškevičienės, Broniaus Valiaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo A. J. atskirąjį skundą dėl Plungės rajono apylinkės teismo 2011-05-20 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. J. skundą dėl antstolio Vaido Drungilo veiksmų, suinteresuotas asmuo Klaipėdos teritorinė muitinė dėl skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo, siūlymo sumokėti vykdymo išlaidas reikalavimo skolą pripažinimo neteisėtais,

Nustatė

2pareiškėjas A. J. kreipėsi į teismą, prašydamas antstolio Vaido Drungilo 2011-02-21 dienos raštą Nr.036-P/484 dėl skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo, 2011-02-21 siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas bei 2011-02-21 reikalavimą sumokėti skolą pripažinti neteisėtais ir panaikinti. Nurodė, kad 2011-02-11 Klaipėdos teritorinės muitinės sprendimą Nr. 10000171741 jis gavo 2011-02-15, todėl šios spendimo apskundimo terminas nėra pasibaigęs. Sprendimas neįsiteisėjęs, todėl antstolis V. Drungilas savo neteisėtais veiksmais paneigė pareiškėjo, kaip mokesčių mokėtojo, teisę, įtvirtintą Mokesčių administravimo įstatymo 152 str. nustatyta tvarka apskųsti mokesčių administratoriaus sprendimą dėl mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo. Teigia, kad antstolis prieš atlikdamas veiksmus turėjo išsiaiškinti, ar nėra kliūčių vykdomajam dokumentui vykdyti, tačiau šios pareigos neįvykdė ir tuo pažeidė CPK 651 str. 2 d. 7 p. bei Mokesčių administravimo įstatymo 36 str. 12 p., 13 p., 152 str. 1 d.

3Plungės rajono apylinkės teismas 2011-05-20 nutartimi pareiškėjo skundą atmetė. Teismas nustatė, kad antstolis V. Drungilas, vadovaudamasis 2011-02-18 patvarkymu vykdomojoje byloje Nr. 0051/11/00212/1 priėmė vykdyti išieškotojo Klaipėdos teritorinės muitinės pateiktą vykdomąjį dokumentą – Klaipėdos teritorinės muitinės 2011-02-11 sprendimą Nr.10000171741 dėl 5745 Lt skolos išieškojimo iš A. J.. Vilniaus teritorinė muitinė 2011-01-14 sprendimu Nr.2TR-19-0003 apskaičiavo ir įregistravo mokestinę prievolę už 5745 Lt. Šį sprendimą pareiškėjui A. J. Vilniaus teritorinė muitinė išsiuntė 2011-01-14 raštu Nr. 2B-19.9.-854. Sprendimu A. J. įpareigotas apskaičiuotą ir įregistruotą prievolę sumokėti per 10 dienų nuo sprendimo gavimo dienos. Vilniaus teritorinės muitinės 2011-01-14 sprendimas Nr.2TR-19-0003 A. J. nebuvo apskųstas. Todėl pagrįstai Klaipėdos teritorinė muitinė kreipėsi į antstolį 2011-02-11 vykdomuoju raštu Nr. 10000171741 dėl 5745 Lt skolos išieškojimo iš pareiškėjo A. J.. Pareiškėjas šį sprendimą apskundė Muitinės departamentui 2011-02-28. Skundas 2011-04-08 Muitinės departamento sprendimu Nr.1A-4,13-113 buvo atmestas kaip nepagrįstas. Teismas padarė išvadą, kad teisės normų reikalavimų pažeidimų, susijusių su 5745 Lt išieškojimu iš skolininko A. J., nenustatyta.

4Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Plungės rajono apylinkės teismo 2011-05-20 nutartį panaikinti ir tenkinti jos skundą. Nurodo, kad šiai dienai nėra įsiteisėjusio nei vieno sprendimo, kuris būtų vykdomasis dokumentas ir kurį galima būtų vykdyti. Antstolis turėjo pareigą prieš atlikdamas veiksmus išsiaiškinti, ar nėra kliūčių vykdomajam dokumentui vykdyti, tačiau šios pareigos neįvykdė ir tuo pažeidė CPK 651 str. 2 d. 7 p. bei Mokesčių administravimo įstatymo 36 str. 12 p., 13 p., 152 str. 1 d.

5Antstolis V. Drungilas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo šį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Pažymi, kad pareiškėjas tiek pirminiame skunde, tiek atskiruoju skundu ginčija muitinės pareigūnų priimtus sprendimus, tačiau šiuo atveju teisme nagrinėjamas antstolio veiksmų neteisėtumas, o pareiškėjas nenurodė ir nepagrindė nė vieno neteisėto veiksmo vykdomojoje byloje.

6Atskirasis skundas atmestinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

8Iš bylos duomenų nustatyta, kad Klaipėdos teritorinė muitinė 2011-02-11 priėmė sprendimą Nr.10000171741 dėl 5 745 Lt mokestinės nepriemokos išieškojimo iš mokesčių mokėtojo A. J. turto. Apeliantas teigia, jog 2011-02-11 sprendimas nėra įsiteisėjęs, nes jis yra apskųstas Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai, todėl negali būti laikomas vykdomuoju dokumentu. Teisėjų kolegija su šiuo apelianto argumentu nesutinka ir nurodo, kad vadovaujantis CPK 587 str. 4 p. Klaipėdos teritorinės muitinės 2011-02-11 sprendimas Nr.10000171741 yra vykdomasis dokumentas, kuris vykdomas CPK nustatyta tvarka. Taip pat pažymėtina, kad pagal Muitinės įstatymo 93 str. ir 1992-10-12 Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, 244 str. skundo pateikimas nesustabdo apskųsto sprendimo vykdymo. Nagrinėjamu atveju nenustatyta jokių akivaizdžių kliūčių, kurios būtų trukdžiusios antstoliui V. Drungilui priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus (CPK 651 str.). Pareiškėjas kitų aplinkybių, dėl kurių, jo manymu, antstolis atliko neteisėtus veiksmus, nenurodo.

9Teisėjų kolegija pareiškėjo argumentų dėl muitinės pareigūnų priimtų sprendimų pagristumo ir teisėtumo neanalizuoja, nes pareiškėjas, manydamas, kad jo teisės dėl šių sprendimų yra pažeistos, gali kreiptis į teismą ginčo teisenos tvarka.

10Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad Plungės rajono apylinkės teismas 2011 m. gegužės 20 d. priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo, todėl nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

11Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339 straipsniais,

Nutarė

12Plungės rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai