Byla 2-1278/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju: Nijoles Piškinaites, Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešejas) ir Viginto Višinskio, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo u˛darosios akcines bendroves Art Galerija „D˛uldana“ administracijos vadoves ˇuletos Airapetian ir treciojo asmens u˛darosios akcines bendroves „Ekskomisaru biuras“ atskiruosius skundus del Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 21 d. nutarties dalies, kuria paskirtas atsakovo bankroto administratorius, civilineje byloje Nr. B2-2942-823/2011 pagal ieškovu u˛darosios akcines bendroves „Inkaso“ ir u˛darosios akcines bendroves Art Galerija „D˛uldana“ administracijos vadoves ˇuletos Airapetian ieškinius atsakovui u˛darajai akcinei bendrovei Art Galerija „D˛uldana“, tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankišku reikalavimu, ieškovo puseje K. Z. ir u˛darajai akcinei bendrovei „Ekskomisaru biuras“ del bankroto bylos iškelimo.

2Teiseju kolegija, išnagrinejusi atskiruosius skundus, n u s t a t e :

3Ieškovas UAB „Inkaso“ kreipesi su ieškiniu i Vilniaus apygardos teisma ir praše atsakovui UAB Art Galerija „D˛uldana“ iškelti bankroto byla, imones bankroto administratoriumi paskirti UAB „Jurconsult group“.

4UAB Art Galerija „D˛uldana“ direktore ˇ. Airapetian kreipesi i Vilniaus apygardos teisma su ieškiniu ir praše atsakovui UAB Art Galerija „D˛uldana“ iškelti bankroto byla, bankroto administratoriumi skirti Rimgauda Baleviciu.

5Treciasis asmuo, nepareiškiantis savarankišku reikalavimu, ieškovo puseje K. Z. sutiko su ieškinio reikalavimu iškelti UAB Art Galerija „D˛uldana“ bankroto byla, praše UAB Art Galerija „D˛uldana“ bankroto administratoriumi skirti UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisines ir buhalterijos paslaugos“. Treciasis asmuo, nepareiškiantis savarankišku reikalavimu, ieškovo puseje UAB „Ekskomisaru biuras“ sutiko su ieškinio reikalavimu iškelti UAB Art Galerija „D˛uldana“ bankroto byla ir praše bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administravimo kontora“.

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 21 d. nutartimi nutare atsakovui UAB Art Galerija „D˛uldana“ iškelti bankroto byla, o imones bankroto administratoriumi paskirti UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisines ir buhalterijos paslaugos“.

7Teismas nutartyje padare išvada, kad UAB Art Galerija „D˛uldana“ yra nemoki, nes veluoja atsiskaityti su kreditoriais, pradelsti imones isipareigojimai (skolos) viršija puse i jos balansa irašytos turto vertes (IBI 2 str. 8 d.). Teismas nurode, kad nera duomenu, jog siulomu administratoriu kandidaturos prieštarautu imperatyvioms IBI 11 straipsnio 4 dalies normoms. Imoniu bankroto valdymo departamentas prie Ukio ministerijos patvirtino, kad mineti administratoriai atitinka teises aktu reikalavimus. Skirdamas bankroto administratoriu iš pateiktu 4 kandidaturu, teismas atsi˛velge i šiu administratoriu teisini statusa, buveines vieta, patirti, darbo kruvi ir kitas reikšmingas aplinkybes. Teismas nustate, kad 3 iš siulomu administratoriu veikia Vilniuje (kur yra ir UAB Art Galerija „D˛uldana“ buveine), o UAB Art Galerija „D˛uldana“ direktores ˇ. Airapetian siulomas administratorius R. Balevicius – Alytuje. Teismas nustate, kad R. Balevicius vykdo 14 imoniu bankroto proceduru, jo darbo kruvis yra did˛iausias iš visu siulomu bankroto administratoriu. Teismo teigimu, juridinio asmens, vienijancio keleta bankroto administratoriu bei turincio kitas reikalingas funkcijas galincius atlikti personalo darbuotojus, gebejimai skland˛iai vykdyti imones administravimo proceduras vertintini geriau u˛ fizinio asmens galimybes, todel, esant keletui administratoriu kandidaturu, bankrutuojancios imones administratoriumi tikslinga skirti juridini asmeni. Teismas nustate, kad UAB „Jurconsult group“, UAB „Bankroto administravimo kontora“ ir UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisines ir buhalterijos paslaugos“ veikia Vilniuje, o šiu administratoriu darbo kruvis, ivertinus šiu imoniu darbuotoju ir vykdomu bankroto proceduru skaiciu, šiuo metu yra panašus ir nedidelis. teismas taip pat nustate, kad UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisines ir buhalterijos paslaugos“ turi didesne imoniu bankroto administravimo patirti nei kitos dvi siulomos bendroves – šia veikla vykdo nuo 2009 metu, tuo tarpu UAB „Jurconsult group“ ir UAB „Bankroto administravimo kontora“ bankroto administravimo veikla vykdo tik nuo 2010 m. rugsejo 6 d., o UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisines ir buhalterijos paslaugos“ kandidatura pasiules kreditorius K. Z. yra vienas did˛iausiu atsakovo kreditoriu. Teismas padare išvada, jog UAB Art Galerija „D˛uldana“ administratoriumi skirtina UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisines ir buhalterijos paslaugos“ (IBI 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas, 11 straipsnio 4 dalis).

8UAB Art Galerija „D˛uldana“ administracijos vadove ˇuleta Airapetian atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 21 d. nutarties dali, kuria paskirtas atsakovo bankroto administratorius, ir atsakovo bankroto administratoriumi paskirti Rimgauda Baleviciu.

9Atskiraji skunda grind˛ia šiais argumentais:

101. Teismas nepagristai laike, kad advokatas Romualdas Drakšas atstovavo atsakovui. Advokatas pasiraše sutarti del teisines pagalbos su ieškove ˇuleta Airapetian ir atstovauja tik jos interesus. Atsakovas šioje byloje nebuvo atstovaujamas ir informuojamas apie vykstancius procesinius veiksmus bei galutine nutarti.

112.

12Teismas nepagristai nepaskyre iš esmes did˛iausio atsakovo kreditoriaus siulomo administratoriaus. Teigia, kad paskirtas administratorius stengsis dirbtinai suma˛inti isipareigojimu ˇ.Airapetian suma, prasides ilgai trunkantys teisminiai procesai ir konfliktai bei bus dirbtinai vilkinama bankroto administravimo procedura. Nurodo, kad blokuos bet koki K. Z. interesus atstovaujancio ir su juo susijusio bankroto administratoriaus darba.

133. Bankroto administratoriumi teismo paskirta bendrove vienija asmenis, neturincius reikiamos bankroto administravimo patirties. Teigia, kad ši bendrove nera baigusi nei vienos bankroto administravimo proceduros. Administratorius R. Balevicius turi ilgamete bankroto administravimo praktika, yra placiai vertinamas kaip sa˛iningas ir kompetentingas specialistas, sekmingai ir operatyviai u˛baiges ne viena bankroto administravimo procedura (yra baiges 37 bankroto bylas).

144. Oficialiai paskaiciuota, kad, vykdant bankroto proceduras fiziniam asmeniui, reikia 24,37 proc. ma˛iau lešu administratoriaus atlyginimui bei atitinkamai 24,37 proc. daugiau lešu lieka imoneje kreditoriu reikalavimams tenkinti, nei vykdant tas pacias bankroto proceduras juridiniam asmeniui. Išlaidos bendroves bankroto administravimui, jas atliekant teismo paskirtam administratoriui, bus didesnes nei išlaidos, bankroto administravima atliekant R. Baleviciui.

155. R.Baleviciaus pagrindines bankroto administravimo proceduros vykdomos Vilniuje ir daugiausiai savo darbo laiko jis praleid˛ia Vilniuje (ˇirniu g. 4A). Teigia, kad R. Balevicius gales vykdyti atsakovo administravimo procedura lygiai taip pat ,kaip ir Vilniuje buveine turinti UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisines ir buhalterijos paslaugos“.

16Treciasis asmuo UAB „Ekskomisaru biuras“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 21 d. nutarties dali, kuria paskirtas atsakovo bankroto administratorius, ir atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administravimo kontora“.

17Atskiraji skunda grind˛ia šiais argumentais:

181. Atskirojo skundo pateikimo metu UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisines ir buhalterijos paslaugos“ dirba 4 bankroto administratoriai. Imone vykdo 13 bankroto proceduru. UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisines ir buhalterijos paslaugos“ dirbantys administratoriai administruoja daugiau imoniu, t. y. veikia ne vien tik kaip UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisines ir buhalterijos paslaugos“ igalioti asmenys: Remigijus Jazbutis iš viso vykdo 13 bankroto proceduru, Jonas Paliukenas - 32. Bankroto administravimo kontora, UAB dirba 3 bankroto administratoriai, kurie vykdo 4 bankroto proceduras, todel šis administratorius, turedamas ma˛esni vykdomu bankroto proceduru skaiciu, sugebes skland˛iau, greiciau ir efektyviau atlikti visas pareigas bei bankroto procedura atliks ma˛esniais kaštais.

192. Atskirojo skundo pateikimo metu UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisines ir buhalterijos paslaugos“ nera baigusi nei vienos bankroto proceduros. Šis ir apelianto siulomas administratorius neturi jokio pranašumo vienas prieš kita, t. y. vertintini vienodai.

203. Teismas nurode, kad paskirtas administratorius turi daugiau patirties. Taciau Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. liepos 15 d. nutartyje (c. b. Nr. 2-1204/2010 ir 2-1204-1/2010) nurode, kad jei bankroto administratorius butu skiriamas vien vadovaujantis patirties kriterijumi, tai administratorius, turintis ma˛iau patirties, niekuomet negaletu buti paskirtas administratoriumi.

214. Teismas nepagristai paskyre administratoriu, kurio kandidatura pasiule vienas did˛iausiu atsakovo kreditoriu. Skirdamas bankroto administratoriu, teismas turetu siekti galutinio tikslo - sklandaus, greito ir efektyvaus bankroto administravimo paslaugu teikimo, nepriklausomai nuo to, koks kreditorius siulo administratoriu. Jei bankroto administratoriu palaiko vienas did˛iausiu kreditoriu, kyla pagrista abejone del bankroto administratoriaus nešališkumo ir gebejimo vykdyti visas IBI itvirtintas pareigas.

225. VI Registru centro tinklalapyje nurodyta, kad nuo UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisines ir buhalterijos paslaugos“ iregistravimo, t. y. ma˛iau nei per dvejus metus, direktoriaus pareigas eina jau ketvirtas direktorius. Teigia, kad da˛na igaliotu asmenu kaita bankroto byloje tik vilkina procesa, nes naujai atejusiam igaliotam asmeniui reikia laiko susipa˛inti su bylos med˛iaga ir tokiu budu bankroto administratorius neigyvendina pareigos operatyviai, efektyviai, skland˛iai ir su ma˛ais kaštais vykdyti bankroto proceduru, tuo pa˛eisdamas tiek bankrutuojancios imones, tiek jos kreditoriu interesus.

236. Bankroto administravimo kontora, UAB dirba kompetentingi ir didele darbo patirti turintys darbuotojai: 3 bankroto administratoriai, iš kuriu vienas administratorius Aloyzas Keršanskas bankroto administratoriumi dirba nuo 1999 m. ir yra baiges 16 bankroto proceduru, 2 teisininkes ir buhaltere. Teigia, kad Bankroto administravimo kontora, UAB geriausiai sugebetu tinkamai administruoti atsakovo bankroto procedura.

24Atsiliepimu i apeliantu atskiruosius skundus treciasis asmuo K. Z. prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 21 d. nutarti palikti nepakeista. Atsiliepime teigia, kad teismo nutartis yra pagrista. Apeliantai nepateike irodymu, kurie leistu teigti, kad UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisines ir buhalterijos paslaugos“ kvalifikacinis patyrimas arba kitokios su jo veikla susijusios aplinkybes objektyviai kliudytu jam buti bankroto administratoriumi arba butu esminiu kriterijumi, leid˛ianciu daryti pagrista išvada del imones nesugebejimo tinkamai vykdyti numatytas funkcijas. A. Keršanskas, kuris bus paskirtas igaliotu asmeniu, nuo 2008 m. neadministravo nei vienos imones. UAB „Bankroto administravimo kontora“ galimai yra UAB „Ekskomisaru biuras“ padalinys, teikiantis bankroto administravimo paslaugas, todel neaišku, kieno interesus atstovaus ju siulomas administratorius.

25Atskirieji skundai atmestini.

26Lietuvos Respublikos imoniu bankroto istatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priemes nutarti iškelti bankroto byla, teismas privalo paskirti imones administratoriu. Bankrutuojancios imones administratorius - tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teise teikti bankroto administravimo paslaugas ir šia teise igijes šio istatymo ir su jo igyvendinimu susijusiu teises aktu nustatyta tvarka (IBI 11 str. 1 d.).

27Pagal Imoniu bankroto istatymo 11 straipsnio 2 dalies nuostata bankrutuojancios imones administratoriu skiria teismas iš bankroto bylos dalyviu ar Vyriausybes igaliotos institucijos pasiulytu asmenu tarpo. Teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo administratoriaus (administratoriu) kandidatura ir pareikalauti pateikti kita administratoriaus kandidatura, jei teismui pasiulyta administratoriaus kandidatura neatitinka istatymo reikalavimu. Taigi, teismas turi igaliojimus spresti, kuri asmeni skirti bankrutuojancios imones administratoriumi. Tai reiškia, kad teismui istatymas suteikia bankrutuojancios imones administratoriaus paskyrimo prerogatyva, todel teismo nevar˛o nei pareiškima del bankroto bylos iškelimo padavusiu, nei kitu IBI 5 straipsnio 1 dalyje išvardintu asmenu pasiulymai del administratoriaus kandidaturos. Teismo galios spresti administratoriaus kandidaturos klausima u˛tikrina galimybe priimti racionalu, pagrista, protinga bei pateisinanti tuos tikslus, del kuriu šios galios suteiktos, sprendima, parenkant nešališka ir pajegu tinkamai administruoti imone administratoriu. Administratoriaus paskyrimo klausimu priimtas teismo sprendimas turi buti pagristas ir atitikti istatyma, todel teismo teise spresti del administratoriaus paskyrimo negali buti laikoma absoliucia, ypac tais atvejais, kai yra pasiulomos kelios administratoriaus kandidaturos. Skirdamas bankroto administratoriu, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nera istatyme aptartu aplinkybiu, del kuriu asmuo negali buti skiriamas bankrutuojancios imones administratoriumi (IBI 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sa˛iningumo kriterijais, ivertinti kiekviena svarbia šiam klausimui aplinkybe. Taigi, teismo igaliojimu mastas ribojamas teises aktu nuostatomis, itvirtinanciomis reikalavimus administratoriaus kandidaturai, taip pat teisingumo, sa˛iningumo bei protingumo kriterijais.

28Teismas, spresdamas administratoriaus kandidaturos parinkimo klausima, privalo ivertinti daugeli aplinkybiu, turinciu itakos tinkamam šio klausimo išsprendimui. Saistomas butinumo u˛tikrinti kuo sklandesni bankroto proceduru atlikima, teismas, svarstydamas administratoriaus paskyrimo klausima, turi ivertinti tiek asmens (asmenu), pateikusio (-iu) pareiškima teismui del bankroto bylos iškelimo imonei, tiek kitu IBI 5 straipsnio 1 dalyje išvardintu asmenu pasiulymus ir argumentus, taip pat imones, kuriai keliama bankroto byla, nuomone bei kitas administratoriaus skyrimo išsprendimui svarbias aplinkybes, ir šio vertinimo pagrindu padaryti išvadas del tinkamiausios kandidaturos. Nors teismo nesuvar˛o teikiami pasiulymai skirti administratoriumi viena ar kita asmeni, taciau, pasirinkdamas iš keliu siulomu kandidatu, jis privalo išdestyti argumentus, del kuriu atmeta kitas pasiulytas administratoriaus kandidaturas.

29Apeliante UAB Art Galerija „D˛uldana“ administracijos vadove ˇuleta Airapetian atskirajame skunde teigia, kad teismas nepagristai nepaskyre iš esmes did˛iausio atsakovo kreditoriaus, t.y. jos, siulomo administratoriaus. Taciau nors apeliantes pasiulytas bankroto administratorius ir atitinka jam teises aktu keliamus reikalavimus ir galetu buti paskirtas atsakovo bankroto administratoriumi, taciau apeliante, kaip atsakovo valdymo organas, gali buti suinteresuota, jog bankroto proceso metu nebutu atskleistos imones nemokumo tikrosios prie˛astys. Tuo tarpu imones kreditorius paprastai nera susijes su imones valdymu. Ši aplinkybe lemia, kad teismas bankroto administratoriumi paprastai turetu skirti ne vadovo pasiulyta bankroto administratoriu. Todel pirmosios instancijos teismas, paskirdamas atsakovo bankroto administratoriu, pagristai pasirinko kreditoriaus pasiulyta kandidatura.

30Del nurodytu prie˛asciu laikytinas nepagristu ir UAB „Ekskomisaru biuras“ atskirojo skundo argumentas, kad teismas nepagristai paskyre administratoriu, kurio kandidatura pasiule vienas did˛iausiu atsakovo kreditoriu. Vien tai, kad teismas paskyre galimai did˛iausio atsakovo kreditoriaus pasiulyta bankroto administratoriu, nepaneigia aplinkybes, kad istatymas vienodai gina bankrutuojancios imones kreditoriu teises, nepriklausomai nuo kreditoriniu reikalavimu dyd˛io. Be to, byloje nera duomenu, kad teismas, parinkdamas bankroto administratoriaus kandidatura, butu pa˛eides istatymo reikalavimus ar susiklosciusia teismu praktika, nes nei vienas bankroto administratoriaus parinkimo kriterijus nera absoliutus ir turi buti vertinamas kiekvienoje individualioje situacijoje.

31Apeliantas UAB „Ekskomisaru biuras“ atskirajame skunde taip pat teigia, kad paskirto administratoriaus darbuotojai, kaip fiziniai asmenys, administruoja daugiau imoniu. Remiantis Imoniu bankroto valdymo departamento prie Ukio ministerijos duomenimis (www.bankrotodep.lt), UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisines ir buhalterijos paslaugos“ bankroto administratoriai, kaip fiziniai asmenys, iš tikruju administruoja daugiau imoniu, nei UAB „Bankroto administravimo kontora“. Taciau nera pagrindo spresti, kad AB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisines ir buhalterijos paslaugos“ bankroto administratoriu u˛imtumas administruojant kitus juridinius asmenis, yra toks didelis, kad jie nepajegs tinkamai administruoti atsakovo imones. Apeliantas nenurode argumentu, kodel paskirtas bankroto administratorius negales skland˛iai vykdyti atsakovo bankroto proceduros.

32Pasak apelianto UAB „Ekskomisaru biuras“, UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisines ir buhalterijos paslaugos“ vadovu kaita vilkina bankroto procesus. Taciau vien ši aplinkybe nepatvirtina, kad bankroto administratorius negales tinkamai vykdyti atsakovo bankroto proceduros. Atsi˛velgiant i šias aplinkybes, negalima teigti, jog teismo paskirtas administratorius nesugebes skland˛iai, objektyviai ir operatyviai vykdyti UAB Art Galerija „D˛uldana“ bankroto proceduros.

33Bankrutuojancios imones administratoriui istatyme numatyti reikalavimai ginti visu bankrutuojancios imones kreditoriu ir šios imones teises ir teisetus interesus, nepriklausomai nuo to, kas teismui teikia pasiulymus del administratoriaus kandidaturos. Tad vien tai, jog teismas paskyre ne apeliantu siuloma administratoriu, savaime nepatvirtina teismo nutarties neteisetumo ir nepagristumo. Kitu motyvu, kurie sudarytu pagrinda daryti išvada, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai igyvendino pareiga skirti administratoriu ir (ar) pa˛eide bankroto administratoriaus skyrimui keliamus tikslus ir u˛davinius, apeliantai atskiruosiuose skunduose nenurodo. Pa˛ymetina, kad nustacius, jog administratorius savo pareigas atlieka netinkamai, jis istatymo nustatyta tvarka gali buti atstatydintas (IBI 11 str. 8 d.). Tai, kad teismas paskyre ne apeliantu pasiulyta administratoriu, neatima iš bankrutuojancios imones kreditoriu susirinkimo teises kreiptis i teisma del imones administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagristos abejones del administratoriaus veiklos tinkamumo ( IBI 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.). Teiseju kolegija, vadovaudamasi šioje nutartyje išdestytomis aplinkybemis, daro išvada, kad atskiruju skundu argumentai nera pagristi, o pirmosios instancijos teismas klausima del imones bankroto administratoriaus skyrimo iš esmes išsprende teisingai. Pagrindu, nurodytu CPK 329, 330 straipsniuose, del kuriu skund˛iama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis turetu buti naikinama atskiruosiuose skunduose nurodytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nurodytu absoliuciu šios nutarties dalies negaliojimo pagrindu nera. Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

34Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 21 d. nutarties dali, kuria u˛darosios akcines bendroves Art Galerija „D˛uldana“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisines ir buhalterijos paslaugos“, palikti nepakeista.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija,... 2. Teiseju kolegija, išnagrinejusi atskiruosius skundus, n u s t a t e :... 3. Ieškovas UAB „Inkaso“ kreipesi su ieškiniu i Vilniaus apygardos teisma ir... 4. UAB Art Galerija „D˛uldana“ direktore ˇ. Airapetian kreipesi i Vilniaus... 5. Treciasis asmuo, nepareiškiantis savarankišku reikalavimu, ieškovo puseje K.... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 21 d. nutartimi nutare atsakovui UAB... 7. Teismas nutartyje padare išvada, kad UAB Art Galerija „D˛uldana“ yra... 8. UAB Art Galerija „D˛uldana“ administracijos vadove ˇuleta Airapetian... 9. Atskiraji skunda grind˛ia šiais argumentais:... 10. 1. Teismas nepagristai laike, kad advokatas Romualdas Drakšas atstovavo... 11. 2.... 12. Teismas nepagristai nepaskyre iš esmes did˛iausio atsakovo kreditoriaus... 13. 3. Bankroto administratoriumi teismo paskirta bendrove vienija asmenis,... 14. 4. Oficialiai paskaiciuota, kad, vykdant bankroto proceduras fiziniam asmeniui,... 15. 5. R.Baleviciaus pagrindines bankroto administravimo proceduros vykdomos... 16. Treciasis asmuo UAB „Ekskomisaru biuras“ atskiruoju skundu prašo... 17. Atskiraji skunda grind˛ia šiais argumentais:... 18. 1. Atskirojo skundo pateikimo metu UAB „J ir LBR Bankroto administravimo,... 19. 2. Atskirojo skundo pateikimo metu UAB „J ir LBR Bankroto administravimo,... 20. 3. Teismas nurode, kad paskirtas administratorius turi daugiau patirties.... 21. 4. Teismas nepagristai paskyre administratoriu, kurio kandidatura pasiule... 22. 5. VI Registru centro tinklalapyje nurodyta, kad nuo UAB „J ir LBR Bankroto... 23. 6. Bankroto administravimo kontora, UAB dirba kompetentingi ir didele darbo... 24. Atsiliepimu i apeliantu atskiruosius skundus treciasis asmuo K. Z. prašo... 25. Atskirieji skundai atmestini.... 26. Lietuvos Respublikos imoniu bankroto istatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte... 27. Pagal Imoniu bankroto istatymo 11 straipsnio 2 dalies nuostata bankrutuojancios... 28. Teismas, spresdamas administratoriaus kandidaturos parinkimo klausima, privalo... 29. Apeliante UAB Art Galerija „D˛uldana“ administracijos vadove ˇuleta... 30. Del nurodytu prie˛asciu laikytinas nepagristu ir UAB „Ekskomisaru biuras“... 31. Apeliantas UAB „Ekskomisaru biuras“ atskirajame skunde taip pat teigia, kad... 32. Pasak apelianto UAB „Ekskomisaru biuras“, UAB „J ir LBR Bankroto... 33. Bankrutuojancios imones administratoriui istatyme numatyti reikalavimai ginti... 34. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 21 d. nutarties dali, kuria...