Byla 2-6326-613/2012
Dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir išmokų, susijusių su darbo teisiniais santykiais priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Seselskytė, sekretoriaujant Vitai Girdvainienei ir A.Virketytei-Malakauskienei, dalyvaujant ieškovui A. S., ieškovo atstovui advokatui E.Giedraičiui, atsakovo atstovams R. M. ir A. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo A. S. ieškinį atsakovams UAB „Vakarų laivynas“ ir AB „Vakarų laivų gamykla“ dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir išmokų, susijusių su darbo teisiniais santykiais priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas A. S. kreipėsi su ieškiniu atsakovams UAB „Vakarų laivynas“ ir AB „Vakarų laivų gamykla“, pareikšdamas reikalavimus pripažinti ieškovo atleidimą iš darbo UAB „Vakarų laivynas“ neteisėtu; nustačius atsakovų kaltę priteisti iš UAB „Vakarų laivynas“ vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio kompensaciją visam priverstinio nušalinimo nuo pareigų laikotarpiui; priteisti iš atsakovų UAB „Vakarų laivynas“ ir AB „Vakarų laivų gamykla“ moralinę kompensaciją 50000 Lt. Nurodė bei bylos nagrinėjimo metu paaiškino, kad iš 2011-05-11 UAB „Vakarų laivynas“ rašto Nr. 48/2-11-44(374) sužinojo, jog nuo 2011-05-02 atleistas iš pareigų už pravaikštas. Dėl atleidimo iš darbo aplinkybių ieškovas nurodo, kad vykdydamas savo 2011-03-04 darbo sutartį Nr. 1148, pasirašytą su UAB „Vakarų laivynas“, 2011-04-20 18.35 val. atvyko į budėjimo pamainą, tačiau negalėjo įeiti į AB „Vakarų laivų gamykla“ teritoriją. Saugos tarnybos atstovai pranešė, jog jiems įsakyta ieškovo į gamyklos teritoriją neįleisti ir pareikalavo grąžinti leidimą į įmonės teritoriją, ką ir buvo priverstas padaryti. Ieškovo atvykimas į darbą nustatytu laiku faktas yra užfiksuotas įmonės vidinėje elektroninėje sistemoje. Apie įvykį tą pačią dieną 2011-04-20 23.36 elektroniniu paštu pranešė atsakovui UAB „Vakarų laivynas“ administracijai bei atsakovui AB „Vakarų laivų gamykla“. Taip pat registruotais laiškais siuntė iš centrinio pašto registruotus laiškus atsakovui UAB „Vakarų laivynas“ su prašymu paaiškinti, kokiu pagrindu ieškovui draudžiama eiti savo pareigas. Atsakovas į ieškovo pranešimą nereagavo ir nepaaiškino, kodėl ieškovas nebuvo įleistas į įmonės teritoriją. Taip pat pranešimą apie šį įvykį pateikė ir LR Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos skyriui. Vadovaujantis atsakovo UAB „Vakarų laivynas“ direktoriaus įsakymu ieškovas už krovos darbus be asmeninės apsaugos priemonės buvo nubaustas 100 Lt bauda. Darbdavys neįvykdė savo privalomos pareigos-įdarbinimo metu neparūpino ieškovo apsauginiu šalmu bei pošalmine kepure. Negavęs šalmo, buvo pagal dokmeisterio-škiperio V. G. žodinį įsakymą priverstas atlikti krovos darbus, kurie neįeina į ieškovo kaip vyr. mechaniko pareigas ir kurių atlikimo metu šalmą dėvėti yra būtina. Už darbą be šalmo ieškovui buvo skirtos net dvi drausminės nuobaudos: papeikimas ir piniginė bauda. Šį darbdavio sprendimą ieškovas apskundė 2011-04-19 įmonės darbo ginčų komisijai, tačiau jokio sprendimo negavo.2011-05-11 iš UAB „Vakarų laivynas“ rašto sužinojo jog yra atleistas iš darbo už pravaikštas. Akivaizdu jog susidūrė su atsakovų prieš ieškovą suplanuota veika. Nuo pat pradžių buvo trukdoma ieškovui atlikti pareigas. Ieškovas susidūrė su pastoviais įžeidinėjimais iš dokmeisterio-škiperio V. G. pusės, kurio įsakymu buvo priverstas atlikti pavojingus gyvybei krovos darbus be apsauginių priemonių. Juridinio asmens vadovas turi veikti sąžiningai ir protingai. Atsakovų elgesys neatitinka šių įstatymų reikalavimų. Dėl atsakovų netinkamų veiksmų ieškovas patyrė pavojų savo gyvybei ir reputacijai-dėl ko yra pagrindas prašyti teismą priteisti moralinė žalą iš atsakovų.

3Atsakovas UAB „Vakarų laivynas“ pateikė atsiliepimą, nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir pareikštą praleidus ieškinio senaties terminą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas buvo atleistas, kadangi jis nebuvo darbe be pateisinamos priežasties 8 darbo dienas ( 2011 m. balandžio 20,21,22,26,27,28,29 dienomis ir gegužės 2d.). 2011-04-26 atsakovas ieškovui išsiuntė reikalavimą atvykti į darbą ir pasiaiškinti dėl neatvykimo į darbą priežasčių. Vėliau atsakovas sužinojo, kad ieškovas šio laiško iš pašto neatsiėmė, kadangi paštas jį 2011-05-28 išsiuntė atgal atsakovui. Tačiau kitą atsakovo raštą, kaip nurodo ieškovas, jis gavo 2011-05-11, nors abudu laiškai atsakovo buvo siųsti to pačiu adresu registruotais laiškais. Ieškovas 2011-04-01 buvo supažindintas su nauju darbo grafiku, tai yra nuo 2011-04-19 ieškovas turėjo dirbti pagal AB „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupės Kolektyvinės sutarties 4.3 ir 4.4 p. nustatytą normalų darbo grafiką, tai yra nuo pirmadienio iki ketvirtadienio su pietų pertrauka nuo 11 val. iki 11.48 val. dirbti nuo 7 iki 16 val., ir penktadieniais su tokia pat pietų pertrauka dirbti nuo 7 iki 15 val. Normalus darbo grafikas sutampa su 1 pamainos grafiku. Nuo 2011-04-20 ieškovas neatvyko į darbą , kaip minėta, 8 darbo dienas, ir aštuntą pravaikštos dieną, negavus iš ieškovo pasiaiškinimo, jis buvo atleistas. Ieškovas teigia, kad buvo atvykęs ė darbovietę 2011-04-20 18.35 val., tačiau privalėjo atvykti 7 val. DK 147 str.3d. nustatyta, kad darbuotojai privalėjo dirbti darbo (pamainos) grafikuose nustatytu laiku, o ne kada jiems aptinka. Darbo sutartimi tarp ieškovo ir atsakovo nebuvo susitarta dėl išimčių taikant ieškovui kitokį darbo grafiką nei yra atsakovo darbo grafikas. DK 136 str.3d.2p. suteikia darbdaviui teisę be įspėjimo nutraukti darbo sutartį, kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas (Kodekso 235 str.). DK 235 str.2d.9 p. numatytas šiurkštus darbo pareigų pažeidimas neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną (pamainą). Ieškovas neatvyko į darbą be pateisinamos priežasties 8 darbo dienas. Todėl ieškovas atleistas iš darbo teisėtai ir nepažeidžiant nustatytos tvarkos. Atmestini ir išvestiniai reikalavimai.

4Atsakovas AB „Vakarų laivų gamykla“ pateikė atsiliepimą, prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir pateiktą praleidus ieškininės senaties terminą. Nurodė, kad atsakovas AB „Vakarų laivų gamykla“ nėra ieškovo darbdavys. Į ieškovo priekaištus atsako, kad atsakovo apsaugos darbuotojai negalėjo 2011-04-20 atimti iš ieškovo leidimo, nes jis buvo atleistas iš darbo. Be to atsakovo 2 apsaugos darbuotojai negalėjo atimti leidimą iš ieškovo 2011-04-20, kadangi ieškovas A. S. paskutinį kartą apsilankė atsakovo teritorijoje 2011-04-19. Dėl darbo ginčų komisijos nurodo, kad ieškovo pareiškimas buco gautas 2011-04-19, pirmą kartą komisija į posėdį susirinko 2011-04-29, tačiau neatvykus ieškovui posėdį atidėjo 2011-05-03. 2011-05-02 ieškovas buvo atleistas iš darbo už pravaikštas, todėl komisija negalėjo toliau nagrinėti darbo ginčo (DK 295 str.2d.5p.). Ieškinį prašo atmesti.

5Ieškinys atmestinas.

6Bylos nagrinėjimo metu iš šalių paaiškinimų bei pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2011-03-04 darbo sutarties Nr. 1148 pagrindu ieškovas buvo priimtas dirbti atsakovo UAB „Vakarų laivynas“ 408 doko vyresniuoju mechaniku neterminuotam laiku, nustatytas 3 mėnesių išbandymo laikotarpis (civilinė byla Nr. 2-8858-563/2011, b.l.7). 2011-05-02 UAB „Vakarų laivynas“ direktoriaus įsakymu Nr. 60 A6-48-12-494 darbo sutartis su vyresniuoju mechaniku A. S. nutraukta už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą pravaikštas nuo 2011-04-20 iki įsakymo priėmimo dienos pagal DK 136 str.3d.2p. (235 str.9p.) (b.l.53). Ieškovas nesutinka su darbo sutarties nutraukimu. Dėl atleidimo iš darbo aplinkybių ieškovas bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad vykdydamas savo 2011-03-04 darbo sutartį Nr. 1148, pasirašytą su UAB „Vakarų laivynas“, 2011-04-20 18.35 val. atvyko į budėjimo pamainą, tačiau negalėjo įeiti į AB „Vakarų laivų gamykla“ teritoriją. Atsakovas UAB „Vakarų laivynas“ nurodo, kad ieškovas 2011-04-01 buvo supažindintas su nauju darbo grafiku, tai yra nuo 2011-04-19 ieškovas turėjo dirbti pagal AB „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupės Kolektyvinės sutarties 4.3 ir 4.4 p. nustatytą normalų darbo grafiką, tai yra nuo pirmadienio iki ketvirtadienio su pietų pertrauka nuo 11 val. iki 11.48 val. dirbti nuo 7 iki 16 val., ir penktadieniais su tokia pat pietų pertrauka dirbti nuo 7 iki 15 val.

7Ieškovas paaiškino, kad su atsakovo pateiktu grafiku jis nesutiko, nes grafiką turėjo paruošti ieškovas, o ne kitas atsakovo įmonės darbuotojas. Byloje pateiktas UAB „Vakarų laivynas“ 2011-04-01 aktas, kurį pasirašė 408 dokmeisteris V. G., 408 elektromechanikas K. A., 408 mechanikas elektrikas A. P., šiuo aktu minėti asmenys patvirtino, kad 2011-04-01 vyr. mechanikas A. S. buvo supažindintas su nauju darbo grafiku, kurį atsisakė pasirašyti ir pagal jį dirbti. 408 dokmeisteris V. G. informavo vyr. mechaniką A. S. apie gamybinę būtinybę pereiti dirbti iš slenkančio grafiko į pastovų su 40 darbo val. trukme per savaitę. Pagal pakeistą grafiką turi pradėti dirbti nuo 2011-04-19. Grafikas patvirtintas UAB „Vakarų laivynas“ direktoriaus parašu (b.l.68). Byloje pateiktas UAB „Vakarų laivynas“ dokmeisterio V. G. tarnybinis pranešimas, kuriame nurodoma, jog 2011 m. balandžio 19 d. vyr mechanikas A. S. pagal pasikeitusį grafiką turėjo pradėti dirbti nuo 07.00 iki 16.00 val., apie tai buvo informuotas 2011-04-01. Balandžio 19 d. ieškovas ignoravo darbą pagal pasikeitusį grafiką, pamainoje buvo iki 19.00 val, nors darbo pamaina nustatyta iki 16.00 val (b.l.89). 2011-04-20 UAB „Vakarų laivynas“ surašė aktą, kuriame konstatavo, kad vyr. mechanikas A. S. 2011-04-20 neatvyko į į darbą. Pagal grafiką darbo pradžia numatyta nuo 07.00 val. iki 16.00 val. Pateisinamos priežasties nenurodė ir neinformavo (b.l.90). Byloje pateikti UAB „Vakarų laivynas“ darbuotojų tarnybiniai pranešimai, kuriuose pranešame, kad ieškovas A. S. nuo 2011-04-21 iki 2011-04-29 į darbą neatvyko (b.l. 91-96, civ. Byla nr.2-8858-563/2011). Byloje pateiktas atsakovo UAB „Vakarų laivynas“ direktoriaus R. M. 2011-04-26 adresuotas pranešimas A. S., kuriuo pranešame, kad A. S. privalo atvykti į darbą UAB „Vakarų laivynas“ pagal nustatytą darbo grafiką iki 2011-04-29 su paaiškinimu ir dokumentais pateisinančiais neatvykimą į darbą nuo 2011-04-20 bei įspėjimas, kad ieškovui neatvykus bus atleistas iš darbo (b.l.15, civ. Byla Nr. 2-6326-613/2012).

8Ieškovas A. S. bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad jo neatvykimą į darbą UAB „Vakarų laivynas“ sąlygojo tai, kad jis nebuvo įleistas į teritoriją. Atsakovo atstovai paaiškino, kad asmenys į teritoriją įleidžiami tik darbo grafike nurodytu laiku, todėl galėjo būti taip, kad ieškovui atvykus ne darbo grafike nurodytu laiku, ieškovas galėjo būti neįleistas į teritoriją. Ieškovas patvirtino, kad jis atvyko 2011-04-20 18.30 val., tuo tarpu pagal atsakovo pateiktą darbo grafiką darbo grafike darbo pradžia buvo nustatyta 07 val. ir pabaiga 16 val. Bylos nagrinėjimo metu negauta įrodymų apie tai, kad ieškovas būtų atvykęs į darbą UAB „Vakarų laivynas“ 2011-04-01 -30 d. darbo grafike (b.l.21) nustatytu laiku ir būtų buvęs neįleistas į teritoriją, ieškovas ginčija jo neįleidimą į teritoriją laiku, kuris neatitinka nurodyto darbo laiko pagal naujai sudarytą grafiką, atsakovas iš esmės sutinka su aplinkybėmis, kad ieškovas galėjo būti neįleistas į teritoriją, jeigu jis norėjo patekti į teritoriją ne pagal darbo grafike nurodytą laiką. Ginčas byloje yra iškilęs dėl darbo grafiko. Iš atsakovo pateiktų įrodymų matyti, kad ieškovas A. S. nesutiko su atsakovo UAB „Vakarų laivynas“ sudarytu 2011-04-01- 30 d. darbo grafiku, tai patvirtino ir pats ieškovas A. S. bylos nagrinėjimo metu, paaiškindamas, kad darbo grafiką turėjęs sudaryti jis pats, o ne dokmeisteris V. G.. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad grafikas patvirtintas UAB „Vakarų laivynas“ direktoriaus parašu (b.l.21), bei į tai, kad sutinkamai su UAB „Vakarų laivynas“ doko vyresniojo mechaniko pareigybiniais nuostatais, kurių 1.2 punktas nustato, kad vyresnysis mechanikas tiesiogiai pavaldus doko škiperiui/dokmeisteriui (b.l.19, civ.byla Nr. 2-8858-563/2011), neturi pagrindo abejoti atsakovo UAB „Vakarų laivynas“ kompetencija sudaryti darbo grafikus įmonėje, todėl laiko, kad ieškovo argumentai dėl darbo grafiko sudarymo yra nepagrįsti. Darbo laikas-tai laikas, kurį darbuotojas privalo dirbti jam pavestą darbą (DK 142 str.). Kiekvieno darbuotojo darbo ir poilsio laiko paskirstymas per parą, savaitę ar apskaitinį laikotarpį, taip pat kasdieninio darbo (pamainos) pradžia ir pabaiga nustatoma pagal įmonės, įstaigos, organizacijos darbo tvarkos taisykles. Darbo (pamainų) grafikus tvirtina administracija, suderinusi su įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojų atstovais arba kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka. Darbuotojai privalo dirbti darbo (pamainų) grafikuose nustatytu laiku (DK 147 str.1d., 2d., 3d.). Atsakovo UAB „Vakarų laivynas“ sudarytas darbo grafikas buvo privalomas ieškovui A. S. ir jame nustatytu laiku ieškovas, kaip UAB „Vakarų laivynas“ darbuotojas dirbantis pagal 2011-03-04 darbo sutartį, privalėjo atvykti ir dirbti jam pavestą darbą pagal įmonėje patvirtintą darbo grafiką. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu nurodė kad jis nesilaikė sudaryto darbo grafiko, nes manė, kad darbo grafiką turi sudaryti jis, iš esmės pripažindamas atsakovo nurodomas aplinkybes. Byloje pateiktas 2011-04-01 aktas, kurį pasirašė 408 dokmeisteris V. G., 408 elektromechanikas K. A., 408 mechanikas elektrikas A. P., šiuo aktu minėti asmenys patvirtino, kad 2011-04-01 vyr. mechanikas A. S. buvo supažindintas su nauju darbo grafiku, kurį atsisakė pasirašyti ir pagal jį dirbti, įrodo aplinkybes apie tai, kad ieškovas buvo supažindintas su nauju darbo grafiku. Ieškovui neatvykus į darbą darbo grafike nurodytu laiku, darbdavys pareikalavo ieškovo pasiaiškinti, tačiau tokio paaiškinimo ieškovas nepateikė. Darytina išvada, kad atsakovas UAB „Vakarų laivynas“ laikėsi drausminei nuobaudai nustatytos tvarkos, nustatytos Darbo kodekso 240 str., drausminė nuobauda skiriama tuoj pat po paaiškėjus darbo drausmės pažeidimui, atsakovo paskirta drausminė nuobauda atitinka Darbo kodekso 235 str. apibrėžtą šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, nes neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną (pamainą) priskiriamas prie šiurkščių darbo drausmės pažeidimų ( DK 235 str.2d.9p.). Ieškinys laikytinas nepagrįstu ir netenkintinas, netenkinus reikalavimo pripažinti atleidimą iš darbo neteisėtu, netenkinti ir išvestiniai reikalavimai dėl neturtinės žalos priteisimo bei vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laikotarpį priteisimo.

9Ieškovas iš darbo atleistas 2011-05-02, ieškovas nurodo, kad apie atleidimą iš darbo sužinojo 2011-05-11, ieškinys teisme pareikštas 2012-04-05. Atleidimo iš darbo neteisėtumui ginčyti Darbo kodekso 297 str.1d. nustato vieno mėnesio terminą nuo atitinkamo nurodymo gavimo dienos. Iš prijungtos civilinės bylos Nr. 2-8858-563-2011 nustatyta, kad ieškovas jau buvo iškėlęs civilinę bylą dar 2011-06-02 kreipdamasis į teismą ginčydamas atleidimo iš darbo neteisėtumą. 2011-10-07 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi ieškovo A. S. ieškinys buvo paliktas nenagrinėtu, ieškovui neatvykus į posėdį. 2011-12-22 Klaipėdos apygardos teismas 2011-10-07 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutarties dalį, kuria ieškinys buvo paliktas nenagrinėtu, paliko nepakeistą. 2012-04-05 ieškovas A. S. kreipėsi į teismą su tapačių ieškiniu dėl jo atleidimo iš UAB „Vakarų laivynas“ pripažinimo neteisėtu. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas iš darbo buvo atleistas 2011-05-02, ieškinį teisme pareiškė 2012-04-05, tai yra praėjus 11 mėnesiui nuo sužinojimo apie atleidimą iš darbo, tuo tarpu Darbo kodeksas nustato vieno mėnesio terminą ginčyti atleidimą iš darbo, todėl atsakovams prašant taikyti ieškinio senatį, taikytina ieškinio senatis ir ieškinys atmestinas kaip paduotas praleidus ieškinio senaties terminą( Darbo kodekso 27 str.).

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 straipsniu,

Nutarė

11ieškinio netenkinti.

12Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui apeliaciniu skundu per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai