Byla 2A-435-159/2013
Dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir išmokų, susijusių su darbo teisiniais santykiais, priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Eugenijos Morkūnienės, kolegijos teisėjų Albinos Pupeikienės, Almanto Padvelskio, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo A. S. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 29 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-6326-613/2012 pagal ieškovo A. S. (A. S.) ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Vakarų laivynas“ ir akcinei bendrovei „Vakarų laivų gamykla“ dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir išmokų, susijusių su darbo teisiniais santykiais, priteisimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3ieškovas A. S. 2012-04-04 teismui padavė ieškinį. Juo teismo prašė: 1) pripažinti jo atleidimą iš darbo UAB „Vakarų laivynas“ neteisėtu; 2) nustačius atsakovės kaltę, priteisti jam iš UAB „Vakarų laivynas“ vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio kompensaciją už visą priverstinį nušalinimo nuo pareigų laiką; priteisti jam iš atsakovių UAB „Vakarų laivynas“ ir AB „Vakarų laivų gamykla“ solidariai 50 000 Lt moralinę kompensaciją. Nurodė, kad iš 2011-05-11 UAB „Vakarų laivynas“ rašto Nr. 48/2-11-44(374) sužinojo, jog nuo 2011-05-02 atleistas iš pareigų už pravaikštas. Vykdydamas 2011-03-04 darbo sutartį Nr. 1148, pasirašytą su UAB „Vakarų laivynas“, 2011-04-20 18.35 val. atvyko į budėjimo pamainą, tačiau negalėjo įeiti į AB „Vakarų laivų gamykla“ teritoriją. Saugos tarnybos atstovai pranešė, jog jiems įsakyta ieškovo į gamyklos teritoriją neįleisti, ir pareikalavo grąžinti leidimą į įmonės teritoriją, tai jis buvo priverstas padaryti. Jo, ieškovo, atvykimo į darbą nustatytu laiku faktas yra užfiksuotas įmonės vidinėje elektroninėje sistemoje. Apie įvykį tą pačią dieną 2011-04-20 23val. 36 min. elektroniniu paštu pranešė atsakovės UAB „Vakarų laivynas“ administracijai ir atsakovės AB „Vakarų laivų gamykla“ Personalo skyriui. Atsakovei UAB „Vakarų laivynas“ iš centrinio pašto registruotu laišku išsiuntė prašymą, kokiu pagrindu jam draudžiama dirbti. Atsakovė neatsakė ir nepaaiškino, kodėl ieškovas nebuvo įleistas į įmonės teritoriją, bei neįformino darbo sutarties nutraukimą. Apie tokį įvykį pranešė ir LR Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos skyriui.

4Vadovaujantis atsakovės UAB „Vakarų laivynas“ direktoriaus įsakymu ieškovas už krovos darbus be asmeninės apsaugos priemonės – šalmo – buvo nubaustas 100 Lt bauda. Darbdavys neįvykdė savo privalomos pareigos – įdarbinimo metu neaprūpino ieškovo apsauginiu šalmu bei pošalmine kepure. Pagal 408 doko dokmeisterio – škiperio V. G. žodinį įsakymą, dar negavęs šalmo, buvo priverstas atlikti krovos darbus, neįeinančius į ieškovo, kaip vyr. mechaniko, pareigas ir juos atliekant būtina dėvėti šalmą. Ieškovui A. S. už darbą be šalmo buvo skirtos net dvi drausminės nuobaudos: papeikimas ir piniginė bauda. Tokį darbdavio sprendimą ieškovas apskundė 2011-04-19 įmonės darbo ginčų komisijai, tačiau jokio sprendimo negavo.

5Iš 2011-05-11 UAB „Vakarų laivynas“ rašto sužinojo, kad yra atleistas iš darbo už pravaikštas. Ieškovo manymu, jis susidūrė su atsakovių prieš jį suplanuota veika, nes UAB „Vakarų laivynas“ yra atsakovės AB „Vakarų laivų gamykla“ dukterinė įmonė. Nuo pat pradžių ieškovui buvo trukdoma atlikti pareigas. Dokmeisteris/škiperis V. G. jį nuolat įžeidinėdavo, jo įsakymu buvo priverstas atlikti pavojingus gyvybei krovos darbus be apsauginių priemonių – šalmo. Remiantis CK 2.87 straipsniu juridinio asmens vadovas turi veikti sąžiningai ir protingai vadovaujamam juridiniam asmeniui. Ieškovo manymu, atsakovių elgesys neatitinka įstatymo reikalavimų. Dėl atsakovių netinkamų veiksmų ieškovas patyrė pavojų savo gyvybei ir reputacijai, tai yra pagrindas prašyti teismą priteisti jam iš atsakovių solidariai moralinę žalą (b. l. 3–5).

6Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-10-29 sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad bylos nagrinėjimo metu negauta įrodymų apie tai, jog ieškovas atvyko į darbą UAB „Vakarų laivynas“ darbo grafike nustatytu laiku ir buvo neįleistas į teritoriją. Iš atsakovo pateiktų įrodymų nustatė, kad ieškovas nesutiko su darbdavio UAB „Vakarų laivynas“ sudarytu 2011-04-01– 30. darbo grafiku, tai patvirtino ir pats ieškovas bylos nagrinėjimo metu, paaiškindamas, kad darbo grafiką turėjo sudaryti jis pats, bet ne dokmeisteris V. G.. Teismas įvertinęs, kad grafikas patvirtintas UAB „Vakarų laivynas“ direktoriaus parašu, kad pagal UAB „Vakarų laivynas“ doko vyresniojo mechaniko pareiginių nuostatų 1.2 punktą, nustatantį, kad vyresnysis mechanikas tiesiogiai pavaldus doko škiperiui/dokmeisteriui, neturėjo pagrindo abejoti atsakovės UAB „Vakarų laivynas“ kompetencija sudaryti darbo grafikus įmonėje ir konstatavo, kad ieškovo argumentai dėl darbo grafiko sudarymo nepagrįsti. Atsakovės UAB „Vakarų laivynas“ sudarytas darbo grafikas buvo privalomas ieškovui ir jame nustatytu laiku ieškovas, kaip UAB „Vakarų laivynas“ darbuotojas, dirbantis pagal 2011-03-04 darbo sutartį, privalėjo atvykti ir dirbti jam pavestą darbą pagal įmonėje patvirtintą darbo grafiką. 2011-04-01 aktas, kurį pasirašė 408 doko dokmeisteris

7V. G., elektromechanikas K. A., 408 mechanikas–elektrikas A. P., patvirtino, kad

82011-04-01 vyr. mechanikas A. S. buvo supažindintas su nauju darbo grafiku, aktą atsisakė pasirašyti ir pagal jį dirbti. Ieškovui neatvykus į darbą darbo grafike nurodytu laiku, darbdavys pareikalavo ieškovo pasiaiškinti, tačiau tokio paaiškinimo ieškovas nepateikė. Teismas padarė išvadą, kad atsakovė UAB „Vakarų laivynas“ vadovavosi DK 240 straipsnyje nustatytos drausminės nuobaudos skyrimo tvarkos, kad drausminė nuobauda skiriama tuoj pat paaiškėjus darbo drausmės pažeidimui, kad atsakovės paskirta drausminė nuobauda atitinka DK

9235 straipsnyje šiurkštaus darbo drausmės pažeidimo sampratą, nes neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną (pamainą) priskiriamas prie šiurkščių darbo pareigų pažeidimų ( DK 235 straipsnio 2 dalies 9 punktas). Teismas netenkinęs ieškinio reikalavimo dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, netenkino ieškovo išvestinių reikalavimų dėl neturtinės žalos priteisimo ir dėl vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio kompensacijos už priverstinį ieškovo nušalinimo nuo pareigų laiką.

10Remdamasis prijungta civiline byla Nr. 2-8858-563-2011 teismas nustatė, kad ieškovas dar 2011-06-02 kreipėsi į teismą ir ginčijo UAB „Vakarų laivynas“ atleidimo iš darbo neteisėtumą. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-10-07 nutartimi A. S. ieškinys buvo paliktas nenagrinėtas, ieškovui neatvykus į posėdį. Klaipėdos apygardos teismo 2011-12-22 nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-10-07 nutarties dalis, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtas, palikta nepakeista. Remdamasis ieškovo paaiškinimu teismas nustatė, kad ieškovas apie atleidimą iš darbo sužinojo 2011-05-11. Ieškinys teisme pareikštas 2012-04-05, t. y. praėjus 11 mėnesių nuo sužinojimo apie atleidimą iš darbo, tuo tarpu Darbo kodeksas nustato vieno mėnesio terminą ginčyti atleidimą iš darbo. Atsakovėms prašant taikyti ieškinio senatį, teismas taikė ieškinio senatį ir atmetė ieškinį kaip paduotą praleidus ieškinio senaties terminą ( Darbo kodekso 27 str.) (b. l. 136–139).

11Ieškovas A. S. 2012-11-28 padavė apeliacinį skundą. Juo prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-10-29 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti iš atsakovių bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad iš bylos matyti, jog patekimas į darbdavio teritoriją, t. y. į darbuotojo darbo vietą, yra apribotas, nes pateikimas galimas tik su specialiu leidimu. Leidimo išdavimą bei paėmimą, pripažinimą negaliojančiu kontroliuoja ne darbdavys, bet su darbdaviu sudaręs sutartį kitas juridinis asmuo AB „Vakarų laivų gamykla“. Iš byloje esančių 2011-04-20 elektroninių pranešimų ir registruoto laiško, adresuotų abiem atsakovams, matyti, kad 2011-04-20 18 val. 30 val. ieškovas atvykęs į darbo pamainą nebuvo įleistas į darbo vietą, nes tokį nurodymą davė ne darbdavys, bet patekimą į teritoriją kontroliuojanti AB „Vakarų laivų gamykla“. Nurodytos aplinkybės reiškia, kad darbdavys pats savo iniciatyva apriboja darbuotojo patekimą į darbo vietą. Akivaizdu, kad darbdavio veiksmai lėmė, jog darbuotojas nebuvo įleistas į darbo vietą.

12Neteisingai įvertinta aplinkybė dėl naujo darbo grafiko sudarymo bei jo patvirtinimo. Priešingai nei nurodė teismas, byloje nėra jokių dokumentų, patvirtinančių, kad ieškovas buvo supažindintas su nauju darbo grafiku ir sutiko dirbti pakeistu grafiku. Byloje nėra jokių duomenų, kad naujas darbo grafikas buvo teikiamas ieškovui susipažinti. Aplinkybė, jog kiti darbuotojai sutiko dirbti pagal pakeistą grafiką ir aktais patvirtino ieškovo atsisakymą pasirašyti, kad jis buvo su grafiku supažindintas, nesudaro pagrindo išvadai, jog taip ir buvo. 2011-04-20 darbdaviui ir kitai atsakovei siųsti elektroniniai laiškai patvirtina, kad ieškovas nežinojo, jog turi dirbti kitu laiku pagal naują grafiką, todėl į darbą atvyko kaip įprastai. Ieškovas neprivalėjo vadovautis kitų asmenų sudarytais grafikais, nes pagal ieškovo pareiginę instrukciją jis turėjo teisę ir pareigą sudaryti ir tvirtinti pamainos grafiką.

13Teismas apskritai neįvertino darbdavio veiksmų atitikties DK 240 straipsnio 1 dalyje nustatytiems reikalavimams, todėl neteisingai nusprendė, kad nuobauda skirta nepažeidžiant jos skyrimo tvarkos. Darbdavys 2011-04-26 išsiuntė ieškovui pranešimą, jame nenurodė datos, iki kada turi būti pateiktas darbuotojo rašytinis pasiaiškinimas dėl jame nurodyto darbo drausmės pažeidimo. Darbdavys nenustatydamas jokio termino pasiaiškinimui pateikti, neįsitikinęs, kad siųsti pranešimai įteikti ieškovui, pažeidė DK 240 straipsnio 1 dalies nuostatas. Teismas neišsprendė visų ieškovo prašymų, iš jų – prašymo dėl praleisto ieškinio senaties termino atnaujinimo, ir neteisingai nusprendė, kad yra pagrindas taikyti ieškinio senatį. Šiuo atveju teismas, nustatęs du ieškinio atmetimo pagrindus, privalėjo taikyti vieną pagrindą ir išspręsti klausimą dėl prašomos taikyti ieškinio senaties termino atnaujinimo. Prašė bylą apeliacinėje instancijoje nagrinėti žodinio proceso tvarka (b. l. 143–145)

14Atsakovė UAB „Vakarų laivynas“ 2012-12-17 padavė atsiliepimą į apeliacinį skundą. Juo prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti ir palikti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-10-29 sprendimą nepakeistą. Nurodo, kad byloje pateikti įrodymai, jog ieškovas apskritai 2011-04-20 nebuvo atvykęs į darbą ir po to dar 7 dienas į darbą neatvyko. DK 147 straipsnio 3 straipsnyje nustatyta darbuotojų pareiga dirbti darbo ar pamainų grafikuose nustatytu laiku, bet ne darbuotojui patinkančiu laiku. Atsakovės darbo grafikus tvirtina direktorius. Doko vyr. mechaniko (ieškovo dirbtas darbas) pareiginių nuostatų 2.4 punkte yra numatyta galimybė sudaryti doko mašinų skyriaus įgulos budėjimo ir poilsio grafikus. Tokius grafikus vyr. mechanikas, jei tokie grafikai sudaromi, turi teikti savo tiesioginiam vadovui doko škiperiui/dokmeisteriui, jis pagal savo pareiginių nuostatų 2.3 punktą privalo užtikrinti tinkamą įgulos narių darbo ir poilsio režimą pagal teisės aktų reikalavimus. Ieškovas buvo supažindintas ne su doko mašinų skyriaus įgulos grafiku, bet su 408 plaukiojančio doko nauju darbo grafiku, kurį paruošė tiesioginis vyr. mechaniko vadovas – 408 plaukiojančio doko škiperis/dokmeisteris V. G. – ir tą grafiką patvirtino tiesioginis

15V. G. vadovas įmonės direktorius. Darbo sutartimi tarp ieškovo ir atsakovės nebuvo sutarta dėl išimčių taikant ieškovui kitokį darbo grafiką nei yra atsakovės darbo grafikas. Ieškovas iš darbo buvo atleistas, nes nebuvo darbe be pateisinamos priežasties 8 darbo dienas ( 2011 m. balandžio 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 dienomis ir 2011-05-02). 2011-04-26 ieškovui išsiųstas reikalavimas atvykti į darbą iki 2011-04-29 pasiaiškinti dėl neatvykimo į darbą priežasčių. Atsakovė vėliau sužinojo, kad ieškovas minimo laiško neatsiėmė, tačiau atsakovės 2011-05-09 ieškovui siųstą raštą, juo ieškovas buvo informuotas apie atleidimą iš darbo už pravaikštas, kaip nurodė ieškovas, jis gavo 2011-05-11. Teismas pagrįstai taikė ieškinio senatį, nes ieškinys teisme paduotas praėjus 11 mėnesių nuo sužinojimo apie atleidimą iš darbo (b. l. 147–148).

16Atsakovė UAB „Vakarų laivų gamykla“ 2012-12-19 padavė atsiliepimą į apeliacinį skundą. Juo prašo atmesti ieškovo apeliacinį skundą kaip nepagrįstą ir palikti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-10-29 sprendimą nepakeistą. Nurodo, kad UAB „Vakarų laivų gamykla“ apsaugos darbuotojai 2011-04-20 negalėjo iš ieškovo atimti leidimą, nes jis paskutinį kartą apsilankė įmonės teritorijoje 2011-04-19. UAB „Vakarų laivų gamykla“ nebuvo darbo sutarties su A. S. šalimi, todėl remiantis ta aplinkybe ieškovo reikalavimas įmonei dėl neturtinės žalos atlyginimo atmestinas (b. l. 149).

17Apeliacinis skundas atmestinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai. CPK 320 straipsnio 2 dalis numato, kad neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

19Byloje nustatyta, kad 2011-03-04 darbo sutarties Nr. 1148 pagrindu ieškovas A. S. buvo priimtas į darbą pas atsakovę UAB „Vakarų laivynas“ 408 doko vyresniuoju mechaniku neterminuotam laikui. Darbo sutarties 4 punktu jam buvo nustatytas 3 mėnesių išbandymo laikotarpis (civilinė byla Nr. 2-8858-563/2011, b. l. 7). 2011-05-02 UAB „Vakarų laivynas“ direktoriaus įsakymu Nr. 60 A6-48-12-494 darbo sutartis su vyresniuoju mechaniku A. S. už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą pravaikštas – 2011-04-20 iki įsakymo priėmimo dienos nutraukta pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą (235 straipsnio 9 punktas) (b. l. 50). Ieškovas nesutinka su darbo sutarties nutraukimu.

20Bylą nagrinėjęs teismas teisingai sprendime konstatavo, kad nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl darbo grafiko, nes ieškovas A. S. nesutiko dirbti pagal dokmeisterio

21V. G. sudarytą ir darbdavio – atsakovės UAB „Vakarų laivynas“ direktoriaus – patvirtintą 2011-04-01 – 30 darbo grafiką.

22Apelianto teigimu, jis neprivalėjo vadovautis kitų asmenų sudarytais grafikais, nes pagal pareigybės nuostatus jis turėjo teisę ir pareigą sudaryti ir tvirtinti pamainos grafiką. Iš 2007-03-29 UAB „Vakarų laivynas“ direktoriaus parašu patvirtintos „Doko vyresniojo mechaniko pareigybės nuostatų“ 2.4 punkto matyti, kad A. S. kaip doko vyresnysis mechanikas privalėjo sudaryti ir pateikti škiperiui/dokmeisteriui mašinų skyriaus įgulos budėjimų ir poilsio grafiką bei užtikrinti grafiko atitiktį tarnybos LR vidaus laivuose statuso reikalavimams. Minėtų „Doko vyresniojo mechaniko mechaniko pareigybės nuostatų“ 1.2 punktas nustatė, kad vyresnysis mechanikas tiesiogiai pavaldus doko škiperiui/dokmeisteriui (civilinė byla Nr. 2-8858-563/2011, b. l. 19). Iš 2007-03-29 UAB „Vakarų laivynas“ direktoriaus parašu patvirtintų „Škiperio/dokmeisterio pareigybės nuostatų“ 2.8 punkto matyti, kad škiperis/dokmeisteris (V. G.) privalo užtikrinti doko įgulos minimumo liudijime nurodytų pareigybių darbuotojų nuolatinį budėjimą doke bei saugias ir sveikas darbo sąlygas (b. l. 118–11).

23Teisėjų kolegija, įvertinusi, kad A. S. pareiga sudaryti ir pateikti škiperiui/dokmeisteriui mašinų skyriaus įgulos budėjimų ir poilsio grafiką, yra tik viena iš daugelio jam „Doko vyresniojo mechaniko pareigybės nuostatuose“ numatytų pareigų, kad A. S. pagal minimų „Doko vyresniojo mechaniko pareigybės nuostatų“ 1.2 punktą tiesiogiai pavaldus doko škiperiui/dokmeisteriui V. G., kad V. G. pagal „Škiperio/dokmeisterio pareigybės nuostatų“ 2.8 punktą privalo užtikrinti doko įgulos minimumo liudijime nurodytų pareigybių darbuotojų nuolatinį budėjimą, kad į bylą apskritai nepateiktas A. S. sudarytas mašinų skyriaus įgulos budėjimų ir poilsio grafikas, kad A. S. 2011-04-01 buvo supažindintas ne su doko mašinų skyriaus įgulos grafiku, bet su 408 plaukiojančio doko nauju darbo grafiku, kurį paruošė tiesioginis vyr. mechaniko vadovas 408 plaukiojančio doko škiperis/dokmeisteris

24V. G. ir tą grafiką patvirtino tiesioginis V. G. vadovas įmonės direktorius, – sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime esančiu įvertinimu, kad 408 plaukiojančio doko, kaip įmonės struktūrinio vieneto, naujas darbo grafikas 2011 m. balandžio 1–30 dienoms patvirtintas UAB „Vakarų laivynas“ direktoriaus parašu (b. l. 21), ir kad pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo abejoti atsakovės UAB „Vakarų laivynas“ kompetencija dėl darbo grafikų sudarymo įmonėje, todėl teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentus, kad jis neprivalėjo vadovautis kitų asmenų sudarytais grafikais. 2011-03-04 ieškovo ir atsakovės sudarytoje darbo sutartyje Nr. 1148 nebuvo susitarta dėl išimčių taikant ieškovui kitokį darbo grafiką nei atsakovės darbo grafikas.

25Darbo laikas – tai laikas, kurį darbuotojas privalo dirbti jam pavestą darbą, ir kiti jam prilyginti laikotarpiai (DK 142 straipsnis). Kiekvieno darbuotojo darbo ir poilsio laiko paskirstymas (kaita) per parą, savaitę ar apskaitinį laikotarpį, taip pat kasdieninio darbo (pamainos) pradžia ir pabaiga nustatoma pagal įmonės, įstaigos, organizacijos darbo tvarkos taisykles. Darbo (pamainų) grafikus tvirtina administracija, suderinusi su įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojų atstovais (DK 19 straipsnis) arba kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka (DK 147 straipsnio 1 dalis). Darbuotojai privalo dirbti darbo (pamainų) grafikuose nustatytu laiku.

26Teisėjų kolegija atmeta apelianto A. S. apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, kad jis nebuvo supažindintas su nauju darbo grafiku, nes 2011-04-01 aktas patvirtino, kad

272011-04-01 vyr. mechanikas A. S. buvo supažindintas su nauju darbo grafiku, tačiau pagal tą grafiką atsisakė dirbti ir pasirašyti (civilinė byla Nr. 2-8858-563/2011, b. l. 68).

28Į bylą pateikti UAB „Vakarų laivynas“ darbuotojų tarnybiniai pranešimai patvirtina ir įrodo, kad ieškovas A. S. nuo 2011-04-21 iki 2011-04-29 neatvyko į darbą. 2011-04-19 pagal pasikeitusį darbo grafiką turėjo dirbti nuo 07.00 val., iki 16.00 val., 2011-04-20 pagal grafiką taip pat turėjo dirbti nuo 07.00 val. iki 16.00 val., tačiau į darbą neatvyko (civilinė byla Nr. 2-8858-563/2011, b. l. 89–96).

29Apeliantas apeliaciniame skunde teigia, kad iš byloje esančių 2011-04-20 elektroninių pranešimų ir registruoto laiško, adresuotų abiem atsakovams, matyti, kad 2011-04-20 18 val. 30 val. ieškovas buvo atvykęs į darbo pamainą, tačiau nebuvo įleistas į darbo vietą, nes tokį nurodymą davė ne darbdavys, bet patekimą į teritoriją kontroliuojanti AB „Vakarų laivų gamykla“, kad darbdavys pats savo iniciatyva apribojo darbuotojo patekimą į darbo vietą ir kad darbdavio veiksmai lėmė, jog darbuotojas nebuvo įleistas į darbo vietą.

30Apelianto nurodomos aplinkybės, kad jis nebuvo įleistas į darbo vietą ir kad darbdavio veiksmai lėmė, jog darbuotojas nebuvo įleistas į darbo vietą, nepagrįsti patikimais leistinais įrodymais. Nurodytos aplinkybės negali būti laikoma svarbia neatvykimo į darbą priežastimi, nes darbdavys neturi pareigos raginti darbuotoją atvykti į darbą. Pagal byloje esančias aplinkybes konstatuotina, kad apeliantas pažeidė DK 228 straipsnyje nustatytas darbuotojo pareigas dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis darbo drausmės ir kt.

31Remiantis DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktu darbo sutartis gali būti nutraukta, kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas. Nutraukti darbo sutartį remiantis DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatytu pagrindu galima tik esant darbo drausmės pažeidimui, kuriuo šiurkščiai pažeidžiamos tiesiogiai darbuotojo darbą reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nuostatos arba kitaip šiurkščiai nusižengiama darbo pareigoms ar nustatytai darbo tvarkai (DK 235 straipsnio 1 dalis). Pagal DK 235 straipsnio 2 dalies 9 punktą šiurkštus darbo pareigų pažeidimas yra darbuotojo neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną (pamainą). Taigi tam, kad būtų konstatuotas DK 235 straipsnio 2 dalies 9 punkte nustatytas šiurkštus darbo pareigų pažeidimas, turi būti nustatytas šių teisiškai reikšmingų faktų visetas: 1) darbuotojo neatvykimo į darbą per visą darbo dieną (pamainą) faktas; 2) neatvykimo į darbą be svarbių priežasčių faktas. DK nepateiktas priežasčių, kurios laikytinos svarbiomis neatvykimo į darbą priežastimis, sąrašas, todėl priežasčių svarbos vertinimo klausimas priskirtinas teismo diskrecijai, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką, esant ginčui teisme, pareiga įrodyti, kad darbuotojas neatvyko į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną (pamainą), tenka darbdaviui (atsakovui), o pareiga įrodyti neatvykimo į darbą priežastis ir jų svarbą – darbuotojui (ieškovui) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo2005-12-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-657/2005; 2009-12-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-601/2009). Įrodinėjimo procesas yra skirtas išsiaiškinti konkrečiai civilinei bylai reikšmingų aplinkybių buvimą ar nebuvimą. Įrodinėjimo našta – tai būtinybė šaliai įrodyti aplinkybes, kurių neįrodžius jai gali atsirasti neigiamų padarinių.

32Nagrinėjamu atveju darbdavys UAB „Vakarų laivynas“ įrodė, kad darbuotojas neatvyko į darbą be svarbių priežasčių ne tik visą darbo dieną (pamainą), t. y. 2011-04-20, bet neatvyko į darbą – 2011-04-21, 22, 26, 27, 28 ir 29 dienomis. Ieškovas A. S. neįrodė, kad į darbą nuo

332011-04-20 neatvyko dėl svarbių priežasčių (CPK 178 straipsnis). Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantas turi ne tik gyvenimo, bet ir darbinės veiklos patirtį, todėl turėjo galimybę informuoti darbdavį apie neatvykimo į darbą priežastis.

34Prieš skirdamas drausminę nuobaudą, darbdavys turi raštu pareikalauti, kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo. Jei per darbdavio arba administracijos nustatytą terminą be svarbių priežasčių darbuotojas nepateikia pasiaiškinimo, drausminę nuobaudą galima skirti ir be pasiaiškinimo (DK 240 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dėl DK

35240 straipsnio 1 dalies taikymo pasisakė, jog darbuotojo rašytinis pasiaiškinimas dėl darbo drausmės pažeidimo yra svarbi drausminės nuobaudos skyrimo teisėtumo garantija. Šios garantijos nepaisymas trukdo tinkamai ištirti darbo drausmės pažeidimą, drausminės nuobaudos skyrimo sąlygas ir parinkti drausminę nuobaudą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-01-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-59/2006; 2009-03-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-79/2009). DK 240 straipsnio 1 dalyje nustatyto teisinio reglamentavimo tikslas – ne tik užtikrinti darbuotojo teisę pasiaiškinti darbdaviui dėl darbo drausmės pažeidimo, kurį, darbdavio nuomone, darbuotojas yra padaręs, bet ir maksimaliai užtikrinti, kad darbdavys, prieš skirdamas drausminę nuobaudą, žinotų visas aplinkybes drausminei atsakomybei taikyti ir drausminei nuobaudai parinkti.

36Iš byloje esančių aplinkybių matyti, kad darbdavys UAB „Vakarų laivynas“ ieškovui

37A. S. 2011-04-26 išsiuntė raštą Nr. 48/2-11-34 (365) atvykti į darbą iki 2011-04-29 ir pasiaiškinti dėl neatvykimo į darbą priežasčių nuo 2011-04-20. Ieškovas buvo raštu įspėtas, kad jei neatvyks į darbą, bus atleistas (b. l. 15). Byloje nustatyta, kad ieškovas jokių pasiaiškinimų darbdaviui nepateikė, taigi iš esmės atsisakė jam DK 240 straipsnio 1 dalyje nustatytos teisės. Konstatuotina, jog ieškovas A. S. pasiaiškinimo nepateikė be svarbių priežasčių. Įvertinus byloje esančias aplinkybes darytina išvada, kad ieškovo neatvykimas į darbą nuo 2011-04-20 laikytinas šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu (DK 235 straipsnio 2 dalies 9 punktas), lėmusiu atsakovės priimtą įsakymą dėl ieškovo atleidimo iž darbo (b. l. 50).

38Dėl ieškinio senatį reglamentuojančių teisės normų taikymo darbo ginčuose

39Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ieškinio senatį darbo teisiniuose santykiuose. Ieškinio senaties darbo teisiniuose santykiuose samprata ir teisinis reglamentavimas įtvirtintas DK 27 straipsnio nuostatose. Ieškinio senatis – tai įstatyme nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (teisme). Bendrasis ieškinio senaties terminas DK reglamentuojamiems santykiams yra treji metai, jeigu DK ir kiti darbo įstatymai atskiriems reikalavimams nenustato trumpesnių ieškinio senaties terminų (DK 27 straipsnio 2 dalis). DK 297 straipsnio 1 dalyje, kuria skundžiamame sprendime vadovavosi pirmosios instancijos teismas, nustatytas sutrumpintas – vieno mėnesio – senaties terminas darbo sutartyje nustatytų darbo sąlygų pakeitimo, nušalinimo nuo darbo darbdavio iniciatyva ir atleidimo iš darbo teisėtumo reikalavimams.

40Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad darbo sutartis su ieškovu nutraukta atsakovės direktoriaus 2011-05-02 įsakymu pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą, 235 straipsnio 2 dalies 9 punktą; ieškovas apie atleidimą iš darbo sužinojo 2011-05-11, ieškinys, kuriame buvo reiškiamas reikalavimas pripažinti darbo sutarties nutraukimą neteisėtu, pareikštas teisme tik 2012-04-05. Taigi, kaip pagrįstai konstatavo pirmosios instancijos teismas, ieškinys dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu paduotas praleidus vieno mėnesio terminą, įtvirtintą DK

41297 straipsnio 1 dalyje. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo ir teisingai nustatė ieškovo ieškinio reikalavimo pripažinti atleidimą iš darbo neteisėtu senaties termino pradžią bei padarė pagrįstą išvadą, jog ieškovas praleido ieškinio senaties terminą.

42Apeliantas A. S. prašė bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Remiantis CPK

43321 straipsnio 1 dalimi, apeliaciniai skundai nagrinėjami rašytinio proceso tvarka, išskyrus šio Kodekso 322 straipsnyje nurodytas išimtis. A. S. apeliaciniame skunde nepateikus motyvuoto prašymo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, teisėjų kolegijai nebuvo pagrindo pripažinti, kad būtinas apeliacinio skundo žodinis nagrinėjimas.

44Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas anksčiau išdėstyta, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė darbo sutarties nutraukimą ir ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, todėl apeliaciniame skunde nurodytais teiginiais ir argumentais nėra pagrindo naikinti ar keisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 29 d. sprendimo, jis paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies

451 punktas).

46Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

47Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. ieškovas A. S. 2012-04-04 teismui padavė ieškinį. Juo teismo prašė: 1)... 4. Vadovaujantis atsakovės UAB „Vakarų laivynas“ direktoriaus įsakymu... 5. Iš 2011-05-11 UAB „Vakarų laivynas“ rašto sužinojo, kad yra atleistas... 6. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-10-29 sprendimu ieškinį atmetė.... 7. V. G., elektromechanikas K. A., 408 mechanikas–elektrikas A. P., patvirtino,... 8. 2011-04-01 vyr. mechanikas A. S. buvo supažindintas su nauju darbo grafiku,... 9. 235 straipsnyje šiurkštaus darbo drausmės pažeidimo sampratą, nes... 10. Remdamasis prijungta civiline byla Nr. 2-8858-563-2011 teismas nustatė, kad... 11. Ieškovas A. S. 2012-11-28 padavė apeliacinį skundą. Juo prašo panaikinti... 12. Neteisingai įvertinta aplinkybė dėl naujo darbo grafiko sudarymo bei jo... 13. Teismas apskritai neįvertino darbdavio veiksmų atitikties DK 240 straipsnio 1... 14. Atsakovė UAB „Vakarų laivynas“ 2012-12-17 padavė atsiliepimą į... 15. V. G. vadovas įmonės direktorius. Darbo sutartimi tarp ieškovo ir atsakovės... 16. Atsakovė UAB „Vakarų laivų gamykla“ 2012-12-19 padavė atsiliepimą į... 17. Apeliacinis skundas atmestinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 19. Byloje nustatyta, kad 2011-03-04 darbo sutarties Nr. 1148 pagrindu ieškovas A.... 20. Bylą nagrinėjęs teismas teisingai sprendime konstatavo, kad nagrinėjamoje... 21. V. G. sudarytą ir darbdavio – atsakovės UAB „Vakarų laivynas“... 22. Apelianto teigimu, jis neprivalėjo vadovautis kitų asmenų sudarytais... 23. Teisėjų kolegija, įvertinusi, kad A. S. pareiga sudaryti ir pateikti... 24. V. G. ir tą grafiką patvirtino tiesioginis V. G. vadovas įmonės... 25. Darbo laikas – tai laikas, kurį darbuotojas privalo dirbti jam pavestą... 26. Teisėjų kolegija atmeta apelianto A. S. apeliaciniame skunde nurodytus... 27. 2011-04-01 vyr. mechanikas A. S. buvo supažindintas su nauju darbo grafiku,... 28. Į bylą pateikti UAB „Vakarų laivynas“ darbuotojų tarnybiniai... 29. Apeliantas apeliaciniame skunde teigia, kad iš byloje esančių 2011-04-20... 30. Apelianto nurodomos aplinkybės, kad jis nebuvo įleistas į darbo vietą ir... 31. Remiantis DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktu darbo sutartis gali būti... 32. Nagrinėjamu atveju darbdavys UAB „Vakarų laivynas“ įrodė, kad... 33. 2011-04-20 neatvyko dėl svarbių priežasčių (CPK 178 straipsnis). Teisėjų... 34. Prieš skirdamas drausminę nuobaudą, darbdavys turi raštu pareikalauti, kad... 35. 240 straipsnio 1 dalies taikymo pasisakė, jog darbuotojo rašytinis... 36. Iš byloje esančių aplinkybių matyti, kad darbdavys UAB „Vakarų... 37. A. S. 2011-04-26 išsiuntė raštą Nr. 48/2-11-34 (365) atvykti į darbą iki... 38. Dėl ieškinio senatį reglamentuojančių teisės normų taikymo darbo... 39. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ieškinio... 40. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad darbo sutartis su ieškovu nutraukta... 41. 297 straipsnio 1 dalyje. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylą nagrinėjęs... 42. Apeliantas A. S. prašė bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Remiantis... 43. 321 straipsnio 1 dalimi, apeliaciniai skundai nagrinėjami rašytinio proceso... 44. Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas anksčiau išdėstyta, konstatuoja, kad... 45. 1 punktas).... 46. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331... 47. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 29 d. sprendimą palikti...